Sheet3

SR
CategorySUIT NO. YEAR
NO

PLAINTIFF/ S

1

12776 1958

Lalitkumar Vallabhdas

2

12778 1958

G. K. Khandke

3

12781 1958

Gopalji Praji Mistry

4

12784

1958

A. H. Nagav

5

12785

1958

Anand Damodar Shavde

6

12786

1958

Jamunadad D. Boda

7

12788

1958

Taramati Harishchandra Jadhav

8

12789

1958

Nootani Foundary

9

12791

1958

Dwarkadas Gordhandas

10

12792

1958

Ismail Tajuddin

11

12793

1958

M./s. Bombay Clothing Co.

12

12800

1958

N. H. Alvares

13

14805

1958

Sorab K. Irani

14

14806

1958

Sorab K. Irani

15

14808

1958

Sorab K. Irani

16

14810

1958

Sorab K. Irani

17

14811

1958

Sorab K. Irani

18

14812

1958

Sorab K. Irani

19

14813

1958

Sorab K. Irani

20

14814

1958

Sorab K. Irani

Page 1

Sheet3

21

14815

1958

Sorab K. Irani

22

14816

1958

Sorab K. Irani

23

14816

1958

Sorab K. Irani

24

14817

1958

Ramshey M. Varma

25

14819

1958

H. E. Loonat

26

14822

1958

Shyamashankar jaymangal

27

14825

1958

Harikishandas Gangadas

28

15285

1958

Mrs. Z. T. Akolamulla

15284

1958

Mrs. Z. T. Akolamulla

30

15299

1958

Dossabhai Manekji Master

31

15288

1958

Gordhandas Vallabhdas

32

15300

1958

Tallokchand Gulabchand & Co.

33

15290

1958

International Hardware

34

15292

1958

Hariram Rochaldas

35

15296

1958

V. S. Borkar

36

16151

1958

Bhavandas & Brothers

37

16153

1958

Sagarmal Gulvirchand

38

16154

1958

M. G. Kalapsi

39

16158

1958

Sadiram Dhumichand

40

16159

1958

Sadiram Dhumichand

41

16161

1958

Arjun Lal kBotmal

42

16162

1958

Ocharam Ganpat

29

RAE

Page 2

Sheet3

43

16163

1958

Kritanlal H. Kadakia

44

16165

1958

Devraj M. Gohal

45

16166

1958

Bai Gangabai Kanji

46

16167

1958

Bai Gangabai Kanji

47

16169

1958

Bai Gangabai Kanji

48

16170

1958

Bai Gangabai Kanji

49

16171

1958

Chunilal k N. Nagardas & Co.

50

16172

1958

Shivmurat S. Trivedi

51

16173

1958

Gairam jagdoop

16174

1958

Kurverji Jathabhai Shah

53

16176

1958

Rajbali Barubhai

54

16178

1958

The Bombay Co. Op. Soc.

55

16179

1958

Gopaldas Mehta

56

16180

1958

Laxmibai Vishnnu Palkar

57

16183

1958

M./s. Sukara firm

58

16184

1958

B. M. Corp.

59

16185

1958

B. M. Corp.

60

16186

1958

Textile Engineering Works

61

16187

1958

Rikuboo Joonchand

16188

1958

Dattatray Gopal Mule

63

16189

1958

F. K. Gaisulla

64

16190

1958

52

62

Reg.

RAE

Page 3

Sheet3

65

16351

1958 Nasir Ideal Furnishing Co.

16353

1958

16355

1958

16356

1958

Govind Laxman Sawant

16357

1958

Babulal Devchand & Co.

16359

1958

71

16360

1958

Korula Rubber Co.

72

16361

1958

G. P. Gonsalves

73

16362

1958

74

16364

1958

M. R. Kalala

75

16365

1958

F M . Sale

76

16366

1958

F M . Sale

77

16367

1958

Krishnakumar Chatrubhauj

78

16368

1958

Krishnakumar Chatrubhauj

79

16369

1958

Mistry Makanji kNanji

80

16371

1958

Damodar Lalji

66

RAE

67
68

RAE

69
70

RAE

Adamali Husain

81

RAE

16376

1958

Fulchandbhai H. Bandukwala

82

RAE

16377

1958

Banubhai Sharayali

83

RAE

16379

1958

84

RAE

16380

1958

Shirmal

85

16381

1958

Shemal Kesturchand

86

16382

1958

Shemal Kesturchand
Page 4

Sheet3

87

16382

1958

88

16386

1958

Keshavlal A. Vora

89

16388

1958

Kulsumbai Mohamed Ali

90

16390

1958

91

16391

1958

92

16393

1958

E. Rodriex

93

16394

1958

Nardichand Vanuchand

94

16395

1958

Pratap M Raval

95

16396

1958

Jerambhai Arjun

96

16397

1958

Chunilal S. Dave

97

16398

1958

Shah Bhimji

98

16399

1958

A. J. Darvantilal Sharma

99

15351

1958

Prabhulal Ghiya

100

15355

1958

P. J. Shah

101

15356

1958

Khatijabai Abdul Tayyeb

102

15357

1958

Jeewanlal Ltd

103

15358

1958

Mohanlal R. Shah

104

15359

1958

Gumanchand Sheshmal

105

15361

1958

Chandwalla Traders

106

15362

1958

M./s. C & E. Mortan Ltd

107

15364

1958

Yusuf Ebrahim

108

15365

1958

Chandulal Shah
Page 5

Sheet3

109

15366

1958

110

15367

1958

Best Leather Works

111

15368

1958

Bai Husainali Tupe

112

15374

1958

Hatimbhai Kadarbhai

113

15382

1958

The Sutaria Paper Mart

114

15383

1958

B. Azad

115

15384

1958

M. P. Bhatt

116

15384

1958

Indian Smetting Co.

117

15385

1958

Richipal Sokram

118

15387

1958

Lalaji Raghavji

119

15392

1958

Cadel Auto Services

120

15393

1958

Khemchand Gormal

121

15395

1958

A. C. patel & Co

122

15397

1958

Kanjibhai K Bharot

123

15400

1958

Adarsha Dugdhalaya

124

15399

1958

125

6532

1958

Maniklal & Brothers

126

6531

1958

Maniklal & Brothers

127

6438

1958

Karamshi Kanji

128

6441

1958

Shivprakash & Co.

129

6439

1958

K. S. patel & Co.

130

6530

1958

Ramanlal C. Shah

Sayyed

Page 6

Abdul

Sheet3

131

18051

1958

Khumchand Dube

132

18053

1958

Dymand Electric Co.

133

18054

1958

R. Mraben

134

18055

1958

Shaikh Mohamed Sultan

135

18057

1958

Wardhchand K. & Co.

136

18058

1958

Wardhchand K. & Co.

137

18061

1958

Sadasanand R. Ghag

18062

1958

Sardar Awartarsingh

139

18063

1958

Devichand Coolaji Trading

140

18065

1958

The Momen Dairy

141

18067

1958

M./s. B Motiram

142

18068

1958

M./s. C. Nandlal & Co.

138

RAE

143

RAE

18069

1958

Lilabai Ramji

144

RAE

18070

1958

Shaikh Abdul Kader

145

RAE

18073

1958

M./s. Panalal Umar Dhiran

146

RAE

18074

1958

Hirilal Jethabhai

147

18075

1958

S. M. Husain

148

18077

1958

Fanir Sayed Pir Syed

18078

1958

Ismail Mohamed Batanwalla

150

18079

1958

Camail Mohamed Batanwalla

151

18080

1958

Ismail Mohamed Batanwalla

152

18081

1958

Saherilal Maganlal

149

RAE

Page 7

Sheet3

153

18082

1958

154

18084

1958

Gulabchand Deepchand

155

18086

1958

Ramchandra R. Wagh

156

18087

1958

Saritabai Pathan

157

18088

1958

Prabhakar Nana Rajuji

158

18089

1958

S H. A. Oomar

18090

1958

Anisa Khatur Sayed

160

18091

1958

Wadilal Kaladis Rao

161

18084

1958

Miya Ahmed Sulaman Darvesh

18095

1958

I. I C. Chimanla

163

18097

1958

Y. C. Chinwala

164

18005

1958

Bhirajlal harillal Shah

165

18006

1958

H. Ahmed & Co

166

18007

1958

167

18008

1958

Salvansac L. Fernandes

168

18013

1958

Narhari Balaram

169

18014

1958

Rashid Ramshad Iradi

170

18015

1958

Kasturchand Khimji

171

18016

1958

Kasturchand Khimji

172

18017

1958

Aildas Chabaldas Chowdry

173

18020

1958

Lalchand Chunilal & Co.

174

18022

1958

Maefarlane & Co. Ltd

159

162

RAD

RAE/R

Page 8

Sheet3

175

18025

1958

Jafkary P. Ltd

18028

1958

Bai Gangadulabi Trivedi

177

18029

1958

Mistry Roomji Gordhan

178

18030

1958

M./s. Shri Maharashtra Trading

179

18032

1958

Bhaurao Ramchandra Guzar

180

18033

1958

Begraj Tehalram

181

18034

1958

Goury Shankar Palkar

176

RAE

182

RAE

18035

1958

Virkant Manishankar Rele

183

RAE

18036

1958

Rajpati Sudana Pande

184

18037

1958

Rajpati Sudana Pande

185

18039

1958

Jawanmal Jerupji jain

186

18040

1958

C. V. Ram Iyer

187

18041

1958

Jevraj Hajarimal & Co.

188

18042

1958

Jevraj Hajarimal & Co.

18044

1958

Vishram Bhorlal Ruia

190

18045

1958

A. H. Bhiwandiwalla

191

18048

1958

M. K. Trading

18050

1958

Vithabai Venketesh Madan

193

14903

1958 Gordhandas Rupchand Bharmani

194

14906

1958

Akbaralli Ibrahimji

195

14909

1958

Mansulkal Lamxan Vasu

196

14910

1958

Mansulkal Lamxan Vasu

189

192

S. S.

RAE

Page 9

Sheet3

197

14911

1958

Bombay Saree House

198

14914

1958

Jayabhan Vallbhdas Seth

199

14916

1958

Umaji Dagdorji Tambe

200

14917

1958

Yeshwant Balaji Chalke

201

14918

1958

Gordhanbhai J. Patel

14920

1958

Sansabai Roomchodas

202

RAE

203 RAE

14921 1958 James Al;loysian Gomes

204

14922 1958 Kantilal D. Joshi

205

14926 1958 Abdulbhai Shabanbhai

206

14927 1958 Abdulbhai Shabanbhai

207

14930 1958 S. Vaney

208 RAE

14933 1958 Gulam Reza Mohamed Hussein

209

14934 1958 Sajjanlal Javerilal & Co.

210

14937 1958 Kantilal Virji & Co.

211

14938 1958 Basatimal Jivraj Chopda

212

14963 1958 N. V. Kurup

213

14964 1958 M./s. Sitaram Industan Ltd

214

14965 1958 Shah Navandas Co.

215

14967 1958 Atmaram Kushiram Naik

216

14968 1958 Atmaram Kushiram Naik

217

1469 1958 Atmaram Kushiram Naik

218

14970 1958 Atmaram Kushiram Naik
Page 10

Sheet3

219

14971 1958 Atmaram Kushiram Naik

220

14972 1958 Sartyazkhan Sarvarkhan

221 RAE

14976 1958 Prabhudas balubhai Mehta

222 RAE

14978 1958

223

14979 1958 Chaganlal Narandas

224

14280 1958 Vinodlal Vadilal & Co.

225

14981 1958 Azad Hind works

226

14984 1958 Mewabai Dadoo

227 S. S.

14985 1958 M./s. Hanand Industries Co.

228

14986 1958 Vrajlal Jiuram Trading

229

14988 1958 M./s. Nitharam Gasharam

230

14989 1958 M. Chhabildas

231 RAE

14993 1958

232

14994 1958

233 RAE

14997 1958 Bai Banoobai Abdul Karim

234

14998 1958 Hari Krishna Melrotra

235

14027 1958 Ramabai Pandurang Hewad

236

14030 1958 Chimanlal Nagindas

237

14031 1958 Pookharaj jarmalji

238

14032 1958 Murji Karmsi

239 RAE

14034

1958 Sajarlal Mamulal

240

14037

1958 Madan
Page 11

& Co.

Sheet3

241

14039

1958 Manikbai B Bhatra

242

14040

1958 Sonabai H. Saradar

243

14041

1958 Gurunanak

Kaur

244

14042

1958 Gurunanak

Kaur

245

14043

1958 Great India Net Industries

246

14050

1958 Great India Net Industries

247

13504

1958 Gulamali Ali Mohamed

248

13505

1958 Mis. Mari Fernandes

249

13506

1958 Surangdhar Shyamji

250

13507

1958

251

13508

1958 Vithabai gangaram Navthe

252

13509

1958 J. E. Mathau

253

13512

1958 New Era Soop Work

254

13513

1958 Seth Maganlal Narayanbhai

255 RAE

13514

1958 M. M. Biler

256

13546

1958 Nandlal Shavji & Co.

257 RAE

11833

1958 Universal Watch & Gramophone

258

11836

1958 Sudhakar Atmaram Seth

259 RAE

11837

1958

260 RAE

11838

1958

261

11839

1958 Meghji Murli

262

11840

1958 Forain Products
Page 12

Sheet3

263

11844

1958 Andheri Badami Coac Factory

264

12627

1958 Radha Vallabh Co.

265

12628

1958

266

12629

1958 Pascal Fernandes

267

12634

1958

268

12635

1958 B. S. haranji

269

12636

1958 Bai Nirmalalbai naranji

270 RAE

12637

1958 Bai Nirmalalbai naranji

271

12638

1958 Bai Nirmalalbai naranji

272

12642

1958 Paragon Texties Mills

273

12643

1958 Paravatibai Hariram Bajaj

274

12644

1958 Sugrabai Jadahusain

275

12645

1958

276

12650

1958 D. Karmali & Co.

277

14315

1958 M./s. Textilex Corp. Ltd

278 E

1251

1958 Mohamed Ibrahim

279

1252

1958 Mohamed Ibrahim

280

1253

1958 Jahangirji Jemshedji

281 E

1255

1958 B. M. Corp.

282

1256

1958 B. M. Corp.

283 E

1257

1958 B. M. Corp.

284 E

1258

1958 B. M. Corp.
Page 13

Sheet3

285 E

1259

1958 B. M. Corp.

286 E

1262

1958 B. M. Corp.

287 E

1263

1958 B. M. Corp.

288 E

1264

1958 B. M. Corp.

289 E

1265

1958 B. M. Corp.

290 E

1266

1958 B. M. Corp.

291 E

1268

1958 Vithaldad Damodar

292 E

1269

1958 Chaganlal Morarji

293 E

1270

1958 Mohamed Haji

294 E

1271

1958 Chandavati Rajnikant Dala

295 E

1274

1958 Haji Gulam Hussain

296 E

1276

1958 Gulamali Mohamed Lakdawala

297 E

1277

1958 T. D. Bhavda

298 E

1278

1958 Behram Namdar Mazban

299 E

1280

1958 Kakumal Hasaram

300 E

1281

1958 Kakumal Hasaram

301 E

1283

1958 Panchu Bissessar

302 E

1284

1958 Panchu Bissessar

303 E

1285

1958 Panchu Bissessar

304 E

1286

1958 Panchu Bissessar

305 E

1287

1958 Panchu Bissessar

306 E

1288

1958 Panchu Bissessar
Page 14

Sheet3

307 E

1289

1958 Panchu Bissessar

308 E

1290

1958 P. Pursumal

309

1293

1958 B. M. Corp.

310

1294

1958 B. M. Corp.

311

1295

1958 B. M. Corp.

312

1296

1958 B. M. Corp.

313

1297

1958 B. M. Corp.

314

1298

1958 B. M. Corp.

315

1299

1958 Air India International

316

12453 1958 B. M. Kapadia

317

12458 1958 B. M. Corp.

318

12459

319

12464 1958 Pednekar & Co. Ltd

320

12466 1958 Sarvodaya Traders

321

12467

322

12470 1958 Ibrahim Haji

323

12471 1958 Ibrahim Haji

324

12472

325

12477 1958 Noorang Mirdungpal

326

12479 1958 Aramy & Nave Place

327

12481

328

12483 1958 Gopalbhai Damani

1958

1958 Mustafa Yusuf

1958 Mohamed Yusuf

1958 Ranchod Ambiram

Page 15

Sheet3

329 RAE

12484 1958 C. Oliveira

330 RAE

12485

331 RAE

12486 1958 Patel Kasam Ali Bhai & Co.

332

12489 1958 Hazimal Girdharli & Co

333

12490

1958 Cathrini D'souza

334 E

1196

1958 Rustomji Ratanji

335 E

1197

1958

336 E

12498

1958 Monipi Singarporia

337 E

1150

1958 B. M. Corp.

338 E

1153

1958 B. M. Corp.

339 E

1152

1958 B. M. Corp.

340 E

1154

1958 B. M. Corp.

341 E

1164

1958 Shamdas Sahason Omal

342 E

1166

1958 Darali klJ. Bambot

343 E

1167

1958 Radhabai Damodar

344 E

1168

1958 Naranji Ramji

345 E

1169

1958 Bai Hulasbai Nathmal

346 E

1170

1958 B. M. Corp.

347 E

1171

1958 B. M. Corp.

348 E

1173

1958 B. M. Corp.

349 E

1174

1958 B. M. Corp.

350 E

1175

1958 B. M. Corp.

1958 Radhabai Vasudeo

Page 16

Sheet3

351 E

1176

1958 B. M. Corp.

352 E

1177

1958 B. M. Corp.

353 E

1966

1958 B. M. Corp.

354 E

1179

1958 Triclochand Sahani

355 E

1180

1958 Moulana baba Ali Hussain

356 E

1183

1958 Anthoni Marshal

357 E

1185

1958 Margaret Macdonald

358 E

1186

1958 Margaret Macdonald

359 E

1188

1958 Hiralal G. shah

360 E

1189

1958 Hiralal G. shah

361 E

1190

1958 Hiralal G. shah

362 E

1191

1958 Hiralal G. shah

363 E

1192

1958 Hiralal G. shah

364 E

14703 1958 P. L. Sachdeva

365 S. S.

14705 1958 Govardhan Gangaram

366 S. S.

14706

367 S. S.

14710 1958 Balumal Mitharam

368 E

14712 1958 Bhavanji Welgi

369 E

14715

370 E

14716 1958 Film Library Ltd

371 E

14717 1958 Abdul Husain

372 E

14718

1958 Govardhan Gangaram

1958 K Husain Ibrahim

1958 Bhavandas Bacha
Page 17

Sheet3

373 E

14719 1958 J. J. Jogidasani

374 E

14722 1958 Akharally Chrahj

375 E

14723

376 E

14732 1958 Hardware & Steel

377 E

14733 1958 Harilal & Co.

378 E

14736

379 E

14738 1958 Bombay Packing Service

380 E

14741 1958 Mahadeo Vithal Khamkar

381 E

14743

382 E

14744 1958 Rajpal Brothers Ltd

383

14747 1958 Pestani Co.

384

14748

385

14750 1958 Sundarji Vithaldas

386 E

1798

1958 Ramsonji C. Pande

387 E

1799

1958

388 E

1796

1958 B. M. Corp.

389 E

1797

1958 B. M. Corp.

390 E

1795

1958 B. M. Corp.

391 E

1791

1958 B. M. Corp.

392 E

1792

1958 B. M. Corp.

393 E

1793

1958 B. M. Corp.

394 E

1794

1958 B. M. Corp.

1958 New Era Trading Co.

1958 Mahadeo Dagdoo

1958 Nagnath N. Chawtheye

1958 Pestani Co.

Page 18

Sheet3

395 E

14749 1958 C. M. Rana

396 E

1789

1958 B. M. Corp.

397 E

1787

1958 B. M. Corp.

398 E

1786

1958 Albert Sequeira

399 E

1785

1958 A. D. Poonawala

400 E

1783

1958 Maharashtra Mandir Ltd

401 E

1780

1958 Jahangir B. Jeeedeebhoy

402 E

1781

1958 Fatimabai Mohamed

403 E

1777

1958 B. M. Corp.

404 E

1778

1958 B. M. Corp.

405 E

1776

1958 B. M. Corp.

406 E

1398

1958 S. G. Narotia

407 E

1397

1958 S. G. Narotia

408 E

1395

1958 Eruch Bonmonshaw Dahi

409 E

1396

1958 S. G. Narotia

410 E

1391

1958 Shamji Mororji

411 E

1393

1958 Dattatray K. Shetye

412 E

1394

1958 Shah Govindchand Amichand

413 E

1390

1958 Triclochand Bhojwani

414 E

1389

1958

415 E

1388

1958 Jaya Laxmi Shoorji

416 E

1384

1958 Bai Nabet Khan Ismail
Page 19

Sheet3

417 E

1385

1958 Tribhavandas Govindbhai Patel

418 E

1381

1958 Dhondu Bela Mali

419 E

1377

1958 Haji Gulam Hussain

420 E

1379

1958 Narayan Pandu Jadhav

421 E

1376

1958 Jadhav G. Murji

422 E

1374

1958 B. M. Corp.

423 E

1372

1958 B. M. Corp.

424 E

1373

1958 B. M. Corp.

425 E

1371

1958 B. M. Corp.

426 E

1369

1958 B. M. Corp.

427 E

1370

1958 B. M. Corp.

428 E

1365

1958 Khodidas Gotamchand Shah

429 E

1367

1958 B. M. Corp.

430 E

1368

1958 B. M. Corp.

431 E

1364

1958 Ahmeddlly Tyebally

432 E

1363

1958 Dyannu Babu Mochi

433 E

1362

1958 Dyannu Babu Mochi

434 E

1358

1958 The Estate & Finances

435 E

1359

1958 The Estate & Finances

436 E

1356

1958 The Estate & Finances

437 E

1354

1958 B. M. Corp.

438 E

1353

1958 B. M. Corp.
Page 20

Sheet3

439 E

1352

1958 B. M. Corp.

440 E

1351

1958 B. M. Corp.

441 E

1627

1958 Menghraj Shivram

442 E

1628

1958 Menghraj Shivram

443 E

1629

1958 Lakhmichand Gopaldas Makhija

444 E

1630

1958 B. M. Corp.

445 E

1631

1958 B. M. Corp.

446 E

1632

1958 B. M. Corp.

447 E

1633

1958 B. M. Corp.

448 E

1635

1958 B. M. Corp.

449 E

1634

1958 B. M. Corp.

450 E

1636

1958 B. M. Corp.

451 E

1637

1958 B. M. Corp.

452 E

1638

1958 B. M. Corp.

453 E

1639

1958 B. M. Corp.

454 E

1641

1958 Abdul Latif Hussain

455 E

1642

1958 Hassan Usman

456 E

1643

1958 Sarah David

457 E

1644

1958 Dhanjisha Rustomji Patel

458 E

1645

1958 Frank Olivara

459 E

1646

1958 Sayed Tashemulla Hussein

460 E

1649

1958 Abubakar Haji Ibrahim
Page 21

Ezekiel

Sheet3

461 E

1648

1958 Rughumal Soomomal

462 E

1650

1958 B. M. Corp.

463 E

1978

1958 Abdul Rehaman Haji Hasan

464 E

1981

1958 R. Chidambaram Iyer

465 E

1976

1958 Mangibai Kalidas

466 E

1977

1958 N. B. Raval

467 E

1979

1958 Natwarlal D. Shah

468 E

1980

1958 Rustomji Dassabhai

469 E

1982

1958 B. M. Corp.

470 E

1983

1958 B. M. Corp.

471 E

1984

1958 B. M. Corp.

472 E

1675

1958 Bhagoo Sakharam

473 E

1985

1958 B. M. Corp.

474 E

1986

1958 B. M. Corp.

475 E

1988

1958 B. M. Corp.

476 E

1987

1958 B. M. Corp.

477 E

1989

1958 B. M. Corp.

478 E

1990

1958 Shohratali Karim Bux

479 E

1991

1958 A. P. Diclava

480 E

1994

1958 Prabhudayal Arjun Gupta

481 E

1995

1958 Bai Parvatibai Jagdevji

482 E

1996

1958 Bai Monghibai Govindji Thakarsey
Page 22

Sheet3

483 E

1998

1958 B. M. Corp.

484 E

1999

1958 B. M. Corp.

485 E

2000 1958 B. M. Corp.

486 E

1901 1958 B. M. Corp.

487 E

1902 1958 B. M. Corp.

488 E

1903 1958 B. M. Corp.

489 E

1904 1958 B. M. Corp.

490 E

1906 1958 B. M. Corp.

491 E

1907 1958 Bombay States

492 E

1909 1958 Jamal Salahbhai

493 E

1910 1958 Manual Pareira

494 E

1911 1958 B. M. Corp.

495 E

1912 1958 B. M. Corp.

496 E

1913 1958 B. M. Corp.

497 E

1915 1958 B. M. Corp.

498 E

1916 1958 B. M. Corp.

499 E

1917 1958 B. M. Corp.

500 E

1918 1958 B. M. Corp.

501 E

1919 1958 B. M. Corp.

502 E

1920 1958 B. M. Corp.

503 E

1921 1958 Bhavandas Gangadhar

504 E

1922 1958 Bhavandas Gangadhar
Page 23

Sheet3

505 E

1923 1958 Bhavandas Gangadhar

506 E

1924 1958 A. A. Madraswalla

507 E

1925 1958 Ahmedali A. Madraswalla

508 E

1951 1958 Kisandas Maganlal

509 E

1952 1958 Sopanbhaurao Vakhre

510 E

1954 1958 Abdul Latif H.

511 E

1956 1958 Bhutaram Durgadas

512 E

1957 1958 Avadabar B. Shinde

513 E

1958 1958 Dharamdas Ishwarlal

514 E

1960 1958 Mathuradas Vasanji

515 E

1961 1958 B. M. Corp.

516 E

1962 1958 Sulochona Bai Kantilal

517 E

1963 1958 Sulochona Bai Kantilal

518 E

1965 1958 Ashok

519 E

1967 1958 Laxman Ramchandra Shelke

520 E

1969 1958

521 E

1968 1958 A Rodrix

522 E

1973 1958 Air India Internation

523 E

1974 1958 Jhakordas Panchand

524 E

2078 1958 B. M. Corp.

525 E

2079 1958 B. M. Corp.

526 E

2080 1958 B. M. Corp.
Page 24

Sanappa Gavkar

Sheet3

527 E

2082 1958 Gulam Kadir Abdul

528 E

2084 1958 Ishwarlal Dhanawade

529 E

2088 1958 Pramanand Gordhandas

530 E

2089 1958 Gilbert Lodge & Co.

531 E

2092 1958 Mahadeo Vithoba Bhujlal

532 E

2090 1958 Bhimsen R. Dewan

533 E

2096 1958 Devibai Pokhardas Narayan

534 E

2097 1958 B. M. Corp.

535 E

2098 1958 B. M. Corp.

536 E

2099 1958 B. M. Corp.

537 E

2100 1958 B. M. Corp.

538 E

2101 1958 B. M. Corp.

539 E

2102 1958 B. M. Corp.

540 E

2103 1958 B. M. Corp.

541 E

2104 1958 B. M. Corp.

542 E

2105 1958 B. M. Corp.

543 E

2106 1958 B. M. Corp.

544 E

2107 1958 Dr. D. N. Gasani

545 E

2109 1958 Premrose K. Devsi

546 E

2110 1958 Azimuddin Ahmedkhan

547 E

2111 1958 Sakharam Krishanji Palav

548 E

2114 1958 Jamnadas Gotrdhandas
Page 25

Sheet3

549 E

2113 1958 Chandumal S. Purswani

550 E

2115 1958 Chota Mohamed

551 E

2117 1958 Baloo Dhondiba kamble

552 E

2118 1958 S. R. Tulsori & Co.

553 E

2120 1958 B. M. Corp.

554 E

2121 1958 B. M. Corp.

555 E

2122 1958 B. M. Corp.

556 E

2123 1958 B. M. Corp.

557 E

2124 1958 B. M. Corp.

558 E

2125 1958 B. M. Corp.

559 E

2126 1958 Kalidas Keshav Pagdhare

560 E

2127 1958 S. P. Gupta

561 E

2129 1958 S. P. Gupta

562 E

2131 1958 Naggi Dullabhji

563 E

2132 1958 Naggi Dullabhji

564 E

15801 1958 Rehimatulla Hadayatulla

565 E

15802 1958 Buddhu Binda

566 E

15803 1958 Kassammiya Abdul Kadar

567 E

15805 1958 Shamji Vishram

568 E

15806 1958 Anant Const. Co.

569 E

15807 1958 Anant Const. Co.

570 E

15808 1958 Rozabai D'souza
Page 26

Sheet3

571 E

15809 1958 Rozabai D'souza

572 E

15809 1958 Rozabai D'souza

573 E

15810 1958 Kuljitsingh Dailalsingh

574 E

15811 1958 Dattatraya Gunaji Dalvi

575 E

15812 1958 Devji Kanji

576 E

15814 1958 Devji Kanji

577 E

15818 1958 Gangadhar Bhaskar Juker

578 E

15820 1958

579 E

15821 1958 Premchand & Co.

580 E

15822 1958 Premchand & Co.

581 E

15823 1958 Hamitlal Chotalal Mehta

582 E

15825 1958 Josephure Rocha

583 E

15826 1958 Purshottam Kanji

584 E

15828 1958 Vardhaji

585 E

15830 1958 Khanji Bhimji

586 E

15834 1958 Hiralal K. Mehta

587 E

15840 1958 Braz A. Pereira

588 RAE

15841 1958 Mulibai Bhaidas

Bhuta

589 RAE

15843 1958 Mulibai Bhaidas

Bhuta

590 RAE

15845 1958 Manilal Gulabji

591

15752 1958 Kailash Narayan

592

15753 1958 Dungarsi Udhavji
Page 27

Sheet3

593

15754 1958 Rusubhau Haji Ahmed

594 RAE

15755 1958 Bai Rasulabai Haji Amal

595

15756 1958 Dalal Imson & Co.

596

15767 1958 B. F. Wadia & Sons

597

15782 1958 Ratilal

598

15783 1958 Motilal Gandhi

599

15785 1958 Dhanraj Hariram

600

15789 1958 Mohd Ali Akbarali

601 RAE

15795 1958 Russi F Irani

Pragji Trading

602

8701 1958 Gopalbai B. Damani

603

8702 1958 Krishna Nasarasia

604

8704 1958 Jaya Shivram Kamble

605 RAE

8705 1958 Vijaychand Purshottam

606 RAE

8706 1958 V. B. Kanotia

607

8707 1958 Chandanbai U. Shah

608

8708 1958 K. B. Pathare

609

8709 1958 M. L. Mansukhani & Co.

610

8710 1958 M. L. Mansukhani & Co.

611

8711 1958 H. B. Mulji

612

8712 1958 Lalchand Dalichand & Co.

613

8713 1958 Ishwarbhai D. Patel

614

8714 1958 Premchand Umedmal & Co.
Page 28

Sheet3

615

8715 1958 Premchand Umedmal & Co.

616

8716 1958 Bismills Mohamed Umar

617

8717 1958 Alco Insurance Co.

618

8718 1958 Shayam Suddin Allauddin

619

8719 1958 Alco Insurance Co.

620

8720 1958 D. M. Salva

621

8721 1958 S. N. Sujan

622

8722 1958 M. Gada

623

8723 1958 L. K. Bootwalla

624

8725 1958 N. M. Mehta

625

8726 1958 K. V. Dalal

626 RAE

8727 1958 Akbarali Alli Dosaji

627

8728 1958 Rajaram B. Bhogle

628

8729 1958 Mohamed Raja

629

8730 1958 Kaki Cawaji Tavaria

630

8731 1958 Dewanal Kalumal

631

8732 1958 Monjibhai Thakkar

632

8733 1958 Mohanlal Laxmidas & Co.

633

8734 1958 Mahidharlal K. Raval

634

8735 1958 Mahidharlal K. Raval

635

8736 1958 Mathuradas Verji

636

8738 1958 V. B. Kasalia
Page 29

Sheet3

637

8739 1958 Ramnath Govindram & Co.

638

8741 1958 Habib haji Dalia

639

8742 1958 Dhanji Khimji

640

8743 1958 Shah Lalji Umarshi & Co.

641

8744 1958 Kayaons

642

8745 1958 Mulji Ratanshi & Co.

643

8746 1958 Fakirappa Ronod

644

8748 1958 Punjabi National Bank

645

8749 1958 Agarwal Brothers

646 RAD

8750 1958 Ateka Saleman Tyabji

647 RAD

8775 1958 Husseinbhai Mohdali

648 RAE

8777 1958 Saheb Mahavirprasad Singhania

649 RAE

8778 1958 S. A. Hakim

650

8784 1958 R. F. Malim & Co.

651

8781 1958 Rose B. Doego

652

8782 1958 Dhrangadhar C. Works Ltd

653

8783 1958 P. Dave

654

8784 1958 Fatmabai Haji Ahmed

655

8785 1958 S. R. Prasad

656

8786 1958 Mills Stores Co.

657

8787 1958 Africon Co.

658

8788 1958 Universal Fire
Page 30

Sheet3

659

8789 1958 Concerd of India

660

8790 1958 Sitaram N. Shinde

661

8791 1958 Jalejar J. Bhesonia

662

8792 1958 K.P. Sinha

663

8739 1958 Mahindra C. Maniar

664

8794 1958 K. C. Patel

665

8795 1958 Janabhai Mohammedbhai

666

8796 1958 Janabhai Mohammedbhai

667

8797 1958 R. Mohamed Bhai

668

8798 1958 R. Mohamed Bhai

669

8799 1958 R. Mohamed Bhai

670 RAE

8302 1958 Matheus D'souza

671 RAE

8303 1958 R. Ferendes

672

8307 1958 M/s. New Textiled P. Ltd

673 RAE

8308 1958 Ramakant Atmaram Borgaonkar

674

8310 1958 Dada Parekh & Ors

675

8311 1958 Pureshottam Somabhai & Co.

676

8312 1958 Ram Sagar Sharma

677

8314 1958 Bail Lilavati Laxmidas Bhat

678

8315 1958 Bail Lilavati Laxmidas Bhat

679 S. S.

8317 1958 M/s. Tarachand Mangilal & Co.

680

8319 1958 M/s. Lakhamsey Hiralal & Co.
Page 31

Sheet3

681

8320 1958 Ratansi Nagashi

682

8320 1958 Dharamadas R. Chandani

683

8342 1958 K. A. Bharwadia

684

8325 1958 Astoria Hotel

685

8349 1958 B. R. Potnis

686

8348 1958

687

8347 1958 Modern Export

688

8346 1958 Bai Awanbai Kavasji

689

8345 1958 A. A. Alfonse

690

8344 1958 Chand Anand Irani

691

8343 1958 K. K. Bhatnagar

692

8342 1958

693

8341 1958 Kashinath T Sathe

694

8340 1958

695

8339 1958 Friend Porperties P. Ltd

696

8338 1958 Friend Porperties P. Ltd

697

8337 1958 Rangraj Mehta Trading

698

8337 1958

699

8336 1958 Bombay Grass Selling Co.

700

8335 1958 G. A. Kamtekar

701

8334 1958 Balkrishna D. Kesari

702

8333 1958 Modern System Lab
Page 32

Sheet3

703

8332 1958 Chandrakant Haridas Kapadia

704

8331 1958 Bhangi Lakhamshi

705

8330 1958 Mohanlal D. Lala

706

8329 1958 F & C. Osler Ltd

707

8328 1958 Ghisalal Ottermal & Co.

708

8327 1958 Ghisalal Ottermal & Co.

709

8351 1958 Perin Rashid Irani

710

8352 1958 Ramdas Madhavji

711

8353 1958 Nariman Mehrwan

712

8355 1958 Ghasilal Raichand

713

8356 1958 Ramdas Madhavji

714

8357 1958 Lalji Meghji

715

8358 1958 Haji Abdul Razak

716

8359 1958

717

8360 1958 Salya Paul Jwaldas

718 RAE

8361 1958 Bai Ajjaboo Gulamali

719

8362 1958 Shaikh Hasan Abdedin & Ors

720

8363 1958 Haji Abubakar

721

8364 1958 Imperial Watch Co.

722

8365 1958 Avanbhai Manikji Mistry

723

8366 1958 Kalusingh Nathusingh

724

8367 1958 Sabale Waghire & Co.
Page 33

Sheet3

725

8368 1958 Sabale Waghire & Co.

726

8369 1958 Gulam Nabi

727

8370 1958 Ranchodbhai Chitabai

728

8371 1958 Sabale Waghire & Co.

729

8372 1958 Dharma Kamalia

730

8373 1958 Arvabai Hussainbai

731

8374 1958 Union Of India

732

8375 1958

733

8376 1958 Marinbhai Haji Eshak

734

8378 1958 D. Abdul Rahim

735

8380 1958 Rhythm House Ltd

736

8381 1958 Abdul Masjid

737

8383 1958 Sayed Mohamed Sayed

738

8384 1958

739

8386 1958 Kantilal Ishwarlal

740

8387 1958 E. E. Karva

741

8388 1958 Mahadeo Nagoji Lokare

742

8391 1958 Rakbichand Virchand Co.

743

8392 1958 Mohamed Bashir

744

8395 1958 Gajanand Ambu Kerpline

745

8396 1958 Gajanand Ambu Kerpline

746

8397 1958 Gajanand Ambu Kerpline
Page 34

Sheet3

747

8398 1958 India Assurance Co. Ltd

748

8399 1958

749

8400 1958 Hasanali

750

8802 1958 R. Mohamed Bhai & Ors

751

8803 1958 Shah C. N.

752

8804 1958 Shantilal Trading

753

8805 1958 Nemchand Negichand

754

8806 1958 Jamanalal Sons

755

8807 1958 Thakurdas Chhugomal

756

8808 1958 C. H. Bhaba

757

8809 1958 C. H. Bhaba

758

8810 1958 Bhimraj Devichand

759

8811 1958 Krishna Surseth

760

8812 1958 Sayed Ibrahim

761

8813 1958 Shanturam S. Arte

762

8814 1958 Mohamlal Sekharchand

763

8815 1958 S. N. Mogadpali

764

8816 1958 Khosal Raise Mills

765

8817 1958 Khosal Raise Mills

766

8818 1958 Karim Husan

767

8819 1958 Nivarutti Bhagoji Khutale

768

8820 1958 S. Kuljit Singh
Page 35

P. Ltd

Sheet3

769

8821 1958 Yumunaji Namdeo Hande

770

8823 1958 Bhikhalak Amolakhalal

771

8824 1958 Eikhnath Govindram Jajoo

772

8825 1958 Rambhau Laxman Shinde

773

8826 1958 M. G. Potbhare

774

8827 1958 G. J. Taqi

775

8829 1958 Kapadia Brothers

776

8830 1958 A. G. Bangdiwala

777

8831 1958 Ahmedi Mohamedali

778

8833 1958 Ramabai Vallabh Moghe

779

8834 1958 A. K. Ibrahim

780

8835 1958 Dbralshah F Daruwala

781

8838 1958

782

8839 1958 Shamsudin Amadbhai & Sons

783

8840 1958 Mukhtar Tradeing Co.

784

8841 1958 Yeshwanth S. Pansare

785

8842 1958 Gopalji & Co.

786

8843 1958 Ramrao Balkrishna Agaskar

787

8844 1958 Ramrao Balkrishna Agaskar

788

8845 1958 Ramrao Balkrishna Agaskar

789

8846 1958 Khimaji Nenshi

790

8847 1958 Ratansi Munsi & Co.
Page 36

Sheet3

791

8848 1958 Mathuradas Verji

792

8849 1958 Mathuradas Verji

793

8850 1958 Asiam Stores

794

8829 1958

795

8952 1958 R. A. Sood

796

8953 1958 M. K. Dubhasi

797

8954 1958 Tulsidas Vallabhdas

798

8955 1958 Tulsidas Vallabhdas

799

8963 1958 Amersay Madhavji

800

8971 1958 K. V. Joshi

801

8973 1958 Balkumund Purshottam Pandya

802

8974 1958 Rati S. Chatchana

803

8202 1958 L. C. Leach & Co.

804

8203 1958 M/s. Nagindas Khar & Bross

805

8204 1958 Sarewali Mahagniramji

806

8205 1958 M/s Jasani Colour Manufactory

807

8206 1958

808

8207 1958 Sadashiv Gajanan Sawarkar

809

8208 1958 Bhandara Girdharlal

810

8210 1958 Industrial Electical Eng.

811

8212 1958 Mishramal Sony

812

8213 1958 V. Panachand
Page 37

Sheet3

813

8214 1958 V. D. Chakre

814

8215 1958 Hariram Chhugermal

815

8216 1958 Jagnath Manji Bansode

816

8217 1958 B. Ptrabhubhai

817

8219 1958 N R. Rupa

818

8220 1958 Raminklal N. Bhuta

819

8221 1958 Raminklal N. Bhuta

820

8222 1958 Manibai Damani

821

8224 1958 Bachu Miyadiu

822

8225 1958 D. M. Vagal

823

8226 1958 Theedore Ivar Fido

824

8227 1958 Khanderao Sitaram Bhojane

825

8228 1958 Parashram Narayan Sandu

826

2229 1958 Hardayal Nivatia

827

8231 1958 Mundra Bros

828

8232 1958 Mohamed Aboobacker & Co.

829

8233 1958 Bishanth Rameshlal

830

8234 1958 A. A. D'souza

831

8235 1958 B. M. Corp.

832

8236 1958 Abdulla Fazluddin Dalvi

833

8237 1958 A. K. Shamsuddin

834

8238 1958 B. M. Eventa
Page 38

Sheet3

835

8239 1958 Prahladrai Dalmia

836

8240 1958 Bissesserlal Laxmichand Chirawalla

837

8241 1958 Mathurdas Govindji

838

8242 1958

839

8245 1958 Sakharam Sitaram Surve

840

8247 1958 Universal Trading Co.

841

8249 1958 Pandurang Karsondas

842

8249 1958 Parmanand Korsondas

843

8250 1958 Shah Shivji Goshar

844

8252 1958 Chunilal Sonmal

845

8253 1958 A. M. De'souza

846

8254 1958 Sakharam Krishnaji Sarfare

847

8255 1958 Tambi Raj mudaliar

848

8257 1958 G. K. Vora

849

8258 1958 Bail Lilavati Laxmidas Bhat

850

8259 1958 Bail Lilavati Laxmidas Bhat

851

8260 1958 R. T.Kulkarni

852

8262 1958 Mehta

853

8263 1958 Popatlal R. Shah

854

8264 1958 Prima paper & Co.

855

8265 1958

856

8266 1958 Mulraj Gokuldas
Page 39

Sheet3

857

8268 1958 Ramsingh C.

858

8269 1958 B. S. Fanalkar

859

8291 1958 Jathalaldas

860

8272 1958 Bastipadpu Shivrao

861

8273 1958 Moshan D. Doctor

862

8274 1958 Primchand & Co.

863

8275 1958 S. G. Shroff

864

8277 1958 Kaderbhai Adamji

865

8276 1958

866

8277 1958 Kadarbhai Adamji

867

8278 1958 Kadarbhai Adamji

868

8279 1958 Homi Cowasji Dubash

869

8280 1958 Sankalchand Umaji

870

8281 1958 Khanna Harray

871

8282 1958 Rajpal Brothers

872

8283 1958 Rajpal Brothers

873

8284 1958 Purshottam & Co.

874

8285 1958

875

8286 1958 Shah Futarmal Himkamal

876 RAE

8288 1958 Ratilal M. Nanavati

877

8290 1958 Himatlal Mohilal & Ors

878

8291 1958 Govind M. Jagtap

Kolidas

N. N. Mody

Page 40

Sheet3

879

8292 1958 Mafatlal Mohanlal

880

8293 1958 T. A. Vora

881 RAE

8294 1958 Merchant Works

882 RAE

8295 1958 New India

883

8298 1958 New India

884

8296 1958 Gandhi Electical

885

8297 1958 P. S. Bhagat

886 RAE

8299 1958 Ganpat Sakharam Khanolkar

887

8501 1958 Kathiawar Wool Supplying Co.

888

8502 1958 Epire Exporting House

889

8503 1958 Epire Exporting House

890 RAE

8504 1958 Gangubai Chhotalal

891

8505 1958 Basantlal Banarsilal

892

8506 1958 Bombaji D. Mistry

893

8507 1958 Sunder Sadashiv Keni

894

8508 1958 T. P. Govindan Kutty

895

8509 1958 Krishna Dewoo Pawaskar

896

8510 1958 Vasant Balkrishna Sontake

897

8511 1958 Noshirwan Sorabji Bode

898

8512 1958 Jalan Dyeing & Blenching Mills

899

8513 1958

900

8514 1958 Mirabella Hotel Co. Ltd
Page 41

Sheet3

901

8515 1958 R. N. Chattarjee

902

8516 1958 Sundra Rasiklal & Co.

903

8517 1958

904

8518 1958 Vithaba Godase

905

8519 1958

906

8520 1958 Purshottam Meghji

907

8521 1958 Nagindas Bhuta

908

8521 1958 Nagindas Bhuta

909

8522 1958 Dr. K. Patel & Sons

910

8523 1958 Mishrimal Kundalmal & Co.

911

8524 1958 B. Bhimji

912

8525 1958 Prataprai R. Mehta

913

8543 1958 Acme Bobbins Ltd

914

8520 1958

915

8553 1958 Balawant singh

916

8554 1958 F. H. Margris

917

8557 1958 R. R. Takle

918

8558 1958 Tarachand Radhalal

919

8559 1958 Yagnadatta Durgashanker

920

8650 1958

921

8560 1958 Ramanlal Jaganath

922

8569 1958 Hiralal T. Nanawathi
Page 42

Sheet3

923

8571 1958 Hiralal T. Nanawathi

924

8573 1958 Abdul Alli Dharmsi

925 RAD

8574 1958 Narayan Laxman Hardkar

926 S. S.

8575 1958 Meghji Dhanji

927

8576 1958 Haroon Ahmed

928

8577 1958 Vallabhdas Damodar

929

8578 1958 Vithal Parado

930

8579 1958 M. G. Potbhare

931

8580 1958 Globe Electric & Co.

932

8581 1958 Purshottam Dayalji

933

8582 1958 Ramdhan Sons

934

8585 1958 Jayantilal N. Desai

935

8586 1958 R. A. Thorat

936

8587 1958 Sayullakhan Rahemutullakhan

937

8590 1958 V. Nandlal & Co.

938

8592 1958 Devakabai Devji

939

8593 1958 Brijpal Bhayya Tambellawalla

940

8594 1958 Veparimal Khushaldas

941

8595 1958 Rauji Kursondas

942

8596 1958 Khimji Bhanji

943

8597 1958 Pukhraj Sardarmal

944

8599 1958 Dhondu Sakharam Zagde
Page 43

Sheet3

945

8600 1958 Umarsey Devraj

946

8901 1958 Jayantilal Premji & Co.

947

8902 1958 Jayantilal Premji & Co.

948

8903 1958 Jayantilal Premji & Co.

949

8904 1958 Jayantilal Premji & Co.

950

8905 1958 Morarji Keshavji

951

8906 1958 Jayantilal Premji & Co.

952

8909 1958 Morarji Keshavji

953

8910 1958 Kohil & Co.

954

8911 1958 Bhagat & Co.

955

8912 1958 Takle & Co.

956

8914 1958 Janmohamed Noormohamed

957

8916 1958 Dhirajlal P. Shah

958

8917 1958 Sheikh Yusuf

959

8918 1958 Indirabai Bakhle

960

8920 1958 K. Jain

961

8921 1958 R. R. Cloth Merchants

962 RAE

8922 1958 Haji Dawood

963

8923 1958 Francis Fernandes & Anr

964

8924 1958 Devji Ratilal Sawardekar

965 RAE

8925 1958 L. P. Gokaldas & Ors

966

8926 1958 John Stephen Pereira
Page 44

Sheet3

967

8927 1958 V. T. Govind Raj

968

8928 1958 Khiroj Tokershi

969

8929 1958 Her Her Mahadeo Jeneral Stores

970

8930 1958

971

8931 1958 Ramnath Dattaram Karekar

972

8932 1958

973

8933 1958 Print Well

974

8934 1958 A Subramaniam

975

8935 1958 Life Insurance Corp.

976

8936 1958 Jasvantlal & Co.

977

8937 1958 Kamalakar S. Salvi

978

8938 1958 Chunilal Chogmal

979

8939 1958 N. Ramchandrao

980

8940 1958 Premchand Champalal & Co.

981

8941 1958 Babu

982

8942 1958 V. N. Shah

983

8943 1958 K. Vithal Shetty

984

8944 1958 K. Vithal Shetty

985

8945 1958 Shama

986

8946 1958

987

8947 1958 Hindustam Tiles

988

8948 1958 Satyapal Jain

Rama Shetty

Page 45

Shetty

Sheet3

989

8949 1958 Mohamed Ali Gulamhusain

990

8003 1958 Sayed Sher Khan

991 RAE

8004 1958 Life Insurance Corp.

992

8005 1958 Union of India

993

8006 1958 Ramperabai Surajprasad

994

8007 1958 Julie Reuben

995

8008 1958 Joshi Anand Joshi

996

8009 1958 Parikh Husainali

997

8010 1958 L. R. Sharma

998

8011 1958 Surajmal Shyamsunder

999

8012 1958

1000

8013 1958 Habibulla Khan

1001

8014 1958 Habibulla Khan

1002

8015 1958 Dalatbai Sundarji

1003

8016 1958 G. S. Waiude

1004

8017 1958 N. P. Narayan

1005

8020 1958 Gopalbai Damani

1006

8021 1958 Gopalbai Damani

1007

8022 1958 Gopalbai Damani

1008

8023 1958 Govindram T. Madkarni

1009

8024 1958 Vallabhai Bhagabhai Patel

1010

8025 1958 Jiwaji Abdul Husain
Page 46

Sheet3

1011

8032 1958 J. N. Shroff

1012

8034 1958 M. M. Lohar

1013

8041 1958 Bharat Tiles & Marbles

1014

8047 1958 Shah Vasantlal Velji & Co.

1015

8052 1958 Purnima Medical Stores

1016

8053 1958 Cohen & Sons

1017

8054 1958 T. V. R. Chori

1018

8055 1958 Indian Sugar Mills

1019

8056 1958 Union of India

1020

8057 1958 Union of India

1021

8058 1958 Union of India

1022

8059 1958 Raghavendearao Anandrao

1023

8060 1958 J. Haridas Kapadia

1024

8061 1958

1025

8062 1958 Gurbaksingh Gyaiu

1026

8063 1958 Bhubatmal Hunsraj & Co.

1027

8064 1958

1028

8065 1958 Bela Travasso

1029

8066 1958 Dadoo Maulabux

1030

8067 1958 Mancharam Vanmali

1031

8068 1958 Eslakbhai A Balldukwala

1032

8069 1958 Tulsidas Mathuria
Page 47

Sheet3

1033

8070 1958 Hasmukhlal C. Paurana

1034 RAE

8071 1958 Shah Bhurumal Gulabchand

1035

8072 1958 Kisan M. Maghade

1036

8073 1958 Punamchand Premchand & Co.

1037

8074 1958 Punamchand Premchand & Co.

1038

8075 1958 Punamchand Premchand & Co.

1039

8076 1958 Viadya John Daniel

1040

8077 1958 Pokhraj Sagarwal

1041

8078 1958 A. S. Bhayya

1042

8079 1958 Harishchandra Bhayya

1043

8089 1958 Gaugadas Bhayya

1044

8082 1958 Maruti Sawala Lawte

1045

8083 1958 Juharmal L.

1046

8084 1958 Babulal Trading

1047

8085 1958 Pragji Trading

1048

8086 1958 Saraswatibai Nevatia

1049

8087 1958 Dwarkaprasad Nevatia

1050

8088 1958 Govind Rauji Salonki

1051

8089 1958 The Fire Association

1052

8090 1958 Warden Insurance Co.

1053

8091 1958 Vishwa Bharati Insurance co.

1054

8092 1958 Bhawandas Atmasingh
Page 48

Sheet3

1055

8093 1958 Elphinstone Spg. Mills Co. Ltd

1056

8094 1958 Harlal Ramnath & Co.

1057

8095 1958 Sayad Share Khan

1058

8096 1958 Hindustan Plistake Ltd

1059

8097 1958 Sharifikhan Nuosernkhan

1060

8098 1958 Jogendresingh Narsingh

1061

15217 1958 M/s. Chamanji Khimchand & Co.

1062

10198 1958

1063

15107 1958 Rumla Corp.

1064

15241 1958 Premchand Champalal & Co.

1065

15240 1958 Shroff D. Changanlal

1066 RAE

15236 1958 Naza N. Kalapesi

1067

15228 1958 Ismailji Walaji

1068

15227 1958 Ismailji Walaji

1069

15219 1958 Sarfrozkhan Sarovankhan

1070

15222 1958 Bole Brothers

1071

15220 1958 Khemraj Othamal & Co.

1072

15379 1958 Murlidhar Badridas

1073

15381 1958 Victor Viegas

1074

15402 1958 Bhagdeo Confeetionery Works

1075

15394 1958 A. C. Polic & Co.

1076

15390 1958 Dawoodi Hardware Mart
Page 49

Sheet3

1077

15388 1958 Lalji R. Patel

1078

15386 1958 Lalji R. Patel

1079

11781 1958 Ramchandra H. Save

1080 RAE

11787 1958 Givandar Virji

1081

11780 1958 Ramchandra Hiraji Save

1082

11790 1958 Bhulalbhai Amin

1083 RAE

11792 1958 Shantabai Goomalji

1084 RAE

11796 1958 Zulekha M. Saleh

1085 RAE

11797 1958 K. H. Pandit

1086

6716 1958 Babulal Chhotalal Dharia

1087

4992 1958 Vilcan Trading Co.

1088

11798 1958 R. H. Pandit

1089

11789 1958 Sharsingh Kunjosingh

1090

11799 1958 Toshmilal Brothers

1091 RAE
1092

6468 1958 Shashibadani M. Motilal
13285 1958 P. N. Writer & Co.

1093

4294 1958 Mohd. Shyam Mohd.

1094

5232 1958 V. H. Solanki

1095 RAE/R

15201 1958 Harjrabai Umar

1096

15211 1958 Mohamed Gulabroy

1097

15177 1958 Husmukhlal & Co.

1098

15184 1958 Ayishabai Jiwa
Page 50

Sheet3

1099

15186 1958 Dharoshi Devan

1100

15176 1958 Husmukhlal & Co.

1101

15166 1958 Khamraj & Co.

1102

15165 1958 Ottermal & Trading

1103

15164 1958 Ottermal & Trading

1104

15163 1958 Ottermal & Trading

1105

15162 1958 Publick Line

1106

15156 1958 Radha Ballabh & Sons

1107

15153 1958 Nansi Chana & Co.

1108

15152 1958 Bhaurao Bhimji

1109

15187 1958 Nathabai Lalji

1110

15199 1958 Hadrabai Umar

1111

15140 1958 Tekchand Pratapchand

1112 RAE

15134 1958 A. A. Hariwala

1113

15142 1958 B. M. Corp.

1114

15170 1958 Fathmabai Ibrahim

1115

15146 1958 Gopaldas Mohta

1116

15124 1958 Moreshwar Hari Pathak

1117

15126 1958 Musa T. M.

1118

15123 1958 Standard Radio

1119 RAE/R

15088 1958 Ayishabai Jiwa

1120

15087 1958 Ayishabai Jiwa
Page 51

Sheet3

1121

15084 1958 Ayishabai Jiwa

1122

15081 1958 Ayishabai Jiwa

1123

15080 1958 Ayishabai Jiwa

1124

15076 1958 Ayishabai Jiwa

1125

15078 1958 Ayishabai Jiwa

1126

15075 1958 Ayishabai Jiwa

1127

6461 1958 Dhanji Gholashane & Co.

1128

1755 1958 John Agclar

1129

13665 1958 Partaplal Jasraj & Co.

1130

6458 1958 A. A. Dehigawall P. Ltd

1131

6495 1958 Swati Cenemax

1132

6497 1958 Swati Cenemax

1133

6508 1958 Mutanmal Ratanchand

1134

6516 1958 Gamatkumari Bhalchandra

1135

6534 1958 R. Ratilal & Co.

1136

6525 1958 Prem Trust

1137

6535 1958 S. D. Shethia & Co.

1138

6452 1958 Mohamlal Bhatt

1139

6450 1958 Venkata Butchaidh

1140

6448 1958 Indumatimal Chemical Co.

1141

6447 1958 Indumatimal Chemical Co.

1142

6445 1958 Indumatimal Chemical Co.
Page 52

Sheet3

1143

6188 1958 Pokraj Jethamal & Co.

1144

6176 1958 S. K. Shah

1145

6164 1958 Premchand & Co.

1146

6159 1958 N. M. Mehta

1147

6153 1958 Re Zaveri

1148

6151 1958 International Chemicals

1149

6146 1958 V. Rajbali & Co.

1150

6143 1958 Makhani Timber Mart

1151

6139 1958 Bhurumal Nathamal

1152

6085 1958 Khemraj & Co.

1153

6119 1958 Bhagchand Punamchand

1154

6121 1958 G. Kaladis & Co.

1155

6122 1958 Vardhaji Solanki & Co.

1156

6132 1958 Dalmiya Agencies

1157

6014 1958 Solicates P. Ltd

1158

6027 1958 P. Subakaransingh

1159

6034 1958 Chandrashankar B.

1160

6062 1958 A. C. Shah

1161

6065 1958 Karim Ali Mohamed

1162

2432 1958 Ishwardas Venilal

1163 RAE

5052 1958 Zainabhai Kamarali

1164

1443 1958 M. R. Thakkat
Page 53

Sheet3

1165

6475 1958 Shah M. K.

1166

6478 1958 Shah M. K.

1167

6483 1958 Khimji & Co.

1168

6487 1958 Ramchaondas Chagnalal

1169

6488 1958 Rasiklal Shah

1170

6444 1958 Prakash Navalty

1171

6034 1958 K. S. Muthswami

1172

6063 1958 Methamatha Works Ltd

1173

6068 1958 Vepramal Khushaldas

1174

6071 1958 Bharat Tea. Co.

1175

6072 1958 Bharat Tea. Co.

1176

6075 1958 Kantilal & Co.

1177

6079 1958 Rajpal Brothers

1178

6077 1958 Kantilal & Co.

1179

6081 1958 Rajpal Brothers

1180

6034 1958 Khamraj & Co.

1181

6543 1958 V. Balchandan

1182 RAE

6555 1958 Rao Shaikh

1183

6561 1958 Popular Motor Co.

1184

6579 1958 B. M. Corp.

1185

6571 1958 Kanjibhai Trading

1186

6581 1958 Sait Nagappa & Co.
Page 54

Sheet3

1187

6582 1958 Sait Nagappa & Co.

1188

6598 1958 M/s. Gulabchand & Lalchand

1189 RAE

6592 1958 Abdul Husain Jaffarji

1190 RAE

6595 1958 Abdul Husain Jaffarji

1191 S. S.

6599 1958 Jaharmal Lakhmichand & Co.

1192 RAE

6604 1958 Bhagwandas Branlal

1193 RAE

6605 1958 Bhagwandas Pramlal & Ors

1194 RAE

6610 1958 Mimatmal Mohanlal

1195 RAE

6612 1958 Yeshwant Mahadeo Shivalkar

1196 RAE

6628 1958 Vallabhji Ratanahi

1197 RAE

6629 1958 Lakhamshi Kurpan & Co.

1198 RAE

6625 1958 Ratilal Jagannath Sanghavi

1199 RAE

6619 1958 M. P. Damri

1200 RAE

6618 1958 M. P. Damri

1201 RAE

6617 1958 Bastimal Devichand

1202 RAE

6644 1958 Model

1203 RAE

6655 1958 Chika P. Ltd

1204 RAE

6665 1958 Saramal Hindumal

1205 RAE

6667 1958 Sumitlal & Co.

1206 RAE

6669 1958 Sulaman Haji Ayub

1207 RAE

6620 1958 H. P. Arajanuwala

1208 RAE

6670 1958 Moraiji
Page 55

Art Printing P. Ltd

Cooverji Bhojraj

Sheet3

1209 RAE

6672 1958 Mohamed Harun Umar

1210 RAE

6674 1958 Bastimal Devichand

1211 RAE

6676 1958 Janumadas Parbhudas & Sons

1212 RAE

6681 1958 The Sun Electirict Stores

1213 RAE

6715 1958 M/s Vilcan Mechanical Ind.

1214 RAE

6705 1958 Sukharandas Devidatimal

1215 RAE

6702 1958 Dalpatram Premji

1216 RAE

6733 1958 Kanji Khiyashi

1217 RAE

6732 1958 Lackhan Mohamed Khan

1218 RAE

6731 1958 Kasambhai Ahmedbhai

1219 RAE

6734 1958 Chotalal Purshottam patel

1220 RAE

6729 1958 Jayantilal Shankar Patel

1221 RAE

6728 1958 Raojibhai & Co.

1222 RAE

6722 1958 Ram Achhaiwaringh

1223 RAE

6719 1958 K. R. Desai & Co.

1224 RAE

6718 1958 Rishiraj

1225 RAE

6746 1958 Vishnu D. Prabhubera

1226 RAE

6741 1958 Shah Sonchand B.

1227 RAE

6740 1958 Jawahar Cloth Stores

1228 RAE

6738 1958 Manbhadur Chandre

1229 RAE

6750 1958 Amruddin S. Adhikari

1230 RAE

6766 1958 Mahim Coat & Coke Depot
Page 56

Sheet3

1231 RAE

6764 1958 Mahim Coat & Coke Depot

1232 RAE

6762 1958 Mahim Coat & Coke Depot

1233 RAE

6759 1958 Mahim Coat & Coke Depot

1234 RAE

6821 1958 Rakabichand Virji & Co.

1235 RAE

6806 1958 Shah Shamji & Co.

1236 RAE

6795 1958 Tourmal Kungomal

1237 RAE

6793 1958 Tolokchand Gulabchand & Co.

1238 RAE

6790 1958 Mahimdrakumar Sabaja Trading

1239 RAE

6784 1958 Otharmal Bhutaji

1240 RAE

6782 1958 Otharmal Bhutaji

1241 RAE

6854 1958 Jhaveri Trading

1242 S. S.

6857 1958 Jerupchand Nowlaji & Co.

1243 RAE

6855 1958 Asgharali Shamsuddin

1244 RAE

6868 1958 Abdul Masjid

1245 RAE

6859 1958 Dr. Rahansha D. Bamoboat

1246 RAE

6858 1958 Advance Paints Ltd

1247 RAE

6877 1958 Jubiloo Auto Mobiles

1248 RAE

6875 1958 Mangilal Tejmal

1249 RAE

6879 1958 Motibhai Pragbhai Patil

1250 RAE

6878 1958 Jubiloo Auto Mobiles

1251 RAE

6880 1958 Bastimal Devichand

1252 RAE

6881 1958 Alankar P. Ltd
Page 57

Sheet3

1253 RAE

6882 1958 M. Balkrishnan

1254 RAE

6894 1958 Mineral Agents P. Ltd

1255 RAE

6892 1958 Panalal Silk Mills Ltd

1256 RAE

6890 1958 Velji Devji

1257 RAE

6905 1958 Suprime Mills Stores

1258 RAE

6895 1958 Prakash Paper Co.

1259 RAE

6912 1958 Dharamsey Shyamji

1260 RAE

6910 1958 Indirabai B. Appu bai

1261 RAE

6908 1958 Indirabai B. Appu bai

1262 RAE

6928 1958 Harichandra P. Bhalkar

1263 RAE

6940 1958 Premchand & Co.

1264 RAE

6937 1958 Karavankar Anandji

1265 RAE

6934 1958 Bala Pandu Patil

1266 RAE

6933 1958 Bala Pandu Patil

1267 RAE

6931 1958 Gangaram Gangana

1268 RAE

6542 1958 Ganeshlal Hiralal

1269 RAE

6546 1958 Chandrakant Dwarkanath Karnik

1270 RAE

6545 1958 Baburao B. Kadam

1271 RAE

6536 1958 S. D. Shethia & Co.

1272 RAE

6455 1958 Janabhai Mohamed Ali

1273 RAE

6453 1958 Dharampal Brothers

1274 RAE

6539 1958 Shankuvarbai Dasa
Page 58

Sheet3

1275 RAE

6538 1958 Odhavji Chanabhai

1276 RAE

6537 1958 Odhavji Chanabhai

1277 RAE

6459 1958 A. A. Dehigawall P. Ltd

1278 RAE

6463 1958 Shaikh Peermohamed

1279 RAE

6494 1958 Purshottam Matchhar

1280 RAE

6491 1958 G. K. Oil & Soap Industries

1281 RAE

6490 1958 G. K. Oil & Soap Industries

1282 RAE

6489 1958 G. K. Oil & Soap Industries

1283 RAE

6501 1958 P. S. Ramnathan

1284 RAE

6506 1958 Ramanikdas Premeshwar

1285 RAE

6507 1958 Rayania Brothers

1286 RAE

6510 1958 Shankarbhai Bhagwanji

1287 RAE

6512 1958 Ratanshah N. Todiwala

1288 RAE

6444 1958 Hirabai Kashinath Mhatre

1289 RAE

6443 1958 N. M. Parikh & Co.

1290 RAE

6180 1958 Vencio D'souza

1291 RAE

6161 1958 Walechand Bhimraj

1292 RAE

6148 1958 Abdul Masjid

1293 S. S.

6147 1958 Bai Ramaladevi Velegeg

1294 RAE

6138 1958 Purshottam Dayabhai

1295 RAE

6137 1958 Dayabhai Bhailal

1296 RAE

6136 1958 Purshottam Dayabhai
Page 59

Sheet3

1297 RAE

6135 1958 Bai Devakabai Shamji

1298 RAE

6133 1958 Pralad Rai Dalmiya & Sons

1299 RAE

6194 1958 Abdul Husain Jaffarji

1300 RAE

6090 1958 Ramesh B. Turakhia

1301 RAE

6088 1958 Gurbakhsh Singh Gyani

1302 RAE

6087 1958 Gurbakhsh Singh Gyani

1303 RAE

6107 1958 Kundanmal Punchand

1304 RAE

6101 1958 Ramnath Hanmantram

1305 RAE

6198 1958 Megharag Umadmal

1306 RAE

6193 1958 Sayed Yakoo Kadra

1307 RAE

6097 1958 C. Master & Co.

1308 RAE

6108 1958 Vasant Trading Co.

1309 RAE

6113 1958 Paseoal Dias

1310 RAE

6112 1958 Ambrose Fernandes

1311 RAE

6111 1958 Victor Fernades

1312 RAE

6110 1958 Leo Rodriques

1313 RAE

6131 1958 P. Rashid Jamashid Irani

1314 RAE

6130 1958 P. Rashid Jamashid Irani

1315 RAE

6129 1958 P. Rashid Jamashid Irani

1316 RAE

6128 1958 P. Rashid Jamashid Irani

1317 RAE

6125 1958 V. A. Thakur

1318 RAE

6002 1958 Dayashankar & Co.
Page 60

Sheet3

1319 RAE

6012 1958 Bharat Industrial Corp.

1320 RAE

6009 1958 B. V. Chimbukar

1321 RAE

6016 1958 Manilal Bhagvdandas

1322 RAE

6015 1958 Ratanlal Harichand

1323 RAE

6018 1958 Trambaklal K. Mehta

1324 RAE

6025 1958 D. F. D'souza

1325 RAE

6026 1958 Hindustan Iron Steel Co.

1326 RAE

6035 1958 Seth Usmain Haji

1327 RAE

6036 1958 H A Master & Co.

1328 RAE

6053 1958 Mohanlal

1329 RAE

6052 1958 Vijayabai A. Desai

1330 RAE

6051 1958 Leena Pinmanto

1331 RAE

6059 1958 R. S. Khorjuvekar

1332 RAE

6006 1958 Gamanlal Jamanadas

1333 RAE

6003 1958 Dayashankar & Co.

1334 RAE

6020 1958 Premchand Bhikchand

1335 RAE

6064 1958 M/s B. B. Electric

1336 RAE

6073 1958 Kantilal & Co.

1337 RAE

6082 1958 Sharif Jamunabhai

1338 RAE

6555 1958 Rao Saheb

1339 RAE

6562 1958 Shrinarayan Constrator

1340 RAE

6570 1958 Manlagaben Damodar
Page 61

Sadashankar

Sheet3

1341 RAE

6573 1958 Shankarbhai Bhagwanji

1342 RAE

6576 1958 Deepchand S. Doshi

1343 RAE

6584 1958 Seth Nagjee & Co.

1344 RAE

6590 1958 Purshottam Lalji

1345 RAE

6596 1958 Abdul Husain Jaffarji

1346 RAE

6594 1958 Abdul Husain Jaffarji

1347 RAE

6593 1958 Abdul Husain Jaffarji

1348 RAE

6600 1958 Jaharmal Lakhmichand & Co.

1349 RAE

6606 1958 Bhavandas Pranlal

1350 RAE

6621 1958 F. B. Vakil

1351 RAE

6602 1958 Abdul Husain

1352 RAE

6607 1958 Bhagwandas Pranlal

1353 RAE

6609 1958 Bhagwandas Pranlal

1354 RAE

6615 1958 Khimji Keshavji

1355 RAE

6616 1958 Khimji Keshavji

1356 RAE

6640 1958 Hirachand Anupchand

1357 RAE

6637 1958 Sukharandas Devidatimal

1358 RAE

6636 1958 Laurence Demello

1359 RAE

6633 1958 Navinchandra Surupchand

1360 RAE

6654 1958 Bachooji Karmali

1361 RAE

6653 1958 Lumar Caustic P. Ltd

1362 RAE

6652 1958 Gopamal Jivandas
Page 62

Sheet3

1363 RAE

6645 1958 Model

1364 RAE

6659 1958 Pokraj Jethamal & Co.

1365 RAE

6660 1958 Velji Mohamed Ali

1366 RAE

6661 1958 Abbasbhai Abdulhussain

1367 RAE

6664 1958 Versey Cooverji

1368 RAE

6658 1958 Master Ahmed Miya

1369 RAE

6697 1958 Indian Sugar Mill Assio

1370 RAE

6689 1958 Ramanchandra Chimanlal

1371 RAE

6687 1958 Jawahar Cloth Stores

1372 RAE

6684 1958 Mongibai Madavdas

1373 RAE

6682 1958 Savitaben M. Trading

1374 RAE

6749 1958 Ishwarbhai N. Patel

1375 RAE

6736 1958 Nootan Foundary

1376 RAE

6734 1958 Abdul Mahabakshi

1377 RAE

6781 1958 Ottermal Bhimji

1378 RAE

6754 1958 Shirinbai S. Vasi

1379 RAE

6753 1958 Kubrabai Mohamed Ali

1380 RAE

6779 1958 Sattyavadi Shankar Shivdikar

1381 RAE

6777 1958 Anand Raja

1382 RAE

6775 1958 Jivanmal Bhikaji & Co.

1383 RAE

6774 1958 Jivanmal Bhikaji & Co.

1384 RAE

6815 1958 Joshi Khimji
Page 63

Art Printing P. Ltd

Sheet3

1385 RAE

6813 1958 Alibhai Rajbhai

1386 RAE

6812 1958 Alibhai Rajbhai

1387 RAE

6808 1958 D. H. Cowli

1388 RAE

6807 1958 Vasant P. Haldankar

1389 RAE

6803 1958 Dr. D. R. Banaraji

1390 RAE

6916 1958 Asian Photes

1391 RAE

6903 1958 Kamlabai S. Khopkar

1392 RAE

6799 1958 Premchand Bhikchand

1393 RAE

6796 1958 Kasam Alimiya

1394 RAE

6853 1958 D. R. Gharpure

1395 RAE

6852 1958 Keshrimal Kapoorchand

1396 RAE

6850 1958 Ratansey Karsandas

1397 RAE

6849 1958 Ratansey Karsandas

1398 RAE

6848 1958 Ratansey Karsandas

1399 RAE

6837 1958 Rajnarayan R. Tiwari

1400 RAE

6836 1958 B. M. Corp.

1401 RAE

6835 1958 D. Harilal Shah

1402 RAE

6834 1958 Ravaji Velji Shroff

1403 RAE

6830 1958 Premchand Shroff

1404 RAE

6872 1958 Advance Paints Ltd

1405 RAE

6870 1958 G. K. Patel

1406 RAE

6869 1958 G. K. Patel
Page 64

Sheet3

1407 RAE

6883 1958 Narayan Khedkar

1408 S. S.

6889 1958 Verjee Devse

1409 RAE

6884 1958 Alfred Redello

1410 RAE

6919 1958 Mathuradas Narayandas

1411 RAE

6918 1958 Vilas M. Doshi

1412 RAE

6927 1958 Shah Mauji Rashi & co.

1413 RAE

6923 1958 Shah Mauji Rashi & co.

1414 RAE

6922 1958 Shah Mauji Rashi & co.

1415 RAE

6941 1958 J. B. Dubash

1416 RAE

6997 1958 Bharat Industrial Corp.

1417 RAE

6992 1958 Jawahar P. Sanghani

1418 RAE

6991 1958 Abbasbhai Hussainali

1419 RAE

6987 1958 Fathechand Himatmal & Co.

1420 RAE

6986 1958 Fathechand Himatmal & Co.

1421 RAE

6985 1958 Nanabhai Pradhan

1422 RAE

6983 1958 Rajpal Brothers

1423 RAE

6930 1958 Ratanchand Tarachand & Co.

1424 RAE

6979 1958 Kohinoor Tea Co.

1425 RAE

6976 1958 Kohinoor Tea Co.

1426 RAE

6975 1958 Her Govind Dharamsi

1427 RAE

6971 1958 Pandit Ram Jivan

1428 RAE

6970 1958 L. D. Femandas
Page 65

Sheet3

1429 RAE

6963 1958 S. M. Hussain

1430 RAE

6962 1958 S. M. Hussain

1431 RAE

6961 1958 S. M. Hussain

1432 RAE

6960 1958 S. M. Hussain

1433 RAE

6957 1958 Usman Abdul Kadar

1434 RAE

6944 1958 Balkrishna Vithal Swar

1435 RAE

6943 1958 Chhotalal Dhoshi

1436 RAE

6942 1958 H. R. Bhatt

1437 RAE

15820 1958 Surali P. Balsara

1438 RAE

15602 1958 Hind Cycle Ltd

1439 RAE

15603 1958 F. D. Firozbhai

1440 RAE

15604 1958 Bai Fatmabai Fazalbai

1441 RAE

15605 1958 Kapoorchand

1442 RAE

15607 1958 Madhura Sadan

1443 RAE

15608 1958 Karim Miya Basmulla

1444 RAE

15609 1958 Keshrinath S. Raote

1445 RAE

15610 1958 Jorge Marchal D'souza

1446 RAE

15611 1958 Walchand Chhaganlal

1447 RAE

15612 1958 Walchand Chhaganlal

1448 RAE

15613 1958 Laxmanbai Narayan Gandhi

1449 RAE

15615 1958 Janmohamed Rahimtula

1450 RAE

15617 1958 Roopkalal
Page 66

Sheet3

1451 RAE

15619 1958 Mohamed Husain

1452 RAE

15621 1958 Devram R. Torpe

1453 RAE

15622 1958 Hemraj Jaraji

1454 RAE

15623 1958 Madhavlal Engineering Co.

1455 RAE

15624 1958 Premchand & Co.

1456 RAE

15625 1958 New Bhart Works

1457 RAE

15626 1958 Sarswtibai Nevatin

1458 RAE

15628 1958

1459 S. S.

15631 1958 Sattyavadi Panihari

1460 RAE

15632 1958 Bhaurmal Pohumal

1461 RAE

15862 1958 Harichandra Nagu Padte

1462 RAE

15861 1958 Shantaram Ganpat

1463 RAE

15863 1958 S. G. Shinde

1464 RAE

15864 1958 Kashibai Hukhad

1465 RAE

15867 1958 Vasant Narayan Pawale

1466 RAE

15868 1958 Buddu Media

1467 RAE

15869 1958 Appaji Shamrao

1468 RAE

15871 1958 D.J. Nanavati

1469 RAE

15872 1958 Shah Madan Kumbha

1470 RAE

15874 1958 D.R. Banarji

1471 RAE

15875 1958 Haveliwala Paper Mart

1472 RAE

15876 1958 Ghanshamdas Lalchand
Page 67

Sheet3

1473 RAE

15877 1958 M/s. Bhupendra Furniture Mart

1474 RAE

15878 1958 Manubhai Narayanbhai Patel

1475 RAE

15879 1958 Chimanlal Jethalal

1476 RAE

15881 1958 Kanji Harji Patel

1477 RAE

15883 1958 The Regal Motors

1478 RAE

15884 1958 The Regal Motors

1479 RAE

15885 1958 The Regal Motors

1480 RAE

15886 1958 Rustam M. Mehta

1481 RAE

15887 1958 Babutmal Hansraj & Co.

1482 RAE

15870 1958 Rameshchandra Jaganatha

1483 RAE

15891 1958 Dharmshi Khatri

1484 RAE

15894 1958 V.A. Fernandes

1485 RAE

15895 1958 Ahemed Abddul

1486 RAE

15896 1958 Ahemed Abddul

1487 RAE

15896 1958 Ahemed Abddul

1488 RAE

15897 1958 Ahemed Abddul

1489 RAE

15899 1958 Shrikumar Dhiren

1490 RAE

15900 1958 The National Garager Ltd

1491 E

2051 1958 Dharmasi Khetan

1492 E

2052 1958 Dharmasi Khetan

1493 E

2054 1958 Dharmasi Khetan

1494 E

2055 1958 Dharmasi Khetan
Page 68

Sheet3

1495 E

2056 1958 Dharmasi Khetan

1496 E

2057 1958 Dharamsi Khetan

1497 E

2058 1958 V.G.Prabhu

1498 E

2059 1958 B. M. Corp.

1499 E

2060 1958 B. M. Corp.

1500 E

2061 1958 B. M. Corp.

1501 E

2062 1958 B. M. Corp.

1502 E

2063 1958 B. M. Corp.

1503 E

2064 1958 B. M. Corp.

1504 E

2065 1958 B. M. Corp.

1505 E

2066 1958 B. M. Corp.

1506 E

2069 1958 Dattataya M. Joshi

1507 E

2070 1958 B. M. Corp.

1508 E

2071 1958 B. M. Corp.

1509 E

2072 1958 B. M. Corp.

1510 E

2073 1958 B. M. Corp.

1511 E

2074 1958 B. M. Corp.

1512 E

2075 1958 B. M. Corp.

1513

18102 1958 Devesh Walipraj

1514 RAD

18104 1958 BhagirathiBai Kirtikrshna Ladia

1515

18107 1958 M.B. Mehta

1516

18108 1958 M.H.Gandhin & Sons
Page 69

Sheet3

1517 S. S.

18109 1958 Pubhiaty Soc.

1518 S. S.

18110 1958 Pubhiaty Soc.

1519 R/R

18111 1958 Hukmatrai Jamnadas

1520

18112 1958 Pukhraji & Co.

1521

18113 1958 Sukaria & Sons

1522

18114 1958 Wenu Rudolph Stoessed

1523 RAE

18119 1958 Mohamed Rehman Khan

1524

18121 1958 Cadell Auto Service

1525

18126 1958 Talkchand Gulabchand & Co.

1526

18127 1958 Devji Bhimji

1527 S. S.

18128 1958 Shahjan Kolsawala

1528 RAE

18129 1958 Kapoorchand N. Mehta

1529 RAE

18130 1958 Kapoorchand N. Mehta

1530 S. S.

18131 1958 Gajanan R. Kanade

1531

18132 1958 Chandrasen Bhagwandas

1532

18137 1958 M/s Express Newspaper P.Ltd

1533

18138 1958 M/s Express Newspaper P.Ltd

1534 RAE

18140 1958 Vithabai Bhagat

1535 R/R

18141 1958 Jonna T. Ferances

1536

18142 1958 Anant Laxman

1537

18135 1958 New Great Insu. Co.

1538

18143 1958 Pralharai U. Padya
Page 70

Sheet3

1539 RAE

18141 1958 Ramdevsi S. Sudama

1540 R/R

18145 1958 Ramsagar Sharma

1541 RAE

18146 1958

1542 RAE

18147 1958 Mangaldas Kalyanji

1543

18148 1958 C.Y. Kalyanji

1544

18149 1958 Mahadeo Vithoba Bhujllal

1545

18150 1958 Dr. D.R. Benerji

1546

8404 1958 Babhutmal & Co.

1547 RAE

8403 1958 Akbarali Ibhrahimji

1548

8402 1958 Tarabai Karimbhai & Co.

1549

8408 1958 Joharmal Lakmichand & Co.

1550

8405 1958 Babhutmal & Co.

1551 S. S.

8399 1958 Haji Kasam Manubhai

1552 RAE

8401 1958 Hasan ali Mohamed ali

1553 RAE

8397 1958 Gajanand A Karplina

1554 RAE

8396 1958 Gajanand A Karplina

1555 RAE

8395 1958 Gajanand A Karplina

1556 RAE

8394 1958 Shah Mulji & Co.

1557

8393 1958 Shah Mulji & Co.

1558

8691 1958 Rakhbichand & Co.

1559

8390 1958 Shangrila Food Prioduct

1560 RAE

8382 1958 Tatyabhai S.N.Divanji
Page 71

Sheet3

1561 RAE

8381 1958 Abdul Majid

1562 S. S.

8380 1958 Rhytha House Pvt.Ltd.

1563

8379 1958 Abdul Haji

1564

8378 1958 Abdul Haji

1565 SCN

8377 1958 The Bombay Central Lodge

1566 RAE

8376 1958 Narimbai Kasam Haji

1567

8373 1958 Sogmal Vaneji & Co.

1568

8371 1958 Sable Waghire & Co.

1569

8369 1958 Sable Waghire & Co.

1570 R/R

8365 1958 Firojshaw M. Mistry

1571

8359 1958 Jagjivandas Mulji

1572

8357 1958 Shah Narso Gashar

1573

8353 1958 Ramdas Madhavji

1574 RAE

8351 1958 Perin Rashid Irani

1575

8350 1958 Laxman Tukaram Gurjar

1576

8347 1958 Sharabi Mohm. & Sons

1577

8345 1958 United International Co.

1578

8343 1958 United International Co.

1579

8340 1958 Kanji Kalidas

1580

8334 1958 Ottermal Bhutaji Trading

1581

8332 1958 Hastimal Chopda

1582

8329 1958 M/s. Fund C Osler (I) Ptd
Page 72

Sheet3

1583

8328 1958 Ghisalal Othermal & Co.

1584 S. S.

8327 1958 Ghisalal Othermal & Co.

