SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI LIMAU 06900 YAN KEDAH DARUL AMAN

PELAN STRATEGIK DAN TAKTIKAL 2010

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA Disediakan Oleh: AHMAD KHAIRI ABU BAKAR

DAFTAR ISI

MISI DAN VISI SEKOLAH PENDAHULUAN SEJARAH PENUBUHAN MOTTO, MISI DAN VISI PERSATUAN CARTA ORGANISASI AKTIVITI SEPANJANG 2010 PELAN TAKTIKAL PELAN OPERASI ANGGARAN BELANJAWAN PENUTUP

….. 1 ….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7 ….. 9 ….. 13 ….. 14

MISI DAN VISI

SMK SUNGAI LIMAU, YAN KEDAH DARUL AMAN

VISI

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI LIMAU AKAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH NOMBOR SATU DI DAERAH YAN KEDAH TAHUN 2010

MISI

BERUSAHA SEDAYA UPAYA MEMBERI PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI BAGI MELAHIRKAN PELAJAR YANG BERKETRAMPILAN DALAM BIDANG KOKURIKULUM, BERAKHLAK MULIA, BERIHSAN ,MENCINTAI AGAMA, BANGSA DAN NEGARA

PENDAHULUAN

Perancangan Tahunan ini dibentuk bagi merangka satu pelan dan program bagi melaksanakan aktiviti –aktiviti Bulan Sabit Merah Malaysia di SMK Sungai Limau sepanjang tahun 2010. Pelan dan program yang dibentuk adalah manifestasi daripada Pelan Strategik sekolah 2006 hingga 2010 iaitu bagi mencapai visi sekolah menjadi sekolah nombor satu di daerah Yan tahun 2010 khususnya dalam bidang kokurikulum .

Pelan strategik jangka panjang lima tahun tersebut sudah berlalu selama tiga tahun iaitu mulai tahun 2006, 2007 dan 2008. Sepanjang masa tiga tahun tersebut terdapat aktiviti-aktiviti yang dirancang telah dapat dilaksanakan dengan jayanya. Antaranya ialah Kursus Asas Pertolongan Cemas, Perkhemahan Belia Bulan Sabit Merah Cabang Yan, Perkhemahan Perdanan Unit Uniform SMK Sungai Limau dan sebagainya.

Berasaskan kepada kejayaan perlaksanaan aktiviti-aktiviti tersebut, maka adalah wajar pihak Bulan Sabit Merah Malaysia SMK Sungai Limau merangka satu pelan yang jitu bukan hanya bagi mencapai visi sekolah yang telah dibentuk sebaliknya memberikan ruang kepada pelajar untuk melahirkan bakat dan potensi mereka untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi dan alam kerjaya mereka.

SEJARAH PENUBUHAN

Bulan Sabit Merah Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Limau telah ditubuhkan pada tahun 1994 dengan bilangan ahli seramai 34 orang. Pada awal penubuhannya, Bulan Sabit Merah SMK Sungai Limau mengharungi pelbagai tribulasi serta kekurangan dari segi kelengkapan, kemahiran dan alatan. Namun, segala kekurangan yang ada bukanlah merupakan alasan untuk BSMM SMK Sungai Limau tidak bergiat aktif mendidik para pelajar dengan pelbagai ilmu dan pengetahuan khususnya dalam bidang pertolongan cemas.

Hari ini, BSMM SMK Sungai Limau merupakan salah satu unit uniform yang bergerak aktif bukan hanya di sekolah, malah diperingkat Cabang Yan. Bilangan ahli yang berdaftar juga telah meningkat kepada 74 orang dengan dibantu oleh dua orang guru penasihat.

BSMM Sekolah Menengah Sungai Limau juga bergiat aktif di peringkat Cabang Yan dengan menyertai pelbagai aktiviti dan program yang dilaksanakan antaranya ialah Perkhemahan Belia Peringkat Cabang Yan yang diadakan di Kawasan Peranginan Titi Hayun. Di samping itu juga, Ahli PBSMM SMK Sungai Limau juga telah menyertai Perkhemahan Perdana Unit Uniform peringkat sekolah di mana persatuan telah menghantar seramai 10 orang pemimpin pelajar menyertainya untuk menambahkan ilmu pengetahuan di dalam bidang pengurusan kelab dan unit uniform.

