Anda di halaman 1dari 6

Formula Menulis Pendahuluan Karangan

Teknik Penulisan Pendahuluan Karangan Jenis Fakta


Kebanyakan pelajar alpa bahawa pendahuluan dalam karangan merupakan titik awal dalam proses
pemarkahan. Pendahuluan yang bebas daripada kesalahan, mempunyai kesinambungan yang erat antara
fakta dengan huaraian berserta intipan isi yang samar-samar akan menyebabkan pemeriksa terpikat untuk
meneruskan pembacaan, yakni penyemakan sekali gus memberikan markah yang baik untuk anda dalam
peperiksaan. Kali ini, saya akan menggunakan formula "Bidang (B), Tajuk (T), Soalan (S)" untuk
menghasilkan pendahuluan yang baik. Pembinan karangan ini sesuai untuk tahap PMR dan SPM, sama ada
karangan bergambar mahupun karangan panjang. Lihat contoh soalan dan kerangka karangan untuk
bahagian pendahuluan yang akan kita bincangkan di bawah ini:
Soalan:
Isu gengsterisme semakin mendapat liputan dalam media massa. Pihak sekolah seolah-olah gagal
membanteras gejala ini daripada terus menular. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan gejala ini
semakin membimbangkan.
Kerangka pendahuluan
B - Masalah sosial
-> semakin membimbangkan
-> mencatatkan peningkatan yang mendadak.
T - Gejala gengsterisme
-> melibatkan pelajar sekolah rendah dan menengah
-> bermaharajalela di sekolah

S -> banyak faktor

Daripada kerang di atas, dapatlah kita membina 5 ayat dengan mudah. Lihat contoh pendahuluan di
bawah:

Pendahuluan Kualiti PMR
Pada zaman pascakemerdekaan, masalah sosial tetap menjadi isu yang hangat diperkatakan kerana sudah
mencapai tahap yang membimbangkan. Hal ini demikian kerana kes gengsterisme yang dilaporkan
mencapai peningkatan yang mendadak. Masalah sosial yang menjadi buah mulut masyarakat ialah gejala
gengsterisme. Gejala ini melibatkan pelajar sekolah menengah, justeru melibatkan pelajar sekolah rendah.
Golongan gengster ini semakin bermaharajalela di alma mater. Sebenarnya, banyak faktor yang
menyebabkan gejala tidak sihat ini terus meningkat.
Pendahuluan Kualiti SPM
Dalam keasyikan negara menari rancak bersama bayang-bayang pembangunan yang bergerak pantas pada
zaman pascakemerdekaan, masalah sosial tetap menjadi isu yang hangat diperkatakan kerana sudah
mencapai tahap yang membimbangkan. Hal ini demikian kerana pihak polis mendapati kes gengsterisme
yang dilaporkan mencapai peningkatan yang mendadak sejak akhir-akhir ini. Antara masalah sosial yang
terus menjadi buah mulut yang hangat ialah gejala gengsterisme yang bukan sahaja melibatkan pelajar
sekolah menengah, justeru melibatkan pelajar sekolah rendah. Keadaan menjadi semakin kronik kerana
golongan gengster ini semakin bermaharajalela di sekolah mahupun di luar sekolah. Sebenarnya, banyak
faktor yang menyebabkan gejala tidak sihat ini terus meningkat.
Jika kita mempunyai kesabaran dan kesungguhan yang konsisten, kejayaan pasti milik kita. Oleh hal yang
demikian, saya berharap para pelajar dapat menggunakan teknik "B-T-S" untuk menulis karangan yang
cemerlang.
Menulis Pendahuluan Karangan
Jenis-jenis Pendahuluan.

Berbentuk Soalan/Persoalan.
Berbentuk Definisi
Berbentuk fakta
Bentuk sejarah.
Bentuk suasana
Bentuk peribahasa
Bentuk puisi
Bentuk gabungan
Petikan tokoh
Contoh-contoh :
Pendahuluan Jenis Persoalan
Marcapada ini, pembangunan negara kita semakin pesat dan rancak. Namun demikian, kerancakan
pembangunan itu disusuli dengan isu keganasan rumah tangga yang merupakan penyakit sosial semakin
gawat melanda negara kita. Gejala ini ibarat duri dalam daging Apakah yang dimaksudkan dengan
keganasan rumah tangga? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah sosial ini. Siapakah
yang harus dipersalahkan? Ke manakah hilangnya nilai-nilai kemanusiaan kita? Mengapakah usaha-usaha
yang telah dijalankan selama ini gagal mencari jalan penyelesaian? Bagaimana untuk menangani gejala ini?
Apakah rencah yang terbaik untuk membanteras penyakit sosial yang rumit ini? Inilah persoalan yang harus
dijadikan renungan dan perbincangan kita.

