Anda di halaman 1dari 115

KURSUS INDUKSI SSM

KUMPULAN 1 (sesi 1) / 2008


13 – 27 MAC 2008
HOTEL SERI MALAYSIA,
MARANG, TERANGGANU
KECE RDA SAN EM OSI

“EMOTIONAL INTELLIGENCE”
“EMOTIONAL QUOTIENT”

OLEH

A. AZIZ BIN MOHAMAD


(GPK PENTADBIRAN SMK SULAIMAN, BENTONG)
POTENSI DIRI
BAKAT

KEBOLEHAN KEMAHIRAN

KEKUATAN KEHEBATAN
FIZIKAL OTAK

KESTABILAN KESIHATAN
EMOSI

KEPEMIMPINAN
ERA ICT
DANIEL BELL DALAM BUKUNYA “CULTURAL CONTRADICTION
& CAPITALISM AND THE RISE OF NETWORK SOCIETY”
MENGATAKAN

“GAYADAN RUANG LINGKUP


KEHIDUPAN MANUSIA LEBIH BANYAK
BERINTERAKSI DENGAN MESIN DAN
KOMPUTER: DUNIA DIGITAL BANYAK
MEMBERI KESAN KE ATAS WATAK DAN
PSIKOLOGI MANUSIA.”
KONSEP
MANUSIA

Sebagai Haiwan Ekonomi


Sebagai Haiwan Politik
Sebagai Haiwan Sosial
PLATO – Ahli Falsafah Greek
KONFLIK PSIKOLOGI

 SEMAKIN HILANG DAN LUNTUR


NILAI JATI DIRI
SERTA
FITRAH KEJADIANNYA
Bagaimanakah perasaan anda
hari ini?
Senario
• Gembira
• Sedih
• Apakah yang • Tertekan
membuatkan • Takut
anda merasa? • Yakin
• Senang hati
• Berani
• Hampa
Goleman (1977) : 8 jenis emosi utama
1. Marah (anger)
2. Sedih (sadness)
3. Takut (fear)
4. Gembira (happy)
5. Sayang (love)
6. Hairan (surprise)
7. Benci (disgust)
8. Malu (shame)
PERASAAN MARAH

Emosi yang seringkali timbul dalam


perasaan manusia
Aristotle (384 – 322BC)
“ Setiap orang boleh marah –
ini senang sahaja. Tetapi
menjadi marah terhadap
orang yang sepatutnya,
setakat mana yang
munasabah, masa yang
tepat, tujuan yang betul,
atau cara yang sesuai – ini
bukan perkara yang senang”
KEHEBATAN OTAK MANUSIA
• BERAT OTAK LEBIH KURANG
3 ½ PAUN
• BERAT OTAK LEBIH KURANG
2 % BERAT BADAN
• OTAK PERLU 20 % OKSIGEN
YANG DIPERLUKAN OLEH
BADAN
• OTAK JARANG BERFIKIR
= 10 BILLION NEURON
• OTAK SELALU BERFIKIR
= 1 TRILLION NEURON
• OTAK MANUSIA MAMPU
MENAMPUNG 120 KEMAHIRAN
• MANUSIA HANYA GUNA
5-10 % DARI OTAKNYA
JADI
PERSOALANNYA ???
APA TERJADI KEPADA
90% LAGIIIII….
DEFINISI KONSEP
SALOVEY

KEBOLEHAN MEMAHAMI EMOSI DIRI SENDIRI

Kesedaran – mengenal pasti perasaan


sebagaimana yang ia berlaku
KEBOLEHAN MENGURUS EMOSI

Mengurus perasaan diri supaya menjadi


berpatutan – keupayaan menenangkan
perasaan, mengatasi emosi gelisah, sedih,
putus asa, marah dsb.
KEBOLEHAN MEMOTIVASI DIRI

Keupayaan mengaturkan emosi ke arah


yang positif dan penguasaannya akan
menjadi lebih kreatif, produktif dan
efektif dalam tugas yang dijalankan.
KEBOLEHAN MEMBACA
EMOSI ORANG LAIN