1585

8326 1958 Jhaverchand Herchand

1586

8313 1958 A.M. Fanseca

1587 RAE

8309 1958 Michacl Fernandes

1588

8305 1958 Chimanlal Shah

1589 RAE

8301 1958 Megharaj R. Sanghavi

1590

8293 1958 Mafatlal Parikh & Co.

1591 S. S.

8292 1958 Mafatlal Parikh & Co.

1592

8291 1958 Eknath A. Kalekar

1593

8279 1958 Premchand & Co.

1594 RAE

8373 1958 Arunabai Kalyanji

1595

8279 1958 Devan Rajkumar

1596

8264 1958 Pioneer PaperCo.

1597 S. S.

8263 1958 Popatlal Shah & Co.

1598 RAE

8261 1958 M.A. Panchal

1599 RAE

8206 1958 Trikamdas M. Dayal

1600

8255 1958 G.S.Borkar

1601

8254 1958 Chunilal & Co.

1602

8253 1958 Chunilal & Co.

1603

8252 1958 Chunilal & Co.

1604

8251 1958 Dongalshi L. Thakkar
Page 73

Sheet3

1605

8250 1958 Shah Shivji & Co.

1606 RAE

8248 1958 Bindisaribhai Maloo

1607

8247 1958 City Stationery Store

1608

8246 1958 J. TokaRSHY & cO.

1609

8244 1958 N. Kasam

1610 RAE

8243 1958 D.R. Gharpure

1611 RAE

8242 1958 C.Cardezo

1612 RAE

8240 1958 B.L. Chirawala

1613 S. S.

8239 1958 Pralhadrai Dalvi

1614

8238 1958 B.M. Goenka

1615

8237 1958 Mohanraj Shah

1616

8236 1958 Mohanraj Shah

1617 RAE

8234 1958 A.A. Disouza

1618

8232 1958 Mohammed &n Co.

1619

8230 1958 V.Vadilal & Co.

1620

8227 1958 Lalchand Chunilal &Co.

1621

8226 1958 Lalchand Chunilal &Co.

1622

8225 1958 K.V. Rao

1623 R/R

8224 1958 Santasingh Gangasingh

1624

8222 1958 Minabai Damani

1625

8221 1958 Ramniklal N. Bhuta

1626

8220 1958 Ramniklal N. Bhuta
Page 74

Sheet3

1627 RAE

8214 1958 V.O. Chakre

1628 S. S.

8210 1958 Industrial Elect. Co.

1629 S. S.

8209 1958 Monilal Updhye

1630

8208 1958 Chhagnlal Vishram & Co.

1631

8204 1958 Devichand Fojmal

1632 RAE

8201 1958 T.D.Patel

1633

8200 1958 Shah Ldeshi & Co.

1634 S. S.

8197 1958 Modern Co. Ltd.

1635

8196 1958 Manilal C. Butala

1636 RAE

8189 1958 Jhaverchand Padamshi & Ors

1637 S. S.

8186 1958 Dawoodbhai Suleman

1638 S. S.

8183 1958 Vastimal Ratanchand & Co.

1639

8180 1958 Narayan Raja

1640

8179 1958 Amar Pvt. Ltd.

1641

8178 1958 Premchand B. Shah

1642

8175 1958 Vastimal Ratanchand & Co.

1643 RAE

8174 1958 Bandu Moreshwar Sane

1644 RAE

8179 1958 R.M.. Fernendes

1645

8164 1958 Hind Industrial Corpn.

1646

8163 1958 Makhanl;al Jain

1647 S. S.

8158 1958 State Bank of India

1648

8154 1958 Rajmal Dhanraj
Page 75

Sheet3

1649

8153 1958 Rajmal Dhanraj

1650

8150 1958 Rajmal Dhanraj

1651

8146 1958 Lalchand Chunilal &Co.

1652

8147 1958 Lalchand Chunilal &Co.

1653

8145 1958 Poonmchand Gunaji

1654

8144 1958 Manekbai Mulji

1655

8143 1958 Manekbai Mulji

1656 RAE

8140 1958 Atmaram Kashiram Naik

1657

8137 1958 Laltaprasad J. Shukla

1658

8136 1958 R.R. Paint Industries

1659

8135 1958 M/s.S.D. Sobharam

1660

8135 1958 Rasiklal G. Shah

1661

8131 1958 D.T. Jagtiani

1662 RAE

8129 1958 Limbayya Ramayya

1663 RAE

8123 1958 Rukhanbai Badani

1664 RAE

8122 1958 Rukhanbai Badani

1665 RAE

8121 1958 Rukhanbai Badani

1666 RAE

8120 1958 Rukhanbai Badani

1667 RAE

8118 1958 Rukhanbai Badani

1668

8107 1958 Chotamal Kadumal Trading

1669

8106 1958 Chotumal Kadumal Trading

1670

8105 1958 Chotumal Kadumal Trading
Page 76

Sheet3

1671

8099 1958 Bapulal Gulabchand

1672

8097 1958 Sharofkhan Husseinkhan

1673

8422 1958 D.T. Asrani

1674 RAE

8425 1958 N.T. Khandwala

1675 RAE

8437 1958 Malti Jaywant Rane

1676 S. S.

8431 1958 Jethalal G. Joshi

1677

8438 1958 Nemsingh Dalpatsingh

1678 S. S.

8439 1958 Pragjibhai J. Patel

1679 RAE

8441 1958 Khatijabai Hadulali

1680

8442 1958 M/s.Surajmal Shamsunder

1681

8443 1958 Bhagwandas Karamchand

1682 S. S.

8445 1958 Satya Pal Jawaldas

1683

8446 1958 Silvano Fernandea

1684

8448 1958 Babu Sambhaji

1685 S. S.

8743 1958 Lalji Umershi & Co.

1686

8725 1958 Aloco Insurance Co.

1687

8143 1958 Y.A. Lokhandwala

1688

8142 1958 Ramchand Lakhmichand

1689

8051 1958 M/s.Bidale Sawyer & Co.

1690

8050 1958 M/s.Bidale Sawyer & Co.

1691

8049 1958 Vithabai maruti Govind

1692

8048 1958 Shah Vasantlal Velji & Co.
Page 77

Sheet3

1693 S. S.

8046 1958 Shah Vasantlal Velji & Co.

1694 RAE

8045 1958 Devkabao Ratanji

1695 S. S.

8044 1958 Madhavdas Prbhdas

1696 S. S.

8042 1958 Mangalsingh Jadeja

1697

8040 1958 Dohichand Kapoorchand

1698 S. S.

8007 1958 Julie Reuben

1699

8008 1958 Bombay Tools Suppying Agency

1700

8013 1958 Jiwatrani Pokardas Mathrani

1701

8014 1958 Damodarlal Bhatia

1702

8017 1958 Mrs. Piroj V. Naik

1703 RAE

8018 1958 Sitapchand Amichand

1704

8019 1958 Pioneer PaperCo.

1705

8042 1958 Vallabhbhai Bhagabai Patel

1706

8025 1958 Haji Tarmohemed Rehman

1707

8026 1958 Haji Tarmohemed Rehman

1708 RAE

8027 1958 P.J. Todiwala

1709 S. S.

8028 1958 Ratanji S. Contractor

1710 RAE

8029 1958 Ali Mohm. Muljki

1711

8031 1958 Chunilal Hiraji

1712

8036 1958 Industril Elec. Engg. Co.

1713

8037 1958 Gomatiben Madhavji

1714

8038 1958 M/s.D. Shambhulal & Co.
Page 78

Sheet3

1715

8053 1958 Jayntilal B. Mehta

1716

8054 1958 K.Desai

1717 RAE

8062 1958 Gurbakshingh Gyani

1718

8064 1958 Makers Pvt.Ltd.

1719 RAE

8069 1958 Tulsidas J. Mathuria

1720 RAE

8071 1958 Shah Bhurmal Gulabchand

1721

8072 1958 Punamchand Premchand & Co.

1722

8075 1958 Dattu J. Padawala

1723

8079 1958 Dattu J. Padawala

1724

8083 1958 Juharmal & Co.

1725

8082 1958 M. S. Lawte

1726

8081 1958 Allarakha Addadiyal

1727

8080 1958 Dattu J. Padawala

1728

8089 1958 The Fire Association Ltd.;

1729

8084 1958 M. Sarabhai & Sons

1730

8090 1958 The Insurance Association

1731 S. S.

3947 1958 Chimanlal Jethalal Shah

1732

9730 1958 Katara Motor Co.

1733

9855 1958 Bharat Electric Indus.

1734 RAE

9727 1958 Ebrahim Abubakar

1735
1736

16896 1958 D. R. Banaji
3833 1958 D. N. Felinwala
Page 79

Sheet3

1737 E

1544 1958 Janab Salehbhai Saheb

1738 E

1547 1958 Gangabai Mahale & Ors

1739 E

1542 1958 Rasaji Jalam Singh

1740 E

1546 1958 Khorshed J. Meherji

1741

17710 1958 Abdul Habibbhai

1742

13231 1958 B. N. Patil

1743

13235 1958 The State People Ltd

1744

13232 1958 National Industrial Works

1745

13238 1958 Sobhayachand Korta

1746 RAE

13239 1958 Indirabai Chougale

1747

13242 1958 Bhurmal Jasraj Merchant

1748

9994 1958 Shangrila

Foods Products

1749

10187 1958 Ramji Jaishinh & Co

1750

10185 1958 Empire Coal Co.

1751

13191 1958 Anand Dayaldas

1752

7042 1958 B. Vithal Shah

1753

7026 1958 Sumati Publication Ltd

1754

7022 1958 T. Bhagnath & Co.

1755

7024 1958 Harshchandra P. Bhatia

1756

7021 1958 Baburao Mahadeo parab

1757

7017 1958 Hindustan Steel Co.

1758

7016 1958 M. D. Desai
Page 80

Sheet3

1759
1760
1761

15412 1958 Jethalal Shivlal Mehta
7956 1958 Muniyapal Corp.
16550 1958 Rukhamani Dalsakhbhai

1762

7331 1958 Thakar Devji

1763

7332 1958 L. P. Lohote

1764
1765

15003 1958 G. Keshavram Trivedi
7452 1958 Presidence Indestrial Branch

1766

10373 1958 R. K. Talreja

1767

10372 1958 R. K. Talreja

1768

10471 1958 Shah M. Rayshi & Co.

1769

10371 1958 R. K. Talreja

1770

10374 1958 R. K. Talreja

1771

12494 1958 Ganumal Gitaji

1772

12493 1958 Vijpar Rashamji

1773 S. S.

12492 1958 Mahasukhlal B. Tutakhar

1774 RAE

12490 1958 Catharhe D'souza

1775

12488 1958 Hagarimal Gulshanlal & Co.

1776

12483 1958 Gopabai B. Damani

1777

12482 1958 Ganeshmal Wanuchand

1778 RAE

12480 1958 Popat Chhaagan

1779

12474 1958 Mohamed Yusuf

1780 RAE

12472 1958 Mohamed Yusuf
Page 81

Sheet3

1781

12469 1958 Shantilal Chhotalal & Co.

1782

12495 1958 Ganumal Gitaji

1783

12496 1958 Ganumal Gitaji

1784

10775 1958 Otharmal Bhutaji Trading

1785

10777 1958 Mirza Mohmed B

1786

10779 1958 K. S. Nayar

1787

10780 1958 O. M. Drasswalla

1788

10783 1958 R, Malubhai & Sons

1789

10784 1958 Central Agencies Ltd

1790

10789 1958 Rajmal Pharchand

1791

10785 1958 Nitin Kumar M. Ismail

1792

10790 1958 Chimanlal & Sons

1793

10791 1958 Ismail Batatawala

1794

10809 1958 Chimanlal M. Jariwala

1795

10807 1958 K. S. Sutarwala

1796

10799 1958 Shrin N. Petigara

1797

10797 1958 Indian Tiles & Marble

1798

10794 1958 Vishnudas Sukhramdas

1799

10792 1958 Ismail Mohd.

1800 RAE

10872 1958 B.M. Gonekar

1801

10819 1958 Sayyed Ibrahim

1802

10822 1958 Vishindas Shivldas
Page 82

Sheet3

1803

10824 1958 Suresh H. Transports

1804 RAE

10833 1958 Narendas Ghanshamdas

1805 S. S.

10830 1958 Narendas S. Jhaveri

1806

10834 1958 Lalchand Chunilal &Co.

1807

10835 1958 Lalchand Chunilal &Co.

1808

10836 1958 Lalchand Chunilal &Co.

1809

10843 1958 Albert D'Souza

1810

10842 1958 Ramchandra Mistry

1811

10841 1958 Vardhaji Hukumji

1812

10840 1958 Vardhaji Hukumji

1813

10844 1958 Mohdali Noorbhai Co.

1814

10845 1958 Mohdali Noorbhai Co.

1815 RAE

10837 1958 Sakharam B. Jadhav

1816 RAE

10838 1958 Sakharam B. Jadhav

1817

10846 1958 Mohd.Ali Noorbhai

1818

10851 1958 Chandarkar & Bros.

1819 RAE

10855 1958 M. S. Mohd.bhai

1820

10852 1958 Chandarkar & Bros.

1821 RAE

10856 1958 Mory A. Chhoto

1822

10860 1958 Hajanmal Jaisraj

1823

10861 1958 Ratan S. Survekar

1824 RAE

10866 1958 Mahadeo A. Khorote
Page 83

Sheet3

1825

10871 1958 Govindram Brothers

1826 RAE

10875 1958 Motibai Densha

1827

10878 1958 Khimjra Ottarmal & Co

1828

10893 1958 V. S. Pareira

1829 RAE

10897 1958 Alladin Kadar

1830

1898 1958 Ismail Batatawala

1831

10900 1958 Motilal H. Modi

1832

10899 1958 S. H. Guzder

1833 RAE

10901 1958 Fizrozbhai Thakur

1834

10206 1958 Rajkpune Textile

1835

10902 1958 Premchan Chanaji

1836 S. S.

10908 1958 Govindrani Motiram

1837

10909 1958 Lalchand Chunilal &Co.

1838

10910 1958 Lalchand Chunilal &Co.

1839 RAE

10912 1958 Pravinchand lakhamichand

1840

10914 1958 Indo Europ Trading

1841 RAE

10916 1958 P. Babulal Shukla

1842 S. S.

10918 1958 Husainali Lukamji

1843

10846 1958 Navinchandra & Co.

1844

10848 1958 Thakardas & Co.

1845

10850 1958 Mali Abero

1846 S. S.

10854 1958 V. C. Patle
Page 84

Sheet3

1847

18492 1958 Premji haridas & Co.

1848

18493 1958 Premji haridas & Co.

1849 S. S.

18494 1958 Premji haridas & Co.

1850 S. S.

18451 1958 P. P. Abdulla

1851

18457 1958 Shah Shamji Shivji & Co.

1852

18435 1958 Nanvetlal Ochhavlal Mody

1853

18468 1958 H. F. Farma Ltd

1854

18472 1958 J. M. Shah

1855

18434 1958 Nanvetlal Ochhavlal Mody

1856

18407 1958 Lalji H Sole

1857 RAE

18364 1958 Amrutlal V. Kariya

1858

18393 1958 Jahera Stores Ltd

1859

18337 1958 Mulchand & Co.

1860

18338 1958 Tulsidas Baijnath & Co.

1861

18343 1958 Noor Sugar Ltd

1862

18351 1958 S. Purshottam Mistry

1863

18362 1958 Pramashwar Motor Co.

1864 RAD

18334 1958 Mohamed Zaman Khan

1865

18323 1958 Talokchand Gulabchand Co

1866 RAE

18309 1958 Amrutlal V Karia

1867

18308 1958 Amrutlal V Karia

1868

18307 1958 Amrutlal V Karia
Page 85

Sheet3

1869

18304 1958 Amrutlal V Karia

1870

18293 1958 Sabja Ali Mohamed

1871

18284 1958 Shamji Hemani

1872

18269 1958 S. D. Dube

1873

18259 1958 Tayebahi F. Kamkharkar

1874

18258 1958 Hiralal Khuturkar

1875

18256 1958 Navroji Serin Phumber

1876

18255 1958 Navroji Cooverji Phumber

1877

18243 1958 Masrani Mill Stores

1878

18226 1958 Lalji Velji

1879

18222 1958 Mangilal Sardarmal Trading

1880

18219 1958 Fojmal Rakbaji & Co.

1881

18217 1958 Fojmal Rakbaji & Co.

1882

18174 1958 Santansingh Gangasingh

1883

18166 1958 Dwarkadas Sanghavji

1884

18169 1958 Premeer Auto Elect. Ltd

1885

18170 1958 Swan Metal Works

1886

18162 1958 Dhiraj Pen Manufacturing T.

1887

18160 1958 Dhiraj Pen Manufacturing T.

1888

18159 1958 Dhiraj Pen Manufacturing T.

1889

18158 1958 Dwardas Sanghavi

1890

18139 1958 Baban Ramji
Page 86

Sheet3

1891

18125 1958 Tacokchand & Co.

1892

18123 1958 Kundanmal Thadhani

1893

18019 1958 Lalchand Chunilal &Co.

1894

18120 1958 T. M. Bhormal

1895

18414 1958 Mangal Printers

1896

18107 1958 Mahasukhlal Zaverlal Mehta

1897

18101 1958 Danesh Water Proof Ltd

1898

18093 1958 Kundanmal Hajarimal

1899

18092 1958 Bhikabai Narayan Wadekar

1900

18090 1958 Anisa Mustafa

1901

18089 1958 Shaikh Ibrahim

1902

18060 1958 Wardhikchand Kusturji & Co.

1903

18052 1958 Daymond Electric Co.

1904

18046 1958 Nazarbaby

1905

18021 1958 Rakbhichand Virjain Co.

1906

18016 1958 Kasturchand Khimji

1907 S. S.

18004 1958 Dhirajlal Hiralal Shah

1908

18003 1958 Dhanumal Mohanlal & Co.

1909

18002 1958 B. G. Shetty

1910

18018 1958 Lalchand Chunilal &Co.

1911

12684 1958 M/s.Krupa P. Ltd

1912

12669 1958 Ramsuralsingh Jankising
Page 87

Valibhai

Sheet3

1913

12678 1958 Indo Foregin Agency

1914

12685 1958 Bhikabai Chundulal

1915

12657 1958 Lalchand Chunilal &Co.

1916

12689 1958 National Garage Ltd

1917 RAE

12690 1958 Awabai Saklatwala

1918

12693 1958 Umarsey Jeoraj & Co.

1919

12697 1958 Krajlal B. Shah

1920

12704 1958 Mohamed Husain Abdulbhai

1921

12705 1958 Subrurbainmanyu Service Center

1922 RAE

12715 1958 Murli Shomji

1923

12719 1958 Rajlal Brothers

1924

12667 1958 Sadhu Rani Rajpal

1925

4791 1958 M/s.Methalai Works Ltd

1926 RAE

4790 1958 Keshavlal Bababhai Modi

1927

4788 1958 D. R. Bullimuria

1928

4569 1958 D. R. Banarji

1929

3634 1958 Narandas M. Narelwala

1930

13171 1958 Govindji C Kotak

1931

13287 1958 Abdul Hussain Issaji

1932

13159 1958 Petroliam & Menerals Ltd

1933

13163 1958 Matlub Ahmed

1934

13168 1958 Gulabrai A. Pandya
Page 88

Sheet3

1935

13066 1958 Lalemohandas Nichani

1936

13064 1958 Ruby Jeneral Insurance Co.

1937

4556 1958 Jethanan F. Idnani

1938

4560 1958 B. M. Corp

1939

4557 1958 N.Cooverji

1940

9868 1958 Husainbhai Sankariwala

1941

4465 1958 Fozmal Devichand & Co.

1942

9960 1958 Lalchand Chunilal &Co.

1943 RAE

9958 1958 Krishnakant Anandrao Deo

1944

9948 1958 V. Mansukhlal & Co.

1945

7167 1958 H. S. Basan & Co.

1946 RAE

7163 1958 Mojilal & Co.

1947 RAE

7166 1958 Sunderdas Kanji

1948

9947 1958 Raminiklal Maganlal Trading

1949 RAE

& Sons

13205 1958 Tarabai Prabhunandlaldas

1950

9946 1958 Parmanand Jagjivan Trading

1951

7485 1958 R. K. Jeevanbhai & Co.

1952

17971 1958 Lalchand Suraj Narayan

1953

9895 1958 B. M. Benjamin

1954

6327 1958 G. Rajappa

1955 RAE

4646 1958 Abdul Razak Issak

1956

16383 1958 Mehta Chandankaran & Co.
Page 89

Sheet3

1957

10997 1958 Rakichand Veerji & Co.

1958

10467 1958 B. M. Corp

1959

10441 1958 Lachmandas Parsram

1960 RAE/R

4645 1958 Abdul Razak Issak

1961

4649 1958 Abbasbhai Pandubhai

1962 RAE

7145 1958 Paramanand Lakhmidas

1963 RAE

7146 1958 Paramanand Lakhmidas

1964

4651 1958 Kilburn Co. Ltd

1965

5275 1958 Chunilal Sonmal & Co.

1966

4565 1958 Shah J. V.

1967

4567 1958 Bejan D. Bhancha

1968

4562 1958 B. M. Corp

1969

4319 1958 Gokuldas Vishram

1970

4325 1958 Jayantilal Dosa Chand

1971

4327 1958 Ratansey

1972

4650 1958 J. B. Marzban & Co.

1973

7086 1958 Shantibai Chaturbhuj

1974
1975

Karsondas

12812 1958 Premchand Shah
7274 1958 Megraj Bhikamchand & Co.

1976 S. S.

15417 1958 A. Natvarlal & Co.

1977

15415 1958 Jamunabai Dharmasi

1978 RAE

15413 1958 Gangabhai Ramdeo
Page 90

Sheet3

1979 RAE

15414 1958 Venketesh Devstan

1980

10476 1958 Vastimal jain

1981

7270 1958 Vithal Ganpat Shirke

1982 RAE

4246 1958 Khanderao A. Joshi

1983

12813 1958 Bhagchand Ratanlal

1984

9977 1958 Devichand Coopaji

1985

11304 1958 G. Mamuji & Sons

1986

9964 1958 Shantilal & Co.

1987

9502 1958 Domasceno D Cunha

1988

9419 1958 Joharmal Chunilal Jain

1989

9499 1958 Hirji Shyamji & Co.

1990 S. S.

9461 1958 Chhaganlal Narandas

1991 RAE

4584 1958 Manharlal Kalidas

1992

4587 1958 Lalji Purshottam Trading

1993 Reg.
1994 RAE
1995

759 1958 Jivraj

Hajrimal & Co.

7083 1958 Motilal Sonof
13071 1958 Rakifchand & Co.

1996

9455 1958 Phiroz

1997 RAE

4308 1958 Upendra Purshottam

1998

4577 1958 B. N. Paranjape

1999 RAE/R

4575 1958 Madhavdas Dwarkadas

2000

4579 1958 Kodumal Parasram
Page 91

Shah Irani

Sheet3

2001

4581 1958 Kanara P. Ltd

2002

17715 1958 Raghunath Kamkar

2003

17721 1958 Vanay Engineering P. Ltd

2004

12283 1958 A B. Shingarpure

2005

12287 1958 Central Camera Co.

2006

12290 1958 Magilal Jain

2007 RAE

3819 1958 Pandurang Shetye

2008

3557 1958 Meghji & Co.

2009

9460 1958 Natverlal Shah

2010

9495 1958 Indian National

2011

9494 1958 British Mills Stores Co.

2012 RAE

9493 1958 Salebhai Jaterjee

2013

9492 1958 M/s Repubhe Electries

2014

9463 1958 Maganlal

2015 RAE

4634 1958 Narayan Godhadhar Mule

2016 RAE

9467 1958 Atishabai Jiva

2017 RAE

9466 1958 Atishabai Jiva

2018

9498 1958 Hirji Shyamji & Co.

2019

4310 1958 Govind janak Oak

2020

10750 1958 Ukharaj & Co

2021

12649 1958 Tribhavandas Jivanlal

2022

12651 1958 D Karmali & Co.
Page 92

Sheet3

2023 RAE/R

12645 1958 Fidabhsein Sultanali

2024

12658 1958 Lalchand Chunilal &Co.

2025

12659 1958 Lalchand Chunilal &Co.

2026

12664 1958 Sadhuram Sungrichand

2027 RAE

12654 1958 Indira Laxmi Shankar & Co.

2028

12656 1958 Zandu Pharmaceutical Works

2029

4639 1958 Tribhavandas Chhaganlal

2030

5638 1958 Print Well

2031

7619 1958 Karunbhai M. Dohadwala

2032

12041 1958 Sonichand Lokhmaje & Co.

2033

7334 1958 Indian Sugarmills

2034

7579 1958 Jhaverchand Padamshi

2035

13190 1958 Premchand B. Shah

2036 RAE

7571 1958 Jhaverchand Padamshi

2037

9208 1958 Lalubhai R. Thakkar

2038

4003 1958 Ismail Mohamed Batliwala

2039

4955 1958 Shripat V. Kamthe

2040

11446 1958 Premchand Bhikamchand Shah

2041

11448 1958 Premchand Bhikamchand Shah

2042 RAE

11451 1958 M. L. Anand

2043

11453 1958 D. R. Banarji

2044 S. S.

11300 1958 Sind National Suger Mills
Page 93

Sheet3

2045 RAE/R

11361 1958 Padamchand B. Jain

2046

11374 1958 Popatlal K. Doshi

2047

11375 1958 Popatlal K. Doshi

2048 RAE

11399 1958 Javerchand Padamshi

2049 RAE

11401 1958 Javerchand Padamshi

2050 RAE

11400 1958 Javerchand Padamshi

2051 RAE

11403 1958 Javerchand Padamshi

2052 RAE

11402 1958 Javerchand Padamshi

2053 RAE

11404 1958 Javerchand Padamshi

2054 RAE

11406 1958 Javerchand Padamshi

2055 RAE

11407 1958 Javerchand Padamshi

2056

11408 1958 Wadilal Kalidas Rau

2057

11410 1958 K. Ibrahimji Arsiwala

2058

11413 1958 Jawaharlal Chunilal Trading

2059

11414 1958 Abdul Razak Yusuff

2060 RAE

11415 1958 Haji Abdul

2061

11419 1958 Navinchandra Jamanadas

2062

11421 1958 Navinchandra Jamanadas

2063

11422 1958 Navinchandra Jamanadas

2064

11424 1958 Central Camera Co.

2065

11425 1958 Central Camera Co.

2066

11426 1958 Central Camera Co.
Page 94

Sheet3

2067 RAE

11427 1958 Muncshi J. Ismail

2068 RAE

11429 1958 Nemsingh Dalpatsing

2069 RAE

11430 1958 Gulburt B Hassam

2070 S. S.

11432 1958 Kesharinath Dinana Wagle

2071

11433 1958 Kesharinath Dinana Wagle

2072

11439 1958 Jawaharalal Printing Press

2073

11441 1958 Jawaharalal Printing Press

2074

11442 1958 Jawaharalal Printing Press

2075

11443 1958 Jawaharalal Printing Press

2076

11444 1958 Jawaharalal Printing Press

2077

11445 1958 Jawaharalal Printing Press

2078 RAE

11328 1958 Bombay Estate Agency

2079 RAE

11325 1958 Bombay Estate Agency

2080 RAE

11322 1958 Rukhanbai Hassanl al

2081 RAE

11327 1958 Bombay Estate Agency

2082 S. S.

13603 1958 Savita Mansukhlal parekh

2083

8700 1958 Bhagchand Punamchand

2084 RAE

8708 1958 K. B. Rathava

2085 S. S.

8703 1958 Sayed Khimji

2086
2087
2088

911 1958 Amtiyaz Ahmed Shaikh
13213 1958 B. M. Corp
7349 1958 Jimmy Mistry
Page 95

Sheet3

2089 RAE

7345 1958 Bai Samubai Mulchand

2090 E

1433 1958 B. M. Corp

2091 E

1426 1958 B. M. Corp

2092 E

1427 1958 Maltibai Patkar

2093 E

1428 1958 R. Fernandes

2094 E

1429 1958 B. M. Corp

2095 E

1435 1958 B. M. Corp

2096 E

1436 1958 B. M. Corp

2097 E

1437 1958 B. M. Corp

2098 E

1438 1958 Saranghhar Shaymji

2099 E

1439 1958 Amy Rustom Zaher

2100 E

1440 1958 Aimai Peshotan Satarwala

2101 E

1441 1958 Habib Alibhai

2102 E

1442 1958 V. S. Bhandari

2103 E

1443 1958 Yeshwant Shivram Jaitapkar

2104 E

1444 1958 Hemraj Veerpal Shah

2105 E

1447 1958 B. M. Corp

2106 E

1448 1958 B. M. Corp

2107 E

1450 1958 B. M. Corp

2108 RAN

602 1958 Gulam Haji

2109 RAN

622 1958 Balkrishna Govind Patade

2110 RAN

623 1958 L. V. Chavan
Page 96

Sheet3

2111 RAN

624 1958 D. S. Laude

2112 RAN

625 1958 Gokul Gopal Sarang

2113 RAN

426 1958 Krishanaji Anant Modak

2114 RAN

427 1958 H. H. Maharani

2115 RAN

428 1958 Sakhal Narayan S. Pande

2116 RAN

429 1958 Pandit Ramshankar Mishra

2117 RAN

603 1958 Rakamaji Namdeo

2118 RAN

604 1958 Sonu Mahadeo Jagtap

2119 RAN

605 1958 Babu Daulat

2120 RAN

606 1958 Mukta Tatu

2121 RAN

607 1958 Mahadeo Ravji

2122 RAN

608 1958 Matruti Sopana

2123 RAN

609 1958 Kasam Fakir Mohamed

2124 RAN

610 1958 Vishnu Sadhu

2125 RAN

611 1958 Babu Nana Shinde

2126 RAN

612 1958 Ahmed Bhai

2127 RAN

613 1958 Bhiku Ganu Dhondu

2128 RAN

614 1958 Savantabai Sitaram Mahadeo

2129 RAN

615 1958 Taibai Rama Shankar

2130 RAN

616 1958 Anusayabai Mahadu Shankar

2131 RAN

617 1958 Krishanaji Sidu Mane

2132 RAN

618 1958 Babu Rama Ganpat
Page 97

Sheet3

2133 RAN

619 1958 Savatribai D. Vdmale

2134 RAN

620 1958 Narayan Shivram Saler

2135 RAN

621 1958 Bhagawan Damodar

2136 RAN

430 1958 Dagdu Krishna Borkar

2137 RAN

431 1958 Ganpat Anant Malpekar

2138 RAN

432 1958 Vishnath D. Narkar

2139 RAN

433 1958 Govind Dattatray Murudkar

2140 RAN

434 1958 Dwarakanath Narayan Kokate

2141 RAN

435 1958 B. W. Padhye

2142 RAN

436 1958 Aktar Hussain

2143 RAN

437 1958 Ramkrishna Neelkant

2144 RAN

438 1958 Rukhumji Gujjar

2145 RAN

439 1958 Vimal Shrikant Mehta

2146 RAN

440 1958 S. S. Goudinlo

2147 RAN

441 1958 Joni Bast

2148 RAN

442 1958 Abdul Gafoor Veljee

2149 RAN

443 1958 Janardhan Balwant Thavi

2150 RAN

444 1958 Surajbhai Purshotta Jayantilal

2151 RAN

446 1958 Baleshwar Khushal

2152 RAN

447 1958 Baldeo Pandit

2153 RAN

449 1958 Narayan Kurji

2154 RAN

448 1958 Hirji Bhanji
Page 98

Sheet3

2155 RAN

450 1958 Ganga Amarlal Hirgovani

2156 RAN

445 1958 H. C. Mehta

2157 RAN

445 1958 H. A. Bhavanani

2158 RAN

801 1958 Krishnalal Miralal

2159 RAN

802 1958 Jayantilal Umadlal

2160 RAN

803 1958 Babubhai Chatrabhuj

2161 RAN

804 1958 Primala M. Shah

2162 RAN

807 1958 Mohanlal P. Mistry

2163 RAN

805 1958 Murlilal Biyala

2164 RAN

806 1958 Godhandas Tokarshi

2165 RAN

810 1958 Shalanibai M. Devre

2166 RAN

808 1958 Jethibai J. Sony

2167 RAN

809 1958 Sakharam Thorat

2168 RAN

818 1958 Ramdullare Talure

2169 RAN

819 1958 Ramdullare Talure

2170 RAN

820 1958 Laxminarayan R. Dave

2171 RAN

821 1958 Gaya Prasad R.Sharma

2172 RAN

822 1958 Jevantlal Ratilal Mehta

2173 RAN

823 1958 Dr. Nagindas P. Shah

2174 RAN

824 1958 Dr. Maganlal Desai

2175 RAN

825 1958 Kamalini Manmade

2176 RAN

1326 1958 Govindbhai D. Mistry
Page 99

Sheet3

2177 RAN

1327 1958 Sukhlalbhai Lalubhai

2178 RAN

1328 1958 Sakarlal S. Gandhi

2179 RAN

1329 1958 Amritbai Lakhamidas

2180 RAN

813 1958

2181 RAN

815 1958 Noorkhan Akkalkhan

2182 RAN

816 1958 M. R. Ayapan

2183 RAN

817 1958 Aildad C. Choudhari

2184 RAN

811 1958 Gangadhar Sadashiv Wagh

2185 RAN

812 1958 Raghunath Keshav

2186 RAN

813 1958 M Carrin

2187 RAN

1329 1958

2188

18301 1958 Shantabai Avichal Patel

2189

18302 1958 Shantabai Avichal Patel

2190 RAE

18303 1958 Amritlal V. Karia

2191 RAE

18305 1958 Amritlal V. Karia

2192 RAE

18306 1958 Amritlal V. Karia

2193 RAE

18307 1958 Amritlal V. Karia

2194 RAE

18308 1958 Amritlal V. Karia

2195 RAE

18310 1958 Amritlal V. Karia

2196

18312 1958 R. Baloobhai & Co.

2197 RAD

18313 1958 Lawrence Paul Lobo

2198 RAD

18314 1958 Mohanmed Zaman Khan
Page 100

Sheet3

2199

18315 1958 Joseph V. Gonselves

2200

18316 1958 Haji Dawood

2201

18317 1958 Radhabai Vasudeo

2202 RAE

18318 1958 Fatima Mohamedbhai

2203 RAE

18319 1958 Yeshwant Atmaram Gore

2204

18320 1958 Spencer & Co. Ltd

2205 RAE/R

18321 1958 Radhabai Mauji

2206

18322 1958 Talokchand Gulabchand & Co.

2207

18324 1958 Talokchand Gulabchand & Co.

2208

18326 1958 Kantilal Shah Trading

2209 RAE

18327 1958 Hussainabai Dildarkhan

2210

18328 1958 Vibgyar Ltd

2211

18329 1958 Chavada Tricumji Rajaji

2212 RAE

18330 1958 Mansen P. Goragandhi

2213

18331 1958 Dharamdas Varjivan

2214

18332 1958 Uttamchand Ratanchand

2215

18333 1958 Mohamed Ahmed

2216

18334 1958 Homi Jamshedji Dalal

2217

18335 1958 Shah K. N.

2218 RAE

18339 1958 N. K. Siddique

2219

18340 1958 N K Goel

2220 RAE

18341 1958 N K Goel
Page 101

Sheet3

2221

18342 1958 S. J. Jain

2222

18344 1958 P. Narayan Swami

2223

18345 1958 Sayeed R. Nabi

2224

18346 1958 Karimkhan Mirakhan

2225

18347 1958 Mishrimal D. Sons

2226

18348 1958 S. A. Tayabi & Co.

2227 RAE

18349 1958 Rahimbhai Abdul

2228

18350 1958 T. C. P,. Bangara

2229

16951 1958 Navnitlal L. Shroff

2230 S. S.

16955 1958 Ramchandra Gaganan

2231

16956 1958 Bangal Chemical

2232

16957 1958 Chunilal Sonmal & Co.

2233

16959 1958 J. M. Bhora

2234

16960 1958 Indirabai Chachad

2235 RAE

16961 1958 Gangabai Bhat

2236

16962 1958 Bhagawandas

2237

16963 1958 Purushottam Keshavji

2238

16964 1958 Seth Rustomchand

2239

16965 1958 Yusufali Gulahusain

2240

16966 1958 Yusufali Gulahusain

2241

16967 1958 Yusufali Gulahusain

2242

16970 1958 R. B Bansilal Ltd
Page 102

Sheet3

2243 RAE/R

16975 1958 Nalini Zaveri

2244

16976 1958 Ideal Furnishing Co.

2245

16977 1958

2246

16978 1958 Sonmal Fakirchand

2247

16981 1958 A. M. Yusufali

2248

16984 1958 M. S. Kasam Lodha

2249

16986 1958 Narayan B. More

2250

16987 1958 Gangaji Bhanji & Co.

2251

16988 1958 Dawoodbhai Lookmanji

2252

16989 1958 Mohinidevi Dhanuka

2253

16990 1958 Elephant Oil Mill

2254

16993 1958 Wemen R. Stores

2255

16994 1958 M. D. Vakil

2256 RAE

16996 1958 Gangaram Velkar

2257

16998 1958 Kalap Hussain

2258

16999 1958 Abdul Aziz

2259

16803 1958 Maseo State Co.

2260

16809 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2261 RAE

16810 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2262

16811 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2263

16812 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2264

16813 1958 Dhariapp Laxman Kadam
Page 103

Sheet3

2265 RAE

16814 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2266

16816 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2267 RAE

16817 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2268

16819 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2269

16821 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2270

16822 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2271

16823 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2272

16824 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2273

16825 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2274

16826 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2275 RAE

16829 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2276

16830 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2277

16831 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2278

16835 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2279

16834 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2280

16836 1958 Dhariapp Laxman Kadam

2281

16840 1958 Modern Traders

2282 RAE

16844 1958 Ayoob Ismail

2283

16847 1958 Hastimal Jivraj

2284

16848 1958 Shikh Amer

2285

16849 1958 B. M. Shah

2286 RAE

12105 1958 G. R. Mohamed
Page 104

Sheet3

2287 RAE

12106 1958 M./s. T. Gulabchand & Co.

2288 RAE

12108 1958 Mrs. Rose B. Drego

2289

12109 1958 Hemant Kumar Kukerjee

2290

12114 1958 M./s. M. Shah & Co.

2291 RAE

12116 1958 Dr. D. R. banaji

2292

12121 1958 V.V. Rajah

2293 RAE

17205 1958 Ramnath R. Misra

2294

17202 1958 Chotamal Kedemal

2295

17206 1958 Bhabhutmal Hansraj & Co.

2296

17207 1958 Abdul Hussein Arsiwala

2297

17213 1958 Abdul Hussein Arsiwala

2298

17214 1958 Abdul Hussein Arsiwala

2299

17215 1958 Monji Chaturbhai

2300

17216 1958 Shah D. P.

2301 RAE

17218 1958 Pandya & Co.

2302 RAE

17220 1958 Chunilal J. Mehta

2303 RAE

17221 1958 Chunilal J. Mehta

2304 RAE

17222 1958 Chunilal J. Mehta

2305 RAE

17224 1958 Khimji Tokarshi

2306 RAE

17376 1958 Trikamlal

2307 RAE

17378 1958 N. J. Parikh

2308

17379 1958 Mishrimal D. Sons
Page 105

Jain

Sheet3

2309 S. S.

17380 1958 Gonsalves

2310

17381 1958 Balkrishna S. Kochiwala

2311

17383 1958 Rakeshaji & Co,

2312

17384 1958 Mohanlal D. Kalla

2313

17386 1958 J. T. Sathe

2314

17387 1958 Shrirang Shripat

2315 RAE

17388 1958 Nanavati Investment Corp.

2316 RAE

17389 1958 B. Balibhai

2317 RAE

17390 1958 Bhaskar Sadashiv Tilloo

2318 RAE

17391 1958 Sugnomal Verhomal

2319

17392 1958 Chhotalal Bawoobhai parikh

2320 S. S.

17393 1958 Ratansey Arjun Malbar

2321

17304 1958 Rakabichand Viraji & Co.

2322 RAE

17306 1958 Rashibai Banatwalla

2323 RAE

17308 1958 Jenabai Ahmahemed

2324 RAE

17309 1958 Jenabai Ahmahemed

2325 RAE

17310 1958 Kashiram Jamrudas

2326 RAE

17311 1958 Kashiram Jamrudas

2327 S. S.

17312 1958 Bhalli Mohamed

2328

17316 1958 Navnitlal H. Kothari

2329

17317 1958 Sartrakhan Sarwarkhan

2330

17318 1958 S. T. Bhatia
Page 106

Sheet3

2331 S. S.

17322 1958 Persram Lata Gonsalves

2332

17323 1958 Persram Lata Gonsalves

2333

17325 1958 M./s. Chandulal Trading

2334

17328 1958 M./s. Jawaherlal Trading

2335

17331 1958 M./s. Jawaherlal Trading

2336

17332 1958

2337

17335 1958 Manillal Shroff

2338

17336 1958 Rambhai Dalal

2339

17337 1958 Haji Ahmed Abdul

2340

17338 1958 Dawoodbhai Lookmanji

2341 RAE

17339 1958 Seth Shrivallabhi

2342 RAE

17340 1958 Kantabai Genu

2343

17341 1958 Motabai Dossabhai Dubashi

2344

17342 1958

2345

17346 1958 Chandrabai G. Momyal

2346 RAE

17347 1958 Premchand Chunibhai

2347 RAE

17348 1958 Premchand Chunibhai

2348 RAE

17349 1958 Premchand Chunibhai

2349 RAE

17350 1958 H. M. Chitrani

2350 RAE

17252 1958 Ahmed R. V.

2351 RAE

17253 1958 Mariambi Hussein Kasim,

2352 RAE

17253 1958
Page 107

Sheet3

2353 RAE

17254 1958 Amlashanker R. Jani

2354 RAE

17255 1958 Parmanand Gordhandas

2355 RAE

17257 1958 Parmanand Gordhandas

2356 RAE

17258 1958 Bhagoji Mulji Bagade

2357 S. S.

17259 1958 Salebhai Hasanali & Co.

2358

17260 1958 Florigel Chemilcal

2359 RAE

17261 1958 Jugal Havibux

2360 S. S.

17262 1958 Laljee Devraj & Co.

2361

17264 1958 Rampri Superprasad

2362

17265 1958 M./s. Krisjaj Corp.

2363

17266 1958 Bai Dewkabai Devji

2364 RAE

17267 1958 Damayantibai

2365 RAE

17268 1958 Purshottam Chatibhai

2366

17270 1958 E. S. Roowala

2367 RAE

17272 1958 Noman Aldeali

2368 S. S.

17273 1958 A. J. Rehello

2369

17275 1958 Nagdevi Street

2370

17278 1958 Gillo Sapal

2371 RAE

17279 1958 Naval Nadir

2372 RAE

17284 1958 Lauji D'silva

2373

17285 1958 Ghansham

2374

17287 1958 Jethalal
Page 108

Sheet3

2375 RAE

17291 1958 R. B. Shama

2376 RAD

17292 1958 Sagir Gatoor

2377

17293 1958 Nanulal

2378 RAE

17294 1958 N. K. Aiyar

2379

17297 1958 Maganlal Chunilal

2380

17298 1958 Union Chemical Agency

2381

17299 1958 Variety Stores

2382

17282 1958 Umedmal Chatan Chauji

2383

17299 1958 Damji Nalsi

2384

16445 1958 Jenabai Alimahomed

2385 RAE

17226 1958

2386 RAE

17228 1958 Jean Bomanji Dukash

2387 RAE

17229 1958 Nariman

2388 RAE

17230 1958 The Treasuref of Endorsment

2389

17231 1958 Pukhraj Champalal & Co.

2390 RAE

17235 1958 Jadhavji Nathu

2391 RAE

17236 1958 Jadhavji Nathu

2392

17239 1958 Nandlal Mohanlal

2393 S. S.

17240 1958 Talokchand Gulabchand & Co.

2394 S. S.

17242 1958 Talokchand Gulabchand & Co.

2395

17246 1958 Harjiwan Liladhar & Co.

2396

17247 1958 Shiven Corp
Page 109

Sheet3

2397

17248 1958 Jagjivanchand Tulsidas

2398

17249 1958 Ramchandra G. Pathli

2399

17451 1958 Dharamchand & Co

2400

17463 1958 Devkabai Mulji & Ors

2401 RAE

17464 1958 M./s. Ramnarayan Sons

2402 RAE

17465 1958 M./s. Ramnarayan Sons

2403 RAE

17466 1958 M./s. Ramnarayan Sons

2404

17469 1958 Dhanji Vasanji & Co.

2405

17473 1958 Indrajit V. Mehta

2406

17474 1958 Bhagwanprasad

2407

17475 1958 Vasudeo Nanaji Kale

2408

18251 1958 M./s. Mansukhalal

2409

18253 1958 Textiles Corp

2410

18254 1958 Tayabali Fidali

2411

18257 1958 P. N. Vasudeo

2412 RAE/R

18260 1958 S. K. Vaide

2413 RAE

18261 1958 Devsi Raja

2414 RAE

18262 1958 Devsi Raja

2415 RAE

18263 1958 Norottam jathabai

2416

18264 1958 Vishnath Harbansingh

2417

18265 1958 Bhagawandas Purshottam

2418 RAE

18266 1958 K. D. Gaghe
Page 110

Sheet3

2419

18267 1958 R. W. Diddole

2420 RAE

18268 1958 Ramkrishna Narayan

2421 RAE

18271 1958 Sakimabai Attar

2422 RAE/R

18272 1958 S.V.Pednekar

2423 RAE

18273 1958 Sharma Kasubai

2424 RAE

18274 1958 Anandibai Sherde

2425 RAE

18275 1958 Madhukar Kushswar

2426

18276 1958 Shamji Alibhoy

2427

18277 1958 Ruia Petroliem

2428 S. S.

18278 1958 Madhav Motor

2429 RAD

18279 1958 Ishwarlal N. Gandhi

2430

18280 1958 Vithal dadoo Tarse

2431

18281 1958 Vithal dadoo Tarse

2432

18283 1958 Shamji Alibhoy

2433

18286 1958 Essa Joosul Trading

2434

18287 1958 Narimbhai J.

2435

18288 1958 Nariman J.

2436

18289 1958 Nariman J.

2437

18290 1958 Nariman J.

2438 RAE

18291 1958 Manubhai Mahadeo

2439

18294 1958 International Chemicals

2440

18296 1958 M./s. Vanes Club
Page 111

Sheet3

2441

18297 1958 Rukhanbai Ahmed

2442

18298 1958 Fulchand Umerchand

2443

18299 1958 K. D. Mody

2444

18300 1958 Kanji Harji Patel

2445

18402 1958 Varadhaji Solanki & Co.

2446

18403 1958 Varadhaji Solanki & Co.

2447

18404 1958 Subhash Oil Mill

2448

18405 1958 N. D. Patil

2449

18406 1958 S. R. Kothari

2450

18408 1958 Swastika Garage

2451

18409 1958 Swastika Garage

2452

18410 1958 Swastika Garage

2453

18411 1958 Swastika Garage

2454 RAE

18412 1958 Ahmed Abdul Satar

2455

18413 1958 Daulat Mahadeo

2456 RAE

18415 1958 Abdul Razak Yusuf

2457 RAE

18416 1958 Esufali Shaikh

2458

18420 1958 Mishrimal Jawanmalji

2459

18424 1958 K Mulji

2460

18425 1958 Shambhaji Ganu Maral

2461

18426 1958 Shambhaji Ganu Maral

2462

18428 1958 Narayan Vishnu Gavat
Page 112

Sheet3

2463

18429 1958 Nagi Dhulabji

2464

18430 1958 D. R. Padhye

2465

18431 1958 Rajaram M. Khandrey

2466 RAE

18432 1958 D. R. Banaji

2467

18433 1958 Laxmabai Govind Kumbhar

2468

18437 1958 M. B. Shah

2469

18438 1958 Mohanlal R. Shah

2470

18440 1958 Y. A. Hajare

2471 RAE

18441 1958 Shrichand S. Dayal

2472

18442 1958 Vasant Shivram Rajadhyaksha

2473

18443 1958 N. V. Raibeiro

2474 RAE

18445 1958 H. M. Ansari

2475 RAE

18446 1958 H. M. Ansari

2476 RAE

18447 1958 H. M. Ansari

2477 RAE

18448 1958 H. M. Ansari

2478 RAE

18449 1958 H. M. Ansari

2479 RAE

18450 1958 H. M. Ansari

2480

10109 1958 The Dowa Fire Insurance

2481 RAE

13454 1958 Champaben Hiralal Shah

2482 RAN

1658 1958 Abalal Fhilla

2483 RAN

113 1958 Ganpat Ramji

2484 RAN

114 1958 Ramanlal V. Shah
Page 113

Sheet3

2485 RAN

116 1958 Dhansukhalal P. Desai

2486 RAN

115 1958 Kumar M. Desai

2487 RAN

117 1958 Raghunath Shanker Dandekar

2488 RAN

118 1958 Rameshchandra Motilal Shah

2489 RAN

119 1958 Chamanlal D. Shetty

2490 RAN

120 1958 H. M. Ahmed

2491 RAN

121 1958 S. S Sule

2492 RAN

122 1958 Joe Charlie D'souza

2493 RAN

123 1958 P. J. Mistry

2494 RAN

124 1958 D. N. Ahmed

2495 RAN

125 1958 Pandit A. Krishnalal

2496 RAN

101 1958 Vinod P. Ltd

2497 RAN

14 1958 Dossibai Jeejeebhoy

2498 RAN

17 1958 Court Receiver

2499 RAN

111 1958

2500 RAN

107 1958 Pratap R. Trivedi

2501 RAN

108 1958 Chunilal J. Joshi

2502 RAN

106 1958 V. S. Kamat

2503 RAN

109 1958 Purshottam Bhai P. Patel

2504

16403 1958 Ramchand Khemchadani

2505

16405 1958 Dhuru & Sons

2506 RAE

16407 1958 United Housing Ltd
Page 114

Sheet3

2507 RAE

16408 1958 United Housing Ltd

2508 RAE

16411 1958 United Housing Ltd

2509 RAE

16424 1958 United Housing Ltd

2510 RAE

16425 1958 United Housing Ltd

2511 RAE

16426 1958 United Housing Ltd

2512 RAE

16427 1958 United Housing Ltd

2513 RAE

16429 1958 United Housing Ltd

2514 RAE

16431 1958 United Housing Ltd

2515 RAE

16432 1958 United Housing Ltd

2516 RAE

16433 1958 United Housing Ltd

2517 RAE

16435 1958 United Housing Ltd

2518 RAE

16437 1958 United Housing Ltd

2519 RAE

16439 1958 United Housing Ltd

2520 RAE

16441 1958 United Housing Ltd

2521 RAE

16442 1958 United Housing Ltd

2522 RAE

16443 1958 United Housing Ltd

2523

18201 1958 Mani N Morena

2524

18202 1958 Lakhmichand Makhija

2525

18203 1958 D. R. Gharpure

2526

18204 1958 SIDCO Ltd

2527

18211 1958 Kusturchand & Co.

2528 RAE

18213 1958 Goswami
Page 115

Vallabhlalji

Sheet3

2529

18215 1958 Tanku Hari

2530

18218 1958 Fojmal & Co.

2531

18220 1958 Tayabali Jaferbhay

2532

18223 1958 Sind N. Suger Mill

2533

18224 1958 Serifji Restomji

2534

18227 1958 E. A. Vallimahamed & Co.

2535

18228 1958 S. M. Khai

2536

18229 1958 Haji Sayed Hussain

2537 RAE

18230 1958 Haji Ali Akbar

2538 RAE

18232 1958 Haji Sayed Ali Akbar

2539 RAE

18233 1958 Raijibai Odhavji

2540

18234 1958 Gulamhussain Abdulchand

2541 RAE

18235 1958 Narayandas Dayalbhai

2542

18237 1958 N. G. Bhatt

2543

18238 1958 India Insurance Ltd

2544

18239 1958 Tolokchand Gulabchand & Co.

2545

18240 1958 Tolokchand Gulabchand & Co.

2546

18241 1958 Latkumal Narindas

2547

18242 1958 Kamlabai Vishnu Meher

2548

18244 1958 Ahmed Hussain

2549

18245 1958 B. M. Corp

2550

18246 1958 B. Thanawala & Sons
Page 116

Sheet3

2551

18247 1958 Jeena & Co.

2552

18248 1958 Vasudeo Pandurang Kowly

2553

13179 1958 T. A. Maukar

2554

13180 1958 Janunadas Prabhudas & Co.

2555

13182 1958 S. D. Talati

2556

13185 1958 Radhavallabh R Agarwal

2557

13186 1958 Jivraj Hajrimal & Co.

2558

13187 1958 Jivraj Hajrimal & Co.

2559

13193 1958 Ananddas Dayaldas

2560

13200 1958 Ibrahim Tajmohamed

2561

9307 1958 Pawar Brothers

2562

9304 1958 D. J. Mehta

2563

9308 1958 Kanaksingh Ratansi

2564

9310 1958 Dharajlal Kusturchand

2565

10815 1958

2566

12176 1958 Swati Cinema

2567

12177 1958 Swati Cinema

2568

12182 1958 Mohanlal Trivedi

2569

12183 1958 M Latif & Co.

2570 S. S.

12155 1958 Ganesh B. Choudhary

2571

12186 1958 Ishwarlal P. Daftary

2572

12191 1958 Devji Rauji
Page 117

Sheet3

2573 RAE

12193 1958 Babu Krishna Khedekar

2574

12194 1958 Kunjal Bihari

2575

12199 1958 Ghordhandas Shah

2576

16001 1958 Jivraj Hajrimal & Co.

2577

16002 1958

2578 RAE

16004 1958 United Eastern Agency

2579 RAE

16005 1958 United Eastern Agency

2580 RAE

16006 1958 United Eastern Agency

2581 RAE

16008 1958 Rikhuja Mohamed

2582 RAE

16009 1958 Coal Willam Fernandes

2583 RAE

16010 1958 Cooverji Jethabhai Shah

2584 RAE

16012 1958 Rakhbichand Krishnaji

2585 RAE

16013 1958 Gulabbhai N. Mhatre

2586

16014 1958 Ranmeschandra S Dige

2587

16015 1958 Jivraj Hajrimal & Co.

2588

16016 1958 P. D'souza

2589

16018 1958 Bai Welbai Herji

2590

16019 1958 Bai Gubkhabai

2591

16023 1958 R. Jivraj

2592

16026 1958 Maheshkumar Kisandas

2593

16027 1958 Sarju Prasadsingh

2594

16028 1958 Krishna Ltd
Page 118

Sheet3

2595

16029 1958 G. C Braleo

2596

16030 1958 Mohamed Umer

2597

16032 1958 M. F. Bismo

2598

16033 1958 Radhabai Krishnaji

2599

16041 1958 Eshardass Lachhmandas

2600

16043 1958 Chaganlal Kusturchand

2601

16044 1958 Jumuddin Riyaz Uddin

2602

16045 1958 R. C. Dalal

2603

16046 1958 Serfchand & Co.

2604 RAN

626 1958 Mahadeo Tukaram Jogalekar

2605 RAN

631 1958 Vasant A. Walawalkar

2606 RAN

632 1958 Vinayak N. Chavan

2607 RAN

633 1958 Ramchandra N.

2608 RAN

634 1958 Ishwarlal R. Patel

2609 RAN

635 1958 Prasana Kumar D Vaidya

2610 RAN

636 1958 V. L. Mahajan

2611 RAN

637 1958 Sitaram K Pawar

2612 RAN

638 1958 Kamlakar N. Datte

2613 RAN

639 1958 Mahadeo Tithal Sawant

2614 RAN

640 1958 Appoo R. Naik

2615 RAN

641 1958 Ibrahim Mohamed

2616 RAN

642 1958 Munshi M. Shaikh
Page 119

Thakkar

Sheet3

2617 RAN

643 1958 Sampat Trading Agency

2618 RAN

644 1958 B. R. Bapat

2619 RAN

645 1958 K. S Moorthy

2620 RAN

646 1958 Vasant Oak

2621 RAN

647 1958 M. v. Vishwanathan

2622 RAN

648 1958 Jayawant Sinkar

2623 RAN

649 1958 S. M. Murti

2624 RAN

650 1958 Mohanlal H Shah

2625

17151 1958 Abdul Dawood Khan

2626

17155 1958 Ramchand J. Hirgovanony

2627

17158 1958 C. V. Rama Iyer

2628

17159 1958 Dattatray M. Gole

2629 RAE

17160 1958 S. T,. Attar

2630 RAE

17161 1958 R. S. Lakhani

2631

17162 1958 R. S. Lakhani

2632

17164 1958 Vishnu R. Kelkar

2633 RAE

17166 1958 Amangulkhan

2634

17170 1958 Khatajabai Rahimbhai

2635 RAE

17171 1958 Goulndji Chukubhai

2636

17172 1958 Lalchand Tulsidas Rai

2637

17174 1958 M. D. Bhurcha

2638

17116 1958 R. M. Shah
Page 120

Sheet3

2639

17177 1958 H. Dayaram

2640

17180 1958 H. R. Shah

2641

17184 1958 P. Umedmal & Co.

2642

17185 1958 P. Umedmal & Co.

2643

17186 1958 P. Umedmal & Co.

2644

17187 1958 P. Umedmal & Co.

2645

17188 1958 P. Umedmal & Co.

2646

17189 1958 P. Umedmal & Co.

2647

17190 1958 Premchand V. & Co.

2648

17192 1958 P. Umedmal & Co.

2649

17193 1958 P. Umedmal & Co.

2650

17194 1958 P. Umedmal & Co.

2651

17195 1958 P. Umedmal & Co.

2652

17196 1958 Premchand V. & Co.

2653

17197 1958 Premchand V. & Co.

2654

17198 1958 Shamdas Chundumal

2655

17199 1958 Shamdas Chundumal

2656

11154 1958 Benard Brothers & Co.

2657 RAN

402 1958 H. S. Maniyar

2658 RAN

1260 1958 Adam Mohd.

2659

2675 1958 Talokchand & Co.

2660

2677 1958 K. Joshi & Co.
Page 121

Sheet3

2661

2680 1958 Jivabai Malsey

2662 S. S.

2683 1958 Ahmed Advani

2663

2686 1958 Jethanand Vishindas

2664

2691 1958 Vinod & Co.

2665

2695 1958 B. B. Ambekar

2666

2696 1958 L. D. D'mello

2667

2700 1958 Abdul Gafoor

2668

2667 1958 Habib Kusumbhai

2669

2668 1958 Zaverchand Mehta

2670

2674 1958

2671 RAE

2661 1958 Waman Dhuri

2672

2662 1958 Aloysius Rodriques

2673

2651 1958 Haji Ismail

2674

2653 1958 Khavaja Mohamed

2675

2654 1958 Manilal Bakordas

2676

2655 1958 S. A. Dhartkar

2677

13453 1958 Pratapchand N. Co.

2678

13458 1958 G. P. Patel & Co.

2679

13459 1958 Ajmera & Co.

2680

13455 1958 Rajnath Ramdinsingh

2681 RAE

13452 1958 B. D. Kathawala

2682

14826 1958 Ratanchand Nevelchand
Page 122

Sheet3

2683

14827 1958 Ratanchand Nevelchand

2684

14828 1958 M. H. Gandhi & Sons

2685

14839 1958 L. W D'costa

2686

14831 1958 Mohamlal Trivedi

2687

14832 1958 Ramgopal Meher Prasad

2688

14835 1958 Joseph Leo

2689

14836 1958 Jagjivandas Tulsidas & Co.

2690

14837 1958 Shreekant S. Joshi

2691 RAD

14838 1958 Tatabhau Parab

2692

14839 1958 Nana Parling

2693

14840 1958 Datta K. Kamble

2694

14841 1958 P. N. Mehta

2695

14844 1958 H. M. Khakhar

2696

14847 1958 J. C. Mody

2697

14848 1958 Shah M. B. & Co.

2698

14849 1958 Vallabhdas Popatlal

2699

14857 1958 M. V. Daxlo

2700

14858 1958

2701

14860 1958 Kantilal & Co.

2702

14870 1958 Motilal Trusts

2703 RAE

14879 1958 Abdul Mohamed

2704

14881 1958 Umar Haji
Page 123

Sheet3

2705

14882 1958 Umar Haji

2706

14884 1958 H. K. Khadekar

2707

14886 1958 R. H. Chiniwala

2708

14887 1958 Canera Sarswat Soc.

2709

14888 1958 Jeverilal & Co.

2710

14890 1958 Jeverilal & Co.

2711

14891 1958 Jeverilal & Co.

2712

14897 1958 Chimanlal M. Shah

2713

14899 1958 M.J. Sheth

2714

14900 1958 Barmabai Ahmed Kasam

2715 RAE

18355 1958 Paranjape & Sons

2716

18374 1958 Alimohamed Fakehabi

2717

18376 1958 Ramanlal Jagannath

2718 RAE

18378 1958 Narayan Mulji

2719

18379 1958 Chunilal R. Agarwal

2720

18388 1958 Ramchandra Devji Pednekar

2721 RAE

15117 1958 Vidyadhar Gajanan Mhatre

2722 RAE

15531 1958 Govindram Bros.

2723 RAE

14799 1958 Sorab Irani

2724

14775 1958 Mithubhai Mavji

2725 RAE
2726 RAE

1400 1958 Chitaman Jaganan Vaskar
13976 1958 M. R. Dhuru
Page 124

Sheet3

2727 RAE

13969 1958 G. R. Shah

2728 RAE

13967 1958 Kashinath Vishvanath Shalwala

2729 RAE

13961 1958 Hasnali Noorbhai Mody

2730 RAE

13957 1958 Premchand Champalal

2731 RAE

13543 1958 Sambhoo B. Hedarkar

2732

11579 1958 H. G. Mackenzie

2733

10431 1958 Laffans Ltd

2734 RAE

9118 1958 Bai Aishabai Abdul

2735

9889 1958 E. Dinshawji

2736

9891 1958 Ishwardas Bhatia

2737 RAE

3478 1958 M. J. Kalapese

2738 RAE

3372 1958 Purshottam Jamunadas

2739

17777 1958 Laxmidas Mangaldas

2740

17778 1958 N. S. Kadakia

2741

17779 1958 Prafulchandra B. Trivedi

2742

17780 1958 Niranjan & Co.

2743

17781 1958 Niranjan & Co.

2744

17783 1958 Damodar Sevakram

2745

17784 1958 Wamandas Sarvaram

2746

17785 1958 Janakibai Dhaku

2747

17786 1958 Surji Chhabda

2748

17788 1958 Raisaheb Amarnath
Page 125

Sheet3

2749 RAE

17790 1958 Dashrathbhai Vithalbhai Vyas

2750 RAE

17791 1958 Vishnu Hiroo Deorukhkar

2751

17793 1958 D. R. Gharpure

2752 RAE

17794 1958 D. R. Gharpure

2753

17795 1958 Valimohamed Ahmed

2754 RAE

17796 1958 Prabhada Tulsidas

2755

17798 1958 Harakhachand Hirachand

2756

17001 1958 Abdul A. Gandhi

2757 RAE/R

17002 1958 Haji Abduala

2758 RAE/R

17003 1958 Haji Abduala

2759 RAE

17004 1958 Amrutlal Nuthuchand

2760

17006 1958 Hari Kisan Ramsarandas

2761

17008 1958 Meghraj & Co.

2762 RAE

17009 1958 Gopal Ganesh Athavle

2763

17010 1958 Dr. P. Sequira

2764

17011 1958 Dr. S. G. Malakani Medical

2765

17013 1958 S. Sodiram

2766

17015 1958 Jain Dary Farm

2767

17016 1958 C. C. Agarmal

2768 S. S.

17017 1958 Arjandas P.

2769

17019 1958 Parmanand Karsondas

2770

17021 1958 Parmanand Karsondas
Page 126

Sheet3

2771 RAE

17022 1958 Khimji Mathuradas

2772 RAE

17024 1958 Shrinbai Minochakar

2773 RAE/R

17026 1958 B. B. Mehta

2774

17027 1958

2775

17034 1958 Pooneer Tools Agency

2776 S. S.

17038 1958 Nagesh Suffarao Shanbag

2777

17041 1958 Daulatray Jamnadas

2778

17042 1958 Navjivan Trading

2779

17043 1958 Gordhandas C. Thakkar

2780

17044 1958 G. S. Bangdiwala

2781

17045 1958 Abdula Shyamji

2782

17048 1958 Narsingh Rajaram

2783

17049 1958 Shah Rajmal

2784 RAE

17053 1958 Bai Rusulbai Ahmed

2785

17055 1958 Fadhai Bharose

2786

17056 1958 TDS Tayabjee

2787

17058 1958 Walchand Aslaji

2788

17060 1958 Nariman S. Kapadia

2789 RAE

17061 1958 Aman G Khan

2790

17064 1958 Narottamdas & Co.

2791

17065 1958 Bhoglal Tribhavandas

2792

17066 1958 M. G. Gandhi
Page 127

Sheet3

2793 S. S.

17067 1958 Chunilal Sonmal

2794

17068 1958 Rangit & Co.

2795

17069 1958 Narayan B. Shetty

2796 RAE/R

17071 1958 Bai janabai Visanji

2797

17072 1958 Ardeoshar Vicaji

2798

17073 1958 S. J. Vakil

2799

17075 1958 Mavji Mulji

2800

17080 1958 C. S. Doshi

2801 RAE

17082 1958 C. S. Doshi

2802

17083 1958 N. D. Lanother

2803

17084 1958 Nagji Vasantji

2804

17085 1958 Ramsahay M. Varma

2805 RAE

17088 1958 Purshottam Keshavji

2806 RAE

17089 1958 Parmanand Keshavji

2807

17091 1958 Bhimabai Kasam

2808 RAE

17092 1958 C Subramani

2809 RAE

17093 1958 Ramchandra Ganpatrao

2810

17094 1958 Broach Borough Municipality

2811

17095 1958 H. C. Divecha

2812

17096 1958 H. C. Divecha

2813

17098 1958 N. S. Mistry

2814

17099 1958 Rulul Gulab Trading
Page 128

Sheet3

2815 RAE

17100 1958 Usmain Noormohemed

2816

17751 1958 Laxmibai A. Lagu

2817

17752 1958 Laxmibai A. Lagu

2818 RAE

17754 1958 R. J. Irani

2819 RAE

17755 1958 Paren Jamshed Irani

2820 RAE

17756 1958 Paren Jamshed Irani

2821 RAE

17757 1958 Y. N. Bansilal

2822

17758 1958 S. L. D'souza

2823

17764 1958 A. Kalvert & Co.

2824

17767 1958 Ratanchand Rajawat

2825 S. S.

17768 1958 Bert Cotton Co

2826 RAE

17769 1958 Dr. D. R. Banaji

2827

17772 1958 Burmal Shell Oil

2828

17773 1958 J. N. Mehta

2829

17774 1958 Omkar Bagul

2830

17775 1958 Motiben Desai

2831

17351 1958 S. F,. Naronha

2832

17352 1958 A. H. Ahuja

2833

17354 1958 Asmabai Sutarwala

2834 RAE

17355 1958 National Land Co.

2835

17356 1958 A. H. Dholkawala

2836

17357 1958 Shah Rajmal & Co.
Page 129

Sheet3

2837

17358 1958 Nandlal Brothers

2838

17359 1958 C. N. Kamdan

2839

17368 1958 Mohamedbhai J. N.

2840

17369 1958 Laxmibai Tamade

2841

17372 1958 Pandurang J. Mane

2842

17374 1958 Mahavir Color Co.

2843

17902 1958 R. Umaji Pagare

2844 RAE

17903 1958 Thakubai R. Pagare

2845 RAE

17906 1958 Bhalchandra P. Gaikwad

2846 RAE

17908 1958 Shah Nanji Rauji

2847 RAE

17909 1958 Shah Nanji Ravji

2848 RAE

17910 1958 Shah Nanji Rauji

2849

17912 1958 N. L. Shroff

2850

17913 1958 Anaraj Nihalchand

2851

17914 1958 N. L. Shroff

2852 RAE

17915 1958 Bhagwant G. Naik

2853 RAE

17916 1958 Dayabhai Bhailal

2854 RAE

17917 1958 Dayabhai Bhailal

2855 RAE

17918 1958 K. R. Dhuru

2856 RAE

17919 1958 Triloksingh Mohansingh

2857

17924 1958 Sashank Press

2858 RAE

17926 1958 Jivanbai Gulam Husain
Page 130

Sheet3

2859

17928 1958 Mohamed Rasaf & Co.

2860

17929 1958 Mahindra Ltd

2861

17930 1958 Vulcan Trading co

2862

17931 1958 Chhotubhai Kathariwala

2863

17932 1958 Ternal & Co.

2864

17934 1958 Samubai Mulchand Chokesey

2865 RAE

17935 1958 Samubai Mulchand Chokesey

2866 RAE

17939 1958 Fakhruddin Badruddin

2867

17943 1958 S. K. Poddar

2868

17944 1958 Lucky Trading Co.

2869 RAE

17946 1958 Regina Lopes

2870

17947 1958 D. D. Gore

2871

17948 1958 A. D. Mehta & Co.

2872

17949 1958 Saduram Rajpal

2873

17950 1958 Z Mirza Hehdi

2874

17479 1958 Vithoba K. Ghadi

2875

17480 1958 Ruby Sengupta

2876

17481 1958 B. Champalal & Co.

2877

17482 1958 Harkisandas Bulchand

2878 RAE

17483 1958 Harkisandas Bulchand

2879

17484 1958 Harkisandas Bulchand

2880 RAE

17487 1958 Govindji Mehta
Page 131

Sheet3

2881

17488 1958 N. V. Todiwala

2882

17489 1958 Kala Uatibai Mishra

2883

17490 1958 S. Lee & Co.

2884

17491 1958 S. Lee & Co.

2885 RAE

17492 1958 Gulam Hussain Valibhai

2886

17493 1958 Kadar Rai Adamji

2887 RAE

17495 1958 V. P. Matai

2888

17497 1958 Juduslwal Ali Contract Ltd

2889

17498 1958 Radeosale Ltd

2890

17499 1958 Haji Abduala

2891

17402 1958 Shah Habib Kasam

2892

17403 1958 Primier Auto Ltd

2893

17404 1958 British Insurance Co.

2894

17405 1958 K. P. Wadia

2895 RAE

17407 1958 Lukhamji Alibhai

2896

17410 1958 Morarji Hemrarji

2897

17411 1958 Vora Brothers

2898 RAE

17413 1958 Motilal Hargovinddas Modi

2899 RAE

17414 1958 Motilal Hargovinddas Modi

2900 RAE

17415 1958 Sukhabhai Jivan Dharia

2901

17416 1958 Baburao Raoji Parab

2902

17419 1958 Vishanabai Panjoomal & Ors
Page 132

Sheet3

2903 S. S.

17421 1958 Amrutlal & Co.

2904

17422 1958 K. L. Agrawall

2905 RAE

17423 1958 Dr. D. R. Banaji

2906 RAE

12526 1958 Pokharaj I. Jaisani

2907 RAE

12527 1958 Maganlal Jadhavji

2908 RAE

12528 1958 Goolbai K. Dubash

2909

12529 1958 Pragji Khimji & Co.

2910 RAD

12531 1958 Tejabai Premal

2911

12532 1958 A. S. Kamakshi

2912 S. S.

12548 1958 Shantial Dhanraj & Co.

2913

12535 1958 Chhotalal Hargovindas

2914

12540 1958 Bai Sundrabai Sakharam

2915

12543 1958 Gamanlal Gamandas Gandhi

2916

12544 1958 Gamanlal Gamandas Gandhi

2917

12545 1958 Gamanlal Gamandas Gandhi

2918

12546 1958 Rauji P. Gheewala

2919

12088 1958 Prabhudayal A. Gupta

2920

12091 1958 Desar Rana

2921

12092 1958 Vijaysingh Leeladhar

2922

12094 1958 Cement Tiles

2923

12266 1958 G. G. Karimbhai

2924 RAE

12038 1958 Prabhudayal A. Gupta
Page 133

Sheet3

2925

16851 1958 A. A. Madraswala & Ors

2926

16852 1958 A. A. Madraswala & Ors

2927

16854 1958 G. Vishnu Thorat

2928

16855 1958 P.P. Vaidya

2929

16856 1958 Laxmandas Raghunath

2930

16857 1958 Vinod Vithaldas Shah

2931

16858 1958 B. Champalal & Co.

2932

16859 1958 Life Insurance Corp.

2933

16861 1958 S. E. Ingineering

2934

16864 1958 Vardhaji Solanki & Co.

2935 RAE

16869 1958 Tarab Khan

2936 RAE

16871 1958 Jadavji Premji & Co.

2937 RAE

16872 1958 Jadavji Premji & Co.

2938 RAE

16874 1958 Maganlal Chunilal

2939 RAE

16878 1958 Vithaldas R. Mistry

2940 RAE

16880 1958 Tanavardas Thakur

2941 RAE

16883 1958 Bai Indirabai P. Patil

2942 RAE

16887 1958 H. N. Modi

2943 RAE

16890 1958 D. K. Matiwala

2944 RAE

16891 1958 D. K. Matiwala

2945 RAE

16892 1958 D. K. Matiwala

2946 RAE

16894 1958 Manilal N. Khar
Page 134

Sheet3

2947 RAE

16895 1958 Walter Cresto

2948 RAE

16896 1958 M. B. Joshi

2949 RAE

16897 1958 Modi Brothers

2950 RAE

16898 1958 Everest Motors

2951 RAE

16900 1958 E. R. Jehhaporia

2952 RAE

17526 1958 S. M. Asgavkar

2953 RAE

17527 1958 S. Fernandes

2954 RAE

17528 1958 S. Fernandes

2955 RAE

17529 1958 Kathleen Gomes

2956 RAE

17530 1958 Parasram Ganpat Kardele

2957 RAE

17531 1958 Jayantibhai P. Patel

2958 RAE

17534 1958 Manilal Dhulabji

2959 RAE

17535 1958 N. L. Padke

2960 RAE

17536 1958 Haji Satar & Co.

2961 RAE

17538 1958 Abdul Rehaman

2962 RAE

17539 1958 P. P. Daud

2963 RAE

17541 1958 Safe Bank Ltd

2964 RAE

17542 1958 Gajanan Bababurao Naik

2965 RAE

17543 1958 Zarina Jaffer

2966 RAE

17544 1958 Dalichand Tavaji

2967 RAE

17546 1958 Tikamdas Raheja

2968 RAE

17548 1958
Page 135

Sheet3

2969 RAE

17549 1958

2970 RAE

17550 1958 Indrasen Rele

2971 RAE

17576 1958 B. Purshottam & Sons

2972 RAE

17578 1958 Ibrahim Haji Abbas

2973 RAE

17579 1958 Maganlal Bhagwanlal

2974 RAE

17581 1958 R. M. Pande

2975 RAE

17582 1958 H. J. Gandhi

2976 RAE

17583 1958 J. B. Mangharam & Co.

2977 RAE

17584 1958 Pancholi Filims

2978 RAE

17586 1958 Dhivji Bhanji Trading

2979 RAE

17588 1958 Dayalal Becharlal & Co.

2980 RAE

17591 1958 Lakhamshi Shamji

2981 RAE

17592 1958 Maneek J. Guzdar

2982 RAE

17593 1958 Kantilal Chandulal

2983 RAE

17594 1958 Kantilal Chandulal

2984 RAE

17595 1958 Surfu Matadin

2985 RAE

17596 1958 Mohamed Ali Janmohamed

2986 RAE

17599 1958 Hasunkhan Chunilal

2987 RAE

18501 1958 Maherunnisa A Kadri

2988 RAE

18502 1958 M. B. Tiwari

2989 RAE

18503 1958 Purshottam Lalji

2990 RAE

18504 1958 Gadavaribai Lalji
Page 136

Sheet3

2991 RAE

18505 1958 Abdully Gulamali Khambati

2992 RAE

18506 1958 Khan Bahadur Kaka

2993 RAE

18507 1958 Khan Bahadur Kaka

2994 RAE

18508 1958 Khan Bahadur Kaka

2995 RAE

18509 1958 Khan Bahadur Kaka

2996 RAE

18510 1958 V. K. Lalho

2997 RAE

18511 1958 Damaji Adaji Kanga

2998 RAE

18512 1958 Gulambhai Gulamji

2999 RAE/R

18513 1958 Jamshedji Jeejeebhoy

3000 RAE

18514 1958 Darabsha Bhalher

3001 RAE

18514 1958 The Official Assignee of Bombay

3002 RAE

18518 1958 Vilas Narayandas & Co.

3003 RAE

18519 1958 Sulloo Rusi M. Mehta

3004 RAE

18520 1958 Sulloo Rusi M. Mehta

3005 RAE

18521 1958 Sulloo Rusi M. Mehta

3006 RAE

18522 1958 Sulloo Rusi M. Mehta

3007 RAE

18523 1958 Sulloo Rusi M. Mehta

3008 RAE

11618 1958 Shantilal Amrutlal

3009 RAE

11619 1958 Shantilal Amrutlal

3010 RAE

11620 1958 U. G. Puthali

3011 RAE

11621 1958 Shivshankar Singh Shadev

3012 RAE

11622 1958
Page 137

Sheet3

3013 RAE

11639 1958 Seth Isarsingh Nandoosing

3014 RAE

11647 1958 D. Jamnadas & Co.

3015 RAE

11648 1958 Savita Mansukhlal Parikh

3016 RAE

11652 1958 Raugraj Mehta

3017 S. S.

11657 1958 Ishwardas Narsingdas

3018 S. S.

11660 1958 Ramchand Singh

3019 S. S.

11661 1958 Mohanlal Shanglu

3020 RAE

11662 1958 Basantlal Banarasilal

3021 RAE

11667 1958 N. Ishwarlal Joshi

3022 RAE

11668 1958 D. M. Parikh

3023 RAE

11604 1958 Ghanshyamlal C. Desai

3024 RAE

11605 1958

3025 RAE

11606 1958 Nandram Panalal

3026 E

1101 1958 N. M. Gokhale

3027 E

1104 1958 B. M. Corporation

3028 E

1105 1958 B. M. Corporation

3029 E

1113 1958 Vachaitrai Jalchand

3030 E

1114 1958 J. A. Benha

3031 E

1115 1958 J. A. D'canha

3032 E

1118 1958 Razano Sattar Vaz

3033 E

1122 1958 Hari N. Fanse

3034 E

1123 1958 Mangalia Jivan Koli
Page 138

Sheet3

3035 E

1124 1958 B. M. Corporation

3036 E

1121 1958 B. B. Tiwari

3037 E

1125 1958 B. M. Corporation

3038 E

1126 1958 B. M. Corporation

3039 E

1127 1958 B. M. Corporation

3040 E

1128 1958 B. M. Corporation

3041 E

1129 1958 B. M. Corporation

3042 E

1130 1958 B. M. Corporation

3043 E

1131 1958 B. M. Corporation

3044 E

1132 1958 B. M. Corporation

3045 E

1133 1958 B. M. Corporation

3046 E

1134 1958 B. M. Corporation

3047 E

1135 1958 B. M. Corporation

3048 E

1140 1958 S. C. Dadysett

3049 E

1141 1958 B. M. Corporation

3050 E

1142 1958 B. M. Corporation

3051 E

1143 1958 B. M. Corporation

3052 E

1144 1958 Chandrakant Vithal Shirodkar

3053 E

1145 1958 A. C. Choudhary

3054 E

1146 1958 Rochiram S. Belani

3055 E

1147 1958 N. R. Tiwari

3056 E

1148 1958 Sayed Abdul Rahim
Page 139

Sheet3

3057 E

1301 1958 B. M. Corporation

3058 E

1302 1958 B. M. Corporation

3059 E

1303 1958 Bhogilal Narottamdas Co.

3060 E

1304 1958 B. A. D'selve

3061 E

1305 1958 Jhamatmal Shersingh

3062 E

1306 1958 Jhamatmal Shersingh

3063 E

1307 1958 Sona Budhiya

3064 E

1308 1958 Shekh Chand Mehboob

3065 E

1309 1958 B. M. Corporation

3066 E

1310 1958 B. M. Corporation

3067 E

1311 1958 B. M. Corporation

3068 E

1312 1958 B. M. Corporation

3069 E

1313 1958 B. M. Corporation

3070 E

1314 1958 B. M. Corporation

3071 E

1315 1958 B. M. Corporation

3072 E

1316 1958 Pirojbai K. Sonar

3073 E

1318 1958 Alimohamed Moosa

3074 E

1319 1958 Permanand Kersondas

3075 E

1320 1958 Permanand Kersondas

3076 E

1321 1958 T. K. Khanna

3077 E

1322 1958 T. K. Khanna

3078 E

1323 1958 George F. Rego
Page 140

Sheet3

3079 E

1324 1958 Bhatt Rupe Premjee

3080 E

1325 1958 Bikabai Nana Chavan

3081 E

1326 1958 Krishnadevi P. Mithaiwala

3082 E

1327 1958 Fathma Abdul Rehaman

3083 E

1328 1958 Ibrahim Kagalawala

3084 E

1329 1958 Jhinnu Sukhraj

3085 E

1330 1958 Jhinnu Sukhraj

3086 E

1331 1958 B. M. Corporation

3087 E

1334 1958 B. M. Corporation

3088 E

1335 1958 B. M. Corporation

3089 E

1336 1958 Devji Shah

3090 E

1337 1958 B. M. Corporation

3091 E

1338 1958 B. M. Corporation

3092 E

1339 1958 B. M. Corporation

3093 E

1340 1958 B. M. Corporation

3094 E

1341 1958 B. M. Corporation

3095 E

1344 1958 Balaram Rauji Archarya

3096 E

1346 1958 Dada Hari

3097 E

1347 1958 H. D. Karkarao

3098 E

1348 1958 Dubari Dobidas Mali

3099 E

1349 1958 B. M. Corporation

3100 E

1350 1958 B. M. Corporation
Page 141

Sheet3

3101 RAE

15242 1958 M/s. Evergreen

3102 RAE

15104 1958 Jayant R. Mehta

3103 RAE

10958 1958 Bhimabai P. Shinde

3104 RAE

10951 1958 Golibar Co.operative Soc.

3105 RAE

10955 1958 Golibar Co.operative Soc.

3106 RAE

10954 1958 Golibar Co.operative Soc.

3107 RAE

10952 1958 Golibar Co.operative Soc.

3108 RAE

10951 1958 Golibar Co.operative Soc.

3109 RAE

10950 1958 Abdul Karim Gulamhussain

3110 RAE

10942 1958 Haji Sultan

3111 RAE

10941 1958 P. J. Vakil

3112 RAE

10940 1958 Essop Fakir Lahai

3113 RAE

10932 1958 W. S. Ishwar

3114 S. S.

10928 1958 P. Remadas

3115 RAE

10927 1958 M/s. Indo Earopa Trading Co.

3116 RAE

10924 1958 Bhikaji Ramchandra & Co.

3117 RAE

10923 1958 Jai Hind Colour Co.

