Anda di halaman 1dari 6

Muhammad Khairi Bin Azmi |Peta Grafik 1

Tajuk : Panjang
KONSEP
Panjang adalah dimensi suatu benda yang
menyatakan jarak antar ujung. Panjang boleh
dibahagikan menjadi tinggi, iaitu jarak menegak,
serta lebar, iaitu jarak dari satu sisi ke sisi yang
lain, diukur pada sudut tegak lurus terhadap
panjang benda. Dalam ilmu fizik dan teknik,
perkataan "panjang" biasanya digunakan secara
sinonim dengan "jarak", dengan simbol "l" atau "L.

Muhammad Khairi Bin Azmi |Peta Grafik 2


kemahiran
TAHUN 1 TAHUN 2
TAHUN 3

6.1 Menggunakan
unit relatif untuk
mengukur
panjang.

10.1 Mengenal unit
sentimeter dan
meter.
10.2 Mengukur dalam
unit sentimeter dan
meter.
10.3 Menganggar dalam
unit sentimeter dan
meter

11.1 Menukar unit panjang.
11.2 Menambah panjang.
11.3 Menolak panjang.
11.4 Mendarab panjang.
11.5 Membahagi panjang.
11.6 Menyelesaikan masalah harian
yang melibatkan panjang.

Muhammad Khairi Bin Azmi |Peta Grafik 3

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN6.1
TAHUN 1

(i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai.
(ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai.
(iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks.


HASIL PEMBELAJARAN
Muhammad Khairi Bin Azmi |Peta Grafik 4

KEMAHIRAN
TAHUN 2

10.1

i. Mengenal unit sentimeter dan meter dengan memerhatikan senggatan pada pembaris dan pita ukur.
ii. Mengenal ukuran panjang dalam :
a. Unit cm,
b. Unit m.
iii. Menulis ukuran panjang yang diberi dalam :
a. Sentimeter dengan menggunakan simbol cm,
b. Meter dengan menggunakan simbol m.


10.2

i. Mengukur dan menandakan jarak yang ditentukan dalam unit :
a. sentimeter,
b. meter
ii. Mengukur dan merekodkan ukuran panjang objek dalam unit :
a. sentimeter,
b. meter
iii. melukis garis lurus mengikut ukuran yang diberi dalam unit :
a. sentimeter,
b. meter


10.3

i. menganggar sesuatu objek dalam unit sentimeter dan unit meter dan bandingkan anggaran dengan ukuran
sebenar.

Muhammad Khairi Bin Azmi |Peta Grafik 5

KEMAHIRAN
TAHUN 3

11.1

i. Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter.

11.2


i. Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan:
a. meter,
b. sentimeter,
c. meter dan sentimeter.

11.3

i. Menolak panjang yang melibatkan:
a. meter,
b. sentimeter,
c. meter dan sentimeter.


11.4

i. Mendarab panjang yang melibatkan:
a. meter,
b. sentimeter,
c. meter dan sentimeter, dengan nombor satu digit.


Muhammad Khairi Bin Azmi |Peta Grafik 6


11.5


i. Membahagi panjang yang melibatkan:
a. meter,
b. sentimeter,
c. meter dan sentimeter, dengan nombor satu digit.

11.6

i. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan bahagi yang melibatkan panjang.
ii. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab, dan bahagi yang berkaitan
dengan panjang.


Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR)
Tajuk : PanjangBAS SEKOLAH

Anda mungkin juga menyukai