Anda di halaman 1dari 2

Nama: _____________ Tahun:________ Tarikh:

___________
Mengumpul setem
Hobi Rina adalah mengumpul setem. Dia suka
menyimpan setem-setem yang dibeli di dalam album
setem. Album setemnya dibeli oleh ayahnya di pasar raya.
Album setem itu disimpan di dalam almari.
Rina juga bertukar-tukar setem dengan kawan-kawannya.
Dia dapat mengenali sesebuah negara dengan
mengumpul pelbagai setem. Selain itu, Rina dapat
mengisi masa lapang dengan berfacedah. Rina sangat
seronok akan hobinya itu.
Isikan tempat kosong di bawah.
________________ ___________
Hobi Rina adalah _____________ setem. Dia suka
____________ setem-setem yang dibeli di dalam album
setem. Album ____________ __________ oleh _________
di pasar raya. Album setem itu ______________di dalam
almari.
Rina juga _____________ setem dengan
____________________ . Dia dapat
_____________sesebuah negara dengan _____________
pelbagai setem. Selain itu, Rina dapat _________ masa
lapang dengan ____________. Rina sangat seronok akan
hobinya itu.
atihan pemahaman
!. Apakah hobi Rina"
Hobi Rina adalah ________________ ___________ .
#. Di manakah Rina menyimpan setem-setemnya"
Rina menyimpan _______________ _____ _________
___________.
$. Rina bertukar-tukar setem dengan siapa"
Rina _____________ __________ ____________
__________________.
%. Apakah kebaikan mengumpul setem"
&ebaikan ____________ _______________ ___________
____________ __________ ___________.
'. (agaimanakah perasaan rina dengan hobinya itu"
Rina berasa ___________ ___________ _________.