EMPATI – kemampuan membayang dan


menghayati perasaan orang lain.
Keupayaan bertimbang rasa,
mempertimbangkan kebajikan dan
kebahagiaan orang lain.
KEBOLEHAN MENGURUS HUBUNGAN

Kemampuan mengurus emosi


orang lain. Dapat membina dan
mengurus hubungan interpersonel
dengan berkesan
Kesimpulan :

“KEBOLEHAN UNTUK
MENGENALI, MENGURUS DAN
MENJELASKAN ATAU
MENGESAHKAN EMOSI
MELALUI T/LAKU YANG
MEMBENTUK SAHSIAH /
KEPERIBADIAN SESEORANG”
CIRI-CIRI UMUM INDIVIDU YANG
MEMPUNYAI HARGA DIRI RENDAH
 PENYAHUT RISIKO YANG LEMAH
 TAKUT AKAN PERSAINGAN ATAU
CABARAN
 MENGKRITIK ORANG DENGAN
MELAMPAU
 TIDAK TEGAS
 KURANG INISIATIF
 PESIMISTIK
 PEMALU
 RAGU-RAGU MEMBUAT KEPUTUSAN
 BENCI DIRI ATAU KURANG SAYANG
DIRI
 BERASA TIDAK DISENANGI
 MENYALAHKAN ORANG LAIN BAGI
KELEMAHANNYA
 ASPIRASI RENDAH
Prof.Daniel Goleman (Uni.Harvard)
dalam bukunya “Emotional
Intelligence”
“IQ yang tinggi belum tentu menjamin
kejayaan jika dibandingkan dengan
EQ”
IQ menyumbang 20% dan EQ 80%
dalam kejayaan.
“Jika seseorang memiliki IQ
yang tinggi, ditambah dengan
EQ yang tinggi pula, orang
tersebut akan lebih mampu
menguasai keadaan, dan
merebut setiap peluang yang
ada tanpa membuat masalah
yang baru”
STEQ
Goleman :

80 % kejayaan seseorang bergantung


kepada EQ / kecerdasan emosinya,
Berbanding
20 % sahaja disebabkan oleh IQ /
kecerdasan mentalnya
Mayer dan Salovey (1993)

“KEPINTARAN EMOSI MEMBENARKAN


KITA BERFIKIR LEBIH KREATIF DAN
MENGGUNAKAN EMOSI BAGI
MENYELESAIKAN MASALAH.
MAYER & SALOVEY :

“Individu yang memiliki kepintaran/


kecerdasan emosi mahir dalam 4 bidang”


MENGENAL PASTI EMOSI
 MENGGUNAKAN EMOSI

 MEMAHAMI EMOSI

 MENGAWAL EMOSI
CIRI-CIRI INDIVIDU YANG MEMILIKI
EQ YANG TINGGI
Kesedaran Kendiri / Memahami Emosi
Sendiri
Kebolehan Mengendalikan Emosi
Kerjasama / Memotivasikan diri
Menyedari Emosi Orang Lain / Empati
Mengendalikan Hubungan Silaturahim
dengan orang lain
 Menyelesaikan Konflik
CARA MENINGKATKAN EQ

1. UMPAN YANG POSITIF DARIPADA.


ORANG LAIN
i.e : pihak lain – cermin bagi membina
dan membentuk emosi seseorang.
Kritikan, nasihat, pandangan positif.
a. Mengukur dan menggambarkan
diri sendiri (konsep diri)
b. Menilai diri (Harga Diri)
2. PENGUKURAN EQ

