Anda di halaman 1dari 19

MODUL GAJET /

GEJET / GADGET
Pengenalan
Aktiviti perkhemahan adalah merupakan di antara aktiviti yang menarik dan
diminati oleh sebahagian besar pelajar yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum
khususnya ahli-ahli Unit Beruniform seperti Kadet Remaja Sekolah.
Apabila kita melakukan aktiviti perkhemahan, beberapa perkara harus
diberi perihatian serius dan dilaksanakan seara teranang dan selamat
antaranya!
i. kaedah menyimpan dan menyusun kelengkapan makan dan minum
seperti pinggang, a"an, sudu dan garfu, kuali dan sebagainya.
ii. Kekemasan susunan kasut dan peralatan perkhemahan seperti
angkul, penakar dan seumpamanya
iii. #empat makan dan menyidai pakaian dan papan kenyataan.
Susunan dan penyimpanan peralatan dan bahan perkhemahan boleh
dibuat dan disediakan dengan membina atau membuat rak dan penyangkut
daripada bahan-bahan yang ada di sekitar ka"asan perkhemahan seperti pokok
buluh, pokok bertam, anak-anak kayu, rotan, daun nipah $ rumbia dan
sebagainya.
%engan demikian, segala peralatan dan bahan perkhemahan terutamanya
makanan akan tersusun rapi dan kemas "alaupun kita berada di ka"asan
perkhemahan.
Gajet - AHH/05
1
Maksud Gajet
i. &adget ' menurut kamus Komprehensif Bahasa (elayu ia
bermaksud alat atau mesin yang keil.
ii. &ajet ' binaan yang dibuat menggunakan bahan-bahan sekitar
perkhemahan dan diantum$dikukuhkan menggunakan tali$pengikat
bagi menggantikan perabot rumah di tapak perkhemahan.
Tujuan Gajet
i. #empat menyimpan, menyusun dan memperagakan bahan,
peralatan, pakaian dan maklumat di tapak perkhemahan.
ii. (elindungi makanan dari teremar
iii. (engelakkan kemalangan seperti terlanggar peralatan yang tajam
iv. (emudahkan kita merujuk atau mendapatkan maklumat
v. (enantikkan pemandangan di ka"asan perkhemahan
vi. (emudahkan kerja-kerja memasak dan menghidang makanan
vii. (enjadi meru tanda perkhemahan seperti pintu gerbang dan tiang
bendera.
Jenis-jenis Gajet
i. &ajet tempat kasut
ii. &ajet ampaian pakaian
iii. &ajet pintu gerbang dan jambatan
iv. &ajet tiang bendera
v. &ajet papan kenyataan
vi. &ajet makanan
vii. &ajet penyangkut periuk dan erek untuk masak
viii. &ajet tempat menyimpan bahan-bahan masakan seperti kiap, uka
dan sebagainya.
i). &ajet tempat peralatan seperti angkul, parang, penakar, tukul dsb
). &ajet pagar dan sebagainya
Gajet - AHH/05
2
&ajet tempat peralatan perkhemahan
Gajet - AHH/05
3
Gajet - AHH/05
4
*elbagai jenis gajet dan kegunaannya
Gajet - AHH/05
5
*elbagai jenis gajet dan kegunaannya
Asas Pembinaan Gajet
*engetahuan
mengetahui dan memahami jenis-jenis gajet dan teknik
pembuatan
mengenali jenis-jenis bahan-bahan ' pokok buluh, bemban,
rotan, bertam, enau, nibong, resam dsbnya
Kemahiran menggunakan peralatan
mengetahui dan mahir menggunakan parang, gergaji, pengali
ara memotong dan membelah bahan seperti buluh dan daun
bertam
meraut buluh menggunakan parang atau pisau
Kemahiran ikatan dan simpulan
mahir membuat ikatan dan simpulan sekurang-kurangnya ikatan
asas seperti manuk, seraya, silang tungku, silang gunting, lilit
pasdul, lilit balak, lilit tindih kejap, ikatan pengail, lilit kaang$ular,
ikatan serong dan lain-lain
mahir menyesuaikan ikatan dengan binaan gajet yang dibuat
kemahiran ikatan dan simpulan tidak sekadar menggunakan tali
semata-mata, bahan lain juga boleh digunakan seperti rotan,
bemban, kulit kayu dsbnya.
Silang tungku lilit kaang
+ilit kaang

Gajet - AHH/05
6
a. Simpul Manok
%igunakan sebagai permulaan
untuk mengikat pada kayu
c. Ikatan Seraya (Square Lashing)
%igunakan untuk mengikat dua batang
kayu$buluh yang bersilang untuk
membina gajet ' th pintu gerbang
b. Lilit balak (Timber Hitch)
digunakan untuk mengikat hujung tali pada
tiang atau pokok dengan mudah, untuk menarik
balak atau kayu dan untuk memulakan ikatan
serong ' th meja makan
d. Ikatan Serong (Diagonal Lashing)
%igunakan untuk merapatkan dan
mengikat dua batang kayu$buluh yang
bersilang ' th meja makan
Jenis-jenis ikatansimpulan yang digunakan pada gajet
Gajet - AHH/05
7


e. Ikatan Silang Tungku (Tripod Lashing)
%igunakan untuk membuat gajet dan
menyambung kayu$buluh khas bagi mengikat
tiga batang kayu$buluh yang sama besar dan
panjang. %imulakan dengan Simpul (anuk
atau +ilit Balak dan ikatan dimatikan dengan
simpul manuk.
!. Ikatan Silang Gunting (Sheer Lashing)
%igunakan untuk menyambung dua batang
kayu$buluh bagi membuat kaki yang bersilang, untuk
menyambung kayu supaya menjadi panjang dan
menguatkan batang kayu yang lemah. ,katan ini
dimulakan dengan simpul manuk dan diakhiri
dengan simpul manuk ' th gajet tiang bendera.
g. Lilit kacangular (Floor/Snake
Lashing)
%igunakan untuk mengikat batang-
batang kayu$buluh bagi membuat
lantai untuk sesuatu gajet$binaan.
%imulakan dengan menggunakan
Simpul (anuk dan diakhiri dengan
Simpul (anuk juga ' th (eja makan
Gajet - AHH/05
8
". Lilit #acang $ua Lilit
%igunakan untuk mengikat kayu$buluh
ketika membina gajet dengan lebih
kemas, ketat dan kuat. %imulakan dengan
ikatan seraya kemudian diselang-seli dan
tarik tali dengan kejap supaya ikatan
kemas dan kuat ' th lantai gajet
i. Rope Ladders (Simpul abah-abah)
%igunakan untuk membuat ikatan pada gajet tangga bagi
kegunaan memanjat menggunakan tali dan kayu sebagai
bahan. Selain simpulan abah-abah, kita juga boleh
menggunakan simpulan manuk.
Gajet - AHH/05
9
Gajet - AHH/05
10


LATI%A&
a. -amakan gajet di ba"ah ini
i. .................. ii. ................. iii. ...........
iv. ................. v. ................... vi.
............
b. -amakan ikatan$simpulan di ba"ah ini
i. ............... ii. .................. iii. ..............
Gajet - AHH/05
11
iv. ................ v. ............... vi. ...............
Gajet - AHH/05
12
. +engkapkan label gajet di ba"ah ini
i. ....................
ii. ...................
iv. ............
iii. ....................
Gajet - AHH/05
13
Gajet - AHH/05
14
Gajet - AHH/05
15
Gajet - AHH/05
16
Gajet - AHH/05
17
Gajet - AHH/05
18
Gajet - AHH/05
19