Anda di halaman 1dari 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


TAHUN 4

NAMA : ________________________________________________

1. Apa maksud KOMPUTER?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20 MARKAH
2. Sebutkan LIMA jenis Komputer.
I.

_______________________________________________________________________

II.

_______________________________________________________________________

III.

_______________________________________________________________________

IV.

_______________________________________________________________________

V.

_______________________________________________________________________
20 MARKAH

3. Sebutkan LIMA komponen bahagian computer yang anda tahu.


I.

________________________________________________________________________

II.

________________________________________________________________________

III.

________________________________________________________________________

IV.

________________________________________________________________________

V.

________________________________________________________________________
20 MARKAH

4. Sebutkan LIMA STORAN Komputer yang anda ingat.


I.

________________________________________________________________________

II.

________________________________________________________________________

III.

________________________________________________________________________

IV.

________________________________________________________________________

V.

________________________________________________________________________
20 MARKAH

5. Nyatakan 5 keburukan computer.


I.

_______________________________________________________________________

II.

_______________________________________________________________________

III.

_______________________________________________________________________

IV.

_______________________________________________________________________

V.

_______________________________________________________________________
20 MARKAH