Anda di halaman 1dari 1

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN AZAN MAULIDUR RASUL

PERINGKAT ASRAMA DESA SK GEMBUT


TAHUN 2014
NAMA: ..........................................................
DORM: ..........................................................
Suara
Kelancaran
(20 markah) (5markah)

Lagu
(10markah)

Tertib
(5markah)

Jumlah

Tertib
(5markah)

Jumlah

Tertib
(5markah)

Jumlah

Tertib
(5markah)

Jumlah

NAMA: ..........................................................
DORM: ..........................................................
Suara
Kelancaran
(20 markah) (5markah)

Lagu
(10markah)

NAMA: ..........................................................
DORM: ..........................................................
Suara
Kelancaran
(20 markah) (5markah)

Lagu
(10markah)

NAMA: ..........................................................
DORM: ..........................................................
Suara
Kelancaran
(20 markah) (5markah)

Lagu
(10markah)