Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN KUNDOR

71400 PEDAS,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
NBA 3002
Tel: 06-6970140 Fax : 06-6970955
______________________________________________________________________________
Ruj Kami: UPSR SKK 14(5)
Tarikh : 20 Mac 2014
Melalui :
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Linggi
Kepada;
Encik Md Izzuddin b Mohd Shah
Sekolah Kebangsaan Linggi
Tuan,
MOHON UNTUK BERTUGAS SEBAGAI PENCERAMAH / FASILITATOR BENGKEL BAHASA
INGGERIS UPSR TAHUN 5 dan 6 SK. KUNDOR 2014
Dengan hormatnya perkara di atas adalah di rujuk.
2.
Untuk makluman, Bengkel Bahasa Inggeris UPSR Tahun 5 dan 6 2014 SK. Kundor akan
diadakan pada ketetapan seperti berikut :
Tarikh
Masa
Tempat

:
:
:

26 MAC 2014 (RABU)


8.30 hingga 10.30 pagi.
Dewan Ibnu Khaldun, SK. Kundor.

3.
Sehubungan itu, pihak kami ingin mendapat khidmat Encik Md Izzuddin b Mohd Shah
untuk bertugas sebagai penceramah / fasilitator bengkel tersebut. Besarlah harapan kami,semoga dapat
kiranya pihak Tuan memberikan kerjasama untuk menjayakan program tersebut.
Segala kerjasama Tuan dan penceramah amatlah dihargai dan diucapkan berbanyak terima kasih.
Sekian, Terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
..................................................
( TN. HJ. NORDIN BIN BHAROM )
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Kundor
71400 Pedas, Negeri Sembilan.
s.k :

Fail Panitia Bahasa Inggeris


Fail UPSR 2014