3118 RAE

10998 1958 Chunilal Sonmal & Co.

3119 S. S.

10305 1958 Jethmal Lalvani

3120 RAE

10303 1958 Hareshchand Lekhanji

3121 RAE

10296 1958 Gordhanwala & Co.

3122 RAE

10294 1958 Ganpatishankar Umashankar
Page 142

Sheet3

3123 RAE

10288 1958 Shankar Bhikaji Chavan

3124 RAE

10287 1958 Mohamed Moloochoy

3125 RAE

10286 1958

3126 RAE

10279 1958 Mithalal Dungarmal Sakhle

3127 RAE

10278 1958 P. Virchand & Co.

3128 RAE

10275 1958 Lalvani Radio Corp.

3129 RAE

10274 1958 Krishnath Babaji Bagkar

3130 RAE

10273 1958 Vishnath Sarang

3131 RAE

10272 1958 Vishnath Sarang

3132 RAE

10972 1958 Ramchandji Jaisingh

3133 RAE

10920 1958 D. S. Nadkarni

3134 RAE

10319 1958 S. G. Bhende

3135 RAE

10317 1958 Norottamdas Hari Vallabhdas

3136 RAE

10316 1958 Norottamdas Hari Vallabhdas

3137 RAE

10314 1958 J Dyall

3138 RAE

10314 1958 J Dyall

3139 RAE

10308 1958 Dominic Perero

3140 RAE

12004 1958 Vithal Pandurang Patkar

3141 RAE

12002 1958 Bharat Tea & Coffee Co

3142 RAE

12001 1958 Bharat Tea & Coffee Co

3143 RAE

10491 1958 E. H. kathawala & Co.

3144

10490 1958 E. H. kathawala & Co.
Page 143

Sheet3

3145

10489 1958 E. H. kathawala & Co.

3146

10487 1958 Bhurmal Sheel Oil Storages

3147

10486 1958 Umedmal & Co.

3148

10484 1958 S. S. Patil

3149

10483 1958 John Hector Vaz

3150

10482 1958 Unitet International Trading

3151

10480 1958 Unitet International Trading

3152

10479 1958 Unitet International Trading

3153

10257 1958 Bhagchand Punamchand

3154

10264 1958 Rampal Agiwal

3155

12834 1958 Kirtikumar Premji & Co.

3156

10190 1958 Nihalchand & Co.

3157

10212 1958 M. P. Nathaswami Khan

3158

10217 1958 Ramchandra & Co.

3159

10219 1958 Bai Savitribai Raut

3160

10220 1958 Narayan Vasudeo Devekar

3161

10221 1958 N. P. Bhivandkar

3162

10223 1958 M. H. Patil

3163

10227 1958 Girish M. Zaveri

3164

10231 1958 Narsilal Trading

3165

10233 1958 Indokem Pvt.Ltd.

3166

10246 1958 N. M. Jani
Page 144

Sheet3

3167

10251 1958 Hindustan Textile Co.

3168

10254 1958 Trade Wings Pvt. Ltd.

3169

12040 1958 Kharana & Sons.

3170

12036 1958 Dr. D. R. Banaji

3171

12035 1958 Dr. D. R. Banaji

3172

12031 1958 Lokumal Naranindra

3173

12020 1958 Jawaharmal Chunilal

3174

12017 1958 Manilal Mangu

3175

12016 1958 Manilal Mangu

3176

12013 1958 S. A. Hasanalli

3177

12011 1958 Ratilal Seth

3178

12010 1958 Havabai Noormohamed

3179

12006 1958 J. Chunilal Trading

3180

12005 1958 Haridas Kotadia

3181

12961 1958 B. P. Bhora

3182

12968 1958 Nahalchand & Co.

3183

12969 1958 Nahalchand & Co.

3184

12970 1958 Nahalchand & Co.

3185 RAE

12972 1958 Welji Shyamji

3186 RAE

12973 1958 Welji Shyamji

3187 RAE

12974 1958 Welji Shyamji

3188 RAE

12975 1958 Welji Shyamji
Page 145

Sheet3

3189 RAE

12976 1958 Welji Shyamji

3190 RAE

12977 1958 Welji Shyamji

3191 RAE

12978 1958 Welji Shyamji

3192 RAE

12979 1958 Welji Shyamji

3193 RAE

12980 1958 Welji Shyamji

3194 RAE

12981 1958 Welji Shyamji

3195 RAE

12982 1958 Welji Shyamji

3196 RAE

12983 1958 Welji Shyamji

3197 RAE

12984 1958 Welji Shyamji

3198 RAE

10461 1958 Textile Trading Co.

3199 RAE

13085 1958 Bhanji Vithal

3200 RAE

13084 1958 Bhimchand Walchand & Co.

3201

13081 1958 Shah Meghji & Co.

3202

13080 1958 Shah Meghji & Co.

3203 RAE

10447 1958 Tirthankar & Co.

3204

10448 1958 Savichan & Co.

3205 RAE

10451 1958 Fida Hussain Mohamed Ali

3206 RAE

10452 1958 N. Dinashaw & Co.

3207 RAD

10459 1958 Rajaram Chavan

3208 RAE

10460 1958 Ratuilal & Co.

3209 RAE

12042 1958 Karsondas B. Patel

3210 RAE

12043 1958 Press Front of India
Page 146

Sheet3

3211 RAE

12045 1958 Sayed Mohamed

3212 RAE

12047 1958 Bhurmal & Co.

3213 RAE

12049 1958 Joseph Kinny

3214 RAE

12063 1958 Nahalchand & Co.

3215 RAE

12067 1958 D. R. Banaji

3216 RAE

12069 1958 E. R. Sethana

3217 RAE

12071 1958 Mahadave Gangaprasad

3218 RAE

12074 1958 Gulamali Dawoodbhay

3219 RAE

12077 1958 V.P.Patel

3220 RAE

12080 1958 Tarachand Fogmal

3221 RAE

12081 1958 Mohamed Shaikh

3222 RAE

12083 1958 Prabhudayal A. Gupta

3223 RAE

12084 1958 Prabhudayal A. Gupta

3224 RAE

12086 1958 Prabhudayal A. Gupta

3225 RAE

12087 1958 Prabhudayal A. Gupta

3226 RAE

12088 1958 Prabhudayal A. Gupta

3227 RAE

12089 1958 Prabhudayal A. Gupta

3228 RAE

12091 1958 Shah Desar Rana

3229 RAE

12094 1958 Cement Tube Corporation

3230 RAE

12096 1958 Alankar P Ltd

3231 RAE

12100 1958 A. A. Kaka

3232 RAE

12102 1958 Pukhraj Karamji
Page 147

Sheet3

3233 RAE

12103 1958 Pukhraj Karamji

3234 RAE

12104 1958 M. M. Deshmukh

3235 RAE

12106 1958 Talokchand Gulabchand & Co

3236 RAE

12110 1958 B. Chakravarti

3237 RAE

12111 1958 Nathubhai Devram

3238 RAE

12116 1958 D. R. Banaji

3239 RAE

12117 1958 D. R. Banaji

3240 RAE

12118 1958 D. R. Banaji

3241 RAE

12119 1958 D. R. Banaji

3242 RAE

12122 1958 Dalpatram Premji

3243 RAE

12125 1958 Bombay Soc.

3244 RAE

12136 1958 Pukhraj Sardalmal

3245 RAE

12139 1958 Navneet Prakashan Ltd

3246 RAE

12140 1958 Chimanlal & Sons

3247 RAE

12142 1958 Ahmed Allouddin

3248 RAE

12143 1958 Ahmed Allouddin

3249 RAE

12149 1958 Champaklal K. shah

3250 RAE

12154 1958 Bombay Soc.

3251 RAE

12155 1958 Vasant Gangaram Rane

3252 S. S.

12158 1958 Keshavlal Mohanlal

3253 S. S.

12159 1958 Hukumchand Trading

3254

12160 1958 Vasantji Malji & Co.
Page 148

& Co.

Sheet3

3255 S. S.

12162 1958 Wadilal Kalidas

3256 RAE

12168 1958 Abdulbhai Padalawala

3257 RAE

12169 1958 Haji Abdul Kadar

3258 S. S.

12170 1958 Manohar Krishna Athale

3259 RAE

12173 1958 N. B. Pandit

3260 RAE

12179 1958 M. Adamji Kathawala

3261 RAE

12184 1958 Charames & Co.

3262 RAE

12187 1958 Kantilal M. Shah

3263 RAE

12195 1958 Manilal & Co.

3264

12196 1958 Manilal & Co.

3265

12198 1958 J. Umaji Pawar

3266

12205 1958 M. Bakher & Co.

3267

12208 1958 Gangabai Phatak

3268

12210 1958 Jayantilal D. Desai

3269

12211 1958 Rampathibai Surangprasad

3270

12213 1958 K. B Raibar

3271

12220 1958 Shah Hasmukhlal Damji

3272

12221 1958 Shankar Shivaji & Co.

3273 RAE

10705 1958 Nilkanth Laxman Padake

3274 RAE

10711 1958 Rajabali Attarwalla

3275 RAE

10713 1958 E. J. Bambot

3276

10722 1958 Chhotubhai D. Shah
Page 149

Sheet3

3277

10727 1958 Harkandas & Co.

3278

10729 1958 Punjal Metal Works

3279

10740 1958 N. Mudungopal Electrical Co

3280

10741 1958 N. Mudungopal Electrical Co

3281

10742 1958 Rabibai Tahamohamed

3282 RAE

10746 1958 A. A. Dehgamwalla

3283

11747 1958 Zenith Electric Stores

3284

10749 1958 Pukhraj & Co.

3285

10325 1958 Harpchand Makhanji

3286

10625 1958 Babubhai Ramji

3287

10626 1958 Shah Nandu

3288

10627 1958 Appareal Manufacture Co.

3289

10628 1958 Shamji Angade

3290 RAE

10566 1958 Hayat Mohamad

3291 RAE

10569 1958 Hayat Mohamad

3292 RAE

10568 1958 Hayat Mohamad

3293 RAE

10567 1958 Hayat Mohamad

3294 RAE

10570 1958 R. M. Varma

3295 RAE

10577 1958 C. M. Jain

3296 RAE

10584 1958 Bai Sakerbai Shringare

3297 RAE

10585 1958 The London Assurance

3298 RAE

10586 1958 Ghisalal & Co.
Page 150

Sheet3

3299 RAE

10588 1958 Serenebai N. Contractor

3300 RAE

10590 1958 Serenebai N. Contractor

3301 RAE

10591 1958 J. C. Patel

3302 RAE

10592 1958 J. C. Patel

3303 RAE

10593 1958 Vensimel Kalachand

3304 RAE

10598 1958 Pratapsingh Mathuradas

3305 RAE

10603 1958 Radha Vallabh Ramprasad

3306 RAE

10605 1958 Radha Vallabh Ramprasad

3307 RAE

10606 1958 Tayaballi Dawoodbhai

3308 RAE

10611 1958 Shaboo B. Hedvekar

3309 RAE

10613 1958 Babudevji Sawant

3310 RAE

10621 1958 C. Wadilal & Co.

3311 RAE

10622 1958 Ramaniklal Jawarbhai

3312 RAE

10624 1958 Shivyogappa Konnoor

3313 RAE

10528 1958 J. T. Sathe

3314 RAE

10529 1958 Shashikant Jayawant & Co.

3315 RAE

10580 1958 Shashikant Jayawant & Co.

3316 RAE

10533 1958 Janakibai Anant Karnik

3317 RAE

10534 1958 Janakibai Anant Karnik

3318 RAE

10536 1958 Sajanan H. Purav

3319 RAE

10537 1958 Haribhai Jeebhai & Co

3320 RAE

10538 1958 Markantlal Trading Co.
Page 151

Sheet3

3321 RAE

10543 1958 Saraswati Stationery Mart

3322 RAE

10594 1958 Omprakash Mahabir Prasat

3323 RAE

10545 1958 Bomanji Shapoorji Doonjaji

3324 RAE

10548 1958 F. D. Dhindy

3325 RAE

10551 1958 Jai Bharat Tea Supplying

3326 RAE

10552 1958 Alfred Waleh Co.

3327 RAE

10557 1958 Alfred Waleh Co.

3328 RAE

10559 1958 Bachuben B. Bhatt

3329 RAE

10562 1958 Narsibhai Jaherbhai Patel

3330 RAE

10564 1958 Hayat Mohamad

3331 RAE

10565 1958 Hayat Mohamad

3332 RAE

10492 1958 E. H. kathawala & Co.

3333 RAE

10493 1958 E. H. kathawala & Co.

3334 RAE

10495 1958 Tokersey Bhimji Savle

3335 RAE

10497 1958 Jagannath Moreshwar Sawe

3336 RAE

10498 1958 Ravi Hotel

3337 RAE

10501 1958 Gatoor Mohamed Rajpurkar

3338 RAE

10503 1958 T. A. B Co.

3339 RAE

10507 1958 Nariman Savak Kapadia

3340 RAE

10508 1958 Nariman Savak Kapadia

3341 RAE

10570 1958 Nariman Savak Kapadia

3342 RAE

10514 1958 Sayed Hamid
Page 152

Sheet3

3343 RAE

10515 1958 Birbhai Hibhai

3344 RAE

10516 1958 Bipin Imandar

3345 RAE

10523 1958 Shah Mofatlal

3346 RAE

10524 1958 Mohamed & Sons

3347 RAE

10440 1958 Damji Gagji

3348 RAE

10438 1958 Babu Rajmansingh

3349 RAE

10444 1958 Tirthankar & Co.

3350 RAE

10443 1958 Tirthankar & Co.

3351 RAE

4589 1958 Bai Netramani Desai

3352 RAE

4590 1958 Bhatat Ram Aggarwal

3353 RAE

4594 1958 Baijnath Mohdmulla

3354 RAE

11193 1958 Shah H. Shamji

3355 RAE

11194 1958 Nagardas D. Bhutta

3356 RAE

11195 1958 Nagardas D. Bhutta

3357 RAE

11196 1958 Bhikha Callvanji & Co.

3358 RAE

11198 1958 Kanji Gopalji

3359 RAE

11200 1958 Saraswati Ishwarlal

3360 RAE

11201 1958 John D. D.

3361 RAE

11202 1958 Ravca Petroleum Ltd

3362 RAE

11203 1958 J. Managers

3363 RAE

11205 1958 Mohanlal Shah

3364 RAE

11206 1958 Devchand Jivanmal
Page 153

Sheet3

3365 RAE

11209 1958 P. D. Gandhi

3366 RAE

11211 1958 Dharmpal & Brothers

3367 RAE

11221 1958 Jivraj Trading

3368 RAE

11222 1958 R. M. Karkaria Co

3369 RAE

11239 1958 Dr. U. B. Puranik

3370 RAE

11227 1958 Dharmse Purshottam

3371 RAE

14308 1958 Jayaben Vallabhdas

3372 RAE

14305 1958 L. M. D. Silve

3373 RAE

14301 1958 E. H. kathawala & Co.

3374 RAE

14300 1958 Ralke Stationers

3375 RAE

14293 1958 Abdul Mohamed

3376 RAE

14289 1958 S. Madhavdas

3377 RAE

14288 1958 Govinden Nair

3378 RAE

14286 1958 Champaji & Co.

3379 RAE

14283 1958 Pribhu B. Pawar

3380 RAE

14282 1958 Pribhu B. Pawar

3381 RAE

14279 1958 Devkabai Ramji

3382 RAE

14274 1958 Veerji & Co.

3383 RAE

14272 1958 V. A. Vijaykar

3384 RAE

14268 1958 Fheroze Mehta

3385 RAE

14851 1958 D. P. Products Ltd

3386 RAE

14846 1958 Fulchand Hazarmal
Page 154

Sheet3

3387 RAE

14845 1958 Bombay Electrical Ltd

3388 RAE

14842 1958 Hotchand Topandas

3389 RAE

14834 1958 Shah S. R.

3390 RAE

14823 1958 Punamchand & Co.

3391 RAE

14821 1958 M. G. Gotaskar

3392 RAE

14820 1958 S. L. Mehta

3393 RAE

14786 1958 Shankar B. Bhosale

3394 RAE

14785 1958 S. B. Bhosale

3395 RAE

14483 1958 Shankar Balkrishna Bhosale

3396 S. S.

14780 1958 S. K. Shah

3397

14778 1958 Premchand Ltd.

3398 RAE

14772 1958 Shah Wadilal

3399 RAE

14769 1958 Shantibai V. Naik

3400 RAE

4603 1958 Chandawala Traders

3401 RAE

8449 1958 Fedco P Ltd

3402 RAE

11136 1958 Shantabai Naik

3403 RAE

11138 1958 Victor Vigas

3404 RAE

11140 1958 Desai & Co

3405 RAE

11142 1958 Bai Sumabai M Choksey

3406 RAE

11143 1958 Bhurmal & Co.

3407 RAE

11148 1958 Navaranglal Kisanlal

3408 RAE

11147 1958 Navaranglal Kisanlal
Page 155

Sheet3

3409 RAE

11151 1958 DeneshChandra & Co

3410 RAE

11152 1958 Shantilal Purshottam

3411 RAE

11158 1958 Chunilal & Co.

3412 RAE

11160 1958 Kundalmal Rathod

3413 RAE

11161 1958 Ramkrishna Bapat

3414 RAE

11170 1958 Mishrimal Jayantraj

3415 RAE

11174 1958 Bhagavit Prasad Mishra

3416 RAE

11176 1958 R. S. Mohamed

3417 RAE

11182 1958 Ramji Jaisingh

3418 RAE

11183 1958 India Coffee

Ltd

3419 RAE

11184 1958 India Coffee

Ltd

3420 RAE

11189 1958 Motibai Mahva

3421 RAE

11190 1958 Shah Hirji Shyamji

3422 RAE

12279 1958 Herbertsons P. Ltd

3423 RAE

12271 1958 Bipinkumar & Co.

3424 RAE

12270 1958 Hiralal & Co.

3425 RAE

12263 1958 Chetan Vilson

3426 RAE

12261 1958 P. B. Mitha

3427 RAE

12260 1958 Shah Devichand

3428 RAE

12276 1958 Bipin Kumar & Co.

3429 RAE

12259 1958

Golibar Co.Soc.

3430 RAE

12258 1958

Golibar Co.Soc.
Page 156

Sheet3

3431

RAE

12257 1958

Golibar Co.Soc.

3432

RAE

12256 1958

Golibar Co.Soc.

3433

RAE

12255 1958

Golibar Co.Soc.

3434

RAE

12254 1958

Golibar Co.Soc.

3435

RAE

12252 1958

N. Himatlal & Co

3436

RAE

12250 1958

Amrutlal & Co.

3437

RAE

12249 1958

Dhanji Vasantji & Co.

3438

RAE

12248 1958

Dominet Rodrix

3439

RAE

12243 1958

Manibai Pradhan

3440

RAE

12242 1958

Puribai Pradhan

3441

RAE

12240 1958

B. K. Irani

3442

RAE

12238 1958

The Publicity Society

3443

RAE

12234 1958

S. D. Sabnis

3444

RAE

12232 1958

Rasiklal Trading

3445

RAE

12226 1958

Nathani Steel Yard

3446

RAE

12224 1958

Shrikrishna Agrawal

3447

RAE

12223 1958

Shrikrishna Agrawal

10324 1958

Navinchandra Devchand

3448

3449 RAE&R 10320 1958

M.J. Fernandes

3450

10370 1958

R. K. Talreja

3451

10369 1958

R. K. Talreja

3452

10368 1958

R. K. Talreja
Page 157

Sheet3

3453

RAE

10363 1958

Gulamali Alimohd.

3454

RAE

10361 1958

Talakchand Nyalchand

3455

RAE

10360 1958

Gordhandas V. Shah

3456

RAE

10356 1958

S. Ramsdas

3457

RAE

10353 1958

Amritlal Kapadia

3458

RAE

10350 1958

Shanatilal P.Ltd.

10348 1958

Bhikaji Ramchandra & Co.

3459
3460

RAE

10339 1958

Rustomji Bharucha

3461

RAE

10434 1958

P. N. Sandu

3462

RAE

10331 1958

L. Mohamed Khan

3463

RAE

10330 1958

Alko Insurance Co.

3464

RAE

10329 1958

Alko Insurance Co.

3465

RAE

10327 1958

Ramchand Rajaji

3466

RAE

10326 1958

Ramchand R. Shah

3467

RAE

10437 1958

Rosy Goseph Powell

3468

RAE

10435 1958

Pram Shankar Vyas

3469

RAE

10432 1958

Ganabbai Fadali

3470

RAE

10430 1958

Visandas S. Kalro

3471

RAE

10425 1958

Subodhchandra Mannubhai

3472

RAE

11046 1958

Relvence Motor Stores

3473

RAE

10422 1958

Guladchand Punamchand

3474

RAE

10421 1958

Sogmal & Co.
Page 158

Sheet3

3475

RAE

10420 1958

Maratha Provident Fund Ltd

3476

RAE

10419 1958

Katty P. Ltd

3477

RAE

10417 1958

Mohani Stores

3478

RAE

10416 1958

Bhogilal P. Shah

3479

RAE

10411 1958

B. S. Kolli

3480

RAE

10403 1958

Bhanji Young

3481

RAE

10401 1958

Dhanji Bhai Bhatt

3482

RAE

10400 1958

Philip Continho

3483

RAE

10399 1958

Amrutlal Nottomdas

3484

RAE

10392 1958

Mohamed Bhai Rowjee

3485

RAE

10391 1958

Mohamed Bhai Rowjee

3486

RAE

10386 1958

Sampat Jamble

3487

RAE

10385 1958

Dharmsey Shyamji

3488

S. S.

12328 1958

Natwarlal Vora

3489

S. S.

12329 1958

Natwarlal Vora

3490

RAE

12331 1958

Arjundas G Asrani

3491

RAE

12333 1958

Jasiben Ratilal

3492

RAE

12337 1958

Ahmedally Tayebally

3493

RAE

12343 1958

Chunilal Sonmal & Co.

3494

RAE

5036

1958

Khemraj Utarmal & Co.

3495

RAE

5037

1958

Chhotalal Motilal

3496

RAE

5038

1958

Bhagvandas Mahadeo
Page 159

Sheet3

3497

RAE

5039

1958

Narayan Mastakar

3498

RAE

5042

1958

P. J. Maneges

3499

RAE

5050

1958

Zaimabai Kamarali

3500

RAE

5051

1958

Zaimabai Kamarali

3501

RAE

5052

1958

Zaimabai Kamarali

3502

RAE

5054

1958

Bai Punibai Ismail Rana

3503

RAE

5056

1958

Bai Punibai Ismail Rana

3504

RAE

5057

1958

Bai Punibai Ismail Rana

3505

RAE

5058

1958

Bai Punibai Ismail Rana

3506

RAE

5059

1958

Bai Punibai Ismail Rana

3507

RAE

5060

1958

Bai Punibai Ismail Rana

3508

RAE

5061

1958

Bai Punibai Ismail Rana

3509

RAE

5062

1958

Bai Punibai Ismail Rana

3510

RAE

5063

1958

Bai Punibai Ismail Rana

3511

S. S.

12280 1958

Premji Khushal & Co.

3512

RAE

12425 1958

Govindram Brothers

3513

RAE

12426 1958

Govindram Brothers

3514

RAE

12428 1958

Govindram Brothers

3515

RAE

12429 1958

Govindram Brothers

3516

RAE

12431 1958

Govindram Brothers

3517

RAE

12438 1958

P. K. Purohit

3518

RAE

12443 1958

Bhaichand Hemchand & Co.
Page 160

Sheet3

3519

RAE

12444 1958

Rachel Issac

3520

RAE

12445 1958

Ratilal V. Modi

3521

RAE

12447 1958

Rajaballi

3522

RAE

12454 1958

K. C. Chhada

3523

RAE

12455 1958

Popular Studio

3524

RAE

12457 1958

B. M. Corp.

3525

RAE

12463 1958

Kutsumbai Abdul Latif

3526

RAE

12464 1958

Perin J. Mistry

3527

RAE

12465 1958

Chhatrubhuj Morarji

3528

RAE

12467 1958

Mustafa Yesuf

3529

RAE

12295 1958

Amarchand Shah

3530

RAE

12298 1958

Rochiram Asrani

3531

RAE

12301 1958

Shankar R. Chari

3532

RAE

12312 1958

R. D. Katvir

3533

RAE

12323 1958

Babulal Ranka

3534

RAE

6124

3535

RAE

12416 1958

Govindram Brothers

3536

RAE

12418 1958

Govindram Brothers

3537

RAE

12419 1958

Govindram Brothers

3538

RAE

12420 1958

Govindram Brothers

3539

RAE

12422 1958

Govindram Brothers

3540

RAE

4244

1958

1958

V. L. Thakur

Gangaram Wamji
Page 161

Sheet3

3541

RAE

16554 1958

Anuchand Tarachand

3542

RAE

12421 1958

Govindram Brothers

3543

S. S.

5064

3544

RAE

16595 1958

C. M. Sunderji & Co.

3545

RAE

16608 1958

W. Manages

3546

RAE

16609 1958

W. Manages

3547

RAE

16610 1958

W. Manages

3548

S. S.

16611 1958

Chiminalal & Co.

3549

RAE

16616 1958

Kantilal Ambalal

3550

RAE

16623 1958

Talokchand & Co.

3551

RAE

16624 1958

Talokchand & Co.

3552

RAE

16632 1958

Popatlal Doshi

3553

RAE

16633 1958

Doshi & Co.

3554

RAE

16635 1958

C. C. Rafiklal & Co.

3555

RAE

16440 1958

T. Lopes

3556

RAE

16662 1958

Bhagawandas Kurji

3557

RAE

16671 1958

Chimanlal Narottamdas

3558

RAE

16673 1958

Lee & Murchead Ltd

3559

RAE

16674 1958

Khimraj & Co.

3560

RAE

16682 1958

Roneo Ltd

3561

RAE

16696 1958 Mechinary Pents & Chemicals

3562

RAE

16700 1958 Mechinary Pents & Chemicals

1958

Neeladevi Ramchandra

Page 162

Sheet3

3563

RAE

16701 1958 Mechinary Pents & Chemicals

3564

RAE

16705 1958

Khimraj & Co.

3565

RAE

16716 1958

Vinubhai N. Joshi

3566

RAE

16724 1958

Noormohamed Ansari

3567

RAE

16726 1958

Shrinath Gayaprasad

3568

RAE

16733 1958

3569

RAE

16745 1958

Abbasbhai Ahdeali

3570

RAE

16750 1958

S. M. Datee

3571

RAE

16759 1958

U. B. Puranik

3572

RAE

16761 1958

P. N. Dhubashi

3573

RAE

16765 1958

Purandas Hiradas

3574

RAD

16766 1958

G. V. Mullai

3575

RAE

16768 1958

Surandrarai & Co.

3576

RAE

16770 1958

Surandrarai & Co.

3577

S. S.

16672 1958

Nirupa Ray Films

3578

RAE

16783 1958

Hirachand & Co.

3579

RAE

16784 1958

Hirachand & Co.

3580

RAE

16785 1958

Wadharaji Solanki

3581

S. S.

16790 1958

Amrutlal Dilipkumar & Co.

3582

16792 1958

Talokchand & Co.

3583

16793 1958

Talokchand & Co.

3584

16796 1958

Chindabhagabai Alkonde

Bombay Paints

Page 163

Products

Sheet3

3585

16798 1958

J. K. Cannery

3586

16801 1958

Masco Co.

3587

16802 1958

Masco Co.

3588

16805 1958

Masco Co.

3589

16806 1958

Masco Co.

3590

16807 1958

Masco Co.

3591

16837 1958

Tulsidas & Co.

3592

16838 1958

Tulokchand & Co.

3593

16841 1958

Welji & Co.

3594

16843 1958

French Dyes & Chemicals

3595

16853 1958

Umer Ismail Patel

3596

16863 1958

Wadharaji Solanki

3597

16865 1958

Wadharaji Solanki

3598

16866 1958

Wadharaji Solanki

3599

16875 1958

Ismail Macchiwala

3600

16876 1958

C. B. Shah

3601

16877 1958

V. K. Textiles

3602

16879 1958

M. K. Katira

3603

16884 1958

Prabhat Agenci

16885 1958

Chunilal Bhimji

3605

16886 1958

Mistry G. G.

3606

16888 1958

Laxmandas Ramdas

3604

S. S.

Page 164

Sheet3

3607

16893 1958 Jayawant Yeshwant Padgaonkar

3608

16902 1958

Ramabai Mistri

3609

16904 1958

Chhogalmal & Co.

3610

16905 1958

Gagarabai Asiakar

3611

16909 1958

H. H. Eliar

3612

16915 1958

Nehalchand Verchand & Co.

3613

16921 1958

Poojari B. Driver

3614

16922 1958

Radh Vallabh Ramprasad

3615

16932 1958

3616

16939 1958

Lalji Urashi & Co.

3617

16952 1958

K. P. Oza

3618

16953 1958

Sambhu Ahiva

3619

16954 1958

Chamanaji Khimchand & Co

3620

16969 1958

Nagardas H. Sole

3621

16974 1958

Tarachand Joshi

3622

16979 1958

Devichand Coopaji

3623

16986 1958

Allied Agences

3624

16983 1958

Bank Of Maharashtra

3625

16991 1958

Chika P. Ltd

3626

RAE

12424 1958

Govindram Brothers

3627

RAE

12423 1958

Govindram Brothers

12345 1958

Muljibhai Chhotalal

3628

Page 165

Sheet3

3629

12347 1958

Abbas Kapsi

3630

12348 1958

Rukumbai Ibrahim

3631

12349 1958

Walji H. & Co.

3632

12350 1958

Walji H. & Co.

3633

12352 1958

Prabhudas Vadhani

3634

12359 1958

Hemadil & Co.

3635

12364 1958

Keshavlal C. Doshi

3636

12365 1958

Kikabai & Brothers

3637

12367 1958

K. H. Dhamdhire

3638

12368 1958

Ayishabai Jiva & Ors

3639

12369 1958

Ayishabai Jiva & Ors

3640

12371 1958

Ayishabai Jiva & Ors

3641

12375 1958

Ayishabai Jiva & Ors

3642

12475 1958

Omprakash Marawadi

3643

12377 1958

Motiram Omprakash

3644

12380 1958

Motiram Omprakash

3645

12381 1958

Motiram Omprakash

3646

RAE

12384 1958

Jamunadas Prabhudas & Co.

3647

RAE

12387 1958

Fulchand Hemraj

3648

RAE

12389 1958

Rajasingh Trading

3649

RAE

12390 1958

Universal Service

3650

RAE

12391 1958

Rajasingh Trading
Page 166

Sheet3

3651

RAE

12392 1958

Universal Service

3652

RAE

12393 1958

Rajasingh Trading

3653

RAE

12394 1958 Bhagaji Ramji & Co.

3654

RAE

12397 1958 Kishorilal Gupta

3655

RAE

12399 1958 Govindram Brothers

3656

RAE

12400 1958 Govindram Brothers

3657

RAE

12401 1958 Govindram Brothers

3658

RAE

12406 1958 Govindram Brothers

3659

RAE

12408 1958 Govindram Brothers

3660

RAE

12409 1958 Govindram Brothers

3661

RAE

12410 1958 Govindram Brothers

3662

RAE

12411 1958 Govindram Brothers

3663

RAE

12415 1958 Govindram Brothers

3664

RAE

5424 1958 Wadilal Chunilal Mehta

3665

RAE

5429 1958 Champabai Jaikar

3666

RAE

5433 1958 Prataprai Parikh

3667

RAE

5435 1958 Printing Stores

3668

RAE

5436 1958 Herbangsing

3669

RAE

5438 1958 Kaluram Punawala

3670

RAE

5440 1958 S. M. Tawade

3671

RAE

5443 1958 Bambai D. Shah

3672

RAE

5445 1958 Hariram J. Nichani
Page 167

Sheet3

3673

RAE

5450 1958 Shivram Joshi

3674

RAE

5453 1958 L. M. Chhabpar

3675

RAE

5454 1958 Ahmed & Co.

3676

RAE

5457 1958 Suresh Himatlal

3677

RAE

5832 1958 Karsandas Trading

3678

RAE

5719 1958 Bai Jadhavbai Pachal

3679

RAE

5718 1958 Rubbi Automobile

3680

RAE

5716 1958 Babu jankisingh

3681

RAE

5713 1958 Gulamhussain Kadarbhai

3682

RAE

5711 1958 Kantilal Desai

3683

RAE

5712 1958 Kantilal Desai

3684

RAE

5707 1958 F. M. Pochkhanwala

3685

RAE

5706 1958 Atmaram Sevaklal

3686

RAE

5703 1958 Pushpa Kapadia

3687

RAE

5496 1958 J. E. Fidui

3688

RAE

5692 1958 K. A. Dalal

3689

RAE

5691 1958 Aubatakalia

3690

RAE

5684 1958 M. H. Gandhi

3691

RAE

5071 1958 Mohanlal Bechardas

3692

RAE

5071 1958 Somnath Chandanmal

3693

RAE

5069 1958 Mohamed Rehman

3694

RAE

5535 1958 S. Bane & Brothers
Page 168

Sheet3

3695

RAE

5537 1958 Prudential Loan Co.

3696

RAE

5542 1958 Janabai Alibhai

3697

RAE

5543 1958 Mare Ferraira

3698

RAE

5545 1958 Laxmidas Mulji

3699

RAE

5546 1958 Keshavlal Panchal

3700

5548 1958 Bombay Corp.

3701

5550 1958 H. Noorudin & Co.

3702

5553 1958 Malini Karkal

3703

5555 1958 Jethalmal Manroopji

3704

5560 1958 Sayed Shah

3705

RAE

5562 1958 Jethaibai Herji

3706

RAE

5563 1958 Indokem P Ltd

3707

RAE

5564 1958 S.S. Siddic

3708

RAE

5565 1958 S.S. Siddic

3709

RAE

5566 1958 N. G. Khatri

3710

RAE

5567 1958 K. H. Khatri

3711

RAE

5568 1958 B. M.Irani

3712

S. S.

5572 1958 Fatechand Himatmal & Co.

3713

S. S.

5574 1958 Daulatram Shamaldas

3714

RAE

5588 1958 R. S. Patel & Co.

3715

RAE

5589 1958 Vallabhdas

3716

RAE

5597 1958 A. A. Nakhude
Page 169

Sheet3

3717

RAE

5598 1958 A. A. Nakhude

3718

RAE

5600 1958 B. M. Corp.

3719

RAE

5647 1958 Ratansey Carsandas

3720

RAE

5649 1958 Ratansey Carsandas

3721

RAE

5651 1958 Ratansey Carsandas

3722

RAE

5653 1958 Ram Ismail

3723

RAE

5662 1958 Fulchand & Co.

3724

RAE

5663 1958 Sonu Shankar

3725

5665 1958 Maganlal Bhaichand

3726

5120 1958 P. Ramdas Vaishnave

3727

RAE

5123 1958 B. Laxman Joshi

3728

5130 1958 Modern Colour Co.

3729

5635 1958 Hindustan Iron Steel Co.

3730

5463 1958 Chamanaji Khimchand & Co

3731

16272 1958 Madhav J Singh

3732

RAE

16271 1958 D. D. Mehta

3733

RAE

16270 1958 D. D. Mehta

3734

RAE

16269 1958 D. D. Mehta

3735

RAE

16268 1958 D. D. Mehta

3736

RAE

16267 1958 D. D. Mehta

3737

RAE

16266 1958 D. D. Mehta

3738

RAE

16265 1958 D. D. Mehta
Page 170

Sheet3

3739

RAE

16264 1958 D. D. Mehta

3740

RAE

16263 1958 D. D. Mehta

3741

RAE

16262 1958 D. D. Mehta

3742

RAE

16261 1958 D. D. Mehta

3743

RAE

16260 1958 D. D. Mehta

3744

RAE

16244 1958 Pukhraj & Co

3745

RAE

16241 1958 Jamanmal Jethaji

3746

RAE

16240 1958 Rajaram Vasudeo Dube

3747

RAE

16235 1958 Rakbichand & Co.

3748

S. S.

16234 1958 S. F. Bhagat

3749

RAE

16222 1958 Ganeshmal kalidas & Co.

3750

RAE

16220 1958 Mistrymal Cookraj & Co.

3751

RAE

16219 1958 Mistrymal Cookraj & Co.

3752

RAE

16218 1958 Rakbichand & Co.

3753

RAE

16217 1958 Kheemraj Otharmal Co

3754

RAE

16214 1958 Kheemraj Otharmal Co

3755

RAE

16213 1958 Kheemraj Otharmal Co

3756

RAE

16212 1958 V. S. Surne

3757

RAE

16210 1958 Mutalmal Himatmal

3758

RAE

16207 1958 Sayyed Abdul Sayyed

3759

RAE

16196 1958 Mani J. P.

3760

RAE

16193 1958 Andhari Coal Factory
Page 171

Sheet3

3761

RAE

16181 1958 R. L. Zaveri

3762

RAE

16175 1958 Ziloo Library Ltd

3763

RAE

16156 1958 A Alibhai & Co.

3764

RAE

16155 1958 Sugrabai Malan

3765

RAE

16138 1958 V. S. Maskar

3766

RAE

16136 1958 V. S. Swane

3767

RAE

16135 1958 Dhana Mall Silkmills

3768

RAE

16133 1958 Premchand

3769

RAE

16131 1958 W. P. Patwardhan

3770

S. S.

16130 1958 Himatlal M. Bhusa

3771

RAE

16116 1958 Vishnawath Mhatre

3772

RAE

16105 1958 R. S. Iyer

3773

RAE

16104 1958 Rekha Densha

3774

RAE

16074 1958 Sarab Gomes

3775

RAE

16048 1958 Kapoorchand Indaji

3776

RAE

16039 1958 Devshi Bharmal & Co.

3777

RAE

16025 1958 Universal Credit Co

3778

RAE

16021 1958 M. R. Malshi

3779

RAE

16020 1958 Babulal Jayantilal & Co.

3780

RAE

16017 1958 Madhukar Deshmukh

3781

RAE

16547 1958 Adamji Katawala

3782

RAE

16546 1958 Adamji Katawala
Page 172

Sheet3

3783

RAE

16540 1958 Gold Filled Leather Works

3784

RAE

16539 1958 Gold Filled Leather Works

3785

RAE

16532 1958 Ezra Brothers

3786

S. S.

16529 1958 Somchand J. Shah

3787

RAE

16526 1958 Narayandas Shroff

3788

S. S.

16517 1958 Shah J. Balachand

3789

16511 1958 K. K. Chhapakhanawala

3790

RAE

16507 1958 Cloth Trading Co.

3791

RAE

16506 1958 Bhajichand Punamchand

3792

RAE

16499 1958 Zandu Pharmacitical Works

3793

RAE

16494 1958 Abdul Hussain & Co.

3794

RAE

16477 1958 Radhe Vallabh Ramprasad

3795

RAE

16476 1958 Sumubai Choksey

3796

RAE

16475 1958 Sumubai Choksey

3797

RAE

16474 1958 B. T. Mukhi

3798

RAE

16470 1958 N. B. Irani

3799

RAE

16468 1958 Hastimal Ranka

3800

RAE

16467 1958 Hastimal Ranka

3801

S. S.

16466 1958 Manmal Devichand & Co.

3802

RAE

16451 1958 Ramji Mershi

3803

RAE

16458 1958 Fatma Khanun Khan

3804

RAE

16450 1958 Gangi Welji Shah
Page 173

Sheet3

3805

RAE

16449 1958 Kanchanbai Hiralal

3806

RAE

16448 1958 Mahendra & Co.

3807

RAE

16447 1958 Sukhraj Anupchand

3808

RAE

16446 1958 Goverdhanlal Bansilal

3809

RAE

16438 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3810

RAE

16436 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3811

RAE

16434 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3812

RAE

16430 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3813

RAE

16428 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3814

RAE

16423 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3815

RAE

16422 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3816

RAE

16421 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3817

RAE

16409 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3818

RAE

16410 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3819

RAE

16413 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3820

RAE

16414 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3821

RAE

16415 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3822

RAE

16416 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3823

RAE

16417 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3824

RAE

16418 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3825

RAE

16412 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3826

RAE

16419 1958 United Housing Pvt.Ltd.
Page 174

Sheet3

3827

RAE

16420 1958 United Housing Pvt.Ltd.

3828

RAE

9001 1958 A. Bharat Marurali

3829

RAE

16406 1958 Hind Industrial Corp/

3830

S. S.

16400 1958 Otandas Wadhusingh

3831

RAE

16399 1958 S. N. Savankar

3832

RAE

16392 1958 British Paintes India Ltd

3833

RAE

16389 1958 Chunilal Bhimaji

3834

RAE

16383 1958 Chandrakaran R. & Co.

3835

RAE

16374 1958 Mehburabai Fidahussain

3836

RAE

16373 1958 Mahadeo Krishna

3837

RAE

16364 1958 F. M. Sale

3838

RAE

16362 1958 Durgabai Waman Patil

3839

RAE

16352 1958 Industrial Chemical Co.

3840

RAE

16350 1958 Orintal Mills Stores Co

3841

RAE

16347 1958 A. M. Esperance

3842

RAE

16345 1958 Radhabai Tukaram Desai

3843

RAE

16338 1958 Sardarmal & Co.

3844

RAE

16337 1958 Rajashri Gopal & Co.

3845

RAE

16333 1958 Raghunath Kamkar

3846

RAE

16328 1958 Kapoorchand Jethaji & Co.

3847

RAE

16327 1958 Kapoorchand Jethaji & Co.

3848

RAE

16323 1958 Alidas Tejbhender
Page 175

Sheet3

3849

RAE

16319 1958 Talaballi Dawoodji

3850

RAE

16297 1958 Hirji Shamji & Co.

3851

RAE

16296 1958 Hirji Shamji & Co.

3852

RAE

16295 1958 Ramji Kalyanji Patel

3853

RAE

5999 1958 Abbasbhai Ibrahimji

3854

RAE

5633 1958 Hindustan Iron Steel Co.

3855

RAE

5632 1958 Hindustan Iron Steel Co.

3856

RAE

5618 1958 S. Gupta & Sons

3857

RAE

5615 1958 A. Alibhai & Co.

3858

RAE

4230 1958 Ramlal R. Dube

3859

RAE

4235 1958 B. Laxman Consle

3860

RAE

4236 1958 Diamand Surgical Work

3861

RAE

4237 1958 Alaudin Mistry

3862

RAE

4241 1958 Mahim Coal & Coke Depo

3863

RAE

4239 1958 Mahim Coal & Coke Depo

3864

RAE

4226 1958 Ramchandra L. Chhabria

3865

RAE

4225 1958 Jan Laxmi

3866

RAE

4223 1958 Taherbhai Khanbhai

3867

RAE

4222 1958 Yeshwant P. Naik

3868

RAE

4220 1958 S. H. Commissarial

3869

RAE

4218 1958 B. J. Patel

3870

RAE

4217 1958 R. M. Muthayya
Page 176

Sheet3

3871

RAE

4215 1958 Poonamchand Premchand Co.

3872

RAE

4214 1958 Poonamchand Premchand Co.

3873

RAE

4204 1958 Seshamal Kusturchand

3874

RAE

4202 1958 Ansuya Rama

3875

RAE

4201 1958 Bai Kisanabai Haji Mohamed

3876

RAE

4196 1958 Indradev S. Dasgupta

3877

RAE

4195 1958 Ismail Esap Mangasa

3878

RAE

4193 1958 Kamlabai Namdeo Dalal

3879

RAE

4192 1958 Kamlabai Namdeo Dalal

3880

RAE

4191 1958 G. H. Wanderkar

3881

RAE

4190 1958 Y. K. Ghatwalawala

3882

RAE

4189 1958 Sayad Ali Akbarali

3883

RAE

4187 1958 Sayad Ali Akbarali

3884

RAE

4186 1958 Sayad Ali Akbarali

3885

RAE

4185 1958 Sayad Ali Akbarali

3886

RAE

4184 1958 Sayad Ali Akbarali

3887

RAE

4183 1958 Sayad Ali Akbarali

3888

RAE

4179 1958 Sayad Ali Akbarali

3889

RAE

4178 1958 Sayad Ali Akbarali

3890

RAE

4177 1958 Sayad Ali Akbarali

3891

RAE

4175 1958 Natinkumar Ismail

3892

RAE

4174 1958 Sitaram Sirbharakh
Page 177

Sheet3

3893

RAE

4172 1958 Sumatribai Pitale

3894

RAE

4170 1958 Prabhudayal Gupta

3895

RAE

4167 1958 Khurshetji Restonji Wadia

3896

RAE

4166 1958 United Co.

3897

RAE

4165 1958 A R. B. Sheth

3898

RAE

4162 1958 Print Well

3899

RAE

4160 1958 Seshmal Kasturchand

3900

RAE

4159 1958 Seshmal Kasturchand

3901

RAE

4188 1958 Sayad Ali Akbarali

3902

RAE

4158 1958 N. J. Guzdar

3903

RAE

4157 1958 Naneck Gurdan

3904

S. S.

4155 1958 Radhakishan Shivkishan

3905

RAE

4154 1958 P. R. Gogalkar

3906

RAE

4153 1958 Purshottam Yeshwant Raibaykar

3907

RAE

4152 1958 Krishnalal Gordhandas & Co.

3908

RAE

4150 1958 Krishnalal Gordhandas & Co.

3909

RAE

4149 1958 Jayantilal & Co.

3910

RAE

4148 1958 Devdandas Saduram

3911

RAE

4147 1958 Pratap & Co.

3912

RAE

4146 1958 S. Laxman Shetye

3913

RAE

4145 1958 Ganesh Madanani

3914

RAE

4143 1958 N. H. Valibhoy
Page 178

Sheet3

3915

S. S.

4139 1958 Printwell

3916

RAE

4135 1958 Nanji Danjai & Co.

3917

RAE

4133 1958 M. A Sheth

3918

RAE

4131 1958 Saifuddin Ebrahim

3919

RAE

4130 1958 Saifuddin Ebrahim

3920

RAE

4128 1958 Ladubai Desai Rana

3921

RAE

4127 1958 Alimohammed Haji

3922

RAE

4123 1958 D. D. Karwala

3923

RAE

4118 1958 Punamchand Premchand Co

3924

RAE

4119 1958 Vanchilal Champalal & Co.

3925

RAE

4116 1958 Punamchand Premchand Co

3926

RAE

4115 1958 Punamchand Premchand Co

3927

RAE

4114 1958 Bipinkumar Electric Corpn.

3928

RAE

5669 1958 Zehrabai Abdul Hussain

3929

RAE

5668 1958 Mohd.Umar Karim

3930

RAE

5670 1958 Zehrabai Abdul Hussain

3931

RAE

5673 1958 R. Erasmar Fernandes

3932

RAE

5674 1958 R. Erasmar Fernandes

3933

RAE

5675 1958 K. B. Sonami

3934

RAE

5682 1958 Amrutlal Bankarsa

3935

RAE

5683 1958 M. H. Gandhi

3936

RAE

5210 1958 Abbas Shaikh
Page 179

Sheet3

3937

S. S.

5205 1958 M. Daulatraj

3938

RAE

5202 1958 Amrutlal Bhavandas Gandhi

3939

RAE

5200 1958 Victor Vieges

3940

RAE

5199 1958 M. Viejes

3941

RAE

5198 1958 Jain Co. Operative

3942

RAE

5196 1958 Appruval Manufacturing Co.

3943

RAE

5195 1958 Vallabhdas Vasani

3944

RAE

5194 1958 Premchand Bhikchamchand

3945

RAE

5190 1958 National Chemical Works

3946

RAE

5189 1958 Chunilal Umaji

3947

RAE

5184 1958 Maganlal Hiralal

3948

RAE

5182 1958 B. Balubhai

3949

RAE

5180 1958 Namsingh Dalpatsingh

3950

RAE

5177 1958 Juhu Auto Service

3951

RAE

5171 1958 H. N. Bharia

3952

RAE

5168 1958 Dhiju Fernandes

3953

RAE

5167 1958 D. S. Fernandes

3954

RAE

5166 1958 D. S. Fernandes

3955

RAE

5511 1958 S Mulla Fezoraz

3956

RAE

5513 1958 Shaikh Mohamedin

3957

RAE

5514 1958 S. P. Save

3958

RAE

5972 1958 P. M. Gandhi
Page 180

Sheet3

3959

RAE

5969 1958 Shaikh Abdul

3960

RAE

5968 1958 Shaikh Abdul Kadir

3961

RAE

5856 1958 S. T. Shamshi

3962

RAE

5855 1958 R. M. Mehta

3963

RAE

5854 1958 Premchand & Co.

3964

RAE

5846 1958 Narendas Dayabhai

3965

RAE

5842 1958 Manilal H. Patel

3966

RAE

5840 1958 Manilal H. Patel

3967

RAE

5837 1958 Manilal H. Patel

3968

RAE

5025 1958 Indersen Jurasbhai

3969

RAE

5028 1958 Vishaldas C. Bhausab

3970

RAE

5031 1958 M. R. Gordhandas

3971

RAE

5033 1958 Madhdeo M. Karpe

3972

RAE

5034 1958 William F. Willrav

3973

RAN

927 1958 Dattatray Pitamber Mehta

3974

RAN

928 1958 K.M. Roy

3975

RAN

929 1958 Abdul Abdul Mohamed

3976

RAN

930 1958 A. T. Roze

3977

RAN

931 1958 Arun Shamshan

3978

RAN

932 1958 Dawoodbhai L. Vaidh

3979

RAN

933 1958 B.B. Pathani

3980

RAN

934 1958 Mohamed Alladdin
Page 181

Sheet3

3981

RAN

935 1958 Amrutlal K. Shah

3982

RAN

936 1958 Sitaram N. Sawant

3983

RAN

937 1958 Vasant D. Vaze

3984

RAN

938 1958 Dattaram Gaganan Tandal

3985

RAN

939 1958 Dwarakanath Ganesh Pathankar

3986

RAN

942 1958 Arvind Brothers

3987

RAN

1340 1958 Shah R. K

3988

RAN

1339 1958 Gopibai Gupta

3989

RAN

1349 1958 Hawa Begam

3990

RAN

1343 1958 Velji V. Chhadwa

3991

RAN

652 1958 R. V. Parikh

3992

RAN

653 1958 G. C. Shah

3993

RAN

654 1958 Kantilal C. Shah

3994

RAN

655 1958 Kanji Bhavanji

3995

RAN

656 1958 Trimbak Dagudu Ghate

3996

RAN

657 1958 Rajbali Singh Dwarkasingh

3997

RAN

658 1958 Mallaiya Subhaiya

3998

RAN

659 1958 Tukaram Gangaram Mane

3999

RAN

660 1958 Shrikant Krishna Shinde

4000

RAN

661 1958 Sitaram B. Ghobi

4001

RAN

662 1958 Ramadhar Sahdevsingh

4002

RAN

663 1958 Suryaji Tanoo
Page 182

Sheet3

4003

RAN

664 1958 Balchandra Krishna

4004

RAN

665 1958 Vasant Ganpat

4005

RAN

666 1958 Khandrao Dattatray

4006

RAN

667 1958 Sadashiv Balaji

4007

RAN

668 1958 Ramakant Mahadeo

4008

RAN

669 1958 Bhiku Bhiva Dalvi

4009

RAN

670 1958 Nakhul Shyama

4010

RAN

671 1958 Krishna Ganpat

4011

RAN

672 1958 Raghunath P. Kini

4012

RAN

673 1958 Mohamed K. Jaji Issa

4013

RAN

403 1958 P.K. Mohamed

4014

RAN

1340 1958 John Francis

4015

RAN

1341 1958 John Francis

4016

RAN

1347 1958 Dwarkadas Tribhavandas

4017

RAN

1348 1958 Dwarkadas Tribhavandas

4018

RAN

925 1958 Bhaganlal S. Arora

4019

RAN

601 1958 Shavakshaw Burjorji

4020

RAN

675 1958 Haribhai K. Desai

4021

RAN

674 1958 Bhupendra T. Desai

4022

RAN

4023

RAN

875 1958 Ferreira

4024

RAN

876 1958 M. D'Mello

1330 1958 B. K. Tripati

Page 183

Sheet3

4025

RAN

877 1958 Mishrimal Dhanraj

4026

RAN

878 1958 Joe Felix Gomes

4027

RAN

879 1958 T. S. D'souza

4028

RAN

880 1958 Joseph Rodriques

4029

RAN

881 1958 Abdulla Ismail

4030

RAN

882 1958 S. Suleman

4031

RAN

883 1958 D. P. Baria

4032

RAN

885 1958 A. D'souza

4033

RAN

886 1958 J.Fernandes

4034

RAN

887 1958 Dr. Valghar Baker

4035

RAN

888 1958 F. D'souza

4036

RAN

889 1958 Sulaman Shayaman

4037

RAN

890 1958 Ali Mohamed Patel

4038

RAN

891 1958 Ali Mohamed Patel

4039

RAN

892 1958 Rehman Sulamen

4040

RAN

893 1958 Vanmali N. D

4041

RAN

894 1958 H. Pareira

4042

RAN

895 1958 Devraj Ghelabhai

4043

RAN

896 1958 P. R. Mapasekar

4044

RAN

897 1958 Tribhavandas Bhanji

4045
4046

7810 1958 Pravinchand & Co.
RAE

7825 1958 Abdul Ibrahimji
Page 184

Sheet3

4047

15007 1958 Nutan Stores

4048

15018 1958 Pranlal Indarji

4049

RAE

15019 1958 Pranlal Indarji

4050

S. S.

15026 1958 Dayalal Govindji Mehta

4051

15030 1958 Premchand Bhikchamchand

4052

RAE

15031 1958 Premchand Bhikchamchand

4053

RAE

15041 1958 R. R. Dubey

4054

RAE

15044 1958 Wardhan Ltd

4055

RAE

15848 1958 Dwarakadas P

4056

RAE

15043 1958 Fajmal Devichand

4057

RAE

15049 1958 H. S. Dhongalkar

4058

RAE

15051 1958 Dhanamall Silk Mills

4059

S. S.

15055 1958 Hastimal

4060

RAE

15063 1958 H. D.Shah

4061

RAE

15066 1958 J.M. Coelho

4062

RAE

15691 1958 Govand Mahadeo Chundulkar

4063

RAE

15699 1958 Chimanlal Zaveri

4064

RAE

15700 1958 M. V. Chandrakant

4065

RAE

15701 1958 Haji Mustafa

4066

RAE

15703 1958 Nomanbhai Karimbhai

4067

RAE

15705 1958 Jerbhai M. Vazitkar

4068

RAE

15708 1958 Kasturben Laxmidas
Page 185

Sheet3

4069

RAE

15710 1958 Kasturben Laxmidas

4070

RAE

15711 1958 Kasturben Laxmidas

4071

RAE

15712 1958 Kasturben Laxmidas

4072

RAE

15719 1958 R. K. Meheshwari

4073

RAE

15722 1958 Gobindram Brothers

4074

RAE

15723 1958 Gobindram Brothers

4075

RAE

15726 1958 Gobindram Brothers

4076

RAE

15727 1958 Gobindram Brothers

4077

RAE

15733 1958 Premchand & Co.

4078

RAE

15734 1958 Alex Perira

4079

RAE

15743 1958 Rajbai Barrot

4080

RAE

15757 1958 Devid A. Reber

4081

RAE

15764 1958 M. B. Todkar

4082

RAE

15766 1958 C. R. Rana Iyer

4083

RAE

15775 1958 Sarfroz Khan

4084

RAE

4085

RAE

15778 1958 Shantiram B. Pawar

4086

RAE

15784 1958 Eknath Maruti Merde

4087

RAE

15786 1958 Devidas Dwarkadas

4088

RAE

15793 1958 Damodar Arjun Govind

4089

RAE

15067 1958 Ayshabai Jiva

4090

RAE

15804 1958 Fatimapai Edroos

7776 1958 Vijaya Krishanji Karamkar

Page 186

Sheet3

4091

RAE

15811 1958 Premchand Bhikchamchand

4092

RAE

15813 1958 Devji Kanji

4093

RAE

15815 1958 Laxmidas & Co.

4094

RAE

15816 1958 Ibrahim Abubakhar

4095

RAE

15828 1958 Varadhaji Hukumji Solanki

4096

RAE

15829 1958 Varadhaji Hukumji Solanki

4097

RAE

15836 1958 Primal Machiner Stores Co.

4098

RAE

15492 1958 Umer Ismail patel

4099

RAE

15495 1958 Hasanali Kamruddin

4100

RAE

15634 1958 Mulji Karani & Co.

4101

S. S.

15636 1958 Nadirbhai Beramji

4102

RAE

15637 1958 M. B. Raja

4103

RAE

15639 1958 Kurverji Jethabhai

4104

RAE

15640 1958 Jayant Narayandas

4105

RAE

15647 1958 Satyapal Gopilal Brothers

4106

RAE

15650 1958 Moulvi Parnay

4107

RAE

15651 1958 Moulvi Parnay

4108

RAE

15654 1958 Purshottam Lalji

4109

RAE

15707 1958 Manilal Dulabhji

4110

RAE

15837 1958 Premier Machinary Stores Co

4111

RAE

15838 1958 Vadilal R. Shah

4112

RAE

15841 1958 Mulibai B. Bhuta
Page 187

Sheet3

4113

RAE

15842 1958 Damodardas B. Bhuta

4114

RAE

15846 1958 Manilal Dulabhji

4115

RAE

15850 1958 Purshottam Meghji

4116

RAE

15865 1958 Purshottam Meghji

4117

RAE

15867 1958 Purshottam Meghji

4118

RAE

15889 1958 Indirabai Chachad

4119

RAE

15842 1958 Vithaldas Kanji

4120

RAE

15848 1958 Ahmed Abdul

4121

RAE

15902 1958 G Jagatkumar

4122

RAE

15912 1958 Premical Water Ltd

4123

RAE

15914 1958 Fatmabai Fazalbhai

4124

RAE

15917 1958 Tropical Engineering
767 1958 Premchand Bhikchamchand

4125
4126

RAE

3 1958 Kashibai Sarda

4127

RAE

5 1958 Kashibai Sarda

4128

RAE

6 1958 Kashibai Sarda

4129

RAE

7 1958 Kashibai Sarda

4130

RAE

8 1958 Kashibai Sarda

4131

RAE

10 1958 Vilas Narayandas

4132

S. S.

21 1958 Motilal Lakshmichand

4133

RAE

22 1958 M. Shantilal & Co.

4134

RAE

25 1958 B. E. Supariwala
Page 188

Sheet3

4135

RAE

28 1958 P. D. Shah

4136

S. S.

30 1958 Excelsial Automobiles

4137

S. S.

31 1958 Varautral Trading Co

4138

32 1958 Dalichand Chhogmal & Co.

4139

36 1958 Jivraj & Co.

4140

40 1958 Rameshchandra Doshi

4141

S. S.

45 1958 Banarasilal Merchant

4142

50 1958 Vallabhji R. Co.

4143

52 1958 Pukhraj Karmani

4144

55 1958 Valladbhadas P. Patel

4145

57 1958 Jayantpaper Mart

4146

1000 1958 Raminiklal Nanji

4147

995 1958 Girdharlal Jivan Shah

4148

994 1958 Chhogmal Kesaji

4149

RAE

993 1958 Imam Khan Mohamed Khan

4150

992 1958 Balsara & Co.

4151

988 1958 Mishrimal Pukharaj & Co.

4152

S. S.

986 1958 R. A. Chocokshi

4153

985 1958 Sion Automobiles

4154

766 1958 M. J. Khamdhi & Co.

4155

764 1958 B. B. Sarpotdar

4156

760 1958 Kancharla Mohanrao
Page 189

Sheet3

4157

759 1958 Jivraj & Co.

4158

758 1958 Bombay Shoe Work

4159

754 1958 Kalachand Ghanshyamdas

4160

756 1958 G. P. Gonsalves

4161

754 1958 Haji Mohamed

4162

753 1958 Sorabji & Co.

4163

752 1958 Sesmal Kusturrchand

4164

RAE

751 1958 Jagmohan Bagarka

4165

RAE

750 1958 Jagmohan Bagarka

4166

RAE

749 1958 Jagmohan Bagarka

4167

RAE

746 1958 A. D. Gandhi

4168

RAE

745 1958 Jamunadas Gordhandas

4169

RAE

742 1958 Dr. L. kachadowrian

4170

RAE

738 1958 Amrutlal Gandhi

4171

RAE

731 1958 Akbar Ibrahim

4172

RAE

728 1958 Amiruddin Mohamed Ali

4173

RAE

726 1958 Hergovind Dharmsi

4174

RAE

723 1958 Krtikumar Premji & Co.

4175

RAE

722 1958 Krtikumar Premji & Co.

4176

RAE

721 1958 Krtikumar Premji & Co.

4177

RAE

720 1958 Krtikumar Premji & Co.

4178

RAE

787 1958 Bai Puribai Chandarani
Page 190

Sheet3

4179

RAE

789 1958 Sohanlal & Co.

4180

RAE

791 1958 D. R. Banaji

4181

RAE

792 1958 Air India International

4182

RAE

778 1958 Atmaram L. Kadam

4183

RAE

777 1958 Atmaram L. Kadam

4184

RAE

775 1958 Tulsidas R. Dube

4185

RAE

773 1958 Bhichamchand & Sons

4186

RAE

770 1958 Nigam Brothers

4187

RAE

769 1958 Tar Mohamed hajiabul

4188

RAE

161 1958 Narayan Ganpat Shirange

4189

RAE

159 1958 Gulamali Alimohamed

4190

RAE

156 1958 Gulamali Alimohamed

4191

RAE

154 1958 Dolly S. Nagpurwala

4192

RAE

152 1958 Dolly S. Nagpurwala

4193

RAE

151 1958 Dolly S. Nagpurwala

4194

RAE

150 1958 Dolly S. Nagpurwala

4195

RAE

149 1958 Dolly S. Nagpurwala

4196

RAE

148 1958 Abdul Haji

4197

RAE

147 1958 Abdul haji

4198

RAE

145 1958 Union Chemical

4199

RAE

146 1958 Abdul Haji

4200

RAE

144 1958 Dayabhai Chhaganlal
Page 191

Sheet3

4201

RAE

143 1958 Official Trustees

4202

RAE

142 1958 Karimji Abdul Hussain

4203

RAE

141 1958 Karimji Abdul Hussain

4204

RAE

140 1958 Karimji Abdul Hussain

4205

RAE

139 1958 F. M.Sale

4206

RAE

136 1958 Gangubai Galugade

4207

RAE

135 1958 Rangitsingh Dharamsey

4208

RAE

133 1958 Mohini Stores

4209

RAE

132 1958 Haji Abdul

4210

RAE

131 1958 Haji Abdul

4211

RAE

130 1958 Haji Abdul

4212

RAE

128 1958 Mujachand Pratapji

4213

RAE

124 1958 Devichand Coopaji

4214

RAE

122 1958 Rajendra A. Mehta

4215

RAE

120 1958 Narayan Gopal Soman

4216

RAE

119 1958 Omkarmal Kedea

4217

RAE

117 1958 Jhamnabhai & Co.

4218

RAE

116 1958 Hindustan Iron Steel Co.

4219

RAE

106 1958 Vishram Khimji

4220

RAE

105 1958 Rajaballi Vazarale

4221

S. S.

103 1958 Landon Euamel Co.

4222

102 1958 East Asiatic Co.
Page 192

Sheet3

4223

RAE

99 1958 Hind Tea Co.

4224

RAE

96 1958 Kanaiyalal G.

4225

S. S.

93 1958 Maganlal Keshavji

4226

S. S.

92 1958 Rama Mohabat

4227

S. S.

91 1958 Hari Swami Tharumal

4228

S. S.

90 1958 Lachmandas Harisingh

4229

RAE

89 1958 Abdelly Yunubbhoy

4230

RAE

88 1958 Abdelly Yunubbhoy

4231 RAE

87 1958 Abdelly Yunubbhoy

4232 RAE

86 1958 Abdelly Yunubbhoy

4233 RAE

85 1958 Abdelly Yunubbhoy

4234 RAE

84 1958 Fatmabai Mohamed Ali

4235

83 1958 Motilal Hirachand Trading

4236

81 1958 Jayantilal Keshavlal & Brothers

4237

78 1958 Taleraja Products

4238

77 1958 Taleraja Products

4239

75 1958 Pandarinath Dattatray Vaidya

4240

71 1958 Moham Dersingh

4241

64 1958 Bhikamchand premchand

4242

63 1958 Bhikamchand premchand

4243

60 1958 Vardhaji Solanki

4244

259 1958 Mishrimal Pukharaj & Co.
Page 193

Sheet3

4245

256 1958 Jenabai Alimohamed

4246

255 1958 Janabai Alimohamed

4247

203 1958 H. H. Sardar

4248 RAE

250 1958 Sonawala Co.

4249 RAE

249 1958 Sonawala Co.

4250

248 1958 Ramlal Kapoor

4251

241 1958 Central bank

4252

237 1958 Gauri Shankar Motilal

4253 S. S.

234 1958 Mennrs Cloth Trading

4254

233 1958 Mohamed Umar

4255

232 1958 Walkhan Mohamed Khan

4256

229 1958 Raghunath Devji & Co.

4257

227 1958 I. G. Gajjar & Co.

4258

224 1958 Mistry A. N.

4259

222 1958 Adam J. V.

4260

221 1958 Bombay Samachal P. Ltd

4261

218 1958 Jadhavji Govindji

4262

217 1958 Jadhavji Govindji

4263

215 1958 Mulji & Co.

4264

214 1958 Mulji & Co.

4265 S. S.

408 1958 Bhabhutmal & Co,

4266

17348 1958 Dhanji Tethabhai
Page 194

Sheet3

4267

17350 1958 Vithaldas Motiram

4268

17351 1958 Bhikamchand premchand

4269

17352 1958 Dr. B. D. Printer

4270

393 1958 J. R. Molishaw & Co.

4271

394 1958 Jamshadji R. Ichhaporia

4272

396 1958 Mahadeo Prasad

4273

398 1958 K.K. Mehta

4274

401 1958 Shah Zaverilal Co.

4275

402 1958 Shah Zaverilal Co.

4276

405 1958 Shah Zaverilal Co.

4277

406 1958 Shah Zaverilal Co.

4278

392 1958 Sarichand & Co.

4279

387 1958 Ghanshamdas Varomal

4280 RAE

386 1958 Akbaralli Alimohamed

4281 RAE

384 1958 Akbaralli Alimohamed

4282 RAE

383 1958 Akbaralli Alimohamed

4283

382 1958 Akbaralli Alimohamed

4284 RAE

381 1958 Akbaralli Alimohamed

4285

377 1958 Internatinal Film

4286 RAE

375 1958 Society of Sent Jhon

4287

373 1958 Bhikhamachand Himatmal

4288 RAE

372 1958 Dattatray Chapalekar
Page 195

Sheet3

4289 RAE

371 1958 Dattatray Chapalekar

4290

368 1958 Mohanbhai Desai

4291

364 1958 Bhabhutmal Jasraj

4292

363 1958 Bhabhutmal Jasraj

4293

362 1958 Bhabhutmal Jasraj

4294

361 1958 Bhabhutmal Jasraj

4295

360 1958 Rasiklal Sakherla

4296

359 1958 M. K. Agarwal

4297

356 1958 Vinod A. Shah

4298 RAE/R

353 1958 B. S. Kolwankar

4299 RAE

287 1958 Chunilal H. Tarwadi

4300

289 1958 D. D. Khatri

4301

290 1958 Shah Harji Shamji

4302

291 1958 Shah Harji Shamji

4303

293 1958 Shah Harji Shamji

4304

294 1958 Shah Harji Shamji

4305 S. S.

298 1958 Shah Karushi Premji

4306

303 1958 Mody & Co.

4307

304 1958 Haribhai Co.

4308

305 1958 Ismail Hanan Khaubhai

4309

306 1958 D. B. Daruwalla

4310

307 1958 Ismail Batliwalla
Page 196

Sheet3

4311 RAE

308 1958 Shah & Co.

4312 S. S.

309 1958 Mohamlal Pitambardas

4313

311 1958 Nandlal Sanghavi

4314

313 1958 Hindustan Flour Mill

4315 RAE

316 1958 Shamlal Jai Govind

4316

319 1958 Ramesh Manchanda

4317 RAE

320 1958 M. B. Desai

4318 RAE

321 1958 Devichand Shah

4319 RAE

322 1958 Devichand Shah

4320

162 1958 Narayan Shringare

4321

163 1958 Bhagwan Kulkarni

4322

167 1958 A. M. Khambaty & Co.

4323 RAE

1345 1958 Sarjirao Gaikwad

4324

173 1958 Tribhovandas Roonji

4325 RAE

174 1958 K.B.Patel

4326

175 1958 R. B. Munshi & Co.

4327

176 1958 Chunilal Huaji

4328 RAE

179 1958 Ismail E. M.

4329

180 1958 Amerchand Devichand

4330

182 1958 Kuverji Jetha

4331

187 1958 Vishnu Prasad Vyas

4332

188 1958 Bhimchand Jethmal
Page 197

Sheet3

4333

189 1958 Bhimchand Jethmal

4334 RAE

191 1958 Likhraj Parasram

4335 RAE

192 1958 Cooverji Kheraj

4336 RAE

193 1958 Cooverji Kheraj

4337

194 1958 Mulchand Co

4338

196 1958 R. M. Duwanshi

4339 RAE

195 1958 M.M.Gupta

4340

199 1958 Goswami Manganlalji

4341

200 1958 Alfa Rubber Co.

4342

201 1958 United International Trading

4343

202 1958 United International Trading

4344

203 1958 United International Trading

4345

204 1958 V. Nandlal & Co.

4346

206 1958 H. H. Sardar

4347

207 1958 Abdul Kadar

4348

209 1958 Banarasilal

Merchant

4349 RAE/R

15071 1958 Ayeshabai Jiva

4350

15069 1958 Ayeshabai Jiva

4351

15919 1958 Bhavandas Dwarkadas

4352

15924 1958 Bhabhutmal & Co,

4353

15666 1958 Vijaysingh & Co.

4354

15670 1958 Krishnaji Chamanlal
Page 198

Sheet3

4355

15671 1958 Premchand Bhikchamchand

4356

15675 1958 V. B. Damonte

4357

15678 1958 Hind Stone Supplying Co.

4358

15687 1958 Kapoorchand Tejmal

4359

15689 1958 C. Khimchand & Co.

4360

15944 1958 Abdul Hussain

4361

15925 1958 Babutmal Hemraj & co.

4362

15927 1958 Killick Nixon Co.

4363

15930 1958 Sakruddin H.

4364

15940 1958 Bella Travasso

4365

15945 1958 Abdul Hussain

4366

15964 1958 Sayed Abdul

4367

15965 1958 Kamlavati K. Dossa

4368

15970 1958 Popatlal M. Shah

4369

7124 1958 Shantabai Vasudeo Naik

4370

7130 1958 Bhikamchand premchand

4371

15001 1958 Bombay Mercaintile Corp

4372

12816 1958 Suggar L. Vertayya

4373

12769 1958 C. D'silva

4374

12770 1958 Abdul karim

4375 RAE

12774 1958 Haroon Kondaji

4376

12775 1958 Shankar B. Bhosale
Page 199

Sheet3

4377 RAE

12777 1958 S. Henry

4378

12783 1958 Laxman Narayan Pawar

4379

12784 1958 A. A. Naik

4380

12787 1958 Purshottam & Co.

4381 RAE

12790 1958 Shankunta P. Joshi

4382

12792 1958 Ismail Tajuddin

4383

12794 1958 Hariher & Vaidhya

4384

12795 1958 Abdulla Haji

4385

12798 1958 Rustomji

4386

12799 1958 Ayeshabai Ahmed

4387 S. S.

12800 1958 Citizen Benefit Soc.

4388

12801 1958 Citizen Benefit Soc.

4389 S. S.

12802 1958 Citizen Benefit Soc.

4390

12803 1958 C. D. Dodecha

4391

12808 1958 Velji Shivgana

4392

9968 1958 A. D. Stanvel

4393

9963 1958 Shantilal N. Co.

4394

7348 1958 Omprakash Gupta

4395

12835 1958 Bhagwandas

4396

12833 1958 Shah V. A.

4397 S. S.

12829 1958 Meghaji

4398

12826 1958 Chhaganlal M. Jain
Page 200

Dhanji

Sheet3

4399

12825 1958 Bhabhutmal Hemraj

4400

12818 1958 Trivedi R. N.

4401

12817 1958 Ratan N. Nagir

4402

12768 1958 Chemilon Industries

4403

12765 1958 Hemraj Chuturbhoj & Ors

4404

12764 1958 Kamal Talkies

4405

12763 1958 Gulbhai Chandabhai

4406

12762 1958 Rashid M. Meher

4407

12760 1958 Rauji & Co.

4408

12758 1958 Premji Purshottam

4409

12757 1958 S. C. Shah

4410

12756 1958 Ramanlal Parikh

4411

12754 1958 Victory Furniture Works

4412

12751 1958 Mohamlal Keshavlal

4413

12750 1958 Atmaram Wani

4414

12747 1958 Ashikalli

4415

12735 1958 Rajmal Dhanraj

4416 RAE

12732 1958 Mahadeo Narayan

4417

12731 1958 Babutmal Hemraj & co.

4418

12727 1958 Jivraj Gordhandas & Co.

Fudoobhai

4419

7730 1958 Vora Hazarmal & Co.

4420

7732 1958 Phillya Raghbirsingh
Page 201

Sheet3

4421

7737 1958 S. H. Parikh

4422 RAE

7738 1958 Fatmabai Akbarali

4423

7739 1958 Jamnadas Sons P.Ltd.

4424

7745 1958 Malti Marfalia

4425

7747 1958 Hakim Abdul

4426

7748 1958 Hakim Abdul

4427

7752 1958 Premchand Chanaji

4428

7755 1958 Motilal Suganamal

4429

7756 1958 Shrawan Shimga

4430

7768 1958 R. K. Persuram

4431

7769 1958 Velji Verji

4432

7770 1958 Velji Verji

4433

7775 1958 Ishwardas harilal

4434

7778 1958 Telecom Industries

4435

7784 1958 Odhaji Mehta

4436

7785 1958 Mehebubali Rahim

4437

12846 1958 K. B. Shah

4438

12847 1958 K. B. Shah

4439

12848 1958 Kartarsingh Puri

4440

7443 1958 Jayant Engineerin

4441 RAE

12865 1958 N.R. Roopa

4442

12854 1958 T.Pratapchand
Page 202

Sheet3

4443

12856 1958 T.Pratapchand

4444

12868 1958 Abdul Reheman

4445

14215 1958 Bhikamchand H. Trading

4446 RAE

7323 1958 Jamnadas Jethabhai

4447

7302 1958 Swati Cinema

4448

7300 1958 Swati Cinema

4449

7299 1958 Swati Cinema

4450

7298 1958 Swati Cinema

4451

7297 1958 General Tubes Pvt.Ltd.

4452

7295 1958 D.R. Banaji

4453

7294 1958 D.R. Banaji

4454

7293 1958 D.R. Banaji

4455

7287 1958 B.K.Patel

4456 RAE

7283 1958 B.B.Shah

4457

7282 1958 D.G.Shah

4458

7280 1958 Husanbhai Sarkariwalla

4459

7279 1958 Husanbhai Sarkariwalla

4460

7277 1958 Husanbhai Sarkariwalla

4461

7276 1958 Husanbhai Sarkariwalla

4462

7997 1958 Ayodhaprasad Shukla

4463

7954 1958 Lee & Mirhad P.Ltd.

4464

7950 1958 P. Kesrajee
Page 203

Sheet3

4465

7949 1958 Hirachand Sardarlal

4466

7948 1958 Hirachand Sardarlal

4467

7947 1958 Habibali Munna

4468

7942 1958 L. Jadhavjee

4469

7940 1958 Agarwal Brothers

4470

7936 1958 Lalbahdur Balramsingh

4471 RAE

7935 1958 Shantrabai Mushaqbaige

4472

7934 1958 Ali Akber Gulami

4473

7933 1958 M.G. Raza

4474

7931 1958 T.Lalji & Co.

4475

7929 1958 Ismail Zeher Khan

4476

7922 1958 Nigam Brothers

4477

7920 1958 Victor Economicoff

4478

7912 1958 G.Abdul Gafur

4479

7911 1958 Advance Paints Ltd.

4480

7908 1958 Jagdishchandra Jain

4481

7909 1958 Ottermal Bhutaji

4482

7907 1958 Omkar P.Gupta

4483 RAE

7904 1958 Haji Tarmohhemad

4484

7902 1958 T.H.Abdul

4485

7900 1958 Husein K. Dabir

4486

7899 1958 Husein K. Dabir
Page 204

Sheet3

4487

7898 1958 H.P.Mwhta & Co,

4488

7897 1958 Chimanlal & Co.

4489

7896 1958 Ismail M.K.

4490

7893 1958 Chimanlal & Co.

4491

7891 1958 S.P. Saigal

4492

7889 1958 K.Mohandas

4493

7887 1958 S.V.Khot

4494

7881 1958 R.Madanlal & Co.

4495

7886 1958 Krishndas Nathjibhai

4496 S. S.

7884 1958 Kirtikumar Brothers

4497

7883 1958 Gopal Laxman

4498

7876 1958 Abdul Gafur

4499

7873 1958 Kantilal Mehta

4500

7871 1958 Asian Motor Car Co.

4501

7864 1958 Jeyntilal Kalidas

4502

7869 1958 N. Jivanlal & Co.

4503

7868 1958 N. Jivanlal & Co.

4504

7867 1958 N. Jivanlal & Co.

4505

7866 1958 N. Jivanlal & Co.

4506

7862 1958 B.Kantilal & Co.

4507

7859 1958 P.Vasantrai & Co.

4508

7857 1958 M.J. Khimson & Co.
Page 205

Sheet3

4509

7852 1958 Dr.J.S.Kanga

4510

7848 1958 Ratanlal Lohia

4511

7842 1958 M.R. Irani

4512

7835 1958 Soubhagyachand & Co.

4513

7834 1958 V.Kalachand

4514

7832 1958 B.C.Shastri

4515

7831 1958 Abdul Ibrahimji

4516

7828 1958 Kurbanali Gumgji

4517

7827 1958 D.Jethabai

4518

7826 1958 Manubai Ganeshram

4519

7825 1958 Abdul Ibrahimji

4520

7824 1958 Abdul Ibrahimji

4521

7823 1958 Abdul Ibrahimji

4522

7822 1958 Abdul Ibrahimji

4523

7819 1958 Fresh Dyes & Cem.

4524

7818 1958 Vastimal Surajmal

4525 RAE

7816 1958 N.K. Husain

4526

7813 1958 Chaganlal M. Jain

4527

7809 1958 Purshottam D. Joshi

4528

7808 1958 Shah P. M.

4529

7807 1958 F.D. Fuzalbhai

4530

7805 1958 F.D. Fuzalbhai
Page 206

Sheet3

4531

7798 1958 Sayed Abdul

4532

7797 1958 V.A.Desai

4533

7796 1958 M.L. Lakhani

4534

7793 1958 Hari Thread Works

4535

7725 1958 Morarji Govindji

4536

7724 1958 S.K,Vishwanathan

4537

7723 1958 D.G.Joshi

4538

7721 1958 Mohd. Ibrahim Khatri

4539

7720 1958 Mohd. Ibrahim Khatri

4540

7718 1958 Mohd. Ali Mosaji

4541

7641 1958 Taj Shi Kheraj

4542

7642 1958 Pookhraj & Co,.

4543

7647 1958 Ponamdas Gomaji

4544

7648 1958 V.S. Maskar

4545

7654 1958 Indian Sugger Mills

4546

7655 1958 Indian Sugger Mills

4547

7656 1958 Indian Sugger Mills

4548

7659 1958 P.S.Pandit

4549

7660 1958 G.Salwyan & Co.

4550

7667 1958 Surajmal Shamsunder

4551

7669 1958 Mohanlal D. Aya

4552

7672 1958 Ramankanta N.
Page 207

Sheet3

4553

7676 1958 Herkishandas N. Hospital

4554 RAE

7677 1958 S.M. Khanbatti

4555

7878 1958 N. Dahichand & Co.

4556

7682 1958 C.M. Kabli

4557

7690 1958 R. Pandit & Co.

4558

7691 1958 Amrutlal & Co.

4559

7692 1958 Amrutlal & Co.

4560

7696 1958 Tuniram Nathooram

4561

7698 1958 S. Aziz Ahemd

4562

7701 1958 Wadilal R. Salvi

4563

7702 1958 Dr. D.R.Banaji

4564

7703 1958 Dr. D.R.Banaji

4565

7704 1958 Dr. D.R.Banaji

4566

7705 1958 Voltas Ltd.

4567

7707 1958 Jemson Guest House

4568

7714 1958 Tilokchand & Co.

4569

7242 1958 Venilal Jaikishandas

4570

7238 1958 Omersi & Co.

4571

7237 1958 Omersi & Co.

4572

7232 1958 Husenbhai Sarkariwala

4573

7461 1958 S.T. Rambhau

4574

7464 1958 A.T. Parikh
Page 208

Sheet3

4575

7466 1958 Joshi & Co.

4576

7460 1958 Ganga V. Rajaram

4577

7578 1958 Jhaverchand Padamshi

4578

7577 1958 Jhaverchand Padamshi

4579

2939 1958 Ratansi Kersondas

4580 RAE

5646 1958 Ratansi Kersondas

4581
4582

17296 1958 R.Chiumanlal & Co,.
7576 1958 Jhaverchand Padamshi

4583 RAE

14426 1958 N.M.Mehta & Co.

4584

14427 1958 N.M.Mehta & Co.

4585

14429 1958 Alfild S.T.

4586

14430 1958 Shankar T.M.

4587

14431 1958 B.H.Kulkarni

4588

14432 1958 A.L. Manikram

4589

14434 1958 Anna Baburao Salunke

4590

14438 1958 Yeshwant Garode

4591

14439 1958 M.A. Wavda

4592

14440 1958

4593

14444 1958 Evis Lucky P.Ltd.

4594

14452 1958 Husein ali Karimbhai

4595

14453 1958 Vora J.A.

4596

14457 1958
Page 209

Sheet3

4597

14459 1958 Gordhandas Nandas

4598

14460 1958 Gordhandas Nandas

4599

14461 1958 Seth Gordhandas Nandas

4600

14462 1958 Gordhandas Nandas

4601

14463 1958 Gordhandas Nandas

4602

14464 1958 Gordhandas Nandas

4603

14465 1958 Karim A. Motiwala

4604

14466 1958 Danodar Shah & Brothers

4605

14468 1958 Mulvi Mohm. Husan

4606

14471 1958 C.R. Sawant

4607

14473 1958

4608

14447 1958 R.V. Manek

4609

14478 1958 D.J. Latinwala

4610

14484 1958 The P. S. Mills Co. Ltd.

4611

14485 1958 Dr.K.G. Mahimtura

4612

14483 1958 V. Hanraj & Co.

