Anda di halaman 1dari 2

CONTO CECIMPEDAN MIWAH ARTIN NYANE

1. Apake anak cerik matapel?


2. Anak satak maka satak matlusuk?
3. Anak satak makasatak maudeng putih?
4. Apa anak cerik maid cacing?
5. Apa anak cerik maid enceh?
6. Apa anak bongkok kereng nyuun?
7. Anak cerik pantigang ngurek gumi?
8. Ane kajeps idup, ane nyepes mati?
9. Ane negen nongos, Ane kategen majalan?
10. Ane tegeh dugdugin, ane endep juangin?
11. Apa cekuk kajengitin?
12. Apa cekuk baong godot basangne pesu gending?
13. Apa bale gede matampul abesik?
14. Base alukun ulung seka bidang?
15. Apa don ne amun pedang, buahne amun guungan?
16. Apa don ne srining-srining buahne amun gong?
17. Apa don ne amun tutup, buahne amun sirah?
18. Apa don ne utusan, buahne aturan?
19. Apa don ne amun tlapak lima, buahne amun sigi?
20. Apa di cerikne mapusung, di kelihne magambahan?CONTO BLADBADAN MIWAH ARTIN NYANE
1. Mabunga layu = mayang, arti paribasane = sayang
2. Blulang maukir = wayang, arti paribasane = sayang
3. Maberuk tanah = caratan, arti paribasane = nyaratang
4. Mabawang putih = kesuna, arti paribasane = pisuna
5. Mabunga buah = bangsah, arti paribasane = mlangsah
6. Macarang nyuh = papah, arti paribasane = ngepah
7. Maceleng lua = bangkung , ati paribasane = bengkung
8. Madanyuh biu = kraras, arti paribasane = raras dogen
9. Madasar nasi = entip, arti paribasane = ngintip
10. Madamar langit = bulan, arti paribasane = bulanan
11. Madamar bangke = angenan, arti paribasane = mapangenan
12. Madamar di carik = kunang-kunang, arti paribasane = tunangan
13. Madon jaka = ron, arti paribasane = makaronan
14. Madakin kuping = tilu, arti paribasane = uling liu
15. Maadin kuud = klungah, arti paribasane = jengah
16. Ental magulung = subeng, arti paribasane = nyebeng
17. Golok jembrana = sadu, arti paribasane = masadu
18. Gonda di gunung = anti, arti paribasane = nganti
19. Goak mamata barak = tuhu-tuhu, arti paribasane = tuhu (sejati)
20. Gedebong tuh = kupas, arti paribasane = upas


Pasaur / arti:
1. Blauk
2. Iga-iga
3. Bungan ambengan
4. Jaum misi benang
5. Caratn
6. Sendi
7. Gangsing
8. Pagehan
9. Pancoran
10. Neraca
11. Caratan
12. Rebab
13. Pajeng
14. Pusuh biu
15. Punyan ental
16. Punyan jempinis
17. Waluh
18. Punyan ental
19. Base
20. Padi

Ring sor puniki wenten makudang-kudang wewangsalan luiripun :
1. Asep menyan majagau, suksmanipun = nakep lenggar aji kau
2. Ada tengeh masui kaput, suksmanipun = ada keneh mamunyi takut
3. Bakat kocok misi isen, suksmanipun = awak bocok tuara ngasen
4. Bangbang dadua ken ceburin, suksmanipun = bajang dadua ken anggurin
5. Be lele mawadah kau, suksmanipun = suba jele mara tau
6. Bedeg majemuh bangsing di banjar, suksmanipun = jegeg buin lemuh langsing lanjar
7. Baju gadang potongan gantut, suksmanipun = tuyuh magadang tuara maan entut
8. Buangit kali gangsa, suksmanipun = magae lengit ngamah gasa (kereng)
9. Buah sabo mawadah klukuh, suksmanipun = awak bodo buin angkuh
10. Cekcek poleng temisi bengil, suksmanipun = desek ngereng gisi nengil
11. Clebingkah beten biu, suksmanipun = gumi linggah ajak liu
12. Dagdag candung selem samah, suksmanipun = berag landung kereng ngamah
13. Delemk sangut merdah tualen, suksmanipun = medem bangun ngamah dogen
14. Dija kacang ditu komak, suksmanipun = dija pejang ditu jemak
15. Eber-eber ilih, suksmanipun = bebeger baan nyilih
16. Gamongan kladi jae, suksmanipun = omongan dadi gae
17. Gedenan padange teken gondane, suksmanipun = gedenan tandange teken gobane
18. Gonda godeg bakat kukur, suksmanipun = goba jegeg baan pupur
19. Idup kedele mati kacang, suksmanipun = idup jele mati sayang
20. Jempiit batan biu, suksmanipun = ngajengit ajaka liu