Ambil Ujian Psikologi berkaitan EQ


3. KERJA BERKELOMPOK
Setiap individu meletakkan nilai
Kebersamaan dan emotif
dalam melakukan pekerjaan
4. BELAJAR
BEKERJASAMA
Toleransi
Faham memahami
Kongsi Idea
5. KASIH TIDAK
BERSYARAT
Ikhlas
Jujur
Amanah
Tiada udang di sebalik ................
CONTOH TABIAT ORANG
YANG berEQ TINGGI
1. Melabelkan Perasaannya Sendiri
“Saya rasa tidak sabar.” lawan. “Ini tak
masuk akal.”
“Saya rasa dilukai dan pahit.” lawan “Anda
orang yang tidak peka.”
“Saya rasa takut.” lawan “Kamu memandu
seperti orang bodoh.”
“Saya rasa gembira.” lawan “Hanya anda
yang bersuka ria.”
1. Membezakan Pemikiran
Dengan Perasaan.
PEMIKIRAN
“ Saya kira …….”
“ Pada pandangan saya …….”
“ Saya fikir semua itu karut ……..”
PERASAAN
“ Saya rasa …….”
“ Apa yang saya alami ……”
“ Masih dapat saya rasakan …….”
1. Bertanggungjawab Di Atas
Perasaan Sendiri
“ Saya rasa cemburu.” lawan “Kamu
membuat saya rasa cemburu.”

“ Sebenarnya saya telah melakukan


kesilapan.” lawan Ini semua kesilapan
awak.”

“ Saya mengaku akan kesilapan saya


sehingga menyebabkan ……”
1. Gunakan Perasaannya Untuk
Membuat Keputusan

“ Apakah perasaan saya jika saya


melakukan ini?”
“ Saya yakin ia akan berhasil sekiranya ....”
“ Saya sedih sekiranya .....”
“ Inilah realiti yang perlu saya hadapi untuk
masa depan saya.”
5. Menghormati perasaan orang lain

“ Apakah perasaan anda jika saya buat ini?”


“ Marahkah anda jika ......?
“ Bolehkah saya teruskan usaha ini tanpa
kamu?”
“ Lebih baik anda yang meneruskan projek
ini kerana ...... “
6. Berasa bertenaga dan asertif

“ Saya berasa lebih sihat pada hari ini ....”


“ Saya senang sekali menjalankan tugas ini”
“ Semakin hari, saya berasa lebih ceria dan
tenang kerana ...... “
7. Mengesahkan perasaan orang lain

“ Saya bersetuju dengan anda bahawa ....”


“ Benarlah kata anda berkenaan .... “
“ Saya mengakui bahawa apa yang anda
sarankan itu sangat bagus dan berkesan.”
8. Berlatih mendapatkan nilai positif
daripada emosi negatif.

“ Apakah perasaan saya” dan “ Apakah


yang boleh membantu saya berasa lebih
baik?”
“ Jika saya mencuba kali ini tentu hasilnya
akan lebih baik.”
“ Lebih baik saya gunakan pendekatan ini
kerana ...........”
Mereka yang mempunyai
kecerdasan emosi yang tinggi
pastinya mempunyai jalan
kehidupan yang mudah kerana
mereka lebih mudah menerima dan
memahami persekitaran dan
masalah yang dihadapi dalam
kehidupan.
KECERDASAN INTELEKTUAL
YANG TIDAK DIBIMBING
OLEH HATI MEMBUAT
MANUSIA MENGAGUNGKAN
INTELEKTUAL SEHINGGA
SETARAF DENGAN TUHAN,
SEHINGGA MENDATANGKAN
MASALAH DAN BENCANA
MENGENALI
JENIS-JENIS
PERASAAN
MARA
H
KEPERCAYAA
N
“Kamu tidak
sepatutnya
bertindak begini,
akibatnya kamu
dikutuk”.
Ciri utama marah
ialah menyalahkan
INFEREN 
Ada kekecewaan wujud dan
menghalang pencapaian
matlamat yang penting.
Punca kekecewaan dari
dalaman dan luaran.
Marah kepada diri, orang
lain dan dunia.
Ada sesuatu yang
melanggar had dan
peraturan personal
yang penting yang
mewujudkan
kekecewaan.
Ada sesuatu yang
mengancam
“Self esteem”.
Ini menyebabkan
“Self defence anger”.
 
indakan
Menyerang secara fizikal atau lisan
kepada punca kekecewaan atau punca
melanggar peraturan atau punca
ancaman.

