Anda di halaman 1dari 9

NOTA TINGKATAN EMPAT

TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRIWAWASAN DIRI

1. Definisi Wawasan diri merujuk kepada suatu pandangan masa depan yang jauh dengan
matlamat yang pasti.

2. Wawasan diri yang positif harus dibina dengan:

mengetahui kekuatan dan kelemahan diri.
menyedari minat peribadi.
mengenali personaliti diri.

3. Wawasan diri dapat dicapai dengan menentukan matlamat yang ingin dicapai,
menggariskan rancangan yang perlu diambil dan senarai tindakan terhadap rancangan
tersebut.

4. Matlamat merupakan sesuatu yang dapat dilaksanakan dan mesti bersesuaian dengan
minat dan kebolehan individu.

5. Rancangan merupakan garis panduan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan
wawasan ini.

6. Tindakan merupakan usaha yang dilaksanakan untuk setiap rancangan yang digariskan

7. Kepentingan mempunyai wawasan diri:
menjadi pendorong untuk kita mencapai cita-cita.
Menjadi panduan untuk mendisiplinkan diri.
Membantu kita merancang strategi atau langkah supaya lebih teratur dan berkesan.
Membantu merealisasikan wawasan negara iaitu Wawasan 2020.
Membantu kita mencapai kecemerlangan dalam hidup.
8. Kita hendaklah menentukan wawasan diri yang bersesuaian dengan kebolehan, minat dan
kemahiran yang dimiliki.
PERKEMBANGAN DIRI YANG SEIMBANG
1. Perkembangan diri yang seimbang merujuk kepada usaha melahirkan individu yang
seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
2. Individu yang seimbang merupakan individu yang berilmu pengetahuan dan
berkemahiran, berakhlak baik dan mulia, bertanggungjawab serta cergas tubuh
badannya.
3. Intelek merujuk kepada aspek perkembangan minda seseorang untuk berfikir dan
memahami sesuatu. Perkembangan ini dapat dicapai dengan menambahkan ilmu dan
memperoleh pengalaman.
4. Rohani merupakan perkembangan perasaan dan hati yang berkaitan dengan jiwa atau
naluri manusia. Rohani dapat dikembangkan dengan amalan agama, norma
masyarakat, pantang-larang dan undang-undang.
5. Emosi merupakan unsur semulajadi yang ada pada manusia iaitu pengawalan perasaan
seperti sayang, marah, takut, cinta, benci dan sebagainya. Manusia perlu mengawal emosi agar
tidak mendatangkan tindak balas yang negatif daripada pihak lain.
6. Perkembangan tubuh badan dikenal sebagai jasmani. Tubuh yang sihat akan mewujudkan
intelek yang baik, emosi yang terkawal dan waktu rehat yang mencukupi serta riadah yang
sistematik akan menghasilkan jasmani yang sihat.
7. Keempat-empat aspek ini penting untuk menikmati kehidupan yang sejahtera.
TEMA 2: HUBUNGAN KEKELUARGAAN
KEPERLUAN BERKELUARGA
1.Keluarga merupakan asas atau terkecil yang membentuk sesebuah masyarakat.
2.Keluarga juga merupakan komuniti pertama yang mula dikenali oleh anak-anak.
3.Setiap anggota keluarga memainkan peranan penting untuk mengukuhkan institusi keluarga.
4. Keluarga bahagia, berkualiti dan cemerlang dapat dilahirkan jika setiap anggota keluarga
mengetahui tanggungjawab masing-masing.
5. Pelbagai cara boleh dipraktikkan bersama bagi mengukuhkan institusi keluarga. Antaranya
ialah
beriadah bersama, makan bersama.
meraikan hari istimewa bersama-sama.
Berkongsi suka duka bersama-sama.
Saling membantu dan bekerjasama sesama anggota keluarga dan lain-lain lagi.
6. Keperluan berkeluarga boleh dilihat dari tiga aspek.
POLITIK
Menjadi ketua dan pemimpin kepada keluarga.
Melahirkan bakal pemimpin atau pelapis negara.
Melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan dan berguna kepada bangsa dan
negara, menyediakan anggota tentera untuk mempertahankan kedaulatan dan
keselamatan negara.
EKONOMI
Menyediakan tenaga kerja dalam negara.
Menyediakan pengguna dan pembeli barang untuk mengembangkan ekonomi negara
selain meluaskan pasaran pengguna.
SOSIAL
Melahirkan zuriat bagi mengembangkan unit keluarga.
Memenuhi tuntutan agama bagi mendirikan keluarga secara sah.
Menggelakkan gejala tidak sihat seperti anak luar nikah, bersekedudukan dan
