Anda di halaman 1dari 12

Kecerdasan emosional

Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas


kecerdasan emosional (EI) menggambarkan kemampuan ,
keupayaan, kemahiran atau, dalam kes EI model sifat, yang dirasakan besar
kemampuan diri untuk mengenalpasti, menilai, mengurus dan
mengendalikan emosidari seseorang diri sendiri , orang lain,
dan kumpulan .
[1]
model yang berbeza-beza telah dicadangkan untuk definisi EI
dan ada ketidaksepakatan mengenai bagaimana istilah tersebut harus
digunakan.
[2]
Walaupun perbezaan pendapat ini, yang seringkali sangat teknikal,
kemampuan dan sifat EI EI model (tetapi bukan campuran model) menikmati
sokongan dalam sastera dan mempunyai aplikasi yang berjaya di domain yang
berbeza.
Akar awal kecerdasan emosional boleh ditelusuri ke Darwin kerja 'tentang
pentingnya ekspresi emosional untuk kelangsungan hidup dan adaptasi
kedua.
[3]
Pada tahun 1900-an, walaupun definisi
tradisional perisikanmenekankan aspek kognitif seperti memori dan penyelesaian
masalah , berpengaruh beberapa penyelidik di bidang perisikan kajian mulai
menyedari pentingnya aspek non-kognitif. Contohnya, pada tahun 1920, EL
Thorndike menggunakan istilah kecerdasan sosial untuk menerangkan
pemahaman dan kemahiran menguruskan orang lain.
[4]

Begitu juga, pada tahun 1940 David Wechsler menggambarkan pengaruh faktor-
faktor non-berfikir tentang perilaku cerdas, dan lebih jauh berpendapat bahawa
model kita tentang kecerdasan tidak akan lengkap sehingga kami hanya dapat
menjelaskan faktor-faktor ini.
[3]
Pada tahun 1983, Howard Gardner 's Frames
mind: The Theory of Multiple Intelligences
[5]
memperkenalkan idea
tentang kecerdasan ganda yang meliputi kedua-dua kecerdasan
interpersonal (kemampuan untuk memahami niat, motivasi dan keinginan orang
lain) dankecerdasan intrapersonal (kemampuan untuk memahami diri sendiri,
untuk menghargai perasaan satu , ketakutan dan motivasi). Dalam Pandangan
Gardner, jenis kecerdasan tradisional, seperti IQ , gagal sepenuhnya
menjelaskan keupayaan kognitif.
[6]
Jadi, walaupun nama-nama yang diberikan
kepada konsep bervariasi, ada suatu kepercayaan umum bahawa definisi
kecerdasan tradisional yang kurang dalam kemampuan untuk sepenuhnya
menjelaskan keputusan prestasi.
Penggunaan pertama emosional "kecerdasan istilah" biasanya dihubungkan
dengan yang doktor tesis Payne Wayne, Sebuah Kajian Emosi: Membangunkan
Emotional Intelligence dari 1985.
[7]
Namun, sebelum ini, emosional "kecerdasan
istilah" muncul di Leuner ( 1966). Greenspan (1989) juga mengemukakan model
EI, diikuti oleh Salovey dan Mayer (1990), dan Goleman (1995). Perbezaan
antara sifat kecerdasan emosional dan kemampuan kecerdasan emosional
diperkenalkan pada tahun 2000.
[8]