Menyerang secara “direct, indirect atau


melepaskan kepada orang lain, sesuatu
objek, orang yang lebih rendah atau
kepada binatang.
Marah memberi kesan positif
dalam jangka masa pendek,
rasa berkuasa, kadang-kadang
membantu mendapati apa
yang dikehendaki daripada
orang lain.
Kesan negatif jangka panjang
adalah merosakkan interaksi
dengan orang lain, sakit atau
rasa tidak disayangi.
 
HURT
Inferen
 
Bahawa orang lain
bertindak terhadapnya
secara tidak adil, atau
mengenepikannya, tidak
sayang dan merasa dia
sepatutnya tidak dilayan
sedemikian.
 
Kepercayaan
 
“Saya sepatutnya tidak dilayan
dengan cara tidak adil, tidak
baik, dan sebenarnya anda
tidak baik dan saya merasa
amat dahsyat kerana dilayan
sedemikian”.
 
Tindakan
Menarik diri.
· Menutup saluran komunikasi.
· Mengkritik orang lain tanpa memberi tahu apa
yang dia
terasa.
· Terasa dan murung.
· Terasa dan marah.
· Tindakan yang menggalakkan orang rasa bersalah.
· Mengharapkan orang lain dapat membaca apa
yang ada
dalam fikirannya dan orang itu akan
memahaminya.
 
MALU
nferen

Telah menunjukkan kelemahan

eribadi

atau bertindak bodoh di hadapan

khalayak ramai.

orang lain sedar tindakannya dan


Kepercayaan
“Mereka betul, saya tak
bermaruah kerana menunjukkan
kelemahan saya”.
“Saya mesti sepatutnya tidak
menunjukkan kelemahan saya
dikhalayak ramai, saya mesti
tidak diterima.
Tindakan

Mengelak diri daripada menjadi tumpuan


sosial.
Mengelak bertentang mata.
Menjauhkan diri secara fizikal daripada
pergaulan sosial. Jika terus berada dalam
pergaulan sosial, dia tidak tahu apa nak
buat dengan dirinya dan menyebabkan
orang lain akan lebih memberi tumpuan
Kepada dirinya.
KEMURUNGA
N
 
 
Inferen
 
Dia mengalami kehilangan
personal yang penting,
contohnya kematian
orang yang disayangi,
kehilangan kasih sayang,
hilang perhubungan atau
hilang matlamat.
 
Kepercayaan
 

“Saya sepatutnya tidak mengalami


kehilangan ini, jika berlaku, ia
adalah sesuatu yang dahsyat, saya
tidak baik, tak guna, orang lain tak
guna, dunia tak guna”. Merasa
tiada harapan di masa akan datang.
 
Tindakan
Menarik diri dari pengalaman atau daripada orang lain
atau menjadi kaku.
Menimbulkan masalah disiplin bertujuan untuk melarikan
diri daripada kemurungan.
Merasa tiada harapan atau tiada apa-apa yang dapat
membantu.
Hauck(1971) 3 kemurungan hilang harga diri:
Rasa diri tidak berguna.
Rasa kehilangan sesuatu.
Rasa kehilangan keselesaan.
BERSALA
H
 
Inferen
 
Rasa telah memecahkan kod
etika personal samada
membuat sesuatu yang
dikatakan salah atau tidak
membuat sesuatu yang
dikatakan baik.
 
Kepercayaan
 
“Saya secara mutlak
tidak semestinya
membuat sesuatu yang
telah saya lakukan, saya
adalah tidak berguna
dan patut dipersalahkan
dan sepatutnya
dihukum”.
Tindakan
“Undoing”.
Membaiki hubungan yang rosak.
“Self punishment” rasa layak dihukum.
Membius diri dari rasa kesakitan rasa
bersalah dengan cara merosakkan diri
dengan mengambil dadah atau arak.
Mengelak daripada tanggungjawab dengan
memberi alasan yang defensif dengan
menyatakan dia tidak melakukan
kesalahan dan menyalahkan orang lain.
ANXIETY
Inferen
 
Ada ancaman mengenai
perkara akan datang kesan
daripada keadaan masa
kini.
Kepercayaan
 
“Ancaman sepatutnya
tidak berlaku, jika
berlaku ia adalah
sesuatu yang dahsyat”.
 
