Anda di halaman 1dari 7

MINGGU

PEMETAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1


KEMAHIRAN: MEMBACA

EVIDENS- EVIDENS

STANDARD
PEMBELAJAR
AN

STANDAR
D
PRESTASI

1.1.1.1
1.1.1.2

B1D1E1

KALIMAH BERSAMBUNG YANG


MENGANDUNGI 2,3 DAN 4 HURUF

1.1.2.1

B2D1E1

KALIMAH YANG MENGANDUNGI


HURUF MAD DAN TANDA MAD

1.1.2.2

B2D2E1
B2D2E2

BACAAN BERBARIS SATU


DIBAWAH

1.1.3.2

B3D1E1
B3D2E1

8.

BACAAN BERBARIS SATU


DIHADAPAN

1.1.3.3

B3D1E1
B3D2E1

9.

TANWIN

1.1.3.4

M.S 14

10.

BACAAN PENDEK DAN PANJANG

1.1.3.5

11.

NUN SAKINAH DAN MIM SAKINAH

1.1.3.6

12.

QALQALAH

1.1.3.7

13.

HURUF SAKINAH

1.1.3.8

BACAAN HURUF ALIF YANG


TIDAK DIBUNYIKAN
CARA BACAAN WAQAF

1.1.4.1
1.1.4.2

B3D1E1
B3D2E1
B3D1E1
B3D2E1
B3D1E1
B3D2E1
B3D1E1
B3D2E1
B3D1E1
B3D2E1
B4D1E1

CARA BACAAN WAQAF

1.1.4.2

B4D1E1

M.S 29

1.

BIDANG
AL QURAN

TEMA
1.1.1 HURUF HIJAIYYAH TUNGGAL

STANDARD KANDUNGAN
(TAJUK)
MEMPERKENALKAN SEMUA
HURUF
-

2.

3.

1.1.2 HURUF HIJAIYYAH


BERSAMBUNG

6.
7.

14.

15.

BUKU
AKTIVITI

LAINLAIN

M.S 1

IQRA 1

M.S 5
- M.S 13

IQRA 2

4.
5.

BUKU
TEKS

1.1.3 BACAAN PELBAGAI BARIS

1.1.4 BACAAN PELBAGAI BARIS DAN


TANDA

IQRA 3

IQRA 4

M.S 17
M.S 19
M.S 21
M.S 23
M.S 27

IQRA 5

CATATA
N
MINGGU
TRANSISI

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

1.2.1 BACAAN DAN HAFAZAN

TANDA BACAAN PANJANG


BACAAN PADA POTONGAN AYAT
(TANDA BACAAN PANJANG LEBIH
2 HARAKAT)
(NUN DAN MIM SYADDAH)

1.1.4.3
1.1.4.4

BACAAN PADA POTONGAN AYAT


(ALIF LAM ADA DALAM BACAAN
DAN YANG TIADA DALAM
BACAAN)
(HURUF LAIN BERTANDA
TASYDID)

1.1.4.4

BACAAN PADA POTONGAN AYAT


(MIM SAKINAH BERTEMU BA)
(BACAAN KALIMAH ALLAH
DIBACA TEBAL DAN NIPIS)

1.1.4.4

BACAAN PADA POTONGAN AYAT


(NUN SAKINAH DAN TANWIN
BERTEMU LAM DAN RA)

1.1.4.4

BACAAN PADA POTONGAN AYAT


(BACAAN PANJANG 6 HARAKAT)

1.1.4.4

BACAAN PADA POTONGAN AYAT


(NUN SAKINAH DAN TANWIN
BERTEMU WAU DAN YA)

1.1.4.4

BACAAN PADA POTONGAN AYAT


(NUN SAKINAH DAN TANWIN
BERTEMU BA)

1.1.4.4

BACAAN PADA POTONGAN AYAT


(IKHFAK HAKIKI)

1.1.4.4

BACAAN PADA POTONGAN AYAT


(TANDA WAQAF)

1.1.4.4

BACAAN PADA POTONGAN AYAT


(WAQAF PADA KALIMAH
TERTENTU)

1.1.4.4

BACAAN PADA POTONGAN AYAT


(BACAAN HURUF DIAWAL
SURAH-HURUF MUQATHAAH)

1.1.4.4

SURAH AL FATIHAH

1.2.1.1
1.2.1.2

B5D1E1
B6D1E1
M.S 33
M.S 35
B6D1E1
M.S 36
M.S 37

M.S 38
M.S 40

M.S 41

M.S 42
IQRA 6
M.S 44

M.S 45

M.S 47
M.S 50
M.S 51

M.S 53
B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1

M.S 55

28.
29.

