Anda di halaman 1dari 12

ASAS EKONOMI DAN PENENTUAN

KESEIMBANGAN PENDAPATAN
NEGARA
Mengkaji ekonomi secara
menyeluruh

Pendapatan, perbelanjaan,
pelaburan, tabungan, guna
tenaga, tingkat harga umum.

Globalisasi, kadar tukaran
asing, import, eksport,
imbangan pembayaran yang
mempengaruhi
perkembangan ekonomi
negara.

Faktor domestik vs
antarabangsa!
Mengkaji kelakuan dan
fungsi unit2 individu yg
kecil (firma dan isi rumah).
Faktor pengeluaran yg
terbatas manakala kehendak
manusia yg tdk terbatas.
Perlu buat pilihan.
Gelagat pengguna =
mencapai tahap kepuasan
penggunaannya
Gelagat firma = barangan
dan perkhidmatan yang di
hasilkan memberikan
pulangan yg paling
maksimum
1. Pencapaian Tingkat Guna Tenaga Penuh
DEB/DPN/Dasar PenswataanDasar
Persyarikatanbagi menangani kemiskinan
dan kemunduran.
2. Pencapaian Kestabilan Tingkat Harga Umum
(Kadar inflasi yg rendah) Bagaimana?
3. Pencapaian Matlamat Pertumbuhan
Perdagangan Antarabangsa yg pesat-
Pendapatan selain di katakan mencapai
tingkat pengeluaran yang tinggi.
4. Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Yang
Dinamik dan Memuaskan -

1. Aliran Pusingan Pendapatan
2. Pemintaan dan Penawaran Agregat - tingkat keluaran
dan pendapatan sesebuah negara!!
Permintaan agregat = permintaan bagi barangan dan
perkhidmatan secara total yg dilakukan oleh semua unit
dalam sektor sesebuah ekonomi = perbelanjaan agreget = satu
hubungan antara kuantiti agregat barangan dan
perkhidmatan yg hendak dibeli = mencerun kebawah dari
kiri ke kanan bagi menggambarkan hubungan negatif antara
tingkat harga dengan tingkat keluaran
Penawaran agregat = jumlah keluaran yg dihasilkan oleh
semua unit dalam sektor firma atau ekonomi pada satu
tingkat harga tertentu = keluaran negara = pendapatan
negara = mencerun ke atas dari kiri ke kanan bagi
menggambarkan hubungan positif antara tingkat harga dan
tingkat keluaran.

Sekian