Anda di halaman 1dari 1

Kebaikan kegiatan kokurikulum.

Kegiatan kokurikulum dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dijalankan di luar bilik darj
ah. Kegiatan ini termasuklah kegiatan sukan dan permainan, pertubuhan pakaian seragam dan kel
ab atau persatuan. Setiap pelajar diwajibkan supaya menyertai sekurang-
kurang satu daripada setiap aktiviti tersebut. Kegiatan kokurikulum ini bukan sahaja dapat memb
erikan keseronokan malahan dapat mendatangkan pelbagai kebaikan kepada pelajar yang menyert
ainya.

Salah satu kebaikan yang diperoleh daripada kegiatan kokurikulum ialah para pelajar dapat
meningkatkan daya kepemimpinan. Daya kepemimpinan ini dapat dipupuk apabila seseorang p
elajar dilantik sebagai ketua dalam sesuatu kegiatan. Daya kepemimpinan ini juga amat berguna k
epada para pelajar apabila sudah dewasa. Sebagai contohnya, pelajar yang pernah memimpin sesu
atu pertubuhan seperti pengakap, kadet remaja, dan sebagainya, mereka akan lebih yakin untuk m
enjadi pemimpin sesuatu organisasi pada suatu hari nanti. Oleh itu, daya kepemimpinan ini harusl
ah dipupuk sejak awal lagi kerana kalau hendak melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Selain itu, kesihatan yang baik dan otak yang cerdas akan diperoleh daripada kegiatan ko
kurikulum. Kebanyakan pelajar di sekolah lebih suka menyertai kegiatan sukan atau permainan d
isebabkan faktor-
faktor tertentu. Kegiatan sukan ini dapat membina stamina yang kuat serta membolehkan para pel
ajar mengeluarkan peluh, iaitu salah satu bahan perkumuhan manusia. Sebagai contohnya, aktiviti
sukan dan permainan seperti bola sepak dapat membina kekuatan stamina, manakala sukan catur
pula akan mencerdaskan minda seseorang. Pepatah Melayu mengatakan bahawa badan sihat, ota
k cerdas.

Seterusnya, kegiatan kokurikulum juga dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalang
an pelajar. Semangat perpaduan ini adalah amat penting dalam mewujudkan negara yang aman d
an makmur. Semangat perpaduan dapat dipupuk apabila pelajar berbilang kaum bekerjasama bag
ai aur dengan tebing dalam sesuatu kegiatan. Sebagai contohnya, pelajar berbilang kaum mewakil
i pasukannya untuk bertanding dalam acara sukan yang diadakan setiap tahun seperti dalam pasuk
an bola sepak. Secara tidak langsung, hubungan antara pelajar akan bertambah erat dan kukuh iba
rat isi dengan kuku serta bersatu untuk mencapai matlamat yang diharapkan kerana bersatu teg
uh bercerai roboh.

Kegiatan kokurikulum juga dapat mengembangkan potensi seseorang pelajar. Sesetengah p
elajar tidak mengetahui kelebihan yang terdapat pada dirinya. Melalui kegiatan kokurikulum, kele
bihan itu akan dapat diketahui apabila seseorang pelajar bergiat dalam kokurikulum. Sebagai cont
ohnya, ada pelajar yang tidak mengetahui kelebihan yang ada pada dirinya, tetapi setelah menyert
ai kegiatan kokurikulum, bakatnya terserlah dan terus bergiat dalam acara yang diminati, yang ak
hirnya menjadi juara di kelabnya. Dengan ini, pelajar itu akan berpeluang untuk mewakili kelabn
ya untuk bertanding pada peringkat sekolah. Secara tidak langsung, kejayaan
pada peringkat sekolah ini akan membawa pelajar ini untuk mewakili daerah, negeri, dan kemudi
annya negara.

Kesimpulannya, pihak sekolah hendaklah memainkan peranan supaya pelajar bergiat cergas
dalam kegiatan kokurikulum. Hal ini demikian kerana kegiatan kokurikulum ini memberikan pelu
ang kepada para pelajar untuk menjadi lebih giat dan cergas. Selain itu, kerjasama daripada semu
a pihak terutamanya ibu bapa harus diperkukuh supaya segala aktiviti yang dirancang dapat dilak
sanakan. Pepatah Melayu mengatakan bahawa hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dice
cah. Oleh itu, semua pelajar digalakkan mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum supaya
pelajar yang berdaya saing, berketerampilan, kreatif dan inovatif dapat dihasilkan.