Anda di halaman 1dari 2

TEST NGA MATEMATIKA Viti shkollor 2013/14

Emri e mbiemri________________________ kl._III_____ _________


1.Shkruaj numrat q mungojn
2 6 10 4 14 20 8 16 4 18
:2
2.Plotso tabeln
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
:3
3.Plotso tabeln
4 8 12 16 20 24 28 232 36 40 :4

4.Plotso tabeln
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
:5
5.Plotso tabeln
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 :6

6.Potso tabeln:
Shumzuesi i par 5 5 7 6 2 9
Shumzuesi i dyt 3 5 5 5 5 5 5
Hersi 35 35 20 5 10 50 40
7.Plotso tabeln:
I pjesturshmi 25 15 10 35 45 40 30
Pjestuesi 5 5 5 5 5 5 5 5
Hersi 3 5 4 10 1
Njehso:
8. 27-(5x5)=27 - = 9. (40:5)+22= + =
45+(3x5)=__________________ 100-(10:5)=________________________
(6x5)-(30:5)=________________ ( 60:6)+(40:8)=_____________________

Poena_ _ _ _ _ _ _

Kontrolloi:_____________________ Prindi___________

5
5
5
5
5
5
5