Pendahuluan Jenis Definisi.


Pembalakan boleh didefinisikan sebagai kerja-kerja atau usaha-usaha penebangan hutan untuk
menghasilkan kayu dengan cara menebang pokok-pokok besar, memotong dahan-dahan pokok dan
sebagainya. Pembalakan boleh diklasifikasikan kepada dua jenis, iaitu pembalakan sah dan pembalakan
haram. Pembalakan sah merupakan aktiviti membalak yang sah di sisi undang-undang kerana telah
mendapat kebenaran dan dokumen daripada kerajaan atau pihak berkuasa. Sebaliknya pembalakan haram
merupakan kegiatan membalak yang dijalankan tanpa mengikut atau mematuhi garis panduan yang
ditetapkan oleh pihak berkuasa. Akibat pembalakan haram, jumlah kawasan hutan di negara kita semakin
berkurangan. Oleh itu, langkah-langkah konkrit perlu diambil untuk membendung kegiatan ini.


Pendahuluan Jenis Fakta .
Gejala ponteng sekolah yang berlaku sejak akhir-akhir ini kian menjadi-jadi dan sukar dibendung. Kajian
yang dijalankan oleh Jabatan Perdana Menteri membuktikan bahawa masalah ini boleh dikatakan berlaku
di seluruh sekolah di dunia. Lebih malang lagi peratusan kes ponteng sekolah di negara kita dikatakan
meningkat setiap tahun. Statistik Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2011 membuktikan bahawa
gejala ponteng sekolah telah meningkat kepada sebelas peratus berbanding hanya 9 peratus pada tahun
2010. Gejala ponteng sekolah ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Semua pihak sama ada ibu bapa, guru
sekolah dan juga masyarakat perlu seia dan sekata serta sederap melangkah bagi menangani masalah ini.

Pendahuluan Jenis Peribahasa.
Orang Melayu memang kaya dengan peribahasa yang mencakupi pelbagai aspek kehidupan. Antara
peribahasa yang menggambarkan seseorang yang tidak mengenang budi dan jasa ialah seperti kacang
lupakan kulit dan seperti ulat lupakan daun. Peribahasa seperti kacang lupakan kulit bermaksud
seseorang yang lupa akan jasa orang yang menolongnya setelah menikmati kesenangan.Oleh itu sikap
seperti ini perlu dikikis dalam hidup kita. Kita haruslah sentiasa menghargai dan berterima kasih atas segala
jasa, pertolongan, dan pengorbanan orang lain kepada kita. Orang yang mengamalkan prinsip hidup
seperti kacang lupakan kulit tidak akan hidup bahagia, sama ada di dunia mahupun di akhirat. Berikut ini
saya huraikan punca-punca pelajar tidak mengenang jasa ibu bapa.

Pendahuluan Jenis Sejarah.
Malaysia dan seluruh pelosok Nusantara mempunyai bahasanya yang tersendiri iaitu bahasa Melayu. Bahasa
Melayu telah menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca sejak lebih 600 tahun yang lalu, lebih lama
daripada bahasa Inggeris yang hanya bermula pada pertengahan kurun ke-16. Sejak tahun 1955, bahasa
Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi negara. Pada tahun 1957, iaitu
selepas merdeka, bahasa Melayu diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara yang
termaktub dalam perlembagaan. Namun begitu, para pencinta bahasa berasa terkilan kerana masyarakat
kian meminggirkan bahasa Melayu dalam kehidupan mereka. Di bawah ini saya perjelaskan cara-cara untuk
kita sama-sama memartabatkan bahasa Melayu.
Pendahuluan Jenis Gabungan.

