Anda di halaman 1dari 9

PENDIDIKANMORALTAHUN3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 3

PENDIDIKANMORALTAHUN3

MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL
Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral adalah membentuk insan berakhlak mulia,
berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.

OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL
Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut:
1. Memahami dan menghayati nilai-nilai universal.
2. Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia.
3. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran,
masyarakat dan negara.
4. Mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat
pertimbangan dan keputusan.

PENDIDIKANMORALTAHUN3

BAND PERNYATAAN STANDARD
1 Mengetahui nilai-nilai universal.
2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal.
3 Menunjukkan perlakuan berbudi pekerti mulia dengan mengaplikasi pengetahuan dan pemahaman tentang
nilai-nilai universal
4 Menghayati dan mempraktik perlakuan berbudi pekerti mulia berdasarkan nilai-nilai universal
5 Menghayati dan mengamal perlakuan berbudi pekerti mulia secara tekal berdasarkan nilai-nilai universal.
6 Menghayati, mengamal dan memupuk perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian/situasi lain
berdasarkan nilai-nilai universal serta dicontohi.

PENDIDIKANMORALTAHUN3
TEMA BAND DESKRIPTOR

Saya dan
Sekolah
B1

Menyatakan dengan betul nilai-nilai universal berkaitan diri sendiri dengan


sekolah

kepercayaan kepada Tuhan


baik hati
bertanggungjawab
berterima kasih
hemah tinggi
hormat
kasih sayang
keadilan
keberanian
kejujuran
kerajinan
kerjasama
kesederhanaan
toleransi

PENDIDIKANMORALTAHUN3TEMA BAND DESKRIPTOR

Saya dan
SekolahB2

Menerangkan dengan jelas nilai-nilai universal berkaitan diri sendiri


dengan sekolah

kepercayaan kepada Tuhan


baik hati
bertanggungjawab
berterima kasih
hemah tinggi
hormat
kasih sayang
keadilan
keberanian
kejujuran
kerajinan
kerjasama
kesederhanaan
toleransi

PENDIDIKANMORALTAHUN3TEMA BAND DESKRIPTOR

Saya dan
Sekolah


B3

Menunjukkan perlakuan berbudi pekerti mulia yang relevan dengan nilai-


nilai universal berkaitan diri sendiri dengan sekolah

kepercayaan kepada Tuhan


baik hati
bertangggungjawab
berterima kasih
hemah tinggi
hormat
kasih sayang
keadilan
keberanian
kejujuran
kerajinan
kerjasama
kesederhanaan
toleransi


PENDIDIKANMORALTAHUN3

TEMA BAND DESKRIPTORSaya dan
Sekolah
B4

Menunjukkan perlakuan berbudi pekerti mulia dengan penghayatan


berdasarkan nilai-nilai universal berkaitan diri sendiri dengan sekolah

kepercayaan kepada Tuhan


baik hati
bertangggungjawab
berterima kasih
hemah tinggi
hormat
kasih sayang
keadilan
keberanian
kejujuran
kerajinan
kerjasama
kesederhanaan
toleransiPENDIDIKANMORALTAHUN3

TEMA BAND DESKRIPTORSaya dan
Sekolah
B5

Mengamalkan perlakuan berbudi pekerti mulia secara tekal berkaitan diri


sendiri dengan sekolah berdasarkan nilai-nilai universal

kepercayaan kepada Tuhan
baik hati
bertangggungjawab
berterima kasih
hormat
kasih sayang
kerajinan
kerjasama

PENDIDIKANMORALTAHUN3

TEMA BAND DESKRIPTORSaya dan
SekolahB6

Sentiasa mengamalkan perlakuan berbudi pekerti mulia berkaitan diri


sendiri dengan sekolah dalam kehidupan seharian / situasi lain
berdasarkan nilai-nilai universal serta dicontohi.

kepercayaan kepada Tuhan


baik hati
bertangggungjawab
berterima kasih
hormat
kasih sayang
kerajinan
kerjasama