4613

14488 1958 Haji Ahmd.

4614

14490 1958 Maganlal Narsibhai

4615

14493 1958 Sayed

4616

14495 1958 Sayed

4617

14497 1958 J. Prabhudas & Sons

4618

14498 1958 Hotchand Topandas
Page 210

Sheet3

4619

14499 1958 Hotchand Topandas

4620

14751 1958 Mulji & Co.

4621

14754 1958 Chunilal Shroff & Co.

4622

14758 1958 Ramdas T. Kapadia

4623

14759 1958 Lee & Mirhad P.Ltd.

4624

14761 1958 B.N. Reddy

4625

14764 1958 R.K. Ratnami

4626

14766 1958 Bharat Textile Cropn.

4627

14770 1958 Premji & Co.

4628

14771 1958 Hamidkhan Shahidkhan

4629

14776 1958

4630

14777 1958 Lata Pictures

4631

14779 1958 P.M. Shah

4632

14780 1958

4633

14781 1958

4634

14782 1958 Shankar Balkrishna

4635

14784 1958 Shankar Balkrishna

4636

14787 1958 Shankar Balkrishna

4637

14788 1958 S.K. Irani

4638

14790 1958 S.K. Irani

4639

14791 1958 S.K. Irani

4640

14792 1958 S.S. Naik
Page 211

Sheet3

4641

14794 1958 S.K,Irani

4642

14795 1958 S.K,Irani

4643

14796 1958 S. K. Irani

4644

14797 1958 Freni M. Engg.

4645

14798 1958 S.K,Irani

4646

4407 1958 Inayatali Pardawala

4647

4409 1958 C. R. Parilekar

4648

4410 1958 Bombay Paints

4649

4413 1958

4650

4414 1958 Devji Bharmal

4651

4415 1958 C. S. Khembay

4652

4416 1958 K. Tulsiram Merchant

4653

4417 1958 Kamlakar Raghunath

4654

4418 1958 F. G. Tambawala

4655

4421 1958 L. Hiralal

4656

4422 1958 Shah R. R.

4657

4423 1958 Ratanbai Ismailjee

4658

4425 1958 S.B. Shah

4659

4426 1958 G.T.Advani

4660

4427 1958 G.T. Advani

4661

4431 1958 Adit Singh Punjalal

4662

4433 1958 Champaklal Nanabhai
Page 212

Sheet3

4663

4447 1958 Bombay Supplying Ltd.

4664

4448 1958 F.B. Daruwala

4665

13802 1958 Ebrahim Ali Mohd.

4666

13804 1958 Sher Khan

4667

13805 1958 S. Khan

4668

13808 1958 M.D. Bharucha

4669

13811 1958 Bai Parvatibai Sakare

4670

13823 1958

4671

13816 1958 P.G. Kardale

4672

13820 1958 A.K. Janardhan

4673

13821 1958 Pookhraj Nainmal

4674

13826 1958 Raghuvir Singh

4675

13826 1958 Raghuvir Singh

4676

13831 1958 A.G. Fajundar

4677

13832 1958 R.V. Kanji

4678

13828 1958 C.R. Hakani

4679

13829 1958 V.L. Premji

4680

13834 1958 B.A. Sakarwala

4681

13836 1958 R.B. Mishra

4682

13841 1958 R.M. Esurule

4683

13842 1958 D.B. Sidhwa

4684

13844 1958 H.S. Poonawala
Page 213

Sheet3

4685

13845 1958 J. Gachavi

4686

13846 1958 B.J. Pandya

4687

13849 1958 S.A. Shah

4688

13850 1958 M.Khemaji

4689

15331 1958 Ebrahim Tayyabji

4690

15348 1958 V.Tapulal

4691

15347 1958 V.Tapulal

4692

15303 1958 M. Siyaramllha

4693

15308 1958 P.H. Kapadia

4694

15311 1958 James Finlay Co.

4695

15313 1958 T.M.Shah

4696

15315 1958 Poonmchand & Co.

4697

15316 1958 Poonmchand & Co.

4698

15318 1958 S.K. Sutarwala

4699

15302 1958 J.F. Bhosle

4700

15320 1958 Rajkumar Silk Pallace

4701

15322 1958 T. Pookhraj

4702

15321 1958 Bachubhai Chandumal

4703

15324 1958

4704

15330 1958 Darvesh Timber Mart

4705

15332 1958 Vasudev Liladhar

4706

15333 1958 Dattakumar V. Desai
Page 214

Sheet3

4707

15335 1958 G.Trilahidas

4708

15336 1958 K. Herkisandas

4709

15337 1958 Keshavram Harkisandas

4710

15338 1958 K. Gulam

4711

15342 1958 B.D. Boovariwala

4712

15349 1958 Chunilal & Co.

4713

15350 1958 Raghavji Kanji

4714

12900 1958 Kisandas

4715

13851 1958 V.G. Berde

4716

13853 1958

4717

13855 1958 G.D. Enginner

4718

13860 1958 Gulak Husein

4719

13863 1958 Isabhai & Co.

4720

13688 1958 J. John D'ssouza

4721

13867 1958 Tanumal Ramchandra

4722

13868 1958 Alibhai & Co.

4723

13869 1958 Alibhai & Co.

4724

13870 1958 Alibhai & Co.

4725

13873 1958 C.G. Maniyat

4726

13877 1958 Y.H. Burhane

4727

13878 1958 Desai L. G.

4728

13879 1958 Desai L. G.
Page 215

Sheet3

4729

13880 1958 Ratanshi Ranchod

4730

13881 1958 H.G. Kadam & Co,

4731

13882 1958 Talerabai T.

4732

13886 1958 Seth F. Yusufali

4733

13887 1958 Seth F. Yusufali

4734

13891 1958 T.Gulabchand & Co.

4735

13894 1958 P.S. Kaverla

4736

13897 1958 Shantilal Popatlal

4737

13899 1958 Shantilal Popatlal

4738

13900 1958 R.B. Mishra

4739

14799 1958 S.K,Irani

4740

14002 1958 Bhupendra N.

4741

14007 1958

4742

14008 1958 N.M. Parikh

4743

14010 1958 Chokasi & Co.

4744

14011 1958 Babu Hemchandra

4745

14012 1958 Motilal Dharamdas

4746

14013 1958 Miakhan Estate P.Ltd.

4747

14017 1958 Pannalal Silk Mills

4748

14019 1958

4749

14020 1958 Khimji T.

4750

14022 1958 Pookhraj Jormalji
Page 216

Sheet3

4751

14023 1958 A.Parsaram

4752

14024 1958 C.G.Bhagat

4753

14025 1958 G.G. Kalyan

4754

11202 1958 Ruria Petrolium P.Ltd.

4755

11204 1958 Shah Hirji Shamji

4756

11208 1958 A. Husein Barkat

4757

11210 1958 K.M. Patel

4758

11212 1958 K.S. Vishwanathan

4759

11213 1958 K.S. Gopalkrishnan

4760

11214 1958 Chunilal Mehta

4761

11215 1958 C.J. Mehta

4762

11218 1958 Chunilal Mehta

4763

11219 1958 H. Aliddina

4764

11223 1958 Paramount Mills Co.

4765

11224 1958 Mathuradas Jadhavji

4766

11225 1958 P. Desai

4767 E

936 1958 Krishna Abaji

4768 E

950 1958 Dhanji K. Bhoir

4769 E

949 1958 Sakharbhanu Ismail

4770 E

948 1958 J. H. jambhula

4771 E

947 1958 P. Dowtatram

4772 E

946 1958 Shankar Laxman
Page 217

Sheet3

4773 E

945 1958 Aktar Hussain

4774 E

944 1958 Shankar Ganpat More

4775 E

942 1958 Kisnasingh C. Dudhani

4776 E

941 1958 Ganpat R. Pandit

4777 E

938 1958 N. Chandulal

4778 E

937 1958 Krishna A. Bhujare

4779 E

933 1958 L. N. Ratan

4780 E

932 1958 G. Zinabhai

4781 E

928 1958 Bhavandas Herjivandas

4782 E

926 1958 Wadhu Rama

4783 E

923 1958 R. Brijpalsingh

4784 E

921 1958 Cawasjee J. Bart

4785 E

904 1958 B. A. Aziz

4786 E

902 1958 M. J.More

4787 E

1578 1958 Rao S. D. Thakur

4788 E

1579 1958 Manilal H.Purohit

4789 E

1580 1958 S. Abdulla

4790 E

1581 1958 B. M. Corp.

4791 E

1583 1958 B. M. Corp.

4792 E

1584 1958

4793 E

1585 1958 B. M. Corp.

4794 E

1586 1958 B. M. Corp.
Page 218

Sheet3

4795 E

1787 1958 B. M. Corp.

4796 E

1588 1958 B. M. Corp.

4797 E

1590 1958

4798 E

1593 1958 M. U Kumar

4799 E

1592 1958 Saude Dias

4800 E

2035 1958 B. M. Corp.

4801 E

2036 1958 B. M. Corp.

4802 E

2037 1958 B. M. Corp.

4803 E

2083 1958 M. H. Ahmed

4804 E

2040 1958 Ibrahim R. Motiwala

4805 E

2041 1958 Mathurdas Vajanjee

4806 E

2042 1958 Shamdas Chandumal

4807 E

2043 1958 B. M. Corp.

4808 E

2044 1958 B. M. Corp.

4809 E

2045 1958 B. M. Corp.

4810 E

2046 1958 B. M. Corp.

4811 E

2048 1958 B. M. Corp.

4812 E

2050 1958 Tarasingh Herbindersingh

4813 E

2039 1958 M. D. Coopal

4814 E

1819 1958

4815 E

1820 1958 B. M. Corp.

4816 E

1818 1958 B. M. Corp.
Page 219

Sheet3

4817 E

1815 1958 Habib A Walji

4818 E

1813 1958 Bombay State

4819 E

1812 1958 R. T. Raza

4820 E

1810 1958 Bhagirathi Desai

4821 E

1809 1958 J. S. Safiddin

4822 E

1808 1958 R. B. Thakur

4823 E

1806 1958 Bombay State

4824 E

1574 1958

4825 E

1570 1958 Ranchoddas Vallabhdas

4826 E

1569 1958 Ranchoddas Vallabhdas

4827 E

1568 1958 S. B. Chandulal

4828 E

1567 1958 Dermal Khubchand

4829 E

1565 1958 Ranchoddas Vallabhdas

4830 E

1564 1958 Ranchoddas Vallabhdas

4831 E

1562 1958 B. M. Corp.

4832 E

1559 1958 Children Aid Soc.

4833 E

1558 1958 Children Aid Soc.

4834 E

1557 1958 Ranchoddas Vallabhdas

4835 E

1556 1958 Ranchoddas Vallabhdas

4836 E

1555 1958 Nooruddin A Bandukwala

4837 E

1554 1958 Lalji Liladhar

4838 E

1553 1958 Edith Cabral
Page 220

Sheet3

4839 E

1552 1958 Khalimabai

4840 E

1551 1958 S. Ramprakash

4841 E

1823 1958 Gurusingh Saleha

4842 E

1822 1958 Kulsumbhai Ismail

4843 E

1876 1958 B. M. Corp.

4844 E

1877 1958 B. M. Corp.

4845 E

1878 1958 S. E. Keshavji

4846 E

1879 1958 Sabastian Abbuquezque

4847 E

1880 1958 Narayan D. Samant

4848 E

1882 1958 Uttamchand Bhatia

4849 E

1883 1958 M. Soladanha

4850 E

1884 1958 Ishwardas Haridas

4851 E

1886 1958

4852 E

1887 1958 Janab Safiuddin

4853 E

1888 1958 Prabhulal Virchand

4854 E

1890 1958 Bhagwandas Jethabhai

4855 E

1892 1958 Jehawger R. Marker

4856 E

1893 1958 Bombay State

4857 E

1894 1958 B. M. Corp.

4858 E

1895 1958 B. M. Corp.

4859 E

1897 1958 B. M. Corp.

4860 E

1899 1958 B. M. Corp.
Page 221

Sheet3

4861 E

1900 1958 Janu B. patel

4862 E

2003 1958 B. M. Corp.

4863 E

2005 1958 B. M. Corp.

4864 E

2006 1958 B. M. Corp.

4865 E

2007 1958 B. M. Corp.

4866 E

2008 1958 S. M. Pande

4867 E

2011 1958 M. A. Kothari

4868 E

2014 1958 B. B. Vichare

4869 E

2012 1958 R. S. patel

4870 E

2015 1958 B. M. Corp.

4871 E

2017 1958 B. M. Corp.

4872 E

2018 1958 B. M. Corp.

4873 E

2019 1958 B. M. Corp.

4874 E

2020 1958 B. M. Corp.

4875 E

2022 1958 B. M. Corp.

4876 E

2023 1958 B. M. Corp.

4877 E

2024 1958 B. M. Corp.

4878 E

2025 1958 Shivshankar Joshi

4879 E

2026 1958 Laxmabai V. Dhole

4880 E

2028 1958 B. M. Corp.

4881 E

2027 1958 F. M. Khan

4882 E

2029 1958 B. M. Corp.
Page 222

Sheet3

4883 E

2031 1958 B. M. Corp.

4884 E

2030 1958 B. M. Corp.

4885 E

2032 1958 B. M. Corp.

4886 E

2033 1958 B. M. Corp.

4887 E

2034 1958 Dennis Lopes

4888 E

1539 1958 Piroza N. Karbhari

4889 E

1926 1958 A. A. Madraswala

4890 E

1927 1958 S. K. Kamble

4891 E

1928 1958 Bhagawandevi Gangadhar

4892 E

1929 1958 B. M. Corp.

4893 E

1931 1958 B. M. Corp.

4894 E

1932 1958 B. M. Corp.

4895 E

1933 1958 B. M. Corp.

4896 E

1934 1958 B. M. Corp.

4897 E

1935 1958 B. M. Corp.

4898 E

1936 1958 B. M. Corp.

4899 E

1937 1958 B. M. Corp.

4900 E

1939 1958 Prtemji Karabhai

4901 E

1941 1958 J. M. Yusuf

4902 E

1943 1958 Permanand Kersondas

4903 E

1944 1958 Mathuradas Vasanji

4904 E

1945 1958 Mathuradas Vasanji
Page 223

Sheet3

4905 E

1948 1958 A. J. Fernandes

4906 E

1950 1958 Govindram Tikamdas

4907 E

1851 1958 Gulabchand Narsinghji

4908 E

1852 1958 J. A. Moosa

4909 E

1854 1958 Neelkanthan Triveyam

4910 E

1855 1958 B. M. Corp.

4911 E

1856 1958 B. M. Corp.

4912 E

1857 1958 B. M. Corp.

4913 E

1858 1958 B. M. Corp.

4914 E

1859 1958 B. M. Corp.

4915 E

1860 1958 Mohimbai Ishwardas

4916 E

1861 1958 C. S. Dave

4917 E

1862 1958 Haridas C.

4918 E

1864 1958 B. S. Chiny

4919 E

1865 1958 Hakkimuddin E. Bandukwala

4920 E

1866 1958 Gulam Hussain

4921 E

1867 1958 T. K. Desai

4922 E

1868 1958 Jusabhai Ibrahim

4923 E

1869 1958 Bombay State

4924 E

1872 1958 B. M. Corp.

4925 E

1873 1958 B. M. Corp.

4926 E

1874 1958 B. M. Corp.
Page 224

Sheet3

4927 E

1875 1958 B. M. Corp.

4928 E

1526 1958 B. M. Corp.

4929 E

1527 1958 B. M. Corp.

4930 E

1528 1958 B. M. Corp.

4931 E

1529 1958 B. M. Corp.

4932 E

1530 1958 B. M. Corp.

4933 E

1531 1958 B. M. Corp.

4934 E

1532 1958 B. M. Corp.

4935 E

1533 1958 B. M. Corp.

4936 E

1534 1958 B. M. Corp.

4937 E

1535 1958 Hussain Miya

4938 E

1536 1958 Baboola Prasadilal Gupta

4939 E

1537 1958 Radhabai Balu Shinde

4940 E

7825 1958 Abdul Hussain

4941

7826 1958 Manubai Ganeshram

4942

7827 1958 Damjibhai Jethabhai

4943

7828 1958 A.H. Kadwani

4944

7829 1958 Kurbanali Gangji

4945

8030 1958 Chunilal Hirji

4946

7830 1958 Dharsi Rauchhrods

4947

7831 1958 Abdul Hussain

4948

7832 1958 Trikamlal
Page 225

Sheet3

4949

7833 1958 Govindram Dauhahomal

4950

7834 1958 Vensimal Kalachard

4951

7835 1958 J Bouitace

4952

7836 1958 G. H. Dube

4953

7837 1958 D. T. Rehaja

4954

7838 1958 Parvatibai Vadoojkar

4955

7839 1958 Mangulal Tricumlal

4956

7841 1958 M. H. Topan

4957

10141 1958 R. D. Dubash

4958

7842 1958 Rustam Irani

4959

7843 1958 N. Karamshi

4960

7844 1958 Shah Devichand U.

4961

7845 1958 G. R. Choudhary

4962

7846 1958 P. H. Baliwalla

4963

7847 1958 Champiklal Chunilal

4964

7848 1958 Ratanlal S. Lohia

4965

7849 1958 J. V. Sanghavi

4966

7850 1958 J. V. Sanghavi

4967

7851 1958 Champaklal H. Kothari

4968

7852 1958 W. J. Selwyu

4969 RAE

7853 1958 Lady Nagajbai Ratan Tata

4970

7854 1958 Jagdishprasad Trading
Page 226

Sheet3

4971

7855 1958 Pratap Haridas Haridas

4972 RAE

7858 1958 Jamnadas nakabhai Jadia

4973

7860 1958 Shamji Odhavji

4974

7861 1958 H. C. Bordeira

4975

7862 1958 Sonba E. Sosavade

4976

7863 1958 Mishrimal Pukharaj & Co.

4977

7865 1958 Kulsumbai Abdeal

4978

7868 1958 Shree Dyes & Chemical

4979

7869 1958 Joshi G. N.

4980

7870 1958 Shree Dyes & Chemical

4981 S. S.

7872 1958 N. K. Devassy

4982 RAE

7873 1958 Kantilal Mulchand Mehta

4983

7874 1958 H. A. Siddique

4984

7875 1958 Havabai Alimohamed Jumma

4985

7808 1958 Shah Premji Madan

4986

7809 1958 Purshottam D.Joshi

4987

7810 1958

4988

7811 1958 Brij Mohan Matabadal

4989

7812 1958 Motor Union Insurance Co.

4990

7813 1958 C. M. jain

4991

7814 1958 E. F. Taraporwalla

4992

7815 1958 Dhanraj Mills Ltd
Page 227

Sheet3

4993

7816 1958 Memoonabai K. Hussain

4994

7817 1958 Nihalchand Dalichand Co.

4995

7819 1958 French Dyes & Chemical

4996 RAE

7820 1958 Monika C. Pereira

4997 RAE

7821 1958 Monika C. Pereira

4998

7822 1958 Abdul Ebrahimji

4999

7823 1958 Abdul Ebrahimji

5000

7824 1958 Abdul Ebrahimji

5001

7807 1958 F. D. Fazalbhai

5002

7806 1958 Fazalbhai F. D.

5003

7805 1958 F. D. Fazalbhai

5004

7804 1958 Usmain H. Ambawala

5005

7803 1958 K. R. Sharma

5006

13776 1958 R. G. Ralda

5007

13777 1958 D. L. Ralda

5008 RAN

852 1958

5009 RAN

853 1958 P. D. Khandhari

5010 RAN

854 1958 P. D. Khandhari

5011 RAN

855 1958 P. D. Khandhari

5012 RAN

856 1958 P. D. Khandhari

5013 RAN

858 1958 Jayantilal K Thakkar

5014 RAN

859 1958 D. M. Bhatt
Page 228

Sheet3

5015

14654 1958 Gopal Swami

5016

14655 1958 Gopal Swami

5017

14656 1958 Gopal Swami

5018

14657 1958 Gopal Swami

5019

14658 1958 Gopal Swami

5020

14659 1958 Gopal Swami

5021

14660 1958 Gopal Swami

5022

14663 1958 Nooruddin A Bandukwala

5023

14666 1958 Chunilal & Co.

5024

14667 1958 B. Jugharmal

5025

14668 1958 H. M. Parikih

5026

14669 1958 Ahmed Yusuf

5027

14670 1958 Haji N. Ahmed

5028 S. S.

14671 1958 Pandurang Govind Chavan

5029 RAE

14672 1958 M. R. Sangavi

5030

14674 1958 Meghaji R. & Co.

5031 RAE

14675 1958 Meghaji R. & Co.

5032

14676 1958 M. M. Narsi

5033

14677 1958 M. M. Narsi

5034

14680 1958 Bharat Dyes Chemicals

5035 RAE

14681 1958 J. P. Rogus

5036 RAE

14682 1958 V. Bautlo
Page 229

Sheet3

5037 RAE

14683 1958 Antee Properties Ltd

5038 RAE

14686 1958

5039

14689 1958 Motibai A. Kopti

5040

14693 1958 Bombay State

5041

14697 1958 B. V. Bhoomraddi

5042 RAE

14698 1958 Maheshwar Gondherekar

5043

14699 1958 N. A. Sukhtankar

5044

14700 1958 Sind Chambers Hoc. Soc.

5045

8601 1958 Ramkunvarbai Ramdas

5046

8602 1958 Motilal Mithalal

5047

8603 1958 Motilal Mithalal

5048

8604 1958 Motilal Mithalal

5049

8606 1958 Vithayadhar Bapu

5050

8607 1958 Ahmed Abdulla

5051

8608 1958 H. M. Patel

5052

8609 1958 Bai Lilabai J.

5053

8610 1958 C. D. Agarwal

5054

8611 1958 P. B. Vishalsunderam

5055

8612 1958 Deva Datta Bhalla

5056 RAE

8613 1958 T. B. Patel

5057

8615 1958 Pandurang Kinare

5058

8616 1958 Vallabhdas Gordhandas
Page 230

Sheet3

5059

8617 1958 Vallabhdas Gordhandas

5060

8618 1958 Vallabhdas Gordhandas

5061

8615 1958 Malayya Rachayya

5062

8620 1958 B.S. Shriram Sonkar

5063

8621 1958 R. K. Shah

5064

8622 1958 Mulchand & Co.

5065

8623 1958 Rajaballi Faizullabhai

5066

8624 1958 Fakhru Stores

5067

8625 1958 Abdeali Khanji

5068

8626 1958 Mohammedi Paints

5069

8627 1958 Krishna B. Salunke

5070

8628 1958 Krishna B. Salunke

5071

8629 1958

5072

8642 1958 Boman A. Printer

5073

8643 1958 Gaugabai Kinji

5074

8644 1958 Shah M. G.

5075

8645 1958 Alidas Hemandas

5076

8646 1958 Harichand Textile Mils Ltd

5077

8647 1958 Mohamed Bhai A.Moonim

5078

8648 1958 Mohamed Bhai A.Moonim

5079

8651 1958 Shankar T. Sonawane

5080

8652 1958 Mitha Vala
Page 231

Sheet3

5081

8653 1958 R. M. Pawar

5082 RAE

8654 1958 D. B. Dali

5083 RAE

8655 1958 Dwarkabai Balkrishna

5084

8656 1958 S. K. Pandya

5085 S. S.

8657 1958

5086 RAE

8658 1958 Javerchand Padamshi

5087

8659 1958

5088

8660 1958 Kaluram Hirachand

5089

8661 1958 S. B. Kurla

5090

8662 1958 Ganpat Fanse

5091

8663 1958 Briginder singh

5092

8664 1958 Baba Stores

5093

8665 1958 Haji Abubhakar

5094

8666 1958 Dawarkadas P. Bhimani

5095

8667 1958 M. B. Madha

5096

8668 1958 S. K. Madha

5097

8669 1958 M. B. Madha

5098

8670 1958 G. S. Deligo

5099

8671 1958 Abdul Satar

5100

8672 1958 Abdul Majil Ahmedbhai

5101

8673 1958 Kulkarni Lanoratories

5102

8674 1958 Shapur Brothera
Page 232

Sheet3

5103 RAE

8675 1958

5104

8676 1958 Prakash Cotton Mills

5105

8677 1958 Ramji Co.

5106

8678 1958 W P. Patwardhan

5107

8679 1958 B. A. Mankadri

5108

8680 1958

5109

8681 1958

5110

8682 1958 Deviden S. Pardeshi

5111

8683 1958 Premlal Gupta

5112

8684 1958 Savatribai S. Kharote

5113

8685 1958 Mahadeo A. Kharote

5114

8686 1958 Mohamlal Chunilal

5115

8687 1958 R. M. Desai

5116

8688 1958 R. R. Katla

5117

8689 1958 A. A. Sayyed

5118

8690 1958 K. Shah

5119

8691 1958 T. D.Limaye

5120

8692 1958 Bharat Mill Co.

5121

8693 1958 Khoja

5122

8694 1958 Hindustan Auto Mobiles

5123

8695 1958 B. M. Corp.

5124

8696 1958 Hussain Bharde
Page 233

Sheet3

5125

8697 1958 A. M./ D'souza

5126

8698 1958

5127

8699 1958 Mohamed Issak

5128

8700 1958 Bhagchand Punamchand

5129 RAN

862 1958 S. Sitaram

5130 RAN

863 1958 L. J. Ahir

5131 RAN

864 1958 J. Purshottam

5132 RAN

865 1958 H. G. Hussain

5133 RAN

866 1958 R. M. Kevelramani

5134 RAN

868 1958 H. J. Bulsara

5135 RAN

869 1958 Vinayak K. kamat

5136 RAN

870 1958 Leela Keluskar

5137 RAN

871 1958 L. Mendouza

5138 RAN

872 1958 Anand Sitaram Atwekar

5139 RAN

873 1958 Krishnaji Bhide

5140 RAN

874 1958 E Miranda

5141 RAN

986 1958 Bhadur Singh

5142 RAN

985 1958 Hiralal Maganlal

5143 RAN

984 1958 M. F. Lohar

5144 RAN

983 1958 M. F. Lohar

5145 RAN

982 1958 Bai Parobai

5146 RAN

981 1958 Sant Singh Batheja
Page 234

Sheet3

5147 RAN

979 1958 D. M. patel

5148 RAN

980 1958 Chimanlal K. patel

5149 RAN

978 1958 Rukshmanibai Parekh

5150 RAN

977 1958 Jan Mohamed Khan

5151 RAN

976 1958 Nathalal Bhanji

5152 RAN

945 1958 Somahari Sabale

5153 RAN

946 1958 Bhagwan L. Mehta

5154 RAN

947 1958 Yeshwant Chikhale

5155 RAN

948 1958 K. D. Jadhav

5156 RAN

949 1958 P. R. Samnere

5157 RAN

950 1958 B. L. Bhandari

5158 RAN

944 1958 Fathamabai Sheokhlli

5159 RAN

943 1958 Fathamabai Sheokhlli

5160 RAN

926 1958 D. T. Shah

5161 RAN

899 1958 Ganji Ratansi

5162 RAN

898 1958 A. C. Lewis

5163 RAN

1345 1958 Dawarkadas Tribhavandas

5164 RAN

1346 1958 Dawarkadas Tribhavandas

5165 RAN

1344 1958 R. S. Tiwari

5166 RAN

1339 1958 Gopibai Gupta

5167 E

1601 1958 Kailash Laxman

5168 E

1602 1958 Kailash Laxman
Page 235

Sheet3

5169 E

1604 1958 D. V. Velji

5170 E

1605 1958 Shankar D. Karande

5171 E

1606 1958 Shankar D. Karande

5172 E

1607 1958 Shankar D. Karande

5173 E

1609 1958 B. M. Corp.

5174 E

1610 1958 B. M. Corp.

5175 E

1611 1958 B. M. Corp.

5176 E

1612 1958 B. M. Corp.

5177 E

1613 1958 B. M. Corp.

5178 E

1614 1958 B. M. Corp.

5179 E

1615 1958 B. M. Corp.

5180 E

1616 1958 B. M. Corp.

5181 E

1617 1958 B. M. Corp.

5182 E

1618 1958 B. M. Corp.

5183 E

1621 1958 Kassam Damani

5184 E

1622 1958 D. A. Chougule

5185 E

1623 1958 M. Shivram

5186 E

1624 1958 Minghraj Shivram

5187 E

1625 1958 Minghraj Shivram

5188 RAE

15154 1958 British Paints Ltd

5189 RAE

15155 1958 Radhaballabh & Sons

5190 RAE

15159 1958 Sogmal & Co.
Page 236

Sheet3

5191 RAE

15160 1958 Mayachand & Co.

5192 RAE

15161 1958 Hirachand & Co.

5193 RAE

15168 1958 Dharsi Jagshi

5194 RAE

15171 1958 Fatmabai Ibrahim

5195 RAE

15172 1958 Permanand Kersondas

5196 RAE

15173 1958 K. S. Suchdev Ltd

5197 RAE

15174 1958 Jahangirsingh

5198 RAE

15175 1958 Bhanushali Bros

5199 RAE

15180 1958 Choksi Bros.

5200 RAE

15181 1958 Jagdishprasad Cons Co.

5201 RAE

15183 1958 Surendra Co.

5202 RAE

15185 1958 Pandurang R. Shetye

5203 RAE

15209 1958 D. Meghji Trading

5204 RAE

15212 1958 R. G. Sahasrabudhe

5205 S. S.

15213 1958 Vishandas M. M.

5206

15214 1958 Rakmibai Motiram

5207

15215 1958 Babu Laluprasad

5208

15216 1958 A. C. Taraporewalla

5209

15218 1958 Khwaja Mohmed

5210 RAE

15224 1958 Shamrao S. Tote

5211

15225 1958

5212

15226 1958 Jauharmar Ramkaran
Page 237

Sheet3

5213 RAE

12974 1958 Velji Shyamji

5214 RAE

12975 1958 Velji Shyamji

5215 RAE

12972 1958 Velji Shyamji

5216 RAE

12973 1958 Velji Shyamji

5217 RAE

12965 1958 N. S. Shaikh

5218 RAE

12968 1958 N. Virchand

5219 RAE

12961 1958 B. D. Vora

5220 RAE

12960 1958 Babulal & Co.

5221 RAE

12959 1958 Mangilal Surajmal

5222 RAE

12958 1958 Hindustan Insurance Soc

5223 RAE

12957 1958 Hindustan Insurance Soc

5224 RAE

12956 1958 Ismail M. Momanial

5225 RAE

12955 1958 Hatiji Ibrahim

5226 RAE

12954 1958 A./ K. Irani

5227 S. S.

12951 1958 Shah P. A.

5228 RAE

12952 1958 Govindji & Co.

5229 RAE

12851 1958 B. Choudhary

5230 RAE

12857 1958 Chunilal Fojmal

5231 RAE

12860 1958 B. K. Mahadik

5232 RAE

12861 1958 B. K. Mahadik

5233 RAE

12863 1958 N. S. Bagave

5234 RAE

12870 1958 V. P. Vaidy
Page 238

Sheet3

5235 RAE

12872 1958 Bombay Register Pipe Ltd

5236 RAE

12873 1958 Amrutlal Popatlal

5237 RAE

12874 1958 Vithaldas Gordhandas

5238 RAE

12875 1958 B. Choudhary

5239 RAE

12876 1958 Lamba Motors

5240 RAE

12877 1958 R. Subramanya Iyer

5241 RAE

12881 1958 Akber Suleman

5242 RAE

12882 1958 Akber Suleman

5243 RAE

12883 1958 Akber Suleman

5244 RAE

12884 1958 Akber Suleman

5245 RAE

12885 1958 Akber Suleman

5246 RAE

12886 1958 Akber Suleman

5247 RAE

12890 1958

5248 RAE

12897 1958 Motilal Gangadas

5249 RAE

12898 1958 Shah V. D.

5250 RAE

12899 1958 G. Purshottam Co.

5251 RAE

17626 1958 Shaikh Manu Kasam

5252 RAE

17627 1958 Shaikh Manu Kasam

5253 RAE

17628 1958 Shaikh Manu Kasam

5254 RAE

17629 1958 Narendas Navalchand

5255 RAE

17630 1958 Hariram D. Ruparel

5256 RAE

17631 1958 Hariram D. Ruparel
Page 239

Sheet3

5257 RAE

17632 1958 Hariram D. Ruparel

5258 RAE

17633 1958 Navinchandra Devchand

5259 RAE

17635 1958 Mohomedbhai Abdullabhai

5260 RAE

17636 1958 Bai Manghibai Givindji

5261 RAE/R

17637 1958 Car Mart Ltd

5262 RAE

17639 1958 Elephant Oil Mills Ltd

5263 RAE

17640 1958 D. R. Awasekar

5264 RAE

17641 1958 D. R. Awasekar

5265 RAE

17642 1958 Nabibux Mohamed Mistry

5266 RAE

17643 1958 S. V. Patel

5267 RAE

17644 1958 Jitendra & Co.

5268 RAE

17646 1958 Premchand & Co.

5269 RAE

17647 1958 Rajmal Danmal

5270 RAE

17649 1958 Chandrakant & Bros

5271 RAE

17650 1958 R. Valliji

5272 RAE

17651 1958 R. Valliji

5273 RAE

17652 1958 R. Valliji

5274 RAE

17653 1958 R. Valliji

5275 RAE

17654 1958 R. Valliji

5276 RAE

17655 1958 R. Valliji

5277 RAE

17656 1958 R. Valliji

5278 RAE

17657 1958 R. Valliji
Page 240

Sheet3

5279 RAE

17658 1958 R. Valliji

5280 RAE

17659 1958 R. Valliji

5281 RAE

17661 1958 V. S. Surve

5282 RAE

17662 1958 Abdul R. Yusuf

5283 RAE

17663 1958 Abdul R. Yusuf

5284 RAE

17664 1958 Abdul R. Yusuf

5285 RAE

17665 1958 Abdul R. Yusuf

5286 RAE

17666 1958 Abdul R. Yusuf

5287 RAE

17668 1958 C. J. Asnaney

5288 RAE

17670 1958 Mahalaxmi Textile Registered

5289 RAE

17671 1958 Mahalaxmi Textile Registered

5290 RAE

17672 1958 S. S. Gaitonde

5291 RAE

17673 1958 Prudential Loan Co.

5292 S. S.

17676 1958 Dharajlal M. Thakkar

5293 RAE

17680 1958 Mall & Anderson Ltd

5294 RAE

17681 1958 Indian Plastics Ltd

5295 RAE

17683 1958 New India Co. Ltd

5296 RAE

17684 1958 New India Co. Ltd

5297 RAE

17685 1958 Vijay Singh Liladhar

5298 RAE

17689 1958 Mohamedbhai Abdulbhai

5299 RAE

17690 1958 Lalchand Chunilal Co.

5300 RAE

17691 1958 R. D. Katvi
Page 241

Sheet3

5301 RAE

17692 1958 Gajanan A. Kirpen

5302 RAE

17693 1958 Gajanan A. Kirpen

5303 RAE

17696 1958 Rasiklal N. Gandhi

5304 RAE

17697 1958 Ismail Hussain Kazi

5305 RAE

12904 1958 R. S. Sukle

5306 RAE

12906 1958 Suresh Chandra R.Jaiswal

5307 RAE

12909 1958 Bai Wanubai Mahim

5308 RAE

12913 1958 Mohamlal Joharmalji

5309 RAE

12914 1958 V. D. Desai

5310 RAE

12916 1958 Foreign Products

5311 RAE

12919 1958 N. M. Ghokhle

5312 RAE

12927 1958 Remeshchandra & Co.

5313 RAE

12932 1958 Thakar Dongarsi

5314 RAE

12933 1958 P. D. Daftary

5315 RAE

12936 1958

5316 RAE

12937 1958

5317 RAE

12939 1958 Shantilal M. Parikh

5318 RAE

12944 1958 Excellend Petro Plum Co

5319 RAE

12946 1958 Sanghavi Watch Co.

5320 RAE

12949 1958 Daulatram Purchand

5321 RAE

15232 1958 Cadbury Ltd

5322 RAE

15230 1958 C. M. Rana
Page 242

Sheet3

5323 RAE

15229 1958

5324 S. S.

15233 1958 Rajmal B. Bhandari

5325 RAE

15234 1958 Hemchand Khemraj

5326 RAE

15236 1958 Kashekar G. A.

5327 RAE

15237 1958 A. C. Patel & Co.

5328 RAE

15238 1958 Nana Khandu Shelke

5329 RAE

15249 1958 D. R. Banaji

5330 RAE

15245 1958 Anant Krishna

5331 RAE

15249 1958

5332 RAE

15250 1958 Amratlal Meghraj

5333 RAE

15253 1958 Premji Doongershi & Co.

5334 RAE

15262 1958 Tribhuwandas Kumalshi

5335 RAE

15258 1958

5336 RAE

15263 1958 Purshottam Dayabhu

5337 RAE

15266 1958 Dhanasmall Silks Millks

5338 RAE

15270 1958 Bai Sarabai Mohamedali

5339 RAE

15243 1958 Baldota Bros

5340 RAE

15273 1958 Model Art Printery Ltd

5341 RAE

15275 1958 Halimabai Haji Ibrahim

5342 RAE

15276 1958 Halimabai Haji Ibrahim

5343 RAE

15277 1958 Mohamed Kassim

5344 RAE

15278 1958 Deoshi Shamji
Page 243

Sheet3

5345 RAE

15279 1958 Indokem P. Ltd

5346 RAE

15280 1958 Anthony F Lima

5347 RAE

15281 1958 Anthony F Lima

5348 RAE

13102 1958 New India Co. Ltd

5349 RAE

13103 1958 Bai Rukshmanibai Khimji

5350 RAE

13104 1958 D. P. Barfiwala

5351 RAE

13105 1958 Abdul Gufur

5352 RAE

13106 1958 Mulraj Vallabhdas

5353 RAE

13108 1958 A. Lobo

5354 RAE

13110 1958 Chunilal Dayabhai

5355 RAE

13111 1958 R. R. Kolvankar

5356 RAE

13114 1958 Rameshwar Shamaldas

5357 RAE

13115 1958 Babulal Shankarlal

5358 RAE

13118 1958 S. A. Fernandes

5359 RAE

13122 1958 Indian Sugar Mill

5360 RAE

13125 1958 R. B. Patel

5361 RAE

13126 1958 Industrial Stores

5362 RAE

13127 1958 Ramrishna G. Chougale

5363 RAE

13129 1958 Gopinath Pradhan

5364 RAE

13132 1958 Victory Furniture Works

5365 RAE

13134 1958 P. Y. patkar

5366 RAE

13137 1958 H. M. Mohamed
Page 244

Sheet3

5367 RAE

13141 1958 Kalyanji & Co.

5368 RAE

13144 1958 Shah Kalyanji & Co.

5369 RAE

13146 1958 Rajbai Barot

5370 RAE

13148 1958 P. Amimuddin

5371 RAE

11844 1958

5372 RAE

10201 1958 Paskal D'souza

5373 RAE

10205 1958 N.H. Tala

5374 RAE

10210 1958 Purshottamdasji Binani

5375 RAE

10211 1958 Kanji Sejkar

5376 RAE

10213 1958 Tourmal Kungumal

5377 RAE

10214 1958 Rajpal & Co.

5378 RAE

10215 1958 S. E. Mody

5379 RAE

10216 1958 V. A. Ambavdkar

5380 RAE

10219 1958 S. N. Rauth

5381 RAE

10220 1958 N. V. Divekar

5382 RAE

12976 1958 Valji Shamji

5383 RAE

12977 1958 Valji Shamji

5384 RAE

12978 1958 Valji Shamji

5385 RAE

12979 1958 Valji Shamji

5386 RAE

12981 1958 Valji Shamji

5387 RAE

12982 1958 Valji Shamji

5388 RAE

12983 1958 Valji Shamji
Page 245

Sheet3

5389 RAE

12984 1958 Valji Shamji

5390 RAE

12987 1958 D. B. Naik

5391 RAE

12988 1958

5392 S. S.

12990 1958 Kamla Mills Ltd

5393 S. S.

12991 1958 Newzealand Insurance Co.

5394 RAE

12996 1958 C. R. Mody

5395 RAE

12999 1958 B. C. Sikchi

5396 RAE

13000 1958 Bai Hirbai K. Shah

5397 RAE

11876 1958 Siddhavatibai Angnoo

5398 RAE

11885 1958 A. Alibhai & Co.

5399 RAE

11888 1958 Haji Kasam

5400 RAE

11897 1958

5401 RAE

13901 1958 M. L. Patel

5402 RAE

13902 1958 A. H. Bhiwandiwala

5403 RAE

13903 1958 R. Haji Ebrahim

5404 RAE

13905 1958 K. K. Berajawalla

5405 RAE

13911 1958 L. I. C.

5406 RAE

13914 1958 Zarabai Lalji Duyal

5407 RAE

13919 1958 Abdul Sharifabai

5408 RAE

13920 1958 Abdul Sharifabai

5409 RAE

13922 1958 Shamji Veljee & Co.

5410 RAE

13926 1958 Bhalchandra K. Sathe
Page 246

Sheet3

5411 RAE

13927 1958 Pokhraj Rikhabdas

5412 RAE

13929 1958 Bhalchandra A. Jain

5413 RAE

13932 1958 Maneekshaw D. Gharda

5414 RAE

13934 1958 C. V. Sajgar

5415 RAE

13937 1958

5416 RAE

13938 1958 Chetan P. Parekh

5417 RAE

13939 1958 N. N. Kalapesi

5418 RAE

13940 1958 Govind K. Segwal

5419 RAE

13941 1958 Rajpal Brothers Pvt.Ltd.

5420 RAE

13942 1958 Balaram Bhausing

5421 RAE

13943 1958 Kastur B. Industries Pvt.Ltd.

5422 RAE

13944 1958 Yusufalli Gulamhussein

5423 RAE

13945 1958 Bombay Tubes & Pipes Co.

5424 RAE

13947 1958 Chine Limbayya Sogam

5425 RAE

13948 1958 Mulchand Gamnaji

5426 RAE

17762 1958 A. Kalvert & Co.

5427 RAE

17760 1958 A. Kalvert & Co.

5428 RAE

17753 1958 Champaklal T. Mehta

5429 RAE

17742 1958 Mulchand Manaji

5430 RAE

17741 1958 Mulchand Manaji

5431 RAE

13925 1958 Kamal Bake Soni

5432 RAE

13928 1958 Nirmala Thakordas Choksi
Page 247

Sheet3

5433 RAE

13931 1958 Shamlal Jaigovind

5434 RAE

13935 1958 Dilkhush Tea Co.

5435 RAE

13939

5436 RAE

13946 1958 Modern Tools & Hardware Mart

5437 RAE

13950 1958 Kallianji C. Damji

5438 RAE

13954 1958 Roopsingh Chelasingh

5439 RAE

13956 1958 Vishwanath G. Harchikar

5440 RAE

13958 1958 Tirthankar & Co.

5441 RAE

13960 1958 Industrial Engineering Co.

5442 RAE

13968 1958 A. D. Mohini

5443 RAE

13970 1958 Motor Hood Depot

5444 RAE

13976 1958 M. R. Dhuru

5445 RAE

13989 1958 Bharatkumar Vallabhdas & Co.

5446 RAE

13991 1958 Bharatkumar Vallabhdas & Co.

5447 RAE

13992 1958 Bharatkumar Vallabhdas & Co.

5448 RAE

13993 1958 Hirji Shamji & Co.

5449 RAE

13994 1958 Mansukhlal Bhawanji & Co.

5450 RAE

13995 1958 Shantilal Harilal Barot

5451 RAE

13996 1958 Bhagwandas Bhagchand

5452 S. S.

13576 1958 Chanansingh Shamsingh

5453 RAE

13578 1958 N. Ganpulal & Co.

5454 RAE

13579 1958 D. C. Jolloy

1958 Najamai N. Kalapesi

Page 248

Sheet3

5455 RAE

13581 1958 Brijlal & Hargovind

5456 RAE

13583 1958 Talokchand Gulabchand & Co.

5457 RAE

13584 1958 Talokchand Gulabchand & Co.

5458 RAE

13585 1958 Talokchand Gulabchand & Co.

5459 RAE

13586 1958 Talokchand Gulabchand & Co.

5460 RAE

13590 1958 H. M. Chorani

5461 RAE

13597 1958 Francis Valz

5462 RAE

13598 1958 Tarachand Achaddas & Co.

5463 RAE

13599 1958 Kudaldeshkar Gaud

5464 RAE

13600 1958 K. S. Salian

5465 RAE

17619 1958 E. H. Kathawala & Co.

5466 RAE

3558 1958 Shah Meghji & Co.

5467 RAE

3561 1958 Shah Meghji & Co.

5468 RAE

3564 1958 Gokulprasad Bajpai

5469 RAE

3565 1958 Ravishankar V. Shastri

5470 RAE

3566 1958 Pessumal Pahlemal

5471 RAE

3567 1958 Pessumal Pahlemal

5472 RAE

3568 1958 Mahim Cral & Crke Dept.

5473 RAE

3571 1958 Chunilal Ratansi

5474 RAE

3572 1958 Jewabhoy A. Bhagat

5475 RAE

3578 1958 C. F. Pereira

5476 RAE

3579 1958 S. K. Nicholson Trading
Page 249

Sheet3

5477 RAE

3582 1958 Gajjar's Standard Chemical

5478 RAE

3583 1958 Tuljaram Jaishankar

5479 RAE

3586 1958 Hansraj Laxmidas

5480 RAE

3580 1958 Rambhabai Lalji Vanmali.

5481 RAE

3582 1958 Rambhabai Lalji Vanmali.

5482 RAE

3587 1958 Sitaram Lalchand Shah

5483 RAE

3589 1958 H. B. Narendas & Co.

5484 RAE

3591 1958 Pukhraj Karamaji

5485 RAE

3592 1958 Bipinkumar Rasiklal & Co.

5486 RAE

3594 1958 Santappa Venkatesh Kamath

5487 RAE

3595 1958 Premji D. Prithua

5488 RAE

3597 1958 Nathoolal Jugla

5489 RAE

3599 1958 Chhajuram Vinodkumar

5490 RAE

3600 1958 Talokchand Gulabchand & Co.

5491 RAE

3602 1958 Dr. D. R. Banaji

5492 RAE

3603 1958 Radio Lamp WorksLtd.

5493 RAE

3604 1958 Tourmal Kangumal

5494 RAE

3607 1958 Modern Colour & Chemical Co.

5495 RAE

3608 1958 Meharbanoo Dastur

5496 RAE

3611 1958 L. S. Awatram & Sons.

5497 RAE

3616 1958 Jayantilal Maneklal & Co.

5498 RAE

3617 1958 Jaybharat Tea Co.
Page 250

Sheet3

5499 RAE

3618 1958 National Tea Co.

5500 RAE

3619 1958 National Tea Co.

5501 RAE

3620 1958 Bharat Tea & Coffee Co.

5502 RAE

3621 1958 Bharat Tea & Coffee Co.

5503 RAE

3623 1958 National Tea Co.

5504 RAE

3631 1958 Maruti Hariba Mali & Co.

5505 RAE

3650 1958 Katara Motor Co.

5506 RAE

3654 1958 Sunderdas Kanji

5507 RAE

3656 1958 R. H. Mehta

5508 RAE

3660 1958 Bai Sehra

5509 RAE

3662 1958 National Lifho Works Ltd.

5510 RAE

3664 1958 Dayabhai B. Shah

5511 RAE

3665 1958 Harikrishna D. Shah

5512 RAE

3666 1958 Salvador Ferrao

5513 RAE

3668 1958 Shah Parekh & Co.

5514 RAE

3670 1958 Fatmabibi Edroos

5515 RAE

3671 1958 Fatmabibi Edroos

5516 RAE

3672 1958 Aliaudin Mistry

5517 RAE

3673 1958 L. I. C.

5518 RAE

3674 1958 Eastern Traders

5519 RAE

3675 1958 Chaturbhuj Fojmalji

5520 RAE

3677 1958 Chhaganmal C. Murlacha
Page 251

Sheet3

5521 RAE

3678 1958 Pokhraj Rupchand

5522 RAE

3680 1958 Ebrahim Naverojibhai

5523 RAE

3681 1958 R. J. Shroff

5524 RAE

3682 1958 R. A. Gomes

5525 RAE

3683 1958 Bhagwan Tanaji & Co.

5526 RAE

3686 1958 Narayan S. Prakash

5527 RAE

3688 1958 Baptists Rapheal Cardozo

5528 RAE

3695 1958 Sarabai Jayabali

5529 RAE

3700 1958 Nuruddin Muniruddin

5530 RAE

3701 1958 Shah Lalji & Co.

5531 RAE

3703 1958 M. K. Patil

5532 RAE

3705 1958 E. A. Talib

5533 RAE

3707 1958 Mohd. Hussein Abdul Gafoor

5534 RAE

3709 1958 Bai Khalijabai Haji Ebrahim

5535 RAE

3711 1958 M. J. Sheth

5536 RAE

3713 1958 Sarabai Tayabali

5537 RAE

3715 1958 Mushtaq Ahmed Trading

5538 RAE

3716 1958 Bastan A. Kini

5539 RAE

3718 1958 Himaibai Sojpal

5540 RAE

3719 1958 Nanchand Rupaji

5541 RAE

3723 1958 Janbai Kanji Manji

5542 RAE

3728 1958 Vithal Prabhu Patil
Page 252

Sheet3

5543 RAE

3734 1958 Yusuf Kassam

5544 RAE

3738 1958 Devshi Raisey

5545 RAE

3740 1958 Fazalbhai Ibrahim & Co.

5546 RAE

3741 1958 Anant Stores

5547 RAE

3748 1958 Premchand J. Agarwal

5548 RAE

3751 1958 Kantilal K. Mehta

5549 RAE

3755 1958 Harilal Vanmali

5550 RAE

3757 1958 Mahant Garbhdas

5551 RAE

3758 1958 Mahant Garbhdas

5552 RAE

3760 1958 Rajpal Brothers Pvt.Ltd.

5553 RAE

3764 1958 Dolalraj Sesmal & Co.

5554 RAE

3766 1958 Pokhraj Ganumal

5555 RAE

3767 1958 Bal Mukund Chopra

5556 RAE

3769 1958 D. B. Thakkar

5557 RAE

3776 1958 Mulla Shamsuddin

5558 RAE

3777 1958 Gulamhusein Jaruwala

5559 RAE

3778 1958 Khatijabai Dosajee

5560 RAE

3779 1958 Mohammedbhai Essabhoy

5561 RAE

3781 1958 Kedarnath Mishra

5562 RAE

3782 1958 Kedarnath Mishra

5563 RAE

3783 1958 Shah Parmanant

5564 RAE

3786 1958 Jaymer & Co.
Page 253

Sheet3

5565 RAE

17763 1958 Kalvert & Co.

5566 S. S.

17765 1958 J. Thakorlal & Co.

5567 RAE

17766 1958 Ratanchan D. Rajawat

5568 RAE

17964 1958 Noor Mhoamed & Co.

5569 RAE

17959 1958 Premchand B. Shah

5570 RAE

17958 1958 Premchand B. Shah

5571 RAE

17957 1958 Premchand B. Shah

5572 RAE

17952 1958 Shantaram Bandu

5573 RAE

17945 1958 Shardaprasad Mathur

5574 RAE

17933 1958 Abdul Hussain

5575 RAE

17927 1958 Mulchand & Co.

5576 RAE

17925 1958 Chimanlal Minawala

5577 RAE

17974 1958 Talokchand Gulabchand & Co.

5578

17907 1958 K. S. Sethana

5579

17905 1958 S. A. Karwa

5580

17901 1958 Saramel & Co.

5581

17900 1958 Saramel & Co.

5582

17895 1958 H. D. Vora

5583

17891 1958 Sakharam Krishnaji

5584

17890 1958 B. A. Sawant

5585

17889 1958 A. G. Rane

5586

17884 1958 Gulam Abdul Pathan
Page 254

Sheet3

5587

17882 1958 Sayyed Rahmatulla

5588

17876 1958 Rasiklal A Parikh

5589

17872 1958 Madras Rubber Factory

5590

17868 1958 Khimraj & Co.

5591

17867 1958 Khimraj & Co.

5592

17857 1958 Mulchand & Co.

5593

17855 1958 P. B. Nasta

5594

17853 1958 Devji Maya Jangle

5595

17851 1958 Devji Maya Jangle

5596

17850 1958 Devji Maya Jangle

5597

17849 1958 Devji Maya Jangle

5598

17848 1958 Devji Maya Jangle

5599

17832 1958 Pops Providents

5600

17830 1958 Pops Providents

5601

17829 1958 Pops Providents

5602

17827 1958 Bhurmal & Co.

5603

17821 1958 Mansukhlal Jani

5604 S. S.

17817 1958 Sarichand & Co.

5605

17816 1958 Inderchand Devji

5606

17815 1958 Inderchand Devji

5607

17814 1958 N. B. Lokapur

5608

17809 1958 Lalchand & Co.
Page 255

Sheet3

5609

17787 1958 S. V. Ramkrishna

5610

17782 1958 Damodar Sawalram

5611

17771 1958 Nihalchand Chandumal

5612

17545 1958 Dalichand Taraji

5613

17560 1958 Premchand B. Shah

5614

17561 1958 Premchand B. Shah

5615

17566 1958 Shantilal Sabharam

5616

17580 1958 Thakkar M. P.

5617

3963 1958 Bhagchand Poonamchand

5618

3962 1958 Bhagchand Poonamchand

5619

3961 1958 Bhagchand Poonamchand

5620

3960 1958 L. I. C.

5621 RAE

3959 1958 L. I. C.

5622 S. S.

3958 1958 Vardhaji Solanki & Co.

5623 S. S.

3957 1958 Vardhaji Solanki

5624 RAE

3954 1958 Sondiaala Co

5625 RAE

3952 1958 Lalchand & Co.

5626 RAE

3951 1958 Rajamia Brothers

5627 RAE

3950 1958 Dr. D. R. Banaji

5628 RAE

3949 1958 Dr. D. R. Banaji

5629 RAE

3948 1958 Dr. D. R. Banaji

5630 RAE

3947 1958 Dr. D. R. Banaji
Page 256

Sheet3

5631 RAE

3946 1958 Dr. D. R. Banaji

5632 RAE

3945 1958 Dr. D. R. Banaji

5633 RAE

3943 1958 K. P. Wadia

5634 RAE

3942 1958 Haribhai R. Permar

5635 RAE

3939 1958 Abdul Hussain

5636 RAE

3937 1958 Jivatlal Purlapshai

5637 RAE

3935 1958 Mineral P. Ltd

5638 RAE

3933 1958 Kale Rubbers Ltd

5639 RAE

3932 1958 K. R. Shivalkar

5640 RAE

3928 1958 Jivandas Jamanadas & Co

5641 RAE

3926 1958 Dr. D. R. Banaji

5642 RAE

3923 1958 Dr. D. R. Banaji

5643 RAE

3918 1958 S. K. Waghmode

5644 RAE

3912 1958 Kale Rubbers Ltd

5645 RAE

3910 1958 Tirthdas Deepchand

5646 RAE

3909 1958 B. M. Patel

5647 RAE

3704 1958 M. S. Wani

5648 RAE

3902 1958 Bhagarathibai R. Nervekar

5649 RAE

3900 1958 Adam Ibrahim

5650 RAE

3895 1958 G. P. Kurmi

5651 RAE

3892 1958 Khimraj & Co.

5652 RAE

3891 1958 Govindram Brothers
Page 257

Sheet3

5653 RAE

3889 1958 Govindram Brothers

5654 RAE

3888 1958 Govindram Brothers

5655 RAE

3885 1958 Dr. D. H. Patel

5656 RAE

3880 1958 Malatibai S. Gandhi

5657 RAE

3978 1958 Magraj Trading

5658 RAE

3877 1958 Herbanslal

5659 RAE

3872 1958 Devnarayan Sharma

5660 RAE

3871 1958 Mahalaxmi Mills

5661 RAE

8871 1958 Ramzanali Nansey

5662 RAE

3869 1958 R. H. Mehta

5663 RAE

3867 1958 Jokhiram Prahladrai

5664 RAE

3865 1958 Bombay Paints Ltd

5665 RAE

3863 1958 Hemandas Manghirmal

5666 S. S.

3862 1958 K. Fatchchand

5667 RAE

3860 1958 Rev Er H. Monquis

5668 RAE

3855 1958 Nangi Kapurchand

5669 RAE

3853 1958 Dharamdas Ishwarlal

5670 RAE

3851 1958 Lilataben L. Damania

5671 RAE

3841 1958 Ralchand & Co.

5672 RAE

3847 1958 Kavasji J. Bart

5673 RAE

3842 1958 Laxmidas & Brothers

5674 RAE

3841 1958 Shah Jayantilal & Co.
Page 258

Sheet3

5675 RAE

3840 1958 S. M. Mullaferoze

5676 RAE

3640 1958 V. H. Solanki

5677 RAE

3837 1958 Pashabi Lalkhan

5678 RAE

3836 1958 Bai Sonabai Ghaswala

5679 RAE

3835 1958 Balkrishna Vithal Swar

5680 RAE

3817 1958 Dalatrai & Co.

5681 RAE

3816 1958 Dalatrai & Co.

5682 RAE

3815 1958 O. D. Bagul

5683 RAE

3808 1958 Chimanlal Bhogilal

5684 RAE

3807 1958 Gulabbai C. Mehta

5685 RAE

3805 1958 Visindas punjabi

5686 RAE

3803 1958 Fulchand & Co.

5687 RAE

3802 1958 Fattmabai Peerbhoy

5688 RAE

3798 1958 Alimohamed Bundeally

5689 RAE

3797 1958 Alimohamed Bundeally

5690 RAE

3796 1958 Bombay Villages Ind.

5691 RAE

3795 1958 Shantibai S. Joshi

5692 RAE

3792 1958 Manikji Padamsi

5693 RAE

3791 1958 Sawtridevi Kumar

5694 RAE

3790 1958 Thormal G. Jethamal

5695

3789 1958 Thackar

& Co.

5696

3788 1958 Thackar

& Co.

Page 259

Sheet3

5697

17669 1958 Mahalaxmi Textile

5698

17674 1958 Prudential Loan Co.

5699

17682 1958 Nariman S. Chubwala

5700

17686 1958 Meharji Karkara

5701

17644 1958 New Royal Co.

5702

17695 1958 Babulal A Shah

5703

17705 1958 Surajmal Shyamsunder

5704

17992 1958 Nenmal & Co.

5705

17634 1958 Shah Kalyanmal & Co.

5706

17638 1958 Herbert Sons P. Ltd

5707

17645 1958 M. G. Gharda

5708

3556 1958 Shah Meghji & Co.

5709

3555 1958 Shah Meghji & Co.

5710

3554 1958 Shah Meghji & Co.

5711

3551 1958 K. C. Adagani

5712 S. S.

3549 1958 Ramanna Chyampa

5713

3547 1958 Bhagwandas Trading

5714

3545 1958 M. R. Gilkar

5715

3544 1958 M. R. Gilkar

5716

3540 1958 Kasam Adam & Co

5717

3536 1958 Mohamlal Laxmidas & Co.

5718

3535 1958 M. P. Karasandas
Page 260

Sheet3

5719

3534 1958 M. P. Karasandas

5720

3529 1958 Keshavji nanji

5721

3524 1958 Balkrishna jadhavji

5722

3523 1958 J. N. Karande

5723

3522 1958 C. Khimchand & Co.

5724

3521 1958 Keshrimal Trading

5725 RAE

3520 1958 Chatrabhuj Tulsidas

5726

3519 1958 Joharmal T. Thawani

5727

3517 1958 Tulsidas Vazirani

5728

3516 1958 Super Pharma

5729

3515 1958 N. N. Zaveri

5730

3513 1958 Jumanal Sons Ltd

5731

3511 1958 Ramchandra Joshi

5732

3508 1958 Pokhraj Rupchand

5733

3506 1958 Malukhan Ayubkhan

5734

3505 1958 Ramchand Sobhraj

5735

3504 1958 Govindram Murlidhar

5736

3503 1958 India Tube Mills

5737

3501 1958 Gulafamsingh Bhishamsingh

5738

3492 1958 J. S. De 'Mello

5739

3488 1958 Sesmal Trading

5740

3487 1958 Motilal Suganmal
Page 261

Sheet3

5741

3469 1958 Anant Raghunath S.

5742

3468 1958 C. & E. Mortan Ltd

5743 S. S.

3466 1958 M A. Madari

5744

3465 1958 E. U. Butawala

5745

3483 1958 Amrutlal Parih

5746

3474 1958 Modi Brothers

5747

3472 1958 Popatlal & Co.

5748

3471 1958 Malraj Umedmal

5749

3463 1958 Mary Sebasten

5750

3454 1958 Haji Dawood

5751

3452 1958 Sunderdas Kanji

5752

3451 1958 Empire House

5753

3446 1958 Chandrakant Patel

5754

3445 1958 Precision Watch Co.

5755

13051 1958 Mari & Co.

5756

13054 1958 J. N. Mehta

5757

13055 1958 Premji & Co.

5758

13057 1958 Provincial Motor Car Co.

5759

13058 1958 Dina D. Elavra

5760

13059 1958 Gogate Paper Works Ltd.

5761

13060 1958 K. Harumal

5762

13061 1958 Francis Pandey
Page 262

Sheet3

5763

13063 1958 National India Devlp.Co.

5764

13064 1958

5765

13065 1958 Ebrahim Jafferbhoy

5766

13066 1958 Laxmandas Nechani

5767

13068 1958 National George Pvt. Ltd.

5768

13069 1958 National George Pvt. Ltd.

5769

13073 1958 Niranjan Mahendra & Co.

5770

13075 1958 Tribhowandas Makwana

5771

13076 1958 Kesarbai Baijnath

5772

13078 1958 Shah Meghji & Co.

5773

13082 1958 Shah Meghji & Co.

5774

13091 1958 Dr. Dattatraya Oak

5775

13098 1958 Ashraf Gulam Hussein

5776

3006 1958 Poonamchand & Co.

5777

3007 1958 Haji Shakoor

5778

3008 1958 Ochhavlal Chhotalal

5779

3009 1958 N. K. Mijsoria

5780

3010 1958 Yahya & Co.

5781

3012 1958 Puram E. Doctor

5782

3013 1958 M. N. Harim Ali & Co.

5783

3015 1958 B. S. Jadhav

5784 S. S.

3017 1958 Ibrahim Khan & Co.
Page 263

Sheet3

5785

3019 1958 C. M. Chinoy

5786

3020 1958 J Framroze

5787 S. S.

3022 1958 Mustafa Hussain & Co.

5788

3023 1958 M. H. Gandhi & Sons

5789

3024 1958 Laxmi Tea Supply Co.

5790

3025 1958 Pukharaj Nathumal Trading

5791

3026 1958 Pukharaj Nathumal Trading

5792

3027 1958 Pukharaj Nathumal Trading

5793

3028 1958 Pukharaj Nathumal Trading

5794

3029 1958 Pukharaj Nathumal Trading

5795

3032 1958 Deoomal Fatehchand

5796 RAE

3035 1958 Yusufali Chinwala

5797

3036 1958 Surendra H. Parikh

5798

3037 1958 A. H. Rane

5799

3038 1958 Puranlal Mohanlal

5800

3039 1958 B. N. Dadarkar

5801

3040 1958 J. S. Sharma

5802

3043 1958 B. B. Kanisingh

5803

3047 1958 British Indo General

5804

3048 1958 Jayantilal Motichand

5805

3050 1958 Pukharaj Devichand

5806

3051 1958 Gulabchand Kothari
Page 264

Sheet3

5807

3052 1958 Kusum S. Sule

5808

3439 1958 Jagjivandas Mulji

5809

3437 1958 Western Chemical Industrial

5810 S. S.

3435 1958 Makhanlal Trading

5811 RAE

3436 1958 Sayyed Haji Hussain

5812

3434 1958 Wadilal Shah

5813

3433 1958 National Overseas Bank Ltd

5814

3431 1958 Akhtaralli Akberalli

5815 S. S.

3429 1958 Ramji C. Shah

5816

3428 1958 Fagoomal Khubchand

5817

3426 1958 Balu Janki Singh

5818

3424 1958 Alimohd. Jumardi Khan

5819

3423 1958 Alimohd. Jumardi Khan

5820

3422 1958 Alimohd. Jumardi Khan

5821

3419 1958 Sulemanji Badarbhai

5822

3418 1958 A. H. Gulamally & Co.

5823

3413 1958 Tuljaram Pandya

5824

3412 1958 Tuljaram Pandya

5825

3408 1958 C. M. Jain

5826

3407 1958 C. M.Jain

5827

3406 1958 Mulchand & Co.

5828

3403 1958 C. M. Jain
Page 265

Sheet3

5829

3401 1958 C. M. Jain

5830 RAE

3399 1958 Popatlal Jutha Bhai

5831

3397 1958 P. D. Sud

5832

3396 1958 P. D. Sud

5833

3395 1958 P. D. Sud

5834

3394 1958 P. D. Sud

5835

3393 1958 P. D. Sud

5836

3392 1958 P. D. Sud

5837

3391 1958 P. D. Sud

5838

3390 1958 P. D. Sud

5839

3389 1958 Petter Pereira

5840

3388 1958 Petter Pereira

5841

3387 1958 D. R. Banaji

5842 RAE

3386 1958 D. R. Banaji

5843 RAE

3385 1958 D. R. Banaji

5844 RAE

3384 1958 D. R. Banaji

5845 RAE

3383 1958 D. R. Banaji

5846 RAE

3381 1958 D. R. Banaji

5847 RAE

3380 1958 D. R. Banaji

5848 RAE

3378 1958 S. M/ Hussain

5849 RAE

3377 1958 Meharam R Irani

5850 RAE

3375 1958 C. G. Jani
Page 266

Sheet3

5851 RAE

3371 1958 Jethabhai Ranchodas

5852 RAE

3366 1958 Amrutlal & Co.

5853 RAE

3364 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5854 RAE

3363 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5855 RAE

3362 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5856 RAE

3361 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5857 RAE

3360 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5858 RAE

3359 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5859 RAE

3358 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5860 RAE

3356 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5861 RAE

3355 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5862 RAE

3354 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5863 RAE

3353 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5864 RAE

3351 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5865 RAE

3352 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5866 RAE

3351 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5867 RAE

3349 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5868 RAE

3348 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5869 RAE

3347 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5870 RAE

3345 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5871 RAE

3344 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5872 RAE

3343 1958 Govind Ram Bros. Ltd
Page 267

Sheet3

5873 RAE

3342 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5874 RAE

3341 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5875 RAE

3339 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5876 RAE

3338 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5877 RAE

3336 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5878 RAE

3335 1958 Govind Ram Bros. Ltd

5879 RAE

3334 1958 Jivibai Morarji

5880 RAE

3333 1958 Motilal Suganmal

5881 RAE

3332 1958 Bai Lelavati

5882 RAE

3327 1958 K Pestonji

5883 RAE

3324 1958 Ratnaprabha N. Parikh

5884 RAE

3323 1958 V. R. patel

5885 RAE

3322 1958 Malati D. S.

5886 RAE

3319 1958 Lodha Umersing

5887 RAE

3318 1958 M. Lodha

5888 RAE

3317 1958 Mohamed Hussain

5889 RAE

3316 1958 Mohamed Hussain Patel

5890 RAE

3315 1958 Mohamed Abu Bakhar

5891 RAE

3231 1958 Nehru Soap works

5892 RAE

3230 1958 Nehru Soap works

5893 RAE

3228 1958 Nehru Soap works

5894 RAE

3226 1958 Nehru Soap works
Page 268

Sheet3

5895 RAE

3225 1958 Nehru Soap works

5896 RAE

3222 1958 Premchand Bhikamchand

5897 RAE

3220 1958 Premchand Bhikamchand

5898 RAE

3213 1958 Dwarakadas Tekchand

5899 RAE

3212 1958 Bhabhutmal Sogaji

5900 RAE

3210 1958 N. U.Patel

5901 RAE

3208 1958 Allied Auto Mobiles

5902 RAE

3207 1958 M. I. Gandhi

5903 RAE

3107 1958 Sabir Hussain

5904 RAE

3206 1958 P. S. Modi

5905 RAE

3203 1958 M. L. Jain

5906 RAE

3202 1958 Publicity India Ltd

5907 RAE

3201 1958 Unique Motor Co. Ltd

5908 RAE

3199 1958 Bai Khatyabai H. Ibrahim

5909 RAE

3198 1958 Gudharilal & Co.

5910 RAE

3196 1958 B. N. Mathur

5911 RAE

3195 1958 Bai Dahibai Pragji

5912 RAE

3193 1958 Gulamhussain Abdul

5913 RAE

3189 1958 H. S Safiyuddin

5914 RAE

3187 1958 M. R. Patel

5915 RAE

3185 1958 Bhabhutmal & Co.

5916 RAE

3182 1958 A. A. Madraswalla
Page 269

Sheet3

5917 RAE

3181 1958 A. A. Madraswalla

5918 RAE

3181 1958 Maggic Alvares

5919 RAE

3178 1958 J. B. Thakkar

5920 RAE

3176 1958 Sayyed Abdul Aziz

5921 RAE

3174 1958 Asian Tools Co.

5922 RAE

3172 1958 Shilfa P. Ltd

5923 RAE

3171 1958 B. G. Tikiwale

5924 RAE

3170 1958 Jali & Homee Bros.

5925 RAE

3169 1958 Indo European M. Co.

5926 RAE

3168 1958 Jawahar Nagar Co.Hoc.

5927 RAE

3165 1958 Laxman G Kandpile

5928 RAE

3164 1958 Bai Paravatibai Keshavji

5929 S. S.

3163 1958 Narandas Herbhavandas

5930 S. S.

3162 1958 Rochaldas Gobindram

5931

3160 1958 Thomous Henriques

5932 RAE

3155 1958 Jamnadas Khimji

5933 RAE

3153 1958 Jamnadas Khimji

5934 RAE

3152 1958 Jamnadas Khimji

5935 RAE

3151 1958 Mulchand Radhakisandas

5936 RAE

3148 1958 K. Ahmed Abdul

5937 RAE

3143 1958 V. S. Roy & Co.

5938 RAE

3142 1958 V. S. Roy & Co.
Page 270

Sheet3

5939 RAE

3141 1958 Kantilal G. Doshi

5940 RAE

3139 1958 Jamshed D. Motafram

5941 RAE

3137 1958 Abasbhai H. Shah

5942 RAE

3135 1958 B. B. Manufacturing Co.

5943 RAE

3127 1958 Dilranjan Plastic Corp.

5944 RAE

3125 1958 Gala Trading Co.

5945 RAE

3124 1958 Ratilal Haji

5946 RAE

3123 1958 Bhailal & Co.

5947 RAE

3121 1958 Nigos Corp

5948 RAE

3119 1958 Ottermal

Trading

5949 RAE

3118 1958 Ottermal

Trading

5950 RAE

3117 1958 Ottermal

Trading

5951 RAE

3115 1958 Manikbai Bhatna

5952 RAE

3114 1958 N. S. Guzdar

5953 RAE

3112 1958 Anandbai Babrolal

5954 RAE

3111 1958 M. G. Papa

5955 RAE

3110 1958 Narsingh Kamble

5956 RAE

3100 1958 Kaikhushru A Dalal

5957 RAE

3099 1958 T. K. Mathurila

5958 RAE

3098 1958 J. J. Jain

5959 RAE

2352 1958 P. B. Bobade

5960 RAE

3093 1958 T. M. Hassanali
Page 271

Sheet3

5961 RAE

3091 1958 Bombay Xaverian Corp.

5962 RAE

3087 1958 Purshottam Das patel

5963 RAE

3086 1958 Rajaram S. Parab

5964 RAE

3083 1958 K. K. Razdon

5965 RAE

3082 1958 Purshottam Patel

5966 RAE

3081 1958 C. B. Attif

5967 RAE

3075 1958 A Kiefer

5968 RAE

3074 1958 C. Sunderlal & Co.

5969 S. S.

3069 1958 H. A. Haji & Co.

5970 RAE

3067 1958 Haji Mulla Gulam

5971 RAE

3066 1958 Corton Dry Colour Works

5972 RAE

3065 1958 Haji Mulla Gulam

5973 S. S.

3064 1958 Haji Mulla Gulam

5974 RAE

3062 1958 Devichand Loopaji

5975 RAE

3061 1958 S. R. Salvi

5976 RAE

3059 1958 Dayabhai Mistry

5977 RAE

3058 1958 N. A. Padamsee & Co.

5978 RAE

3057 1958 Lakhi M. Godhwani

5979 RAE

5748 1958 Shah Dayalji Valladhdas

5980 RAE

5747 1958 Satya Trading Co.

5981 RAE

5746 1958 S. Kabalasingh Sethi

5982 RAE

5742 1958 Shah A. Chunilal
Page 272

Sheet3

5983 RAE

5739 1958 Bhagchand Punamchand

5984 RAE

5738 1958 Bhagchand Punamchand

5985 RAE

5736 1958 Chatrabhuj Jivram

5986 RAE

5732 1958 V. D. Kiradekar Trading

5987 RAE

5731 1958 M. R. Kilabulla

5988 RAE

5727 1958 Khimji Tokarsi

5989 RAE

5726 1958 Khimji Tokarsi

5990 RAE

5724 1958 Rakbhichand Virchand & Co.

5991 RAE

5723 1958 Grater Bombay Co Bank Ltd

5992 RAE

3295 1958 V. K. Pathankar

5993 RAE

3296 1958 L. M. Didier

5994 RAE

3297 1958 Panjumal Udhavdas

5995 RAE

3303 1958 Mathuradas Chandan

5996 RAE

3305 1958 Jenabhai F. Gilekar

5997 RAE

3311 1958 N. S. Mistry

5998 RAE

3312 1958 Jivanbux M. Jan

5999 RAE

3314 1958 Premchand & Co.

6000 RAE

5750 1958 Mulji Kunverji

6001 RAE

5752 1958 Trade Wings P. Ltd

6002 RAE

3233 1958 Nehru Soap works

6003 RAE

3237 1958 P. N. Gangurde

6004 RAE

3242 1958 D. R. Banaji
Page 273

Sheet3

6005 RAE

3243 1958 S. S. Rajpal Trading

6006 RAE

3244 1958 M. A. Kachwala & Sons

6007 RAE

3249 1958 Chhotalal G. Jani

6008 RAE

3254 1958 Deccan Oil Co.

6009 RAE

3256 1958 Bai Lalavati Vasant

6010 RAE

3257 1958 Jitsingh Kochi

6011 RAE

3262 1958 Elde Corpn.

6012 RAE

3263 1958 Noormohd. Haji

6013 RAE

3265 1958 Sarafali Sutarwalla

6014 RAE

3268 1958 Indian Claims Settlement Corp.

6015 RAE

3271 1958 Bombay Leather Trading Co.

6016 RAE

3272 1958 Bombay Leather Trading Co.

6017 RAE

3273 1958 Bombay Leather Trading Co.

6018 RAE

3274 1958 G. K. Patel

6019 RAE

3275 1958 Shripat Bebibakes Dube

6020 RAE

3281 1958 Swati Cinema

6021 RAE

3285 1958 Jethmal Gangabi Trading

6022 RAE

3286 1958 Bharat Paper Mart

6023 RAE

3288 1958 Vishram Jethamal

6024 RAE

3290 1958 Eruch P. Taraporwala

6025 S. S.

3291 1958 Kishindas Savaldas

6026 RAE

3292 1958 Dr. H. E. Vakil
Page 274

Sheet3

6027 S. S.

3294 1958 Mishrimal & Co.

6028 RAE

5017 1958 Pinco Sales Agencies

6029 RAE

5019 1958 Vasantrai Pandya & Co

6030 RAE

5020 1958 Vasantrai Pandya & Co

6031 RAE

5021 1958 Vasantrai Pandya & Co

6032 RAE

5222 1958 Bharat Electric Co.

6033 S. S.

5610 1958 Ratilal Motilal

6034 RAE

5608 1958 Texpin P. Ltd

6035 RAE

5606 1958 Shah Bhavanji & Co.

6036 RAE

5022 1958 Vasantrai Pandya & Co

6037 RAE

5023 1958 Vasantrai Pandya & Co

6038 RAE

5116 1958 Bhagchand Punamchand

6039 RAE

5270 1958 Chunilal & Co.

6040 RAE

5271 1958 Chunilal & Co.

6041 RAE

5605 1958 Shah Bhawanji & Co

6042 RAE

5274 1958 Chunilal & Co.

6043 RAE

5010 1958 Jeneral Assurance Soc.

6044 RAE

5009 1958 Mangaldas Kalyanji

6045 RAE

5006 1958 Joharmal Chunilal Co

6046 RAE

5004 1958 H. M. Mutha

6047 RAE

5002 1958 Bai Kapurben

6048 RAE

5001 1958 R. Sanghavi
Page 275

Sheet3

6049 RAE

5170 1958 D. S. Fernandes

6050 RAE

5169 1958 D. S. Fernandes

6051 RAE

7605 1958 Saxoma Watch Co.

6052 RAE

12633 1958 Abdul Gulam

6053 RAE

17302 1958 Rakbhichand Virji & Co.

6054 RAE

17303 1958 Rakbhichand Virji & Co.

6055 RAE

17305 1958 C. L. Shinde

6056 RAE

17307 1958 Fort Motor Co.

6057 RAE

17324 1958 Apparal Manufacturing Co.

6058 S. S.

17327 1958 Phokraj Ganeshmal

6059 RAE

17329 1958 Jawahar Trading co

6060 RAE

17330 1958 Jawahar Trading co

6061 RAE

17343 1958 Janardah S. Desai

6062 RAE

17344 1958 F. M. Continho

6063 RAE

17062 1958 Narottamdas & Co.

6064 RAE

17209 1958 Abdul Hussain

6065 RAE

17204 1958 Walchand Jain Cloth Stores

6066 RAE

17202 1958 Chotumal Kundnmal

6067 RAE

17181 1958 D. B. Thakkar & Co.

6068 RAE

17179 1958 Tejshi Kharaj

6069 RAE

17178 1958 Tejshi Kharaj

6070 RAE

17173 1958 Kamla Mills Ltd
Page 276

Sheet3

6071 RAE

17156 1958 Bhabhutmal & Co.

6072 RAE

17150 1958 Jatechand & Co.

6073 RAE

17146 1958 Umerchand Devichand

6074 RAE

17139 1958 C. M. Jain

6075 RAE

17138 1958 C. M. Jain

6076 RAE

17135 1958 Malchand & Co.

6077 RAE

17118 1958 Umer Ismail Patel

6078 RAE

17109 1958 Gift Land Samul

6079 RAE

17106 1958 Sadar Mohan Singh

6080 RAE

17097 1958 N. S. Mistry

6081 RAE

17091 1958 Baimabai Ahmed

6082 RAE

17079 1958 Nagaidas Bhoglal

6083 RAE

17078 1958 John D Baptista

6084 RAE

17077 1958 Tolakchand

6085 RAE

7900 1958 Hussain Kamruddin Dabir

6086 RAE

7891 1958 Shivalmal Permanand Saigal

6087 RAE

7892 1958 Gurubuxsingh Dayasingh

6088 RAE

7393 1958 Chunilal Manrupji

6089 RAE

7894 1958 Ismail M. Kanga

6090 RAE

7895 1958 Ismail M. Kanga

6091 RAE

7896 1958 Ismail M. Kanga

6092 RAE

7897 1958 Chimanlal Paper Co.
Page 277

Sheet3

6093 RAE

7898 1958 Madanlal B

6094 RAE

7899 1958 Husain Kamruddin Dabir

6095 RAE

3005 1958 Hargovind Sharma

6096 RAE

7510 1958 Premchand & Co.

6097 RAE

18453 1958 Vasant Trachad

6098 S. S.

7881 1958 R.Madanlal & Co.

6099 RAE

7880 1958 B. M. Goenks

6100 RAE

7879 1958 Jam Manufacturing Co Ltd

6101 RAE

7878 1958 Jam Manufacturing Co Ltd

6102 RAE

7877 1958 Jam Manufacturing Co Ltd

6103 RAE

7876 1958 Abdul Gaffar Rasul

6104 RAE

7890 1958 I. K. Mujawar

6105 RAE

7889 1958 Kanaiyalal Mohandas

6106 RAE

7888 1958 Hindustan Clothing Gompany

6107 RAE

7887 1958 Shambhaji Vishnu Khot

6108 RAE

7886 1958 Krishnadas nathjibhai

6109 RAE

7885 1958 Amritlal Popatlal Shah

6110 RAE

7884 1958 Kiritkumar Bros

6111 RAE

7883 1958 Gopal Laxman

6112 RAE

7882 1958 Mangaldas L. patel

6113 RAE

11066 1958 Laxmi Stores

6114 RAE

11067 1958 Laxmi Stores
Page 278

Sheet3

6115 RAE

11068 1958 C. S. Joshi

6116 RAE

11069 1958 Pandurang D. Patwardhan

6117 RAE

11072 1958 Impex Watch Co.

6118 RAE

11650 1958 Savita M. Parikh

6119 RAE

11654 1958 T. V. Parikh

6120 RAE

11664 1958 P. Virchand & Co.

6121 RAE

11665 1958 P. Virchand & Co.

6122 RAE

11670 1958 J. Meneges

6123 RAE

11671 1958 J. Meneges

6124 RAE

11672 1958 Lalji Poonshi & Co.

6125 RAE

11673 1958 Brijmohan Laxminarayan

6126 RAE

11675 1958 K. Jamal

6127 RAE

11677 1958 Venaben Kantilal Shah

6128 RAE

11678 1958 Bangalore Saree Agency

6129 RAE

11679 1958 Khimji Keshavji

6130 RAE

11680 1958 Khimji Keshavji

6131 RAE

11683 1958 S. D. Talati

6132 RAE

11684 1958 D. V. Nanavati

6133 RAE

11685 1958 United Internatinal Trading

6134 RAE

11686 1958 United Internatinal Trading

6135 RAE

11688 1958 United Internatinal Trading

6136 RAE

11690 1958 United Internatinal Trading
Page 279

Sheet3

6137 RAE

11691 1958 United Internatinal Trading

6138 RAE

11693 1958 United Internatinal Trading

6139 RAE

11696 1958 J. B. A. Printing P Ltd

6140 RAE

11698 1958 J. B. A. Printing P Ltd

6141 RAE

11702 1958 V. Khanna

6142 RAE

11703 1958 V. Khanna

6143 RAE

11705 1958 V. Khanna

6144 RAE

11706 1958 V. Khanna

6145 RAE

11713 1958 P.B. Emtaz

6146 RAE

11718 1958 M. H. Bhabha

6147 RAE

11719 1958 M. H. Bhabha

6148 RAE

11726 1958 Gulabchand Poonamchand K

6149 RAE

11727 1958 Chunilal Khulchand Mehta

6150 RAE

11728 1958 Honesty Corp.

