Anda di halaman 1dari 1

Laman Web : www.tasekutara.edu.

my
E-mail :smktasekutara01@gmail.com
Tel: 07-2!1"0! #a$: 07-27"%10
Ruj. Kami : JEA1002/600-6/11/1
Tarikh : 10 Januari 2013
Cik Haslina bt Hashim
!K Tas"k #tara
usur $% Jln Tun Ab& Ra'ak
(03)0 J*h*r +ahru
J,H,R
Tuan%
AKUAN PENERIMAAN PERLANTIKAN
-"n.an s".ala h*rmatn/a 0"rkara &i atas a&alah &irujuk.
2. uka1ita &imaklumkan baha2a sa/a s"0"rti nama &i atas m"n"rima 0"rlantikan s"ba.ai
3"ntaksir "k*lah !K Tas"k #tara ba.i mata 0"lajaran EJARAH Tin.katan 1 KRK 1 &an 1KRK 4 tahun 2013.
3. a/a b"rjanji akan m"njalankan tan..un.ja2ab ini &"n.an 0"nuh 1"m"rlan.
"kian% t"rima kasih.
5+ERKH6-!AT #7T#K 7E8ARA9
a/a /an. m"nurut 0"rintah%
.......................................................
:HA;67A +67T6 HAH6!<
!K Tas"k #tara%
J,H,R +AHR#
Sekolah Menengah Kebangsaan Tasek Utara
Susur 7, Jalan Tun Abdul Razak, 80350 Johor Bahru , Johor