Sebagai akibat dari pengakuan tumbuh oleh para profesional dari kepentingan
dan relevan keputusan emosi untuk bekerja,
[9]
kajian pada topik terus
mendapatkan momentum, tetapi tidak sampai penerbitan Daniel Goleman s
'penjual terbaik Emotional Intelligence : Kenapa Ini Bisa Matter More Than
IQ bahawa istilah tersebut menjadi popular secara meluas.
[10]
Gibbs '1995
Nancy Sisa rencana majalah diserlahkan buku Goleman dan yang pertama
dalam serangkaian perhatian media utama di KTI.
Isi
[hide]
1 Mendefinisikan kecerdasan emosional
o 1.1-kemampuan berdasarkan model
1.1.1 Pengukuran dari model berasaskan kemampuan
o 1,2 Campuran model EI
1.2.1 Pengukuran dari Kompetensi Emosional (Goleman) model
1.2.2 Bar-On Model Sosial Emotional-Intelligence (ESI)
1.2.3 Pengukuran Model ESI
o 1,3 ciri model ini KTI
1.3.1 Pengukuran dari sifat model EI
2 Alexythymia dan EI
3 Kritikan terhadap teori asas EI
o 3,1 EI tidak boleh diiktiraf sebagai bentuk kecerdasan
o 3,2 EI tidak memiliki nilai prediktif substansial
4 kritikan tentang isu-isu pengukuran
o berdasarkan saiz 4,1 Kemampuan mengukur kesesuaian, bukan kemampuan
o berdasarkan langkah-langkah Kemampuan 4,2 mengukur pengetahuan (bukan
kemampuan yang sebenarnya)
o Cukup laporan tindakan 4,3 terdedah untuk berpura-pura baik
o 4,4 Invois kekuatan ramalan EI terlalu ekstrim
o 4,5 EI, IQ dan prestasi kerja
5 Lihat juga
6 Nota dan rujukan
7 Pautan luar
[ sunting ]Mendefinisikan kecerdasan emosional
Substansial ada ketidaksepakatan mengenai definisi EI, berhubung dengan
kedua-dua terminologi danoperationalizations . Ada banyak kebingungan
mengenai arti sebenarnya dari membina. Definisi sangat bervariasi, dan
Gelanggang berkembang pesat, yang penyelidik terus-menerus bahkan menilai
kembali definisi mereka sendiri construct. Pada saat ini, ada tiga model utama EI:
Kemampuan model EI
Campuran model EI
Sifat model EI
[ sunting ]The model berasaskan kemampuan
Salovey dan konsepsi Mayer EI berusaha untuk mendefinisikan EI dalam batas-
batas kriteria standard untuk perisikan baru. Setelah kajian mereka terus, definisi
awal mereka EI disemak menjadi "Kemampuan untuk merasakan emosi,
menyepadukan emosi untuk memudahkan berfikir, memahami emosi dan
menetapkan emosi untuk meningkatkan pertumbuhan peribadi."
Kemampuan model berdasarkan pandangan emosi sebagai sumber maklumat
yang berguna membantu seseorang untuk memahami dan
menavigasi persekitaran sosial .
[11]
Model ini mencadangkan bahawa individu
berbeza-beza dalam kemampuan mereka untuk memproses maklumat yang
bersifat emosional dan kemampuan mereka untuk berkaitan emosional
pemprosesan yang lebih luas kognisi . Kemampuan ini dipandang
memanifestasikan dirinya dalam perilaku adaptif tertentu. Tuntutan model yang
EI merangkumi empat jenis kemampuan:
1. Menyedari emosi - keupayaan untuk mengesan dan
menyelesaikan emosi di wajah, gambar, suara,
danbudaya artifak -termasuk kemampuan untuk
mengenalpasti satu emosi sendiri. Menyedari emosi
merupakan aspek dasar dari kecerdasan emosional,
kerana membuat semua pemprosesan maklumat
lain emosional mungkin.
2. Menggunakan emosi - keupayaan untuk
memanfaatkan emosi untuk memudahkan pelbagai
kegiatan kognitif, seperti berfikir dan penyelesaian
masalah. Orang itu cerdas secara emosional dapat
memanfaatkan sepenuhnya atas nya
berubah mood untuk tugas paling cocok di tangan.
3. Memahami emosi - keupayaan untuk memahami
bahasa emosi dan untuk menghargai hubungan
rumit antara emosi. Sebagai contoh, pemahaman
emosi meliputi kemampuan untuk menjadi sensitif
terhadap variasi-variasi kecil antara emosi, dan
kemampuan untuk mengenali dan menggambarkan
bagaimana emosi berkembang dari masa ke masa.
4. Menguruskan emosi - keupayaan untuk menetapkan
emosi dalam diri kita dan orang lain. Oleh kerana itu,
orang yang cerdas secara emosional dapat
memanfaatkan emosi, bahkan yang negatif, dan
menetapkan mereka untuk mencapai tujuan
dimaksud.
The model berasaskan kemampuan telah dikritik dalam penelitian untuk
kekurangan wajah dan validitas prediktif di tempat kerja.
[12]

