Anda di halaman 1dari 5

Tip mengurangkan gemuruh ketika temuduga

GEMBIRA dan panik menyerang anda sekaligus, ketika surat panggilan temuduga
sampai ke tangan anda.
Seterusnya, anda berfikir, baju apa yang patut dipakai, apa yang perlu dijawab
ketika sesi temuduga, boleka anda melakukan kerja tersebut, atau boleka anda
meyakinkan bakal majikan supaya menerima anda!
"angan bimbang. #ami memberikan beberapa tips untuk mengatasi kebimbangan
anda.
$emuduga adala asas pemilian pekerja. Anda mengantar borang permoonan,
dipanggil untuk sesi temuduga dan sekarang terpulang kepada anda untuk
memberikan keyakinan kepada bakal majikan anda.
"ika anda berjaya melepasi temuduga tersebut, bermakna anda akan berjaya
melepasi temuduga kedua dan seterusnya seingga anda diterima bekerja.
Berjaya berole panggilan temuduga bererti anda berada di pertengaan jalan dalam
usaa mendapatkan kerjaya idaman.
%ara penemuduga sebenarnya mengarapkan kejayaan anda kerana mereka benar&
benar berarap anda akan mengisi kekosongan di syarikat mereka.
$emuduga bukan suatu penyiasatan seperti polis menyoal pesala. Berkelakuan
seperti orang dewasa, bukan mangsa.
%enemuduga sendiri bukanla orang yang sempurna. "ika anda melakukan
kesilapan, lupakan al itu dan teruskan langka.
'ntuk berjaya dalam sesi temuduga, anda arus memaami emosi dan keadaan
semulajadi. Bagaimana anda mengatasinya sama penting dengan apa yang anda
katakan.
Persediaan Mental
(%ersediaan adala kun)i kejayaan.
(%astikan anda tau apa yang akan ditawarkan kepada majikan.
(%astikan anda tau apa yang dikeendaki bakal majikan.
(*apatkan maklumat mengenai syarikat tersebut.
(#enalpasti soalan yang bakal ditanya dalam sesi temuduga.
(Siapkan diri sendiri, berfikiran positif, bersemangat, semulajadi dan jujur.
'mumnya dalam sesi temuduga, pemoon akan ditanya soalan yang ampir serupa
dan ia akan dinilai berdasarkan kriteria pekerjaan yang dipoon.
"adi berusaala untuk memenui kriteria yang dikeendaki dan bersedia
menjangkakan soalan yang bakal dikemukakan.
"ika anda beradapan dengan panel penemuduga yang terdiri daripada dua atau
lebi penemuduga, jangan panik.
Bersikap tenang dan ini akan memudakan panel penemuduga berkomunikasi
dengan anda.
"ika anda memoon suatu pekerjaan yang bersifat teknikal, anda akan beradapan
dengan soalan&soalan yang juga bersifat sedemikian.
'mpamanya, anda diberikan permasalaan mengenai perkomputeran dan diminta
memberikan analisis dan menyelesaikannya.
"adi, pastikan anda mengingati apa yang tela anda pelajari sebelum itu.
"ika temuduga dibuat melalui telefon, kedua&dua bela tentu tidak dapat meliat
satu sama lain.
Suara bole mempengarui banyak perkara, ole itu amat penting anda +didengari,
sebagai seorang yang bersemangat dan berkebolean.
Perkara yang harus diambil berat dalam temuduga:
-. +.irst impression, amat penting kepada penemuduga. Berikan senyuman, liat ke
ara mata mereka dan salami mereka dengan yakin.
/. Bantu penemuduga dengan +memandu, mereka melalui +kekuatan, anda.
0. "ika anda ditanyakan soalan yang sukar, jangan terburu&buru menjawab. Berfikir
terlebi daulu.
1. $idak dapat dinafikan semua orang gementar sebelum dan ketika mengadapi
temuduga. 'bat mujarab mengatasinya iala dengan melakukan persediaan.
2. %engujung sesi temuduga juga amat penting. Ambil peluang bertanya soalan
yang sesuai atau bertanyakan sesuatu yang berkaitan.
3. Memang tidak muda untuk menduga apa yang bakal berlaku semasa sesuatu
sesi temuduga, ole itu lakukannya dengan penu keyakinan.