30.

1.2.1.3
1.2.1.4

SURAH AN NAS

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

SURAH AL FALAQ

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

SURAH AL IKHLAS

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

31.

32.
33.

34.
35.

B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1
B1D2E1
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1
B1D2E1
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1
B1D2E1
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

M.S 56

M.S 57

M.S 59

M.S 61

PEMETAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1


KEMAHIRAN: MEMAHAMI

19
24

AQIDAH

2.1 RUKUN IMAN

27.

2.2 BERIMAN KEPADA ALLAH

31.

2.3 RUKUN ISLAM

35.

2.4 KALIMAH SYAHADAH

20.

IBADAT

3.1 KONSEP BERSUCI

23.

3.2 ISTINJAK

25
28

3.3 WUDHUK

30.

3.4 SOLAT FARDHU

34.

3.5 TAKBIRATUL IHRAM DAN NIAT


SOLAT

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5.1
3.5.2

B1D3E1
B2D4E1
B3D4E1

M.S 80

M.S 97

B1D3E2

M.S 83

M.S 100

B1D4E1
B2D5E1
B3D5E1

M.S 87

M.S 103

M.S 92

M.S 106

M.S 95

M.S 109

M.S 99

M.S 113

M.S 105

M.S 117

B1D4E2
B2D5E2
B1D5E1
B2D6E1
B3D6E1
B1D5E1
B2D6E1
B3D6E1
B4D3E1
B5D3E1
B6D3E1
B3D7E1
B4D4E1
B5D4E1
B6D4E1

B1D6E1
B2D7E1

B3D8E1
B4D5E1
B5D5E1
B6D5E1

PAFA/
KBS

36.

22.

3.6 PERLAKUAN DALAM SOLAT

SIRAH

32.

21.

4.1 KETURUNAN MULIA

4.2 PENYUSUAN NABI S.A.W

ADAB

3.6.1
3.6.2
3.6.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2

5.1 ADAB MAKAN DAN MINUM

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

26.

5.2 ADAB TERHADAP IBUBAPA

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

29.

5.3 ADAB BERGAUL DENGAN RAKAN

5.3.1
5.3.2
5.3.3

33.

5.4 ADAB TERHADAP GURU

5.4.1
5.4.2
5.4.3

B4D5E1
B5D5E1
B6D5E1
B1D7E1
B2D9E1
B1D8E1
B1D9E1
B2D10E1
B1D10E1
B2D11E1
B3D9E1
B4D6E1
B5D6E1
B6D6E1
B1D10E1
B2D11E1
B3D9E1
B4D6E2
B5D6E2
B6D6E2
B1D10E1
B2D11E1
B3D9E1
B4D6E2
B5D6E2
B6D6E2
B1D10E1
B2D11E1
B3D9E1
B4D6E2
B5D6E2
B6D6E2

M.S 110

M.S 122

M.S 114

M.S 125

M.S 117

M.S 128

M.S 122

M.S 131

M.S 126

M.S 135

M.S 128

M.S 138

PEMETAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1


KEMAHIRAN: MENULIS

1.

JAWI

6.1 HURUF JAWI TUNGGAL

MEMPERKENALKAN SEMUA
HURUF

6.1.1
6.1.2

B1D11E1
B1D11E2

6.2.1
6.2.2

B2D12E1

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

B3D10E1
B4D7E1

,,
2.

,,,

3.

,,,,,

4.

,,,

5.

,,,,

6.

,,

7.

,,,

8.

,,,
,,,

9.
10.

6.2 HURUF JAWI BERSAMBUNG

,,,,

11.

,,,

12.

,,,,,,

13.

,,,,,

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

6.3 SUKU KATA TERBUKA

MINGGU
TRANSISI

27.
28.

6.4 SUKU KATA TERBUKA TERBUKA

29.
30.
31.

6.5 SUKU KATA TERTUTUP

32.

6.6 SUKU KATA TERTUTUP


TERTUTUP
6.7 SUKU KATA TERBUKA TERTUTUP

33.
34.

6.8 RANGKAI KATA DARI SUKU KATA


TERBUKA TERTUTUP

35.
36.

6.9 BINA AYAT YANG MENGANDUNGI


RANGKAI KATA

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5.1
6.5.2
6.6.1
6.6.2
6.7.1
6.7.2
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.9.1
6.9.2
6.9.3

B3D10E2
B4D7E2
B3D10E3
B4D7E3
B3D10E3
B4D7E3
B3D11E1
B4D8E1
B5D7E1
B6D7E1