Anda di halaman 1dari 1

Skop Ujian Progresif 2

Bahasa Malaysia Tahun 3 ( Unit 4 Unit 9)


Kertas 1
40 Soalan Objektif
Kertas 2
1. ata ke!ja
". ata #an$$ilan %an ata &ela!an
3. 'yat Tun$$al %an 'yat Maj(uk
4. ata Sen%i )a(a
*. Susun +e!kataan (enja%i ayat yan$ betul.
,. Bina ayat be!+an%ukan $a(ba!.
Skop Ujian Progresif 2
Bahasa Malaysia Tahun 3 ( Unit 4 Unit 9)
Kertas 1
40 Soalan Objektif
Kertas 2
1. ata ke!ja
". ata #an$$ilan %an ata &ela!an
3. 'yat Tun$$al %an 'yat Maj(uk
4. ata Sen%i )a(a
*. Susun +e!kataan (enja%i ayat yan$ betul.
,. Bina ayat be!+an%ukan $a(ba!.
Skop Ujian Progresif 2
Bahasa Malaysia Tahun 3 ( Unit 4 Unit 9)
Kertas 1
40 Soalan Objektif
Kertas 2
1. ata ke!ja
". ata #an$$ilan %an ata &ela!an
3. 'yat Tun$$al %an 'yat Maj(uk
4. ata Sen%i )a(a
*. Susun +e!kataan (enja%i ayat yan$ betul.
,. Bina ayat be!+an%ukan $a(ba!.