[ sunting ]Pengukuran dari model berasaskan kemampuan
model EI yang berbeza menyebabkan pembangunan pelbagai instrumen
untuk penilaian yang membangun.Sementara beberapa langkah-langkah ini
mungkin tumpang tindih, penyelidik sebahagian besar bersetuju bahawa mereka
tekan sedikit berbeza pembinaan. Ukuran saat Mayer dan yang model Salovey
EI, yang Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT)
didasarkan pada serangkaian penyelesaian item berasaskan masalah
emosi.
[11]
Sesuai dengan model tuntutan EI sebagai taip kecerdasan, ujian ini
dimodelkan pada kemampuan berasaskan ujian IQ . Dengan menguji
kemampuan seseorang pada setiap daripada empat cabang kecerdasan
emosional, menghasilkan skor untuk masing-masing cabang serta nilai total.
Pusat kepada cabang-model empat adalah idea bahawa EI memerlukan
penyelarasan untuk norma-norma sosial. Oleh kerana itu, MSCEIT ini undian
secara konsensus , dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan quality tumpang
tindih antara individu sebuah jawaban dan yang disediakan oleh sampel
responden di seluruh dunia.MSCEIT juga boleh menjadi ahli-mencetak, sehingga
jumlah tumpang tindih dikira antara individu sebuah jawaban dan yang
disediakan oleh sekumpulan 21 penyelidik emosi .
[11]

Walaupun dinaikkan pangkat sebagai uji kemampuan, MSCEIT ini paling tidak
seperti ujian IQ standard dalam item syarikat tidak mempunyai jawapan objektif
yang benar. Di antara masalah lain, konsensus kriteria penilaian bererti bahawa
tidak mungkin untuk membuat item (soalan) bahawa hanya sebahagian kecil
responden dapat menyelesaikan, kerana, menurut definisi, jawapan yang
dianggap emosional "cerdas" hanya jika majoriti sampel disokong mereka . Ini
dan masalah serupa lain telah membuat para ahli mempersoalkan kemampuan
kognitif definisi EI sebagai kecerdasan sebenar.
Dalam sebuah kajian oleh Fllesdal,
[13]
keputusan ujian MSCEIT dari 111
pemimpin perniagaan berbanding dengan bagaimana pekerja mereka dihuraikan
pemimpin mereka. Dijumpai bahawa tidak ada korelasi antara hasil test seorang
pemimpin dan bagaimana ia dinilai oleh pekerja, berkaitan dengan empati,
kemampuan untuk memotivasi, dan keberkesanan pemimpin. Fllesdal juga
mengkritik syarikat Multi-Kanada Sistem Kesihatan, yang mengurus uji
MSCEIT. Ujian ini mengandungi 141 soalan tapi itu dijumpai selepas penerbitan
menguji bahawa 19 ini tidak memberikan jawapan yang diharapkan. Hal ini telah
membuat Multi-Sistem Kesihatan untuk menghapuskan jawaban atas 19 soalan
sebelum mencetak, tetapi tanpa menyatakan ini secara rasmi.
[ sunting ]Campuran model EI
Model yang diperkenalkan oleh Daniel Goleman
14] [
berfokus pada EI sebagai
pelbagai kompetensi dan kemahiran yang kepimpinan prestasi drive. yang model
Goleman menghuraikan empat EI utama pembinaan:
[1]