MOTTO, MISI DAN VISI

MOTTO
SEDIA BERKHIDMAT

MISI
MELAKSANAKAN PENGURUSAN PERSATUAN SECARA PROFESIONAL DAN DINAMIK DENGAN MELAHIRKAN AHLI YANG PENYAYANG DAN PRIHATIN BERTERASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KE ARAH MENCAPAI WAWASAN SERTA ASPIRASI NEGARA

VISI
BULAN SABIT MERAH SMK SUNGAI LIMAU SENTIASA MENJADI PERTUBUHAN YANG MEMPERKEMBANGKAN POTENSI AHLI KE ARAH KECEMERLANGAN

CARTA ORGANISASI
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA SMK SUNGAI LIMAU

PENAUNG Tuan Haji Zarawi Bin Dogol Pengetua SMK Sungai Limau PENASIHAT Puan Sharidah Bt Abu Bakar Penolong Kanan Ko-Akademik GURU PENASIHAT Encik Ahmad Khairi Bin Abu Bakar Puan Ng Lee Ki PENGERUSI Shuhaida Binti Mohamad Rodzi TIMBALAN PENGERUSI Syazwaani Binti Othman BENDAHARI Nor hidayah Binti Hassan SETIAUSAHA Nur Aqilah Binti Mohamad Nasir JAWATAN KUASA KERJA Nur Hakimi Bin abd. Samad Mohd Syafiq Bin Mohd Syukri Noor Asma Binti Saod Nor Maisarah Binti Abd Halim Fatin Aiza Binti Mahazir

AKTIVITI DIRANCANG SEPANJANG 2010
Pelbagai aktiviti telah dirancang untuk dilaksanakan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia SMK Sungai Limau bertujuan mendedah dan memantapkan para pelajar dengan ilmu-ilmu dan pengetahuan berteraskan pertolongan cemas. Antara aktiviti yang telah dirancang untuk dilaksanakan ialah :

1. Program Latihan Kawad Kaki dan Pertolongan Cemas 2. Kursus Asas Kawad Kaki dan Pertolongan Cemas 3. Perkhemahan Perdana Unit Uniform SMK Sungai Limau 4. Petugas Khas semasa Kejohanan Olahraga sekolah 5. Perkhemahan Belia peringkat Cabang Yan 6. Program Lawatan Sambil Belajar anjuran BSMM Cabang Yan Dengan adanya program dan aktiviti yang telah dirancangkan ini diharap dapat memberi impak semaksima yang mungkin kepada para pelajar dalam usaha untuk melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan dan mempunyai jati diri yang tinggi.

PELAN TAKTIKAL BULAN SABIT MERAH MALAYSIA SMK SUNGAI LIMAU SESI 2010
Teras 1 Fokus Teras 2 Fokus : Membina Negara Bangsa : Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional : Membangunkan Modal Insan : a) Memupuk pelajar memiliki kemahiran dan ketrerampilan b) Memantapkan program kokurikulum dan sukan Kos / Sumber RM100.00 Indikator Prestasi

Bil 1

Program / Projek Program Latihan a) kawad kaki b) pertolongan cemas c) ujian bertulis

Tanggungjawab Guru-guru penasihat BSMM

Tempoh Sepanjang tahun

Output Pelajar berkawad kaki asas dan berpengetahuan pertolongan cemas

Sasaran ahli

Ahli-ahli memperoleh Semua pengetahuan dan membantu BSMM pelajar yang cedera di bilik kecemasan.

2

Kursus pertolongan Guru-guru cemas dan kawad kaki penasihat BSMM

Mengikut takwim BSMM cabang Yan

RM50.00

Guru boleh membalut ikatan simpulan dan berkawad kaki

Guru dapat menyampaikan Guru pengetahuan dan kemahiran penasihat kepada pelajar dan rakan BSMM sejawat.

3

Perkhemahan Perdana Guru-guru Unit Uniform penasihat BSMM

Mei @ Jun RM300.00

Ahli bersedia Ahli memperoleh ilmu dalam Pemimpin dan mewakili sekolah bidang pengurusan unit J/Kuasa ahli ke perkhemahan uniform BSMM Unit peringkat Cabang Yan Bantuan awal Pelajar dapat memberi Ahli BSMM dapat diberikan bantuan awal kepada atlet kepada para atlet yang cedera yang tercedera Ahli dapat menyediakan diri dengan ilmu pertolongan cemas Ahli dapat memindahkan Pemimpim pengalaman dan pengetahuan dan ahli yang yang diperolehi kepada ahli- terpilih ahli yang lain.

