Anda di halaman 1dari 1

Mugi Katur

Bapak/Ibu/Sdr :
Wonten Ing :
Assalamualaikum wr.wb
Innalillahi Wainna Illaihi Rajiun
Sampun Kapundut wangsul wonten ing ngarsanipun Allah SWT Kanthi gerah sepuh,
an!enenganipun :
Mbah SUTIYEM / REJO SENTONO
Yuswa : + 96 Tahun
Kaleres Ti"ang Sepuhipun SUWARDI #S$%$&
Sedo Ria!a :
'inten : Selasa %egi
Tanggal : () *anuari +(,-
Wan.i : *am ,/0(( WIB
Wonten : 1ri"o #*ati, asekan&
Wondene Jena"ah badhe asa#eaen :
'inten : 2abu ahing
Tanggal : (3 *anuari +(,-
Wan.i : *am ,,0((0 WIB
Wonten : asarean dusun *ati, asekan, $romoko
Mbok bilih rikala sugengipun Almarhum anggadhahi kalepatan dhumateng Bapak/Ibu/Sdr
mugi kersoa paring pangapunten0
Makaten atur lela"u puniko mugi andadosno pamarikso ing seda"anipun0
Wassalamualaikum wr.wb
Ingkang 4andang 'huhkita :
,0 Suwarsi # Anak & -0 Sumari # Anak &
+0 Suwarno # Anak & 50 4arso # Anak &
60 Suwarni # Anak & /0 Suwardi # Anak &