1. Kesedaran diri - kemampuan untuk membaca emosi
dan mengenali satu kesannya apabila
menggunakanintuisi untuk menuntun keputusan.
2. Self-pengurusan - melibatkan emosi yang
mengendalikan dan dorongan dan menyesuaikan
diri dengan perubahan situasi.
3. kesedaran Sosial - kemampuan untuk merasakan,
memahami, dan bertindak balas terhadap 'emosi
orang lain, sambil memahami rangkaian sosial .
4. Hubungan pengurusan - kemampuan untuk
menginspirasi, pengaruh, dan mengembangkan
orang lain, sambilmenguruskan konflik .
Goleman merangkumi seperangkat kompetensi emosional dalam setiap
membina EI. kompetensi emosional tidak bawaan bakat, tapi belajar kemampuan
lebih yang harus dikerjakan dan boleh dikembangkan untuk mencapai prestasi
yang luar biasa.
[1]
Goleman berpendapat bahawa individu dilahirkan dengan
kecerdasan emosi umum yang menentukan potensi mereka untuk mempelajari
kompetensi emosional.
[15 ]
's Model Goleman EI telah dikritik dalam sastera
kajian sebagai sekadar " psikologi pop "(Mayer, Roberts, & Barsade, 2008).
[ sunting ]Pengukuran Kompetensi Emosional (Goleman) model
Dua alat pengukuran diasaskan pada model Goleman:
1. The Kompetensi Emosional Inventory (eci), yang
diciptakan pada tahun 1999, dan Emotional dan
Sosial Kompetensi Persediaan (ESCI), yang
diciptakan pada tahun 2007.
2. The Emotional Intelligence Appraisal, yang
diciptakan pada tahun 2001 dan yang boleh diambil
sebagai laporan-diri atau membuat penilaian 360
darjah.
[16]

[ sunting ]Bar-On Model Sosial Emotional-Intelligence (ESI)
Bar-On
[3]
mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai peduli dengan
berkesan pemahaman diri sendiri dan orang lain, berkaitan baik dengan orang-
orang, dan menyesuaikan diri dan mengatasi dengan lingkungan sekitarnya
menjadi lebih berjaya dalam berurusan dengan tuntutan persekitaran.
[17]
Bar-On
berpendapat bahawa EI berkembang dari masa ke masa dan yang boleh
dipertingkatkan melalui latihan, program, dan terapi.
[3]
Bar-On hipotesis bahawa
orang-orang yang lebih tinggi daripada rata-rata Persamaan pada umumnya
lebih berjaya dalam memenuhi tuntutan persekitaran dan tekanan. Ia juga
mencatatkan bahawa kekurangan di KTI boleh bererti kurangnya kejayaan dan
kewujudan masalah emosional. Masalah dalam menghadapi persekitaran
seseorang yang berfikir, oleh Bar-On, menjadi sangat umum di kalangan orang-
orang kurang dalam sub-skala ujian realiti, penyelesaian masalah, stres toleransi,
dan kawalan impuls. Secara umum, Bar-On menganggap kecerdasan emosional
dan kecerdasan kognitif untuk memberikan sumbangan yang sama untuk
seseorangkecerdasan umum , yang kemudian menawarkan penunjuk seseorang
potensi untuk berjaya dalam hidup.
3 []
Namun, keraguan telah dinyatakan tentang
model dalam sastera penyelidikan (khususnya tentang kesahihan laporan diri
sebagai indeks kecerdasan emosional).
[18]