Tiga buah pondok telefon dibakar, sampah sarap bertaburan di pusat rekreasi, dan tandas awam
diconteng dengan kata-kata lucah. Begitulah bunyinya tajuk-tajuk berita yang sering dipaparkan di media
massa. Sejak kebelakangan ini gejala vandalisme semakin berleluasa dalam masyarakat kita. Masalah sosial
ini tidak pernah lali daripada kamus kehidupan masyarakat ekoran arus pemodenan yang semakin rancak.
Di sana-sini, kemudahan awam dirosakkan oleh segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan
singkat akalnya. Persoalannya, adakah pembangunan dan kemajuan negara terpaksa mengorbankan
kemudahan awam? Siapakah yang harus dipersalahkan? Oleh itu kerjasama daripada semua pihak amatlah
diperlukan agar fenomena ini tidak semakin gawat. Janganlah apabila sudah terhantuk baru tengadah.
Ketika itu, kita sudah terlambat untuk memperbetulkan keadaan.PANDUAN PENULISAN KARANGAN
(Bahagian 2)
Sumbangan
Pendahuluan
Memperlihatkan kematangan
Markah berdasarkan skema yang dinyatakan.(akan dibincangkan)
Isi
Isi yang baik dan tidak berputar-belit
Tekankan cara penyampaian isi atau tajuk teknik anda memperkenalkan (mengemukakan) isi anda.
Huraian berserta contoh yang konkrit
Semakin bertambah panjang anda semakin mantap penyampaian. (mengelakkan markah berkurangan)
Gunakan bahasa mantap
Elakkan menggunakan kata pinjaman seandainya perkataan asli wujud
Mantapkan ayat dengan berbendaharaan kata yang dapat menunjukkan kekuatan bahasa.
Penutup.
Menggambarkan pendirian dan juga keseluruhan karangan yang dihasilkan. Lahirkan juga kenyataan yang
bernas yang dapat menunjukkan kita adalah kreatif dan kritis
Isu-isu menarik
( Bincangkan bersama Guru anda yang sememangnya berpengalaman)
Contoh soalan karangan.
Generasi muda sekarang, khususnya yang dilahirkan selepas kemerdekaan Malaysia. Dikatakan kurang
mempunyai semangat kebangsaan. Bincangkan punca-punca yang menyebabkan keadaan ini berlaku dan
cadangkan langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasinya.
Format penulisan : bebas/ tidak terikat dengan mana-mana format penulisan
Isu utama : generasi muda kurang semangat kebangsaan
Kehendak soalan : sebab-sebab remaja kurang semangat kebangsaan
langkah-langkah mengatasinya
Semangat kebangsaan atau semangat nasionalisme dapat ditakrifkan sebagai wujud rasa cinta dan sayang
terhadap tanah air sendiri. Kita dapati masa kini ramai generasi muda di negara kita kurang mempunyai
semangat kebangsaan dalam diri mereka. Pekara ini menjadi lumrah terutamanya di kalangan generasi muda
yang dilahirkan selepas kemerdekaan. Memandangkan semakin terhakisnya semangat nasionalisme
dikalangan generasi muda dewasa ini menyebabkan para pemimpin negara kita cuba menyelami punca-
punca berlakunya masalah ini dan sekaligus merangka langkah-langkah yang elektif untuk membendungnya.
[ 4 ayat / lebih kurang 74 p.p]
[merangkumi definisi , golongan sasaran/muda,fokus kepada kehendak soalan]
Punca-punca utama yang menyebabkan generasi muda kurang tersemai semangat nasionalisme dalam diri
ialah kerana ( ISI 1) mereka tidak pernah mengalami dan merasai susah payah membebaskan negara
daripada cengkaman penjajah. H1 (mereka tidak merasai pahit maung yang dialami oleh pejuang
kemerdekaan seperti [CONTOH] Tok Janggut, Dato Bahaman, Dato Maharaja Lela,Rentap dan lain- lain
lagi) H2 ( Ini tidak menghairankan kita kerana generasi muda dilahirkan semasa negara dalam keadaan
aman damai). H3 ( Lagipun negara kita telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang
amat pesat.) H4 ( Negara kita pada masa ini boleh dikatakan duduk sama rendah berdiri sama tinggi
dengan negara-negara lain di rantau ini ). [K1] Oleh itu dapat disimpulkan bahawa kemewahan dan
kesenagan hidip yang dirasau dan dialami inilah yang mengakibatkan generasi yang lahir selepas
kemerdekaan nipis semangat nasionalisme dalam diri mereka.
(Isi-H1-C-H2-H3-K1 lebih kurang 115 p.p)
PW [ di samping itu], kita dapati ( Isi 2) [sistem pendidikan yang dipraktikkan di negara] kita juga kurang
memberi penekanan ke arah melahirkan generasi yang cintakan negara]. Mengapa dikatakan begitu?
H1(Perhatikan saja kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang menulis atau mengira ataupun
ringkasnya 3M ) H2 (lanjutan daripada KBSR kem,enterian Pendidikan melaksanakan pula Kukikulum
Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1993.) H3 kedua-dua kurikulum ini menjurus kearah
kecemerlangan dalam peprperiksaan) H4 ( Melalui KBSR murid-murid tahun tiga telah diberi peluang
menduduki Penilaian Tahap Satu (UPTS). Sebagai imbuhannya murid-murid yang lulus cemerlang
berpeluang melangkau kelas) H5 (Begitu juga untuk mendapat tempat di sekolah-sekolah yang berprestij
seperti [ CONTOH ] Maktab Rendah Sains Mara dan sekolah Menengah barasrama penuh kelulusan yang
cemerlang menjadi kayu pengukurnya) Dalam pada itu , H6 (perkara yang menghairankan kita mata
pelajaran khusus untuk membina dan menyemai semangat nasionalisme di kalangan pelajar kurang di beri
penekanan oleh Kememterian Pendidikan.) [K1] Jadi, dalam hal ini pihak manakah yang sepatutnya
dipersalahkan?
( Isi- H1-H2-H3-H4-H5-C-H6-K1 lebih kurang 130 p.p)
PW [Sehubungan itu],ekoran itu lantaran itu namun demikian
H1 ( Kita tiidak menafikan matapelajaran Sejarah dan Pendidikan moral diajar kepada para pelajar. Walau
bagaimanapun kepentingan kedua-dua matapelajaran ini masih menjadi tanda tanya) H2 ( Bagaimankah
kalau seseorang pelajar itu gagal dalam matapelajaran sejarah? Apakah yang terjadi kepada pelajar yang
hanya lulus di peringkat minimum dalam matapelajaran Pendidikan Moral ?) H3 ( Mengapa tetap
dianggap pelajar cemerlang sekiranya lulus dengan baik dalam kedua-dua mata-mata pelajaran lain.) H4 (
Pelajar ini tetap diterima bagi meneruskan pelajarannya diperingkat yang lebih tinggi.) H5 ( Kesan daripada
sistem pendidikan sedemikianlah menyebabkan para pelajar bersikap acuh tak acuh terhadap kedua-dua
pelajaran tersebut. Kalau mereka belajarpun ibarat melepas batuk di tangga sahaja) [K1] Jelas di sini tidak
mantapnya sistem pendidikan merupakan satu elemen nipisnya semangat nasionalisme di kalangan generasi
masa kini .
( H1/P-H2/H-H3/9-H4/10-H5/11-K1 Lebih kurang 155 p.p)