4

Petugas Bantu Mula Guru-guru (setiap aktiviti dan penasihat program sekolah) BSMM

Tarikh Kejohanan Olahraga

RM 100.00

5

Perkhemahan Belia Guru Penasihat Ditentukan RM 300.00 Peringkat Cabang Yan BSMM sekolah J/kuasa dan Cabang Yan Cabang Yan

PELAN OPERASI
Nama Projek : Objektif :
PROGRAM LATIHAN MINGGUAN   Melatih ahli dengan sukatan pelajaran yang ditetapkan dalam unit BSMM Mendedahkan ahli dengan realiti sebenar selaku kesinambungan pembelajaran dalam bidang bilik darjah Memastikan ahli mengambil bahagian dan dapat mencapai tahap maksimum markah penilaian kokurikulum

Januari – Oktober 2010 Tempoh : Kumpulan Sasaran : Semua ahli BSMM Guru Penasihat BSMM sekolah Guru Terlibat :

Proses Kerja :

• • • • • • • •

Menetap dan mengadakan AJK kokurikulum Menyusun jadual , peraturan ,aktiviti latihan dan bilangan latihan tahunan Surat makluman jadual perjumpaan mingguan Penyediaan peralatan dan kemudahan latihan Mengenal pasti dan memilih peserta serta kebenaran waris ( jika terlibat pertandingan luar ) Memastikan disiplin dan kawalan keselamatan semasa latihan Memastikan rekod kehadiran dan penilaian akhir Menyediakan post mortem, penilaian dan dokumentasi selepas penyertaan aktiviti luar.

Kekangan :

Pemantauan :

1. Minat ahli masih tidak menyeluruh 2. Kemudahan tempat dan peralatan masih terhad 3. Keupayaan dan sistem perhubungan ahli terhad 4. Peruntukan kewangan terhad 1 Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Kokurikulum dan sukan 3. Guru Penasihat BSMM 1. Disiplin , sahsiah ,penyertaan dan penglibatan ahli 2. Minat , semangat dan kehadiran ahli 3. Kecekapan pengurusan dan galakan guru Pencapaian ,potensi dan bakat ahli Kecekapan dan kelancaran pengurusan jurulatih, kehadiran, pencapaian dan penglibatan ahli, dan bakat ahli akan direkod selepas perjumpaan mingguan

Penilaian

:

Penambahbaikan :

Nama Projek : Objektif :

PERKHEMAHAN PERDANA UNIT UNIFORM  Mendedahkan pelajar tentang realiti sebenar kehidupan,survival dan semangat jati diri.  Menanamkan semangat berpasukan,berdisiplin dan ketabahan.  Pelajar dapat menonjolkan bakat dan potensi diri dalam kepimpinan .

Mei 2010 ( Awal Cuti Pertengahan Tahun ) Tempoh : Kumpulan Sasaran : Semua pemimpin dan 20 orang ahli BSMM Setiausaha kokurikulum Guru Terlibat :

Proses Kerja :

Guru Penasihat BSMM sekolah • Bentuk AJK pengurusan perkhemahan . • AJK bermesyuarat bagi menyusun tugas, syarat , jadual , peraturan dan aktiviti perkhemahan , peralatan dan kaedah perlaksanaan • Memilih peserta dan kebenaran waris • Melaksanakan perkhemahan dan kawalan • post mortem, penilaian dan dokumentasi 1. Minat ahli masih tidak menyeluruh 2. Kemudahan dan peralatan masih terhad 3. Keupayaan kewangan pelajar rendah 4. Peruntukan kewangan terhad 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. Penolong Kanan Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum & AJK penganjur Guru Disiplin Guru Penasihat BSMM sekolah Disiplin , sahsiah dan penglibatan ahli Minat , daya tahan dan kehadiran ahli Kecekapan pengurusan dan galakan guru Potensi dan bakat kepimpinan murid

Kekangan :

Pemantauan :

Penilaian

:

Penambahbaikan :

Kecekapan dan kelancaran pengurusan AJK , pencapaian dan penglibatan ahli, pengesanan potensi , daya tahan dan bakat kepimpinan ahli akan dilakukan selepas kursus

Nama Projek : Objektif :

PERKHEMAHAN BELIA BSMM CABANG YAN  Mendedahkan pelajar tentang realiti sebenar kehidupan,survival dan semangat jati diri.  Menanamkan semangat berpasukan,berdisiplin dan ketabahan.  Pelajar dapat menonjolkan bakat dan potensi diri dalam kepimpinan .