[ sunting ]Pengukuran Model ESI
Bar-On Emosi Quotient Inventory (EQ-i), adalah ukuran laporan diri EI
dibangunkan sebagai ukuran emosi dan perilaku sosial yang kompeten yang
memberikan anggaran kecerdasan seseorang emosional dan sosial. The EQ-i
tidak dimaksudkan untuk mengukur sifat-sifat keperibadian atau kapasiti kognitif,
melainkan kemampuan mental untuk berjaya dalam menangani tuntutan
persekitaran dan tekanan.
[3]
Seratus tiga puluh tiga item (soalan atau faktor)
yang digunakan untuk mendapatkan total EQ (Total Emotional Quotient) dan
untuk menghasilkan lima nilai skala komposit, sesuai dengan lima komponen
utama Bar-On Model. Sebuah sekatan model ini adalah bahawa tuntutan untuk
mengukur beberapa jenis kemampuan diri melalui item-laporan (untuk
perbincangan, lihat Matthews, Zeidner, & Roberts, 2001). The EQ-i telah dijumpai
menjadi sangat rentan terhadap berpura-pura (Hari & Carroll 2008; Grubb &
McDaniel, 2007).
[ sunting ]sifat model ini KTI
Petrides dan rakan
[19]
(lihat juga Petrides, 2009) mencadangkan perbezaan
konseptual di antara model berdasarkan kemampuan dan sifat model
berdasarkan EI.
[8]
Ciri EI adalah "sebuah konstelasi diri emosi-persepsi yang
terletak di tingkat yang lebih rendah keperibadian ". Dalam istilah awam, sifat EI
merujuk pada diri individu-persepsi dari kemampuan emosional mereka. Buat
halaman ini EI meliputi kecenderungan perilaku dan kemampuan diri dirasakan,
dan diukur dengan laporan diri , sebagai lawan kemampuan berasaskan model
yang merujuk pada kemampuan yang sebenarnya, yang telah terbukti sangat
tahan terhadap pengukuran saintifik. Sifat EI harus diselidiki
dalam keperibadian rangka.
[20]
Sebuah label alternatif untuk membina sama sifat
emosional keberkesanan diri.
Model EI sifat umum dan subsumes itu Goleman dan Bar-On Model yang
dibincangkan di atas. Konseptualisasi EI sebagai suatu ciri kepribadian yang
mengarah pada pembangunan yang berada di luar taksonomi keupayaan kognitif
manusia. Ini merupakan perbezaan penting dalam sebanyak itu dikenakan
langsung pada operasionalisasi yang membina dan teori-teori dan hipotesis yang
dirumuskan tentang hal itu.
[8]

[ sunting ]Pengukuran dari sifat model EI
Ada banyak laporan diri saiz EI,
[21]
termasuk EQ-i, Swinburne University
Emotional Intelligence Test (SUEIT), yang Schu model EI, tidak ada yang menilai
kecerdasan, kemampuan, atau kemahiran (sebagai penulis mereka sering
mendakwa ), melainkan, mereka adalah langkah-langkah terhad sifat kecerdasan
emosional (Petrides, Furnham, & Mavroveli, 2007). Salah satu yang lebih
menyeluruh dan luas kajian tindakan ini adalah membangun Ciri Emotional
Intelligence Questionnaire (TEIQue), yang merupakan ukuran terbuka-akses
yang secara khusus direka untuk mengukur membina secara menyeluruh dan
sekarang terdapat dalam banyak bahasa.
The TEIQue memberikan operasionalisasi untuk Petrides dan 'model rakan yang
conceptualizes EI dalam hal kepribadian.
[22]
Ujian meliputi 15 sub-skala diadakan
di bawah empat faktor: Well-Being , Self-Control , Alami, dan keramahan . Sifat
psikometri dari TEIQue diselidiki dalam penelitian pada populasi berbahasa
Perancis, di mana dilaporkan bahawa TEIQue skor yang global terdistribusi
normal dan dapat diandalkan .
[23]

