Anda di halaman 1dari 1

PBS Pendidikan Moral

Nama :...

Tingkatan:.

BAHAGIAN A: TULISKAN BETUL UNTUK PERLAKUAN YANG BETUL DAN SALAH UNTUK PERLAKUAN
YANG SALAH.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seorang pelajar yang mempunyai nilai kasih sayang hanya akan membantu rakan-rakan yang rapat
dengannya. (
)
Seorang yang rasional akan sentiasa waras. (
)
Sikap amanah akan menghilangkan perasaan prasangka. (
)
Bersyukur atas segala nikmat daripada tuhan merupakan amalan orang yang percaya kepada tuhan.
(
)
Kita boleh melakukan sesuatu perkara mengikut perasaan dan tidak memerlukan pertimbangan.
(
)
Pertimbangan yang wajar sebelum sesuatu tindakan akan menyelamatkan diri kita daripada sebarang
bentuk kecelekaan. (
)
Tetap bertutur dengan lembut dan sopan walau dalam keadaan marah dan dituduh tanpa sebab yang
munasabah.
BAHAGIAN B: JAWAB SOALAN-SOALAN DI BAWAH BERDASARKAN NILAI MURNI YANG SESUAI.

1.

Vinay yang hanya berumur 14 tahun telah menyertai kumpulan samseng. Dia sering kali bergaduh,
bertutur secara kasar, dan tidak membuat kerja-kerja sekolahnya. Akhirnya, dalam suatu pergaduhan,
kakinya telah menjadi lumpuh.
a. Huraikan tiga nilai yang patut diamalkan oleh Vinay.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____
b. Nyatakan perkara yang sepatutnya dilakukan oleh Vinay.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________
2.

Pada setiap minggu, Hui Lee akan menerima wang saku sebanyak RM40 daripada ibunya. Sebaik sahaja
memperoleh wang itu, dia akan terus menghabiskannya dengan membeli benda-benda yang tidak
berfaedah. Akibatnya, dia kelaparan di sekolah sepanjang minggu. Akhirnya, dia jatuh sakit.
a. Terangkan tiga nilai yang patut diamalkan oleh Hui Lee.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________
b. Berikan dua nasihat terbaik anda kepada Hui Lee.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________