Anda di halaman 1dari 5

Minggu

Tema/tajuk

SK

SP

Kemahiran/
gimnastik
asas

1.1
2.1
5.1

Kemahiran/
gimnastik
asas
Kemahiran/
gimnastik
asas
Kemahiran/
gimnastik
asas
Kemahiran/
pergerakan
irama
Kemahiran/
pergerakan
irama
Kemahiran/
pergerakan
irama
Kemahiran/
pergerakan
irama
Kemahiran/
kategori
serangan

1.2
2.2
5.4
1.3
2.3
5.1
5.2
1.4
2.4
5.2
1.5
2.5
5.4
1.5
2.5
5.4
1.5
2.5
5.2
1.5
2.5
5.2
1.6
2.6
5.4

Kemahiran/
kategori
serangan
Kemahiran/
kategori
serangan
Kemahiran/
kategori
serangan
Kemahiran/
kategori
serangan
Kategori
jaring-jom

1.6
2.6
5.2
1.6
2.6
5.2
1.6
2.6
5.2
1.6
2.6
5.2
1.7
2.7

1.1.1
1.1.2
2.1.1
5.1.1
1.2.4
2.2.2
5.4.3
1.3.1
1.3.2
5.1.2
5.2.3
1.4.1
2.4.1
5.2.3
1.5.1
2.5.1
5.4.3
1.5.1
2.5.1
5.4.3
1.5.2
2.5.1
5.2.3
1.5.2
2.5.1
5.2.3
1.6.1
1.6.2
2.6.1
5.4.3
1.6.3
2.6.2
5.2.3
1.6.4
2.6.3
5.2.3
1.6.5
2.6.3
5.2.3
1.6.6
2.6.4
5.2.4
1.7.1
2.7.1

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Pengisian
kurikulum

S. prestasi

15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27

servis
Kategori
jaring-kaki
servis
Terima,
hantar dan
timang
Pukulan
tepat
Pukulan
kilas
Kategori
memadangmembaling
bola atas
bahu
memukul
Menangkap
bola
Baling ikut
jam
Baling
lawan jam
Olahraga
asas - kejar
mengejar
Dekat dan
jauh
Hebat
melompat

1.7
2.7

1.7.1
2.7.2

1.7
2.7

1.7.2
2.7.2

1.7
2.7
1.7
2.7
1.8
2.8

1.7.3
2.7.4
1.7.4
2.7.3
1.8.1
2.8.1

1.8
2.8
1.8
2.8
1.8
2.8
1.8
2.8
1.9
2.9

1.8.2
2.8.2
1.8.3
2.8.3
1.8.4
2.8.4
1.8.5
2.8.4
1.9.1
2.9.1

1.9
2.9
1.10
2.10

1.9.2
2.9.2
1.10.1
1.10.2
1.10.3
2.10.1
1.10.4
2.10.2

Lompat
pelbagai
aras
Mari
melempar

1.10
2.10

29

rejaman

30

Renang
asastenggelam

1.11
2.11
1.12
2.12

28

1.11
2.11

1.11.1
1.11.3
2.11.1
2.11.3
1.11.2
2.11.2
1.12.1
2.12.1

31
32
33

34
35
36

37

38

39
40
41

42

dan timbul
Tendangan
keribas
tiarap
Tendangan
keribas
telentang
Rekreasi
dan
kesenggang
an congkak
Tarik upih

1.13
2.13

1.13.1
2.13.1

1.13
2.13

1.13.2
2.13.1

1.14
2.14

1.14.1
2.14.1

1.14
2.14
Batik
1.14
lampung
2.14
Konsep
3.1
kecergasan - 4.1
senaman
frisbee
Menyejukka 3.1
n badan
4.1
3.2
4.2

1.14.2
2.14.2
1.14.2
2.14.2
3.1.1
3.1.3
4.1.1
4.1.3
3.1.2
3.1.3
4.1.2
4.1.3
3.2.1
4.2.1

3.2
4.2

3.2.1
4.2.2

3.3
4.3
3.4
4.4

3.3.1
4.3.1
4.3.2
3.4.1
4.4.1

3.4
4.4

3.4.1
4.4.2

Kapasiti
aerobikjantung oh
jantung
Ceria
bersamasama
Kelenturandinamik dan
statik
Daya tahan
dan
kekuatan
otot-saya
kuat dan
tahan
Siapa paling
kuat

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3


KELAS

: 3 CERDIK

TAJUK

: MERRY GO ROUND

MASA

: 30 MINIT

BILANGAN MURID : 8/8


Standard Pembelajaran :
1.5.1 Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo seperti step close,
schottische, polka,
dan grapevine.
2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
Objektif pembelajaran :
Berkebolehan melakukan langkah grapevine dan polka mengikut tempo.
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :
1.memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
3. Persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
Elemen merentas kurikulum (EMK) : kreativiti
Bahan bantu belajar :
CD 1 dunia muzik kssr tahun 3, track 20 (apple) dan pemain CD.
Penilaian pengajaran dan pembelajaran :
Senarai semak tentang kebolehan murid bergerak mengikut tempo.
Refleksi :
_____________ bilangan murid yang dapat melakukan pergerakan
_____________ bilangan murid yang tidak dapat melakukan pergerakan dan guru
memberi aktiviti pemulihan semasa pengajaran dan pembelajaran