Anda di halaman 1dari 15

PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 1

Bahagian A
[30 markah]
Jawab semua soalan.

1. Antara penyakit berikut, yang manakah disebabkan oleh virus?

I Cacar air
II Beguk
III Campak
IV Selesema


A I, II dan III sahaja C II, III dan IV sahaja
B I, II dan IV sahaja D I, II, III dan IV

2. Rajah 1 di bawah menunjukkan suatu penyiasatan. Pada hari ke-8, lebih banyak kulapuk dapat
diperhatikan di atas permukaan roti.Pemerhatian di atas menunjukkan bahawa mikroorganisma...

A bernafas. C bergerak.

B bertumbuh D berkumuh

3. Antara cara berikut, yang manakah dapat membantu mencegah penyakit yang disebabkan oleh
mikroorganisma daripada merebak?A W, X dan Y C X, Y dan Z
B W, X dan Z D W, X, Y dan Z
PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 2

4 Antara yang berikut, yang manakah bukan kegunaan mikroorganisma?


A
Untuk membuat roti C Untuk membuat baja

B Untuk membuat tempe D Untuk membuat pakaian

5 Puan Nora menyediakan doh untuk membuat roti. Selepas setengah jam, dia mendapati doh itu tidak
naik. Apakah yang sepatutnya dia lakukan untuk membuatkan doh itu naik?


A
Yis boleh ditambah ke dalam doh itu.


B
Sedikit susu boleh ditambah ke dalam doh itu.


C
Lebih banyak gula boleh ditambah ke dalam doh itu.

D Lebih banyak tepung boleh ditambah ke dalam doh itu.

6 Rajah 2 di bawah menunjukkan aktiviti seekor haiwan.

Apakah yang ditunjukkan oleh aktiviti tersebut?


A
Persaingan C Kemandirian spesies

B Pembiakan D Tumbesaran

7 Haiwan X mempunyai cirri-ciri berikut untuk memastikan kemandirian spesiesnya.
Antara berikut yang manakahboleh mewakili haiwan X?
A

C

B
D


Menghasilkan telur yang mempunyai cengkerang keras
Mengeram telur-telurnya


PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 3

8. Bagaimanakah seekor penyu memastikan kemandirian spesiesnya?

I Bertelur banyak
II Membawa telurnya di dalam uncang
III Menimbus telurnya di dalam pasir
IV Menyembunyikan telurnya di dalam cangkerangA
I dan III
C
II dan III

B
I dan IV
D
II dan IV

9. Rajah 3 di bawah menunjukkan empat jenis buah.Cara pencaran biji benih buah manakah tidak betul?
10 Rajah 4 di bawah menunjukkan sejenis biji benih.Antara yang berikut, yang manakah bukan ciri yang berkaitan dengan cara pencaran biji benih di atas?

A Ringan C Boleh dimakan

B Kecil D Ada struktur seperti sayap

11 Antara haiwan yang berikut, yang manakah adalah karnivor?

A Tikus C Helang

B Kambing D Rusa


PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 4

12 Rajah 5 menunjukkan satu rantai makanan di dalam sebuah habitat.Apakah yang akan berlaku jika lebih banyak helang dalam habitat di atas?

I Lebih belalang akan dimakan

II Bilangan daun akan berkurangan

III Bilangan burung akan berkurang


A
I dan II sahaja C I dan III sahaja

B II dan III sahaja D I, II dan III sahaja13 Rajah 6 menunjukkan serangga X.
Antara berikut yang manakah kedudukan yang betul bagi serangga X dalam rantai makanan berikut?

A Daun ---> Burung ---> X ---> Ular C X ---> Daun ---> Burung ---> Ular


B Daun ---> X ---> Burung ---> Ular D Burung ---> Daun ---> X ---> Ular14 Rajah 7 menunjukkan satu siratan makanan dalam sebuah habitat.
Apakah P?A
Rumput C Gajah

B Burung Pipit D Singa


PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 5

15 Rajah 8 menunjukkan tiga jenis haiwan.


Antara berikut, yang manakah betul?Haiwan X Haiwan Y Haiwan Z

A
Omnivor Herbivor Karnivor

B
Karnivor Karnivor Herbivor

C
Herbivor Karnivor Omnivor

D
Karnivor Herbivor Omnivor
16 Rajah 9 menunjukkan seorang budak lelaki sedang berlari.


Apakah sumber tenaga yang membolehkan budak lelaki itu berlari?

A


C

B

D


17 Antara berikut, yang manakah merupakan sumber tenaga yang utama?
A Matahari C Air

B Makanan D Bahan api
PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 6

18

Apakah bentuk tenaga yang dipunyai berdasarkan rajah di atas?

A Tenaga Kinetik C Tenaga Haba

B Tenaga Elekrtik D Tenaga Keupayaan

19 Rajah 10 di bawah menunjukkan pengelasan sumber-sumber tenaga.

Antara yang berikut, manakah yang mewakili P dan Q?


P Q

A
Arang Batu Nuklear

B
Angin Biojisim

C
Biojisim Arang Batu

D
Nuklear Angin


20 Rajah 11 menunjukkan sejenis alat.


Apakah perubahan tenaga yang berlaku dalam alat ini?

A
Tenaga elektrik Tenaga cahaya
B
Tenaga kimia Tenaga elektrik Tenaga cahaya + Tenaga haba
C
Tenaga elektrik Tenaga bunyi + Tenaga cahaya
D
Tenaga kimia Tenaga elektrik Tenaga bunyi + Tenaga kinetik
PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 7

21 Rajah 12 menunjukkan dua jenis kenderaan.


Apakah sumber tenaga elektrik bagi P dan Q?

