Anda di halaman 1dari 3

PENGOLAHAN DATA

Standardisasi Larutan NaOH dengan asam oksalat


NaOH= 0,1 N
Asam oksalat = 0,1 N Noksalat =
0,1 N

x
x

gr asam oksalat = 1,575 gr


Asam oksalat sebanyak 1,5 gr sehingga, Noksalat =

Pembakuan NaOH 0,1 N membutuhkan asam oksalat sebanyak 5,7 mL


Vasam oksalat x Nasam oksalat = VNaOH x NNaOH
5,7 mL x 0,09524 N = 5 mL x NNaOH
N NaOH = 0,10857 N
Konsentrasi CO2 dalam H2O
N NaOH x V NaOH = N sampel x V sampel
0,10857 N x 0,183 mL = N sampel x 10 mL
N sampel = 0,0019905 N

V NaOH (ml)
0.183333333
0.216666667
0.233333333
0.233333333

N NaOH (N) V sampel (ml) N sampel (ml)


0.10857
10
0.0019905
0.10857
10
0.0023524
0.10857
10
0.0025333
0.10857
10
0.0025333

= 0,09524 N

Menghitung fraksi mol CO2


Dengan menggunakan hukum Henry
Dengan cara interpolasi, konstanta Henry untuk CO2 dalam air pada suhu 25C sebesar
(Data di Appendix Gean Koplis)

Ya
0.183333333
0.216666667
0.233333333
0.233333333

Ca
0.00199045
0.00235235
0.0025333
0.0025333

Menghitung Fraksi mol CO2 dalam air


Konstanta Henry =
H = 394,74
Ca
0.00199045
0.00235235
0.0025333
0.0025333

Ya
0.183333333
0.216666667
0.233333333
0.233333333

Xa

394.74
394.74
394.74
394.74

0.785710233
0.928566639
0.999994842
0.999994842

Kurva Kesetimbangan
Kurva Kesetimbangan

Xa

Ya

0
0.7857102
0.9285666
0.9999948
0.9999948

0
0.18333333
0.21666667
0.23333333
0.23333333

Laju mol air dan mol udara


Laju mol air=

= 50

x1

= 50

= 2.78

=41.7
Laju mol udara=
= 0,0416

= 1000

x 0,0012

= 1,2

= 82,33

x 0,0018

= 0,1482

= 0,624

Laju mol CO2=


= 3,36 x 10-3

= 0,0505

Vn+1= udara masuk = 0,624

+ 0,0505

0,6745

V1= 0,624

Garis operasi
1 putaran= 15 detik
45 menit= 2700 detik

180 putaran

= 2,806 x 10-4

yn+1 =
yn+1 =
yn+1 =
- xn = 0

yn+1 = 0,215

- xn = 2,806 x 10-4

yn+1 = 0,23246