Tindak Balas

Mengelak atau menarik diri


daripada ancaman. Ini akan
memberi kesan jangka
pendek iaitu
mengurangkan anxiety.
Apabila klien tidak
dapat memberi tindak
balas yang membina ini
akan menimbulkan
kesan jangka panjang yang
merosakkan terhadap
pertumbuhan individu.
Selalunya akan melakukan
masalah disiplin. Contohnya
seperti minum alkohol dan
menghisap dadah.
Mencari perlindungan.
Ward off the threat”.
i.

Mendedahkan diri.
“Counterphobic behaviour”.
 
Kepercayaan bahawa dia
tidak mampu menghadapi
ancaman yang akan berlaku
Ancaman kepada “self
esteem” dinamakan “ego
anxiety”.
Ancaman kepada
keselesaan personal
dinamakan “discomfort
anxiety”.
 
Kedua-dua ancaman saling
bergabung untuk
meningkatkan anxiety atau
panik.
Ia memberi kesan kepada
fisiologi atau sensasi fizikal.
PERBEZAAN EQ DENGAN IQ

IQ EQ

20% 80%
SIFAT-SIFAT INDIVIDU
YANG BERJAYA
“CUT APPLE A”
C - CARING (MENYAYANGI)
U - UNDERSTANDING (MEMAHAMI)
T - TRUSTING (KEPERCAYAAN)
A - ACCEPTING (MENERIMA)
P - PATIENT ( KESABARAN)
P - POSITIVE THINKING (PEMIKIRAN POSITIF)
L - LISTENING (MENDENGAR)
E - EMPATHY (EMPATI)
A - ASSERTIVE (TERBUKA/MENGIKUT
KESESUAIAN)
C - CARING (MENYAYANGI)
Penyayang, Mengambil berat orang lain :
 Ibu bapa
 Guru-guru
 Rakan sebaya
 Orang lebih tua
 Ahli keluarga
 Orang lebih muda
 Sesiapa sahaja
U- UNDERSTANDING

Memahami Orang Lain


T - TRUSTING (KEPERCAYAAN)
 Tidak membocorkan rahsia orang lain
 Tidak berbohong
 Tidak khianat
 Mengotakan janji
 Membuatkan orang lain berasa selamat
dan lebih yakin dengan kita
Maksud Hadis :
“Barang siapa menutup rahsia
saudaranya nescaya Allah akan menutup
rahsianya di dunia dan di akhirat.”
A - ACCEPTING
 MENERIMA BAHAWA MANUSIA ITU
UNIK (PELBAGAI RAGAM)
 TIDAK MENGHUKUM ORANG LAIN
 TIDAK UGUT ORANG LAIN
 MENGHORMATI SEMUA ORANG
DENGAN JUJUR TANPA MENGIRA
DARJAT ATAU KETURUNAN
P – PATIENCE (KESABARAN)
 Mengawal perasaan
 Berupaya mendengar dan berfikir
 Menerima takdir
 Sejuk hati dan tenang
 Lapang dada
 Tidak bertindak semasa perasaan
menguasai fikiran tetapi bertindak ketika
fikiran menguasai perasaan.
P – POSTIVE THINKING
 Budaya positif (melihat orang lain dengan
positif)
 Wujudkan kemesraan dengan sahabat.
 Jangan hanya pandai melihat kesalahan
orang lain.
 Melihat hikmah di sebalik sesuatu perkara
yang dianggap negatif.
L – LISTENING
 Mendengar dengan teliti (Mendengar
dengan telinga ketiga- memahami
maksud yang tersirat)
 Tidak dipengaruhi oleh orang lain
 Memahami bahasa badan
 Sabar mendengar orang lain bercakap
E - EMPATI

Keupayaan seseorang melihat sesuatu


daripada persepsi (pandangan dan
perasaan) orang lain.

