Anda di halaman 1dari 12

TEMA PROJEK DAN TAJUK PROJEK:HUBUNGAN KEKELUARGAAN

NAMA PELAJAR:DINIE SORFINA FATHANAH BINTI KAMARUL


ARIFFIN
NAMA GURU:PUAN TEANA GUSTINA
TARIKH HANTAR:20/6/2014
i.ISI KANDUNGAN

PERKARA M/S
1)Isi Kandungan i
2)Penghargaan 1
3)Perancangan
A.Tajuk Projek 2
B.Objektif Projek 2
C.Jadual Perancangan 3
D.Sumber Maklumat 3
4)Perlaksanaan
A.Laporan Sebelum 4
B.Laporan Semasa 5
C.Laporan Selepas 6
5)Refleksi/Rumusan 7
6)Lampiran 81.PENGHARGAAN
Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima
kasih kepada Puan Nor Teana Gustina Binti Ismail ,guru
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan saya, kerana
telah memberikan ilmu dan tunjuk ajar yang sangat
berguna kepada saya.
Selain itu saya mengucapkan jutaan terima kasih
kepada kedua-dua ibu bapa saya kerana memberikan
kasih sayang dan semangat motivasi belajar saya.
Akhir sekali ,saya ingin mengucapkan terima
kasih kepada sesiapa sahaja yang terlibat baik secara
langsung atau tidak langsung dalam proses menyiapkan
folio ini.2.a. MEMBANTU AHLI KELUARGA
MELAKSANAKAN KERJA RUMAH

2.b.OBJEKTIF PROJEK

Bagi menyiapkan Projek Folio Tingkatan Satu ini,
terdapat lima objektif yang telah ditetapkan, iaitu dapat
menyatakan tanggungjawab terhadap keluarga.
Selain itu, melibatkan diri dalam usaha menjaga
kebersihan di tempat-tempat kebajikan dan ibadah.
Seterusnya, menanamkan sifat prihatin dan
bertanggungjawab terhadap keluarga dan masyarakat.
Di samping itu, mencadangkan cara-cara untuk
menjalinkan hubungan kekeluargaan yang erat.
Akhir sekali, mengamalkan sikap
bertanggungjawab sebagai anggota keluarga.

2.c.JADUAL PERANCANGAN

BIL. TARIKH PERKARA
1. 23/5/2014 Diberi projek oleh guru.
2. 24/5/2014 Mencari bahan dari bahan bacaan.
3. 30/5/2014 Membuat rangka projek.
4. 31/5/2014 Menyiapkan muka depan , penghargaan ,
objektif projek,dan sumber maklumat.
5. 5/6/2014 Mengambil gambar untuk melengkapkan
projek ini.
6. 8/6/2014 Menyiapkan laporan sebelum,semasa,dan
selepas.
7. 9/6/2014 Melengkapkan rumusan dan lampiran.
8. 15/6/2014 Menyemak projek sebelum dicetak.
9. 16/6/2014 Mencetak projek setelah disemak.
10. 20/6/2014 Menghantar projek kepada guru sivik.

2.d.(1)SUMBER MAKLUMAT
BUKU TEKS
WWW.SCRIBD.COM
WWW.GOOGLE.COM
2.d.(2)ORANG SUMBER
HALIZA BINTI ZAHARI (IBU)
HAMIZAH BINTI ZAHARI(IBU SAUDARA)
ADLIN KHALIDA FATHANAH(KAKAK)


3.PERLAKSANAAN
3.a.LAPORAN SEBELUM

Antara laporan sebelum yang diperolehi
ialah mendapat projek folio daripada guru
sivik.Selain itu,berbincang dengan rakan-rakan
mengenai projek,di dalam kelas.
Seterusnya,bertanya kepada rakan,guru,dan
keluarga mengenai perkara yang tidak faham.Di
samping itu,mencari bahan dari bahan bacaan
sebelum memulakan projek.Akhir
sekali,memastikan bahan yang dicari tepat dengan
apa yang dikehendaki.

3.b.LAPORAN SEMASA

Antara laporan semasa yang diperolehi
ialah mencari bahan dari bahan bacaan sekiranya
tidak mengerti apa yang dikehendakidi dalam
projek folio.Selain itu,membuat rangka projek
.Seterusnya, melengkapkan projek folio.Di samping
itu, mengambil gambar-gambar untuk
melengkapkan projek.Akhir sekali,menanyakan
pendapat kepada rakan-rakan.

3.c.LAPORAN SELEPAS

Antara laporan selepas ialah
menyiapkan isi kandungan di dalam projek .Selain
itu,menyemak projek sebelum dicetak. Seterusnya,
membetulkan kesalahan sekiranya
mempunyai kesalahan.Di samping itu,mencetak
projek folio sebelum dihantar.Akhir
sekali,menghantar projek folio kepada guru sivik.


4.REFLEKSI / RUMUSAN

Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada
Allah,guru-guru,ibu bapa,ahli keluarga serta rakan-rakan yang
banyak membantu saya menyiapkan folio ini.
Dalam proses menyiapkan folio ini saya telah mendapat
banyak pengalaman melalui aktiviti yang saya jalankan di rumah
sepanjang cuti ini.
Kekuatan yang dapat diperolehi ialah bahan bacaan
seperti buku teks,internet,serta buku-buku rujukan yang
lain.Kelemahan pula kerana sesetengah daripada maklumat
yang berada di kertas ini tidak semestinya terdapat dibahan
bacaan yang lain.
Peluang yang saya dapat ialah untuk mencapai
keputusan yang lebih baik lagi selepas ini.Ancaman yang saya
hadapi ialah ini kali pertama saya membuat projek folio setelah
melangkah masuk ke sekolah menengah

5.LAMPIRAN


Mengemas tempat tidur selepas bangun dari tidur.


Menolong ibu menyapu sampah.

Membantu ibu membasuh pinggan.


Melipat baju setelah diangkat dari ampaian.