Anda di halaman 1dari 4

Guru besar

Penolong kanan
kurikulum
Penolong kanan hal
ehwal murid
Penolong kanan
kokurikulum
Setiausaha kurikulum Ketua panitia
Guru kelas
matematik sains
Pendidikan jasmani
Pendidikan kesihatan
Kajian tempatan
Pendidikan islam/
Bahasa arab
Kemahiran hidup/
pendidikan seni/ sivik
Bahasa melayu Bahasa inggeris
Tahun 1 Tahun 2
Tahun 3 Tahun 4
Tahun 5 Tahun 6
prasekolah


s/u peperiksaan s/u jadual waktu
Pbs/linus Tmk & ict
Pusat sumber
Guru bimbingan &
kaunseling