pembuangan bayi.
Menambahkan rakyat dalam sesebuah negara.
TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT
KEPEKAAN DAN TINDAKAN TERHADAP ISU DAN MASALAH SOSIAL DALAM
MASYARAKAT.
1.Terdapat pelbagai isu dan masalah social yang mengancam masyarakat terutamanya remaja.
2.Antara masalah sosial tersebut berikut:
Penyalahgunaan dadah.
Penderaan
Penyalahgunaan teknologi.
Pergaulan bebas.
Vandalisme
Gengsterisme.
3. Antara punca-punca yang mengakibatkan timbulnya pelbagai isu dan masalah sosial dalam
masyarakat:
Kepincangan keluarga.
Pengaruh rakan sebaya.
Pengaruh budaya kuning dari barat.
Tiada pegangan agama yang kukuh.
4. Gejala sosial ini akan membawa kesan yang buruk terhadap diri, keluarga, masyarakat dan
negara kerana ia mengancam keselamatan, kestabilan dan keamanan serta merugikan negara.
5. Terdapat pelbagai usaha yang dilakukan bagi membasmi gejala sosial negatif:
Mengadakan kempen kesedaran.
Menguatkuasakan undang-undang.
Memberikan didikan agama dan moral.
Memberi khidmat nasihat dan kaunseling.
Ibu bapa perlu memainkan peranan dengan baik iaitu memberi perhatian dan kasih
sayang.
PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG DALAM MASYARAKAT
1. Norma komuniti merupakan peraturan dan amalan-amalan yang menjadi kebiasaan dan
diterima oleh komuniti.
2. Antara amalan norma komuniti dalam masyarakat.
Adab dalam majlis rasmi dan di meja makan.
Amalan bergotong-royong.
Amalan membuka kasut sebelum masuk rumah.
Anak-anak menghormati dan mentaati ibu bapa atau orang yang lebih tua.
Dilarang melakukan jenayah yang salah di sisi undang-undang.
3. Peraturan pula adalah segala yang ditetapkan sama ada secara lisan atau bertulis dan harus
dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat.
4 Antara kepentingan norma komuniti, peraturan dan undang-undang dalam masyarakat
adalah:
Membentuk anggota masyarakat yang beradab, beretika, berdisiplin dan
bertanggungjawab.
Menjamin kesejahteraan dan keharmonian sesebuah negara.
Membimbing dan mendorong kehidupan yang lebih baik dan sempurna.
Mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat.
Mengawal tingkah laku dan perlakuan serta kehidupan dalam sesebuah komuniti.
5. Jenayah juvana merujuk kepada perlakuan jenayah atau antisocial yang dilakukan oleh
golongan juvana yang berusia di bawah 18 tahun.
6. Pesalah juvana lazimnya tidak akan dikenakan hukuman penjara sebaliknya akan dihantar ke
pusat pemulihan akhlak seperti Sekolah Henry Gurney yang dikelolakan oleh Jabatan Penjara
Malaysia.
TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA
PRINSIP-PRINSIP PENTING DALAM AJARAN PELBAGAI AGAMA
1. Agama merupakan pegangan hidup manusia. Prinsip, amalan dan nilai yang terkandung
dalam agama tersebut dijadikan panduan dalam menjalani hidup dan seterusnya dalam
menghadapi cabaran.
2. Agama rasmi negara kita ialah agama Islam, namun agama-agama lain bebas diamalkan
secara aman. Malaysia kaya dengan pelbagai agama seperti agama Hindu, Buddha, Kristian,
Sikh, ajaran Confucius dan Taoist.
3. Kesemua agama memberi panduan dan ajaran agar penganutnya menjadi manusia yang
baik, taat kepada ajaran agama masing-masing dan mengamalkan nilai-nilai murni untuk
mencapai kecemerlangan diri.
4. Agama Islam mengajar umatnya untuk berlaku adil kepada manusia lain dan menyebarkan
ilmu yang dimiliki kepada orang lain tanpa mengira waktu.
5. Nilai lain yang ditekankan oleh agama Islam ialah tidak bersifat pilih kasih, bersifat ihsan,
sentiasa sabar untuk menghadapi segala penderitaan dan kesusahan, merendah diri dan tidak
memandang rendah pada orang lain, selain benar dan amanah.
6. Agama Buddha pula menekankan keyakinan yang berdasarkan kepada pengetahuan.
Seseorang penganut agama Buddha mestilah mempunyai pemikiran yang rasional dan
mengambil keputusan yang bijak tanpa menyusahkan diri sendiri dan orang lain.
7. Ajaran Hinduisme mengajar penganutnya untuk mempercayai Tuhan dan segala-galanya