Akan ditetapkan pada Mesyuarat BSMM Cabang Yan Tempoh : Kumpulan Sasaran : Semua pemimpin pelajar BSMM ( 10 orang ) Jawatan Kuasa BSMM Cabang Yan Guru Terlibat : Guru Penasihat BSMM sekolah • • • • •

Proses Kerja :

Bentuk AJK pengurusan perkhemahan . AJK bermesyuarat bagi menyusun tugas, syarat , jadual , peraturan dan aktiviti perkhemahan , peralatan dan kaedah perlaksanaan Memilih peserta dan kebenaran waris Melaksanakan perkhemahan dan kawalan post mortem, penilaian dan dokumentasi

Kekangan :

1. Pemilihan tempat berdasarkan kekosongan aktiviti 2. Kemudahan dan peralatan masih terhad 3. Keupayaan kewangan pelajar rendah 4. Peruntukan kewangan terhad 1. Jawatan Kuasa BSMM peringkat Cabang Yan 4. Guru Penasihat BSMM sekolah 1. 4. 5. 6. Disiplin , sahsiah dan penglibatan ahli Minat , daya tahan dan kehadiran ahli Kecekapan pengurusan dan galakan guru Potensi dan bakat kepimpinan murid

Pemantauan :

Penilaian

:

Penambahbaikan :

Kecekapan dan kelancaran pengurusan AJK , pencapaian dan penglibatan ahli, pengesanan potensi , daya tahan dan bakat kepimpinan ahli akan dilakukan selepas kursus

Nama Projek : Objektif :

PETUGAS BANTU MULA ( KECEMASAN )  Melatih ahli mengendalikan mangsa/pesakit dalam waktu kecemasan sebelum kedatangan paramedik Ahli dapat mempraktikkan segala ilmu dan pengetahuan dalam pertolongan cemas Melatih ahli agar dapat memberikan pertolongan tanpa mengira masa dan tempat

 

Setiap program dan aktiviti sekolah Tempoh : Kumpulan Sasaran : Ahli BSMM sekolah P. K Ko Kurikulum Guru Terlibat : Guru Penasihat BSMM • • • • •

Proses Kerja :

Bentuk AJK di kalangan ahli BSMM AJK penganjur menyediakan jadual aktiviti atau program yang hendak dilaksanakan Menetapkan jadual bertugas bagi setiap ahli BSMM Melaksanakan tugas semasa aktiviti atau program dijalankan post mortem, penilaian dan dokumentasi

Kekangan :

1. Penglibatan pelajar masih tidak menyeluruh 2. Kemudahan peralatan terhad

Pemantauan :

1 Penolong Kanan Kokurikulum 2. Setiausaha Kokurikulum & AJK penganjur 3.Guru Penasihat BSMM 1. 7. 8. 9. Disiplin , sahsiah dan penglibatan murid Minat dan kehadiran murid Kecekapan pengurusan dan galakan guru Potensi dan bakat kepimpinan murid

Penilaian

:

Penambahbaikan :

Kecekapan dan kelancaran pengurusan AJK , pencapaian dan penglibatan murid, pengesanan potensi dan bakat kepimpinan murid akan dilakukan selepas kursus

ANGGARAN BELANJAWAN 2010 BULAN SABIT MERAH MALAYSIA SMK SUNGAI LIMAU

PENDAPATAN BUTIRAN RM SEN

PERBELANJAAN BUTIRAN 1. Program Latihan ( mingguan ) 2. Kursus Pertolongan Kawad Kaki Cemas Dan RM 100 50 300 100 300 SEN 00 00 00 00 00

3. Perkhemahan Perdana Unit Uniform SMK Sungai Limau 4. Petugas Bantu Mula ( setiap aktiviti dan program sekolah ) 5. Perkhemahan Belia Bulan Merah Malaysia Cabang Yan Sabit

JUMLAH

JUMLAH

850

00

PENUTUP

Pelan Taktikal dan Operasi Persatuan Bulan Sabit Merah SMK Sungai Limau telah dirancang dengan begitu teliti dan mendalam dalam usaha memperikan imput yang semaksima mungkin kepada ahli-ahli persatuan yang bagi menambah dan meningkatkan ilmu dan kemahiran di dalam bidang yang diceburi khususnya kemahiran pertolongan cemas dan bantu mula.

Adalah diharapkan agar segala perancangan yang telah disusun atur bagi segala program dan aktiviti persatuan dapat dilaksanakan dalam usaha untuk memperkembangkan potensi para pelajar semaksima mungkin dalam usaha untuk melahirkan para pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang agar dapat memberikan sumbangan kepada agama, bangsa dan Negara.