Anda di halaman 1dari 18

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Lengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai berdasarkan


gambar.

Susun semula perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Tulis semula ayat yang sesuai berpandukan gambar.

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Bina ayat berdasarkan gambar.

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Baca petikan yang diberi dan jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Jawab soalan-soalan berdasarkan petikan.


1. Ini gambar apa?
_________________________________________
2. Bolehkah ayam betina bertelur?
_________________________________________
3. Ayam suka makan apa?
_________________________________________
4. Ayam ada berapa kaki?
_________________________________________
5. Bolehkah ayam betina berketuk?
__________________________________________

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Salin semula perkataan-perkataan yang diberi supaya menjadi ayat


yang betul.

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Tulis semula ayat yang sesuai berpandukan gambar.

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Tulis nombor bagi jawapan di bawah ini berdasarkan urutan cerita


yang betul.

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi.

10

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

nangka
gunting

piano
kapal terbang

sawah

1. Buah _____________ sedap dimakan.


2. Petani menanam padi di __________________.
3. Dia menyanyi sambil main ______________.
4. Salmi memotong kain dengan _________________.
5. _______________itu sedang mendarat.

11

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Baca petikan yang diberi dan jawab soalan-soalan yang berikutnya:

Jawab soalan-soalan yang berikut:

12

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

1. Ini keluarga siapa?


____________________________________________
____
2. Emak sedang buat apa?
____________________________________________
_____
3. Kakak memotong ikan dengan apa?
____________________________________________
_____
4. Bapa angkat apa?
____________________________________________
_____
5. Siapakah yang bermain anak patung?
____________________________________________
_____

13

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

pantai
membeli

1.
2.
3.
4.
5.

seladang
menyapu

hadiah

Azmi pergi berkelah di tepi ______________________.


Kakak ______________ sampah di halaman rumahnya.
Emak ___________ daging dan ikan di pasar.
Pemburu itu menembak seekor _________________.
Guru memberi ________________ kepada murid yang berjaya.

14

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Susun semula perkataan-perkataan supaya menjadi ayat yang betul.


1. suka makan ayam telur biawak
______________________________________
2. dalam hidup hutan kijang rusa dan
______________________________________
3. bunga almari di belakang pasu itu
______________________________________
4. besar ucapan memberi guru
______________________________________
5. ikan di laut menangkap nelayan
______________________________________

15

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Tulis semula ayat yang sesuai berpandukan gambar.

16

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

Lengkapkan ayat berdasarkan gambar yang diberi.

Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi.


1. menggosok
17

Latihan Kelas Permata , SKNSJ

2.
3.
4.
5.

__________________________________________________
__
mengemas
__________________________________________________
__
bekerja
__________________________________________________
__
berkelah
__________________________________________________
__
mengajar
__________________________________________________
__

18