6151 RAE

11732 1958 Chhaganmal C. Marlecha

6152 RAE

11735 1958 Ottarmal Bhutaji

6153 RAE

11704 1958 V. Khanna

6154 RAE

11744 1958 Kakubhai Sajpal

6155 RAE

11748 1958 Zenith Electric Stores

6156 RAE

11760 1958 Ramkrishna Y Chogle

6157 RAE

11762 1958 Shripal Nana Dhamane

6158 RAE

11764 1958 V. S. Roy & Co.
Page 280

Sheet3

6159 RAE

11771 1958 Bhagchand Punamchand

6160 RAE

11772 1958 Dattatray Daidhya

6161 RAE

11773 1958 Deepak Vaidya

6162 RAE

7144 1958 Permanand laxmidas

6163 RAE

7141 1958 Permanand laxmidas

6164 RAE

7142 1958 Permanand laxmidas

6165 RAE

7143 1958 Permanand laxmidas

6166 RAE

14522 1958 Tribhavandas Herji Thakkat

6167 RAE

14527 1958 Dattatray Sesmal & Co.

6168 RAE

11071 1958 Dr. P. S. Vaidya

6169 RAE

11073 1958 Impire Watch Co.

6170 RAE

10773 1958 Ottarmal Bhutaji

6171 RAE

10774 1958 Ottarmal Bhutaji

6172 S. S.

10630 1958 Jawanmal Jerupji Co.

6173 RAE

10634 1958 Jeram & Co.

6174 RAE

10637 1958 Jai bharat Insurance Ltd

6175 RAE

10640 1958 Hotchand Jawharmal

6176 RAE

10643 1958 Hind Hardware Mart

6177 RAE

10650 1958 Jamanadas D.

6178 RAE

10651 1958 Jamanadas D.

6179 S. S.

10653 1958 Motilal Hiralal Co.

6180 RAE

10655 1958 Pratasingh Mathuradas
Page 281

Sheet3

6181 RAE

17050 1958 Rajmal B. Bhandari

6182 RAE/R

4330 1958 Ratansi Kersandas

6183 RAE

4331 1958 Ratansi Kersandas

6184 RAE/R

4332 1958 Ratansi Kersandas

6185 RAE/R

4333 1958 Ratansi Kersandas

6186 RAE/R

4334 1958 Sitaram Vinayak

6187 RAE

4335 1958 Ratansi Kersandas

6188 RAE

4336 1958 Ratansi Kersandas

6189 RAE

4337 1958 Ratansi Kersandas

6190 RAE

4339 1958 Ratansi Kersandas

6191 RAE

17241 1958 Talokchand Gulabchand

6192 RAE

17256 1958 Ramnarayan Dube

6193 S. S.

17263 1958 Gordhandas V. Shah

6194 RAE

17267 1958 Aildes Tejbhandas

6195 RAE

17269 1958 Chhogmal & Co.

6196 RAE

17271 1958 Vardhaji Hukamaji Solanki

6197 RAE

17281 1958 Dolatrai Sesmal & Co.

6198 RAE

4974 1958 Vulcan Trading Co.

6199 RAE

4975 1958 Vulcan Trading Co.

6200 RAE

4976 1958 K. B. Mukund Rao Pvt. Ltd.

6201 RAE

4984 1958 Badroodin Hasanali & Co.

6202 RAE

4986 1958 Ramrao H. Jugawale
Page 282

Sheet3

6203 RAE

4987 1958 Ramrao H. Jugawale

6204 RAE

17295 1958 Ramchandra Satyanarayan

6205 RAE

17286 1958 L. K. Rajswamy Trading

6206 RAE

17290 1958 Ram Ganguly

6207 RAE

17718 1958 P. M. Birthelho

6208 RAE

3996 1958 P.P. Dias

6209 RAE

11995 1958 Motilal Mithalal

6210 RAE

11996 1958 Motilal Mithalal

6211 RAE

11991 1958 Dalichand Manchand

6212 RAE

11978 1958 Paper Products Ltd

6213 RAE

11977 1958 Paper Products Ltd

6214 RAE

11972 1958 Manek K. Dubhash

6215 RAE

11970 1958 Mohanlal Sadashankar

6216 RAE

11969 1958 Babhutmal Nemchandji

6217 RAE

11965 1958 Hassanalli Adamji

6218 RAE

11959 1958 Jayaben B. Khot

6219 RAE

11956 1958 Khimjaj Otharmal & Co.

6220 RAE

11952 1958 C. D. Pandit

6221 RAE

11951 1958 Nursingsahay M. Electric Co.

6222 RAE

11949 1958 Walchand Trading co.

6223 RAE

11946 1958 Lalji & Co.

6224 RAE

11931 1958 Hanmanta
Page 283

Sheet3

6225 RAE

11927 1958 V. S. Chougle

6226 RAE

11920 1958 Printer Automobiles

6227 RAE

11917 1958 Chandrabali Ramsunder Tiwari

6228 RAE

11916 1958 K. K. Berajawalla

6229

11914 1958 Mohangar & Co.

6230

11913 1958 Mohangar & Co.

6231

11912 1958 Mohangar & Co.

6232

11911 1958 Mohangar & Co.

6233 S. S.

11908 1958 Bombay Paints

6234 S. S.

11907 1958 Bombay Paints

6235

11906 1958 Champalal & Co.

6236

11905 1958 Adaish D

6237

11901 1958 Motiram Omprakash

6238

11900 1958 Motiram Omprakash

6239

11899 1958 Spencer Ltd

6240

11898 1958 Pragji D. Thakkar

6241

11769 1958 J. A. Parikh

6242

11889 1958 J. A. Makani

6243

11884 1958 Ganesh Watch Co.

6244

11883 1958 Pandurang Bhikaji Oak

6245

11880 1958 Vithal Waman Muthye

6246

11879 1958 Vithal Waman Muthye
Page 284

Sheet3

6247

11878 1958 Vithal Waman Muthye

6248

11877 1958 Vithal Waman Muthye

6249

11874 1958 Adamally Mohammedalli

6250

11887 1958 Abdul Rehman Chhagan

6251 S. S.

11866 1958 Chhaganlal & Co

6252

11864 1958 Dharamsen Jivraj

6253

11863 1958 Abdul Majid & Co.

6254

11861 1958 Andheri Badami Coal Factory

6255

11859 1958 Andheri Badami Coal Factory

6256

11858 1958 Andheri Badami Coal Factory

6257

11856 1958 Andheri Badami Coal Factory

6258

11853 1958 Andheri Badami Coal Factory

6259

11850 1958 Andheri Badami Coal Factory

6260

11849 1958 Andheri Badami Coal Factory

6261

11848 1958 Andheri Badami Coal Factory

6262

11845 1958 Andheri Badami Coal Factory

6263

11843 1958 Andheri Badami Coal Factory

6264

11841 1958 Andheri Badami Coal Factory

6265

11838 1958 Tulsiram Nathumal

6266 S. S.

11835 1958 Spa International

6267

11834 1958 Ottarmal Bhutaji

6268

11832 1958 Omprakash Mahavir Prasad
Page 285

Sheet3

6269

11829 1958 Bhagavant Rai Devshi P. Ltd

6270

11827 1958 A. Jivanji Tarapurwala

6271 S. S.

11825 1958 Nitine M. Gujarati

6272 RAE/R

11823 1958 N. M. Mehta & Co

6273 RAE

11819 1958 Go;ikison Pirama

6274

11816 1958 Sanghavi P. Ltd

6275 RAE

11811 1958 Bachibai Raishi Shah

6276

11810 1958 Babu Satya

6277

11806 1958 T. D. Contractor Trading

6278 S. S.

11803 1958 M. A Hajare

6279

11800 1958 Shrimal Bros.

6280

11461 1958 Jamnadas Prabhudas & Co.

6281

11462 1958 Abdul Kafikhan

6282

11465 1958 Leaders Press Pvt.Ltd.

6283

11468 1958 Sunderlal B. Bhatt

6284

11478 1958 Babulal Jayantilal & Co.

6285

11485 1958 Abdul Majid Ahmedbhai

6286

11077 1958 Maganlal T. Dave

6287

11079 1958 Mishrimal & Co.

6288

11080 1958 Mishrimal & Co.

6289

11081 1958 Mishrimal & Co.

6290

11092 1958 Rakbichand Virchand & Co.
Page 286

Sheet3

6291

11094 1958 Vishnu M. Kathe

6292

11095 1958 Vishnu M. Kathe

6293 S. S.

11096 1958 Durgarao R. Desai

6294

11098 1958 Chunilal Dedaram

6295

11105 1958 Salebhai Hasanali

6296

11108 1958 Kamlabai Chandulal

6297

11109 1958 Gangadhar Chandumal

6298

11101 1958 Ramji Arjun

6299

11111 1958 Pragji Khimji & Co.

6300

11113 1958 Pascal D. Misquitta

6301

11114 1958 Bakoo Hayatan

6302

11119 1958 Maganlal Durswalla

6303

11120 1958 Ramji Jiwa & Sons.

6304

11127 1958 H. K. Nathani

6305

11131 1958 Chatrumal Arsomal

6306

11134 1958 Ramanlal C. Doshi

6307

11775 1958 Ramchandra H. Save

6308

11776 1958 Ramchandra H. Save

6309

11777 1958 Ramchandra H. Save

6310

11778 1958 Ramchandra H. Save

6311

11779 1958 Ramchandra H. Save

6312

14007 1958 Pannalal Silk Mills
Page 287

Sheet3

6313 RAE

4347 1958 Appa Chandru Lokare

6314 RAE

4344 1958 Dattatray Janardan Mogre

6315 RAE

4342 1958 Ama Educational P.Ltd.

6316 RAE

17283 1958 International Commercial

6317 RAE

8857 1958 John Felix Aguiar

6318 RAE

8452 1958 Abidali Babanali

6319 RAE

8456 1958 Karnatak Co. Op.Hsg.Scy,Ltd.

6320 RAE

8457 1958 Karnatak Co. Op.Hsg.Scy,Ltd.

6321 RAE

8458 1958 Javerchand Padamshi

6322 RAE

8460 1958 Velji Mona & Co.

6323

8463 1958 Punamchand P. & Co.

6324

8497 1958 Punamchand P. & Co.

6325

8464 1958 Punamchand P. & Co.

6326

8465 1958 Punamchand P. & Co.

6327

8466 1958 Punamchand P. & Co.

6328

8468 1958 Liladhar Jamnadas

6329 S. S.

8472 1958 Central Hardware Agency

6330 RAE

8474 1958 Western India Co, Ltd.

6331 RAE

8475 1958 Western India Co, Ltd.

6332

8476 1958 Ramdas Khimji Kharwala

6333

8481 1958 Jethalal Meghji

6334

8491 1958 Manilal Chhotalal Vakil
Page 288

Sheet3

6335 RAE

8494 1958 Drakshabai Sakharam Wagle

6336

8501 1958 Kathiawar Supplying Co.

6337

8506 1958 Vardhaji Hukamaji Solanki

6338

8508 1958 Vardhaji Hukamaji Solanki

6339

8509 1958 Vardhaji Hukamaji Solanki

6340

8510 1958 Vardhaji Hukamaji Solanki

6341

8511 1958 Vardhaji Hukamaji Solanki

6342 RAE&R

8519 1958 Nagardas D. Bhuta

6343 S. S.

8523 1958 Mishrimal & Co.

6344

8528 1958 Ramji & Co.

6345 RAE

8531 1958 Gulabbai P. Zaveri

6346

8534 1958 Krishnaji & Co.

6347

8536 1958 Bhika Rajaji & Co.

6348

8537 1958 Indogol Kitabgol

6349

8538 1958 A. U. Botawalla

6350 RAE

8539 1958 Kulsumbai H. Dholkawalla

6351

8532 1958 Anandji Khimji

6352

8995 1958 Abdul Rahman Vali

6353

8994 1958 Bombay Society

6354

8993 1958 Sesmal & Co.

6355

8992 1958 Sunderlal & Co.

6356 RAE

8991 1958 Rajaram N. Shetye
Page 289

Sheet3

6357

8990 1958 Dhayabhai Mehta

6358

8989 1958 Sha Hirji Shamji & Co.

6359

8988 1958 Sha Hirji Shamji & Co.

6360 RAE

8985 1958 Haji Meralli

6361

8984 1958 Advance Paints Ltd.

6362

8983 1958 Advance Paints Ltd.

6363 RAE

8978 1958 Virji Velji

6364 RAE

8969 1958 E. J. Merchant

6365

8968 1958 E. J. Merchant

6366 RAE

8965 1958 Purshottam Dayabhai

6367 RAE

8964 1958 D. B. Shah

6368

8962 1958 B.M.C.

6369

8912 1958 Chandulal C. Sutarwala

6370

8910 1958 Chandulal C. Sutarwala

6371

8899 1958 Ama Pvt. Ltd.

6372 RAE

8897 1958 Chapsey Dharsi

6373 RAE

8896 1958 Chapsey Dharsi

6374 RAE

8894 1958 Chapsey Dharsi

6375

8892 1958 Chimanlal Ramji & Co.

6376

8914 1958 Varjlal N. Parikh

6377

8917 1958 Shaikh Yusuf Yacoob

6378

8757 1958 Rakhichand & Co.
Page 290

Sheet3

6379

8803 1958 Shah Uttamlal & Co.

6380

8804 1958 Shah Uttamlal & Co.

6381 RAE

8806 1958 Jamnalal Sons. Pvt. Ltd.

6382

8807 1958 Lilaram & Co.

6383

8819 1958 Kisan Bala Bharati

6384

8821 1958 Sardarmal Vanaji & Co.

6385 S. S.

8822 1958 Sardarmal Vanaji & Co.

6386

8823 1958 Sardarmal Vanaji & Co.

6387

8825 1958 Sardarmal Vanaji & Co.

6388

8827 1958 Kapadia Brothers

6389 RAE

8832 1958 Milton Fernandes

6390 RAE

8844 1958 R. B. Agarkar

6391 RAE

8845 1958 R. B. Agarkar

6392 RAE

8848 1958 Mathiuradas Virji

6393 RAE

8849 1958 Mathiuradas Virji

6394 S. S.

8851 1958 Ismailbhai Ibrahim

6395 RAE

8855 1958 T. M. Thakure & Co.

6396 RAE

8856 1958 John Felix Aguiar

6397

7091 1958 V. A. Desai

6398

10669 1958 Colen & Sons.

6399

10767 1958 P. K. Srimvasan

6400

8956 1958 Trivedi K. Hiralal
Page 291

Sheet3

6401

8949 1958 S. Dostmohd.

6402

8946 1958 Lauriano Mendonca

6403

8944 1958 Lakhamshi Trading

6404

8943 1958 Lakhamshi Trading

6405

8941 1958 Lakhamshi Trading

6406 S. S.

8940 1958 Premchand Champalal & Co.

6407

8939 1958 Murlidhar Mohandas

6408

8938 1958 Trivedi R. Nathalal

6409 S. S.

8936 1958 Jaswantlal & Co.

6410

8930 1958 K. T. Mehta

6411

8929 1958 T. Udharsingh R.

6412 RAE

8928 1958 Khimji Tokarshi

6413

8924 1958 Saremal & Co.

6414

8923 1958 Thomas Dias

6415 RAE

8922 1958 Haji Dawood

6416

8920 1958 Shah Thakordas

6417

8919 1958 M. Keshavaji Trading

6418 RAE

8741 1958 Habib Haji Daha

6419

8762 1958 Stanyons Inidustries

6420

8764 1958 Noormohd. Kassam

6421

8765 1958 Atlas Metal Works

6422

8766 1958 Premchand Umedmal & Co.
Page 292

Sheet3

6423 RAE

8767 1958 Popatbhai Jamal

6424

8768 1958 Shantilal & Brothers

6425

8769 1958 Shantilal & Brothers

6426

8770 1958 Shantilal & Brothers

6427

8772 1958 Shantilal & Brothers

6428

8173 1958 Sajan Hari Yadav

6429

8779 1958 Dr. Sohrab A. Hakim

6430

8780 1958 R. F. Malim & Co.

6431

8782 1958 Dharamgadhra Chemical

6432 RAE

8784 1958 Fatmiabai Haji Ahmed

6433

8790 1958 Ramrao Pote

6434

8791 1958 Bulsara Brothers

6435

8722 1958 Alco Insurance Co.

6436

8720 1958 Alco Insurance Co.

6437

8718 1958 Alco Insurance Co.

6438

8717 1958 Alco Insurance Co.

6439

8715 1958 Premchand Umedmal & Co.

6440

8711 1958 Haridas D. Mulja

6441 S. S.

8710 1958 M. L. Mamkukhani & Co.

6442

8723 1958 Alco Insurance Co.

6443

8958 1958 Ratilal Thakrar

Page 293

Sheet3

DEFENDANT/S

DATE OF
DISPOSAL

Shivabhai Ashabhai

16/01/1959

N. V. Krishnarao

04/12/60

Dhalben Ramchandra Kalyan

25/04/1961

N. D. Bruchi

23/03/1959

Krishnaji Mahadeo Parab

15/03/1960

Gulabchand Jamuanadas

13/10/1960

Yamunabai Ramchandra Shinde

03/02/60

Vandravenbhai Purohit

15/07/1960

Mohanlal Gokuldas

03/03/60

Ismail Shaikh Chand

20/02/1959

The Union of India

18/07/1960

B. K. Jameban

03/02/59

Pedru Pereira

20/09/1960

Azimmudin Nazimudin

20/09/1960

Gordhan Ramasrij

20/09/1960

Rustomjee P. Ghandy

20/09/1960

Abdul Gani

20/09/1960

Shivram Ganesh

29/09/1960

John Pinto

20/09/1960

Laxmibai Dharma

20/09/1960

Page 294

NO.OF
FILES
(WITH
PAGES)

SHELF/
CUPBOARD
NO.

Sheet3

Narayan parma

21/09/1960

Makan Hari

20/09/1960

Makan Hari

20/09/1960

N. K. Varma

03/02/59

P. M. Naidu

03/01/60

Sunil

Vallabhdas

28/09/1960

Mohamed Anvar Rais

13/04/1961

Sardar Jasuantsingh

05/06/61

Sardar Jasuantsingh

05/06/61

Homi R. Kerawalla

14/12/60

R. Issrani

23/06/1961

Raosaheb Deshmukh

21/11/1960

Abdul R. Mohd.bhai

28/01/1961

K. Burdy

12/11/58
12/08/58

Union Of India

13/07/1960

Vasant Raj Mohanlal Mehta

20/07/1959

Nargis Rustomji Driver

24/11/1959

Union Of India

18/09/1959

Union Of India

18/09/1959

Union Of India

02/10/61

Vithal Krishna

03/08/60
Page 295

Sheet3

Kantilal Jethalal

06/10/61

Gopal M. Bhogoji

02/05/60

Nangi Raja

28/04/`1959

Ithal

Sanoo

28/04/1959

Rakhmanibai Soma

19/12/1961

Balaya Eliya

02/05/60

D. A. Maniram & Co.

04/06/59

Ramsumukh Bihari Teli

29/04/59

Ram Adhangir Shivpalgir

19/07/60

Aminabia A. Kachwala

03/06/61

Nasuridden Allimoddin

18/03/60

Mrs. V. Crodese

30/09/59

Basantilal Malpani

04/01/59

C. V. Patil

22/06/61

Joharmal Chunilal G.

22/04/59

Aminabai E. Majeed

17/12/1959

Abdul Kadar Meherbux

17/11/60

Sart Asiatic Co. Ltd

26/10/62

Mirlidhar Mangilal

15/10/59

Dasharath Shankar Sawant

02/03/60

Anant K. Rubber

31/03/1959
06/08/61
Page 296

Sheet3

J. M. Akharia

16/04/59

Yadmikhan Sermohmed Khan

03/02/61
04/03/59

Sakharam Dhondu Traders

04/03/59

Sapana B. Burne

16/12/60
20/06/59

Kisan Singh & Co.

23/03/1959

Bhaskar P. Nair

20/03/59
30/03/59
09/11/59

Yeshwant Khandri

20/03/59

Raghunath Maruti

21/09/59

Vallabhdas N. Samara

22/03/60

Ranchod Beeharbhai

05/01/59

Mistry Tribhavandas Jethabhai

10/08/59

M/s. Bhavanji Co.

15/04/59

Kamjee Pushi

14/04/60

K. W. Naik

04/03/59
23/03/59

Mohamlal

04/07/59

Virendra Singh

04/07/59

Chunij Rao Satwaji Rao

17/12/59
Page 297

Sheet3

11/11/59
Jayantilal Brothers

18/03/60

Fatmabai Ismail Haji

08/04/60
23/03/59
02/09/60

John Muthaya

07/02/59

Arjun S. Bhosale

29/06/61

Sarala Nandavan Gor

19/06/59

Yeshwant Ambaji

04/06/61

T. R. Ramswami

06/08/61

Shivraj Namchand

01/12/59
23/03/59

Chaganlal R. Patel

06/04/59

M. K.Agarwal

10/05/60

Mation Currie

02/03/61

M./s Imperial Aluminium Mart

13/08/59

Kantibai Jethalal

04/06/59

Prithviraj Sheshmal

06/09/59

Union Of India

25/07/60

Ebrahim Brothers

02/11/59

Lachiram Thakur

04/06/61

Yellasuram Sundermurti

26/11/60
Page 298

Sheet3

Charles kBenhalt Funder

25/09/59

Abdul Ajij

21/06/60

Manikchand Chunilal

30/01/60

Sitabai Lalchand Lakhari

16/03/60

M./s Hatim Printing Press

16/03/60

Chandrashaker Mishra

08/11/60

Indian Smetting Co.

17/11/60

M. P. Bhatt

22/06/63

Rughunandan Bhaiya

15/07/60

M. S. Khan

05/05/60

H. G. Motwani

05/02/60

Tehelramani Brothers

19/02/59

B. Dhayabhai & Co.

16/03/60

Dayalal Manilal Shah

20/04/59

S N. Borse

10/12/59
03/02/59

Dalatrao Khanyalal

02/12/60

P. Jenendrakumar & Co.

14/06/60

Dhondu Gagaram Aher

19/08/64

Tarachand & Co.

04/07/60

Salabhai Yusufali

04/07/60

Jagjivandas Nandlal & Co.

25/01/60
Page 299

Sheet3

Y. Narayanrao

20/07/59

C. J. Shah

07/02/60

Prakash Cottan

26/10/62

Chajjoo Baksi

27/04/59

Gajanan L. Khandke

15/04/59

Shivram M. Darekar

24/11/59

Ambaji Dharamji

12/02/60

Jagannath Pandurang

01/05/61

K. S. Ghouse

06/02/59

R. C. Jiwani

28/04/59

Haher Mohamed

13/04/59

Dongarshi V. Shah

30/01/61

Barlochansingh Ramgeshsingh

27/04/59

Mohd. Abdul Rabeur

25/01/1960

Govandas Balkidas Mundra

27/02/60

Mohamed Dhanji Nasir Naik

29/06/60

Valibhai Alibhai

12/05/60

Rahim Shah Miya

05/05/61

Shakur Abdul Gani

12/08/60

Chasod Umar

13/12/60

Mohamed Umar Bhile

12/02/60

Govind Mohamdas Bainder

21/04/61
Page 300

Sheet3

27/04/59
Arunabhai Girishankar

12/06/60

S H. A. Oomar

12/03/60

Wadha Ahmed Sidique

02/11/60

Tukaram Sakharam Takale

18/09/59

Shaikh Ibrahim Shaikh Ali

17/01/61

Bai Khaturbai Ishak

27/04/59

Bhandup Yuvak Stores

10/12/60

Bhanubai Ratanshah

02/11/60

Kurvarji Veerji

12/06/60

Laljee Tetha

24/03/1961

Satish n Printing Works

06/09/60

Nulabs Division

01/09/61
27/04/59

Sebashtian Fernandes

24/03/59

Djarmsi Devsi

16/08/61

Barjor Ardesher Dalal

12/09/60

T. G. Lobo

04/06/59

L. G. Mody

23/03/59

Gustad Rustom Irani

08/09/61

Hari George Brown

06/02/59

R. D. Dalwadi Trading

01/08/60
Page 301

Sheet3

Savaram Kisandas

02/08/60

Alimohamed Tukaram

27/04/59

Framroz M. Mistry

09/06/60

Dr. Kulkarnies Laboratries

23/04/59

Vithaba Mahapati Bhole
Mehtam Hard Ware Mart

03/11/60

Krishru Vasant Dhumars

26/04/60

Ramchandra Chunilal Karlo

12/03/60

China T. Wangte

27/04/59

Haji Mohamed

02/12/60

Mahadeo Ramchandra Tawade

18/03/59

Shankar Ramchandra Mungakar

03/02/59

Chandrabali Mahavir

06/02/59

Shankar Sonu Vankar

06/02/59

Radha Vallabh Ruia

01/09/61

Maganlal Mayani Trading

11/04/59

S. Thirunilal Kishan

17/06/60

Indubai Jaganath Ramchandra

27/04/59

Maniklal H. Patel

01/10/61

E. Claiment & D'souza

01/10/61

The Board of Trustee

13/12/62

The Rust Asiatic Co.

03/11/60
Page 302

Sheet3

Nirmal Singh

07/07/59

Kanailal M. Naik

29/01/60

Govind Janoo Kadam

15/03/60

M./s Khimji Tejukasons

23/02/59

S Chandrakant & Co.

07/03/61

Vasudeo Rajaram

22/02/61

Ali Raya Sadri

23/01/61

Wadilal M. Mehta

27/04/59

Mohammed khan Alisahabe

21/04/61

Sheikh Abdul Aziz Hasan

20/02/61

J. Lewis Hotel

12/01/60

Mohamed Hussain Tailar
Subhadraben Narottamdas

16/03/61

Mulchand Khamchand Somaya
Dhunjishaw Edulji Gazder

03/12/60
17/11/59

Asian Publising House

11/10/60

M./s Printers House Ltd

10/09/63

Vikrammaditya Sukhanandan

23/02/59

Ramsurat Dhanpal

03/09/60

Chotu Dada Shaikh

03/07/60

Vishwanath Paldeo Sharma

03/09/60

Motilal Dudhnath

03/07/60
Page 303

Sheet3

Jitan Kanaya

03/09/60

Dayalal Varun Bhatt

12/11/58

Virchand Dolaji & Co.

22/02/61
20/03/61

Panlal Anubhai

15/02/61

Raisey Devsey

01/04/61

B. X. Donde

11/10/60

Sadashi Dharma

29/01/60

Noorchandas kalidas

07/04/60

Multanmal Chanpalal

08/03/59

M./s Parebunderwala

26/01/59

Shamji Tejshi

04/07/60
01/11/61
01/11/61

Ismail Shamsuddin

20/04/59

Shyamnarayanprasad singh

20/04/59

Mania Inas Loon

22/01/59

Ramvallabh Chuniwala

04/11/60

Nanku S. Yadav

25/01/1961

C. A. Galhiakotwalla

31/3/60

Ramkishan Govind
Speucar & Co.

02/08/61
15/03/60
Page 304

Sheet3

Ganu Tukaram Mayakar
Hirjibhai Shankar Taskar

02/01/60
22/03/61

Hamantbai Bhosale

02/06/59

Ramchandra B. Alwalkar

02/06/59

Sethi Handlome Mart

29/09/59

Modin Shaikh

29/09/59

Adele Merchant

28/04/60

Magi D'souza

15/09/60

Maruti Dagdu

23/03/59
01/06/61

Pindayal Narsayya

16/06/61

V. O. Michal

11/07/60

Vishram Kamdar

07/10/61

Chandrakant Mohanlal & Co.

01/05/63

Sugnamal O. Bhojwani
Rauji Devkaran

10/03/06

Vaidya Ichchharam Dhirajram

01/02/61

S. K. Oza

20/07/59
10/11/60
16/03/59

Abbas Adhamkhan

14/07/60

Union Of India

16/06/60
Page 305

Sheet3

B. G. Popat

26/02/60

Union Of India

04/01/60
01/04/64

P. Chellaram & Ors

29/08/61
23/03/59

K. S. A. Iyer

24/02/61

K. K. Subramaniam

24/02/61

L. E Subramaniam

24/02/61

K. M. Ganpati

24/02/61

Union Of India

04/12/61

Mohanlal A. Sony

25/01/60

Abdul Saikh

24/03/61
27/02/59

Krishanchand Tolaram

17/03/60

S. P. Traders

08/10/60

Ahmed Patel

17/11/58

Bai Hatmabai Kotharawala

20/10/58

Harji Karsonday

12/09/58

Mohamed Jahil Jdoo

18/11/58

Bornak Loknak

18/11/58

Laxman Gopal Gaikwad

13/10/58

Dadu Kondiba Dabhade

18/11/58
Page 306

Sheet3

Ahmed Khan Daulatkhan

20/01/59

Peer Mohamed Ismail

14/10/58

Hiroo Tukia

13/11/58

Hiroo Laxman

14/10/58

Vithal Niloo

23/10/58

Ramchandra K. Thorat

23/10/58

Nandu Shivbharat

22/08/60

Shamlal Sohanlal

14/10/58

Haji Ahmed Gafoor

20/03/59

NandKishor T. Bhatt

07/04/60

Idu Beg Karamat

14/09/60

Tayabali Ismailji

30/08/60

H. G. Dhatre

04/04/60

Bai Nandubai Raghav Bhagwan

16/02/61

Pritamdas Tolaram

13/01/61

Ismail Noormohd.

13/01/61

Sital Jagdev

14/07/60

Devnarayan Ramchandra

14/07/60

Panchu Ram Harakh

27/07/60

Rajpad Durgacharan

14/07/60

Jairam Durgacharan

14/07/60

Malain Jagdev

14/07/60
Page 307

Sheet3

Bhari Subramj

14/07/60
30/04/59

Dhamodar G. Sawant

12/03/58

Dewoo Dhanoo

27/11/58

Rakhamabai Mahadev

27/11/58

Shamdas manikrai

16/10/58

Rudimala

16/10/58

Jithi Karson

16/10/58

Shriram S. Shetty

22/09/58

Purshottam Mohanlal

18/07/1960

Kanahaldai Karsandas Natwalal

03/01/60
23/04/59

Perin J. Mistry

06/07/61

Navinchandra Bhogilal Kothari

30/03/60

Noor Mahomed Gula Hussain

19/02/59

Bhudiram Bholasingh

18/11/59

Bhudiram Bholasingh

18/11/59

Laxman Ranchod

17/02/59

Chandshakar Prasad P

27/01/59

Shelli Dying & Printing Works

20/06/60

Parmanand Deepchand

22/03/60

C Nidson

01/09/59
Page 308

Sheet3

Peter S. Pereira
Rammohandra Ramji

01/12/61
30/01/60

Nehru Bharat Diary
K. G. Kumara

06/07/60
30/01/59

S. N. Singh

01/09/59

Mulji Nathu

03/09/59
02/10/61

Singarporia D. P.

19/07/60

Verjivandas Chaganla

30/09/58

Alishabir Alihamed

30/09/58

Hakim Kalbe Husain

30/09/58

Dattaram Santu Karpe

30/09/58

Rochiram Somandas

22/07/60

B. S. Survana

18/10/58

Rasiklal T. master

20/04/59

Parasram B. Yadav

10/01/58

Gyanoo Janoo Jadhav

02/06/60

Jathashankar K. Shah

10/01/58

Rama

10/01/58

Gouri Tribhavandas

Bhikabhai Punamchand Shah

10/01/58

Raghunathdas Laxmandas Kapoor 10/01/58
Shantilal Hemchand Shah

10/01/58
Page 309

Sheet3

Bhogilal Lalubhai Shah

14/01/59

H. S. Bawa

10/01/58

Janabai Lalmohamed Sahik

10/02/58

Nanubhai Sony

31/01/61

Shrinath Ramavatar

29/02/60

Dorothy D'ponda

07/01/60

R. Martin R. C. Martin

26/03/59

C. D'souza

19/09/58

Ratilal Lalchand

20/01/59

Pravinkumar

19/04/60

Dhirajlal

Rajendrakumar Jain

07/01/60

Ramanlal Munsulal

19/04/60

Kantilal Leharchand

19/04/60

M./s Basheshar Nath & Co.

03/11/60

Gunaji Yesuf & Co.

07/07/59

Gunaji Yesuf & Co.

07/07/59

Babji Phalke & Co.

20/04/59

Latif Ibrahim

29/07/60

Ajanta Hotel

14/04/60

Harish Productions

15/02/61

Jahangir Malbarwalla

26/03/59

Budhai Kurmi

19/08/60
Page 310

Sheet3

K. Hussain & Co.

23/09/59

B. R. Mohamad Rangoonwala

22/04/59

N. G. Mehta & Co.

04/06/59

Yusufali Kamuruddin
Jay Key Trading co.

18/03/60
29/04/59

Karamji Abdul Husain
Dayaram Damodar Mithaiwala

23/08/60

Gangadhar Dige

19/02/59

D. N. Soorle

16/03/59

A. Carwallo

09/02/59

Mari E. Podiwalla

26/04/61

K. Purozi

26/04/61

Dhakurbai Jadhavbhai Patil

02/09/60

Rajbali Tarakande

20/09/60
20/09/60

Jawji Godaji

20/04/59

Narayandas Atmaram

28/09/60

Sudki Raghu

01/12/59

Sadashiv Sakharam jadhav

01/12/59

Sambhau Ragdoo

16/04/59

Kashav k Subhaya

16/04/59

Hiroo Babaji

20/04/59
Page 311

Sheet3

Gayadingh Argansingh

28/01/60

Hari Bhagoji

01/12/59

Govind Mana

01/12/59

M. A. Thomas

12/08/58

M./s Minoorchar hirlal & Co.

21/07/60

Hari Abaji Yevale

17/06/60

Parseval Nathani

08/05/60

M. Hajan Hussain

01/08/59

Champsi Khimji

22/01//60

Kasundas Naranji

22/01/60

Ramji Naranji

22/01//60

Ramesh Textiles

02/09/60

M.M. Lalwani

08/12/60

Manik Purosha Lahar

20/11/58

Holend Chemicals

30/03/59

Amrattal

03/10/61

Kanji

Sitaram Ramchandra Balralkar

08/02/60

Shah Hastamal Gangaram

13/04/59

Ishwardas Mohandas

05/01/59
22/01/62

Amranath N. Bhatia

29/01/59

Surajbali Tilakchand

28/07/07
Page 312

Sheet3

Sakharam Mahadeo Gudikar

21/12/60

Govind Tukaram Sonar

20/07/61

Noorhusan Dulla k Hussain

24/02/59

Khandu Raghu Ghadge

08/04/60

Kurji Kanji

08/03/60

V. S. Akolkar

17/11/58

Ramchandra Nivarthi

12/12/58

Rossy K. V. Kutty

17/11/58

Mohamed Sher

16/02/59

Krishna Yeshwant Yezam

17/11/58

Laxman Vishram Rawoot

16/02/59

Manelkalal Laherchand Shah

08/02/60

Habib Hussein

17/11/58

Jagannath Jaiwant Pednekar

02/11/59

Kanji A. Merchant

17/11/58

Bhagubai P. Harne

08/09/60

Akaram Pandu Harne

08/09/60

Bai Sonibai Jawalya

04/01/63

Bhiva Ragho

13/09/60

Gopal Mahdu

04/01/63

Krishna Ganpat Shinde

19/01/59

Gajanan Shinde

13/11/58
Page 313

Sheet3

Yashappa Ramayya

12/08/58

Laxmibai Munji

12/04/58

Krumi Premram

23/02/59

Anant Prasad

23/02/59

Decco Lite Art Industries

16/12/58

Jagannath Vithal Kanekar

14/01/59

Polappa Husainappa

16/12/58

Hari Bhimra Gotad

17/02/59

Vithal Tanoo

16/12/58

Tatoo Sakharam

14/01/59

Rossanna Bholekar

14/01/59

Krishna Tukaram

24/03/59

Rawoobai Shankar Waral

24/03/59

Dagadoo Rama

31/03/59

Vishram Devoo

23/03/61

Ganu Mohamed

18/11/60

Smt. Zabunnishe Abdul Rehman

21/08/61

David Ezekiel

04/02/59

Danial Solomon

13/12/58

Alfraid D'souza

19/10/62

Shaikh Abdulla Hasan

30/06/61

Yusuf Abdul Latif

04/08/59
Page 314

Sheet3

Kripalsingh Harisingh
Sayaji Tatya

01/02/59
13/02/59

Aminabai Abdul Foria

03/04/61

Nari Suratsingh

25/09/62

Ganesh Ramji

19/03/59

Ratansey Amarsey

02/05/59

Suryakant N. Jheveri

29/04/59

Anthony John Fernandes

15/01/59

Pavandas Hiradas

02/05/59

Pavandas Hiradas

02/05/59

Pavandas Hiradas

02/05/59

Laxmibai Sakharam

17/08/60

Pavandas Hiradas

02/05/59

Pavandas Hiradas

02/05/59

Pavandas Hiradas

02/05/59

Pavandas Hiradas

02/05/59

Pavandas Hiradas

02/05/59

Nasibali Abdulla

09/01/60

Chansingh Arunacharal

18/10/61

Paroo Devarji

20/04/1959

Babu Ganu

16/04/1959

J. M. Sevak

06/12/59
Page 315

Sheet3

Laxman Bhagwan

18/10/60

Mansi Khima

15/12/60

Vela Fecio

15/12/60

Jirram Khanoo Valimohamed

23/01/59

Kasamali Ismail

23/01/59

Jirram Khanoo Valimohamed

23/01/59

Tejsingh Rupchand

23/01/59

Peter Mendiz

26/03/59

Harisingh Amarsingh

23/01/59

Nandbhai Sakarwala

02/03/59

Clara pareira

27/01/59

Dwarkabai Shanwar Koli

27/01/59

Dwarkabai Shanwar Koli

27/01/59

New Labour Camp Seva Samiti

27/01/59

Soma Deoji

23/06/59

Kashinath Gangaram Matkar

12/02/60

Francies Alphonaso

06/01/59

Leo Feliex Menezes

06/08/59

P. B. Carvalho

03/12/59

B. J. D'souza

27/01/59

Mathau Bira

14/04/59

Ishwardeen Bridgelal

27/01/59
Page 316

Sheet3

Sharshi Choharjr

14/04/59

Mochi Mori Shankar

27/01/59

Ramcharitra Mishra
Nana Dhondiba Sherdiwalla

04/10/61
14/08/61

Kalidas Narayan Patharkar

09/10/59

Abdul Rehman

03/06/59

Kantilal Chimanlal

11/08/60

Luma Dharamji Tapare

19/09/60

Purshottam Gouri Shankar Trivedi 19/03/59
Dhamodar Nanshi
Abndul

09/02/58

Valid

20/11/59

Choksey Brothers & Co.

29/12/60

J. H. Thakkar

29/12/60

Sergency Gulbersingh

20/04/59

Baburao Mahadeo Sawant

24/01/61
30/12/60

Luia Lobho

19/04/61

G. G. Bangera

16/12/60

Vallabhdas Jithaldas

23/02/59

Punia Viraj
Khoda

vira

11/09/59
16/03/60

Ravoo M Soanwane

09/03/59
Page 317

Sheet3

Mustafa Abdul Rehaman

16/01/59

Tarachand Bhanuja

16/03/61

Jayapatilal Morarji Sevak

17/02/59

Stedio Megani

16/01/59

Jagannath

Premji Bhavkar

Ranchhor Narayan

07/06/60
17/02/59

Kulbhushan Anand

04/02/59

Govind Prabhat

27/01/61

Ramaji Naja

27/01/61

Daya Haja

27/01/61

Hama Samat

287/01/61

Arjun Ranmal

27/01/61

Arjun Rana

27/01/61

Nathu Naga

27/01/61

Narayan Doosi

27/01/61

Jalaram Rana

27/01/61

Bava Linga

27/01/61

Ratansingh Harunsingh

19/02/59

Ibrahim Abdulla Malik

25/06/59

Taimur Bukhari

04/04/61

Yamaji Laxman Sudule

20/03/61

Brigdelal Harji Pathak

01/05/59
Page 318

Sheet3

Veena Motiram Jhangiani

24/11/59

Talamani Mohidin Khimji

19/02/59

Rama Shivappa Mane

28/06/61

Shankar Arjun Agre

10/03/61

Kama Laxman

14/04/59

Bhagwan Kama

14/04/59

Adam Ahmed

10/07/51

Purshottam Devkaran Brothers

03/04/59

Latto Prasad Challa Prasad

14./04/59

Parasnath Jilak Dhari

14/04/659

Mahadeo Dattatraya Pagdhare

21/02/61

Fakirchand Sharma

30/01/61

Lachmansingh
Ramdeo Jaisingh

04/11/59

Vasudeo Raghoba

17/02/61

Cawasji Jeharji & Co.

11/03/61

Mahadeo Mahaabadal

18/07/59

Ramkaran

24/01/61

Gurjor D. Valal

06/05/60

F D. Lohana

29/04/60

F D. Lohana

24/01/61

B. N. Chakranarayan

09/03/59
Page 319

Sheet3

Munilal Indarmal

09/03/59

Michael Mendonca

09/03/59

U. N. Pursrama

05/02/60

Chandrakant Arjun kacharekar

18/04/59

Haricharan Singh Shahani

28/09/60

Ibrahim Haji

29/04/60

I. D. Joshif Manuval

13/02/60
16/06/60

Prabhakar Shankar Sonar

06/04/59

Nayana Fateh singh

14/10/59

Madhukar V. Kulkarni

08/01/59

N. D. Penha

15/04/59

Ramchandra Laxman Shinde

03/02/60

T. N. Gopalakrishna

19/02/59

Ramnarayan Mohanlal

05/05/61

Zohar Illahi Bux

24/08/60

Eileen Theophil

17/02/61

Yeshwant Hari

14/12/60

Nathudas Pussudas

16/02/60

Trikamji Nathubhai

03/02/60

P. J. Parmar

29/04/60

Dayalji Gourishankar Vyas

18/09/59
Page 320

Sheet3

G. J. Jagirdar

23/06/61

Gulu Ismail

03/02/60

I. G. Bunata

10/08/60

Bai Zaveribai Jivram

21/07/60

S. K. Mehta

29/11/60

Shankar Ramchandra

29/01/60

Jagirsingh Ramdatt

07/10/60

Gopal Keshav

28/03/61

Govind Kamalakar

19/04/61

Kalimjay Manilal K

16/11/59

B. S. Kandoi

13/04/61

Ramchandra R. Pathankar

02/07/58

Baburao A. Chavan

14/04/60
13/09/59

Jethalal Renchhoddas

22/07/60

Jamunadas M. Shah

02/07/58

Raghuvanshi Cloth Stores

04/09/58

Khunilal Ganeshprasad

04/09/58

Shridhar Veshawakar

02/07/58

Footarmalji Shah Jawanmalji

25/07/60
02/07/58

Shantilal & Brothers

10/10/61
Page 321

Sheet3

A. C. Mukhtyar & Co.

18/12/58

Ismail Mohamed Umar

02/07/58

Bharat Vanaspathi Products Ltd

25/07/60
09/10/58

M. K. Bootwala

03/02/60

Alco Insurance Co.

02/07/58

Alco Insurance Co.

02/07/58

Alco Insurance Co.

02/07/58

Alco Insurance Co.

02/07/58

Alco Insurance Co.

02/07/58

Alco Insurance Co.

02/07/58

Sahab Alam Wabal Ali

02/07/58

Mayachand Gamanaji & Co.

02/07/58

Motilal & Co.

02/07/58

Megraj Bhabutemal

02/07/58

Jhatmatmal Meghraj

02/07/58

Khimji Keshavji

02/07/58

A. H. Mulla

15/03/60

Jugaohan Palvansingh

02/07/58

Krishnaprasad Jagdeo Tiwari

02/07/58

Karsundas Hariram

01/07/60

G. V. Bansi

07/01/59
Page 322

Sheet3

Dada Parekh

08/09/59

Abdul Jabbar Jalil

03/07/58

Lalji Umarshi

03/07/58

& Co.

Yusuf Rahim Kazi

25/09/58

Sudhirkumar L. Pyee

03/07/58

Mithubhai Gangaji

13/08/59

Jethabhai Gopalji & Co.

03/07/58

New Films,Krishna Cinema

04/02/60

Lord Krishna Sugar Mills Ltd.

13/10/58

B. E. Sopariwala

17/11/60

Jenalal Piddalli

21/09/60

Vithal Babaji

03/07/58

B. K. Irani

30/12/59

Field Engineering Co.

23/10/58

C Fernandes

06/10/60

Hind Tank manufactuing Co.

22/09/58

Neelam Products

02/08/60

Mohamed Bhujraj

22/10/58

H. Sahi

24/02/60

F. G. Shah

16/02/59

Union Fire Jeneral

28/11/60

Scomdoa Steam

19/09/60
Page 323

Sheet3

G. E. Shipping Co.

17/02/59

Ramrao V. Kothe
03/07/58
B. M. Corp.

03/07/58

P. S. M Bhatt

24/01/61

Mahindra Maniar

03/07/58

Sukharam Dube

03/07/58

Shivnarayan Dube

12/10/58

Vishwanath Tiwari

22/04/60

R. Ramnath

03/07/58

Shrinath G. Upadhye

12/12/58

M/s. Indian General Industries

30/12/59

Gagannath N. Nawar

18/04/60

Ramnath Baburao Desai

26/04/60

Liladhar Mawji

29/03/61

Prabhu Bivrao Pawar

23/06/58

Rural Supplies

20/003/59

Bombay Engineering Works

25/04/61

Bhagwandas

Rauchhodas

08/09/60

Bhagwandas

Parekhdas

08/09/60

Naval Rustomji Sidhwa

04/09/58

Lavjibhai Ranchhoddas

01/12/58
Page 324

Sheet3

Laxmman Govind

30/12/59

Indian S. Museam

29/04/59

Chandrabai Ganpat Pawar

18/11/58

H. C. Ballani

15/01/60

Labhshankar H. Shastri

25/07/60
20/11/58

Mohamed & Sons

23/06/58

S. J. Tonge

05/10/61

United International Trading

23/03/58

United International Trading

13/03/58

United International Trading

23/06/58
28/01/59

Murshad Noor Mohamed Abdul

11/02/60
143/07/59

Hari Ram
A. M. Vishwanath

23/06/58
223/06/58

K. J. Mehta

15/02/60
15/02/60

Kantabai Purshottam

15/01/59

Mrs. Gill

23/06/58

Ottermal Bhutaji Trading

23/06/58

B. P. Godambe

12/09/60
Page 325

Sheet3

Hastimal Jivraj Chopda

23/06/58

Thakker Dongharshi

05/01/59

Wadilal

21/06/60

B. Shah

S N. Jhaveri

02/09/58

Anant Raghunath Sawant

22/09/58

Kartik Pada Mitra

12/11/60

Pathan K. Galan

24/06/58

Jameshadji D. Irani

23/02/60

Ramdas Madhavji

24/06/58

Ramdas Madhavji

24/06/58

Ramji Dharajlal

02/01/61

Shah Narsi Gosha

24/06/58

Chimanlal Chakubhai

24/06/58
24/06/58

Satishkumar K

11/07/60

Adamali Mohamedali

23/03/59

Babu Gopal

24/06/52

Hakim Mohamed Kassim Mohamed

11/02/60

Monilal Lalji Thakkar

03/08/59

Pirejahaw

24/06/58

Manikji Mistry

Sabale Waghire & Co.

24/06/58

Ibrahim & Co.

22/02/60
Page 326

Sheet3

Vasant Annaji Pawar

22/02/60

Sabale Waghire & Co.

24/06/58

Sabale Waghire & Co.

24/06/58

Madhusudan Govind Kulkarni

04/09/58

Sogmal Vanaji & Co.

24/0-6/58

Shaikh Fakir Mohamed

24/06/58

Indian Sugar Mills

24/06/58
03/10/58

Faram H. Munshi

24/06/58

Abdul Hafiz

24/06/58

P. M. Dalal

04/09/58

Ramakant Mathani Narayan

25/06/58

Nivritti R. Salunke

25/06/58
08/08/58

P. K. Ghalaas

08/01/59

Savatram Prasad Mills Co.

04/09/58

Pereinbane N. Coranwalla

25/06/58

J. H. Fernandes

28/03/63

Seth Noor Mohamed Haji

19/03/59

Dadu Manchu

25/06/58

Suleman Dawood

25/06/58

Ferey Deaming

25/06/58
Page 327

Sheet3

South East Asia Shipping Co.

03/09/58
22/09/58

Kasam Dawood

03/03/59

Bhagawati Bechu

14/11/58

Shah U. Babadas & Co.

04/07/58

Shah U. Babadas & Co.

04/07/58

Lallosingh

24/11/60

Jasani

P. O. Doyal

04/07/58

Lilaram & Co.

04/07/58

A. M. Doshi

04/07/58

Majabai Manikji Bhada

04/07/58

Gopalchand Meheshram

17/02/60

Walchand P. Jain

04/07/58

Baburao Bansode

04/07/58

Murlidhar Madhavdas

29/09/160

Nandlal Jaswantlal

05/05/60

J. Bhikalal Kothari

04/07/58

Union Of India

09/09/60

Union Of India

09/09/60

Habib

29/11/59

ali Baksh

Kisan Bhala Bharati

01/12/58

Bombay Silk House

03/05/60
Page 328

Sheet3

Sardarmal Wanaji & Co.

28/11/58

Sardarmal Wanaji & Co.

01/10/58

Ramnath Govindram Jajoo

24/93/59

Sadarmal Wanaji & Co.

28/11/58

Bai Jinibai L. Patel

05/04/61

Kapadia Brothers

01/10/58

National Paints Industries

30/03/60

Dhobi Parusaram jadhav

29/01/60

Wahidali Dawoodbhai

23/10/58

Nersea Krishna Bhansalkar

31/08/59

Vishram Krishna Chavan

28/09/60

Nanku G. Dhobi

08/03/60
08/09/58

Shrinath Biharilal Nath

27/11/58

R. K. Dundas Ltd

02/03/60

Dayabhai S. Patel

13/01/61

S. J. Krishnalal Co.

09/03/60

Krishna babaji Sawant

16/10/58

Jagnath S. Teli

18/11/58

Jagnath S. Teli

18/11/58

Pandu B. Shetty

04/05/60

Hariprasad Ramprasad

14/12/60
Page 329

Sheet3

Ladhanbhai Kanji

25/09/58

Gangji Dalji

16/10/58

V. G. Advani

26/04/60
09/08/60

Atmaram B. Patil

14/12/59

M. K. Jeewalla

30/03/60

Shantilal V. Shah

31/12/59

Manilal kMotichand Shah

21/12/59

Ramsunder Subhraj

24/04/61

Rabhaji Krishnaji Gungal

13/07/60

Society Cloth Stores

07/03/60

N. D. Kapadia

21/09/60

The Life Insurance & Co.

28/04/60

Hall Writer Association Ltd

29/03/61

Devchand Fojwal

19/06/58

Popatlal Hindocha

15/09/59
19/06/58

P. R. Bhide

15/02/60

Massaganlal Vishram & Co.

19/06/58

New Bhopal Textiles Ltd

21/08/58

Mishramal Shah

23/02/60

Rasiklal Gopaldas

19/09/58
Page 330

Sheet3

N. B. Karkhanis

09/01/59

Union Of India

24/08/59

Sidhque T. Waghamare

22/11/60

Shri Swastik Flour Mill

23/03/60

Khimji Mulji

02/08/60

Devraj J. Ahir

25/11/58

C. R. Shukla

26/11/59

Chuturbhu Jdas Karnani

20/06/58

Sautasivgh Ganga Singh

20/06/58
13/10/58

Lalchand Chunilal & Co.

20/06/58

S. Fernandes

20/06/58

Shah Javerilal Shamji

01/09/60

Union Of India

04/05/60

Jagdish Textile

20/06/58

M. S. Mani

04/08/58
08/04/60

Albert Khimji

20/06/58

United Glari Works Ltd

15/03/63

Mohanraj Tilokchand Shah

20/06/58

Mohanraj Tilokchand Shah

20/06/58

A. C. Trivedi

13/03/61
Page 331

Sheet3

Chendrakant Bros

24/11/58

Gundu Rangrao Desai

08/09/60

Dharajlal

30/12/59
20/06/58

Jogshi Tokarshi & Co.

20/06/58

City Stationery Steres

20/06/58

Shakunta Sakalchand

20/06/58

Shakuntalal Sakolchand

29/01/60

Karubhai Kuverji & Ors

22/07/59

A. M. Khory

13/98/88

Chunilal Senmal & Co.

20/06/58

Chunilal Senmal & Co.

27/11/60

Gururaja Sinai Bercar

20/06/58

B. S. Hindya

23/04/65

Durlabhai Bavabhai

08/09/60

Ratansey Verji

28/07/60

J. N. Shah

22/10/58

Cooverji Hernushu & Sons

20/06/58

Ayyub Hafis yahya

18/08/58

Schana Publication

06/09/60
23/10/58

Motiram Oomer

20/06/58
Page 332

Sheet3

A. S. Irani

21/06/89

J. P. Kavaranna

21/06/58

Sayed Mayakar

29/04/59

International Textilaties

23/02/60

Premchand Umedmal & Co.

21/06/58

Sunder S. Kane

16/04/59

Dena Dava nadan

21/06/60

Choitram Begrajmal

17/03/60

V. G. Vaze

28/10/58

Choithram Gegraj

17/03/60

R. T. Kurlekar

18/03/60

Premchand Umedmal & Co.

21/06/58

Jalejar Jamshedji Bhesania

09/12/61

Subhash

17/03/60

M. Bartia

16/03/60

Gianchat Gandhi

22/07/59

Noorbhai Islam

11/02/60
02/09/58

Jitendra & Co.

21/06/58

Estern Emporium

06/05/61

Fatchand Mulla

11/09/59

Eknath A. kalekar

21/06/58
Page 333

Sheet3

Rukahmanibai Balirishna

09/10/58

S. H. Shah

30/09/58

Joshi Laxmandas

28/06/60

Mathurdas

08/09/80

Mathurdas

21/06/80

Eastern Woolen Mills Ltd

30/06/60

India Tup & Die Co.

22/08/59

S. S. Netrawalkar

18/04/61

Hindustan Traders Stores

24/10/58

R. K. Dundas Ltd

10/03/60

R. K. Dundas Ltd

10/03/60

New Padmenet Chemical

22/11/60

Mohanlal Chemicals

25/01/60

Vardhaji Mukmaji Solanki & Co.

27/06/58

Vardhaji Mukmaji Solanki & Co.

27/06/58

Vardhaji Mukmaji Solanki & Co.

27/06/58

Vardhaji Mukmaji Solanki & Co.

27/06/58

Vardhaji Mukmaji Solanki & Co.

27/06/58

Vardhaji Mukmaji Solanki & Co.

27/06/58

M/s. Kanchan & Co.

27/06/58
210/10/58

Associated Enterprises

22/06/60
Page 334

Sheet3

Mirabella Hotel Co. Ltd

20/08/58

Shivaldas Amrutlal

12/02/60
20/02/59

Mukundrao Mone

15/02/60
16/03/59

Mohamed Abububhakar

27/01/59

Dhandar B. Sutar

28/02/59

Dhandu B. Lohar

11/02/59

Vithal T. Mehta

14/04/60

J. A. Marcaraher

29/08/60

A. Fazalbhai

03/92/59

Tulsidas K. Kotecha

08/06/61

Pollachi Bhagya Laxmi Mills

25/09/58
10/03/60

Oversecs Exim India Ltd

10/02/59

Marcel Pinto

07/07/60

Mahadeo D. Shetye

17/12/58

Devidas M. Naik

15/02/61

Baboo Raghu

08/01/60
17/11/60

Khimji Hemraj

17/11/60

Jaswantlal U. Mehta

05/10/59
Page 335

Sheet3

Ishwarprasad Mathur

24/02/60

Motibai Harji

30/01/60

Sushalabai G. Dhurander

11/04/61

Popatlal J. Shah

30/06/60

Nisar Ahmed Yakub

30/06/58

Doongarsi Velji

15/03/60

Minin Pareira

30/06/58

R. G. Phatak

13/10/58

Tatoo Madhu Belvelkar

30/06/60

Tulsidas Gokuldas Rasoni

17/11/60

Adam Ismail

11/03/61

Imperial Products

30/06/60

Madhukar J. Gupte

13/11/58

Shaikh Babu

23/02/59

Damodardas Karsondas

01/07/60

Mohanlal J Shah

05/05/60

Veparimal Khushaldas

30/06/58

Baldeo Janki

11/02/60

Bhojilal Vallabhdas

22/02/60

Meghji Jadavji

11/02/60

Appaji B. Shirke

13/10/58

Ramniklal N. Bhuta

30/06/58
Page 336

Sheet3

Meghji Veerji

01/04/60

Union Of India

08/12/58

Union Of India

25/02/61

Union Of India

20/02/59

Union Of India

25/02/61

Shamji Asoo

22/07/60

Union Of India

25/02/61

Union Of India

12/12/60

Chandmal Chaganlal

03/10/58

Chandmal Chaganlal

03/10/58

Chandmal Chaganlal

23/10/58

V. N. Parikh

03/10/58

Jagmohanlal Bilasrai

27/02/60

Dhobi Murli Sidu

24/11/58

Union Of India

29/03/61

Shah J. G.

07/07/58

Shah Thokardas Gangadas

07/07/58

M. R. Pile

07/07/58

Thoms Dias

07/07/58

Sunil Indaji & Co.

07/07/58

Hemlata J. Dhaka & Ors

14/11/60

Sitabai Sakharam Sawant & Ors

31/12/59
Page 337

Sheet3

Lalchand Chunilal & Co.

02/12/58

Ramsingh

07/07/08

Charlas Singh

12/03/59

K. T. Mehta

27/11/58

Bella Travals

16/02/80
19/07/60

Management Topies

23/02/60

RKO Radio Pictures Ltd

05/03/60

Anubdayal Ammal

23/03/60

Devchand Girdharlal Shah

23/10/58

V. R. Vengulkar

20/01/59

Trivedi Ram

06./10/58

Murlidhar Mohandas

06/10/58

Sayed Ahmed Kalaiwala

17/11/58

Sakharam Trading

06/10/58

N. N. Vaishwale

29/09/61

Lakbhamshi Gosar & Co.

24/10/58

Lakbhamshi Gosar & Co.

24/10/58

Lakbhamshi Gosar & Co.

03/01/61
12/09/58

Western Const. Co.

16/02/80

Abdul K. Jhveri

05/08/60
Page 338

Sheet3

Sutar Mohamed

08/12/58

Geprge Nemka,om

31/07/58

Bharat Prakash

09/11/56

Indian Sugar Mills Assoc.

14/06/58

Sakharam Narayan Jadhav

30/12/59

Jerusha Menashe jacob

23/10/58

Bombay Toos Supply

09/10/58

Haji Rehaman Abdul

14/06/58

A. C. Hansoti

29/06/60

Mehta & Sons

09/09/60
10/02/60

Jivatram P. Mhatrani

03/10/58

Damodarlal Jivandas Bhatia

17/10/58

Alco Insuranct Co.

10/02/60

Piroj V. Naik

09/07/58

Piroj V. Naik

16/06/58

J. S. Khergawnula

16/11/59

Premmohindra

16/11/59

Ramakant J. Mehta

16/11/59

Gopalbai Damani

15/09/58

Vasantrao T. Taskar

16/06/58

Haji T. Haji Abdul

16/06/58
Page 339

Sheet3

G. P. Gupta

18/08/60

Baldeo Raj

20/08/59

M. D. Chuna

12/10/60

Ramdayal Pratapsingh

27/04/59

B. Sawyer

16/06/58

J. B. Mehta

16/06/58

Krishna Deocakachari

16/06/58

Union Of India

27/08/58

Indian Sugar Mills Assoc.

10/10/58

Indian Sugar Mills Assoc.

15/09/58

Indian Sugar Mills Assoc.

10/10/58

D. V. Joglekar

18/11/59

Ajitsingh Gordhandas

07/10/60
23/11/59

Kalushaer Khour

24/11/58

Krishnaji Kanade

21/07/58
08/09/58

Shiwa

16/12/58

Rajbali Trading

08/10/58

Bhagirathibai

21/12/59

Abdeall Ismailji

12/01/59

Virjee k Bhagwanji Patel

03/10/58
Page 340

Sheet3

Great Eastern Hardware Stores

29/01/60

Ujagarsingh Patrajsingh

14/10/58

Punamchand Premchand & Co.

17/06/58

Bhau Shivram

29/06/60

Namdeo Raghuram

30/04/59

Shankar Jyotiba Mohite

29/06/60

John C. D'silva

29/01/60

Walchand Dhanraj

18/07/60

Dattu J. Padwal

13/01/59

Dattu J. Padwal

02/02/59

Dattu J. Padwal

03/10/58

Ramdhar nanak

25/11/58

G. B. Ranade

07/10/58

Sarabhai & Sons

22/10/58

Bhagat & Co.

05/04/61

Ishwarlal C. Patwa

17/06/60

Mallaya Subbayya

11/07/58

Hariram Maniar

17/02/59

Warden Insurance Co.

30/06/58

L. I. C.

17/06/58

The Fire Association

17/06/58

Katragada Pichaiah Anr

31/07/58
Page 341

Sheet3

Mitsui Steamship Co.

29/09/58

Dada Parekh

09/10/58

Rajaram Alharkar

06/07/60

Premshankar Joshi

15/04/59

Mohamed Ali Jan Mohad.

02/08/60

Prabhudas M. patel

22/06/60

Anant Ramji

10/02/59
12/02/63

V. Doraisllary

04/12/58

Shankar S. Pathak

10/02/59

Purashottamdas Manilal

05/03/59

S. A. Vase

09/02/59

Kisansingh & Co.

25/02/59

Kodidas Jodhanji

10/02/59

Deepak Frank Morie

16/02/59

New Bhopal Textile Ltd

10/02/59

V. B. Pednekar

10/02/59

Kisandas Jayashinghdas

18/02/59

Jagalsingh Harnamsingh

02/03/59

Rehman & Sons

12/02/59

Mohmed Mohinder

24/03/59

Shyamsuddin Kamdar

12/02/59
Page 342

Sheet3

Madhavdas Tirathdas

11/02/59

Arvind Janne

11/02/59

Baban Bhagat

09/10/58

Bai Jasvanti Dwarkadas

22/12/58

Ramchandra Bhagat

09/12/58

Vishnu Gouraj

24/02/59

Teja Pujari

22/12/58

Sonabai Damre

22/12/58

Bhotunath Sharma

27/01/59

Bhagawandas Narandas

24/11/58

Novelty Works

17/07/58

Margo Rathod

27/01/59

Balmukund Harishrao

06/02/59

Pipraich Sugar Mills

21/01/59

Dayabhai J. Dubal

29/09/58

Ekdam Factory

27/11/58

V. K. Raman

14/07/58

Mukundrao K. Pota

26/06/58

Zohra Netra H.

28/11/58

Birajlal Sokhalchand

10/02/59

Fulchand & Co.

16/01/59

Anandrao Ramchandra

19/02/59
Page 343

Sheet3

Shah N. V.

10/02/59

Mohanlal Tulsiram

09/02/59

R. N. Kaber

09/02/59

Benny Alphonso

16/02/59

P. Fernandes

09/02/59

Sawcoram Kundlik Tazte

09/02/59

Maxure Radios

04/03/59

Vijay Glass Works

09/03/59

Tarabai Gangadas

09/02/59

D.B. Navale

29/01/59

Abdul Sadarali

26/03/59

Tulsidas Kanji

28/11/58

S. Mohanlal Kishanlal

09/02/59

Alibhass

13/03/59

P. D. Rupenesia

02/03/59

Sindhu Baburao

19/03/59

Gopal Pasari

08/12/58

Kantilal B. Parikh

09/02/59

Thakurdas M. Bhatia

03/03/59

Americal Trading Co.

09/02/59

Khimji Meghji Boria

12/12/58

Dattatray Ramchandra

12/12/58
Page 344

Sheet3

Amrutlal Maya Chand

12/12/58

Khimji Meghji Barisa

12/12/58

Chhaganlal G. Kansara

12/12/58

Vidashi Sahadeo

10/12/58

Beeharbhai

10/12/58

Dosabhai

Bechar Sagan Wagh

10/12/58

D. S. Sawant

20/08/58

Ahir R. L.

04/06/58

Krishnaji Hiraji Ambitkar

29/01/59

Gumanthappa Bondali

13/08/58

Anwar C. M.

14/08/58

Jagdevo Raj & Co.

14/08/58

Maruti D. Patel

14/08/58

Mistry Ramji Jiva

29/08/58

Ghanji Rauji

14/08/58

Herdeo Joshi

07/08/58

Dahiben Bhimji

13/03/59

Dwarkanath Vaidhya

15/01/59

Padamana Bhuni Venkata

13/10/58

P.P. Pathak

13/08/58

Continental Industries

13/08/58

E. A. Motiwala & Co.

14/10/58
Page 345

Sheet3

Narayandas

08/08/60

Jaysingh C.

27/11/58

F. J. Driver

11/12/58

G. S. Apte & Co.

14/08/58

Deepak Textiles

07/08/58

Ramdayalji

20/10/58

Ahmed Gani

07/08/58

Sakaribai Sayyed

19/08/58

Chimanlal Panamchand

22/08/58

B. R. Pinto

02/09/58

Mulji Rathod

08/10/58

A. Pandurang

07/08/58

R. Lazaras

24/11/58

Jack Printing Works

10/09/58

Mujdor Soaf Factory

06/08/58

Omkarmal Kedia

09/10/58

Guruchandsingh

11/09/58

Janardhan B. Jharu

25/11/58

D. N. Borje

06/08/58

Jariwalla Ishwarlal & co.

18/11/58

Mohamed Ebrahim

23/09/58

N. K. Vyas

26/06/58
Page 346

Sheet3

Almera Raghu

13/08/58

Khoja Gulam Husain

23/10/58

Lalabshi Dharshi

13/08/58

B. A. Throat

19/11/58

M. K. Products

01/10/58

R. M. Trading

12/09/58

Swadeshi Marketing

06/08/58

Indra Speaning

06/08/58

L. H. Firmal

12/09/58

Shantilal Keshavlal

10/07/58

Balaram D.

10/09/58

Prabhudas M. Shah

30/09/58

Adamali & Sons

07/08/58

Krishnalal Shah

16/01/59

M/s. Bombay Stationery Co.

11/09/58

B. R. Parikh

02/09/58

M M. Chorsiya

14/08/58

Vallabh Khimji

07/10/58

Prabhat Automobile

11/08/58

Lac & Co.

14/08/58

Hiralal Kaluram

30/09/58

Mohamed Karim

14/08/58
Page 347

Sheet3

Jagjivan Chhampaklal

14/08/58

Hanibhai Gopal Mule

14/08/58

Late Vithal Gagtap

09/12/58

Tulsiram Shivram

07/10/58

Gajanan C. Pandit

08/09/58

Jadhavlal Pramlal Makarji

09/12/58

Madhavji & Co

07/10/58

Alaman K. Bhagvakar

18/08/58

Eknath Krishnaji Shinde

18/08/58

Hematram Deoshankar Raval

16/06/58

Rajdev B. Dube

02/09/58

Gagashankar Bhavanshankar

17/10/58

H. Y. Develakar

18/08/58

Kumud Y Develkar

18/08/58

Vishne Vithu Sawant

18/08/58

Sheth & Co

25/08/58

Supurb Leather Manufacturing Co

29/01/59

Pheroz. Rustom Bangali

14/01/59

Devdas Arts

18/08/58

Babulal Gulabchand Dani

04/09/58

B. D. Prasade

25/09/58

Aziz Gafoor kazi

25/09/58
Page 348

Sheet3

F. Rego

29/09/58

Maratha Jairam Archakar

29/09/58

Alibhai Ismail

04/09/58

Vishwabharati Insurance Co

08/09/58

M/s Harish Ingineering Works

19/08/58

Jagdamba Rai Shukla

19/01/59

Desahaya Prabhu Dayal

18/08/58

Dr. Kulkarnies Lab

08/10/58

D. A. Menab

19/08/58

Laxminarayan Ballad Prasad

20/10/58

Ramanlal Mohanlal

30/09/58

Shantilal Hakemchand

19/11/58

Shantilal Hakemchand

19/11/58

R. J. Ahir

18/08/58

Sahyoji Printing Ptress

15/09/58

Golden Eagle Pictures

09/10/58

Vishnu P. Bhandari

29/08/58

Ganesh Vijay Hinduhotel

03/09/58

H. G. Bushji

19/08/58

Narayan Vithoba Jadhav

05/09/58

Hussain F. Mohd.

19/01/59

Islamia Hotel

06/02/59
Page 349

Sheet3

Dayaram B. Chanawala

20/08/58

Samaj Seva Boarding House

06/02/59

Indian Rear Earch Ltd

22/09/58

A. E. Mhatre

21/08/58

Shah Gala Velji

20/10/58

Sugaramal D. Daudmal

20/08/58

Ganpat Dhondu patil

04/09/58

Agare Motor Stores

05/09/58

Shankar Narayan Vijaykar

20/08/58

Birtalli

20/09/58

Fernandes

Willam & Co

03/09/58

Remesh B. Dabre

21/08/58

Haroon Ahmed

08/09/58

Sharda Construction Co.

22/09/58

Sitaram Yeshwant Shinde

08/09/58

Y. Laxmanarayan Shethy

08/09/58

Firoz Aliji

12/02/59

Wagri Nana Diba

05/03/59

Rajaram Ganesh urkar

18/11/58

J. Pinto

21/08/58

Arjun Vithoba Tembulkar

21/08/58

Mumtazali

12/01/59
Page 350

Sheet3

Madanlal Ramji Bhagat

12/12/58

H. B. Thakar

04/03/59

M/s. Gopra &

Co.

26/08/58

Dattatray Vishnu

20/02/59

Seth Suganchand Trading

22/08/58

Lal

27/11/58

printing Press

Ahmed Gulam Hussain

25/09/58

Shivananda D. Appory

11/08/58

Saruashi Juada

29/07/58

Pednekar & Co.

22/04/58

Karim Shyam Lokhande

18/09/59

Shivji Ramchand

17/10/58

Gaganath Prajamal Shinde

22/09/58

Runaji Shankar Thakur

22/09/58

Krishna Gopal Shinde

22/08/58

Namrada Sweet Mart

18/12/58

R. S. Gadkari

18/09/58

Ganpati D. Bhogale

14/08/58

Dahiben Bhimji

13/03/59

Deep Narayan Dube

22/09/58

Privan Chandra Sogpal

29/08/58

Rukhimibai Mulu

03/10/58
Page 351

Sheet3

Prabhudas K. Ganatra

29/08//58

Chimanlal Laxman

29/08/58

NoorMohd. Ahmed

29/08/58

Razak Babu

14/10/58

R. D. Puranik

16/08/58

Givraj Trading

29/09/58

Kiratlal Simanlal

13/08/58

R V. Shankar

13/08/58

Mani

29/08/58

K. K. Prabhu

29/08//58

Bhimji Pradhan Lakhan

22/09/58

Namdeo Bhikorath

05/09/58

Ajij Zubadi

29/08/58

Husainappa Nursappa

11/07/58

The Model Mills

21/08/58

Abdul Karim

17/10/58

Naratha Bala

25/08/58

A Talim Ahmed

25/08/58

Shaymji Gopalji

25/08/58

Ramchandra Sakharam

25/08/58

Yeshwant Mahadeo

25/08/58

Shripat Babaji

25/08/58
Page 352

Sheet3

Raghunath N. Sonar

13/10/58

M/s Dhuma Corporation

08/01/59

Norali Abdul Hussain

09/01/59

Jayantilal T. Chaupura

23/10/58

S. N. Jagnnath

09/12/58

Gognare Loo

09/12/58

Balu Krishna Saluge

13/03/59

Krishnalal Gordhandas & Co.

31/03/59

Savantilal Tokarsi

07/07/58

Mohamed Patel

23/03/59

Patel Rambhai Shivabhai

03/02/59

Ranjitsingh Jadhavji & Co.

07/08/58

Seth Deviprasad Shukla

27/08/58

Seth Deviprasad Shukla

27/08/58

Seth Deviprasad Shukla

27/08/58

Seth Deviprasad Shukla

27/08/58

Keshav Y. Pagare

23/09/58

Bacchu

23/09/58

Gafoor

K. R. Ahire

23/09/58

Lokhande B. B.

23/09/58

C. Goviund Javalkar

02/02/59

Anurakha

31/07/58

Chandmal
Page 353

Sheet3

Bombay Oil Mills

21/08/58

B. K. Dadarkar

22/08/58

Sukharabhai M. Jethalamali

25/09/58

K. B. Singh

12/01/59

Kisansingh Jaspal

23/09/58

Joshaf Rebelo

21/11/58

Hatimbhai Nazarally

22/12/58

Mohamed Miya

22/08/58

Mersons Trading co

04/08/58

B. D. Porkharkar

14/10/58

D. R. Ajgavkar

24/08/58

Raguie D'souza

22/08/58

K. Gopal

12/12/58

United India

31/07/58

Seth Shankar Pragi Tali

31/07/58

Sudam Laxman kale

06/08/58

Waghel & Co.

07/10/58

Haji Ebrahim

10/09/58

J. M. Gandhi

09/12/58

Vallabh Karia

07/10/58

Chunilal Karsondas Patel

09/12/58

Kamlakar K.Mahadik

02/09/58
Page 354

Sheet3

Jaswantlal Kapadia

18/11/58

Arun Printingh Press

11/08/58

Kapad Bazar Conzumer

21/08/58

Laxman Mulji Ved

18/02/59

Husain Dawood

02/09/58

Rama Sukhlal

14/10/58

Abdul Razzak

02/09/58

K. B. Bhagal

14/08/58

Vithal Devji

09/12/58

Vithal Ganpat More

19/03/59

Ibrahim K. Morbiwala

09/09/58

Dhirajlal Sukhabhai

09/12/58

Vithaldas

06/01/59

Ashabhai

Mary D'silva

03/09/58

Abdul Kalu

03/09/58

J. F. Pereira

20/10/58

Jegdev Sharma

13/10/58

Balaram B. Panchal

03/09/58

J. G. Wagadia

17/09/58

Purshram Sahadev

13/03/59

Wagale Process Studio

11/09/58

Mohamed Ruzwan

02/09/58
Page 355

Sheet3

Great India Mart

25/08/58

Govindbhai Ramjibhai

07/10/58

Tukaram Devji

04/09/58

Ganpat Ganu

04/09/58

Bai Ramubai k.

04/09/58

Mohamed Ismail

17/10/58

Union Of India

24/11/58

Appa Ravji

17/11/58

Govindji

Madhukar A. Koppikar

10/02/59

Bhanumati Mohanlal

05/09/58

Janardhan Amin

15/12/58

Maganlal M. Chavda

13/02/59

Nagen Roy

03/10/58

Elahi Abdul Masjid

05/09/58

Raghunath N. Pednekar

30/08/58

Mulchand Dhamji

12/09/58

C. Curayya

12/09/58

Hari Her C. Nerkar

19/09/58

Sony Balu Haribhai

20/08/58

Lalubhai J. Patel

20/08/58

I. E. Moses

20/08/58

Mohamed bhai Sayyadali

21/08/58
Page 356

Sheet3

Soyanna Rajanna

05/09/58

Raju Sayyana

05/09/58

Mary Anthoni Rodriques

29/09/58

Mary Libansa

06/03/59

R. Pande

09/03/59

B. J. Mody

20/03/59

Lalchand B. Pahuja

23/01/59

Vasant S. Kamilkar

20/08/58

Govind Daji

karval

19/09/58

Rajaram Pandurang

23/09/58

Jayabai Waman Sirsath

06/10/58

Kisan Babaji Dharekar

08/09/58

Babu Namdeo Murari

08/09/58

Ramadhar Vishnath Tiwari

08/09/58

Ikyodhaya Prasad R. Mishra

11/12/58

K. P. Sinha

11/09/58

Hirjibhai Damodar Manek

18/09/58

Nandkishor Sharma

08/09/58

S B. Kadam

23/10/58

Rajan Stores

06/03/59

Ganpati Nadak

08/09/58

Rampare Mahabir

08/09/58
Page 357

Sheet3

Mahipat Rana

23/09/58

Vasant Gopal

21/08/58

Christric Laport

08/09/58

U J. Raval

08/10/58

West Era Work

12/08/58

Alimohamed Umar

18/09/58

M/s. Cama & Sons

22/08/58

Peerbhai Alibhai

22/08/58

Ramchatra Pheroo

23/09/58

Jasani Oilo Mills

25/08/58

Ashok Stores

18/09/58

Raghunath Bajirao

09/09/58

Hussain B. Sayyed

25/08/58

R. N. Swami

25/08/58

Bhalchandra Dabholkar

25/08/58

Jon Mendonce

24/09/58

Kashiram Govind Gadigaoakar

22/08/58

Sharadchand Haridas

25/08/58

Chandarsen Bansedhar

08/10/58

Bhupadprasad & Tamboli

25/08/58

Kashiram Malee

29/09/58

C. K. Mehta

09/09/58
Page 358

Sheet3

Devdas nagayya

09/09/58

Timanna Maganna

09/09/58

Ranaya Minalla

09/09/58

Shaikh Ahmed Shaikh Mohd

09/09/58

Ganabhau Thakure

06/01/59

Vishnu Narayan Prabhu

17/02/59

Abubakar Haji

22/08/58

M. K.. Automobiles

22/08/58

Mohdawallha D. J.

16/06/60

B. P.T.

24/11/61
05/03/59

Janlal Lakhan

05/03/59

K. D. Irani

24/03/59

K. V. Wadh

04/10/60

Ramrajsingh Mahavirsingh

23/01/61

Kashinath Krishna Morawade

23/03/59

Pascal D'souza

05/03/59

Ibrahim Jinabhai

23/11/59

Dharmsi Welghi

23/11/59

Sahadeo Nasruddin

31/01/61

Suleman & Sons

29/08/61

Chhotalal Jamunadas

07/05/60
Page 359

Sheet3

Dr. N. P. Dalal

24/11/59

Jaswantabai Nanchand

02/08/63

M. M. Meghangi

03/08/60

G. M. Kapadia

06/06/61

N. D. Works

24/09/59

D. N. Choudhari Trading

10/03/60

Jayawant Kenkre

28/04/59
05/03/59

K. Jagannath Shetty

16/11/60

Chunilal Parekh

10/08/59

Purshottam Meghji
Purshottam Meghji
Purshottam Meghji

21/11/60
21/11/60

Purshottam Meghji
Purshottam Meghji

15/03/62

Purshottam Meghji

25/07/60

Purshottam Meghji
Seth Vasanji Damji

14/04/59

Basantilal Babulal Sharma

26/11/59

Anandibai Bapu Dule

09/10/59

R.C. Sonawala & Sons

13/07/59

Ayodyalal Chaturbhuj

09/10/59
Page 360

Sheet3

M/s. Gatilal Const. Co.

29/04/60

Mohamed Ismail

18/07/60

A.E. Ahemad

22/03/61

Mansukhlal Chotalal

02/03/60

C.M. Jhaveri

22/07/60

M/s.R. Janilal & Co.

24/03/60

Vora & Co.

17/03/60

United Corporation

13/08/59

Dattatraya S. Mahajan

15/09/59

Dayalal Chhaganlal

29/03/61

Motibhai T. Vyas

29/03/61

S. Leggatt

17/03/60

Mhatrabai Narayan

06/04/59

Bhola L. Ludia

04/02/60

Bhola L. Ludia

04/02/60

Babulal Badal

29/04/59

A. Kawat & Co.

13/07/60

Ramesh Jethalal Thakkar

18/03/60

Devkrishna L. Purohit

01/04/59

Samadhani M. Liladhar

01/04/59

Goswami Madhavraj G.

16/04/59

Sundarji Mukhraj

16/04/59
Page 361

Sheet3

Amrutlal Mehlaji

12/10/59

Sham Sundeer

12/02/59

Jamnadas Tekchand

16/04/59

Meghaji Samat

18/10/60

Belabai Doshi

19/01/60

Harsi Hooka

25/08/60

Bhagwan Pocha

03/08/59

Gangabai Janam

29/06/59

Bhana Arjun

25/08/60

Puna Laxman

03/08/59

Dhanibai Jadhav

03/10/60

Balkrishna R. Borade

13/02/59

Hira Devanand

18/10/60

Mahalu Poona

18/10/60

Khima Vira

24/01/61

Khioda Bhana

12/11/59

Shivdas Kawa

24/01/61

Naja Nathu

06/02/60

Haji P.K.

13/04/59

Chhanglal P. Poddar

06/07/61

Keshavlal Narsidas

17/03/59

V.S.Jadhav

28/02/61
Page 362

Sheet3

Mamubhai Daphtry

20/07/59

Mamubhai Daphtry

20/07/59

Sardar Jogendrsingh

04/08/59

B.N. Bhagwat

15/11/62

Kundanmal Gulabchandji

21/01/61

M/s. Kisandas Jivandas & Co.

18/06/60

Mohemmad Hussain

11/02/60

J.M. Munshi

18/06/60

Ganpat D. Gore

17/12/59

Kirana Transport & Co.

14/04/59

Subhash K. Desai

31/03/60

Nandkuver Velji Lalji Soni

06/12/90

Nandkuver Velji Lalji Soni

06/12/60

J.K. Films

06/08/59

Damodar Haridas

02/06/59

Jaihind Niwas Agency

06/04/59

Monoharlal

08/04/59

Manohar Babulal Chori

09/01/61

B.J. Alburgurgue

07/12/60

Atmaram Laxman Patil

09/01/61

Jethamin Line Insu. Ltd.

30/07/59

N.N. Gavan

08/07/60
Page 363

Sheet3

Ram Sagar Sharma
Nararyan Deo

30/11/61
27/04/59

Ganpat Ramchandar

10/08/59

Kashiram Bala

15/02/61

Jagantha P. Ghavrekar

06/07/60

W.R. Gawaday

18/06/60

Mukundraj Keshavlal Kota

23/09/58

Abdul Sattar

09/10/58

Subhashi Co.