Para penyelidik juga mendapati TEIQue skor yang tidak berkaitan dengan
penalaran nonverbal ( 's matriks Raven), yang mereka ditafsirkan sebagai
sokongan untuk paparan ciri keperibadian EI (sebagai lawan dari bentuk
kecerdasan). Seperti yang diharapkan, TEIQue skor yang positif berkaitan
dengan beberapa ciri keperibadian Big
Five ( extraversion , keramahan , keterbukaan , kesedaran ) serta berbanding
terbalik dengan orang lain (aleksitimia , neurotisisme ). Sejumlah kajian genetik
kuantitatif telah dilakukan dalam model EI sifat, yang telah menunjukkan kesan
genetik yang signifikan dan heritabilitas untuk semua sifat EI skor.
[24]
.
[ sunting ]Alexythymia dan EI
Alexythymia dari kata Greek "" (Lexis) dan "" (thumos) (harfiah
"kurangnya kata-kata untuk emosi") adalah istilah yang dicipta oleh Peter Sifneos
pada tahun 1973
[25]

[26]
untuk menggambarkan orang-orang yang
tampaknya kekurangan dalam pengertian, syarat, atau menggambarkan emosi
mereka. Dilihat sebagai spektrum antara dan rendah EI quality, aleksitimia
construct sangat berbanding terbalik dengan EI, mewakili lebih rendah
liputan.
[27]
individu tahap yang aleksitimia dapat diukur dengan diri-
skor kuesioner seperti Toronto Alexythymia Skala (TAS- 20) atau Bermond-Vorst
Alexythymia Questionnaire (BVAQ)
[28]
atau oleh pemerhati undian tindakan
seperti Observer Alexythymia Skala (OAS).
[ sunting ]Kritik terhadap landasan teori EI
[ sunting ]EI tidak boleh diiktiraf sebagai bentuk kecerdasan
kerja awal Goleman telah dikritik kerana andaian dari awal bahawa EI adalah taip
kecerdasan. Eysenck (2000)
[29]
menulis itu keterangan Goleman EI mengandungi
andaian tentang kecerdasan secara umum, dan bahkan berjalan bertentangan
dengan apa yang penyelidik telah datang ke satu ketika mempelajari jenis
kecerdasan:
"[Goleman] contoh lebih jelas daripada kebanyakan Absurditas mendasar
kecenderungan untuk kelas hampir semua jenis perilaku sebagai satu 'perisikan'
... Jika kecerdasan emosional define kemampuan'''lima', kita akan mengharapkan
beberapa bukti bahawa mereka sangat berkorelasi; Goleman mengakui bahawa
mereka mungkin sangat tidak berkorelasi, dan dalam hal apapun jika kita tidak
boleh mengukur mereka, bagaimana kita tahu mereka berkaitan Jadi semua teori
dibina di atas pasir?: tidak ada asas sains. "
Begitu juga, Locke (2005)
[30]
mendakwa bahawa konsep EI ini sendiri
merupakan salah tafsir dari membina perisikan, dan ia menawarkan tafsiran
alternatif: tidak lain bentuk atau jenis kecerdasan, tetapi kecerdasan-kemampuan
untuk memahami abstraksi -diterapkan ke domain kehidupan tertentu: emosi. Dia
menyarankan Konsep harus kembali-label dan disebut sebagai sebuah
ketrampilan.
Inti dari kritikan ini adalah bahawa kajian sains bergantung pada sah dan
konsisten membangun pemanfaatan, dan bahawa sebelum diperkenalkannya
istilah EI, psikolog telah membina teori perbezaan antara faktor-faktor seperti
kemampuan dan prestasi, kemahiran dan kebiasaan, sikap dan nilai-nilai, dan
sifat-sifat keperibadian dan keadaan emosional.
[31]
Istilah ini EI dipandang oleh
beberapa sebagai mempunyai digabungkan dan digabungkan diterima konsep
dan definisi.
[ sunting ]KTI tidak memiliki nilai prediktif substansial
Landy (2005)
[32]
telah mendakwa bahawa beberapa tambahan kajian kesahan
dilakukan pada EI telah menunjukkan bahawa menambah sedikit atau tidak ada
penjelasan atau ramalan dari beberapa hasil yang umum (terutama akademik
dan bekerja berjaya). Landy mencadangkan bahawa alasan beberapa kajian
telah menemui sebuah peningkatan kecil di validitas prediktif pada kenyataannya
merupakan metodologi -penuh pertimbangan kesalahan dari penjelasan
alternatif:
"EI dibandingkan dan dikontraskan dengan ukuran kecerdasan abstrak tapi tidak
dengan ukuran keperibadian, atau dengan mengukur keperibadian tetapi tidak
dengan ukuran kecerdasan akademik."Landy (2005)
Sesuai dengan saran ini, penyelidik lain telah menyuarakan keprihatinan
mengenai sejauh mana diri-laporan EI tindakan berkorelasi dengan dimensi
keperibadian ditubuhkan. Secara umum, laporan EI diri langkah-langkah dan
tindakan keperibadian telah dikatakan konvergen kerana keduanya bertujuan
untuk mengukur sifat-sifat, dan kerana keduanya diukur dalam bentuk laporan-
diri.
[33]
Secara khusus, tampak ada dua dimensi dari Besar limayang menonjol
sebagai yang paling berkaitan dengan diri-laporan EI -
neurotisisme dan extraversion . Secara khusus, neurotisisme telah dikatakan
berkaitan dengan emosi negatif dan kecemasan . Intuitif, individu skor tinggi pada
neurotisisme, cenderung skor rendah diri-laporan EI tindakan.
[33]