 Merasai penderitaan orang lain


A - ASERTIF
 Kemampuan seseorang melahirkan
perasaan, pendapat, kehendak dan
pemikirannya dengan cara yang sesuai.
 Orang lain tidak merasa terancam
sebaliknya merasai dihormati.
Agresif

Keupayaan seseorang meluahkan


perasaan, fikiran, dan pendapat tetapi
dengan cara yang tidak sesuai yang boleh
menyebabkan orang lain merasa
terancam, malu, marah, takut, cemas dan
mungkin membalas dendam dengan
tingkah laku yang lebih agresif.
PASIF

Ketidakmampuan seseorang meluahkan


pendapat, perasaan, dan fikiran.
Ini menyebabkan orang lain susah untuk
berinteraksi dengan kita kerana tidak
menyampaikan sesuatu secara berterus
terang.
KESAN JENIS T/LAKU
T/Laku Situasi Akibat Catatan
Hubungan
KETEPIKAN
I AM NOT OK HAK DIRI DAN
KALAH /
PASIF YOU ARE OK UTAMAKAN
MENANG HAK ORANG
LAIN
MENGHORMATI
I AM OK HAK DIRI
ASERTIF MENANG/ SENDIRI DAN
YOU ARE OK
MENANG HAK ORANG
LAIN
MENGHORMATI
HAK SENDIRI
MENANG/ I AM OK
AGRESIF YOU ARE NOT OK
DAN KETEPIKAN
KALAH HAK ORANG
LAIN
PERBANDINGAN ANTARA
PEMISIF, ASERTIF DAN AGRESIF

TINGKAH LAKU TANPA LISAN


PERMISIF ASERTIF AGRESIF
NADA SUARA PERLAHAN JELAS TINGGI

PERTUTURAN TERAGAK-AGAK LANCAR MENYALAHKAN


ORANG LAIN

AIR MUKA SENYUM BERSAHAJA MUNCUNG


SUMBING
RENUNGAN TUNDUK MENERIMA RENUNGAN TAJAM
MATA
GEMENTAR TENANG MEGAH
BADAN
Rumusan EQ
Boleh kenal emosi sendiri
Boleh urus emosi dengan berkesan
Boleh Meningkatkan motivasi
Boleh kenal emosi orang lain
Boleh membina hubungan baik
KECERDASAN YANG DIPEROLEH
DIMANFAAT BAGI
MENGAJAK KEPADA ALLAH.
MENGAJAR AL-QURAN DAN
MENEGAK AGAMA.
MENYEBARKAN CAHAYA-PETUNJUK
DAN SYAFAAT ALLAH.
MEMAKMURKAN BUMI DAN
MEMPERBAIKI KEHIDUPAN.
MENCEGAH BENCANA DAN
MEMBINA KEBAJIKAN DAN
KETAKWAAN.
MENYEBARKAN KASIH SAYANG
SESAMA MANUSIA.

MEMBAWA MANUSIA
KE JALAN
KESELAMATAN
Karya :
YAB DATO’ SERI ABDULLAH B. HJ. AHMAD BADAWI
(MANHAJ ISLAM HADHARI – KONSEP & METODOLOGI)
Aku cari bukan harta bertimbun-timbun
untuk hidup kaya
Aku cari bukan wang berjuta-juta
Untuk hidup bergaya
Aku cari bukan kawan-kawan
Untuk hidup sekadar berfoya-foya
Aku cari
Mana dia Al-Ghazali
Aku cari mana dia Al-Shafie
Kita bongkar rahsia kitab suci
Cari pedoman
Kita bongkar rahsia sunnah nabi
Cari panduan
Aku hidup kerana Dia Rabbi
Dialah teman
Dialah Wali
Dia mencukupi
Aku hidup bererti
Menikmati damai abadi