23/09/58

Prabhakar A. Dandekar

20/10/58

Kawasji D. Nadre

23/09/58

Ahmed Saheb Husein

22/09/58

Vali Mohamed Khudaya

10/03/59

Ferey Dummina

10/03/59

Suleman Dawood

10/03/59

Dadu Manchu

10/03/59

Tukaram Kalu

23/09/58

Govind Kalu

23/09/58

Jeth Fernandes

26/03/59

Rajaram Vishwanath

23/09/58

Alibhai Mulla

08/08/58
Page 364

Sheet3

Ramchand Mataprasad

18/11/58

M.P. Dalal

04/09/58

Vajral Huseinsaheb

23/09/58

D. Abdul Rahim

14/11/58

Abdul Rahim

07/08/58

Faran Roz Munshi

08/08/58

Dharma Kamabia

23/09/58

Madhusudan G. Kulkarni

29/09/58

Gulam Nabi

23/09/58

Avanbai M. M istry

06/10/58

Balubhai Vijbhukhands

14/11/58

Lalji Meghji

08/01/59

Nariman Mehrawan

25/11/58

Pathan K. Gelan

13/11/58

Bhika Balu Naik

06/10/58

Modern Export

22/09/58

A.A. Alphenso

22/01/59

K.K.Bhatnagar

22/01/59

Nariman H. Panthaki

02/12/58

Balkrishna Dattatraya Kesare

13/10/58

C.H. Kapadia

22/09/58

S.N. Jhaveri

02/09/58
Page 365

Sheet3

Anant R. Sawant

22/09/58

Kartika pada Mitra

04/08/58

Walji Malji

13/11/58

L.M. John Rebello

22/09/58

M.F. Katkare

29/07/58

Nemchand Shah

22/09/58

Tani Laxman

07/10/58

Sitabai Kolvankar

30/09/58

Vasant K. Kolvankar

09/10/58

Govind M. Jagtap

05/12/58

H.C, Dubhash

22/09/58

Shaikh Dawood

03/03/59

Balkrishna Sohan & Co.

19/09/58

Sehena Printers

02/03/59

A.H. Yahya

18/08/58

J.S. Sayyed

13/01/59

Jairaj J. Majlani

22/10/58

T. Raj Mudakar

19/09/58

Sakharam K. Sarfare

27/11/58

A.M. D'Souza

30/09/58

A.M. Khory

15/09/58

Kerson J. Patel

30/12/58
Page 366

Sheet3

Kanibhai Kuvarjii

22/09/58

Haribhau Jadhav

01/12/58

Chivarlal Trading Co.

19/09/58

ZILOO Balaji

19/09/58

M.S. Anekar

18/07/58

Lalsingh Nevelchand

07/10/58

Joseph Adverds

07/10/58

Gundu R. Desai

05/12/58

Chandrakant Brothers

24/11/58

A.G. Trivedi

19/09/58

A.K. Shamsuddin

19/09/58

Abdulla Dalai

19/09/58

Albert Kunny

02/12/58

Many M.S.

04/08/58

Seth Jaganath Teli

23/10/58

K.S.Bhojane

01/10/58

T. J. Fido

02/12/58

J.A. Sooerdas

13/10/58

Bachhu Miyadi

06/10/58

M/s. Chatrabhujdas Karnani

13/10/58

Chandrabali R. Sukla

20/10/58

Devraj J. Ahir

25/11/58
Page 367

Sheet3

N.B. Karkhands

09/01/59

New Bhopal Textile Ltd.

21/08/58

Vasantlal H. Mehta

23/10/58

Bhandara G.Jamnadas

10/02/59

Sareman Meghramji

07/10/58

F. Maslakemhas

12/12/58

United Trading Co.

16/02/59

Biharilal Ramcharn Mills Ltd

11/12/58

Vadi; Watch Co.

19/01/59

Dhirajlal Maganlal

23/10/58

Maganlal Kuverji

21/07/58

Dhurjoshaw G. Parsi

23/10/58

K. M. Katar

18/09/58

Shankar P. Kuvarji

03/10/58

Peter Fernandes

18/09/58

Firoji D. Tata

18/09/58

Sakharam J. Barankar

06/10/58

V. Suraswamy

06/10/58

Swadeshi Electric Work

18/09/58

Cooper Connell Clifferd Ltd

17/10/58

D. Ledy Dinshow

08/12/58

Gangubai Govind Davde

18/09/58
Page 368

Sheet3

Sadashiv Ganpat Pavaskar

18/09/58

Juhermal Megnaji

14/11/58

Vasant Salghare

17/10/58

Jaganath Yeshawant Kale

17/10/58

J.E. Malyankar

17/10/58

Jaggawat m. Joshi

17/10/58

Shantilal C. Shakwala

06/10/58

Bhagwant B. Kahar

06/10/58

V.P. Rane

18/09/58

Malhari & Bros

18/09/58

M/s. S. Joseph & Sons

15/10/58

M/s. Karia Bros

25/11/58

Hydrabad Chemical Pvt/Ltd.

18/09/58

Laxmibai R. Malayya

24/10/58

Mahadev Laxman

28/11/58

Krishna Rama

12/12/58

Ramu Bahaji

28/11/58

Ithabai Bahaji

28/11/58

Ganpat Krishna

28/11/58

Mohemmad Ali

22/09/58

S.Y. Jadhav

23/10/58

Sitaram Janoo

23/10/58
Page 369

Sheet3

M/s.Chhogalal Jainarayan

15/10/58

Mohomedali Janmohd.

28/11/58

Mulchand Chelaram

12/02/59

Ratilal K. Patel

20/10/58

Habib Nanji

10/10/58

Vaidya Chunilal

07/08/58

Genoo Govind

21/11/58

The National Oil Mills

15/09/58

Rajmal Sakharam

01/12/58

M/s. Agrawal Brass Factory

18/09/58

Shrikant Mishra

19/01/59

M/s. Fakirappa cotton Merchant

07/08/58

Seth Deviprasad Shukle

23/09/58

Behram S. Irani

24/11/58

Yusuf Rahim Kazi

25/09/58

N.M. Mehta

01/12/58

M/s. Veriety Stores

12/02/59

Versemal Kirpomal

23/09/58

C. Maniklal & Co.

15/09/58

Worli Chemicals Works Ltd

24/10/58

Sevantibai S. Lohar

03/10/58

Rajeshwarsingh Bechantsingh

09/01/59
Page 370

Sheet3

Ramraj Ramsaran

08/09/58

Sukhabhai Ramji

20/10/58

Kamtasingh Mahadevsingh

11/09/58

Bhagwanji Ramji Bhatt

25/08/58

R. Gangaram Tawde

15/09/58

Jerusha M. Jacob

23/10/58

M/s.Jorshi & Joshi

09/10/58

Habibulla khan

03/10/58

Habibulla khan

10/10/58

N.P. Narayan

04/08/58

Karsondas Ranchoddas

18/12/58

M/s. Albert Litho Press

24/11/58

Vasantrao T. Taskar

03/10/58

J. Abdul Husein

22/09/58

Navneet Haridas

15/09/58

Mrs.Sushilabai G. Wagha

09/10/58

Homi C. Daruwalla

21/07/58

Noor Mohm. Peer Mohm.

17/10/58

Vasant Anant Sakhardande

28/09/58

Indian Electrical Repairs

13/10/58

R.John D;Souza

15/09/58

M.A. Lampwala

20/10/58
Page 371

Sheet3

M/s. Coler & Sons

15/09/58

T.V. Chau

15/09/58

Kala Sher Khan

24/11/58

Meracle Press

08/09/58

Veerji Bhagwanji Patel

03/10/58

Ujagarsingh Patrajsingh

14/10/58

Kisan M. Magade

15/09/58

Algu S. Bhaiya

13/01/65

Harishchandra S. Bhaya

02/02/59

Ganesh B. Ranade

07/10/58

Ramdhar Nanek

25/11/58

Murtia Hussain

18/11/58

Gangadhar S. Bhaya

03/10/58

Warden Insurance Co.

05/01/59

B. M. Trading Co.

22/10/58

Warden Insurance Co.

05/01/59

Shamji Bhagwanji Jhaveri

08/09/58

Nagesh W. Patel

05/03/59

Unique Stationary Marg

17/10/58

Chandrabai Ogle

21/11/58

Gulam Hussain Kasam

29/04/58

M. B. Purvo

16/12/58
Page 372

Sheet3

Kumsuddin Tyehuli

08/12/58

Gauri Shankar Puddi

26/11/60

Premji Virji

13/02/59

Kharshedji R. Karkaria

12/02/60

Nurulla Mohmed & Co.

04/03/59

J. V. Hatkar

09/11/59

M. G. Deodhar

26/11/58

Mahavir Ram Badi

01/12/58

Indo Trading co.

22/01//59

Sidaaram M. Dhadke

16/03/59

Somchand P. Shah

04/12/58

Kiran Transport Co.

22/10/58

Gangadas L Sanghavi

08/09/58

Malber Hindu Hotel

18/11/58

Asudali Sabdarali

15/12/58

D. K. Jadhav

26/08/58

Manubhai Mehta

09/02/59

Babulal Trivedi

20/08/58

Pendnekar & Co.

22/09/58

Janimal Keshavdas

02/01/59

Manubhai Vaghiji

21/11/58

J. P. Daria

23/09/58
Page 373

Sheet3

S. S. Lodge
M. S. Ahlusabia

12/02/59
12/09./58

Navnatlal Chhotalalal

02/02/60

Fashion House

10/09/58

Ratilal B. Liru

12/12/58

Kantilal Trivedi

06/02/59

Tukaram Raghunath Ukarde

14/08/58

D. I. Bahar Hindu Hotel

24/11/58

Narayan Shethy

24/02/59

Maheshwar & Co.

09/03/59

King of Iran Restaurant

17/11/58

The Central Restaurant

24/02/59

Bapu Govind Tarange

27/01/59

Dammal Devichand jain

12/02/59

Brahimber Aurazara

12/02/59

S. N. singh

09/01/59

J. H. Fernandes

19/01/59

Smt. Nelson

09/01/59

Venkatram Holla

19/12/58

Noor Mohm.Dawood

29/01/59

Dular Krishna

17/02/59

Laxman Ranmesh Ved

17/02/59
Page 374

Sheet3

Hall & Mark

23/01/59

Saiben Raghoo

19/12/58

Shankar Maruti Zende

19/12/58

Elija Mozio

24/11/58

Mohemmed Karim

11/09/58

R. K. Vichare

18/12/58

Ratilal Thakkar

16/02/59

A. H. Harsan & Co.

30/09/58

Radhakrishna Tulsiramu

18/12/58

Century Manufacturing Co.

25/11/58

R. M. Almedia

13/01/59

Aakarbhai Kalal

01/12/58

Ganpat Ghise

03/03/59

Kesherdeo Chokshi

25/10/58

Rehman Sharif

27/01/59

Bai Rahairunisa Mohammed

05/12/58

N. C. Gandhi

24/11/58

M. S.Achuwalia

24/11/58

Bhimaji V. Shine

01/12/58

M.R. Mogham

20/01/59

Gulabkhan Traing

15/12/58

S.G.Upadhya

06/10/58
Page 375

Sheet3

J.r. Naronlia

24/11/58

B.J.Joshi

05/12/58

Pamsey Radio Elec.Co.

03/02/59

Mukunbai Keshavlal Pota

24/11/58

Paul Textile

18/12/58

D. K. Joshi

24/12/58

Kaushapbai A. Meghdhi

17/03/59

Vithabai Gopal

25/09/58

D. E. Gujdar

24/11/58

Dhanji E. Gujdar

24/11/58

Modern Trading

09/01/59

Sanghvi Bros.

24/11/58

D. P. Manjrekar

05/12/58

Shankar D. Palsadkar

30/01/59

Orko

24/11/58

S.S. Joshi & Co.

01/12/58

Gangaram Ramaiya

22/12/58

Karsandas Morarji

09/12/58

M.L.Andherkar

05/12/58

N. M. Kudle

15/11/58

Pednekar & Co.

27/11/58

Amruti R. Shinde

05/12/58
Page 376

Sheet3

Dayanand Kuri

25/11/58

Gangubai R. Patriwala

24/02/59

L. W. Harishon

03/12/58

Husain Mohammed

08/12/58

Govind Ayakhal

13/02/59

Alimohamed Usmain

18/08/58

Mohamed Darji

08/12/58

Tarai

Sarup

24/10/58

Tapu Janmal

09/12/58

N. Gopal Shah

25/11/58

S. R. Ramsharan

25/11/08

Hiranand Masand

23/10/58

Amruti K. Gupte

22/12/58

K. S. Bhojnekar

25/11/58

Ratilal G. pandya

23/12/58

Lotus Art Printing

25/11/58

Velji

Devji

19/12/58

Teherbhai Ibrahimji

08/01/59

Bai Sakarbai Vithaldas Mulji
Bhagandas Raval

07/10/58

J. Pandosay

24/11/58

Patel Kanji Hansajran

02/03/59
Page 377

Sheet3

Modi Hirachand Dhanjibai

26/02/59

H. Govindji Masalawala

26/02/59

Trimurti & Co.

23/03/59

Eakandy Asso.

02/03/60

Shankar Bhai Joharabhai

23/03/59

Supply Bengale Co.

03/04/60

Kulkarnies Lab

23/03/59

Jayantilal Gangaji

23/03/59

Eastern Supply Co.

23/03/59

Badhaka & Co.

20/03/59

Ramanlal A. Shah

16/03/59

Metro Stores

20/03/59

Ramdas Dupade

20/03/59

Amrultal Mohanlal

24/03/59

Deepak Studio

26/02/59

Amrutlal Shah

20/03/59

V. A. Vora

20/03/59

Mariambai Usman

09/01/59

Arjun Waman Dharde

20/03/59

Brijwasi Cloth Printers

16/03/59

Abdul Rehaman

23/03/59

Mustak S. Mohamed

16/03/59
Page 378

Sheet3

New India Food Products

23/03/59

Harkishandas A. Shah

19/03/59

E. M Peerbhai

19/03/59

Krishna D. Solanke

19/03/59

Laxmidas Durgadas

19/03/59

Ganpat Govind

19/03/59

M. L. Warma

26/02/59

M. L. Warma

26/02/59

West End Works

10/02/59

C.R.A. Paneker

19/03/59

Krishna K. Batia

19/03/59

Dawood E Powarhar

19/03/59

V. G. Zadrao

19/03/59

M. G. Bahadur

19/03/59

M. C. Nanalal

19/03/59

Azad Automobiles

19/03/59

M. R. Warma

19/03/59

A. C. Sharma & Co.

19/03/59

A. S. Mehra

19/03/59

Eckandy Asso.

19/03/59

Eckandy Asso.

19/03/59

Namdeo Boraoke

18/03/59
Page 379

Sheet3

P. F. Maseanenhar

18/03/59

Faroze R. Vakhana

09/03/59

Albert Aquiar

18/03/59

Mullaji Shaji

18/03/59

Lokseva Mundranalaya

07/04/59

Keshavlal Jaliwala

17/03/59

Elankulani Vakey Trading

18/03/59

Vanuchand Chandji

18/03/59

Dattatray S. Bhatt

18/03/59

Bai Khatubai Maklai

04/02/59

S. H. A. Omar

04/02/59

Shankar Laxman Handelkar

18/03/59

Arvind Electrics Stores

18/03/59

Karsandas K. Patel

18/03/59

harishchandra Kashinath Gravti

18/03/59

N. Kazi

23/03/59

Indian Cotton Oil Mill

16/02/59

Mohan Laxman

02/03/60

T B Ganeshwade

17/03/59

J. Desouza

18/03/59

M/s. Navneet Printers Shoroom

30/01/59

R. Lopes

03/03/59
Page 380

Sheet3

M/s. M. N.

08/01/59

Narayan Murti & Co.

23/12/58

Vithal Sawant

08/01/59

Padma Koregaonkar

23/12/58

Jamshedji Daji

02/02/59

P. R, Ramsagar

23/08/58

Chandumal Vasu

29/01/59

Janabai Rehmatulla

09/03/59

M. R. Varma

08/01/59

Roahanlal Kisanchand

03/02/59

Manmohan Auto Mobiles

23/12/58

Maganlal Morarji

22/12/58

Bhagatsingh Nepalsingh

15/07/58

Bhagoji Sonu

19/08/58

Najoo R. Subhedhar

15/07/58

L. Vithalrao

10/07/58

Musa

05/08/58

Valimohamed

Yarmohamed Akbar

18/12/58

Maherbai N. Shaker

13/02/59

Dam,anaya Auto

22/01/59

Noor mohmad Haji

15/11/58

Gordhanlal Keshavji

22/01/59
Page 381

Sheet3

Gulubux Singh Wadhava

30/09/58

Mahonoherlal Pawar

17/02/59

Gul Dailmal Idnani

10/07/58

N. S. Irani

17/07/58

Miss Gool R. lala

23/09/58

Mohamed Ali Ahmed Ali

17/10/58

A. M. Rodricks

02/03/59

Jal Jamshedji Sanjana

22/10/58

Puranchand Behari

08/12/58

M. Jayantilal & Co.

09/03/59

Alimohamed Nathubai

27/08/58

Motichand Purshottam

12/09/58

Indira Bannel

12/09./58

M. Jayantilal & Co.

09/03/59

K. Jinabhai

02/02/59

M. Jayantilal & Co.

09/03/59

Calico Procwessors Ltd

30/06/58

Mathaprasad Mishra

07/04/59

E. J. Ashtan

20/10/58

Chandralal pathrakar

17/02/60

Ibrahim Omer Mistry

25/07/58

Vishwanath M. Shinde

11/12/61
Page 382

Sheet3

Dhujijishaw E Gazdar

26/11/58

New Liby Art

06/03/59

Bhamotra Pharmascy

22/09/58

Ibrahim Omer Mistry

25/07/58

P K. Jadhav

11/07/58

Genuba N. Chougule

12/09/58

Dharma Sonaji

12/09/58

N. M. Mehta

11/07/58

Profulchandra Pradhan

20/08/58

Anwan Begam

10/07/58

B. S. Dalal

10/07/58

Mohamed Ayub Azad

05/01/59

New Calentta Shop

03/07/58

M. Alagu & Sons

07/07/58

Mohan Devisaran

17/10/58

Manubhai B. Nayak

11/07/58

Jayantilal Chhaganlal

06/06/58

M. A. Dadi

17/02/59

S. B. Kerkar

02/09/58

Sethia Teutilo Manufacturials

29/01/59

Karsandas Madhavji

24/03/59

Annaji Pandurang

02/03/59
Page 383

Sheet3

T. P. Seth

02/03/59

Somchand Punmchand

25/11/58

Bhalchandra Khedekar
Sunabai Govind

11/07/58

Ramnarayan H. Rathi

24/02/59

Khanderao Bhojane

28/11/59

Pednekar & Co.

01/12/58

Jyoti Sonawale

24/10/58

Deviprasad Shukla

17/11/58

Kashinath K. Tapase

15/12/58

Talakshi Manak

20/11/58

Jayantilal H. Shah

18/09/58

Jagnanath Agarwal

19/09/58

Madhusudan Solaram

10/07/58

Dattu Vithoba Sony

20/10/67

Bai Sidhavva Madivallappa

11/12/58

B. D. Kasari

07/01/59

Banan Gadgay

21/11/58

Rajendra Joshi

21/07/08

M. D. Gupta

10/07/58

Shivprasad Podar

13/01/59

A. R. Kagam

17/07/58
Page 384

Sheet3

S S. Pai Merchant

30/06/58

Jaganan Shankar Chikhate

13/03/59

Aldar & Abashed

13/03/59

V. J. Laude

17/12/58

M. C. Lawrence

19/01/59

Vela Gama

24/03/59

Devikabai Jagannath

10/07/58

Premchand Fulchand

08/07/58

Choglal Bhagusanji

20/08/58

Bhaskar Kasle

13/10/58

Dhanji Raj Mills Ltd

18/12/58

Sayed Gulam

17/11/58

M. D. Vaswa Carrying

01/10/58

Malikchand

06/10/58

Noorth Madhari

25/07/58

Aliyaz Yakub

02/01/59

Bhaiya Mathur

29/01/59

Vasant G. Manik

20/11/58

B. R. D. Kery

07/07/58

J. P. Patel

21/11/58

Mahadeo R. Uphadye

02/01/59

Sakharam Bhiwanji Avte

22/12/58
Page 385

Sheet3

Pritamlal Parikh

27/02/59

Arjun Krishnaji Rupe

06/03/59

Rugusto Choecho

22/12/58

Dattatray Govind Belekar

03/08/59

S. M. Bhavandas

09/03/59

Harding & Co.

10/02/59

Abdul Gani

22/09/58

Pushpam

21/07/58

Kikabhai Gulamali

28/11/58

Bhikaji Devram Kasbe

17/02/59

Union Of India

22/01/59

Manilal Shamji

30/09/58

Robin M. Robert

08/01/59

Arjun Chhatrubhuj

30/09/58

Ratilal V. Ganatra

08/09/58

S. J. Temker

08/07/58

Namdeo Gulabrao

08/07/58

Ramrao Pradhan

10/12/58

M. V.naik

02/12/58

Prabhakar S. Anand

27/01/59

P. S. Jain

02/01/59

Navaji Lalji & Co.

05/01/59
Page 386

Sheet3

P. H. Rathod

22/12/58

Gunbux S. Masand

13/03/59

Maruti K Chaskar

20/03/59

Gomabai Ratansey

23/01/59

Shamji Tokarsey

23/01/59

Khimji Anandji

09/02/59

Welji Anandji

09/01/59

Kuvarbai Tricumbji Ghavat

09/01/59

Kasturbai N. Bhojraj

09/01/59

Laxmichand Jethabhai

09/01/59

Laxmichand Shayji Narpar

09/01/59

Mohamedbhai Karimbhai

16/12/58

D. C. Golly

16/01/59

Gordan R. Kisan

02/12/58

Mohamed Yusuf Ibrahim

16/12/58

Abdul Hamid

16/12/58

Gopaldas Husumal

02/12/58

Vishandas Shrichand

09/12/58

Hansraj Khimlaj

09/12/50

Bel Edueobi Co.

09/12/58

Bharat kumar Chimoobhi

09/12/58

R. R. Agarwal

09/01/59
Page 387

Sheet3

Mhebukhan Alihussain

16/12/58

Bawaji Mangal

16/12/58

A. N. Kolje

19/02/59

Kamalabai Ghalba

20/11/58

Kamalabai Ghalba

18/12/58

Retanshi Shivji

05/01/59

Mandal kAnandji

04/12/58

Ramdeo Paramanand

04/12/58

M/s Mahindra Shamlal

04/12/58

Ramdeo Paramanand

26/03/58

Nathalal Bhaurao

02/12/58

Vashram Laxman

15/12/58

Pavan Rama

15/12/58

Rajiv Mohamed Abdulla

15/12/58

Dinkar Govind

15/12/58

E. A. Johannes

05/01/59

Bhaywan Devji

18/11/58

B. B. Rathava

12/01/59

Omkar Trading

31/07/58

A. A. Shaikh

04/12/59

V. Y. Knse

09/01/59

Hasanji Contractor

04/09/58
Page 388

Sheet3

Sambha Baboo

18/09/58

Hari Narayan

28/11/58

Hussain Haji

27/01/59

Shoja D. Ahir

21/01/61

Simon Fernandes

23/03/61

Bhagvandas Lalji

14/01/59

Savataram

18/12/58

Nana

Khanji Valikhan

25/11/58

Taherali Gulamali

18/12/58

Maruti Dagdu

29/01/59

S. H. Heeramanik

28/03/61

A. J. Fernandes

08/12/60

Hafis Mohamed

15/07/60

Rambhau Tukaram

02/01/59

S. S. Khandekar

05/02/63

Jethalal Panwala

04/02/60

Hausibai Mahadeo

27/11/58

Lalia Shinwar Koli

27/11/58

Poshibai Vithal

15/0159

Babubhai Rangwala

13/08/58

S. M. Kalapesi

16/10/58

S. M. Kalapesi

16/10/58
Page 389

Sheet3

S. M. Kalapesi

16/10/58

S. M. Kalapesi

16/10/58

Shrikrishna Trimbak Damankar

03/04/59

Prito A. Advani

22/08/61

Purander Hiradas

16/10/58

Mohanlal Trivedi

14/09/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59
Page 390

Sheet3

Abdul Masjid Ahmedbhai

15/10/59

S. M. Kalapesi

16/10/58

S. M. Kalapesi

16/10/58

Sumatibai Madan

26/11/58

Dwarakanath Govind Narvekar

16/06/60

Dwarakanath Govind Narvekar

16/06/60

Dwarakanath Govind Narvekar

16/06/60

Dwarakanath Govind Narvekar

16/06/60

Dwarakanath Govind Narvekar

16/06/60

Salar

14/10/59

Hussain

N. G. Telkar

14/10/58

Dwarakanath Govind Narvekar

16/06/60

M. C. D'souza

10/10/58

Dattatray Sadashiv Patil

03/07/58

J. D'souza

06/04/59

Bai Hussainabai Rajabali

02/08/60

A. C. Shah

25/09/58

Mohamed Bhai Rauji

05/01/60

Ram Augh Yadave

28/01/60

Ram Augh Yadave

28/01/60

Sayaji Vithoba Borade

15/10/59

Meghaji Sojpal

11/03/59
Page 391

Sheet3

Ramchand Jivanlal Hirgovani

10/08/60

H. A. Bhavanani

04/09/61

H. C. Mehta

04/09/61

Jamunadas Kapadia

18/09/58

Jamunadas Kapadia

18/09/58

H. J. Mamsa

03/12/58

A. K. Merchant

04/05/60

Dharamdas K. Nasta

14/07/60

M. S. Pohilla

05/11/59

Gokibai Ratansi

09/10/58

Shankar S. Koyande

13/01/60

Mawalal Pali

05/03/63

Govind Sawant

05/11/59

Ramlakhan Shukla

15/03/61

Ramlakhan Shukla

15/03/61

Babubhai Rangwala

15/10/58

Babubhai Rangwala

15/10/58

Kamalabai V.S. Meher

21/08/59

Kamalabai V.S. Meher

21/08/59

Kamalabai V.S. Meher

21/08/59

Gordhandas S. Khilani

14/04/60

Chandrakant V. Parekh

14/04/59
Page 392

Sheet3

Chandrakant V. Parekh

14/04/59

Anand Properties Ltd

30/04/59

Kapoorchand Khubhaji
28/12/59
D. L. Fernandes
P. B. Badwaik

19/01/60
30/11/64

The Deecan Cont. Co.

03/02/60

Janakibai Sadashiv Deshmukh

25/11/59

B. D. Rangwala

22/09/58

K. Abdul Tayeb

28/12/59
13/12/60

M. A. Bhuta

20/03/61

Sadashiv K. Karia

20/03/61

A. R. Pai

05/08/63

Mohamed Umes

06/04/59

Omenta,l Chemical Research

16/03/59

Mustak Hajji

16/03/59

Abdul Rehman

23/03/59

Doctor & Co.

16/03/59

B. Arunchandra & Co.

18/08/60

T. D. Patel

13/12/60

Sulemahan Usmain

03/02/61
Page 393

Sheet3

Marshal D'Mello

17/07/61

Shama Shankar Upadhay

23/09/59

Neranji Dongershi

26/07/59

A. M. A. Hussain & Co.

01/05/59

D. P. Anand

15/06/61

Medical Practioners Co.-Soc

05/08/60

K. Purshottam Velji

01/05/59

Balkrishna Rambhau Fund

30/07/59

Anant B. Raut

15/09/59

Patel L. Ibrahim

07/02/61

Jusaf G. Astamkar

20/11/59

Hollywood Hardward Mart

28/04/61

Vithalji G. Shinde

21/08/59

Balkrishna Sonu

15/12/60

Jayantilal Oza

17/06/59

Kikabhai Manikbhai

16/12/60

Ramchandra Shankar Kamble

01/02/60

Habib Dawood

23/03/59

J. J. Bhesemal

27/04/59

Jon Kitimho

28/09/60

Habib Abdulla

20/12/61

Harbarnsingh

20/02/61
Page 394

Sheet3

K. J. Menon

11/09/61

Pandurang S. Chandutkar

03/01/61

Ismail Haji Mohamed

06/05/61

Khalid Shapa

04/10/60

Mishrimal C. Shah

23/02/60

Mohamlal & Co.

28/07/60

Ramjivan Budhu

01/05/59

T. C. Goel

30/03/59

Tarachand Yadav

10/09/59

R. D. Deshpande

14/11/60

Medical Practioners Co.-Soc

06/01/61

Balkrishna S. Nafade

05/12/60

Overseas Beaureau

24/02/61

Kanji Vijpal

17/01/61

Daulat Ramsingh

24/04/61

Kantilal C Zaveri

06/04/59

Shantaram Haji

20/04/59

Bharati Workshop

10/11/60

Sitaram Keshav

23/04/59

B. B. Patil

23/04/59

S,. Y. Balli

23/04/59

Ramchandra G. Parab

22/04/59
Page 395

Sheet3

Ahmedbhai Ibrahim

02/04/59

Balraj Kohli

09/02/60
10/04/61

Deora Brothers

12/01/59

Alibhai Lalji

18/11/59

Karanbhai Lodha

28/02/61

Ravji Govind

06/04/59

Anand Bhaven Hindu Hotel

13/01/61

M. Safdaraha

11/07/61

T. J. Mirani

06/02/60

Gurjansingh Namdeosingh

15/03/61

Adamali Sons Ltd

01/05/59

K. B. Raddi

15/02/61

S. S. Belekar

06/04/59

Zarinabai Kambrali

06/04/59

Sharif Ismail Parkar

30/07/59

Mahavir Medical Stores

18/03/60

Ghastram Baluram

20/04/61

Pasu Ghala

20/04/61

Kajmal Hariram

20/04/61

Ramprasad Suksingh

20/04/61

Makhanlal

08/06/59
Page 396

Sheet3

M. G. Sabale

20/04/61

N. K. Arjanger

20/04/61

Sukhdeo Bhavanidin

07/07/59

Ram jagisingh

08/02/61

Charansingh Vadvasingh

03/04/59

Hernamsingh Santansingh

08/06/59

L. B. Soomar

20/04/61

Patansingh Dharmasingh

01/04/59

B. B. Satar

20/04/61

H. Sersing Panasingh

26/06/59

Baversingh Sundersingh

26/06/59

Ram Swarup Singh

20/04/61

Ramsingh Bhutasingh

01/03/59

Samasingh B

23/04/59

Lapsingh Namdeosingh

07/07/59

S. V. Sawant

23/04/59

Hindustan Jeneral insurance

20/09/60

Ahmedali Yusufali

26/08/61

K. V. Ramnathan

22/12/58

Chandrappa Shenoy

27/04/59

P. R. Philms

30/04/59

Herhersanjay Suryasingh

12/11/60
Page 397

Sheet3

S. S. Jadhav

29/01/59

P.R. Surati

27/01/61

Raj Deo

18/03/60

American Report Line

20/02/59

Madhu Bala Jamdale

23/02/59

J.B. Advani

18/03/60

Keshavsingh Ramsingh

25/04/59

Vallas Sohe Mart

16/02/59

Gajanan Pushottam pandit

16/02/62

Bhikha Sakharam jagtap

15/10/59

David D'souza

15/10/59

Rajaram Saite

15/10/59

Navandas Jadhavji

24/11/59

K. R. Narvekar

26/03/59

Yadgiri Rajan Singh

08/04/59

Balgopal Silk Mills

14/06/61

Vithubai Maruti

29/04/61

Narandra Ratilal

29/04/61

Dhond Pani Oria

20/04/60

N. P. Thakar

20/02/61

M/s Ajit Automobiles

19/04/61

Pushpavati Jamunadas

30/07/59
Page 398

Sheet3

E. A. Johannes

01/10/59

Premchand Chunilal

28/03/61

Lamin

02/07/60

India & Ors

Motilal Gangaprasad

10/02/60

Balaji Dhondiba

15/07/59

Shantabai Namdeo Kamble

25/07/60

Gulab Fakkad

11/08/61

Jyoti Laxmi Stores

16/04/59

Narayan Iyangar

13/04/61

Devraj Brothers

14/08/59

Jamunadas Jethabhai

15/07/60

J. Shamji

04/11/59

J. Corria

19/08/60

Abdul Satar

09/03/60

Noormohamed

13/04/59

B. M. Shrinivas

13/04/59

Shantilal Monsukhlal

17/02/61

Chandulal Verji

28/03/61

Peergudder Mohamed

11/07/60

M.M. Shah

30/12/60

F. J. Baptista

07/04/61

D. V. Rashid

04/05/61
Page 399

Sheet3

L. B. Sirdesai

15/04/59

L. B. Sirdesai

15/04/59

M/s Navbharat Trading

14/04/61

Jethalal Thakorsey

22/07/80

Pradhav Pragi

09/08/60
13/06/61

Rabinder Stores

10/08/60

Deepchand & Brothers

11/01/61

Subedarsingh Bhagwatsingh

27/07/60

Khurshid Akhter

13/04/59

Laxminarayan Ramanarayan

13/04/59

Abdul G. Rozan

10/03/61

Shrinbai Dhunjibai

06/05/60
15/04/59

Ramnathan

30/03/59

M. M. Tiwari

13/04/59

M. M. Tiwari

13/04/59

M. M. Tiwari

13/04/59

Chandiram Vewshimel

10/02/60

Akhtar Zaman Khan

08/04/60

A. G. Abbashai

22/02/60
16/08/60
Page 400

Sheet3

Sadhu Madhandas hardas

13/12/59

Shaikh V Mohamed

13/04/59

Hasmukhlal Godhanlal

10/06/60

Ashalata Fateh sing
Shreeram Anand Kumar

18/08/60

Carto Trading

03/04/59

Vidya Kapoari

14/03/61

Jagmohandas Vanmalidar

04/10/60

Vishwanath Bhise

30/04/61

Bhajumal

27/02/61

Ishwarlal A. Joshi

06/02/60

Velji Tokersi

09/02/60

Gopal Tukaram

06/02/60

Mannabhai Shaikh

16/02/61

Lal Mohamed

13/04/59

M. J. Rehello

30/06/59

Turakhiya Stores

26/07/60

O. N. Kopla

13/04/60

Hiralal Narayandas

12/10/61

K. V. Seth

10/11/61

R. K. Bore

06/02/60

Kalumal

08/02/61
Page 401

Sheet3

Naranjan Jatharia

06/02/60

Haranali Adamali & Ors

14/04/59

Ram R. Dhube

18/08/60

Bai Hirabai Kothatkar

13/07/61

Vasudeo Shivram Hindu

22/06/59

Kishorkumar C. Shah

17/1159

Jdamji Malji

19/07/63

Shah Hajarimal Pratapchandji

19/08/60

Variety Stores

19/10/60

State of Bombay

24/04/61
08/04/59

Shankar Shivram

18/09/59

G. R. Rodrigues

10/03/60

C. A. Major

06/02/60

Bombay Boxwall & Co.

26/03/59

Ranchod Jinabhai

16/02/61

Arjunlal Bhagwatilal

08/04/59

Malahalal Tricumjee

20/04/59

D. S. Biem

04/11/59

H. G. Narayan

04/11/59

Modern Draters

08/07/60

G. Rukhamji

30/03/59
Page 402

Sheet3

Dhiraji

25/04/60

R. G. Gulvadi

22/03/61

Manufactures Co.

11/08/59

Patel Natha

22/07/59

Natwar Trading Co.

07/11/60

Natwar Trading Co.

07/11/60

Natwar Trading Co.

07/11/60

Ramji Lokhamanji

22/07/60

Hiraben Nagindas

22/11/62

Kohinani Mills

10/04/61

Vasant S. Mehta

16/11/60

Nathalal Hirachand

01/05/59

Laxmibai Cloth Mills

21/02/61

Laxmidas Devidas

268/12/60

Bachabhai Vallabhdas

15/03/59

A. M. Lalwani

06/03/61

Shankar R. Moraji

01/07/59

Pravanchandra Desai

08/06/59

Jamnadas Lalji

15/12/60

Ram Baldeosingh

17/02/60

A. G. Shah

25/03/60

Kaushalyabai G.

12/12/60
Page 403

Sheet3

Amtalal Poonamchand

29/07/60

Dattatray Bhalechandra

11/11/59

P. Paul Verghese

30//04/59

Kevalchand Chunilal

20/12/60

Bhagwan Khanna

30/04/59

Pannalal L. B.

29/07/59

Dawarkadas Jivanlal Patil

20/02/61

Bachiv Dharamsey

21/02/61

Thakur S, C.

22/04/59

Ratilal G. Naik

11/04/61

Siloo Rusi Mehta

22/06/60

Siloo Rusi Mehta

22/06/60

Siloo Rusi Mehta

22/06/60

T. K. Premji

09/01/61

Kamal Pictures

03/06/59

R. D. Rao

04/03/61

Dhondi Ramji Kadam

20/08/59

Niloo Janoo

04/03/61

Tanu Sakharam Koli

03/06/59

Ailaram Rajaram

30/04/59

Bansalal Ltd

03/07/59

M/s Overseas Publication

07/04/59
Page 404

Sheet3

Tyebally Mohamedali

09/12/60

Ravadmal B

01/03/61

Genu Babu

09/12/60

Kanji Harji Thackar

03/08/60

E. Mozes

23/03/59

Krishna Gopal Gurav

20/03/59

Azim Mistry

18/06/60

Mafatlal Narsi

17/02/60

Ashok Studioes

25/03/60

M. L. Kapoor

14/02/61

Narottomdas Popatlal Shah

18/06/60

Kapurchand Shah

27/09/60

V. J. Shah

20/03/59

Mohamed Yusuf Taji

30/07/59

Shivmurat Shivnandan

20/03/59

Keshavlal Narayan

08/06/59

Usmain Mohamed

09/03/60

Persi Ardeshir

18/06/60

Vallabhdas Ramji

23/09/59

Krishna Shivaji Gawade

04/04/61

Soma Bhau Kadam

04/04/61

Bhailal Bhai Ghela Bhai

10/04/61
Page 405

Sheet3

Mohamed Razak

09/11/59

Abdul Gafoor Abbas

17/11/60

Paravatibai Shankar Bhawoo

08/06/59

Narayan S. Parulakar

13/07/59

K. M. Merchant

15/02/60

Mahesh Stores

13/03/61

Chimanlal J. Kapadia

04/09/59

Jeneral Abraseire Co.

26/04/60

Krishnabai Govind

24/01/61

D. G. Andheu

05/07/61

B. B. Dasgupta

23/01/61

Krishna Sitaram

08/06/59

Shankarrao Chandrao

08/06/59

Dinmohamed Gaferkhan

11/02/60

S. G. Surve

23/07/59

Laxman Kale

08/06/59

Shravan Dagadu

08/06/59

Everett Steam Corp.

26/07/60

Induben V. Javeri

01/03/61

Ramabai Hannaulal

11/12/58

Textiles P. Ltd

05/03/58

Nuruddin Fideali

19/08/59
Page 406

Sheet3

Nuruddin Fideali

19/08/59

Nuruddin Fideali

19/08/59

Nuruddin Fideali

19/08/59

Nuruddin Fideali

19/08/59

Nuruddin Fideali

19/08/59

S P. Master

12/08/59

Sheth M. M. Gupta

12/08/59

Sayed Abdul Hamid

18/07/58

T. H. Nanavati

25/08/59

Bai Narubai Kashiram

06/04/59

Kamladevi K. Khanna

31/01/58

Dayal K. Syed

12/10/60

Kurban Ahmed Gulamhussein
Shankar R. Joshi

Bhaganwasdas J. Kapadia

05/03/58

H. S. Bhatt

10/09/59

Bai Marim Mistry

27/04/59

S. K. Nelatia

07/02/58

Sharaffali Mamooji

17/09/59

Manjulabai P. Kava

28/03/61

Damoder Prabhakar

03/04/59
Page 407

Sheet3

Makanji Parbha

03/04/59

Girdhar Jena

24/04/59

Sevaram Sutturam

20/04/60

Laxman Govind

26/04/60

Rama D. Chavan

26/04/60

Pandaranath Vaz

20/04/60

J. K. Palekar

26/04/60

Sudama Dhandu

20/04/60

Sakharam Gopal

20/04/60

Babulnath Keshav

20/04/60

Sakharam Ganpat

20/04/60

Ravji Pandurang

26/04/60

Jajanath Palekar

26/04/60

S. D. Mayekar

03/04/59

Ramchandra Damodar

26/04/60

Vasantji Bhika

20/04/60

Sheth Joherimal Dalsukhrai

10/01/61

Deccolite Art Industries

05/10/60

Shankar R. Chavandhe

19/07/61

International R. Labouritries

10/06/59

Jaganath A. Gupta

09/01/61

Madhavji Sunderji

12/02/60
Page 408

Sheet3

Bai Samubai M. Choksey

16/01/61

Sarfuddin M.. Muccadam

12/08/59

Vasudeorao Pekaji Telang

28/07/61

Union Of India

23/07/59

S. S. Doshi

28/01/61

Bhoi Vishnu Tulsiram

20/04/59

Tayyabhai S. P.

02/09/59

P. K. Nayar

30/04/59

B. P. Laxminarayan

10/07/59

P. K. Nayar

12/02/60

Girishkumar Poonamchand

12/02/60

Saifuddin Ahmedhussien

09/01/61

Fakirumohmed Kaderkhai

12/02/60

B. P. T.
Great Eastern shipping

26/07/60

Ramchandra Mahadra Joshi

04/08/59

Waman D. Idap

04/06/59

Fashion Silk House

10/02/59

Shankar Girme

28/12/59

Thaker Enectric

Stores

27/07/60

Maize Products Ltd

10/11/60

Manilal Chunilal

12/06/59
Page 409

Sheet3

Bombay Machines Ltd

16/04/59

Lalji Punja

07/12/60

Standard Oil Co.

23/03/59

Hajiani Halimabai Mohmed

19/11/60

Janunadas Jogeshwar

18/11/58

Maheshchandra B. Panjabi

11/08/60

R. Krishna

07/07/60

Santu Appa

07/07/60

Vazer Mohmed

06/12/60

Mrs Lily Josepher

26/04/60

Vijaya Laxmi Dayaram

29/08/61

Khimji Poonja & Co.

04/09/63

Brijbhurshawsinh

08/06/60

Iron Hardware

12/02/60
10/04/61

Regimantal Talkies

05/10/59

Malakarjun Talkies

05/10/59

Venoo Chemicals

20/04/59

Ahmed Janahmed Chamadia

26/07/60

N. T. Mugumdar

11/07/60

Usha Textiles

20/01/60

Dattu Ekoo

03/08/60
Page 410

Sheet3

L. C. Mehta

08/07/60

Dudhnath Sumer

02/05/60

Harishankar Dhamodar

28/04/60

Ganpat Rama & Anr

26/06/59
13/03/59

Shantram Govind

05/02/60

Balkrishna Vasudeo

05/02/60

M. R. Thakkar

05/02/60

J. S. Willam

13/09/60

A. D. Dalvi

02/05/60

Ramnandan Ramsumer

08/02/61

Kasamji Pragji

22/04/59

Babibai S. Raute

03/04/59

S. M. Gore

08/06/60

Vithal K. Machke

20/04/60

R. S. Bhagavati

28/04/59

L. J. Jethabhai

25/11/59

B. M. Giwani

28/04/61

Karamsi Tricumsi

15/10/59

Mohamed Ismail

16/03/59

Jaganath singh Devkishingh

30/11/59

Jadhav Brothers

24/03/59
Page 411

Sheet3

K Velishwar

03/02/60

V. S. Kamulkar

22/06/59

Mohamedali

03/04/60

Maganlal Kurverji
Ladhuram Permanand

24/09/59

Union Of India

06/01/61

U H Jathamabin

08/12/58

V. A. Kamat

01/12/60

B. P. Sarue

01/12/60

S. M. Kalapesi

16/10/58

S K Sharma

16/08/60

Shamabai K Sharma

10/08/60

Shamabai K Sharma

10/08/60

Shamabai K Sharma

10/08/60

Shamabai K Sharma

10/08/60

Shamabai K Sharma

10/08/60

Shamabai K Sharma

10/08/60

Shamabai K Sharma

10/08/60

Shamabai K Sharma

10/08/60

Shamabai K Sharma

10/08/60

Shankar P. Raute

23/12/58

Shivshankar Raute

23/12/58
Page 412

Sheet3

Madanlal Banwarilal

13/10/58

R. D. Baukar

13/06/61

Raghunath D. Bankar

27/11/58

Raghunath D. Bankar

13/06/61

Raghunath D. Bankar

27/11/58

Raghunath D. Bankar

13/06/61

Raghunath D. Bankar

27/11/58

Y. C. Chiniwala

14/08/58

Union Of India

28/09/60

K. P. Nasta

05/10/60

Shamji Lalji

31/07/59

Bholanath S. Jaykar

01/04/59

B. Chhotakhan

07/04/59

L. C. Mehta

14/03/61

Y D. Desai

14/03/61

Padmanath W. Virkar

01/05/59

Sidiqui Ali

06/02/60

Ravjibhai Motibhai

17/08/60

Nabibulla N

26/03/61

D. Narayandas

21/12/59

S. D. Kapoor

05/02/61

S.S. Rath

10/11/59
Page 413

Sheet3

Harsukhrai & Co.

10/08/60

P. M. Vanmali

11/08/60

J. A. Braires Propertiers Works

05/10/59

N. H. Daruwalla

18/09/59

J. Pinto

21/07/59

M. N. Hinderleks

21/07/59

D. A Desai

05/10/59

C. G. Panchalkar

23/07/59

K. H. Shroff

02/05/61

N. B Billimouria

24/08/59

D. A. Daser

21/07/59

H. G. Hendricks

21/07/59

M. J. Khansaheb

21/07/59

G. C. Pandit

20/11/59

J. H. Fernandes

02/12/59

N. Sayed

09/06/60

Sayed Umer

31/04/60

B. S. Joshi

18/07/60

J. R. Bhagat

23/06/58

B. L. Asthana

17/11/60

Sayed Hussain

23/11/59

Kumar Metel Works

07/01/60
Page 414

Sheet3

Mangaldas Lohana

12/07/60

J. Markrai

12/02/59

Ayub H. Kazi

18/01/60

H. B. Wadia

17/06/58

Manohar Soni

16/04/59

Balkrishna R. Trimbakar

06/03/61

Awanji Soleman

20/06/58

Bombay Co.

07/01/60

G. C. Khanna

29/06/60
02/03/59

Shera N. Commessrat
Tukaram Krishna

20/06/58

Rampujari Patil

15/01/60

Fakirmohamed

21/07/58

Narayan Bala

20/06/58

D. A. charlekar

25/11/59

D. Fernandes

14/01/59

T. Ali Mohamed

13/01/61

Hemraj Haridas

21/01/61

M. V. Tiwari

06/02/59

M. N. Mehta
Dr. Ahurkar D. G.

17/08/60
Page 415

Sheet3

Sumitra Devi J. Jain

06/01/61

K. M. Kalyal

20/04/59

K. A. Motiwala

03/08/62

Pandit Rama Shankar

15/11/60

Hukumchand Shivlal

12/02/59

A D'souza

24/04/61

H. Bhanabhai & Co.

15/06/60

Madhav Keshav Chamburkar

29/07/60

J. F. Anquire

14/03/61

J. F. Anquire

14/03/61

J. F. Anquire

14/03/61

Desai Trading Co.

21/07/60

B. Dossabhai

08/02/60

S. Dhulaji

15/07/60

Geeta Stores

16/11/59

Girish Staresa

21/07/60

H. N. Gaskar

20/02/59
03/02/61

Kooverji Malshi

15/06/59

Sunrise Holidays

05/02/59

Wencis D'souza
K R. V Chitare

22/04/59
Page 416

Sheet3

Mohamed Farukh

15/03/60

Mohamed Abdul

26/08/59

C. M. Mehta

12/03/59

K. V. Ramnathan

02/05/60

Jan Mohamed

05/05/60

Veerji Madan

15/07/60

Desai Shivnandan

08/07/60

J. M. Bamb

09/07/59

Hemraj Dongersi

26/11/59

Haji Mohamed M

21/01/59

P. J. Kesarkar

12/02/60

Mohamed Salim

12/02/60

J. A. Patel

04/01/61

Mukkabai Devki

13/07/59

Shantaram Kamble

15/12/60

Shaikh Abdul Karim Mohamed

23/12/58

Shanta Gopichand Rin

27/04/61

Raja Bahadur Motilal Ltd

20/06/61

Azad Aerated Factory

10/10/60

Morarji Raisey

29/09/61

Ashwini & Co.

19/03/59

P. F. Sequira

04/10/58
Page 417

Sheet3

Kapurchand Pauchand

25/01/61

Manohar G Pradhan

25/01/60

Hastimudin Banemiya

16/03/59

Jagaram Sitaram Shinde

20/04/60

K. Dhandoo

27/09/58

Eliza Mathias

18/04/62

Filmstar Ltd

08/06/60

Remchandra Kondiba Nikam

02/12/60

Vinayak S. Rege

05/12/58

Chandra Jumani

23/12/58

Devidas Megharam

03/05/61

Pitamber Sajiram

06/02/64

P. K.Choudhary

23/07/59

G. S. Karkera

09/09/59

Safaralli Kasamji

07/09/60

South Indian Jeneral Stors

07/12/59

Welji Jetha

11/11/60

B. Jugarkhare

21/04/61

Gupteshwar Pehelwan

01/04/60

Vinayak Venketesh Kamat

29/03/61

Harishchandra Pndare

11/08/59

N. N. Bhatia

21/11/60
Page 418

Sheet3

Gyanchand S. Gera

03/12/60

Sakharam Rama Wadia

23/04/59

Amarsingh Vinayak Singh

29/11/60

K. K. Mulraj Khanna

11/02/60

K. J. Pailamatan

29/11/60

Shri Matu

22/04/59

White Silk House

23/03/59

Mohamed H. Parkar

27/04/59

Vithabai Shankar Narayan

06/04/59

Rama Hasu

06/04/59

Usmain Kasam

15/12/59

Forbes Forbes Camp Bell & Co

06/07/61

Narendas

26/03/59

Mauji

Vishnath Anant Tahamane

06/04/59

H. N. Thadani

13/06/61

The Shindu Corp. Ltd

21/01/61

Lalji Khimji

29/03/61

K. B. Irani

20/02/61

A. R. Navalkar

15/12/60

Fafe Metro

09/03/59

Bai Laxmibai Ramu Vithu

11/04/61

Sadu Nana

14/04/60
Page 419

Sheet3

Trimbak Shivram Dhotre

12/08/59

J. K. Joshi

14/03/60

Dr. Duleraj S. Sanghavi

30/04/59
09/02/60

D. B. Gujarathi Mistry
Malati Vaishampayan

05/03/59
212/09/60

Dr. Kulkarni Lab

10/06/59

Jarambhai Khimjibhai

27/04/59

Ishwarlal Z. Gandhi

19/06/59

Sitaram Gangadin

06/04/59

Babubhai B. Chawalla

14/02/61

Rana Ambaji

06/04/59

Natvarlal

Vallabhji

06/03/59

Sayyed Rasid Natha

06/04/59

R. C Shukla

11/08/60

L. C. Khosla

11/11/60

Hari K. Kedare

10/07/59

Jainath R. Tiwari

21/09/60

Lingappa Bhagappa

06/04/59

Ramakshi Stores

13/04/61

A. R. Keranjha

10/08/61

Katursing Banersing

06/04/59
Page 420

Sheet3

M. V. Raman

05/11/59

Chodisetty R. & Sons

01/12/60

Dr Bhalchandra laxman Joshi

14/02/61

Bombay Steel Supply Ltd

19/09/61

New Pralhad Mills

06/03/59

A. S. Usmail

14/02/61

Gopalji K. Gani

18/04/61

Ganpat Mahipat

08/04/61

Raghavji Bhimji

16/03/60

Jaswantlal Thakurdas

29/03/61

Shankrao Mujumkar

13/04/59

Vishwabharati Soc.

19/04/61

Pipadoo Jthoo

30/06/60

Vithaba Kondiba

06/04/59

Jacob E.

01/06/59

Yellappa Bhimana

15/02/61

Bharsing Banarisising

15/02/61

B. G. P Lorry Service

11/08/60

Bhau Kashinath Motor Driver

15/03/61

Gulab Dahya

13/11/59

Geeson & Co.

07/01/61

Mahomedbhai Dawoodbhai

13/03/59
Page 421

Sheet3

Abdul Shakoor

06/12/60

Waman N. Gokhale

28/11/60

Vishnu hari Pandit

28/11/60

Mahadu Bhadu

22/04/59

Kashinath D. Salve

22/04/59

R Gopaher

22/04/59

Balkrishna Vishnu

23/09/59

Peri Narrosha

18/05/59

Bhavani Stores

31/03/59

Devcharan Tiwari

13/07/59

Laxmi Trading Co

18/01/60

Waman B. Kalgutkar

23/12/60

Ganesha Motor Service

17/12/60

M. Shapurji

28/04/61

M. Parmaliwan

22/04/59

G. R. Rane

14/09/59

G. H. Darode & Sons

08/06/59

H. M. Hasan & Sons

24/03/59

Ismailbhai Banatwalla

05/10/59

Sayed Haider

12/08/59

M. Perumal

09/02/60

Khoja Kantawalla

22/08/60
Page 422

Sheet3

S. Jagannath

14/12/60

M. D. Shekh

12/12/60

Ibrahim Abdul Rusul

145/10/60

R. R. Jathar

18/04/60

Tukaram Laxman Nikam

31/01/61

Texdyes Corp.

09/09/07

Chandrabhagabai Pawar

04/04/60

S. T. Kharat

15/10/60

Sulabhai Sawant

23/04/59

Romanlal Lalchandas

20/12/60

Shrirang Tukaram S

01/12/60

Jageshwar Sahaji

01/12/60

Dattatraya R. Sonar

08/06/59

Bala Gangaram Pawar

01/06/59

Chunilal N. Sonar

08/06/59

Mahadeo B. Phadke

16/07/59

Atmaram Sadashiv

24/04/59

Pandurang Rama

24/04/59

S. H. Nanavare

29/11/60

Vinod Chandra Ramchandra

01/07/60

P.R S Narayan

19/06/59

Maraimbhai Abdealli

08/02/61
Page 423

Sheet3

Raj Narayan M. Gosai

14/09/60

Union Of India

07/10/60

Union Of India

02/05/61

Union Of India

07/10/60

British Insurance Co.

25/07/61

Taibai Keshav

24/04/59

Konadaji Sambhaji

24/04/59

Sitabai

07/02/61

Modern Mills Ltd

28/11/62

Union Of India

07/12/59

Kamla Kalu

29/11/60

Sakharam D. Dhotre

24/04/59

B. B. & Co.

24/03/61

Fakir Latif

16/11/60

Talat Mohamed

21/12/59

L. D. Dhadi

26/03/59

M Trinidas

12/01/62

N. Bipinkumar & Co.

23/08/60

T. G. Nambiar

09/10/59

Babusingh Bachsing

25/02/61

Babusingh Bachsing

25/02/61

K. Sharma

30//04/59
Page 424

Sheet3

National Auto

22/06/60

P. F. Mascarenhas

22/08/60

Mohamed Husain Patel

16/11/60

Ibrahim Mohamed Patel

12/02/61

Rama Bhavani

17/09/59

Sharif Khan

14/08/59

Joseph Jangoon

27/07/59

F. Comunicated Trust Ltd

04/03/61

Anthony Manezed

23/04/59

Rama Raghu

16/04/59

Nanji Arjun

13/04/59

Prithipal sing

23/11/59

Abdul k Gafurkhan

20/04/60

Ramdhur P.

10/02/60

Chandrabhai Nana

14./04/59

V. S. Puranik

28/08/59

Taiyabali M. Godiwala

21/08/59

Molabux Sobinshah

20/02/61

Shamserali Malak

23/06/61

Morarbhai Bhana

12/02/60

S. S. Kothare

09/09/61

Talakchand jhaveri

08/03/61
Page 425

Sheet3

Layan Menon & Co.

13/04/59

Vasant Kumar

27/06/61

Balurao Ganpat Kadam

26/06/59

Kashiram

20/04/61

L. A. Walwalkar

30/12/69

S M Shamdaswala

18/05/59

Mangaldas Ramdas

19/04/60

Rao Raja Jaswantsinghji

25/01/61

O. P. Vasi

10/09/59

Laluprasad C Shukla

03/08/60

Harischandra Vithal Samant

29/08/60

Haribai Raghu Sonawane

02/07/60

Lokhit Printing Press

31/03/60

Mangilalji Proprietor

29/07/59

Mitra Samuhadray

07/07/59

Vallabhdas Uddavji

28/04/60

Ramlatan G.

01/05/59

Keshu Kabu

09/01/59

J. J. Poonjaiji

09/11/60

Jayantilal R. Gaud

08/02/61

B. K. Gurdhar

28/04/61

B. Dayaram

24/04/59
Page 426

Sheet3

T. Sunil & Co.

10/04/61

F. Culimho

29/03/61

B. Maruti Karala

25/11/60

Gulambhai Husainbhai

09/03/61

C. B. L. Bhatnagar

14/03/61

C. B. L. Bhatnagar

14/03/61

Union Of India

10/08/59

R. K. Bhatia

16/03/60

Vegetable Volamer Foods Co.

18/03/60

L. M. Shriyons

04/03/61

Baboo Raboo

23/04/59

Umedmal Krishanaji

15/02/59

Shankar Lala

08/11/60

Pathak K. S.

05/12/60

Kisansingh & Co.

01/10/59

Ganmukdas Atmaram Santani

27/01/60

Sitabai Ram Kamat

27/06/60

B. B. Ghalsathi

14/06/61

Gangabai

15/04/59

Kanu Raman

15/04/59

Jalva Ravji

29/04/59

Mahavir Prasad

03/04/59
Page 427

Sheet3

Babu Draver

03/05/61

Savaji Kala Kumbhar

22/03/60

Jorge Motors

12/02/59

Jorge Motors

12/02/59

Champalal & Brother

10/11/60

D. K. Jadhav

16/04/59

G. V. Alanekar

16/04/59

M. Monterio

20/11/59

Atmaram R. More

16/04/59

Dhondu Hari

29/11/60

Ismail Perbhoy

12/10/59

Anant W. Belgandi

16/04/59

Raghunath D. Ahirao

16/04/59

Dhupia Construction Co.

30/04/59

Kalyandas Bhatia

16/12/60

A. G. Kalamkar

09/02/60

J. M. Akhaney

07/10/59

V. L. Nigoskar

03/12/59

V. M. Joshi

19/08/60

B. A. Vasavle

08/06/60

V. P. Shenoy

22/06/59
20/04/59
Page 428

Sheet3

20/04/59
Malamma Sundram

15/03/61

S. Y. Vishawanath

30/03/60

Keshav Y Satarkar

20/04/59

Kantaprasad Sharma

30/03/60

J Palliwala

07/02/61

Naginlal & Co.

10/03/61

C. B. L. Bhatnagar

14/03/61

Pinnade Pictures

13/04/60

Chikka Pujari

14/11/60

Hercharandas Bhadur

18/02/61

M. L. Manekrao

23/03/59

Champaklal C. Ghodiwalla

24/08/60

G. S Mansukhani

25/06/59

G. Gulamhussain

23/03/61

Chiral Kacoo

12/03/59

Ganpat Mahipat

12/03/59

C. P,. Kothari

22/04/59

Anantkrishna Balkrishna Lavande

13/07/59

D. D. Poojari

25/04/61

Laxman Malji

12/06/89

Hariram Vishram Rane

20/12/60
Page 429

Sheet3

Jethabhai Narsy Shah

21/02/61

Dongaji Noranji

18/12/59

Navji Lavji Mistry

06/05/60

Harilal Khimkar

18/12/59

Harilal Khimkar

18/12/59

Jethamal N. Advani

24/02/61

K. P. Dave

18/07/61

Ismail Ahmid

02/12/59

Pratapsin Karsondas Asar

02/01/61

Bubhitu L. Rane

06/04/60

Shah B. G.

24/02/61

Hiraman Vithoba

10/01/61

Krishna Kusha

14/02/61

Appasaheb D. Ragwade

14/02/61

Baburao N. Pawar

22/04/60

Vithaldas Taise

14/02/61

Ishwarlal N. Gandhi

14/02/61

Anwar Trading Co.

28/04/59

Mohamed Yusuf Munsi

28/04/59

Radiant Moves

02/07/60

Ram B. Becharsingh

21/04/60
30/03/60
Page 430

Sheet3

Acme Trading Stores

17/11/58

Bhagaent Medical Jeneral Stores

19/09/60

J. S. Mavelankar

07/07/60

N. B. Gaikwad

18/03/61

H. H. Old Timber Mart

04/06/59

Babulal kR. Chonasia

30/08/60

V. D. Navani

28/11/60

Manilal Jivanlal

16/12/60

Dhiraj K. Joshi

07/07/60

Jag Mohandas Kashinath

20/12/60

Govindji Kalyanji Parikh

05/03/59
28/04/59

Jagdish Narayan Premlal

11/12/58

S. G. Bapat

08/09/60

J. B. D'souza

25/09/58

Fakir Mohamed Jakku

25/09/58

J. N. Hemrajani

11/09/58

D. M. Worli

28/03/63

S. N. Tatya

28/03/63

Shankar Govind Kanche

07/10/58

Babu D. Waghmare

06/10/60

S. P. Bhandupkar

29/09/58
Page 431

Sheet3

Jivan Laloo

29/09/58

A. B. Masulkar

30/06/60

Anthony Manezed

29/09/58

Damel D'souza

29/09/58

U. S. Pareira

29/09/58

Marcus Luis

29/09/58

Philip Luis

29/09/58

M. V. Mendas

29/09/58

Luis Picado

29/09/58

George D'costa

29/09/58

Narayan Ganpat

29/09/58

Shankar Narayan

29/09/58

Zohrabai Zamuddin

29/09/58

Bai Dhondibai Kassra

30/06/60

Shantaram Vichare

30/09/58

D. L. Salunke

30/09/58

Tanubai Maruti Abnave

30/09/58

Pundlik Y. Lottikar

02/07/60

Sardar G. Shah

05/09/58

Rupchand Ramchand

16/04/59

Hukumdar Amanat

18/08/58

Gaffer Khan Karim Khan

02/01/59
Page 432

Sheet3

Melaram Ramlalbhai

25/11/58

Baburao Keshav

16/04/59

Amrutlal Jivandas Thakkar

16/10/58

Bhairoo Sukhar

28/04/59

Lalchand Tahilram

29/07/60

Gelomal Kaurmal

29/07/60

Kisan Ram Shankar

18/04/60

Bai Halimabai Mohd. Hussain

20/10/58

Mahghool Husain

11/07/60

Babu Dhondu Sonawane

06/03/59

Fulabai N. Kadam

11/03/59

P. R. Solanki

20/03/59

Rukhamanibai Kisan

05/02/59

Shankar M. Masulkar

11/03/59

Sayyed Kadar

20/10/58

H. G. Vagal

08/01/59

Ibrahim Dawood Zaveri

20/11/58

B. Hiralal

20/10/58

D. J. Das

20/10/58

Chimanlal Manocha

18/02/61

Chimanlal Manocha

11/04/61

Rupe Eraiya Bhutkal

21/07/60
Page 433

Sheet3

Chhaganlal M. Balasara

12/07/60

Kondiram Nana Chavan

08/07/60

Ismail Mossaji

23/10/58

Rizwara Begum

07/02/61

N. Khetshi & Co.

08/07/60

Mangre Shivratan

23/10/58

Moti Ratan

24/03/59

S. K. Ahmed Abdulla

12/02/59

Moyel Joseph

12/02/59

Akbaralli Alibhai

23/10/58

Fulchand Bhikaji

08/07/60

Ramcharan janakiprasad

09/12/58

Gulam Mohamed

09/12/58

Sakharam Hari

23/10/58

Dharma Bhiwa

23/10/58

Manilabai Narayan

03/12/58

Ganu Bhajiwala

30/04/59

Sitaram Bhise

07/04/59

S. S. Cheltior

16/03/61

Ramsaran Baijanatsing

13/09/60

Kana Dina Narayan

13/11/58

Jiwabai Pitamber

13/11/58
Page 434

Sheet3

Prakash Talkies

10/02/59

Mortli Raghunath

26/02/59

Minabai Rama

08/12/58

C. D'souza

08/12/58

Ushayya Pentayya

08/12/58

Sokimabai Mohamed Bhuta

08/12/58

Ramkisan Dukhram

08/12/58

Isamma Awarkhdas

08/12/58

Kaloo B. Dhobi

23/01/59

Jatmabai Valimohamed

08/12/58

F. J. Luisa

02/02/59

P. D. Shani

23/12/58

Abdul Kadar Shah

12/12/58

Allow M. Mistry

20/11/58

All India General Transport

02/12/58

Shivan Narayan Desai

25/11/58

Bhikulal Ramgopal & Co.

25/11/58

Joseph Quadras

03/12/58

K. B. Vinkar & Ors

04/09/58

Gobindani Bulchand

02/01/59

Ramkrishna Art Work

24/11/58

Laxman Malji

28/11/58
Page 435

Sheet3

Richpolsingh Bed

18/09/58

Gorbai A. Dawal

12/12/58
14/11/58

Udhaji Bhamuji

24/09/58

Abbas Abdul

14/11/58

J. R. House

26/11/58

Shivram Bhurmal

14/11/58

K. M. Survana

14/11/58

P. S. Amare

14/11/58

P. D. Mistry

08/12/58

Alvares Electric Work

18/02/59

R. S. Kulkarni

14/11/58

Munagala pedda Purchand

11/03/59

Mali Subhiya Chetty

25/09/58

C. P. Malik

10/10/58

C. P. Malik

16/12/58

Babaji Yeshwant Rana

28/11/58

Deviprasad R. Shukla

02/01/59

Gagge & Sons

12/12/58

Narayan Sitaram Patkar

13/01/59

Shakushi Obhya

28/01/59

Munsi Jivraj

19/11/58
Page 436

Sheet3

Dhevji Lakha

26/11/58

Standard Bleaching Works

27/11/58

Sonoo Gopal Jadhav

06/01/59

Panmdurang Ganpat

01/12/58

Mohamdlal Parmal

02/02/59

Gurdlal Singh

18/11/58

Keshrimal Basil

18/11/58

Mohind Singh

09/02/59

S M. Nandav

26/11/58

Dhanpal Jain

02/01/59

Anandji Lakhamshi

02/01/59

K. D. Wadia

03/11/58

Inamuddin Khan

20/11/58

R. N. Kulkarni

21/11/58

Unity Trading Co.

13/11/58

P. J. Manjrekar

15/01/59

R. M. Tiwari

28/11/58

Durgeyya Verkayya

16/12/58

B. R. Cottan Mills Ltd

25/01/59

Ialam Kutubali

21/11/58

Amrit Banaspati Co.

28/01/59

GopalKrishna Shivram Desai

13/11/58
Page 437

Sheet3

Maden Mohan Silk Mills

14/11/58

S. Sivaram

12/12/58

M. Mulchand Shah

05/01/59

Krishna Govind

23/12/58

Pundlik Atmaram

23/12/58

Sugnomal Khilamal

23/12/58

Anant Tukaram Chavan

30/01/59

Mohanlal Motivaghari

12/12/58

Shambu Waghari

20/01/59

A. K. Natwalla

11/02/59

M. B. Desai

23/12/58

Abdul Rehaman

12/02/59

V. M. Shrivastav

11/12/58

Liladhar Trading

02/01/59

S. N. Kazi

19/01/59

D. B.Mistry

06/01/59

S. N. Swami

29/01/59

V. shivam

10/02/59

H. Jagjivan

06/03/59

Anandji Meghgi

06/03/59

Kanji Anand

06/03/59

Namaji Madhu

06/03/59
Page 438

Sheet3

Smt. Padamabai

06/03/59

Sonda Mauji

06/03/59

Jivan jadhav

06/03/59

Ukatisa

06/03/59

Magan Natha

06/03/59

Ratilal Wadidas

06/03/59

Jetha Jadhav

06/03/59

Divalibai Dhanji

06/03/59

Govind Sukha

06/03/59

R. Tulsidas & Co.

25/11/58

Vasant S. Swami

07/01/59

R. B. Hesak

06/01/59

Shah K. G.

28/01/59

Gurunanak Stores

11/02/59

R. B. Shukal

01/12/58

Balkrishna Krishna

18/11/58

Sayed Zamiruddin

05/1\01/59

Vijay Hardware Stores

08/12/58

Godrej & Co.

17/12/58

Sheshmal Dalichand Shah

18/11/58

G. B. parikh

23/12/58

Kerla Prakasham

24/11/58
Page 439

Sheet3

Edwards Mendonsa

12/12/58

Premchand D. Shah

15/01/59

Gauti Bajunath

17/02/59

N. T. Panday

12/01/59

Dhanji Fakir

12/02/59

Abdul Hakim

12/01/59

Agarwal P. M.

25/09/58

S. V. Vas

09/03/59

Babu Laxman

02/01/59

B. T. Salve

12/12/58

Subha Mangaram

02/01/59

Bachoo Bhai Dayaram

03/02/59

Chhangalal Vallabhdas

03/02/59

Ramchandra Jairam

03/02/59

Gangaram H.

02/01/59

Ramratan Guruwari

03/02/59

Nathoo Padoo

03/02/59

Keshu Kabu

09/01/59

Jayantilal L. Gandhi

12/12/58

S. Mukharji

23/01/59

Purbhan Hussain Esufali Ali

02/01/59

Govind Jairam

07/10/59
Page 440

Sheet3

Bhaskar B. Monghely

15/12/58

Hari Kanu Shinde

15/12/58

S. S. Jadhav

29/01/59

N. R. Bahattachery

15/12/58

Bangalore Corp

08/01/59

Madhu Bala Jamdale

23/02/59

Jamunadas Dube

16/02/59

Radhabai Parab

16/02/59

Mukund Sakpal

16/02/59

Ramrao Mule

20/11/58

C. J. Prassett

15/12/58

Lena D'costa

04/03/59

Rio Indistructies

23/02/59

People Own Stores

06/01/59

Miskim H. Pathan

05/01/59

P. V. Narayan

05/01/59

Mary D'souza

05/01/59

Rajendra Kapoor

15/12/58

Keshav Shivaram Parab

15/12/58

Maganlal Lakhmichand

13/10/58

K. B. Bhagat

18/12/58

Kumar Steatic Co.

06/01/58
Page 441

Sheet3

Ahmed Haji Gulam

27/11/58

Abdul Rehaman Madarasi

23/01/59

Vala nana

05/01/59

R. R. Shah

12/01/59

R. V. Yadav

06/02/59

Akbaralli Esoofali

04/02/59

National Oil Mill

19/02/59

Ramanlal P. Shah

17/11/58

Vallabhai Raja & Co.

07/01/59

G. S. Trivedi

16/12/58

Muse Sunsore

02/01/59

Ramchandradas

30/01/59

Arjun Ganpat Pawar

30/01/59

Dr. Jon Kumar

16/12/58

Babu B. Borade

05/01/59

Nagnath K. Jadhav

16/12/58

Hemchand H. Shah

16/12/58

Hemchand H. Shah

19/01/59

Vasantrao P. Bhat

03/01/59

Ramchandra Narayan

06/01/59

A. Y. Joshi

16/12/58

Pravinchandra parikh

17/12/58
Page 442

Sheet3

Premchand Mukunji

21/11/58

Electrical Sales Corp

17/12/58

Patel Brothers

21/11/58

Jyoti Clectical Stores

21/11/58

S. Mohamed Ismai

05/12/58

T. Salebhai & Co.

05/12/58

Satdar Brothers

20/11/58

Yahyal Motors Sales

21/11/58

Dhanbhai Bhatana

06/10/58

Gangabhai Devrang

09/10/58

Kesaree Tea Depot

03/12/58

Kamalo

20/11/58

Phywin Industries P.Ltd

05/01/59

Gangaram Sakharam

01/12/58

Dagadu balu

01/12/58

Maruti

01/12/58

Laxman Sakharam

01/12/58

B. B,. Kale

02/12/58

S. G. Mayakar

20/11/58

Bandu Maruti

03/02/59

Shaw Welfair & Co

20/11/58

Vast Vijay Plumber

29/11/58
Page 443

Sheet3

Gangaram Kadam

02/12/59

J. S. Lam

27/11/58

M. N. Patel

25/02/59

Purshottan N. Patel

25/02/59

People Own Stores

12/12/58

Chhatradhari Ramraj

02/12/58

Vishnu P. Sattane

20/11/58

Vithoba Navalkar

20/11/58

Ajinueddin Saikh

23/02/59

C. C. A. I. Ltd

03/02/59

Babaji Narayan Kadam

20/11/58

The National Oil Mills

20/11/58

Ram Ramswarup

23/12/58

B. G. Anna Bidre

30/09/58

Tattatray Panchal

01/12/58

Radha Kisan Narandas

30/01/59

Gajanmal Peshanmal

18/12/58

Shrikant R.Kulkarni

05/12/58

Vishnath Laxman Gupta

05/12/58

Tukaram N. Desai

01/12/58

H. P. Mitra & Co.

19/11/58

Mohd Shoes Stores

19/11/58
Page 444

Sheet3

Bechavilal Ramchandan Cotton

18/12/58

Bhagwandas Tribhawandas

14/12/58

T. M. Paes Protrietor

20/01/59

Bombay Dineshaw Nagriwalla

01/12/58

Jai Bharati Jagalale

19/11/58

K. T. Nair & Brothers

19/11/58

I. H. Hilal

19/11/58

Kanchanben S.Mehta

03/12/58

Maganbhai Zaherbhai Patel

09/02/59

Ganpat Narayan

01/12/58

Maruti B. Joshi

18/03/59

Chhoda Stores

19/11/58

Nathu Jivan

19/11/58

Rajiv Khamji

19/11/58

Purushottam Kande

19/01/59

K. J. Majithia

12/01/59

Baboo Subhane Rane

01/12/58

P. Mohamed

01/12/58

Chinda Tana & Ors

13/02/59

Omkar Sandu

13/02/59

Tukaram Gangaram Nalwade

13/02/59

Ibrahim Haji

12/01/59
Page 445

Sheet3

Mohamed Kassam

13/04/59

B. G. Matkar

12/12/58

Dwyangi Trading

19/11/58

Pednekar & Co.

19/11/58

Narayan Sonu

02/01/59

Union of India

30/09/58

Budhai Bhagwan Kurmi

01/12/58

Surajddin Deviddin

01/12/58

B. B. Desai

12/09/58

B. Sadasingh & Sons

22/08/58

Yampatti E. Irraiyya

05/08/58

Maganlal Kanji

28/11/58

Babu Vithal Gadiwala

16/12/58

Babu Vithal Gadiwala

16/12/58

Chimanlal Chunilal

28/11/58

U. M. Salekar

05/01/59

Maganlal K. Desai

12/12/58

Mical Ronche

12/12/58

Kantilal S. Chunawala

28/11/58

Narayan Salkar

05/12/58

Jai Shankar Lucky Goods

28/11/58

Nerhar P. Kulkarni

22/09/58
Page 446

Sheet3

Seon Engineering Works

28/11/58

S. Govind Swami

02/02/58

Sonar Gopal

28/11/58

K. S. Nagarti Mill

05/12/58

Mohamed Abdul

28/11/58

O.N. Saraiya

16/12/58

N. Sharma

11/02/59

J. B. Mantos

03/04/59

Mohamlal Tulsidas

28/01/59

Prabha Agence

07/04/59

Devji Lakhamsi

11/02/59

Leeladhar Meghji

28/01/59

C. T. Shetty

28/11/59

V. D. Rajapurkar

28/01/59

Vishnu Tajapure

28/01/59

Fakir Nana

28/01/59

Maganlal Desai

10/12/58

Hersukhlal Retilal

28/01/59

M. D. Gupta

28/01/59

Venkat Charan S. Many

28/01/59

Rolawala & Co.

11/02/59

K. N. Sanap

04/02/59
Page 447

Sheet3

Ahmed Khan K.

19/02/59

Vijay Stores

04/02/59

Ramanlal H.

04/02/59

Balu Gopal

04/02/59

M. D. Ambekar

20/02/59

L. A. Saraiya

04/02/59

V. V. Bagave

16/03/59

S. P. Mayakar

16/03/59

Ramchandra Yeshwant

16/03/59

Maljee Pradhan

05/01/59

Ashanand M. Savalani

04/02/59

Shamsuddin Hussain ali

04/02/59

J. V. Shali

20/02/59

Gujarat Auto Oil

23/10/58

V. G. Joshi & Co.

23/09/58

Nandlal Shah

27/11/58

S A. Balu

06/02/59

Ahmed Suleman

27/11/58

Mohamed Ayub

12/12/58

Bavchand Chuturbhoj

27/11/58

Maruti Yesu

11/02/59

Laxman Okhu

11/02/59
Page 448

Sheet3

Auto Agenceis

11/12/58

M. R. Rao

13/01/59

S. G. Geottey

27/11/58

Manilal Rangwala

25/08/58

Bhaskar Kamble

11/09/58

Remitlal Vrajlal

18/12/58

H. A. Galewale

28/11/58

R. S. Dacesor

11/12/58

Laxmi Metal Works

28/11/58

G. D. Abrol

08/12/58

Eban Tayabali

12/01/59

Khetsibhai Khimraj

12/12/58

Jamal Teda

15/01/59

Reliance Trading Co.

24/10/58

Omprakash Bhayaram

16/12/58

Gulabhai Naik

23/12/58

J. Ch.Khera

08/10/58

B. N. Mehta

13/01/59

Sahadeo B. Tandalekar

16/12/58

Kalania Oil Mill

01/12/58

Sayeed Ali Shakid Ali

23/01/59

Nazir Gariwala

12/02/59
Page 449

Sheet3

Shaikh Dawood Driver

23/01/59

Shah Mohamed

13/02/59

Sabhapati Tiwari

23/01/59

Ramjanali

23/01/59

National Oil Mill

18/11/58

Mutual Trading Co.

27/01/59

Shyamji Kerson

23/12/58

Rukminibai Ganpat Gite

05/01/59

Karsandas Gomaldas

11/12/58

Karsandas Gomaldas

11/12/58

Vallabhdas Laldas

23/12/58

Mulji Pradhan

19/01/59

R. R. Shah

16/12/58

Pradeep Housing Agents

16/12/58

H. A. Poonawala

04/12/58

Pandurang Appaji

16/12/58

V. K. Sawant

05/02/59

Sitaram Vishnu

24/11/58

Joseph A. Concessic

28/11/58

Vasudev T. T.

24/02/59

Vidut Dryfruit Stores

24/02/59

M/s. Mobeshi Stores

24/02/59
Page 450

Sheet3

P. N. Pretty John.

22/12/58

Kamlashankar Randhir

08/08/58

Govind J. Tambe

17/11/58

L. S. Pathak

04/09/58

Motiram Rangnekar

28/11/58

Patel & Co.

17/11/58

Murlidhar N. Pagare

24/11/58

Dr. D. P. Daruwalla

28/11/58

Shah Kanjishivji

20/03/59

S. C. Claugh

17/11/58

M. N. Mehta

04/12/58

R. L. Somani

04/02/59

S. H. Khatri

17/11/58

Mohamed H. Khatri

17/11/58

J. H. Kotak

06/01/59

Baburao Ganpat Bhosale

19/01/59

Ramkunverbai Kanji

28/11/58

Acharatbai Parikh

13/01/59

D. Girdharlal

24/11/58

Kamal Motor Parts Co.

26/11/58

R. A. Dali

24/11/58

Gunaji Dhakoo

18/11/58
Page 451

Sheet3

Narayan babu Salgaonkar

19/02/59

Ajit Singh

12/12/58

Jagdish Stores

18/11/58

Laxmi Narayan Purshottam

18/11/58

Andavarepu Jeneral Merchants

17/11/58

Rite Walsh

28/11/58

Kantilal Damodar

17/11/58

C. N. Fernendes

28/01/59

Dhirajlal Devichand

24/11/58

Yasin Khan Mohamed Khan

20/01/59

Daulat K. Balraj

28/11/58

Sayaji Arjun

28/11/58

Ramchandra Gopal & Co.

17/11/58

B. C. Naide

28/01/59

Jaydeo Oil Mills Co.

27/11/58

Mohanlal Gokuldas

02/01/59

Ramanalal T. Sony

21/01/59

S. S. Pani

06/01/59

R. G. Shirodkar

13/03/59

M. A. Kadar

04/08/58

Khubchand Chelaram

13/10/58

Vrajlal Nagalji

08/10/58
Page 452

Sheet3

Munnalal Ramlal

09/12/58

Vishinchandra

18/07/58

Raut Subatlal

23/09/58

Mohamed Isak

26/08/58

Mohamed Ibrahim

23/09/58

Lalu Shiva

02/09/58

Mano Nathia

05/08/58

Chatur Mangal

21/11/58

Sona Ranchod

02/09/58

Bechar Kala

21/11/58

Chhila Kirson

21/11/58

Bhika Hira

21/11/58

Mote Soma

28/11/58

Babu Magan

21/11/58

Usmankhan Dawood Khan

20/10/58

D. T. Wardi

12/01/59

S. M. Rukalya

12/01/59

Parsram Govind karandikar

12/01/59

Sudhashru Ganpat Thisane

12/01/59

Dattaram Khunte

12/01/59

B. K. Bhatt

16/01/59

Shantilal Chunilal

18/12/58
Page 453

Sheet3

S. E. Sayyad Miya

28/11/58

Surandra Desai

02/02/59

P. B.. Patel

12/01/59

Ganesh Ranade

08/01/59

Belmar Trading Co.

17/11/58

Gulam Sherdil

03/02/59

Marybai

08/01/59

Padmakar & Co.

22/12/58

Haridas Gokuldas

08/01/59

Noormohamed Gulam

19/02/59

Mohamed Moosa

12/12/58

Cresswall Tailers

17/12/58

Sitaram Babu Naravadekar

17/12/58

Vasant B. Kulkarni

08/01/59

Khandu Thorat

20/01/59

R. T. Jagtap

05/08/59

M. K. Mishra

12/01/59

Dattarram Yadav

12/01/59

Durgaprasad Gupta

12/01/59

Thankali Resdayat

12/01/59

K. C. Madhuram

12/01/59

Yadgir Murdeshvan

18/07/58
Page 454

Sheet3

Kapoorchand Santok Chandji

19/03/59

R. Laxmiram Pilai

12/01/59

Ramchandra Gaganan

20/11/58

J. A. Lawis

09/03/59

Ideal Pen Mart

02/03/59

Lebert Works

02/03/59

Chakola Sane

02/03/59

K. B. Bhagat

19/02/59

Jamuanadas Thakkar

02/03/59

Bonny Acphonoo

18/03/59

Govind Ratanji

02/03/59

Maruti Koparde

09/03/59

J. D. Swami Narayan

12/03/59

Pratap A. Bhachav

02/03/59

A. Fernandes

18/03/59

Vasantlal Meghlal

24/03/59

Chandra Stationary Mart

02/03/59

H. M. Dinshaw

02/03/59

R.N. Pednekar

02/03/59

Re Bhanuwari

02/03/59

Oriental Trading Agency

02/03/59

Jayhind Hardware

02/03/59
Page 455

Sheet3

J. S. Rajan

02/03/59

R.N. Pednekar

02/03/59

Mody Brothers

10/03/59

Kallan Altaf

30/03/59

Gopinath Ahir

10/02/59

Prakash Stores

03/03/59

Narajbhai Rustomji

28/01/59

Chunilal Umaji

12/02/59

J. K. Khan

03/03/59

Jorje Aunthini

03/03/59

Lodhi Murli

30/03/59

Mohanlal Chakiwala

06/03/59

Shah H. R.

