Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 1-9

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH


LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR
(Diisikan oleh Pengetua/Guru Besar)
Nama Pelajar : _______________________________ No KP : _____________________
Major : ______________________________ Ambilan : __________________________
Aspek
Tandakan
( / )
Uasan
Le!a
"
Sede#"an
a
Ba$
k
Sahsiah
an
Per!ataka
n
a) Penam"ilan iri
b) Pekerti
#) Ke"rihatinan
) Si$at/ Peribai sebagai "eniik
Komunika
si
Berkesan
a) Berinteraksi se#ara beretika
b) Keu"a%aan memerhati
berbin#ang an membuat re$leksi
#) Beru"a%a men%am"aikan iea
se#ara berkesan
Bua%a
Pro$esiona
l Guru
a) Beru"a%a membina hubungan
"ositi$ engan !arga sekolah
b) Sentiasa berusaha untuk
mena"atkan ilmu&bimbingan ari
mentor an guru'guru lain
#) Komite terhaa" tugasan
%ang iberikan oleh (PG
Tanda%an&an Pen&e%'a/G'#' Besa# (((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ta#$k" ) ((((((((((((((((((((((((