Anda di halaman 1dari 8

Hubungan Guru - Murid

Kepentingan
Hubungan Guru -
Murid
Strategi Membina
Hubungan Guru -
Murid
Faktor-faktor yang
mempengaruhi
Hubungan Guru-
Murid
Amalan
Budaya
Penyayang
Dinamika Bilik
Darjah


Membina
Hubungan
Guru - Murid
mengawasi dan
peka terhadap
kesukaran murid
memahami masalah
murid
cth: ketakutan dan
kekeliruan
Jones (1995)
pencapaian akademik dan
tingkah laku murid
dipengaruhi oleh kualiti
hubungan guru-murid
komunikasi berkesan, guru
yg mesra murid dan
suasana kelas yg
demokratik membawa kpd
sebuah hubungan yg erat
antara guru-murid
Kepentingan membina
hubungan Guru-Murid
Hubungan guru-murid
memerlukan kerjasama dr
dua belah pihak.
Komunikasi yg baik akan
menyebabakan rutin
b.darjah lebih teratur dan
aktiviti PdP dpt dijalankan
dgn lebih berkesan
Menyumbang kpd
peningkatan prestasi murid
Kebaikan
kepada guru
Menaikkan motivasi
guru
Dapat mengawal
murid dgn lbih baik
meningkatkan
kerjasama dgn murid
dlm pengajaran
Imej guru lebih baik
Kebaikan
kepada murid
murid lebih berminat
utk belajar
murid lebih
memberikan
kerjasama
meningkatkan
pencapaian akademik
murid
murid lebih bermotivasi
utk belajar


Faktor-faktor yang
mempengaruhi
Penampilan dan
bahasa badan
bahasa badan menyampaikan mesej kpd
murid tentang perwatakan anda sebagai
seorang guru
mempunyai kontak mata spy murid rasa
dihargai
Tingkah laku guru
Tingkah laku guru melambangkan
keperibadian guru.
bersopan, berhemah tetapi tegas, berempati
dan menggunakan bahasa yg sesuai.
Menunjukkan contoh
teladan yang baik
- menunjukkan minat
- kelihatan ceria dan tenang
- komunikasi berkesan
- ikhlas
-mengambil berat
- bersemangat kekitaan
- berempati
Persekitaran
pembelajaran di dalam
bilik darjah
- ceria, bersih dan teratur
- menarik perhatian utk belajar
- memotivasikan murid
- lengkap dgn bahan bantu mengajar
- mempunyai ruang utk meningkatkan potensi muridSTRATEGI MEMBINA
HUBUNGAN POSITIF
GURU-MURID
HUBUNGAN GURU-MURID PERLU
BERMULA DRPD HARI PERTAMA
PENGGAL PERSEKOLAHAN
BERSIKAP MESRA TETAPI TEGAS.
MYINT(2005)
GURU PERLU MENGURANGKAN EMOSI-EMOSI
NEGATIF DAN SENTIASA MENGGALAKKAN
EMOSI POSITIF
STRATEGI MEMBINA HUBUNGAN POSITIF GURU-MURID
Ingat nama
murid
Guru yg
mengingati
nama muridnya
dan menyebut
nama murid
dgn betul akan
lebih cepat
membina
hubungan
Tanam
semangat
cintakan kelas
Tanamkan sifat
kesepunyaan
murid terhadap
kelas dan
jadikan kelas
tempat yg
seronok utk
belajar.
Agihkan
tanggungjawab
bersama
Beri peluang
kpd murid utk
memikul
tanggungjawab
utk menjaga
kejahteraan
kelas dan
menggalakkan
murid utk
bekerjasama
memenuhi
peraturan yg
ditetapkan
Tetapkan
jangkaan yg
realistik
Kenal pasti
kebolehan
murid sebelum
menetapkan
jangkaan.
Tunjukkan
keprihatinan
Menunjukkan
keihlasan.
Elakkan
bersikap berat
sebelah. Beri
perhatian yg
sama kpd
semua murid.
ketahui
personalis dan
latar belakang
utk memahami
murid.
Masukkan
unsur
kecindan
Kebolehan guru
utk
menerangkan
unsur-unsur
humor dlm
komunikasi
boleh
membentuk
hubungan yg
erat.
AMALAN BUDAYA PENYAYANG
HORMAT
- penerimaan
- interaksi dua hala
- beri perhatian dan
mengambil berat
- kepercayaan
AUTENTIK
- menjadi diri
sendiri
- memberi maklum
balas dengan jujur
- tidak takut utk
mengaku bersalah
- bertanggungjawab
atas tingkah laku
sendiri
- menyedari emosi
sendiri dan orang
lain serta dapat
mengawalnya.
INGATAN
- bertimbang rasa
- mengambil berat
- boleh berkongsi
masalah
- saling
bekerjasama
- peka kpd
kehendak dan
emosi orang lain.
INTEGRITI EMOSI
integriti emosi
berkaitan dgn
kejujuran dalam
meluahkan
pendapat dan
emosi serta
mempunyai
akauntabiliti atas
tingkah laku
tersebut

DINAMIKA
BILIK
DARJAH
Dinamika bilik darjah ialah apabila
sesuatu kumpulan rakan sebaya
berupaya menggerakkan ahli-ahlinya
bertindak mengikut matlamat yg sama
Dinamika kumpulandi dalam bilik
darjah boleh dikenal pasti melalui
kajian sosiometri
penularan ciri-ciri atau tingkah laku
ahli kumpulan yg diikuti dan
mempunnyai pengaruh kpd ahli
kumpulannya
peranan guru:
- kenal pasti bentuk dinamika
- perhatian kpd murid yg tersingkir
- gunakan kuasa penularan
- bimbing kumpulan membentuk ciri-ciri
yg diingini
- guru sebagai ketua dinamika bilik
darjah
faktor pembentukan dinamika
kumpulan:
- janina
- bangsa / agama
- pencapaian akademik
- personaliti
- gaya pembelajaran