19/01/59

Sayed kasam

03/03/59

Devendra C. Goel

23/02/59

Shripad Wadke

03/03/59

Shripad Wadke

03/03/59

Dinashaw Vakil

12/01/59

Norottamdas Jadanji

23/02/59

Balu Kadam

03/03/59

J. D. Saralhar

03/03/59

S. K. Chalke

03/03/59
Page 456

Sheet3

B. A. Partankar

03/03/59

Abdul Sattar

03/03/59

Hatambhai Mohamedali

03/03/59

Mahavir Printing Press

03/03/59

Willam & Co.

03/03/59

Panchmahal Jeneral Stores

03/03/59

Marathi Sunderbai Baburam

04/03/59

Laxman Jadhav

04/03/59

Sattyapal Om Prakash

12/03/59

Ramkrishna Works

04/03/59

Abdul Ganibhai

04/03/59

Pestonji Jahangirji

04/03/59

Keshav N. Ashtapatra

18/03/59

M. M. Jharoliwala

04/03/59

Pasku Khadi

10/02/59

Seon Engineering Works

04/03/59

Abdul Kadar

04/03/59

J. M. Shah

11/03/59

Amar Tax Agencies

17/03/59

D. K. Kamakar

19/03/59

Sumatilal B Mehta

04/03/59

V. H. Pawar

04/03/59
Page 457

Sheet3

A. Carvallo

04/03/59

Dayaldas Jethalal

01/04/59

Gopinath Patil

16/02/59

D. B. Javkar

04/03/59

Mohamed Chand

01/04/59

Keshav N. Ashtapatra

01/04/59

Desharath Kashiram

05/03/59

Madhavlal Chotalal

Pandya

05/03/59

Gordhandas Vallabhdas

01/03/59

Vithoba Rambhau Karale

19/03/59

Popular Electrical Stores

05/03/59

Yamunaben

Dwale

05/03/59

Anand H. Dhone

05/03/59

Ramchand Josharam

05/03/59

Parmanand Stores

05/03/59

F. Almeda

05/03/59

Chandan Motor Stores

05/03/59

D. K. D. Concern

05/03/59

N. Mohamed Gaffar

05/03/59

Nerattomdas Padambai

12/01/59

B. Lalji

12/01/59

Balaji Oil Mills

18/12/58
Page 458

Sheet3

B. G. Matkar

16/02/59

A. Ibrahim Lokhandwala

06/01/59

Maganlal & Co.

17/11/58

Shayamsunder Kamal Nayal

17/11/58

Kanayalal Kanodia

18/12/58

Singhania Medical Stores

18/12/58

Laxmibai

06/01/59

Amrut Vanaspati Co

22/01/59

J. N. Kulkarni

21/01/59

Raishabai Khan

28/11/58

Raishabai Khan

19/03/59

Raishabai Khan

19/03/59

E. Sol

24/09/58

Sitaram govind Rokhade

19/12/58

Durga Bhandrare

18/12/59

Kamal & Co.

18/12/58

C. Mahavirprasad

18/12/58

Bala Daulat

28/01/59

Jugalkishor E. Seksaria

18/12/58

Reliance Auto Mobile

18/12/58

Ashok Automobiles

18/12/58

Y. R. Parikh

02/03/59
Page 459

Sheet3

Chavan Motors Stores

18/12/58

South India Automobiles

18/12/58

Rangnath Savalaram

18/12/58

Ratansha Dodhabai

18/12/58

Pragbhai Kika

07/01/59

M. A. Swami

16/01/59

J. L. Najrat

07/01/59

Naraji S. Chhada

07/01/59

Eknath S. Dakure

07/01/59

Bhagwan Durlabh

07/01/59

Amrutlal Purshottam

07/01/59

G. K. Ghatakuprao

07/01/59

Yeshwant R. Bichare

12/01/59

Master Broken

24/07/58

B. B. Roy

23/09/58

Jethalal & Co

14/10/58

Shantaben Chunibhai

24/07/58

Ganpat Shivram

20/01/59

Dharamchand Punamchand

24/07/58

Sushilabai Ajgaonkar

15/12/58

M. R. Naterson

21/11/58

Nichani Co.

22/07/58
Page 460

Sheet3

Mysore Sareej

24/07/58

Chinataman Rajaram

13/08/58

Vasushetty

04/09/58

Bhavandas Narendas

24/07/58

Mohanlal Motilal Tailer

31/07/58

Prabhuram Motiram

02/09/58

Acme Radio Corp

30/07/58

Subarati Alid Hussein

12/06/58

Salebhai Mohamed Ali

14/10/58

B. K. Christion

16/10/58

B. K. Christion

16/10/58

Fauda Beg Mohamed

30/07/58

Chhaganlal Mohanji

30/09/58

Gangaprasad Shah

13/01/59

S. N. Pandit

19/11/58

B. N. Shah

15/10/58

J. D. Raghuji

26/08/58

Reman Rodrix

22/09/58

Jethanand Kriplani

18/12/58

Dharamsey Hariram

16/02/59

Caston Welding Works

05/09/58

M. Bhagirathi

25/07/58
Page 461

Sheet3

Gopal Shetty

06/03/59

Krishna Sunderrao

14/08/58

T. J. Castelino

21/05/58

Dayal Sampat

19/06/58

Champaben Purshottam

14/08/58

Shri Textile Co.

03/12/58

Ramchandra Agarwal

05/08/58

Sterling Publishers

06/08/58

Mishtry P. M.

14/08/58

J. F. D'souza
S. Mahadeven

18/08/58

Bajaj Textile Mills
M. S. Sonu

18/08/58

Aishabai kadar

29/08/58

Abubhakar

18/08/58

A. K. Kazi

23/12/58

M. H. Master

18/08/58

L. W. Hussain

25/09/58

Gokuklchand Mulchand
D. G. Kulkarni
Hindustan Travels

03/09/58
29/08//58

B Saboo Khan

17/08/58
Page 462

Sheet3

B Saboo Khan
B. Jawarsingh

19/08/58
29/08//58

K Khimji Dahya

29/07/58

P. D. Godesay

18/08/58

P.K. Nanavere

08/08/58

Joonabhai Bacchu

18/08/58

Joharmal Kamshet

29/07/58

L. K. Mallaya

13/08/58

M. N. Mohmed

18/11/58

Bhushilal Parikh

21/11/58

P. Gopal Shetty

06/08/58

M. Kalidas

05/08/58

Mule Ahmead Ali

29/08/58

Albert Misgurtta

24/07/58

Ram Dubar Zewari

25/02/59

Shankar Mali

06/03/59

Bhiva Tukaram

06/03/59

Permal Subham

06/03/59

Nana Nama

06/03/59

Saudagar Balu

06/03/59

Mohan Ramba

06/03/59

Yadav Babaji

06/03/59
Page 463

Sheet3

Ramba Bapu

06/03/59

Sukhadeo Khandu

06/03/59

Ramadamu

06/03/59

Ramchandra Sakharam

06/03/59

Govind Kishan

06/03/59

Gopal Namdeo jadhav

25/02/59

Mohanlal Ramprasad

18/03/59

Avadh Narayan Dube

25/02/59

Mangesh Pandurang Rege

05/03/59

K. F. Dubhash

05/03/59

Manohar S. Naveskar

24/02/59

Madhukar jayavant

13/03/59

Mangeshrao Y. Redkar

24/02/59

B. R. Panhotkar

24/02/59

B. S. Patel

24/02/59

F. J. Shroff

24/02/59

J. E. Malyankar

24/02/59

Ganpat Laxman Pawar

18/03/59

Chandrakant Trilokakar

24/02/59

P. Janardhan Pillai

13/03/59

Shapurji P.

12/03/59

Bhadur Ismail

08/01/59
Page 464

Sheet3

Mulji Kanji

20/03/59

D. & Education Acadamy

09/03/59

S. D. Allawankar Brothers

24/02/59

Lucky Mandes

17/03/59

R. D. Sawant

24/02/59

D. B. Menkar

17/03/59

Revachand Devidas

10/03/59

Dattatray Laxman Kadam

12/01/59

U. A. Shenai

23/02/59

Madhav T. Naber

20/02/59

Jaysingh R. Pokle

02/04/59

T. V. Radhakrishnan

23/02/59

Abdul jaffar

23/03/59

J. T. Pereirana

16/01/58

Ghenaram Sawaji

23/01/59

Dena Shah

05/03/59

Shantikumar J. Dave

20/02/59

Dhamji Narsi

12/03/59

J. D. Swaminarayan

05/01/59

Kashinath Chalke

23/02/59

Ibrahim Abdul

10/02/59

Abdul Karim

27/02/59
Page 465

Sheet3

Hindustan Travels

13/01/59

Babu & Co.

27/02/59

Shah Maniklal

27/02/59

Chhaganlal L. Shah

19/01/59

S. L. Devrukhkar

19/03/59

S. P. Kamdar

02/02/59

Appavel Manufacture Co.

06/03/59

P. Kalidas

06/01/59

Dagadu Laxman jawale

27/02/59

B. M. Vora

26/02/59

Halimuddin Adamalli

26/02/59

Chinatamani Dube

26/02/59

Dagadu Sukha

23/03/59

Vithal Ganpat

23/03/59

Manoharlal Bhatia

26/02/59

P. N. Sharma

23/03/59

Mohamed Sikandar

26/02/59

Ingritians Pinto

26/02/59

Sadashiv Narayan Maude

12/01/59

Maruti Bharu

23/03/59

H. A. Vazirani

23/03/59

Anantha Ramchandra Pai

26/02/59
Page 466

Sheet3

Ramdas Sharda

23/03/59

Bhupatrai Mohanlal

26/02/59

C. M. Khory

28/01/59

Jal D. Crawford

18/03/59

Babi Laxman

03/04/59

Durgappa Setappa

03/04/59

Tukaram Shivram

03/04/59

Bhivaji Mahadev

03/04/59

Tukaram Shivram

03/04/59

Laxmandas Meghji

03/04/59

Bhagwan Kamji

03/04/59

Dhanji Ramji

03/04/59

Pandurang

Sevaram

03/04/59

Balku Pandu

03/04/59

Babu Umaji

03/04/59

Ganpat Mandu

03/04/59

Sidhappa Rajappa

03/04/59

Wamanrao Ramubhau

03/04/59

S. D. Mayakar

03/04/59

Bhanji Kamji

03/04/59

Haridas Dharmsey

03/04/59

Lakhappa Mudrappa

03/04/59
Page 467

Sheet3

Purshottam Vikram

03/04/59

B. N. Saraf

29/09/58

Radiofare

26/02/59

Harayana A.Shetty

05/03/59

Dhondu laxman Sansare

23/03/59

The Berar Manufactural Co.

26/02/59

Abubakar Ahmed Baig

26/02/59

Vishnath Shinde

26/02/59

A. Abdul Gaffoor

20/03/59

D. R. Shukla

26/02/59

Shankar Krishna

20/03/59

B. V. K. Rao

30/03/59

P. R. Prasad

26/03/59

National Engineering Works

12/01/59

K. G. Lokhe

02/04/59

Gopinath Ganpat patil

05/03/59

D. M. Parab

30/03/59

Ratanakar R. Balgi

25/02/59

Bapu Balwant Joshi

20/003/59

C. N. Saldonha

29/01/59

J. A. Alves

25/02/59

Jalji Gela

13/01/59
Page 468

Sheet3

National Oil Mill

28/01/59

Mulji Vajhar

25/02/59

Kasamali Mohamed

25/02/59

Govind Bhai K Patel

20/03/59

F. M. Hasanali

29/08//58

Fidhahussain Sarafally

29/01/58

Shamsuddin Akbaralli

29/07/58

Baboo

Balu

18/08/58

C. S. Museun

29/07/58

T. Shivtalaksingh

04/08/58

A. A. Kamble

18/07/58

A. Navshidas & Co.

16/10/58

Mohamed Abida

22/07/58

Swastick Sweet Mart

19/12/58

Vijay Laxmi Coffee House

19/12/58

T. Jamiatrai

03/07/58

Raghunath M. Shetty

10/02/59

Dudhwala Abdul Latif

02/09/58

B. D. Shaparia

18/07/58

Vishram Gopal

14/04/58

Mithanlal Dwarkakann

18/07/58

M. J. Vougher

15/07/58
Page 469

Sheet3

Vithal M. Nadgaonkar

27/02/59

Govind Fakir Ruke

05/09/58

Mohamed Rasual

03/07/58

C. J. Kamla

12/08/58

Malbar Kedar Kunjan

18/07/58

Kanayalal Kanadia

13/08/58

F. T.

12/08/58

B. A. Karim

25/07/58

Mohamed Khwaja

07/10/58

K. G. Desai

03/07/58

B.B. Karai

30/07/58

Nathu M. Kothari

14/08/58

S. G. Thakur

14/08/58

Nathu M. Kothari

14/08/58

Bhavanji Raghavji

05/09/58

P. K. Das

14/08/58

S. G. Goshal

11/09/58

B. Chandra Parmanik

14/08/58

M. L. Shetty

14/08/58

P. G. Kurup

12/09./58

M. R. Puran

31/07/58

Anwar Mohamed Shaikh

18/07/58
Page 470

Sheet3

Rubabbai Bandukwala

13/11/58

Rajaram K. jain

03/07/58

Usmain Gani Mehboob

18/07/58

Basant

15/01/59

Sakubhai Langajirao

18/07/58

N. J. Diwadkar

14/08/58

Krishna Laxman

18/07/58

Savatri Babu Shivgaon

17/07/58

S. G. Thakur

14/08/58

Harinath Mishra

21/07/58

Harinath Mishra

21/07/58

Roshanlal & Co.

14/08/58

Shankar Bala Chirlekar

17/07/58

Nama S. jadhav

22/01/59

Ramnath Hanumantram

04/02/59

Abdul Hussain

03/07/58

Bansilal Ghanshyamdas

21/08/58

A. Navelties

18/07/58

Ptremji

23/09/58

Bhula

V. L. Shetye
J. L D'souza

03/07/58
11/09./58

Kundlik Vithababhai

17/07/58
Page 471

Sheet3

M. J. Diwadkar

24/11/58

Tejshi Ramji

07/08/58

Shivmurat Mafatlal

25/11/58

Dhandoo Mahadev

11/09/58

Dhondu Bhendu

11/09/58

Jawaharlal Deepnarayan

17/07/58

Amzad Vazir

29/07/58

Talesh Sofi

16/07/58

S. Y. Bhagwan

22/08/58

G. Dattatraya Wagle

03/07/58

Mahadeo Sakharam Jadhav

20/08/58

Dagdoo Galoo

03/07/58

The National Oil Mills

20/11/58

Abdul A. Rehman

13/10/58

K. V. Patil
Abdul Khalik Hameed

18/08/58

A.Bruseth

20/08/58

B. Philips

20/08/58

Vithal Dhanmeher

24/11/58

B. K. Kalpananarayan

29/07/58

V. Achatkar

13/08/58

N. B. Patil

29/08/58
Page 472

Sheet3

Z. A. Vyavalarkar

24/04/58

Chimanlal B. Rajani

03/04/59

Jagitsingh Manamsingh

19/09/58

Godibai Babaji

08/08/58

B. R. Shah

02/03/59

Marchal M. D.

21/07/58

Laxman Kalidas patil

14/08/58

B. G. Madan

26/07/58

Romlal Brijwasilal

18/12/58

Divatibai Nathalal

22/08/58

Bhudu Bhagwan

15/09/58

Abdula K. Gulamhussain

15/07/58

Jagitsingh Mahabirsingh

14/08/58

N. H. Golinkar

21/07/58

A T. Lewis

08/08/58

Hirabai Narayan

07/08/58

Hafizabai Imdatwalla

07/08/58

Devji Manji

07/08/58

S. T. Agru

14/08/58

Yusuf Sulaman Ali

14/08/58

D. Vallabhdas

08/12/58

B.P. Thakkar

05/08/58
Page 473

Sheet3

Amrutibai Kalyanji

09/09/58

Aduji Walji

20/02/59

Anandji Bhai Traders

13/08/58

Dimco

30/089/58

D. N. Sharma & Co.

09/10/58

Miya Hussain

08/12/58

V Gajadhar

07/10/58

Ali Gaffur

20/08/58

Krishna Lingappa

02/09/58

B. D. Irani

05/08/58

Pratap Narayan Kadam

18/07/58

Lakhichand Gulabchand

31/07/58

Chandappa Nagappa

15/09/58

John Portugal

04/12/58

Narayan M Gokhale

23/09/59

Kashibai P. Khandvilkar

23/10/58

Bai Ramibai

29/06/60

Bai Rusulbai

19/12/58

Bai Rusulbai

29/06/60

Mulla Rangwala

05/03/59

P.R. Bhatt

03/10/58

Ahmed kachhi

15/07/59
Page 474

Sheet3

Ibrahim Kantaria

22/01/60

C. A. Khanna

30/09/58

C. A. Khanna

30/09/58

C. A. Khanna

30/09/58

C. A. Khanna

30/09/58

Herjivan Dhosabhai

23/10/58

Jon Frances

06/10/60

Jon Frances

06/10/60

B Girijibhai Ltd

23/03/60

Ganpat Lodha

16/06/59

Y. C. Chinwala

14/08/58

Y. C. Chinwala

14/08/58

Y. C. Chinwala

14/08/58

Pratapsingh Karsondas

08/10/58

Gordhandas Chuturbhuj

25/11/59

Puranprasad Bandadin

12/03/59

Saraswatibai Kisanlal Nivetia

11/07/58

R. V. Joshi

20/11/58

Bhagwanji G. Thakkar

03/02/59

Omkar P. Gupta

26/03/59

Ramnath R. Mishra

17/11/58

Dayabhai Bhailal

25/06/59
Page 475

Sheet3

Dayabhai Bhailal

25/06/59

Dayabhai Bhailal

25/06/59

Dayabhai Bhailal

25/06/59

Dayabhai Bhailal

25/06/59

Dayabhai Bhailal

25/06/59

Dayabhai Bhailal

25/06/59

Dayabhai Bhailal

25/06/59

Dayabhai Bhailal

25/06/59

Dayabhai Bhailal

25/06/59

Haji Ismail

19/08/58

L. S. Shah
Shah R. K.
Shah R. K.
Mohanlal Nathmal

23/12/58

Shah Primji Natha

23/12/58

Sarswatibai Rochaldas

09/03/60

Mahomedali F. Bootwalla

08/12/58

Lilavati Laxmidas Bhatt
Lilavati Laxmidas Bhatt
Devlchand Rupji

08/09/60

Bai Rasulbai

29/06/60

Bai Rasulbai

29/06/60
Page 476

Sheet3

Bai Rasulbai

29/06/60

Bai Rasulbai

29/06/60

Bai Rasulbai

21/01/60

Bai Rasulbai

29/06/60

Bai Rasulbai

29/06/60

Bai Rasulbai

21/01/60

Bai Rasulbai

29/06/60

Bai Rasulbai

29/06/60

Bai Rasulbai

29/06/60

Bai Rasulbai

29/06/60

Bai Rasulbai

29/06/60

Bai Rasulbai

29//06/60

Bai Rasulbai

29/06/60

Bai Rasulbai

29/06/60

Bai Rasulbai

21/01/60

Bai Rasulbai

29/06/60

Bai Rasulbai

29/06/60

Bai Rasulbai

29/06/60

Bhagwandas Arsandas

15/10/58

Bhagvandas Bhatia

15/10/58

Union Of India

16/11/60

Shiralikhan

13/10/58
Page 477

Sheet3

Jayantilal T. Mehta

27/02/59

J. N. Doshi

19/03/59

Labhulal K. T.

19/03/59

V. C. Pal

20/11/58

Gordhandas Mohanlal

13/02/59

Gordhandas Mohanlal

13/02/59

Ramduali U. T.

06/02/59

Chembur Ltd

06/02/59

M. M. Aga

19/02/59

C. Fernandes

02/04/59

G. T.Chandraman

06/02/59

Kundanmal Chhagnlal

12/03/59

Georje Ellis

19/03/59

K.D.Samant

26/03/59

Mohanlal Mehta

05/12/58

M. H. Chitness

25/02/59

F. T. Olya

06/03/59

Dharaj B. Besa

20/03/59

Hussain Mohamed

06/03/59

Akbaralli Jivraj

06/03/59

N. S. Shroff

17/02/59

K. R. Cutler

05/04/59
Page 478

Sheet3

Diliproy B. Dholikia

16/03/59

Elhuba Shankar

16/03/59

C. P. Bhat

16/03/59

B. Totta

17/02/59

Contilental Electrical Industrial

28/11/58

Hanuman R. Brahmhna

09/03/59

Vidhayadhar Sharma

09/01/59

M. J. Gomes

09/03/59

M. R. Gaikwad

17/02/59

Premchand Umedmal & Co.

17/02/59

Shamboo Bhivaji

09/03/59

P.A. Uzekid

09/03/59

Arjun B.Guzar

11/03/59

Kalyan Lalchand

18/02/59

S Issak Moses

19/02/59

Pednekar & Co.

12/12/58

Harisonu Shivram

09/03/59

Balkrishna Musa

18/02/59

Arjun D. Sawant

09/03/59

Indumati Narayan Sawant

09/03/59

G. B. Greener Works

09/01/59

Ibrahim Zariwala

16/03/59
Page 479

Sheet3

Dattatray Gunaji Dalvi

18/02/59

E. M. Samson

18/02/59

Shaikh Ali Shaikh

13/03/59

Sayyed Ikram

16/06/58

T. N. Gopalkrishna

19/02/59

Himatlal J. Shah

19/02/59

Naveksar Cotton Factore

19/02/59

Moosa Aga

13/02/59

D. F. Attar & Co.

16/03/59

Yeman Brothers

16/02/59

Chandulal B. Mehta

22/01/59

B. Newre

06/03/59

Hemraj Shivji

06/03/59

B. G. Patel

09/02/59

Sadashiv Shiva

06/03/59

Shaikh Sahebdin

06/03/59

Dayal Bhawawan

06/03/59

Pranjivandas Narsidas

06/03/59

Himatlal Jethalal

11/07/58

K. M. Deshmukh

02/04/59

Gadani General Stores

02/04/59

Yashwant Hari

10/03/59
Page 480

Sheet3

Prasidhnarayan Rumcharitar

10/03/59

Krishna Rama

10/03/59

Vitaha Cannu

20/03/59

Magan

20/03/59

Radhakrishan Shakharam

20/03/59

Babu Narayan Achrekar

11/03/59

T. R. Ukarde

19/02/59

Trimbak Hari

12/03/59

Amarchand Balchand

23/01/59

R. C. Bhavnani

20/02/59

Abdulla Mohamed

12/03/59

R. S. Banker

19/02/59

R. P. Kamat

10/04/58

Ali Ibrahim

26/03/58

Radhaballabh & Sons

20/10/58

New Diamond Electronic Stores

29/04/58

Jeneral Electronic Stores

29/07/58

Seth Hariram Bhubna

17/10/58

Murlidhar Work

26/03/58

R. S. Parikh & Co.

07/04/58

Rangari Dattaram Gopal

24/10/58

Adman N. Juthally

23/01/58
Page 481

Sheet3

L. B. Mankar

06/08/58

Jitendra Motors Stores

24/02/58

Ganpat Thakur

23/01/58

Ganpat Thakur

23/01/58

Shankar Bhiva Shinde

11/08/58

Sharda Trading Co.

29/04/58

Jayantilal

24/03/58

Thakkar H. P.

03/04/58

Ramchandra Arjun

03/10/58

Umar H. Alimohamed

07/10/58

Our Popular Loundry

03/04/58

Hussainali Bhaijibhai

10/04/58

Gangaram Gunda

03/04/58

Ganesh Kashinath

14/04/58

Vishnu B. Patil

21/07/58

Darasha Premji & Sons

30/04/58

Meherji K. Damanna

14/04/58

E. N. Pardiwal

03/04/58

Ramlal Silk Mills

09/07/58

Alijan Budhu

17/04/58

M. K. Pitkar

10/04/58

Gauji Bharmal

10/04/58
Page 482

Sheet3

Dattu Vithoba Sony

20/10/58

Maya Champalal Co.

10/04/58

Chainrai Jathanand

19/08/58

Premji Herji

18/04/58

Noor Nahid Ahmed

23/04/58

Crawford Suppliers

14/10/58

Bahadursingh Dwarkasingh

18/04/58

G. G. Saraf

18/04/58

Bhagwansingh Jagusingh

18/04/58

Gagandin Ahir

18/04/58

Nathumal Zaverchand

18/04/58

Jaichand Tharkersey

29/07/58

K.H. Doyle

13/10/58

Sadashiv K. Gujjar

09/04/58

Ratanlal Maganlal

10/06/58

Varibulla Jafarhussain

18/04/58

Mulla Mohamedali

09/04/58

Chunilal Dhamji

09/04/58

Alibhai Purshottam

23/06/58

Shantilal Ramji

09/04/58

Soharji Phulchand

25/06/58

Bai Lilavatibai Munsukhlal

18/04/58
Page 483

Sheet3

Manubhai Dafterge

07/07/58

Jumma Lodha

18/04/58

Santosh Firmar

19/06/58

Babu Ramji

18/04/58

Yadu Babaji

18/04/58

Lalaprasad Roopnarayan

10/04/58

Chhaganlal Lalji

10/04/58

Gondia Cyes Stores

23/07/58

Manilal T Shah

17/10/58

Yeshwant J. More

28/03/58

Nana bhai Mohamedali

08/07/58

Bhikamchand babaji

05/08/58

Alakhnarayan Kutursingh

25/11/58

Rampratap Mahadeo

25/11/58

Ramdhar Mishra

02/12/58

Hari Niranjan Mahavirsing

09/07/58

Munner Chekesi

09/07/58

Raj Narayan Kaulashwar

10/06/58

Dattatray Narayan Bharite

08/04/58

Chikandhar Dyes Manufacturing

28/03/58

Faiyullakhan Gulamalikhan

10/06/58

Shantilal Hiralal

28/03/58
Page 484

Sheet3

Haji Husain

13/03/58

Krishna Shripat

22/09/58

Narayan Bedia

22/09/58

Jamoo Mahadev

21/07/58

Krishnaji Akanath

08/07/58

S. D. Kolvankar

07/07/58

Yusuf Ismail

09/04/58

Louis Tauro Trading

26/08/58

Bai Tayeebai Govind

08/04/58

S. B.Pillai

08/04/58

Shankar Vishram

08/04/58

Shah Mohanlal R.

28/03/58

D. B. Jadhav

28/03/58

Dali N. Sethana

17/07/58

V. D. Palekar

14/08/58

R. S. Shukla

20/01/58

Shashiiekha B Oza

07/04/58

Pangoo Brothers

28/03/58

Ranglal Ramdayal

19/08/58

C. Ferran

17/06/58

Laljo & Co.

05/06/58

N. A. Desiello

03/04/58
Page 485

Sheet3

Vanechand Hajarimal

26/10/58

Durgaprasad Choubey

08/04/58

Jathabhai Hiraji

17/03/58

Jethabhai Hiraji

17/03/58

Salabhai Sabriwala

09/06/58

Salebhai Sabriwala

09/06/58

Ebrahim Barumiya

11/08/58

Chand Gulam

14/07/58

Khalil Ahmed Yunub

14/07/58

Shankar Bayajee

08/04/58

Paravatibai Narayan Maruti

05/07/58

Shankar Tukaram

03/06/58

Narayan S. Loole

24/03/58

T. A. & Co.

03/04/58

Laxminarayan Chitlanji

03/04/58

Arvind Stores

03/04/58

Nandlal H. Thakkar

28/04/58

Prakash Trading

03/04/58

Denam Shankar

24/09/58

Shivram Shankar

29/08//58

Dhirjlal Maniklal Nanavati

02/07/58

Rustomji Garda

30/04/58
Page 486

Sheet3

Rashidabai Abdul Kadar

11/04/58

Jinabai Malikmohamed

11/04/58

J. Ibrahim

09/04/58

H. D. Bilimoria

18/08/58

H. D. Bilimoria

18/08/58

F. Hydarbhai & Co.

31/03/58

V. G. Khote

14/08/58

Shah L. G.

10/04/58

Dharamshi Ramvadh

24/04/58

R. Mascarinhas

17/07/58

Shantiram Sitaram Nagale

08/07/58

Karsondas Madhavji

18/04/58

Dr. Kulkarni Lab

31/03/58

Ismail Darvesh Patel

10/04/58

Abdul V. A.

10/04/58

Mulji Pradhan

31/03/58

M. Rochaldas

21/05/58

Nirmal Soap Factory

21/05/58

Navnatlal Vithaldas

22/01/59

Dayabhai Ratanchand

07/04/58

Dattatrat

27/02/58

Ramkrishna

Chhaganlal B. Shah

10/03/58
Page 487

Sheet3

Morarji Vallabhdas

02/12/58

Bhaskar

17/07/58

Balkrishna

V. R. Palande

14/03/58

N. Sonu Borevar

16/07/58

S. C. Rava

03/07/58

Mulji Najabhar

02/04/58

National Oil Mill

02/04/58

Aminalli Mohamed

02/04/58

Chunilal Devji

02/04/58

Pravinchandra & Co.

02/04/58

Tokharibhai Premji

02/04/58

Dawood Vaskar

30/01/58

Manji Soonderji

25/09/58

Rang Bahadur

14/04/58

Sojpal Gangu

14/04/58

Muthuppan

14/04/58

A. Rajpun

14/04/58

S. Urdayaswamy

14/04/58

Nigar Sultana

04/08/58

P. Chandekar

25/04/58

Savatribai Narayan Kokate

14/06/58

D. G. Paranji

14/04/58
Page 488

Sheet3

N. B. Chipnerkar

28/01/59

Pragji N. Desai

15/04/58

D. S. Mahadeo

15/10/58

Kamati Ningappa

15/10/58

C. B. Ranoo

15/10/58

K. S. Shakanna

15/10/58

State of Madras

12/01/59

B. Trimbak Nene

01/04/58

R. R. Gibson

01/04/58

Dattu Govind

15/07/58

Himatlal Purshottam

11/04/58

M. S. Bodkar

11/04/58

G. Aja

12/06/58

Ramji Dongarsi

12/06/58

B. H. Lele

21/03/58

Khuralchand Dharmasi

25/04/58

Shah T. K.

20/03/58

Sethai Textile

01/04/58

Warli Chemical Works

01/04/58

Honderbhai

30/06/58

Ganpat B. Savalkar

11/04/58

Abbas G. Hussain

11/04/58
Page 489

Sheet3

N. G. Rajguru

11/04/58

I. M. Dave

14/04/58

S. B. Kunte

09/10/58

Shamji Velji

20/03/58

Tulsiram B. Choudhary

11/04/58

Gian Singh & Co.

17/04/58

Mohamed Farukhan

18/04/58

Devnath Daulatsingh

14/04/58

Devnath Daulatsingh

14/04/58

E. B. Tambe

28/03/58

G. K. Manjtrekar

28/03/58

R. K. Dundas

12/02/58

H. M. Contractor
K. V. Shringare

25/08/58

R. G. Thakkar

15/04/58

G. S. Afte & Co.

05/09/58

R. B. Roach

09/06/58

Mariambai Rehmotulla

25/07/58

Mahomed Ekbar Manjul

08/07/58

J. S. Shetty

28/04/58

Macroma Engineering Co.

28/03/58

Sadashiv Rama

23/06/58
Page 490

Sheet3

Sakharam Sadoo

28/03/58

N. Permanand

09/04/58

Kamati M. Rajanna

28/04/58

K. B. Sathe

09/04/58

Mohamed Ahmed

29/08/58

Ratilal Ganesh

25/04/58

S. L. Kutal

09/04/58

Kantilal Deokhana

25/07/58

Bhupendrakumar & Co.

23/10/58

Ragbersingh

28/03/58

Omprakash Weg

28/03/58

Deeja Kumar

28/03/58

Anant Narayan

08/08/58

Madhu Asu

09/04/58

Nanak Singh

28/03/58

Jayantilal Nathalal

17/07/58

John L.

10/12/58

Lalji Pocha

10/12/58

Velji Devanchhada

03/04/59

Mukund Krishnaji Pitkar

19/02/59

Shobhalal Sarju

17/02/59

J. M. Bhanushani Madras

17/02/59
Page 491

Sheet3

B. S. Samel

17/02/59

Sheblak Badloo

06/03/59

S. A. opiwala

17/02/59

Kantilal M. Parikh

16/03/59

Abdul Gani

17/02/59

Narayan B. D

20/02/59

Chandrakant A. Kocharekar

19/92/59

G. G. Desai

09/03/59

K. A. Kumbhai

12/03/59

Yeshwant B. paowar

12/03/59

M. A. D'souza

20/02/59

F. Corria

20/02/59

Sushilabai & Ors

06/03/59

Prabhudas L. Joshi

03/03/59

Bhogumji Churbhuj

27/08/58

B. C. Betada

27/08/58

Chimanlal Muljibhai Patel

11/12/58

J. N. Krishotayya

02/04/59

Govind Balu Gurai

15/01/59

Kalpabhai Jubhasi

08/01/59

Sunderabai Laxman Hari

24/02/59

R. S. Lokeity

05/02/59
Page 492

Sheet3

Rajaram Desai

30/01/59

Vithal narayan Shinde

16/01/59

N. D.Mehta

23/03/59

National Oil Mill

20/02/59

Dharajlal & Co.

30/01/59

Ismail Shaikh

20/02/59

Govindrao Pawar

06/03/59

Shaikh Izrat

28/01/59

Rustom Jesmeshed

16/01/59

Abdul Kadar

20/10/58

Govind Laxman Gharat

02/03/59

Vasudeo R. Kulkarni

05/03/59

A. S. Nirgoon

02/03/59

Padmanabhai Textile

02/01/58

C. S. Pillai

02/12/58

Maya Monies

05/01/59

Laxman Tukaram kadam

04/12/58

A. R. Khan

24/03/59

Omkaransingh

02/01/58

Vishnath R. Divadkar

02/01/58

J. Kalidas

27/11/58

Yeshwant D. Mistry

09/01/59
Page 493

Sheet3

Z. A. Vyavharkar

07/10/58

Amin Masala Stores

02/01/59

N. H. portwala

17/11/58

H. M.parikh

23/01/59

Ramkhilan Balkuram

22/01/59

Jessal & Co.

06/11/58

Bai Devibai R. Pardiwala

02/01/59

K. Dhanaji & Co.

15/01/59

Chunilal B. Gondariwala

29/01/59

Nagiram Khemraj

23/12/58

A. D. Rajan

27/02/59

G. J. Bhatia

05/01/59

Films Art

04/12/58

P. N. Heriher

08/01/59

Shriram Shankar Karvendekar

09/03/59

Eliasher Abraham Rueben

15/01/59

Narayan Tukaram Kamble

25/12/59

Shripalsingh Bahadur

15/10/58

Sulamanji Lookmanji Nagree

25/12/58

Morris & Sons.

05/01/58

Naramma Padamma

18/09/58

Hanuman Vedpathak

30/01/59
Page 494

Sheet3

Abbasbhai Kikabhai

17/02/59

Shreenath Hotelwala

03/10/58

Satish Chhabra

20/10/58

M. B. Arya

10/09/58

K. S. Siddaroth Saheb

10/09/58

G. S. Sahab

10/09/58

J. A. Masearenhas

13/07/58

Raminiklal & Co.

18/09/58

Sakharam Zuma

07/10/58

Ratamsingh

27/01/59

Ganpat Mahadeo

17/10/58

Vasant Salvi

29/09/58

S. Bhagchand

29/09/58

Khan & Co.

18/12/58

M. M. Bhaiya

29/09/58

Ramchandra Mahuri

23/01/59

Haji Husain Khan

02/01/59

Hussain & Co.

02/01/59

A. Fernandes

30/09/58

National Engineering

02/08/59

R.L. Daruwala

16/01/59

N.V.Sharma

22/01//59
Page 495

Sheet3

Mohmmed Haniff

06/02/59

Gafur Baitulla

06/03/59

Jagannath Bhau Kamble

27/01/59

M.M. Patadia

17/10/59

Amar Talkies

03/09/58

Kailas Talkies

03/09/58

Krishna Talkies

04/02/59

Dimond Talkies

03/09/58

Kalidas M.

02/09/58

J.K. Shivchand

16/03/59

Prabhudash Tribhuvandas

20/10/58

V.V.Vaidya

19/01/59

E.M.Patel

02/09/58

P.R. Namyishai

15/09/58

D.B.BHandare

23/09/58

T.V.Pillai

02/09/58

B.A. Shakoor

02/09/58

Abdul Salem

02/09/58

A.V.Pillai

20/10/58

T.Bhaagwandas

24/11/58

M.R.Gandhi

12/09/58

R.S.Patel

29/09/58
Page 496

Sheet3

S. Pandye

25/08/58

C.M. Khori

26/08/58

Halimabai Munna

01/10/58

Muganlal Jairambhai

15/09/58

Ajudhia Textiles Mills

24/11/58

D.J. Koormi

17/11/58

Ali Akber Gulam

01/10/58

Chandrabai

01/10/58

Bhagulabai Bhagirathibai

01/10/58

G.S. Teli

26/08/58

Ramji Samania

22/12/58

H.R. Mukund & Sons

29/09/58

Filmistar Ltd

08/12/58

Sonu Bhagoji

04/12/58

S.Abdul & Sons

16/11/58

P.B.Shah

20/01/59

S.I. Kholi

02/04/59

Sitaram Dhobi

06/10/58

B.H.Sons

30/09/58

Flora Gonsalvis

14/10/58

S.Mohd. Ali

25/11/58

Abdul Noor Mohd.

09/01/59
Page 497

Sheet3

Madanlal Bhivraji
Laxmi Narayan Press

11/09/58
11/09./58

Annaji Genu

18/11/58

M.J, Khan

18/09/58

S.Hazarasingh

04/09/58

J. Ramkrishna

30/09/58

Babulal Gangaram

14/10/58

J.V.Patel

13/10/58

Bhikabhai Dharmchand

24/09/58

G.S.Kamat

24/07/58

Shantaram Desai

06/01/59

Abdul Gafur Tejaba

30/09/58

Ramaswar D.

06/01/59

Castrol Welding Works

11/09/58

Narottamdas Jashanji

11/09/58

Shree Dyes & Chemicals

23/10/58

Shree Dyes & Chemicals

23/10/58

Rajashtan Colour Co.

11/09/58

William & Co.

11/09/58

S.E. Saravade

20/10/58

G.Sukhar

24/09/58

M.D. Chilurkar

11/09/58
Page 498

Sheet3

W.J. Selroji

18/09/58

Jaskaran Laxminarayan

17/07/58

Davji Guunaji

29/09/58

J.Bomface

14/11/58

Rama Brothers

17/07/58

Trikamlal Trading

25/11/58

Smt. Rozi

10/10/58

Sharifabai Chhotu

09/03/59

Dr. D.S.Sanghvi

29/09/58

Shivmurat S.

29/09/58

Sherali Khan

13/10/58

Moneshwar Rajaram

13/10/58

Moneshwar Santoshi

29/09/58

Baloo Vishram

06/10/58

Standard Dyes & Bleaching Works

17/11/58

Gulab Ganpat Barge

29/09/58

Tukaram Sitaram

28/09/58

Y.D. Mistry

04/09/58

Waman Joshi

07/08/58

Shah V.M.

15/12/58

Yusuf Omarjee

13/10/58

F.K. Phootwala

20/10/58
Page 499

Sheet3

D.V. Chipploonkar

10/09/58

H.K. Jopivala

02/12/58

K.Narottamdas Bros

19/02/59

Rajmal & Brothers

24/02/59

Devichand Girdhar

18/09/58

Jain Chemica Ltd.

05/12/58

B.G. Dolkar

20/02/59

Zubedabai Fentawala

25/09/58

N.H. Nimatali

25/09/58

N. Narsaya

25/09/58

M.C. Panchal

07/10/58

C.M. Khori

22/09/58

Hamid Samsuddin

17/10/58

K.S.Bhogle

11/12/58

Union of India

13/10/58

Union of India

13/10/58

Union of India

13/10/58

M.S.Shah

30/01/59

N. Fernandes

09/09/58

Jagannath Jamnaprasad

14/08/58

R.D.Thakkar

07/07/58

Hari Pilaji

23/09/58
Page 500

Sheet3

D.L. Atha

23/09/58

Vasant Kamalkar

24/09/58

Raichand Nemchand

01/12/58

J.B. Dadarwala

24/09/58

D. Ramsingh

10/02/59

Bhivraj Hiralal

12/09/58

Peoples Own Stores

09/09/58

Rio Food Products

21/08/58

Amalgamalidm Exporters

21/08/58

Hutmal Oil Mills

09/09/58

Radhkishan Rungtha

20/01/59

Radhkishan Rungtha

20/01/59

Ishwerdas Gandhi

24/09/58

R.C.Patel

17/11/58

Gurbuz Singh Wadhva

16/03/59

Mithalal Jain

09/09/58

Thakordas Kashiram

15/12/58

Isaq Haji Dawood

02/09/58

P.R Prasidnarayanisingh

23/10/58

Kader Mohinuddin

19/09/58

A.M. Pimpare

25/09/58

Janu Sweepar

19/09/58
Page 501

Sheet3

K.R. Bhika

05/09/58

B.J. Modi

17/10/58

Hirabai C. Varsang

30/09/58

Lakhmibai Ratanshi

30/09/58

S.J. Tribhuvan

20/07/58

Suka Kanji

25/11/58

Rohhitkumar & Co.

24/03/59

Hiraji Manekji

30/09/58

Nazi Begum

21/07/60

Jupiter Tubes Corpn,

10/03/61

Niarches Ltd.

14/09/59

Niarches Ltd.

14/09/59

Niarches Ltd.

14/09/59

Niarches Ltd.

14/09/59

A.Bandurbhai

11/09/59

Girdharlal & Co.

20/09/60

Aukunna Babaji

27/01/60
27/02/59

Laxman Prasad Book Seller

30/04/59

S.S. Kamara

22/04/59

V.G. More

16/03/59
17/08/59
Page 502

Sheet3

Jaduram Pralhad

26/11/60

Pandurng Shankar

29/11/60

J.M.Patel

29/11/60

Kashibai Nanabhai

26/11/60

H.Ramlal

26/11/60

Vishwanath Anant

26/11/60

Santana Baptista

28/06/60

Vishwanath Desai & Co.

05/10/60

Shaikh Amir

20/12/59

O.M. Mishtry

12/07/61
01/03/61

K.Amratlal

29/11/60

H. Haribhai

10/03/61

Union of India

06/02/61

Ramji Jarabhai

13/02/59

S.B. Ranikhetwala

30/01/59

K.V. Jain

21/08/59

Union of India

13/06/60

Gosavi

19/04/61

Patel

06/04/61

Ganesh R. Shirali

27/01/60

Sarda Stores

05/06/59
Page 503

Sheet3

Chimanlal Lodharam

30/04/59

Narayandas M.N.

22/08/60

P.K. Daroowala

28/07/60

Mulji Prabhudas
E. Gulam Husein

23/04/59

Laxmibai Rama

19/02/59

R.G. Stores

04/12/58

Durgaprasad Ltd.

22/07/60

B.A. Rao & Co.

31/01/61

Khimji Ranchod
12/09/60
National Exhibitors
S.K. Merchant

11/08/59
April,1961
05/01/59
28/01/60

S.K. Perdeshi

11/01/61

B.B. Lohar

11/01/61

Yeshwant Paswal

25/01/61

S.C. Goi[poria

20/09/60

Azad Factory

20/09/60

N. Ahemd Ali

28/01/60

S.K. Irani
Page 504

Sheet3

K.B. Irani

20/09/60

D.J. Kharas

20/09/60

M.K. Dastoor

29/09/60

Sorab K. Irani
Kanyalal

20/09/60

Mohd. Yusuf

09/02/60

B.M.C.

06/03/61

Sarabai A. G.

31/12/59
03/12/59

G. D. Digankar

05/08/58

Patel V. S.

18/07/60

B. E. Merchant

04/08/58

S. M. Shah Abdul

15/01/60

B. V. Bhoomeraddi

07/10/58

Ladoo Sawalaram
Kanitiklal V.

14/08/58

H.S. Usman

01/07/60

P.Mistry

03/12/59

B.R. Mirchandani

27/07/60

G.S. Mirchandani

27/07/60

D.B. Thakkar

30/08/60

Pundlik R. Vani

14/07/58
Page 505

Sheet3

R.G. Mali

31/12/59

D.B. Daruwala

07/01/61

M.D.Bhide

18/01/61

Phadke

27/01/59

G. Pillai

18/03/59

J.H. Khalera

23/03/61

Lasman Annaji

14/06/60

Laxman Annaji

13/01/61

Bhumaya Chinayya

01/09/59

M.K. Raghvan

15/04/59

Himatlal Pookhran

07/11/60

H. Nathani

14/10/60

H.Nathani

26/09/61

A.D. Sawant

29/02/60

K.K. Kisandas

21/04/61

P.K. Mohmed

10/06/60

R. Swami

03/03/59

F.H. Sekari

20/01/59

R.T. Dongare

11/10/60

India Co, Ltrd.

04/08/59

D.S. Sodhi

17/01/61

C.H.Patel

16/04/59
Page 506

Sheet3

Vithal Ramchand

11/04/61

R. Mahangoo

26/04/60

D.Rai Anand

15/04/59

The Union of India

17/11/60

A.C. Chudhari

17/02/60

Damodar Jethabhai

10/04/61

Radhabai Kakubhai

10/04/61

L. Durga

13/10/59

A.R. Chauhan

14/09/59

D.C. Jolly

14/04/59

State of Andhrapadesh

16/03/59

P.N. Sharna

13/11/59

Sanna Vira

13/11/59

A.R. Rahet Husain

05/10/59

K.B. Nayak

17/02/60

Union of India

28/11/60

T.N. Nagda

14/07/61

B.K. Desai

13/09/60
27/07/60

Ebrahim Suleman

17/03/59

B.P. Jain

18/07/61

Ram T. Makan

19/06/59
Page 507

Sheet3

H. Devraj

24/03/61

V.R. Shetty

29/04/60

V.R. Shetty

02/03/59

A.B. Haliwala

25/01/61

Anna Royak

14/03/60

J.P. Mascrenhas

19/11/60

D.S. Ayyer

30/01/60

K.K. Shah

02/02/59

G.S. Dolas

24/04/59
03/03/59

D.V.Mehta

16/03/59

Nanji & Co.

23/09/59

Abbasbhai

18/03/59

N.L. Carlos

21/04/61

General Manager

04/05/60

Bombay House

14/10/59

J. Hiralal Dalal

28/04/60

Purshottam Trading Co.

03/12/58

S.K. Jivanee

17/09/59

Buto Manfc.

10/01/61

Lalji Chimanlal

09/02/59

Rulekar Trading Co.

11/03/61
Page 508

Sheet3

B.N. Mahadev

27/01/60

D.P. Kangle

02/05/61

R. Fernandes

20/07/59

Gangaram Kalyandas

14/03/60

Gangaram Kalyandas

14/03/60

G.V. Crasto

15/11/60

Baldev Sharma

22/01/60

M.S. Vadyanathan

15/09/59

K.J. Rathod

22/01/60

Ram Narayan Sons P.Ltd.

19/07/60

Azad Factory

10/10/60

Bharat Ltd.

18/04/60
16/08/60

Jay Corpn.

30/08/60

S. Managatson & Co.

10/03/60

Babubhai Mulchand

17/08/60

K.D. Mistry

18/03/60

Arun & Co.

19/02/60

Suryakant & Co.

22/07/60
17/03/59

Nagibhai K.

11/09/59

Sayed Amir Husain

11/09/59
Page 509

Sheet3

Ahemad Husein

02/02/59

J.J. Bhatt

25/01/60

Hindustan Traders

28/12/60

Kantilal Chanawala

01/04/60

Shah Hirji N.

27/09/60

Appa Kutti

04/01/60

Joseph Mandcs

19/02/60

K.S. Ramnathan

12/06/59

K.S. Ramnathan

12/06/59

New Vijay Saw Mills

20/07/60

Cannaght Saw Mills

20/07/60

M.D. Patel

29/04/61

N.R. Banaji

19/04/60

Berar Mfg. Co.Ltd.

17/02/60

Fidali & Co.

16/03/60

Bharat M. Walal

21/01/61

Laxman Dattatray Chavan

02/07/60

Sitaram P Mhatre

24/11/60

Shirinbai S. K.

08/08/58

R R Ankbesarao

02/04/59

Sardar A. Chanchalsingh

254/07/58

Babu N. Jethava

30/06/60
Page 510

Sheet3

Mohamed Ismail

04/02/60

J. S. Lad

04/04/61

K. N. jagaida

26/07/60

Balkrishnaji Mahamuni

27/07/60

Shamrao Arachariya

27/11/58

Mahadeo r. Shetge

02/07/60

S. N. Nargobula

19/08/60

Narendas Chunilal

16/04/59

N. J. Adadia

09/09/58

Bhola Pujari

10/02/59

Rambahadur

22/06/60

N.B. Mirza

18/11/58

A. Abdulla

23/12/58

K. A. Shetty

08/09/58

B. Z Pradhare

02/04/59

Kantilal G,. Gheewalla

22/02/60

Haji Mohamed Yusuf

20/03/59

Dhakoo Kamal

11/12/58

Damodar K. Thakre

03/08/60

Bhagwan Genda

11/12/58

D. M. Dhumal

03/08/60

Ganpat R. Dalvi

15/04/59
Page 511

Sheet3

Ganu Haru

24/01/59

Kazi Hussain

15/04/59

Rakhmabai Lad

11/12/58

Mehta & Co.

11/12/58

Benjanin Nesamani

15/01/59

Herji Deosi

10/02/59

Ada Hooka

31/01/61

Kanji Jivanbhai

23/01/61

B. S. Belukar

28/02/61

Abdul Kadar Zaveri

11/02/59

Thakkar Maniklal

11/02/59

Joseph D Silva

24/03/59

B. Laxman Agre

24/01/61

Shivram B. Hate

24/01/61

Govind Vithal Khaze

24/01/61

K. Gangaram

24/01/61

Babaji Ganoo

16/04/59

S. Sabhasingh

12/02/59

H. Coopal

19/03/59

Mary Campos

13/01/59

Dharma Laxman

10/06/59

Roze Fernandes

05/03/59
Page 512

Sheet3

Ahmed Khan J.

12/03/59

Suresh Rajaran

19/06/59

Rariram Pavanram

20/01/59

D. J. Raut

06/10/60

K. G. Udaipurwala

15/01/59

J. Z. Choudhary

01/12/60

Narayan Amratlal

02/07/59
12/11/60

Bai Parvati Manjee

12/11/60

Ramanlal J. Vaida

12/11/60

Babulal K. Desai

08/11/60

Kishindas Somumal

17/10/61

Bai Mahalaxmi Haridas

12/11/60

Bai Sulochana Bhagwandas

12/11/60

Ratan Punja

30/01/61

A. L. Fernandes

27/01/59

Karim Hussain

03/02/59

Jamunadas Permanand

12/11/60

Purshottam P. Upadhya

12/11/60

Kayamalli Mohamed Ali

10/12/60

Herji Pasy

30/03/59

Danji Cabral

10/02/59
Page 513

Sheet3

Hussain Sayani

08/12/59

S. Kaluram

25/07/60

S. Indersingh Devasingh

11/08/59

Hanifa Yakub

22/08/60

A. B. Yusufalli

19/03/59

Gulabbai k Husain

26/02/59

Sadroodin E. Keshavji

20/01/59

Gabulal Quadias

03/02/59

K. G. Patil

20/01/59

S. C. Rajput

18/08/60

G Nogueira

20/01/59

R. Vira Swami

27/01/59
12/10/60

Nooruddin Sonjanwala

21/01/59

D,. D Chatterje

22/09/60

D. K. Naydu

05/02/59

S. C. Bharucha

17/08/60

Peter Fernandes

22/01/59

Babu Balu

05/01/60

Dhondu Raghu

05/01/60

Fatnabai Dawood

12/02/59

K. B. Vichare

20/02/59
Page 514

Sheet3

G. G. Vemula

03/04/61

Virajlal Pragji

09/02/59

Kundlik Sawla

09/02/59

Beharu Jima

09/02/59

Ramnath Ramoshi

29/06/59

D. N. Nandan

17/12/60

Hiralal Gulabchand

13/02/59

R. B. Jadhav

25/08/61

Bhanuben Somabhai

15/06/61

Purshottam Riteben

18/10/60

Deosi Madan

18/12/60

Mepa Madan

25/08/60

Jetha Madan

18/10/60

Renchod Vira

18/10/60

Ladubai Viru

18/10/60

Kothari govind

25/08/60

Kana Rana

18/10/60

Balan Kandar

10/02/59

D. V. Dhole

27/02/59

Kala Giga

18/10/60

Joe Rodriques

03/03/59

Meghaji Bhagwan

23/01/61
Page 515

Sheet3

Lakha Giga

23/01/61

Naya Hooka

31/01/61

Laxmibai Buta

23/01/61

Laxman Samant

23/01/61

Sebastian Lopes

07/10/59

Phiroz Awasia

15/12/60

Rehmatulla Khan

22/12/60

B. N. Shirwadkar

24/03/61

Sitaram Bira

14/04/59

K. A. Rehaman

21/12/59

Bhau nathu

21/12/59

Abba Bhagoo

08/01/60

A. M. Ali

21/12/59

Subhan Bhaiyan

21/12/59

Mohamed Rasool

21/12/59

M. Sajjan

02/12/60

J. V. Braganza

14/10/59

Karsondas Gopalji

03/12/60

Ibrahim Patel

15/04/59

D. P. Amin

30/04/59

Motiram Jivraoo

06/01/59

Tulsidas Dhankardas

11/08/60
Page 516

Sheet3

A. M. Karim

30/04/59

Kanayalal Lilaram

07/08/62

Dama Sakur Vaiti

13/01/61

J. J. Kapadia

13/12/60

Mohamed Haniff

02/12/60

Krishna Gopal

19/02/59

J. A. Dalvi

19/02/59

J. K. D'souza

20/04/59

Bapu Narayan

19/02/59

Miss P. D'lima

09/03/59

M. Prakash

30/03/59

H. L. Gulali

27/11/59

Ochhavalal Chunilal

27/02/61

N. N. Surti

19/02/60

Sukhambai Tayabali

26/03/59

Mira Sanghitkar

06/04/59

Mataprasad R. Gupta

30/03/59

Sadruddin Jusab

24/03/59

Ramchandra Vinayak

12/11/59

R. K. Amir

20/01/59

Abdulla Rakhmuddin

16/03/59

Abdul M. Siddique

16/03/59
Page 517

Sheet3

Bhimaji R. Dhomise

16/03/59

Abdul Nayir

05/01/59

Miadin Sakrulla

04/12/58

Narayan Sitaram

04/12/58

Ramchandra Vithal

04/12/58

Narayan Vithu

14/01/59

Ramibai Prag

04/12/58

M. C. Corria

04/12/58

Dada Gora C.

02/04/59

Uditnarayan Ramkrishna Singh

14/01/59

Ganpat Pandu Vaide

08/11/60

Ramniwas Gagan Dhobi

04/12/58

Sitaram Narayan

12/03/59

Shirali Khan

13/10/58

Shivmurat Satprasad

29/09/58

Dr. Dulerai Sanghavi

29/09/58

C. S. Patil

11/09/59

Daulatbai Jamshedji

29/09/58

V. K. Ayar

14/08/58

Mehta Uamelidas

06/02/60

Smt. Rozi

10/10/58

B. C. Shastri

25/11/58
Page 518

Sheet3

R. Mulchand Stores

16/12/59

Rama Brothers

17/07/58

Sobhayachand & Co.

14/11/58

R. G. Tiwari

28/09/60

Leberty Dyas

06/02/60

Bapusahib R. Morey

21/07/58

Chaitanlal & Co.

15/12/58

Chhaganlal Mulji

29/09/58

Tanabai S. Choudhary

20/06/60

Devji Gunaji

29/09/58

B. M. Corp

19/11/58

Vallabhram Kalidas

17/02/60

A. C. Azoza

23/03/59

Bai Jevkorebai Thakkar

26/04/61

Balaram D. Pednekar

14/07/58

Jaskaran Laxminarayan

17/07/58

V. P. Chinoy

21/06/60

V. P. Chinoy

21/06/60

Raman Productions

13/10/60

Dr. J. S. Kauga

18/09/58

P. N. Kakar

14/10/58

Great Supplying Co. Ltd

29/02/60
Page 519

Sheet3

R. S. Mehta & Ors

25/07/58

Jayantilal jagivandas

30/09/58

Pandya Vasantrai

11/09/58

Tarachand & Sons

17/02/60

Bhojilal & Co.

20/10/58

R. N. Mehta

20/04/59

Mubarak

30/09/58

N. Jivanlal & Co.

23/10/58
23/10/58

Puto Ltd.

25/11/58

A.P. Jobber

20/08/59

Rama Sver D,

06/01/59

J. K. Raugpwria

14/01/59

Govind S. Setti

08/04/60

Shah Virji Manek

15/12/58

Waman Krishna Joshi

07/08/58
16/11/60

Talukdar Bhagwati

21/09/60

Scindia Steam Navi Co

05/06/59

Yeshwant D. Mistry

04/09/58

N. Padmakar

07/10/60

V. M. Bathare

23/09/58
Page 520

Sheet3

Tukaram Sitaram

29/09/58

H. S. Krishnan

27/09/58

Standard Dyeing Works

17/11/58

Dorathy Alvis

10/10/58

John Alvis

10/10/58

Babu Vishram

06/11/58

M. Santoshi

29/09/58

Moreshwar Rajaram

13/10/58

Yusuf Umerji

13/10/58

Aga M. K.

29/09/58

Fatahmohamed Phoolwala

20/10/58

K. P. Haquali

16/10/58

Mahadeo N.Thorat

19/01/60

H. K. Mehta

05/03/59

K. H,. Bankar

09/03/59

B. V. Mokashi
K R./ Daraiswami
M. Sundaram
C. S. Somanathan
K. A/ Irani
R. G. Pandya
Page 521

Sheet3

T. B. Vaidya

09/02/60

N. Subbu

04/08/60

M. S. Krishnamurti

11/08/60

S. Venugopalam

11/08/60

K. H. Suburanmanium

11/08/60

V. Krishmurti

11/08/60

T. N. Subramanium

11/08/60

Kayamalli Mohamed Ali

18/01/61

N. P. jathani

29/07/60

D. P. Shah

12/03/60

Prabhudas Kanji

20/04/59

J. Karimbhai Manayar

20/04/60

Malukhan Ayubkhan

11/03/60

M. Vithal Parikh

02/04/59

Malu Tukaram

06/02/61

Nandkumar Nathulal

27/01/61

Bakubai Ahmed

24/01/61

Bai Devenbai

24/04/59

R. S. jadhav

18/02/59

William Prints

11/03/60

Dr. D. R. Kuklarni

01/03/61

S. D silva

16/03/61
Page 522

Sheet3

Vithal Laxman

26/03/59
13/01/61

M. M. Maru

11/03/59

Janu Sambhu

20/04/59

Jagdish Prasad Goel Co.

11/03/60

Shankar B. Thakur

15/03/59

B. A. Mishra

09/03/61

R. T. Punwani

25/01/60

J. N. Abdul

11/02/60

Union of India

07/11/60

Union of India

11/02/60

Union of India

07/04/60

Suresh Kothare

13/10/58

Dharma Hira

13/10/58

J. R. Dalal

13/10/60

Jasodabai Janmejaya

21/09/60

B. Veliyani

24/10/58

Ramji Dharsi

04/08/58

Shivjibhai Hemraj

26/08/58

M. R. Dayanand

20/10/58

Chunilal Chhaganlal

15/10/58

L. D. Mistry

13/10/58
Page 523

Sheet3

Laxmishankar A. jani

13/10/58

Mahindrakumar Madhavji

03/02/59

N. R. Hattarki

22/04/59

Regina Lopes

14/10/58
04/09/58

Union of India

30/11/59

Bombay Paints

29/08/58

Bombay Paints

29/09/58

Bombay Paints

11/08/58

Bombay Paints

08/09/58

Roshanbai

16/01/59

Narayan Jadhav

20/09/60
11/09/62

P. K. Vakil
Tulsiram Ghage

30/12/59

Shah K. V.

15/10/58

Mulchand Bhikchand
Shamsher Brothers

06/10/58

Dhondiba Savalaram

13/10/58

Bandurama

16/12/59

Bhagchand Punamchand

24/11/58

Bhagchand Punamchand

24/11/58
Page 524

Sheet3

Gulam Hussain Tayabali

11/02/60

G. P. /Bhagwat

09/02/59

Waman Vishnu Kothmire

25/11/58

M. P. Parikh

05/12/58
01/07/60

Dhanji Tejpal

13/10/58
30/07/59

Pukhraj Chhaganmalji

09/10/89

Hirachand

29/09/58

Hirachand & Co.

29/09/58

Jasawant Auto Stores

29/09/58

Motchand topandas

17/10/58

B. M.Corp

15/07/60

Suresh S. Shroff

30/03/59

Anis Ahmed

21/09/60

Bai Ayasha Majid

13/10/58

Sayed Ismail

21/09/60

S. S. Mirchandani

20/10/58

A. K. Ahmed

21/12/59

Taherali Kamruddin Kachwalla

13/10/58

Godrej Soapa Ltd

30/09/58

Sitabai Bhaguji Dhale

12/08/58
Page 525

Sheet3

21/09/60
General Mill Stores Ltd

18/03/59

Sunbhari & Bros.

30/04/58

B. H. shah

24/034/59

L. R. shah

03/02/61

H. Bafna

26/07/60
03/10/60

Purshottam J. Pardeshi

23/06/60

Lee P.Ltd

03/03/59

M. R. Pimple

19/01/59

Nilayya

03/12/59

Upleta Soap Co.

20/09/58

Upleta Soap Co.

30/09/59

A. D. Hillorwall

05/03/60

J. H. Dalal

03/08/61

A. E. Karmali

20/07/60

J. L. Lakhamichand & Co.

30/09/58

Spring Co.

14/10/58
24/09/59

Spring Co.

30/09/58

Dr.K. D. Jacel

03/02/60

Khemraj & Co.

06/01/59
Page 526

Sheet3

Khemraj & Co.

07/10/58
12/08/60

Bhagchand Punamchand

10/02/59

B. D. Chudasama

18/11/58

B, Yadave

27/07/60

B. D. yadav

03/10/60

G. Ratansey

13/10/58

K. P. Mody

13/10/58

U. H. Bhutani
Nagnath Sajaji

24/10/58

Laxmibai B. Kadam

06/11/59

Laxmibai B. Kadam

06/11/59

Laxmibai B. Kadam

06/11/59

Laxmibai B. Kadam

06/11/59

Laxmibai B. Kadam

06/11/59

Bai Resulbai

29/06/60

Vijaya Raje
Dahibai Renchoddas

13/11/58

J. Rajnikant & Bros

10/10/60

J. Rajnikant & Bros

10/10/60

P. D. Shroff

05/05/60

A. E. Arsiwala

28/04/59
Page 527

Sheet3

Shah L. R.

22/10/58

M. D. Lala

20/10/58

S. I. Merfatia

14/10/58

O. C. Kachoria

15/02/60

K. C. Pradhan

19/12/58

M. V. Gosavi

14/06/60

M. V. Gosavi

14/06/60

M. V. Gosavi

14/06/60

M. V. Gosavi

14/06/60

M. V. Gosavi

19/02/59

R. J. Purav

31/12/59

Mohamed Koya
Mohamed Koya
V./V. Sanghavi

23/10/58

H. M. Kachwala

30/03/60

A. Pereira

26/02/60

Kanji Ajubhai

23/12/58

Bachubhai Versi

23/12/58

D. N. Jeejeebhoy

13/09/60

John F Machedeo

06/10/60

Bhiku Janardhan

08/10/60

Chankya Sukhar

08/10/60
Page 528

Sheet3

Pritamsingh

07/04/61

R. M. Kamble

22/11/60

Pilabai Maruti

22/11/60

Mathabai Namdeo Kharat

24/11/60

Ramchandra Gangaram

23/12/58

Pandoo Vithoo

27/01/59

Shankar Ishwara

15/12/58

R. S. Kamble

21/01/59

Dipa Dadoo

15/12/58

Godabai Shankar Savala

13/01/59

Gulab Kanoo

13/01/59

Rangubai Rama

15/12/58

Govind Hussain

15/12/58

Sayamma Laxamppa

15/12/58

Noormohamed Kapadwalla

28/04/59

S. C. Bhandari

16/12/60

R. Narichand

23/02/59

Shrurani G

18/11/60

Harbinsingh Manilal

23/02/59

B. C. Patel

18/03/60

National Supplies

07/04/59

Subhash

08/08/60
Page 529

Sheet3

Subhash

08/08/60

Subhash

08/08/60

Ramji Umarsi

07/10/60

Sitaram Narvekar

19/03/59

Udharam Wadhumal

06/09/60

D P. Permanand Trading

14/04/60

Chandansingh

28/06/60

Nanubai Juhurmal

30/11/61

Mansukhlal & Co.

05/05/60

B. V. Bhoomreddi

11/03/60

Hirachand & Co.

21/04/60

Rukuminibai Mahadeo

16/06/61

B. C. Bhatt

28/09/60

N. D. Rege

09/08/60

Kishimchand Tolaram

22/09/60

Sham & Co.

19/11/60

Jisingh Bhimji

08/11/60

Desai Vicaji & Co.

17/02/61

A. Pereira

04/04/61

S. M. Kurma

08/01/59
29/01/60

Lakhamiichand N. Lodha

26/07/60
Page 530

Sheet3

Kanji Anand

06/03/59

Nanji Nathu

06/03/59

Haribhai Jagjivan

06/03/59

Anandji Manji

06/03/59

N. Kazi

06/10/60

D. B. Mistry

24/03/59

S. M. Kazi

19/01/59

A. P. Fernandes

10/10/60

Union of India

17/11/60

C. Vasantlal & Co.

24/11/58

R. R. Kothari

29/07/60

N. S. Sorabji

29/11/60

P. C. Rathod

21/01/60

K. T. Thomas

23/12/60

Jairam R.

30/04/59

Vinayak P.

04/10/60

Union of India

07/12/60

Devichand Girdharlal

27/11/58

N. Jetha

22/04/59

Sakinabai Husanali

12/12/60

R. Murlisingh

25/11/60

Shantiram R. Bros.

23/09/58
Page 531

Sheet3

B. P. T.

18/07/61

United Industries

26/02/60

Hiralal Bhavandas

22/11/60

Union of India

07/12/60

Union of India

18/09/59

S. Dikshit

15/11/60

V. G. Chako

27/06/60

K. M. Mathapan

27/06/60

P. V. Govindan

27/06/60

C. M. Chandi

27/06/60

G. Philipose

27/06/60

V. P. Purmikrishna

09/03/59
29/04/60

Jairam T. Bagave

18/08/60

Shah. N. V.

03/08/60

Damodar Khimji

06/02/59

Villam D'souza

10/02/60

Kumar nair

12/01/60

R. G Naik

10/02/60

Mansukhlal Gordhandas

23/09/60

M. J. Bagul

12/09/60

T. Anant Sen

23/08/60
Page 532

Sheet3

B. C. Sansare & Ors

12/09/60

Mahomed Osman

02/04/60

M. P. Kanga

03/12/60

J. M. Sevak

23/07/59

Nandlal Kapur & Ors

08/04/61

Bali & Co,.

23/03/60

Gulam Hussain Ismail

30/12/60

Gulam Hussain Ismail

30/12/60

C. S. Melekar

04/04/60

Popular Trading Co.

20/03/59

Union of India

19/07/61

Narayan S. Gokam

09/07/59

C. N. Melbunan

17/06/60

Mahadeo Chimanji

05/01/60

Bala Jairam

10/02/61

D. Laxman

30/11/59

Nakiya Mahadu

08/09/60

Krishna Limba

29/06/60

Dagdu Balaji

29/06/60

Maruti Govind Rokhade

29/06/60

Bai Sitabai Dhoundu

09/01/60

L. G. Salwari

11/01/60
Page 533

Sheet3

Bhima Bhawoo

30/11/59

Kondiram Genu

30/11/59

A. G. Fernandes

20/04/59

Ramji Mulji

20/04/59

Chaganlal Kachra

20/04/59

Manilal Jivan

20/04/59

Ganesh Ramji

20/03/59

Tansukhbhai Shantilal

20/04/59

C. L. Bhandare

11/11/60

Gordhandas Relumal

13/08/59

Royal Clothing Co.

20/03/61

Bhawanji & Co.

15/12/60

K. V. Ramnathan

14/04/59

Mukund N. Navalkar

17/11/60

Union of India

10/03/61

J. L. Jayna

30/01/61

Nasuruddin Alimohuddin

30/03/60

W. J. Morley

17/06/60

T. N. Patel

30/04/59

Jeneral Motors Ltd

13/12/60

Jeorge D. Peterson

23/04/59

K. S.Narayan

18/02/60
Page 534

Sheet3

S. K. Sabale

09/09/59

Abdul Latif

21/08/59

K. Jahangirji

16/12/60

Haji Yusuf

14/06/61

Kandblal Premji

14/04/59

Ravashankar Farchand

13/03/59

Kasam Hussain

16/01/59

A. J. Mehta

05/01/59

J. G. Dave

21/01/60

Union of India

13/12/60

P. K. Joshi

19/01/59

Walchand & Co.
Chunilal Harichand

12/11/60

A. V Mehta

19/01/59
11/01/61
08/02/61

K. Uttamchand

03/08/59

Laxmichand Dilipchand

12/05/60

Prabhat Watch Co.

28/04/59

Lalchand Gurudittamal

05/01/59

Roland & Co.

26/06/59

J. B. Thakur

28/02/61
Page 535

Sheet3

20/03/59
B. Pokhardas

08/12/58

J. U. Bajaj

15/06/60
01/12/59

Hasan

Koya

15/09/60

Arjun B. Jadhav

19/01/61

L. J. shukla

16/03/61

B. B. Paranjape

06/04/59
16/03/61

Malakhoda

10/07/60

Ahmedali Ibrahim

06/05/60

L. C. Khosla

15/07/60
04/10/60

Barkya Vishram

02/03/59

Gopaldas H. D.

17/08/60

Haji Ibrahim Essa

04/08/59

Sampath Kumar

16/04/59

Arvind Printery

17/02/61

Mochi Karsan Kalidas

30/01/60

Mochi Karsan Kalidas

30/01/60

H. W. Waswani

23/06/60

Kashinath Sakharam

12/04/61
Page 536

Sheet3

New Dalji Printing Works

14/03/60

Trausocean Trading Co.

12/10/60

William & Co.

14/09/59

Model Mill Stores

27/09/60

Hiralal D. Vaishnav

17/03/60

Laxmandas Mulji

04/03/60

Abdul Rehim

14/03/60

Maneklal Maganlal

22/04/59

Nandu Bhaiya

18/11/60

Dr. R. U. Mehta

23/03/60

Champabai Phalerfekar

29/02/60

F. M. Patia Brothers
F. M. Patia Brothers
Govind Tukaram

20/01/59

Union of India

07/09/60

K. C. Joshi

11/02/59

Ishwardas S. Patel
K. Krishna Dubli

15/02/60

S. K. Patil

12/04/61

Saigal

02/03/60

Brothers

K. P. Karuatak Publishing House

01/05/59

Bhikalal

12/01/59
Page 537

Sheet3

Kanji Korshi

15/04/58

Manilal Khimji

02/03/60

Keshav Narayan

06/12/60

D. S. Tayabji

06/03/59
26/02/60

Mohamed Yusuf

21/02/61

Polyevalls Industries

07/04/50

Keshoram Agarwal

06/09/60

Krishnaji Ganesh Kanade

13/11/58

M. R. Khanchand

13/11/58

Shah Devichand

24/02/60

Kasar Films

23/09/59

S. R. Sawant

04/08/60

Unity manufactury Co.
P.S. Manjrekar

28/07/60

S Poonbai

06/03/59

Sonda devi

06/03/59

Jivan Jadhav

06/03/59

Eika Tissa

06/03/59

Kantilal Validas

06/03/59

Jetha Jadhav

06/03/59

Divatibai Dhanji

06/03/59
Page 538

Sheet3

Govind Sukha

06/03/59

Krishna Keshav

14/04/59
10/03/59

Suryakant & Co.

08/03/60

South East Asia Co.

07/01/61

I. R. Bhave

07/02/61

Velji & Co.

12/07/60

Danna Lalji

28/04/60

K. Narayandas

08/10/60

Nutan Stores

10/12/58

Bai Fatmabai Chorge

17/10/60
01/12/61

B. M. Kshirsagar

11/10/60

Union of India

23/08/60

Permeshwar sital

14/03/61

Shiyam Shankarlal

18/01/61

Popatlal Trivedi

22/01/60

Dwarkadas Purshottam

04/04/61

Jadhabansingh Inderpalsingh

05/04/61

Jadhabansingh Inderpalsingh

05/04/61

Gulam Hussain Valji

26/07/60

Vichal Gopinath Otari

04/04/61
Page 539

Sheet3

Babaji Ramji

25/01/60

Union of India

08/12/60

Rustom K. Irani

08/07/60

Malayya Gangaram Chilke

22/04/59

Prabhavati Haridas Parekh

04/04/60

Abdul Rahim Abubakar

12/04/61

I. B. Dubhashe

18/01/61

Balee & Co.

17/11/59

Narayan Govind Gaikar

24/04/60

All India General Transport

21/07/60

Natu E. Pawar

13/02/60

A. Natwerlal & Co.

24/02/61

Chilke Buchanna

16/02/60

Madhukar P. Dandekar

20/04/60

Mulle Nomanalli

16/03/59

Meho Stores

16/03/59

N. K. Khan

13/03/59

Shaikh A. Rashid

13/03/59

Rama Govind

31/03/59

Sattar Khan Saheb

13/02/59

Santokben Chhaganlal Soni

05/02/59
Page 540

Sheet3

Gajendrasingh Govindsingh

05/02/59

Ravjibhai F. Patel

21/01/59

Abdul Rahim Abubakar

13/02/59

Keshavlal N. Jahiwala

19/02/59

Rameshwarprasad S. Mishra

04/03/59

Pujarasingh Bhagatsingh

26/02/59

Udyan Engineering Ltd.

21/01/59

Jagganath R. Pande

10/02/59

M. V. Kirtane

18/03/59

Rajanna E. Mistry

10/03/59

The Motor Hoad Hanse

02/03/59

P. F. Sequeira

06/02/59

Virji Madan

21/01/59

Haroon Jakaria

21/01/59

Khimji Tokershi

21/01/59

Shah Doongershi Damji

10/03/59

Thakkarprasad Sahadev Pande

21/01/59

Swami Dashrathpuri

14/01/59

B. V. Patel & Co.

22/01/59

K. Shersingh Jespal

14/04/59

B. A. Parwatikar

12/01/59

P. Engineer

15/01/59
Page 541

Sheet3

Punjab Machinary Mart

15/01/59

Mukundrai Keshavlal Pota

27/02/59

S. M. Mailzer

06/03/59

R. Edwards

15/01/59

Laxman Pandoo Gore

15/01/59

T, M. Naidu

30/01/59

John D'mello

30/01/59

Minoo Fernandes

15/01/59

Shantaram Yeshwant Sawant

05/02/59

Eknatah Narayanrao Sabale

06/03/59

Mithalal Dayashankar

12/03/59

Muttanmal Chotmal

25/06/58

Mohd.Ali Ismail

18/07/58

Shivchand J. Shukla

25/06/58

Trikamlal Trivedi

14/07/58

Nembhibai Vegetable Market

10/02/59

Hemandas R. Charams

10/02/59

Kashi Benarsi Dairy Farm

19/12/58

Savji Makanji

02/12/58

Kirtanlal Sakarlal

07/07/58

State of India Tobacconibts

21/08/58

Sorab Modi

31/07/58
Page 542

Sheet3

M. R. Desai

04/08/58

Mulji Nathabbhai

29/07/58

Praveen Dalpatrai

07/07/58

Ratilal Jethalal Yadav

07/07/58

Thakkar B. Haridas

07/07/58

Khoja Karim Mohd.

28/04/58

Shah Narottamdas Hamraj

27/08/58

Haidermiiya Kalanmiya

09/07/58

K. S. Merchant

25/06/58

Anantha Upendra Prabhu

27/01/59

Vyas Engineering Co.

07/08/58

Chottu Jagrne

07/07/58

Surajmal Ratanlal

04/08/58

D. A. Menab

01/05/58

Jethmal K. Thakkar

07/07/58

Bhawandas Mewaldas

05/02/59

M. M. Aga

01/05/58

Manordas Kalidas

14/07/58

A. K. Irani

03/04/58

Ratilal Pragji

25/06/58

Govind Narayan Joshi

25/06/58

D. V. Mogre

25/06/58
Page 543

Sheet3

Mahadev Kishan Kambli

02/09/58

Ramchandra B. Devlekar

25/06/58

Shankarlal Lakamji

25/06/58

D. V. Mogre

25/06/58

Manekchand Hirachand Mehta

25/06/58

Shankar B. Jiwankar

29/08/58

S. D. Advani

16/03/59

Kalidas Nandi

17/10/58

V. M. Gupte

22/08/58

C. Corria

10/04/58

Anand Studio

07/10/58

Dashrath Nanaiyya

07/07/58

Dattaram Ramchandra

07/07/58

L. I. C.

25/08/58

Jivraj Tribhuvan

26/06/58

K. M. Pillai

13/10/58

Mohamed Gaus.

26/06/58

John Ketan

07/07/58

C. R. Abyar

26/08/58

Bonafide Traders

26/06/58

Shaikh Ismali

08/07/58

Bhorelal Mangtoo Kherwadi

06/08/58
Page 544

Sheet3

D. Maniklal Nanavati Union Bank

31/03/58

Mohd. Ebrahim Fardacee

15/09/58

T. R. Colaco

31/07/58

Shaikh C. Kassam

07/07/58

Hari J. Tambe

01/05/58

Sitaram B. Janjal

24/07/58

Purshottamsing Hardeepsing

05/03/59

Maruti Yesoo Keloskar

09/12/58

Sulemankhan Idu

09/09/58

Sha Thakarshi Anand

08/07/58

Xaviar Anthony Butello

08/07/58

Tayabali Abdul Hussein

08/07/58

V. S. Pillai

26/08/58

Bhagat & Co.

02/04/58

Mohanlal B. Vyas

26/08/58

Maruti Yesoo

01/04/58

Vijay Soap Factory

26/06/58

Mohan Ghere

29/07/58

Laxman Gajanan Deshpande

08/07/58

Butbuddin Hasamuddin

26/06/58

Shankar Balkrishna

23/09/58

Chhagan M.Patil

19/08/58
Page 545

Sheet3

S. R. Patanwala

26/06/58

Naren Sabbaji

08/07/58

Hira Jetha

29/07/58

Shivram G. Arurkar

27/01/59

Nankoo R. Dubey

27/06/58

S. P. Godbole

18/02/59

Shankar Ramchandra Salvi

17/03/59

Jairam S. Pande

05/08/58

Jairam S. Pande

05/08/58

Sardar Hazarasingh

21/07/58

V. Ramnath

10/04/58

K. D. Chinoy

14/07/58

Barsali Sumeru

01/05/58

E. K. Mannu

27/06/58

Sumadrabai Ganapat Mahadik

09/07/58

Shantilal Vithaldas

09/07/58

Abdul Gani Enayatulla

14/07/58

Fakir Mohammed Haji

14/07/58

Ismail Rasood

09/07/58

Gulam Rasood

09/07/58

Ratilal G. Vora

07/07/58

C. V. Vishnawath

06/08/58
Page 546

Sheet3

Hussain Bhanji

16/03/59

Madhav Mills Ltd

12/03/59

Vishwanath S. Murai

16/04/59

P. B.Bhosale

17/03/59

K. B. Ghate

17/03/59

Shivram G. Shirshekar

17/03/59

Mukund Krishnaji Patkar

15/01/59

Anant R. More

17/03/59

T. V. Singh

17/03/59

E M. Nalwala

17/03/59

Hindustan Mart

01/04/60

Sagarmalji

05/02/59

V. R. Narvekar

17/03/59

M. N. Dalal

27/02/59

Mohamed Ali Akbaralli

07/04/59

T. D. Mohite

03/04/59

K. R.. Mohite

03/04/59

S. P. Singh

01/04/59

Seth D. R. Shukla

17/03/59

Seth D. R. Shukla

17/03/59

Seth D. R. Shukla

17/03/59

Jan Mohamed Noor Mohamed

03/03/59
Page 547

Sheet3

Pane D'cruz

17/03/59

Nadir D. M.

09/03/59

Union of India

16/03/59

G. K Nimkar

16/03/59

G. K Nimkar

16/03/59

Balkrishna Jadhavji

23/03/59

Vrajlal Vallabhdas

02/04/59

M. B. Gavankar

09/02/59

Mohamed Haider

09/02/59

P. J. Kastilime

23/02/59

B. G. Varvakkar

09/02/59

Sitaram S. Patil

09/02/59

Vyanketesh Medical Stores

16/03/59

Vyanketesh Traders

16/03/59

A. C. Wadhawale

16/03/59

Dalichand Malsi

02/04/59

Beharam Dhanji Shah

16/03/59

Primila Pradhan

16/01/59

S. L. Sawant

16/03/59

Narayan R. Sawant

16/03/59

Empire Biscuits Factory

30/03/59

Ganpat B. Khopatkar

16/03/59
Page 548

Sheet3

V. Shivram

26/03/59

Hussain Jaffar

12/03/59

Madras Overses Traders

01/04/59

K. R. Wadkar

31/03/59

Madhukrishna Iyer

08/01/59

Bhaskar K. Raje

12/03/59

Krupa B. Anime

12/03/59

R. G. Desai

31/03/59

Pandoo Sawla

28/07/58

Bandoo Dhakoo Kamble

01/07/58

Vittal Mahadev Nadgawkar

01/07/58

R. D. Nigam

29/08/58

R. D. Nigam

23/04/58

Kenneth H. Saraj

01/05/58

N. M. Relestson

17/07/58

Jeneral Textiles Co.

14/07/58

J. A. D'souza

14/08/58

Kirti Jeneral Stores

06/08/58

Krishna Bhamaya

25/08/58

Y. R. Narseya

25/08/58

R. R. Shirke

25/08/58

Manoher Ramharan

25/08/58
Page 549

Sheet3

Paravatibai

25/08/58

Babaya Ramaya

25/08/58

Gulam Mohamed

12/12/58

B. Chhanganbhai

30/06/58

Duijram Bagoo

05/06/58

S. Jaimangal

23/03/59

Jayantilal Bhanji

04/09/58

A. S. Sahib & Bros

30/06/58

M. L. Fernando

05/08/58

B. C. Maganlal

11/07/58

B. S. Nargum

20/01/59

Chandrakant Acharya

20/01/59

Milan Watch Co.