Interpretasi dari korelasi antara KTI dan kuesioner kepribadian telah berubah-
ubah, dengan pandangan EI-sifat yang kembali intrprets EI sebagai kumpulan
watak kepribadian yang menonjol dalam sastera sains.
[34]

[35]

[36]

[ sunting ]Kritik tentang masalah-masalah pengukuran
[ sunting ]Kemampuan tindakan berdasarkan mengukur
kesesuaian, bukan kemampuan
Salah satu kritikan terhadap karya Mayer dan Salovey berasal dari sebuah kajian
oleh Roberts et al. (2001),
[37]
yang menunjukkan bahawa EI, yang diukur oleh
MSCEIT tersebut, hanya boleh mengukur kesesuaian. Hujah ini berakar dalam
menggunakan MSCEIT tentang penilaian berasaskan konsensus, dan fakta
bahawa skor MSCEIT adalah negatif diedarkan (yang bermaksud bahawa skor
yang membezakan antara orang-orang dengan EI rendah lebih baik daripada
orang-orang dengan EI quality).
[ sunting ]Kemampuan mengukur tindakan berasaskan
pengetahuan (bukan kemampuan yang sebenarnya)
kritik lebih banyak telah ditawarkan oleh Brody (2004),
[38]
yang menyatakan
bahawa tidak seperti ujian kemampuan kognitif, yang MSCEIT "ujian
pengetahuan mengenai emosi tapi belum tentu kemampuan untuk melakukan
tugas-tugas yang berkaitan dengan pengetahuan yang dinilai". Hujah utamanya
adalah bahawa walaupun seseorang tahu bagaimana ia harus bersikap dalam
situasi yang sarat emosional, tidak harus mengikuti bahawa dia benar-benar
boleh melakukan perilaku dilaporkan.
[ suntingDiri laporan tindakan]terdedah untuk berpura-pura
baik
Lebih formal disebut memberi respons secara sosial dikehendaki (SDR) berpura-
pura baik ditakrifkan sebagai pola jawapan di mana uji-taker sistematik mewakili
diri mereka sendiri dengan bias positif berlebihan (Paulhus, 2002). bias ini telah
lama dikenali untuk mencemarkan tanggapan atas persediaan keperibadian
(Holtgraves, 2004; McFarland & Ryan, 2000; Peebles & Moore, 1998; Nichols &
Greene, 1997; Zerbe & Paulhus, 1987), bertindak sebagai mediator dari
hubungan antara diri-laporan tindakan (Nichols & Greene, 1997; Gangster et al.,
1983).
Ia telah mengemukakan bahwa respons dengan cara yang dikehendaki adalah
satu set respon, yang merupakan pola respons situasional dan sementara (Pauls
& Crost, 2004; Paulhus, 1991). Hal ini kontras dengan gaya respon, yang
merupakan high sifat seperti lebih jangka panjang. Mengingat konteks beberapa
laporan-diri EI persediaan digunakan dalam (contohnya, tatacara kerja), masalah
set respon dalam senario berisiko tinggi menjadi jelas (Paulhus & Reid, 2001).