datang daripada Tuhan dan Tuhan akan memberikan keputusan yang bijak tanpa
menyusahkan diri sendiri dan orang lain.
8. Agama Kristian juga mengajar umatnya untuk mempraktikkan nilai-nilai murni dalam
kehidupan serta berkhidmat untuk masyarakat agar sentiasa dirahmati Tuhan.
KEPENTINGAN AMALAN-AMALAN TERTENTU DALAM PERAYAAN PELBAGAI KAUM
1. Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk yang kaya dengan pelbagai perayaan.
2. Perayaan-perayaan yang disambut setiap tahun ini mempunyai keunikannya tersendiri dan ia
dirayakan bersama-sama dengan kaum lain dengan perasaan muhibah dan perpaduan.
3. Antara perayaan-perayaan penting yang disambut di negara ini ialah Hari Raya Puasa,
Tahun Baru Cina, Deevapali, Thaipusam, Hari Wesak, Krimas, Hari Raya Aidil Adha, Hari
Gawai, Tadao Keamatan, Perayaan Ponggal dan Vaisakhi.
4. Keunikan ini juga menjadi daya penarik pelancong ke negara kita.
5. Amalan baik kampung menjadi tradisi semua kaum apabila menjelangnya sesuatu perayaan
untuk meraikannya dengan keluarga dan sanak-saudara.
6. Amalan ziarah-menziarahi merupakan fenomena yang biasa ketika sambutan perayaan.
Secara tidak langsung perpaduan antara kaum dapat dipupuk.
7. Islam menyarankan umatnya memohon maaf ketika perayaan Hari Raya Puasa. Amalan ini
dapat menjernihkan sebarang perselisihan faham dan memulihkan kasih sayang antara
anggota keluarga.
8. Semangat komuniti atau kemasyarakatan dapat dilihat ketika sambutan perayaan-perayaan
ini. Amalan memakai pakaian dan memasak makanak tradisional menyerikan lagi sambutan
tersebut.
9. Mengadakan rumah terbuka merupakan satu lagi amalan yang sering diadakan oleh kerajaan
Malaysia untuk menjalinkan perpaduan antara kaum. Pelbagai acara dan aktiviti serta juadah
tradisional akan dihidangkan untuk semua lapisan masyarakat.
10. Amalan-amalan ini mewujudkan rasa hormat, persefahaman dan tolak ansur antara
pelbagai kaum di negara ini.
KELEBIHAN SAMBUTAN PELBAGAI PERAYAAN
Mengeratkan hubungan pelbagai kaum.
Mengekalkan amalan dan tradisi setiap kaum.
Mewujudkan perasaan hormat, toleransi dan saling faham-memahami antara kaum.
Daya penarik pelancong.
AMALAN-AMALAN PENTING KETIKA PERAYAAN
HARI RAYA AIDILFITRI
Wajib berpuasa selama sebulan (bulan Ramadan) sebelum berhari raya.
Membayar zakat fitrah.
HARI RAYA AIDILADHA
Menunaikan solat sunat Aidiladha pada pagi hari raya.
Penyembelihan binatang akan dilakukan dan dagingnya akan disedekahkan kepada
fakir miskin dan jiran-jiran yang beragama Islam.
TAHUN BARU CINA
Mengadakan makan besar bersama semua angggota keluarga .
Tradisi mengunjungi dan memberi angpau kepada mereka yang belum berkahwin.
HARI DEEPAVALI
Menyalakan pelita di kawasan rumah.
Amalan mandi minyak geliga bertujuan untuk penyucian badan dan pembuangan
dosa.
HARI KRIMAS
Menghias pokok Krimas dan bertukar-tukar hadiah dengan kaum keluarga.
Berkumpul bersama keluarga untuk makan malam.
TADAO KEAMATAN
Mengadakan upacara kepada semangat padi sebagai tanda kesyukuran.
Menjamu makanan tradisional dan minuman tapai.
HARI GAWAI
Mengadakan upacara sebagai tanda terima kasih dan kesyukuran .
Menghidangkan air tuak.
HARI VAISAKHI
Berkumpul untuk mendapat restu daripada guru di Gudwara.
Menggantikan bendera suci di Gudwara.
Membaca kitab suci (Guru Granth Sahib)
TEMA 5: KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
1. Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada
pembentukan kerajaan Malaysia yang ada pada hari ini.
2. Kedudukan perlembagaan adalah lebih tinggi dan mengatasi kekuasaan Yang di-
Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah.
3. Perkara 75 menyatakan mana-mana undang-undang negeri yang bercanggah
dengan Perlembagaan Persekutuan akan terbatal dengan sendirinya.
4. Ciri-ciri Perlembagaan Malaysia:
Peraturan atau prinsip asas yang menjadi penentu pentadbiran sesebuah
negara.
Menentukan pembahagian kuasa dan pelaksanaan kuasa sesebuah
pemerintahan.
Sumber kepada penggubalan undang-undang negara.
