Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH


PEMERHATIAN

Nama Pelatih :
Nama Guru :
Nama Sekolah :
Tarikh :

Tandakan ( / ) pada petak jika ada.
ASPEK SKOP YA

Tugas Guru
Mengajar dan merancang aktiviti pembelajaran berdasarkan sukatan
Mengurus bilik darjah sesuai dengan P&P
Menyebarkan ilmu
Ibu bapa kepada murid: menjaga keselamatan dan kebajikan
Pendisiplin murid
Mengamalkan nilai murni
Pembimbing dan kaunselor
Pemeriksa dan penilai ujian, kerja rumah dan peperiksaan
Sebagai kerani: menaip soalan, merekod markah dll
Sebagai pelajar: mengikuti kursus peningkatan keilmuan
profesionalisme keguruan

Mengetahui kaedah penyampaian dalam pengajaran
Pembantu tadbir sekolah: jalankn tugas-tugas yang diagihkan
Sebagai pegawai perhubungan
Mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidangnya
Menanam sikap, nilai dan ilmu pengetahuan kepada generasi baru
Sifat dan kualiti
keguruan
Sifat dan kualiti
peribadi

Baik hati
Jenaka
Sabar
Bertanggungjawab
Yakin
Kepimpinan
Sifat dan kualiti
sosial
Berbudi Pekerti(Sopan Dan Menyertai Aktiviti
Masyarakat)

Ramah mesra
Merendah diri
Semangat berbakti
Jujur
Tingkah laku dan Berpakaian kemas
Sopan santun
contoh teladan Berbudi bahasa
Menepati masa
Rajin
Berkelakuan baik
Bersikap positif terhadap tugas yang diberi
Kepemimpinan Memiliki ilmu pengetahuan dan kemahiran
dalam pengurusan

Memiliki sahsiah dan akhlak yang murni
Berani
Yakin dan tegas
Kreeatif, imaginatif, inovatif dan dinamik
Ikhlas dan jujur


Pelaksanaan
Ujian,Peperiksaan
dan PBS
Penyediaan Jadual Spesifikasi Ujian
Penyemakan JSU dan soalan oleh panitia/ pk1 dan GB
Ulasan penyediaan soalan oleh panitia
Format soalan yang digunakan betul
Sesuai dengan aras pengetahuan murid
Penyediaan skema jawapan dan pemarkahan
Statistik pemarkahan yang diperolehi difailkan
Kaedah penilaian kemahiran lisan dijalankan
Kaedah penilaian kemahiran membaca dijalankan
Kaedah penilaian kemahiran menulis dijalankan
Aktiviti susulan seperti kelas pemulihan dan pengayaan kepada murid
Penilaian Literasi bahasa dijalankan dengan baik dan sistematik

klu kmu mw tmbh..kmu tmbh jak..