Ada beberapa kaedah untuk mengelakkan secara sosial dikehendaki pada
persediaan respons perilaku.Beberapa penyelidik percaya perlu untuk memberi
amaran uji-taker tidak baik palsu sebelum mengambil ujian personaliti
(contohnya, McFarland, 2003). Beberapa persediaan menggunakan skala
validitas untuk menentukan kemungkinan atau konsistensi dari tanggapan dalam
setiap item.
[ suntingTuntutan]untuk kuasa ramalan EI terlalu ekstrim
Landy
[32]
membezakan antara komersial sayap "" dan "sayap akademik" gerakan
EI, perbezaan ini mendasarkan pada kekuatan ramalan EI dugaan seperti yang
dilihat oleh dua arus. Menurut Landy, bekas membuat tuntutan luas pada nilai
diterapkan EI, sedangkan yang kedua adalah cuba untuk memberi amaran
kepada pengguna terhadap tuntutan. Sebagai contoh, Goleman (1998)
menegaskan bahawa "para pemimpin yang paling berkesan sama dalam satu
cara yang penting: mereka semua mempunyai darjat yang tinggi dari apa yang
kemudian dikenali sebagai kecerdasan emosional ... kecerdasan emosional
adalah sine qua non. kepimpinan ". Sebaliknya, Mayer (1999) memberi amaran
"sastera popular implikasi-orang yang sangat cerdas secara emosional
mempunyai kelebihan wajar tanpa pengecualian dalam hidup-muncul terlalu
antusias saat ini dan terbukti dengan standard ilmiah yang masuk akal."
Landy lebih menguatkan hujah ini dengan mencatatkan bahawa data di mana
tuntutan ini berasaskan diadakan di "database milik", yang bererti mereka tidak
sedia untuk penyelidik bebas untuk reanalisis, replikasi, atau
pengesahan.
[32]
Dengan demikian, kredibiliti Penemuan tidak dapat dibuktikan
secara ilmiah, melainkan orang-orang dataset yang dibuat awam dan sedia untuk
analisis bebas.
[ sunting ]EI, IQ dan prestasi kerja
Penelitian EI dan prestasi kerja menunjukkan hasil yang pelbagai: hubungan
positif telah ditemui di beberapa kajian, di lain tidak ada hubungan atau yang
tidak konsisten. Hal ini membuat para penyelidik dan Miners Cote
(2006)
[39]
untuk menawarkan model pampasan antara EI dan IQ, yang
berpendapat bahawa hubungan antara EI dan prestasi kerja menjadi lebih positif
seperti penurunan kecerdasan kognitif, idea pertama kali dicadangkan dalam
konteks pencapaian akademik (Petrides, Frederickson, & Furnham,
2004). Keputusan kajian menyokong bekas model pampasan: pekerja dengan IQ
rendah mendapatkan prestasi tugas yang lebih tinggi dan perilaku warga
organisasi diarahkan pada organisasi, semakin tinggi mereka EI (Emotional
Intelligence).