30/06/58

Shah Mishirimal

03/07/58

Ramcharandas & Co.

01/10/58

K. V. Gaikwad

06/08/58

Jivan Natha

04/08/58

P. B Gokhane

29/08/58

Jivan Bhiku Fansekar

04/03/59

Mahavir B. Kurmi

11/08/58

C. G. Panchal

30/06/58

S. Keshav

11/07/58
Page 550

Sheet3

P. M. Vadivall

11/07/58

V. A. Mudakar

11/07/58

Ramswami Sharma

01/07/58

Mahadeo Shankar Gamgam

30/06/58

N. M. Mistry

01/07/58

Roshanlal

19/12/58

Surajnath Singh

15/09/58

Ajmer Brothers

07/07/58

R. C. Yerteji

28/11/58

Mishrimal Dhanji

30/06/58

Malay & Co.

30/06/58

K Rajkumar Trading

30/06/58

S. Rehaman

28/08/58

New National Restarunt

17/07/58

Lina Pinto

11/07/58

K. Chhotibabu

11/07/58

Maruti Sitaram

18/07/58

N. K. Desai

11/07/58

E,. D. Daniel

30/06/58

Mandar R. Irani

24/09/58

Purshottam Nersinghdas

30/06/58

Viren & Co.

07/07/58
Page 551

Sheet3

Yeshwant Raghunath Gurav

11/07/58

R. H. Kabir

08/07/58

S. B. Naidu

29/08/58

Vasantji H. Chhada

21/11/58

Sangalal Pinjar

25/08/58

R. Le'.Tange

07/10/58

R. S. Dabson

20/10/58

M. Paramshivan

10/07/58

Hassanali Jhavar

03/04/58

Somarao

24/10/58

Omprakash Batra

08/07/58

Latif Ibrahim

27/06/58

Sohansingh Chandersingh

10/07/58

Noorhussain Firali

14/10/58

Mohamed Hussain

14/10/58

Ramanlal C. Shah

06/08/58

R. Ramshiromani Upadhay

17/07/58

Malkiram Khushiram

10/07/58

Harishingh Sawhanoy

14/04/58

Prashant Bagar

14/11/58

Teelmal Book Depo

27/06/58

Shayamaji Hemraj

27/06/58
Page 552

Sheet3

Shamlal Narayandas Kalyanji

31/03/59

K. V. Ramanathan

06/04/59

I. Aguier

20/03/59

N. Shripadrao

02/02/59

K. K. Maske

13/03/59

Tribhuvandas Parikh

13/03/59

Kumar & Co.

17/02/59

Geary D'souza

02/02/59

Shah Zaverichand Umedmalji

13/02/59

Airport Restaurant

02/02/59

Rustom Khodada

13/03/59

Bodral Ismail

25/06/58

R. K. Kulkarni

25/06/58

Shah S/. K.

25/06/58

G. A. Kocharekar

04/07/58

S. M.Mirza

09/10/58

B. D. Mooni

16/12/58

Shravan Tatya

11/07/58

Govind Sukhmad

04/07/58

Jumble Selse

13/02/59

J. G. Garments

25/06/58

Rama Krishna

04/07/58
Page 553

Sheet3

Balarama

04/07/58

M. Tukaram

14/08/58

Sony M. N.

08/08/58

C. Terry

16/06/58

B. P. Mistry

25/06/58

S. J. Purohit

08/07/58

Chhaganlal Dharamshi

03/10/58

Burhani Stationery Mart

15/09/58

S. E. Uberia

178/07/58

N. R. Parikh

20/11/59

Moses Joshna

14/04/58

Vasantji Bhanji

04/07/58

D. S. Aiyer

08/07/58

Vithal P. pandit

16/04/58

Haji Noormahamed

25/09/58

G. V. Shetty

22/07/58

I. S. Sunkad & Brothers

22/07/58

J. S. Sunkad & Brothers

29/07/58

A. Singhson & Co

14/07/58

Ludian Tailor

04/07/58

Laxman S. Chavan

04/12/58

S. B. Zumber

27/06/58
Page 554

Sheet3

Kales Association

04/03/58

Govind K. Desai

26/06/58

Ajit Kantawala

10/04/58

Rama Sonu

04/07/58

City Paint House

22/07/58

Motor Sales

07/07/58

Nanji Shyamjo

04/08/58

A. M. Khirao

26/06/58

Debid Lobo

04/07/58

T. B. Vaidya

04/07/58

Dattatraya Trimbak

14/08/58

R. K. Damdas

23/06/58

K. M. Kapadia

30/06/58

Indrabhusan Hotel

23/06/58

Bhai Wadhamasingh

03/11/59

I. B. Pandit

23/02/60

Gurjan Singh Nanda

29/06/59

Swedesh East Asia Co. Ltd.
Shyamrao Arjunrao

03/01/61

Nulabs Division

05/11/59

Union of India

15/06/60

Kishanlal

11/08/60
Page 555

Sheet3

Vasu K. Shetty

20/04/60
17/02/59

Asiatic Govt. Security C. Ltd.
Gurbuxsingh Wadhwa

28/04/59

Prabhavati U. Sanghani

12/09/60

U. P. Sanghani

12/09/60

Champsi Pragji

19/07/60

Kala Art Printers

07/03/60

Vishwanath Master

19/01/59

Hanumanprasad Jagannath

21/06/60

Abdulla Karmali

03/03/60

J. V. Save

09/02/60

Habibbhai Kara

17/10/60

Shahadev Kapdurkar

17/06/58

K. D. Samant

12/06/58

Gandhi B. B.

17/10/58

Mani J. Pavsi

17/06/58

G. G.Pramakoff

29/08/58

S. J. Jijina

10/07/58

Venkate Association

26/06/58

Maruti Kavade

25/06/58

K. M. Hamza

09/06/58
Page 556

Sheet3

Spranko E/ Cooper

10/07/58

Mohamed Ismail

17/06/58

M. H. Iqbal

18/09/58

G. R. Kamat

17/07/58

Shivanand Tea House

17/06/58

Pandurang Naik

07/07/58

Narayan Masulkar

24/06/58

Jal Sanjane

17/06/58

Ibrahim Ahmed

17/06/58

Krishna Kanta Damodar Gupte

17/06/58

Dr. S. A. Rahim

07/04/59

Nanalal Laxmidas

26/06/58

Gopaldas H Hirjee

03/10/58

D. Mulchand

14/08/58

S. Vithal Mahadeo

10/08/58

S. D. paravatikar

27/06/58

V. Pathare

15/09/58

Lal Bahadur Kisansingh

18/07/58

P. D. Burdy

19/08/58

Dasarat Bhimji

04/08/58

Shivlal Malaya Trading

24/07/58

A. S. Bhartokar

17/06/58
Page 557

Sheet3

Pednekar & Co.

25/06/58

G. K. Murti

16/10/58

Solapur Weaving Co.

23/06/58

Shah & Co.

05/06/58

Mohamed Sadial

05/12/58

Ebrahim Mithabhai

15/09/58

Karsendas Devji

17/07/58

Musaji Alibhai

18/04/58

Rustomji

19/06/58

R. R. Pednekar

16/10/58

Ramnarayan Kashisingh

23/06/58

Abdul Noora

11/07/58

Nama Bala

03/07/58

Nabu Sabukhan

11/07/58

Huseenali Wassingh Co.

23/06/58

Patel Jivanlal

23/06/58

B. R. Birajdar

23/06/58

Kapadia Brothers

23/06/58

R. G. Bandre

23/07/58

M. R. Angre

23/06/58

S. G. Bhuta

23/06/58

Dattaram Sashiram

23/06/58
Page 558

Sheet3

T. D. Chougule

23/06/58

Narendas & Co.

23/07/58

Azizulla Chhotu

14/08/58

Ahmed Hussain

14/08/58

Ahmed Hussain

14/08/58

Abdul G. Ahmed

14/08/58

Abdul Mohamed

14/08/58

Mohamed Gulam Hussain

14/08/58

Mohamed Sulaman

14/08/58

Abdul Sattat Badruddin

14/08/58

Domnic Pinto

21/08/58

Theresa G.

11/08/58

Pandu Rama

12/08/58

Krishnaji Nawak

12/08/58

Shankar Laxman chavan

12/08/58

Sakharam Sonu

12/08/58

Anant Gunaji Sawant

12/08/58

Bai Rukmanabai T. Kadam

02/07/58

R. S. Ramdas

22/07/58

R. Pralahad

29/09/58

U. N. Mehta

23/06/58

M. Gaffor Khimani

19/08/58
Page 559

Sheet3

V. B. Raut

23/03/59

Hussain Dawood

21/07/58

A Arathapan

15/07/58

M. E. Sakhale

01/07/58

S. S. Nayadro

01/07/58

P. V. Patel

01/07/58

K. Rupnarayan singh

01/07/58

S. Aunthoni

11/07/58

K. P. Isharani

01/07/58

Krishna S.

11/07/58

J. Rajpan

11/07/58

A. KundSwami

11/07/58

P. G. Prakasham

11/07/58

H. A. Wankhade

01/07/58

M. U. Ader

11/07/58

P. N. Nayar

01/07/58

S. T. Bankatam

01/07/58

M. C. Mistry

11/07/58

Ganpat Jangade

11/07/58

Ratanlal Jivanji

01/07/58

R. R. Choudhary

11/07/58

Bechanbhai Kanji

01/07/58
Page 560

Sheet3

D. T,. Arsu

11/07/58

B. B. Panchal

01/07/58

Mohamdas Bhatt

29/07/58

L. Narayan

29/07/58

R. V. Majodia

11/07/58

Sukhadeo Vyas

29/07/58

C. V. Negandhai

21/08/58

M. V. Koparde

16/06/58

Ganpat balu

07/07/58

A,. Gulam Mohamed

30/06/58

New Satyanarayan Milk

20/06/58

K.B. Swami

18/07/58

M. C. Narasimhan

12/09/58

Lalji Karamsi

30/06/58

V. Kakharam

22/07/58

Dharam Parakant

06/10/58

Dhotal Roshan

30/06/58

B. P. Gulakar

01/08/58

New Modern Stores

03/02/59

K. T. Thakkar

01/12/58

Bhatia Stores

10/02/59

H. Premji

22/08/58
Page 561

Sheet3

Rajashtan Provious Stores

03/07/58

M. R. Nagarath

18/07/58

R. E. D'souza

18/07/58

Shrisunderdas

30/06/58

M. N. Dalal

07/04/58

P. J. Co.

05/12/58

Peter Rodriques

19/06/58

G. T. Mehta

30/06/58

R. R. Shah

13/01/59

D,. M. Dongarsey

30/06/58

Bai Sushala Ramanna

19/06/58

Royal Films Sircuit

04/09/58

N. S. Somani

16/06/58

Chhaya Cons. Co.

31/03/58

Mahesh Jeneral Stores

04/03/58

Y. R. parikh

26/06/58

Shivram Manjunath

10/07/58

Bai Hazarabai Mohamed

02/03/59

D. Corp.

22/12/58

S. S. Fansekar

12/01/59

D. S. Naik

19/06/58

A. Carvalho

03/07/58
Page 562

Sheet3

N. R. Shankaram

03/07/58

Badrikumar Kathishnath

25/08/58

E. J. Masvarenhas

14/10/58

S. R. Rane

19/06/58

K. K. Singh & Co.

18/06/58

Natine Property

26/06/58

B. J. Bankar

19/09/58

D. T. Hodiwala

25/06/58

Novelty Printpress

18/06/58

L. P. Aracharya

21/07/58

Gulabbhai Bhagwan

18/06/58

Kisanshingh jaspal

20/01/59

Deepak Talkies

16/06/58

Deepak Talkies

16/06/58

L. D. Varsekar

21/08/58

S. J. Nageshwar

27/07/58

Ramsworoop Ramdhin

27/06/58

Dattartray Mahadave

27/06/58

Mathuradad Vasanji

11/07/58

P. D. Shroff

25/06/58

The Sholapur Spining Co.

03/04/58

Seksaria Cotton Mills Ltd

16/06/58
Page 563

Sheet3

P. A. Lokhande & Co.

10/10/58

Kantilal G. Shah

14/12/58

F. R. Bhaupurwalla

18/06/58

Expert Botteny

25/06/58

Lakhari Industries

21/07/58

Surya Prakash Restaurant

25/09/58

Surya Prakash Restaurant

25/09/58

Surya Prakash Restaurant

25/09/58

V. R. Rakhunde

19/08/58

Silvaster D'souza

18/06/58

Govind V. Gokhale

18/06/58

H. D. Doctor

26/06/58

Gopal Maruti Chavan

09/06/58

S. R. Kapadia

23/09/58

N. N. singh

12/08/58

A, G. Valia

03/04/58

M. H. Khan

27/06/58

Muir Mills Co. Ltd

23/10/58

S. D Godhana

21/08/58

A. J. pareira

23/03/59

Raghuprasad Vishwanath

17/06/58

D. M. Solanki

08/08/58
Page 564

Sheet3

Atlas Engineering Corp

02/03/59

Laxman patade

27/06/58

Subhadrabai Pawar

04/12/58

Z A Majid

08/07/58

D. P. Jani

22/07/58

Savitribai Ramchandra

27/06/58

Valey Fateh Mahd. & Co.

17/06/58

National Oil Mills

17/11/58

J. V. Panchal & Co.

17/07/58

Bombay Cloth Stores

07/07/58

The Jeneral Stores

26/06/58

M. A. Yusufali

17/04/58

Taheri Shop

08/12/58

M. R. Nazereth

20/11/58

A. Asgaralli

17/06/58

Lakhani Industries

17/06/58

Trilokchand Kantilal

26/06/58

J. C. Kripalani

13/03/58

Ismail Sakur Trading

12/09/58

M. N. Muserwala

09/10/58

Nathulal Menghani

19/11/58

Odhomal Wadhumal

30/07/58
Page 565

Sheet3

Maruti D. Mane

15/09/58

Rama Bhima

22/10/58

Laxman Shivji

02/09/58

Boatis D'souza

19/09/58

Dhanpalsingh Malaprasadsingh

24/07/58

D. T. Saute

23/09/58

D. T. Sawle

23/09/58

Shridhar B. Chougale

02/09/58

R. F. Agha

09/10/58

T. M. Gonsalves

30/06/58

T. M. Gonsalves

30/06/58

Sardar Samshersingh

15/12/58

Chokshi House

20/06/58

Kusumbai Sahadeo

18/08/58

C. L. Chokala Brothers

20/06/58

B. Nanemal

22/12/58

K. Arantha Ram Co.

20/06/58

Shah Nanaji Premji

30/07/58

R. N. Kolali

30/07/58

Rastra Seva Sangh Ltd

03/02/59

V, K. Krishnan

19/08/58

V. S. Naik

30/06/58
Page 566

Sheet3

Milapchand Ratanchand

27/06/58

Super Furniture

26/08/58

Ajamal Karamal

19/06/58

Ganeshlal Chunilal

23/07/58

V. S. Murti

30/06/58

Swami Automobiles

27/06/58

Popular Electric Stores

09/06/58

S. Hussain Mohd.

30/06/58

Mulla Adamally Yusufally

08/07/58

Jamnadas Bhimji & Co.

23/07/58

Dadoo H. Kadam

20/06/58

Shivram Balwant Leather

25/06/58

Arjun Sitaram Pall Leather

25//06/58

Shivkalibai R. Budhai

22/09/58

Dayaram D. Suiha

20/06/58

B. T. Porne

20/06/58

Khushalchand Damji & Co.

06/10/58

The Rajasthan State Co.

20/06/58

Modamlal Chothamal

20/06/58

Rustom A. G.

30/06/58

Hind Tank Manufacturing Co

21/07/58

H. T. Busty

06/10/58
Page 567

Sheet3

Bapu S. Tikhe

24/07/58

Infa P. Ltd

02/05/58

Shah Velji Natha

18/07/58

Shantilal H. Gandhi

18/07/58

Seth Ramchandra R

18/07/58

Commercial Interprises

16/12/58

Chandulal Lalji

04/09/58

Aurangbad Mills Co. Ltd

30/07/58

Asharam Rangbahadur Co.

14/07/58

Seth Ratilal Pragji

18/07/58

P. D. Chhabcram

20/08/58

Mohamed Halim

04/08/58

M. I Khansahib

22/07/58

Narottamdas Mistry

24/10/58

Robert D'souza

29/07/58

Nathuram B. Sonavane

30/09/58

H. P. Shah

17/07/58

Raminiklal Chhotalal

17/11/58

E. W. Jackson

20/08/58

S. H. Mutha

07/10/58

K. K. Ambekar

10/08/58

Michael D'mullo

17/07/58
Page 568

Sheet3

Shankar malayaji

07/08/58

Shiva Bawla

07/08/58

Meelan Watch Co.

26/06/58

Wazer Ahmed

06/02/59

J. L. Williams

10/03/59

A. G. Kutty

10/03/59

K. D. Khanvilkar

10/03/59

Ramdas Brothers

13/04/59

Rewa & Co.

10/03/59

Dinshaw Khurshetji

12/03/59

Mulji Anandji

18/03/59

Jaisukhlal Kuverji

18/03/59

Ram P. Subedhar

10/03/59

A. Rebello

10/03/59

Nagappa Stores

13/02/59

Pitter Abaraham Mathur

17/03/59

R. J. Sabri

09/03/59

Vitlas Shoe Mart

16/02/59

Mandla Ram Murti

09/03/59

S. J. Pande

26/03/59

S. J. Pande

06/02/59

Pandit Co.

10/02/59
Page 569

Sheet3

H. S. Nashir

09/03/59

R. N. Swami

09/03/59

Krishna Vidhate

17/03/59

S. G. Sukhdhare

09/03/59

Dataram Y. Sawant

09/03/59

Shridhar Phodkar

09/03/59

A. Aziz

06/03/59

D. N. Barucha

06/03/59

V. A. Roaha

06/03/58

S. Suba Rao Bros.

06/03/59

Jacob E.

09/03/59

Vasudeo Laxman

06/03/59

Bai Premabai Pujari

09/01/59

Pavan Sakharam Patil

06/03/59

Suddem Mohamedali
Sardar Hazrasingh

04/09/58

Jyoti Silk Mills

10/02/60

Mahendra Ishwarlal Khan
Ramchandra Yesu

30/09/58

Kashiram Appa Dhaku

23/12/58

Annaji Genu

11/08/58

Laxman Narayan Press

11/09/58
Page 570

Sheet3

H. P. Mehta

12/06/58

Abdul Gani Noormahomed
D. P. Shinde

21/06/58

Homi G. D.

11/10/58

Patel Bros

10/04/68

Jashbhai Chunibhai Patel

13/10/58

Ulkuntspps Vermsppa Medor

16/07/58

Bai Janabai Bapuji

22/10/58

Sadasiv Sitaram

22/10/58

Bai Janabai Bapuji

22/10/58

A. G. Tajaba

28/11/58

Nanoo

16/07/59

Jadunathsingh Ramkumarsinha

30/07/58

Union of India

22/04/60

Preduman Kantilal

02/04/59

Bhikhabhai Dharamchand

11/09/58

Motiram Dahyabhai Suratwala

29/06/59

S.S.Kamat

24/07/58

S. Chandrakant Desai

03/09/58

Usha Trading Co.

23/06/60

S. R. Dairy Farm

26/11/58

A. V. Mehta

26/11/58
Page 571

Sheet3

Pandarinath Radhakrishna Tarne

02/01/59

Bhaskar Vishnu Bhatt

27/11/58

R. S. Aracharya

04/12/58

B. M. Joshi

06/03/59

Chandulal S. Gujrati

04/03/59

Arjun A. Dhutoru

05/12/58

Maruti R. Gorivle

05/12/58

N. P. Salian

05/12/58

Narayan P. Salian

05/12/58

Devichand Kunverji

24/02/59

R. Chokhasi

12/01/59

R. Alibhai

05/12/58

Vrajlal Jadhavji

12/03/59

Styles

19/12/58

Madhurabai Mohamed Ali

05/12/58

Hanuman Lokappa

12/02/59

Ramnath Kaluram Kataria

14/10/58

K. Motilal

08/12/58

Gurbacchansingh

08/12/58

C. D. Shukla

08/12/58

J. Ambroze

23/01/59

Omprakash

08/12/58
Page 572

Sheet3

Mohamlal Gandotra

08/12/58

M. R. Naidu

08/12/58

Chitrakala Press

08/12/58

Nahru Printing Merchants

08/12/58

Baburao G. Khedekar

08/12/58

Jaganath DaliChand

08/12/58

Ramcharan Vane

08/12/58

Kiduprasad Raghunath

08/12/58

H. N. Ved

19/12/58

Shantilal Nanalal

24/02/59

Jeshanglal & Co.

27/02/59

R. G. Sherde

08/12/58

V. P. Readymade Manufacturies

08/12/58

Bell Supplying Co.

08/12/58

A. Mari Feuz

08/12/58

T. P. Govindan Kutty

06/10/85

Madanlal Hari Kishan

08/12/58

Rampal T. Sharma

08/12/58

Munerva Movcelone

16/12/58

Jairam Gajanan Pednekar

09/01/59

Ramu G. Salagare

16/10/58

India Electric Stores

02/01/59
Page 573

Sheet3

Anant Jaijaji

02/01/59

C. F Braganza

19/12/58

W. J. Pereira

19/12/58

Hunamanta Nagu Chogle

12/09/58

Ema Shripad

12/09/58

Laxman Vithal Dhonde

12/09/58

S. N. Chogle

12/09/58

Pravin Dalpatrai Desai

19/03/59

A. W. Gardhar

02/02/59

Bombay Meachines Ltd

20/02/59

D. Mohanlal

04/12/58

S. L. Kule

08/12/58

M. R. Nazareth

24/11/58

Savantilal Meushi

16/10/58

Kalpabai M. Chanawala

28/11/58

M. Khimji

27/11/58

Shankar Balu

15/12/58

A. M. A. Hussain

02/12/58

Gopal R. Godambe

28/01/59

Pandu G Pawar

22/12/58

Tukaram Ganpat Rokde

09/10/58

Rupaji Ramji Kakade

20/11/58
Page 574

Sheet3

Raghunath Vithoba Naik

06/03/59

Sangaram Dhondu

17/10/58

Gangaram Dhondu

27/09/58

Rampal Devi Saran

17/11/58

Rampal Devi Saran

16/08/58

K. B. Jairam

08/09/58

K. B. Jairam

14/08/58

R. Dubra

08/09/58

Rajvalli Subran

24/07/58

Soma B. Patel

24/09/58

M. Samuel

11/03/59

Amarsingh Kersingh

10/03/59

Dattatray Dhariya

09/02/59

Velji Tokersey

02/02/59

Pyarchand Dhanraj

24/03/59

Joseph Das

10/03/59

Bhaskar Kashinath Raje

10/03/59

Wagle Process Studio

24/07/58

Ajitkumar Das

31/07/58

Kanjibhai M. Shimana

05/08/58

RamniklalJhakoredas

19/08/58

Bhima Rama Yalgude

07/08/58
Page 575

Sheet3

Babu Rama Kesarkar

07/08/58

Bherooram Narsingdas

10/03/59

A. K. Chatterjee Trading

10/03/59

Surdeeps Films

10/03/59

Dudhnath

02/04/59

S. K. Sawant

23/02/60

Hanuman Cloth Stores

23/10/58

Girdharlal Bhausilal

23/03/59

E. Lornera

10/10/58

Choice Property

11/12/58

Valerio Hotel

11/12/58

Sohrabji Kapadia

23/12/58

Babasawla

07/01/59

Ranglal Kaluji

05/01/59

Sitaram Laxman

23/12/58

S. K. Pralhadrao

13/01/59

R. Fazarans

23/02/59

Bai Nashihanbai Rassol

06/02/59

Dhanraj Mills P. Ltd

23/12/58

S. S. Zaveri

05/02/59

Anand Agency

25/02/59

Shantibai B.

11/12/58
Page 576

Sheet3

Vasant Ramchandra

17/12/58

Sahadeo Pandurang

12/01/59

Jejbahadur Ganesh

02/01/59

Babu Balkrishna

20/12/59

Jaggtannath Algoo

18/12/58

Shakharsen Lokhandas

11/12/58

Ramji P. Stores

11/12/58

Ramji P. Stores

11/12/58

Rajkumar Ramchandra Jain

12/03/59

Electtic Transport Co

09/11/58

Suryakant Sangar

17/12/58

Ramanlal Hirachand

02/04/59

Ganpatlal Kesanmal

30/01/59

Jugal Mohamed

30/01/59

R. Vaidyanand

27/01/59

Balkrishna Shripati

11/12/58

Haji & Co.

31/03/59

K. G. Chandinani

20/12/59

Mordern Watch Co.

31/03/59

State of Bombay

08/12/58

Kripa Agency

10/12/58

R. D. Yellapha

10/12/58
Page 577

Sheet3

K. B. Merchant

10/12/58

Parali General Stores

20/10/58

Kamal Maya Mahtre

09/01/59

Jaffarali Sharif

01/04/59

K. K; Ramji

17/11/58

Tukaram Mahadeo

23/01/59

Aminuddin M. Massih

08/01/59

S,. JK Dagre

10/12/58

Machoo Juga

10/12/58

Balai Khudar

10/12/58

Munshi Abdulla

10/12/58

Ahmed Gude

10/12/58

Habibulla N. Choudhary

10/12/58

Sarguprasad Bikhoo

10/12/58

Babulal Dubar

10/12/58

Mohan Ramjatan

10/12/58

Jhaika Jhutan

10/12/58

Dosmohamed Bahadur

10/12/58

P. C. Joseph

16/03/59

Central Hindustan Industrial Corp

20/01/59

Nargo Segina

09/12/58

Nandlal Gajadhar

12/12/58
Page 578

Sheet3

Worli Chimical Works

09/12/58

Dharajlal Dharamadas Shah

09/12/58

Chimanlal B. Bakil

25/11/58

Kanjibhai Jagabhai Patel

23/02/59

Yogesh H. Ghoghari

16/02/59

Vishbharati Industries Ltd

15/12/58

Baldeoprasad

27/01/59

Dukhi Palai

09/12/58

Amritlal Shamji Desai

20/10/58

Katrak Co.

24/11/58

Famoum Trading Co

19/03/59

Ramjidas Kedarnath

16/01/59

Behram Dadina

15/01/59

8

Adarsh Lithographers

23/01/59

4

B. Ramprasad Upadhya

16/12/58

8

Bhagwandas G. Goradia

03/12/58

11

Balkrishna Ramchandra

16/12/58

8

V. M. Shah & Co.

27/11/58

3

Ismail Gulamhussein

04/12/58

3

Khimchand Lalchand

27/11/58

12

Khimchand Lalchand

27/11/58

12

Suresh Shivdas Banavale

04/02/59

13

Page 579

Sheet3

Maruti Nana Kamble

10/12/58

16

Krishna Laxman Kamble

10/12/58

10

Raghunath Devji Banker

20/11/58

Venkappa Devllgan

07/01/59

10

S. Safar Musina S. Dias

04/03/59

12

Nathalal Gopal Mehta & Co.

13/02/59

7

Jitmal S. Vora

27/11/58

13

Changya Bhikoo

16/12/58

10

Joshi Radhavji B.

01/12/58

Edward D'Mello

11/12/58

6

Devan Raj Ramayya

23/12/58

6

Janshakti Films

12/02/59

4

City Suburban Const.Co.

27/11/58

11

K. N. V. Shetty

11/12/58

6

Gunaji Yesuji Co.

01/12/58

Suresh T. Surti

27/11/58

12

Narayan Ramchandra Raut

09/12/58

4

K. N. P. Nayak

09/12/58

4

Atmaram C. Patil

09/12/58

4

Kalu R. Gharat

09/12/58

4

Dhakubai Khanderao

15/12/58

3

Suryakant & Co.

29/01/59

13

Page 580

Sheet3

Sidhu D. Nawgane

21/07/58

2

J. C. Kapadia

07/07/58

3

Bell Educational Co.

09/06/58

Rayon Weaving Works

10/03/59

6

Rama Vishram

17/10/58

2

Ahmed Goolu

10/10/58

6

Anant Krishna Nayak

20/01/59

2

Bala R. Mehtar

20/01/59

2

Chambaba Shivji

10/10/58

5

Joseph Acram

31/03/59

7

Baltajar Alfanso

12/03/59

4

Honaji G. Dhone

12/03/59

4

Mahadu Sonoo

27/11/58

4

Sambha Govind Kharat

27/11/58

4

Shaikh Dawood Mohd.

04/12/58

4

C. P. Brothers

21/08/58

Mulla Mohamesdali A.

11/09/58

Bhagubai Dhondu

10/10/58

5

Bai Taibai Arjun

12/01/59

5

Standard Dying & Bleaching

05/12/58

11

Roland & Co.

24/09/58

4

Keshavlal N. Jariwalla

18/09/58
Page 581

Sheet3

Dattu Marhaji Shelke

10/10/58

6

Hindustan Travellers Stores

27/01/59

11

B. D. Mistry

01/10/58

7

T. P. Govindan Kutty

24/09/58

7

Krishna D. Pawaskar

24/09/58

7

Vasant Sontakke

24/09/58

7

N. S. Bode

01/10/58

7

Dhondu B. Luhar

16/03/59

5

J. A. Mascaranhas

11/12/58

Bhau Mahadev

25/09/58

8

Chaturbhuj D. Mistry

10/10/58

5

Sevantilal Tokershi

08/09/58

Mehta Harilal P.

22/10/58

12

Gulzdar Shah Zaveri

04/03/59

6

Sunderlal Ramlal

01/11/58

12

Veerbhan Gardarmal

04/02/59

12

N. Nana Moog.

14/10/58

8

Sushilabai Patankar

07/10/58

12

J. Singh

14/10/58

13

Ahmed Muccadum

02/01/59

13

Sainath Art Service

19/11/58

13

Vijay Factory

09/12/58

10

Page 582

Sheet3

Dhanjibhai Narshibhai

22/10/58

13

Hiralal Navdhar

22/10/58

13

Sha Jethalal

20/11/58

7

Abubakar Haji Mistry

24/11/58

2

A. Abubakar Sheth

06/10/58

12

Appayan & Sons.

13/11/58

12

V. R. Swamy

05/12/58

10

Ganguba Babu

17/10/58

5

Irani Mohd. Hussein

17/10/58

5

S. D. Sawant

17/10/58

6

Dattaram Raghunath

17/10/58

6

Dattatraya S. Darekar

25/11/58

12

Takle & Co.

12/12/58

11

Kohli & Co.

03/10/58

13

Singh Brothers

11/02/59

11

Ellappa Sayanna

17/10/58

2

Gangaram Ellapa

18/11/58

2

Rajanna Laxman

18/11/58

2

Rose T. C. Gonsalves

18/12/58

7

Janmohd. Noormohd.

03/10/58

13

Dhobi Murli Sidhu

24/11/58

11

V. Ramnath

18/12/58

11

Page 583

Sheet3

Shah C. Narshi

28/11/58

13

Shantilal Ravji Trading

03/03/59

8

P. O. Doyal

14/11/58

10

Thakurdas Chhugomal

01/10/58

13

Nivruti Bhaguji Khutal

01/12/58

13

Y.Namdeo Mande

28/11/58

13

Shivram D. Hande

04/08/58

Bhikhalal A.

01/10/58

13

R. L. Shinde

28/11/58

13

G. J. Taqi

01/10/58

4

B. B. Suverna

07/08/58

6

Jagannath S. Teli

18/11/58

6

Jagannath S. Teli

18/11/58

6

Ladkabhai K.

16/10/58

6

Gangji Lalji

16/10/58

6

Nuralla Mohd. & Co.

20/10/58

Bhogilal H. Raut

17/02/59

12

Kondya Dagdoo

17/10/58

2

Meena Cap. Mart

29/08//58

3

Ebrahim Abdul Rehman

06/03/59

4

E. P. Pillai

24/11/58

11

R. V. Hatode

06/10/58

12

Page 584

Sheet3

Mohd.ali Jiwa

08/12/58

11

R. Bourdon

22/09/58

8

Vithal Shetty

24/10/58

11

Vithal Shetty

24/10/58

11

B. R. Shetty

24/10/58

11

Sayed Ahmed Katawalla

17/11/58

11

N. Ramchandra Rao

06/10/58

8

Chunilal Chhogmal

06/10/58

8

Devichand Girdharlal

23/10/58

S. B. Aute

27/11/58

13

Charbersingh Gurjal

12/03/59

8

Ramsagarsingh

17/10/58

2

Devji P. S.

03/10/58

13

F. Fernandes

13/04/59

8

M. R. Pile

12/12/58

5

K. Pukhraj

03/10/58

13

Mavji Nanji

03/10/58

12

Abdul Jalil

18/12/58

8

Viren & Co.

16/02/59

6

Lalmohd. Kadar

09/02/59

6

Popatlal gandhi Trading

08/09/58

S. S. Jhaveri

01/10/58
Page 585

12

Sheet3

Amin Kondu

14/11/58

8

Pitty Electric Stores

15/12/58

12

Esode Engineering Agency

05/01/59

6

Ratanam Electric Stores

05/01/59

6

National Oil Mills

05/01/59

6

J. Yadav

16/12/58

8

Boman Irani

24/11/58

12

Field Engineer Co. Ltd.

23/10/58

Hind Tank Manuf. co.

22/09/58

Mohamed Jalil

22/10/58

8

Bala jadhav

14/01/59

10

J J. Bhesamia

15/12/58

13

M. Gada

17/11/58

13

D. M. Savala

12/12/58

13

S Allauddin

09/10/58

13

Bharat Vanaspati Products

05/12/59

13

A. C. Mukhtyar & Co.

18/12/58

4

Shridhar L. Veshwekar

23/10/58

8

Khunilal Ganeshprasad

04/09/58

L. K. Bootwala
H. N. Ruparel

25/11/58

Page 586

12

Sheet3

APPEAL NO.
IF ANY

APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
C. R. REMARK
DECISION
PROCEEDINGSDESPATCH

3
12

3
12
3
6
3

6

6
6
6

Page 587

Sheet3

6
6

2
6
Appeal 296/59

28/09/1960

3 Suit Not Found

13
13
11
13
11
8

6
4
4

6
5
Page 588

Sheet3

6
6
12
12
Obst. 975/61
6
6

6

5
10
10
6

6
6
4

10
6
Page 589

Sheet3

6
5

Rev. 424/59

19/10/60

5
11

11
5

5
5
13

6
4
6

13
13
6
Page 590

Sheet3

3
7

11
5
8
11
11

6
Appeal 124/61

26/06/64

13

6
4

13
7
11
Page 591

Sheet3

3
6
3
3
11
3
Fca. 235/60

22/06/63
6
3
12
6
3
11

3
1
8
8
12
Page 592

Sheet3

7
6
10
6

6
7

11
4
11
13
Rev.255/59

25/01/1960

1
6
10
7
11
7
7
7
14
Page 593

Sheet3

7
7
6
3
Appeal 142/59

18/09/90

1

Appeal 44/59

15/04/59

5
8
6
7
14
6
6

4
8
7
4

Appeal 195/62

02/07/62

1

Page 594

Sheet3

4
5
6
7
FCA. 161/60

02/05/63

1 Suit Not Found

5
7
2
6
11

9

4

6
5

Obst. 424/60

Page 595

Suit Not Found

Sheet3

6

13
7
12
12
3
10
13
Rev.468/58
Appeal 137/61

24/04/59
07/02/64

10 Suit Not Found

3
4
11
Appeal 362/60

09/10/63

3
11
7
7

Page 596

Sheet3

Misc. 909/60

Suit Not Found

12
7
11
6
4

4
3

12

7
3
6
3
12

Page 597

Sheet3

6
12
13
13

11

11
11
14
FCA. 124/60

05/01/63

1 Suit Not Found

Appeal 120/60

04/01/61

3 Suit Not Found

4

6
8
Page 598

Sheet3

8
12
FCA. 106/61

04/01/64

Suit Not Found

12
12
12
12
8

12

8
4
4
3
11
11

11
Page 599

Sheet3

11
12
12
12
12
12
11
7
5
11
11
11
11

10
10

3
3
3
3
3
Page 600

Sheet3

3
3
12
12
12
12
13
13
3
11
3

Appeal 226/59

07/06/61

1
3
9
5
5
2
6
8

Page 601

Sheet3

12
6
8
4
2
3

8
12
12
12
12
3
7
7
7
11
8
8
8
8
8
Page 602

Sheet3

8
4
11
11
3
11

6
11
3
11
11
8
4
4
3
3
8
14
4
13
Page 603

Sheet3

6
6
8
11
Rev.273/60

19/09/60
8
12
12

7
7
6
13

11

11
11
11
11
2
Page 604

Sheet3

6
11
11
3
3
11
13
6
4
4
4
11
11
7
6
4
11
2
11

3
Page 605

Sheet3

13
11

11
11

11
11
11
11
11
11

11
4

11
6
11
6
6
12
Page 606

Sheet3

12
12
6
6
3
13

13
13
13
13
11
11
11
7
11
7
6
6
Page 607

Sheet3

31
4
6
7
7
7
8
3
4
4
4
13
4
4
4
4
4
13
6

4
4
Page 608

Sheet3

4
11
11
4
4
4
4
4
7
7
4
3
3
3
4
11

4
3
3
6
6
Page 609

Sheet3

6
13
11
6
12
4
13
13
4
3
4
11
11
3
11

4
11
7
4
4
4
Page 610

Sheet3

4
11
3
11
11
2
8
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
6
4
6
11
6
Page 611

Sheet3

4
13
11
11
4
4

4
4
11
11
11
FCA. 79/60

18/04/60

1 Suit Not Found
4
11
10

13
8
8
13
13
Page 612

Sheet3

13
8

FCA. 193/60

08/03/63

8
7
6

6
12
2

13
8
13
5
6
2
8

Page 613

Sheet3

12
2

8
11
6
11
10

7

6
8

9

3

6
Page 614

Sheet3

4

8
13
8

8

2
8
Page 615

Sheet3

8
8
8

4

8
9
10
10
8
5
9
10
9

8
8
6
8
8
Page 616

Sheet3

Appeal 140/59 27/07/59

1

7

10
10

10
6
7
3

7

8
8
9
6
Page 617

Sheet3

7
10
4
12
9
9
Obst. 351/62

3
3
8
3
6
3
10
10
10
3

7
10

4
Page 618

Sheet3

7

7
7
4

8

8
Reg.
Reg.
11
8
9
10
8
4

8
Page 619

Sheet3

8

8

7

10
6
8
13
9
S

12

12
12
Page 620

Sheet3

7
9
12
10
13
8
10
10
13
10
10
12

10
10
10

FCA. 157/60

13/02/63

8
8
10
13
4
Page 621

Sheet3

13
13
11
13
Appeal 307/61

11/08/64

7
4

10
6
4
10

4
3
12
8
FCA. 67/60

14/12/60

12
6
6
6

FCA. 103/60

09/10/62

6

Page 622

Sheet3

6
12
8
4
6
6

13
3
3
7
12

2

12

12
8
Page 623

Sheet3

10

12

2

5
10

1

2

12

FCA. 192/60

15/03/63

6

11
Page 624

Sheet3

11
6

12

7

12

8
13

Page 625

Sheet3

4

11
12

7
3

2
12
12

12
12
12
4
12
13
11
Appeal 298/61

11/11/64

10
5

Page 626

Sheet3

7

8
12
11
12
12
7
6
7
7
7
7
7
7
6
2
3
Page 627

Sheet3

5
12
4
12

12
2

12
11
4

12

6
6
13
6
6
3

Page 628

Sheet3

3
6

11
8
6

5

8
11
9
10
11

12
3
3
3
2
10
Page 629

Sheet3

12
6
6
6
3
6
6
13
13
11
13
3
11
14
13
13
13
13
13

6
Page 630

Sheet3

13

8
13
11
12
3
3
3
6
12
8
8
9
8
14
11
11
6
8
3
3
Page 631

Sheet3

11
9
2
1
Appeal 31/60

05/12/60

10
9
7
6
11
11
3
6
2
8
4

7
7
7
7
5
1
Page 632

Sheet3

11
4
8
4

8
8

4
2
4
2

8
5
4
5
2
5
Page 633

Sheet3

8
2

11
7
11
8
2
5
5
5
6

7
8
7
6
2

9
9

Page 634

Sheet3

8
7
11
7
Appeal 177/58

06/02/61

2
8
11
4

3
3
10
4
11
6
7
13
7
5
3
4
3
Page 635

Sheet3

6

12

12
13
2
5
10
12
8
10
10
13
5

13
9
2
6
4
12
Page 636

Sheet3

7
7
6
4
4
4
11
11
6
7
5
2

5
3
5
5
4
12
3
10
10
Page 637

Sheet3

10
10
10
10
10
10
3
10
9
12
7
7
7
2
8
13
3
4

8
8
3
Page 638

Sheet3

7

11
3
8
4
12
12
4
3
4
7
13
13
6
6
12
7
13
8
11

Page 639

Sheet3

13
13
3
7
4
12
8
12
13
12
12
10
8

13
3
7
11
7
3
4
7
Page 640

Sheet3

11
8
8
11

8
11
3
4

7
7
3
3
8
3
13
6
12
6
10
6
Page 641

Sheet3

3
4
6
3
3
4
7
7
12
7
3
3
3

4
4
13
4
4
2
7
4
Page 642

Sheet3

4
8
13
7
4
12
13
3

6
3
2
2
2
4
4
3
2
12

4
Page 643

Sheet3

4
8
4
6
12
4
4
7
10
8
7
5
2
2
7
4
4
12
3
5
5
6
Page 644

Sheet3

5
5
6
2
6
3
3
3
13
5
7
13
6
2

2
10
10
5
5
2
10
Page 645

Sheet3

5
4
10
12
2
2
4
7

10
4

3
3
3
3
10
10
10
10
5
13
Page 646

Sheet3

6
6
5
7
11
11
6
4
2
6
6
4
13
13
4
3
12
7
11
8
11
Page 647

Sheet3

3
9
3
6
11
8
11
12
8
10
11
8
8
10
10
13
3
10
10
10
4
4
Page 648

Sheet3

3
4
6
6
6
6
7
5
4
6
11
2
6
5
3
2
6
2
13
12
12
13
Page 649

Sheet3

2
2
6
4
5
4
2
4
2

4
5
5
5
13
3

2
11
4
5
5
Page 650

Sheet3

10
3
2
6
3
12
13
13
10
13
3
11
3
3
13
13
12
12
7
8
4
11
Page 651

Sheet3

11
11
11
11
8
3
4
3
8
FCA. 149/61

24/11/61

2 Suit Not Found
13
13

8
13
12
13

13
7
7
Page 652

Sheet3

1
FCA. 231/63

16/12/63

6
8
10

12

4

Appeal 240/60 21/11/60

Suit Not Found

Appeal 242/60 21/11/60
Appeal 238/60 21/11/60
Appeal 234/60 21/11/60
Rev.513/59

15/03/62

1

Appeal 3241/60 21/11/60

1

Appeal 239/60 21/11/60

1 Suit Not Found
8
9
5

Page 653

Sheet3

8
8
13
13
8
3
3
4

13
3
12
6

6
3
6
6
6

Page 654

Sheet3

6
6
4
4
4
13
4
4
13
4
13
4
4
4
11
4
11
4
3
Appeal 399/61

25/11/64

8

6
Page 655

Sheet3

4
4
5
11
6
6
6
6

11
4
7
7
4

6
6
7
7
6
4
8
Page 656

Sheet3

Appeal 336/60

02/05/62

Suit Not Found
3

6
5
6
6
8
6
13
3
8

12
12
12
12
12
12
8
8
10
Page 657

Sheet3

10

11
5
10
7
8
4
2
18
4
11
10
7
4
3
3
10
8
3
7
Page 658

Sheet3

7

7
12
2
8
11

4
13
10
7
3

8
8
8
7
8
12
8
Page 659

Sheet3

8
7
4
7
11
11
8

12
8
8
8

4
3
12
3
10

2
2
Page 660

Sheet3

10

11

5
7

7
5

7
13
4
3
5
2
12
4

13
Page 661

Sheet3

13

11
11
11
2
2
10
12
7
8
13
4
2
5
5
5
5
5
3
11
11
Page 662

Sheet3

8
Appeal 177/58

14/1/59

6
7
5
2

5

6
8
11

12
2

13
11
3
12
11
5
7
Page 663

Sheet3

2

8

7
6
2
4
8
11
5
8
4
6

2
4
7
7
1
Page 664

Sheet3

7
12
2
8
5
2
13

5
3
6
6
5
11

11

8
12
5
11
7
Page 665

Sheet3

7
11
11

3
3
11

12
12

13

11
10
7
13
9
3
3
7
11
Page 666

Sheet3

4
7
7
7
10
11

3

4
11

7
5
6
2
11
2
7
10
2
2
Page 667

Sheet3

6
12
12
13

4
13
4
11
12
5
8
7
11
2
5
13
13
4
12
13
8
Page 668

Sheet3

11
6
4
3
7
7
3
13
4
4
4
3
5
5
3
11
2
7
5
13

6
Page 669

Sheet3

12
2
7
10
2
4
2
10
10
13
11

3
12
2
3
10
6
Appeal 63/58

11/06/58
13
7
4
Page 670

Sheet3

3
3
6

6
7
7
8
4
4
2
8
7
8
7
8
4
12
4
2
2
2
Page 671

Sheet3

2
7
6
6
4
11
7
7
7
3
4
11
11
4
7
8
8
8
8
8
8
8
Page 672

Sheet3

7
4
7
6
8
3
7
8
6
5
5
4
4
3
8
3
4
7
8
7
3
5
Page 673

Sheet3

7
11
11
4
12
12
4
12
11
10
13
11
7
11
3
13
7
7
6
13
5
11
Page 674

Sheet3

6
3
4
4
12
12
7
11
5
8
12
6
5
8
10
8
12
3
12
12
6

Page 675

Sheet3

11
8

6
4
2
2
7
7
8
12
13
7
13
3
3
4
4
8
6
11
10
Page 676

Sheet3

2
11
Appeal 83/58

23/07/58
2

12
11
11
13
11

6
4

Appeal 163/58

04/02/59

10
4
7
10
3
10

Page 677

Sheet3

8
11
4
3
3
6
3
10
8
3
2
8

2
5
5
11
12
13
4
13
Page 678

Sheet3

2
7
12
6
5
13
3
3
7
7
13
5
3
5
7
12
13
7
12
2
11
6
Page 679

Sheet3

5
7
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
7
8
8
13
4
4
11
11
6
Page 680

Sheet3

8
8
13
11
11
6
4
4
4
6
12
5
5
5
5
4
12
8

8
6
4
Page 681

Sheet3

6
13
6
10
11

13

3
11
13
3

2
11
12
12
12
9
9
9
Page 682

Sheet3

9
9
9
Rev.239/59

22/08/61

1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Page 683

Sheet3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
Rev.444/58

11/03/59
Page 684

Sheet3

9
Rev.237/61

04/09/61

1

Rev.225/61

04/09/61

1
9
9
9

Rev 318/60

07/03/63

8
9
9
9

Rev.235/60

09/01/61

Rev 335/60

05/03/63
9
9
9
9
9
9
9
9

Rev.195/60

20/12/60

1
9
Page 685

Sheet3

9
9
Rev.222/60

13/12/60
9
9

Rev. 243/61

30/11/64

2
9
9
9
9

Rev.222/60

13/12/60
8
8
2
2
2

2
8
7
7
Page 686

Sheet3

Appeal 153/61

17/07/61

1
4
5
2
8
8
2
Reg
Reg
6
5
14
4
7
4
7
2

Appeal 151/59

13/06/61

11
6
7
3
3
Page 687

Sheet3

7
11
7
11
12
8
5
11
Reg
5
6
11
11
12
11
4
13
6
12
12
12
6
Page 688

Sheet3

13

3
5
6
2
6
12
6
4
8
13
2
2
4
3
5
5
5
5
5
Page 689

Sheet3

5
5
5
13
5
5
5
13
5
5
5
5
13
14
5
13
6
13
4
12

10
Page 690

Sheet3

12
3
6

3
13

1
Reg
Reg
Reg
4

10
10
13
13
6
13
6
4
Page 691

Sheet3

4
10

6
5
8
8
7
Appeal 201/61

13/03/64

1
Reg
8
4
13
13
10
10
13
10
8
11
11
13
Page 692

Sheet3

6
6
11
8
8

8
6
8
13
10
10

4
10
10
10
2
5

5
Page 693

Sheet3

13
10
7
Appeal 319/61

10/06/64

1
13

FCA. 79/61

24/04/61

4
10
8

Appeal 360/61 17/12/64

7
3
6
6
6
13
10
4
4

Appeal 499/61

04/12/61

13
8
6
10
Page 694

Sheet3

6
2
13
13
4

FCA. 212/60

19/07/63
13
13

13
5
6
6
4
13
13
4
4
4
3
6
Page 695

Sheet3

4

4
4
7
7
7
8
Rev.77/61

22/11/62

1
7
8
11
11
7
4
7
5
6
7
12
3
7
Page 696

Sheet3

8
6
13
7
12
5
3

8
10

6
Reg

11

13

7
Page 697

Sheet3

7
8
7
8
11
11
6

3
6
6
8
6
5
6
5
6
6
3
11
11
Appeal 335/61 27/03/65

1
Page 698

Sheet3

5
3
5
5
Appeal 97/60

08/12/60

1
14

3
7
14
7
5
5
6
5
5
5
6
13
9
9
9
Page 699

Sheet3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Rev.405/58

12/10/60

1 Suit Not Found

Rev. 306/59

09/01/62

Suit Not Found

Rev.148/60

30/12/60

Rev. 425/59

18/10/60

1 Suit Not Found

9
9
9
9

FCA. 78/61

31/01/64

11
5
Page 700

Sheet3

5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
8

6
6
Page 701

Sheet3

Appeal 109/61 18/06/62

7

14
4
11
4
Reg

5
6
6
6
6
FCA. 327/62

25/02/63

8
6
Reg
Reg
6
4
8
8
4
Page 702

Sheet3

7
7
6
7

13
8
8
7
12
7
10
13
3

Reg
Reg
7
8
3
6
3
Page 703

Sheet3

3
8
8
Reg

6
6
6
3
2
10
10
12
6
3
2
4
13

13
Reg
4
Page 704

Sheet3

Reg
13
Appeal 364/61 24/11/64

2
Reg
6
5
11
11
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Page 705

Sheet3

9
9
9
9
9
9
9
9
8
13
Reg
3
12
10
10
3
6
13
6
7
13

Page 706

Sheet3

8
8
Reg
Reg
Reg
Reg
Reg
Reg
11
Reg
Reg
Reg
Reg
11
11
7
6
6
9
9

3
Page 707

Sheet3

2

3

2
3

3
2

Appeal 111/58

09/11/60

1
2
3
5

Rev. 156/59

28/12/59

11
FCA. 14/61

03/04/61

6
6

Appeal 305/61 30/06/64

Suit Not Found
8
Page 708

Sheet3

13
11
Appeal 206/60

03/08/62
10
6
3
4
8
10
10
10
8
6
8
4
8

13
Appeal 337/61 14/08/61

Suit Not Found
6
Page 709

Sheet3

3

7
12
8
8
4
7
7
6
6
7
5
7
7
6
Rev.156/61

03/07/61

2
6

FCA. 192/61

08/04/65

1

Page 710

Sheet3

12

2
3

8
2
13
12
12
Appeal 127/64

05/02/70

13
5
4
7
Reg
6
14
3
14
5
13
Page 711

Sheet3

7
13
7
6
7
13
11
4
5
5
5
10
4
2
14

14
6
7

8
6
Page 712

Sheet3

13

8
13
Reg
4
Reg
2
5

3
5
13
6
Reg

2
4
6

Page 713

Sheet3

4
6
13
13
3
5

10
Appeal 249/60

06/12/61

6
10
13

Appeal 389/61

06/06/64

10
7
10
4

Appeal 328/61 18/06/62

13
13
6
6
Reg
6
4
Page 714

Sheet3

Obst. 392/59
7
7
13
13
13
5
8
8

4
3
11
7
10
5
4
3
5
5
6
8
Page 715

Sheet3

FCA. 253/60

18/09/63

8
11
2

11
FCA. 166/60

20/12/60

8

3
13
7
7
7
Reg
Reg
Reg
5
5
5
7
7
Reg
7
Page 716

Sheet3

8
8
FCA. 103/61

09/04/64

8
8
7
5
5
13

7
2
8
6
5
4
12
8
5
7
7
12
Page 717

Sheet3

6
13
7
8
5
5
5
14
8
12
4
Reg
3
6
12
13
Reg
13

6
8
Appeal 130/61 20/06/64

7
Page 718

Sheet3

3
10
5
12

2
2

Reg
11
11
8
12
Reg
Reg
12
2
8

6
1
2
Page 719

Sheet3

6
8
6
10
FCA. 60/61

27/02/64

14

FCA. 62/61

16/11/63

14
4
5
3
11
12
Reg
6
11
Reg
Reg
6
10
10
10
10
6
Page 720

Sheet3

13
3
6
6

12
13
5
13
7
FCA. 347/59

14/11/61

4
13
12
6

6
4
4
13
6
4

Page 721

Sheet3

7
3
2
3
11
Appeal 122/61
FCA. 63/61

02/05/61

7

27/02/64

14
4
6
6
Obst.593/59 21/12/59

13
13
4
14
4
6
11
5

4
7
Page 722

Sheet3

7
5
5
5
5
11
6
5
7

6
6
7
7
5
7
7
3
3
8
12

Page 723

Sheet3

8
3

4
8
13
7
3
13

11
13
13
3
6
6
7
13
4
Page 724

Sheet3

8
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
13
4
4
7
Page 725

Sheet3

7
7
6
7
11
11
4
3
11
3
11
11
11
11
11
4
4
7
7
10
10
3
Page 726

Sheet3

3
3
4
4
3
3
2
6
6
12
3
13
13
11
13
13
3
4
11
11
12
12
Page 727

Sheet3

13
12
2
5
5
5
5
5
5
10
5
2
4

7
4
11

4
11
6
Page 728

Sheet3

5
2
11
8
13
13
12
7
4
10
11
11
8
13
2
6
2
13
11
7
4
4
Page 729

Sheet3

7

12

12
3
3
7
7
4
13
3
7

7
6
6
6
11
3
11
7
Page 730

Sheet3

12
4
7
8
8

4
12
6
13
8
13
3
4
10
4
3
3
5
5
5
5
Page 731

Sheet3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
Reg
4
13
13
2
13
5
11
10
4
8
7
Page 732

Sheet3

12
7
2
6
5
7

12
2
13
8
2
2
2
2
2
2
8
3
4
5
13
Page 733

Sheet3

4
11
3
12
6
5
5
5
5
7
7
8
11
13
5
5
10
11
13

13
12
Page 734

Sheet3

8
13
11
13
7

11
12
12
4
2
3
5
4
13
6
10
12
6
12
Page 735

Sheet3

4
13
12
12
5
6
3
13
1

11

10
10
10
10
8
11
13
12
13
Page 736

Sheet3

8
4
6
6
4
8
4
4
3
13
12
7
8
12
10
4
7
2
2
5
11
13
Page 737

Sheet3

4
4
11
2
3
3
3
13
3
10
10
4
4
7
5
2
2
10
5
5
5
2
Page 738

Sheet3

8
7
4
11
10
13
2
2
2
3
3
13
6
6
3
3
2
5
12
12
12

Page 739

Sheet3

4
2
7
7
13
6
10
10
6
8
10
4
4
3
13
13
10
3
60
11
3
13
Page 740

Sheet3

7
11
6
11
2
7
12
12
12
3
6
6
6
3
4
3
5
13
6
4
5
5
Page 741

Sheet3

4
12
7
4

11
4

7
7
3
2
11
11
4
4
5
12
7

2
2
Page 742

Sheet3

2
2
2
2
13
4
3
10

7
7
11
7
3
3
3
3
2
3
Reg
Reg
Page 743

Sheet3

2
7
7

2
4
4
2
5
13
3
4
4
4
8
5
2
3

13
4
12
Page 744

Sheet3

3

11
7
13
5
3
11

12
6
5
12
6
6
6
12
12
4
3
3
10
Page 745

Sheet3

7
3
11
11
11
11
11
8
11
8
8
8
11
8
1
10
10
10
10
10
5
11
Page 746

Sheet3

2
4
6
7
7
13
12
5
12
3
7
3
11
12
3
7
10
10
10
10
10
5
Page 747

Sheet3

3
10

4
7
7
7
6
7
6
18
11
6
11
3
3
13
11
13
3
4
4
Page 748

Sheet3

4
3
3
2
7
8
10
10
11
11
5
5
11
11
3
4
4
4
4
6
6
5
Page 749

Sheet3

4
6
6
6
6
6
3
4
7
4
4
6
7
6
11
6
7
11
3
8
3
7
Page 750

Sheet3

8
10
3
8
10
7
7
8
6
3
11
11
3
4
11
6
3
4
3
10
10
12
Page 751

Sheet3

11
12
11
11
11
13
12
6
13
2
2
2
2
4
4
12
12
12
13
3
3
4
Page 752

Sheet3

3
3
4
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
11

3
2
7
8
8
4
Page 753

Sheet3

8
10
4
12
13
2
12
8
8
4
4
12
11
8
10
6
11
7
7
3
3
7
Page 754

Sheet3

6
6
9
5
6

7

2

5
5
10
2
5

3
7
10
Page 755

Sheet3

8
12
2
7
5
12
13
13
7
10
12
12
Reg
11
2
2
2
2
2
2
2
Page 756

Sheet3

2
2
2
2
2
6
10
7
6
12
13
6
11
11
3
7
7
10
7
4
7
3
Page 757

Sheet3

4
11
6
12
6
12
4
3
3

4
13
10
2
13
8
11
7
11
6
6
13
Page 758

Sheet3

3
11
7
4
4
3
4
13
3
12
7
4
2
2
3
10
11
11
3
2
2
7
Page 759

Sheet3

10
13
7
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Page 760

Sheet3

5
10
11
8
3
7
4
6
5
6
5
2
3
11
5
8
6
11
4
13
6
2
Page 761

Sheet3

6
13
13
4
13
8
8
2
8
3
2
4
2
3
3
12
13
2
6
2
5
4
Page 762

Sheet3

4
12
3
2
5
7
2
2
2
13
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
2
Page 763

Sheet3

5
12
2
4
6
4
6
6
6
6
6

6
3
6
8
8
12
3
8
6
6
Page 764

Sheet3

4
6
6
6
6
2
10
13
7
7
4
11
5

5
10
10
13
4
13
2
Page 765

Sheet3

8
2
2
12
13
6
12
5
2
5

6
13
2
6
6
6
6
6
7
8
Page 766

Sheet3

2
2
3
4
3
10
10
10
10
8
13
13
5
11
9
9
9
9
9
9
9
9
Page 767

Sheet3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Page 768

Sheet3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Rev.44/60

30/03/62

Suit Not Found

Rev.213/67

27/02/61

Suit Not Found

Rev.12/61

27/02/61

Suit Not Found

9
9
Rev.388/58
Rev.387/58

15/10/58

Suit Not Found

15/10/58

Suit Not Found
9
9
9
Page 769

Sheet3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
8

Page 770

Sheet3

4
4
4

4
4
13
13
11
6
6
3
7
11
2
6
2
5
2
2
4
4
Page 771

Sheet3

2
2
2
7
2
10
2
10
11
11
2
10
10
3
6
11
5
6
2
2
10
2
Page 772

Sheet3

13
11
7
13
3
3
7
3
4
11
13
5
2
3
5
5
5
5
5
7
7
12
Page 773

Sheet3

12
12
10
10
10
13
4
12
4
6
12
11
8
7
3
12
12
3
13

3
1
Page 774

Sheet3

8

7
7
8
3

3
4
3
4
12

8
5
4
2

2
8
7
3
Page 775

Sheet3

3
4
8
6
3
7
6
2
2
2
6
2
3
13
2
6
10
8
8
8
3
2
Page 776

Sheet3

6

2
2
12
4
12
12
13
11
11
6
6
6
11
11
11
11
7
11
12
Page 777

Sheet3

6
5
5
5
11
5
4
12
11
11
11
4
8

10
4
7
4
11
11
12
Page 778

Sheet3

3
11

5
5
11
5
11
13
8
7
7
3
7
13
7
12
8
Page 779

Sheet3

6
6
10
2
2
12
6
6

8
7
8
8
6
6
8
8
8
3
4

3
Page 780

Sheet3

11
3
13
8

8
12
13
13
13
13

2
2
2
2
2
4
2
12
10
Page 781

Sheet3

10
7
3
3
3
3
3
12
8
2
2
2
4
4
7
13

3
4

2
6
Page 782

Sheet3

6

3
12
6
3
2
10
10
13
7
12
Appeal 170/58

11/02/59

Suit Not Found
5
11
4
3
5
11
10
4
7
Page 783

Sheet3

8
10
10
10
13
10
10
3
7
12
12
12
7
10
13
8

10
10
13
4
7
Page 784

Sheet3

11
5
6
8
13
13
13
11
12
12
13
11
2
8
8
8
4
4
12
11
2
5
Page 785

Sheet3

2
2
3
11
2
5
4
10
2
2
3
7
4
7
11
4
11
7
3
12

4
Page 786

Sheet3

4
11

4
12
1
7
12
6
3
11
4
4
7
3
12
11

7
11
3
12
Page 787

Sheet3

12
6
2
7
8
8

1
10
10
2
2
5
4
2
5
3
4
13
9
5
3
Page 788

Sheet3

13
4
7
5
8
8
7
8
3
5
5
5
2
10
5
7
7
7
3
2
4
8
Page 789

Sheet3

13
Appeal 2/59

28/1/59

10

3
Appeal 1/59

28/1/59

10
10
10
12
10
8
12
8
11
13
7
2
11
6
8
8
Page 790

Sheet3

3
13
8
8

11
8

12

8
11
8
12
7
4
4
8
8
11
4
4
Page 791

Sheet3

7

10
7

13
5
2
10
5
2
2
2
2

5
10

12
2
2
Page 792

Sheet3

12
7
4
7
13
4
12
6
6
6
8

4
12
12
12
12
13
12
12
2
11
Page 793

Sheet3

11
10
7
10
3
13
13
12
4
13
10
10
10

5
13
7
8
13
4

5
Page 794

Sheet3

3
4
5
5
4
2
11
5
8
14
4
4
4
4
4
8
6

7
13

Page 795

Sheet3

10
10
10
10
10
10
Appeal 201/60

19/12/60

10

10
10

10
8
13
13

6

6
Reg.
Page 796

Sheet3

8
11
3
Appeal 369/61

05/12/64

Suit Not Found
4

7
8
8
Appeal 136/61

12/03/61

Suit Not Found

Reg.
3

12
12
12

6
Appeal 21/62

03/08/62

Suit Not Found
Page 797

Sheet3

6
Appeal 33/62

03/08/62

Suit Not Found

8
3
8

11
7

8
11
Appeal 74/61

12/03/62

1 Suit Not Found

2
6
3
3
11

Page 798

Sheet3

8
8
Appeal 61/61

05/04/61

8
2

5
7
11
11
11
6

6
13
13
8
4
12
6
Page 799

Sheet3

10
4
7
8

13
13
4

6
11

5
5
FCA.244/60
Appeal 396/61

14/2/61

8

09/10/61

10
8

14
4
Page 800

Sheet3

10
5
13
13
6
7

4

4

12
Reg.
12
11
4
FCA 11/61

05/06/61

11
Page 801

Sheet3

6
12
5
6
6
11
6
5
6
8

3

11
3

3

3

5
12
Page 802

Sheet3

10
FCA 2/61

30/1/61

13
8
11
5
8
4
4
7
7

8
8
8
12
11
13
12
7
7
11
Page 803

Sheet3

11
11
11
11
12
11
11
8
13
7
3
7
4
3
8
8
6
13
11

11

Page 804

Sheet3

13
13

12
3
6
11
11
11

11

11
11
11
11
3
7
11

4
13
Page 805

Sheet3

6
4
6
11
3
11
4

11
11

11
11
11
4
13
13
11
11
13
11
3
Page 806

Sheet3

4
3
4
13
2
13
3
6
13
13
3
6

11
4
3
13
13
4
4
6
6
Page 807

Sheet3

6
11
11
11
4
11
4
11
11
4
4
13
4
4
4
13
4
3
4
4
7
11
Page 808

Sheet3

11
11
11
11
10
11
11
5
6
4
4
4
4
4
4
11
4
11
11
8
3
13
Page 809

Sheet3

12
10
2
11
11
11
11
11

7
4
11
11
3
2
3
6
4
1
13
13
Page 810

Sheet3

13
6
12
12
12
6
12
12
6
6
11
4
7

5
10

13
12
5
13
Page 811

Sheet3

Reg
7
7
10
12

11
5

10
7
12
6
7
9
7
3
3
13
7
11
3
Page 812

Sheet3

2
11
Reg
3
11
11
11
4
4
4
4
8
6
Appeal 181/60

23/04/63

6
12
7

10
4
9
13
8
Page 813

Sheet3

10

7
2
2

2
2
2
2
2
7
6

Rev.290/60

20/12/60

Suit Not Found

Rev. 215/60

21/12/62

Suit Not Found

Rev 216/60

21/12/62

Suit Not Found

Rev 217/60

21/12/62

Suit Not Found

Rev 218/60

21/12/62

Suit Not Found

Rev 89/60

15/01/63

Suit Not Found

Rev 245/60

16/01/63

Suit Not Found
Page 814

Sheet3

3
3
3
3
3
3
13
3
3
11
13
8
4
7
12
12
13
13
8
7
7
Page 815

Sheet3

13
Obst. 971/60
13
10
8
13
7

3
6
3
3
2
5
7
6
2
5
6
10
12
5
Page 816

Sheet3

5
5
6
8
13

12
12

10
10

Appeal 322/60

21/11/60

Suit Not Found
5
13

FCA. 50/60

14/12/60

3
13
5
5
13
13
Page 817

Sheet3

3
2
2
5
11
10
Reg
Reg
13
13
13
13
8
11
7
10
3
2
6
10
8
11
Page 818

Sheet3

2
11
8
11
7
11

3
6
8
8
12
12
8
7
3
12
12

12
8
7
Page 819

Sheet3

7
4
6
12
9
9
9
9
Rev.394/60

17/07/63

Suit Not Found
9
9
9
9
9
9
9

Rev.367/60

16/10/62

Suit Not Found
9
9
9

Rev.237/60

13/12/60

9

Rev.459/59

18/10/60

9
Page 820

Sheet3

9
9
9

Rev.64/59

20/07/59

9
9
9
9
9
9
9

Rev.269/60

10/10/63

3 Suit Not Found

Rev.256/60

10/10/63

3 Suit Not Found
9
9
9

9

11
11
Page 821

Sheet3

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
3
11
6
11
6
8
7
11
Page 822

Sheet3

11
11
7
5
4
8
2

8
8
3
10
8
11
11
8
8
8
8
5

8
Page 823

Sheet3

4
10
11
8

8
7
6
7
3
11
8

13
7
7

Page 824

Sheet3

6
7
8

11
8
8
8
8
8
7

9
11
4
6
5
6
13
13
13
Page 825

Sheet3

13
12
7
Reg
Appeal 299/61

13/11/64

1

7
7
6
4
FCA. 141/61

28/08/61

1
4
6

3
5
5
7
7
7
6
6
Page 826

Sheet3

5
5
10
2
2
2
2
2
6
4
14
11
7
FCA. 233/60

05/06/63

6
14
11
Reg
4
12
7
3

Page 827

Sheet3

5
5
7
11
11
2
2
Reg
6
8
2
FCA. 185/60

12/03/63

8 Suit Not Found
7
2

12
6
3

13
Page 828

Sheet3

8

8
8
10

3
8
11
8

13
8

7
8
6
6
6
10
Page 829

Sheet3

Reg
8
Reg
6
3
3
3
12
7
13
6
Appeal 280/61

21/07/64

7 Suit Not Found

Appeal 281/61

21/07/64

7
12
6
12

FCA. 150/61

04/09/61

Suit Not Found
Obst. 449/59
8
8
11

Page 830

Sheet3

11
8
7
7

7
3

13
4
8
4
11
FCA. 126/60

14/12/60

Suit Not Found
3
5
5
5
5
5
5
5
Page 831

Sheet3

5
2

4
8
10
8
12
10
4
10
2
8
8
12
12
6
12

8
13
Page 832

Sheet3

6
8
8
4
Appeal 334/59

17/08/60

3
3
8
12
Reg

8
6
6
4
3
6
6
3
4
4
6
12
Page 833

Sheet3

12
3
13
7
12
3
3
12
7
2
4
2
6
6
6
3
7
7
4
8
3
6
Page 834

Sheet3

13
4
8
11
11
2
5
13
11
4
11
8
8
3
3
2
2
3
12
2
8
8
Page 835

Sheet3

3

10
10
10
8
4
12
13
7
5
13

2
4

7
13
13
Page 836

Sheet3

3
13
13
13
13
7
8
2
5

12
5
10
12
7
4
12
5
10
13
3
4
Page 837

Sheet3

13
13
5
10
4
10
10
8
11
12
11
11
11
4
11
11
13
11
11
3
11
11
Page 838

Sheet3

12
11
11
13
12
13
3
10
10
7

8
4
13
10
10
6
6
10
10
3
4
Page 839

Sheet3

6
6
7
4
7
7
6
6
4
3
7
13
8
13
8
7
7
6
11
11
11
11
Page 840

Sheet3

8
11
4
8
8
3
4
5
5
5
5
5
Reg
3
3
3
11
7
8
8
Reg
7
Page 841

Sheet3

3
7
3
11
7
8
11
3
7
7
7
10
10

10
12
13
5
5
5
5
Page 842

Sheet3

5
5
5
3
6
5
13
8
10
8
2
2
4
3
7
12
5
6
5
5
7
6
Page 843

Sheet3

6
6
7
4
8
4
5
3
2
13
12
12
2

5
2
6
5
8
7
8
3
Page 844

Sheet3

6
12
6
7
8
4
7
6
5
6
11
3
6
6
6
7
6
6
2
3
12
12
Page 845

Sheet3

3
8
7
4
6
4
11
3
4
3
8
8
8
8
5

13
6
6
3
8
5
Page 846

Sheet3

5
3
4
2
4
8
6
7
2
11
2
6
7
12
Appeal 128/58

08/10/58

6
4
3
13
4
2
11
8
Page 847

Sheet3

8
4

2
12
8
13

6

6
7
4
4
Reg
4
4
FCA. 314/62

25/02/63

8 Suit Not Found
8
4
6
11
Page 848

Sheet3

3

FCA. 124/61

03/06/64

2 Suit Not Found
6
6
6
4
3
10
6
3
6
6
4

4
7
4
8

8

Page 849

Sheet3

Appeal 89/58

20/08/58

6
8

12
13
7
13
12
12
12
8
6
6
6
6
2
5
12
13
2
4
13
Page 850

Sheet3

4
3
13

5

6
10

3
8
6
6
6
12
8
7
7
12
4
4
4
Page 851

Sheet3

4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
3
Page 852

Sheet3

3
13
11
2
2
2
2
11
2
11
11
11
11
2
11
2
2
11
11
2
11
2
Page 853

Sheet3

11
2
11
11
11
11

2
10
13
10
5
2
10
5
2
10
3
12
3
3
Page 854

Sheet3

12
12
2

10
4
2
11
10
8
4

60
3
13
10
2
12
5
4
6
Page 855

Sheet3

6
2
60
3
7

13
8
4
12
13
13

8
6
6
6
7
5

Page 856

Sheet3

3
4
3
13
12
13
13
13
7
8
8
7
12
2
3
5
2

6
8
8
2
Page 857

Sheet3

2
6
5
4
3
6
12
7

13

13
7
4
3
13

8
4
12
12
Page 858

Sheet3

3
12
11
4
3
11
11
12
12
2
2
3
8
2
12
3
12
13
13
3
10
2
Page 859

Sheet3

7
12
12
12
2
13

10
2
4
7
7
7
3
7
8

7
8
7

3
Page 860

Sheet3

4
4
4
4
3

4
12
4
13
4
4
4
7
2
4
2
10
12
Page 861

Sheet3

6
6
13
5
6
7
8
7
8
8
11
11
11
3
11
7
4
9
3
11
6
13
Page 862

Sheet3

8
7
6
6
Reg
11
7
6
7
4
11
11
2
6
Order Not Found
9
2
Order Not Found
11
8
8
Reg
Page 863

Sheet3

Reg
Order Not Found
12
12
Reg

11
8
8
8
8
4
11
3
13
9
13
9
11
3
12
12
Page 864

Sheet3

10
11
7
7
12
13
13
3
3
4
7
4
8
4
4
3
2
13
12
12
3
12
Page 865

Sheet3

12
12
13
13
3
3
3
3
5
2
2
4
3
4
7

3
11
11
Reg
4
4
Page 866

Sheet3

12
5
6
2
2
2
2
3
13
6
7
3
12
1
11
3
8
4
10
8

13
Page 867

Sheet3

3
5
8
5
Reg
5
13
5
8
8
6
7
6
5
8
8
11
7
13
12
7
13
Page 868

Sheet3

13
4
3
7
7
6

3
12
7
7
8
8
4
8
10
6
10
3
3
13
3
Page 869

Sheet3

3
2
4
10
4
4
4
4
6
6
13
3
7
7
6
4
3
10
8
11
11
12
Page 870

Sheet3

12
3
2
4

5
3
3
3
3
3
Reg
3
3
3
3
3
3
2
3
4
7
Page 871

Sheet3

3
3

2
5
12
2
13
3

3
11

Page 872

Sheet3

Page 873

Sheet3

Page 874

Sheet3

Page 875

Sheet3

Page 876

Sheet3

Page 877

Sheet3

Page 878

Sheet3

Appeal 175/58

07/01/59

Page 879

Sheet3

Page 880

Sheet3

it Not Found

Page 881

Sheet3

Page 882

Sheet3

Page 883

Sheet3

Page 884

Sheet3

Page 885

Sheet3

Page 886

Sheet3

Page 887

Sheet3

t Not Found

t Not Found

Page 888

Sheet3

Suit Not Found

Page 889

Sheet3

Suit Not Found

Page 890

Sheet3

Suit Not Found

Suit Not Found

Page 891

Sheet3

Suit Not Found

Page 892

Sheet3

Page 893

Sheet3

Page 894

Sheet3

Page 895

Sheet3

Page 896

Sheet3

Page 897

Sheet3

Page 898

Sheet3

Page 899

Sheet3

Page 900

Sheet3

Page 901

Sheet3

Page 902

Sheet3

Page 903

Sheet3

Page 904

Sheet3

Suit Not Found

Page 905

Sheet3

Page 906

Sheet3

Page 907

Sheet3

Page 908

Sheet3

Page 909

Sheet3

Page 910

Sheet3

Page 911

Sheet3

Page 912

Sheet3

Page 913

Sheet3

Page 914

Sheet3

Page 915

Sheet3

Page 916

Sheet3

Page 917

Sheet3

Page 918

Sheet3

Page 919

Sheet3

Page 920

Sheet3

Page 921

Sheet3

Page 922

Sheet3

Page 923

Sheet3

Page 924

Sheet3

Page 925

Sheet3

Page 926

Sheet3

Page 927

Sheet3

Page 928

Sheet3

Page 929

Sheet3

Page 930

Sheet3

Page 931

Sheet3

Page 932

Sheet3

Page 933

Sheet3

Page 934

Sheet3

Page 935

Sheet3

Page 936

Sheet3

Page 937

Sheet3

Page 938

Sheet3

Page 939

Sheet3

Page 940

Sheet3

Page 941

Sheet3

Page 942

Sheet3

Page 943

Sheet3

Page 944

Sheet3

Suit Not Found

Page 945

Sheet3

Suit Not Found

Suit Not Found

Page 946

Sheet3

Page 947

Sheet3

Page 948

Sheet3

Page 949

Sheet3

Suit Not Found

Page 950

Sheet3

Page 951

Sheet3

Page 952

Sheet3

Page 953

Sheet3

Page 954

Sheet3

Page 955

Sheet3

Page 956

Sheet3

Page 957

Sheet3

Page 958

Sheet3

Page 959

Sheet3

Page 960

Sheet3

Page 961

Sheet3

Page 962

Sheet3

Page 963

Sheet3

Page 964

Sheet3

Page 965

Sheet3

Page 966

Sheet3

Page 967

Sheet3

Page 968

Sheet3

Page 969

Sheet3

Page 970

Sheet3

Page 971

Sheet3

Page 972

Sheet3

Page 973

Sheet3

Page 974

Sheet3

Page 975

Sheet3

Page 976

Sheet3

Page 977

Sheet3

Page 978

Sheet3

Page 979

Sheet3

Page 980

Sheet3

Page 981

Sheet3

Page 982

Sheet3

Page 983

Sheet3

Page 984

Sheet3

Page 985

Sheet3

Page 986

Sheet3

Page 987

Sheet3

Page 988

Sheet3

Page 989

Sheet3

Page 990

Sheet3

Page 991

Sheet3

Page 992

Sheet3

Suit Not Found

Suit Not Found

Suit Not Found

Page 993

Sheet3

Page 994

Sheet3

Page 995

Sheet3

Page 996

Sheet3

Page 997

Sheet3

Page 998

Sheet3

Page 999

Sheet3

Page 1000

Sheet3

Suit Not Found

Page 1001

Sheet3

Suit Not Found

Page 1002

Sheet3

Page 1003

Sheet3

Page 1004

Sheet3

Page 1005

Sheet3

Page 1006

Sheet3

Page 1007

Sheet3

Page 1008

Sheet3

Page 1009

Sheet3

Page 1010

Sheet3

Page 1011

Sheet3

Page 1012

Sheet3

Page 1013

Sheet3

Page 1014

Sheet3

Page 1015

Sheet3

Page 1016

Sheet3

Page 1017

Sheet3

Page 1018

Sheet3

Page 1019

Sheet3

Page 1020

Sheet3

Page 1021

Sheet3

Page 1022

Sheet3

Page 1023

Sheet3

Page 1024

Sheet3

Page 1025

Sheet3

Page 1026

Sheet3

Page 1027

Sheet3

Page 1028

Sheet3

Page 1029

Sheet3

Page 1030

Sheet3

Page 1031

Sheet3

Page 1032

Sheet3

Page 1033

Sheet3

Page 1034

Sheet3

Page 1035

Sheet3

Page 1036

Sheet3

Page 1037

Sheet3

Page 1038

Sheet3

Page 1039

Sheet3

Page 1040

Sheet3

Page 1041

Sheet3

Page 1042

Sheet3

Page 1043

Sheet3

Page 1044

Sheet3

Page 1045

Sheet3

Page 1046

Sheet3

Page 1047

Sheet3

Page 1048

Sheet3

Page 1049

Sheet3

Page 1050

Sheet3

Page 1051

Sheet3

Page 1052

Sheet3

Page 1053

Sheet3

Page 1054

Sheet3

Page 1055

Sheet3

Page 1056

Sheet3

Page 1057

Sheet3

Page 1058

Sheet3

Page 1059

Sheet3

Page 1060

Sheet3

Page 1061

Sheet3

Suit Not Found

Suit Not Found

Suit Not Found

Suit Not Found

Suit Not Found

Page 1062

Sheet3

Page 1063

Sheet3

Page 1064

Sheet3

Page 1065

Sheet3

Page 1066

Sheet3

Page 1067

Sheet3

Page 1068

Sheet3

Page 1069

Sheet3

Page 1070

Sheet3

Page 1071

Sheet3

Page 1072

Sheet3

Page 1073

Sheet3

Page 1074

Sheet3

Page 1075

Sheet3

Suit Not Found

Page 1076

Sheet3

Page 1077

Sheet3

Page 1078

Sheet3

Page 1079

Sheet3

Page 1080

Sheet3

Page 1081

Sheet3

Page 1082

Sheet3

Page 1083

Sheet3

Page 1084

Sheet3

Page 1085

Sheet3

Page 1086

Sheet3

Page 1087

Sheet3

Page 1088

Sheet3

Page 1089

Sheet3

Suit Not Found

Suit Not Found

Suit Not Found
Page 1090

Sheet3

Suit Not Found

Suit Not Found

Page 1091

Sheet3

Page 1092

Sheet3

Page 1093

Sheet3

Page 1094

Sheet3

Page 1095

Sheet3

Page 1096

Sheet3

Page 1097

Sheet3

Page 1098

Sheet3

Page 1099

Sheet3

Page 1100

Sheet3

Page 1101

Sheet3

Page 1102

Sheet3

Page 1103

Sheet3

Page 1104

Sheet3

Page 1105

Sheet3

Page 1106

Sheet3

Suit Not Found

Suit Not Found

Suit Not Found

Suit Not Found

Suit Not Found

Suit Not Found

Suit Not Found
Page 1107

Sheet3

Page 1108

Sheet3

Page 1109

Sheet3

Suit Not Found

Page 1110

Sheet3

Page 1111

Sheet3

Page 1112

Sheet3

Suit Not Found

Suit Not Found

Page 1113

Sheet3

Suit Not Found

Suit Not Found

Page 1114

Sheet3

Page 1115

Sheet3

Page 1116

Sheet3

Page 1117

Sheet3

Page 1118

Sheet3

Page 1119

Sheet3

Page 1120

Sheet3

Suit Not Found

Page 1121

Sheet3

Page 1122

Sheet3

Suit Not Found

Suit Not Found

Page 1123

Sheet3

Suit Not Found

Page 1124

Sheet3

Page 1125

Sheet3

Page 1126

Sheet3

Page 1127

Sheet3

Page 1128

Sheet3

Page 1129

Sheet3

Page 1130

Sheet3

Page 1131

Sheet3

Page 1132

Sheet3

Page 1133

Sheet3

Page 1134

Sheet3

Page 1135

Sheet3

Page 1136

Sheet3

Page 1137

Sheet3

Page 1138

Sheet3

Page 1139

Sheet3

Page 1140

Sheet3

Suit Not Found

Page 1141

Sheet3

Suit Not Found

Page 1142

Sheet3

Page 1143

Sheet3

Page 1144

Sheet3

Page 1145

Sheet3

Page 1146

Sheet3

Page 1147

Sheet3

Page 1148

Sheet3

Page 1149

Sheet3

Page 1150

Sheet3

Page 1151

Sheet3

Page 1152

Sheet3

Page 1153

Sheet3

Page 1154

Sheet3

Page 1155

Sheet3

Order Not Found

Order Not Found

Page 1156

Sheet3

Order Not Found

Page 1157

Sheet3

Page 1158

Sheet3

Page 1159

Sheet3

Page 1160

Sheet3

Page 1161

Sheet3

Page 1162

Sheet3

Page 1163

Sheet3

Page 1164

Sheet3

Page 1165

Sheet3

Page 1166

Sheet3

Page 1167

Sheet3

Page 1168

Sheet3

Page 1169

Sheet3

Page 1170

Sheet3

Page 1171

Sheet3

Page 1172