POLITIK
menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik.
Menjamin pentadbiran dan pemerintahan yang cekap, adil dan telus.
Menjamin kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri.
Merupakan panduan pemerintahan negeri.
Menjamin keselamatan dan keamanan rakyat.
EKONOMI
Memastikan wujudnya keadilan sosial antara kaum.
Kestabilan politik menjamin perkembangan ekonomi.
Kestabilan politik juga menarik kedatangan pelabur luar.
SOSIAL
Mewujudkan integrasi yang membentuk negara dan bangsa yang bersatu padu dan
taat setia kepada negara.
Menjaga dan memelihara hak istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan
Sarawak.
Menjamin keselamatan dan keamanan rakyat.
PERUNTUKAN UTAMA PERLEMBAGAAN MALAYSIA
1. Perlembagaan Malaysia terbahagi kepada 15 bahagian dengan 183 perkara.
2. Peruntukan utama Perlembagaan Malaysia merangkumi bahasa, agama,
kewarganegaraan,hak asasi, kedudukan istimewa Orang Melayu dan bumiputera
Sabah dan Sarawak.
BAHASA
Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara.
Bahasa Malaysia digunakan untuk maksud dan tujuan rasmi, namun penggunaan
bahasa lain tidak ditegah.
AGAMA
Agama Islam sebagai agama rasmi negara, namun semua orang bebas mengamalkan
dan menganuti agama masing-masing.
Raja/Sultan ialah ketua agama Islam.
KEWARGANEGARAAN
Mempunyai taraf keanggotaan sesebuah negara.
Setiap warganegara mempunyai tanggungjawab dan hak terhadap negara.
Tanggungjawab utama warganegara ialah mempertahankan dan menjunjung
perlembagaan.
HAK ISTIMEWA ORANG MELAYU DAN BUMIPUTERA SABAH DAN SARAWAK
Tiga perkara menjadi hak keistimewaan utama, iaitu peluang dalam perkhidmatan
awam, ekonomi dan pelajaran.
Kedudukan istimewa orang Melayu- berhubung dengan tanah rizab.
HAK ASASI
Kebebasan beragama- setiap individu bebas mengamalkan agama masing-masing.
Kebebasan diri- setiap individu yang tidak bersalah di sisi undang-undang tidak boleh
diambil nyawanya, dipaksa kerja, dihukum, dibuang negeri, dihalang bersuara,
dilarang berkumpul dan ditegah menubuhkan persatuan.
Kebebasan ekonomi- setiap individu bebas menjalankan aktiviti ekonomi selagi tidak
bertentangan dengan undang-undang negara.
TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN
PENGGUNA RASIONAL
1. Pengguna ialah mereka yang menggunakan barangan atau perkhidmatan yang ada
di pasaran.
2. Pengguna rasional merujuk kepada pengguna yang pandai membuat keputusan,
bermaklumat dan bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan. Pengguna
rasional selalunya akan berbelanja secara berhemah dengan membuat bajet dan
mengikut keperluan serta kemampuan.
3. Pengguna yang bijak seharusnya mengetahui haknya dan bertindak dengan
bijaksana. Terdapat 8 hak pengguna:
Hak mendapatkan keperluan asas.
Hak untuk bersuara.
Hak mendapatkan jaminan keselamatan.
Hak untuk mendapatkan ganti rugi.
Hak mendapatkan maklumat.
Hak untuk mendapat pendidikan kepenggunaan.
Hak membuat pilihan.
Hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat.
4. Etika pengguna dan pengeluar bermaksud membudayakan standard kepenggunaan
dalam kehidupan seharian. Sebagai pengguna yang beretika, kita tidak harus
membeli barangan seludup atau curi.
5. Pengeluar perlu mematuhi kod etika semasa menguruskan perniagaan dan harus
mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh SIRIM dan Jabatan Standard
Malaysia.
6. Standard amat penting untuk menyelaraskan pembuatan sesuatu produk supaya
kehidupan lebih selamat dan terjamin.
7. KPDNHEP merupakan agensi kerajaan yang bertanggungjawab menjaga
kepentingan pengguna daripada penindasan peniaga.
8. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia telah diwujudkan untuk melindungi hak
pengguna dengan menyediakan alternatif selain mahkamah bagi pengguna
menuntut ganti rugi.
9. Pengguna juga harus peka dan mengambil inisiatif untuk memperluaskan
pengetahuan mereka agar tidak mudah dieksploitasi oleh peniaga atau pengeluar.

Anda mungkin juga menyukai