Walau bagaimanapun / namun begitu
Setiap penyakit tentu ada penawarnya. Begitulah juga dengan masalah kurangnya semangat, nasionalisme di
kalangan generasi muda ini. Bagi menagani kemelut ini, Kementerian Pendidikan wajar menubuhkan
jawatan kuasbagi (Isi 3) mengkaji dan merombak semula kurikulum pendidikan yang sedia ada di negara
ini. H1 ( para pelajar akan didedahkan sejak dan peringkat sekolah rendah dan berterusan hinggga ke
peringkat pengajian tinggi.) [CONTOH] Mata pelajaran sejarah dan mata pelajaran pendidikan Moral
patut diberikan kedudukan istimewa menerusi kurikulum baru nanti) H3( Langkah Kementerian
Pendidikan memperkenalkan mata pelajaran kenegaraan kepada mahasiswa dan mahasiwi di Unuversiti
adalah sangat wajar dan patut di puji). [K1] Ringkasnya ,langkah membaiki kurikilum memang wajar dan
bertepatan dengan peribahasa Melayu yang berbunyi melentur buluh biarlah dari rebungnya.
(Isi-C-H1-H2-C-H3-H4-K1 lebih kurang 144p.p )
PW [ Selain itu, (ISI 4) media massa baik media bercetak mahupun eletronik ] memainkan peranan
penting ke arah melahirkan masyarakat yang cintakan negara. [ CONTOH] RTM contohnya, H1 ( boleh
menyiarkan lebih banyak cerita yang bertemakan semangat kebangsaan.) H2 ( Langkah Kementerian
Penerangan menyalurkan bantuan kepada pengusaha filem berunsur penerapan semangat kebangsaan adalah
bertepatan sekali. Contohnya [ CONTOH ] inisiatif Dato' Jin Shamsuddin mengusahakan filem bertajuk
Pasir Salak patut diberi pujian H3 (Apabila Filem ini ditayangkan kepada orang ramai sekurang-kurangnya
dapat membuka mata dan minda golongan muda betapa sukarnya orang-orang dahulu berjuang untuk
mencapai kemerdekaan.) H4 (Golongan muda juga dapat melihat denagn lebih dekat keperitan hidup
mereka di bawah naungan kuasa penjajah.) [K1] Jesteru itu, langkah positif yang di mainkan oleh media
Massa diharapkan dapat memberi keinsafan kepada generasi muda agar timbul rasa sayang akan negara
sendiri.
(ISI-C-H1-H2-C-H3-H4-K1 lebih kurang 115 p.p)
Konklusinya / oleh itu,.
[PK] kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab dan tidak boleh sama sekali
memandang enteng akan gejala tidak menyayangi negara sendiri. Memandang ringan gejala ini akan
membawa kesan buruk kepada negara . kita harus ingat bahawa pemuda hari ini adalah bakal menerajui
pucuk pimpinan negara suatu hari kelak, bak kata pepatah Melayu patah tumbuh hilang berganti. Oleh itu
kita perlu melahirkan warganegara yang mempunyai semangat kebangsaan kerana golongan sebeginilah
mampu mengangkat martabat negara kita ke persada antarabangsa