Langkah perlu sebelum menghadiri temuduga
4A#'#A5 sedikit kajian mengenai sesuatu syarikat sebelum mengadiri temuduga.
'saa anda akan dapat memberikan gambaran baawa anda benar&benar berminat
mengenai kerjaya atau syarikat tersebut.
Anda perlu mengetaui potensi syarikat yang bakal anda duduki itu supaya ia
mempengarui diri anda apabila berada di dalamnya.
Anda perlu mengambil tau jumla pekerja dan sejara terdaulu syarikat tersebut
supaya anda tidak kelam&kabut mempelajari banyak perkara baru apabila berada di
dalamnya.
%engetauan anda mengenai syarikat tersebut akan menjadikan majikan kagum
dengan kepriatinan dan kesediaan anda.
Selain mengetaui profile syarikat melalui berita semasa, anda bole juga merisik
melalui laman web syarikat terbabit.
*aripada laman web tersebut, anda bole mendapat banyak maklumat berkaitan.
Anda bole mendapat gambaran umum mengenai gaya dan penekanan syarikat,
)ara pemasaran mereka, )ara mereka melati pekerja, juga misi syarikat.
Mulakan usaa anda melalui enjin pen)ari seperti 6aoo7, E8)ite, Alta9ista, 4y)os
and :irgin.net, www.oo9ers.)o.uk dan lain&lain.
Bagaimanapun, jika laman&laman web ini gagal membantu, dapatkan maklumat
daripada pusat kaunseling uni9ersiti anda yang pasti menyimpan banyak maklumat
mengenai syarikat yang bersesuaian dengan minat anda.

Kurang pengalaman ketika temuduga
#'RA5G berpengalaman, keputusan peperiksaan yang tidak meyakinkan atau
+miskin, akti9iti kokurikulum yang menjadi asas ketika memoon sesuatu pekerjaan!
"angan takut, masi ada )ara untuk mengatasi kebimbangan tersebut.
i. %engalaman #erja
Apa saja pengalaman kerja akan memberikan anda +kemairan bole uba, & anda
anya perlu memberikan tanggapan positif teradapnya.
$umpukan kepada pengalaman yang ada dan apa yang anda perolei daripada
pengalaman tersebut.
'mpamanya, jika anda sebagai pentadbir di sebua syarikat ke)il, beri tumpuan
kepada pengalaman yang anda rai dalam menguruskan kewangan, kemairan
interpersonal, berurusan dengan pelbagai kerena pelanggan dan bekerja lebi
masa, sebagai pengalaman yang anda dapat.
ii. %en)apaian Akademik
Rangka jawapan yang munasaba, jika anda menduga bakal ditimbulkan persoalan
mengenai taap akademik anda.
"ika memang ada alasan yang benar seperti faktor kesiatan atau krisis keluarga
seingga menyebabkan pen)apaian anda terjejas, akuila akikat itu.
"ika tidak, jangan nafikan mengenai kegagalan yang tidak dapat dikutip semula itu,
tetapi pada masa sama, nyatakan pen)apaian atau pengalaman terkini.
Majikan biasanya tidak begitu mementingkan pen)apaian akademik jika anda dapat
membuktikan kemampuan dalam )ara yang lain.
iii. Akti9iti #okurikulum
Bagaimana anda mengabiskan masa! "ika anda aktif berpersatuan untuk
mengabiskan masa lapang di uni9ersiti, al ini bole dipertimbangkan dalam
keategori pengalaman.
Majikan biasanya akan meliat keseimbangan pendedaan sosial dan kemairan
berkomunikasi anda & jadi berikan penumpuan dalam al ini.
#ursus jangka pendek bagi membaiki kemairan tertentu seperti komputer atau
baasa akan memberikan gambaran positif pada karakter anda.
Bagaimanapun jika sekadar mengabiskan masa dengan berpoya&poya bersama
rakan, anda anya perlu +berlebi&lebian, sedikit ketika memberikan gambaran.
'mpamanya jika anda perna mengendalikan suatu per)utian bersama rakan, maka
berikan gambaran positif mengenai kemairan sesuai seperti kemairan kerja
berkumpulan, moti9asi, peran)angan dan pengurusan masa.
Rancang perjalanan sebelum temuduga
"I#A anda tidak pasti tempat temuduga tersebut, )ari tempat tersebut terlebi dulu.
%astikan kedudukan pejabat tersebut. "angan anya bergantung kepada alamat yang
diberi.
"ika tempat berkenaan berada di luar kawasan anda, ran)ang perjalanan berati&
ati.
$empa tiket bas, keretapi atau kapal terbang lebi awal.
"ika tiada kenderaan awam tersebut, sewa teksi dan pastikan pemandunya
mengetaui tempat yang ingin anda tuju.
"ika temuduga anda berlangsung di kawasan bandar, ambil tau mengenai kadar
kesesakan lalulintasnya juga.
%astikan anda sampai -2 minit lebi awal, pastikan berita semasa jika ada kesesakan
lalu lintas, banjir, kemalangan atau apa&apa kelewatan yang bole menjejaskan
keadiran anda di tempat temuduga.
Sumber daripada ;ttp;<<www.tutor.)om.my<tutor<dunia.asp!y=/>>-?dt=?se)=#erjaya?in=ar)?start=->