P Q
A Dinamo Sel solar
B Sel kering Akumulator
C Sel solar Sel kering
D Akumulator Dinamo

22 Rajah 13 di bawah menunjukkan jenis-jenis symbolAntara simbol yang berikut yang manakah dipadankan dengan simbol yang salah?

A P C R
B Q D S

23 Rajah 14 menunjukkan empat litar elektrik yang ditandai dengan S, T, U dan V.

Susunan yang manakah menunjukkan nyalaan mentol semakin terang?
A U, V, S, T C T, U, V, S
B T, V, U, S D V, U, S, T
PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 8

24 Rajah 15 menunjukkan sebuah litar elektrik.


Antara suis berikut, yang manakah perlu dihidupkan untuk menyalakan mentol R sahaja?

A Hidupkan suis S dan U sahaja C Hidupkan suis S, T dan V sahaja
B Hidupkan suis S dan V sahaja D Hidupkan semua suis

25 Rajah 16 menunjukkan satu litar elektrik.

Rajah manakah yang sepadan dengan susunan litar dalam Rajah 16 ?

A

C


B

D

PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 9

26 Rajah 17 menunjukkan satu pokok keembung dalam sebuah pasu.Pasu itu diletakkan di bawah tangga
dalam keadaan yang gelap. Pokok keembung itu disiram setiap hari.Antara yang berikut, yang manakah akan dapat diperhatikan selepas dua minggu?

A

C


B

D


27 Rajah 18 menunjukkan satu aktiviti.


Mengapakah aktiviti ini tidak boleh digunakan sebagai ukuran panjang standard?

A Langkah tidak boleh mengukur dalam unit yang kecil

B Langkah sangat besar untuk mengukur objek yang kecil

C Setiap manusia mempunyai saiz langkah yang berbeza

D
Setiap manusia mempunyai saiz langkah yang terhad
PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 10

28 Apakah maksud bahan lutsinar?
A Bahan yang membenarkan sebahagian cahaya melaluinya

B Bahan yang tidak membenarkan haba melaluinya

C Bahan yang membenarkan cahaya melaluinya

D Bahan yang tidak membenarkan cahaya melaluinya29 Maklumat berikut adalah tentang saiz orbit empat planet di dalam Sistem Solar.Carta palang yang mana mewakili maklumat di atas?
A

C


B

D

30 Antara alat berikut, yang manakah mempunyai fungsi yang berbeza daripada yang lain?

A

C

B

D
TAMAT BAHAGIAN A
Uranus mempunyai orbit yang lebih besar daripada Zuhal tetapi lebih kecil daripada orbit Neptune
manakala Musytari mempunyai orbit yang paling kecil di antara keempat-empat planet

PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 11

Bahagian B
[20 markah]

1 Rajah 1 menunjukkan dua puluh ekor cacing di dalam sebuah bekas kaca yang ditutup dengan jaring.
Bekas itu diletakkan di tengah panas Matahari.Jadual 1 menunjukkan keputusan bagi pemerhatian yang dibuat ke atas cacing-cacing itu.

Masa (minit) 20 40 60 80 100
Bilangan cacing yang mati 4 10 15 18 20(a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Beri dua sebab (inferens) mengapa cacing dalam bekas mati.

1. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(2 markah)

(c) Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) di (b).

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(1 markah)
PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 12

2 Rajah 2 menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid.Jadual 2 menunjukkan keputusan penyiasatan.

Ketinggian objek dari lantai (cm) Saiz bayang-bayang (cm)
30 Kecil
50 Sederhana
60 Besar


(a)

Apakah tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________
(2 markah)

(c) Nyatakan satu hubungan di antara dua maklumat yang dinyatakan di (b).

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(d) Ramalkan saiz bayang-bayang jika objek itu dinaikkan lebih dekat lagi dengan lampu.

__________________________________________________________________________________
(1 markah)PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 13


3 Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan ke atas tiga keping roti yang sama saiz.
Mereka merenjis ke atas roti dengan jumlah air yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3
di bawah.

Roti K Roti L Roti M
Direnjis dengan Direnjis dengan Direnjis dengan
satu sudu air tiga sudu air enam sudu air

Kedaan roti selepas tiga hari ditunjukkan dalam Jadual 3.
Roti K L M
Bilangan tompokan kulat 3 6 15

(a) Berikan satu sebab (inferens) kenapa bilangan tompokan kulat bertambah.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(c) Nyatakan satu hubungan di antara apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dengan apa yang
diperhati (pembolehubah bergerak balas).

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(1 markah)


PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 14

4 Rajah 3 menunjukkan tiga litar elektrik, R, S dan T. Kecerahan mentol-mentol itu direkodkan.(a) Apakah corak perubahan kecerahan mentol-mentol itu ?

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat yang diberi?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(c)


Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan satu hubungan di antara kecerahan mentol dan bilangan
bateri.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(d) Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini

__________________________________________________________________________________
(1 markah)
Kecerahan mentol bergantung kepada bilangan bateri.
PKSR PERTENGAHAN TAHUN /2014 SAINS TAHUN 5 15

5 Rajah 4 menunjukkan satu model tiang yang dibuat oleh Didi. Dia menggunakan tiga gulung kertas
manila yang sama panjang dengan bilangan lapisan kertas manila yang berbeza.


Jadual 4 menunjukkan jisim beban maksumim yang dapat ditampung oleh tiang itu.

Bilangan lapisan kertas manila Jisim beban maksimum (g)
1 12
2 24
3 36


(a) Apakah corak perubahan bagi jisim beban maksimum?

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Nyatakan apa yang diperhati (pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini.

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(c) Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(d) Jika lima lapisan kertas manila digunakan, ramalkan jisim beban maksimum yang dapat ditampung
oleh tiang itu.

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT