Anda di halaman 1dari 30

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

1. Bentuk
- sintaksis
- morfologi
- fonologi
Komponen-komponen yang menghubungkan
bunyi atau simbol dengan makna
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Sintaksis
Sistem peraturan yang menentukan
susunan perkataan di dalam ayat.
Contoh :
Ayah memakai kemeja yang berwarna biru.
My father wear a blue shirt.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Morfologi
Peraturan yang menentukan perubahan makna
pada peringkat perkataan yang dimodifikasikan
dengan imbuhan dan dengan morfem-morfem
yang lain seperti kata majmuk.
Contoh : kerja, pekerja, pekerjaan, mengerjakan
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Fonologi
Peraturan yang menentukan bunyi-bunyi yang
boleh diletakkan bersama-sama dan juga
tempat dimana bunyi itu boleh dihadirkan.

Contoh: pulau khamis petang


laut hamis pedang
rumah - lumah
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Fonem
Unit paling kecil dalam pertuturan.
Unit terkecil dalam bahasa yang tidak
mempunyai makna tetapi boleh mengubah
makna

Contoh: huruf s , k , g – tak bermakna


saya kaya gaya
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

2. Kandungan (Semantik)
Peraturan yang mengawal makna dan
hubungannya dengan unit-unit makna bagi
membantu pengguna membezakan perkataan
bermakna dengan yang tidak bermakna.
Merakamkan peraturan-peraturan yang
menyentuh tentang makna atau kandungan
perkataan.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Contoh: berjalan, berkenderaan


kereta, van, bas, lori
penuh sesak ramai banyak
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

3. Pragmatik
Satu set peraturan untuk penggunaan bahasa.
Ia berkaitan dengan cara manusia
berkomunikasi. Seperti memulakan dan
menamatkan perbualan. Menguasai peranan,
menyusun ayat, meramalkan keperluan
pendengar dan semuanya ini terjadi secara
spontan dalam komunikasi.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Penggunaan bahasa yang sesuai berdasarkan


suasana serta niat kepada pengguna yang
menguasai aspek ini dipanggil sebagai
kecekapan linguistik.

Ciri-ciri pendengar yang mempengaruhi penutur


ialah jantina, umur, bangsa, stail, dialek, status
sosial serta peranan.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Asas dan Model Pemerolehan Bahasa

1. Fisiologikal
2. Kognitif
3. Psikososial
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

1. Model Psikososial
Model ini melihat komunikasi berlandaskan konteks
sosial.
Perkembangan bahasa dalam kerangka
perkembangan sosial.
Kanak-kanak belajar bahasa kerana ingin berkawan.
Interaksi sosial dan perhubungan menyediakan
kanak-kanak dengan asas untuk memahami dan
memformulasikan kandungan dan bentuk linguistik.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Interaksi dengan persekitaran dikira sebagai


desakan awal untuk mempelajari bahasa.
Tindakbalas pada peringkat early reflexive dan
gerak gerinya menunjukkan bayi mula
berkomunikasi.
Interaksi yang berulang-ulang memahirkan
kebolehan berkomunikasi
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

4 pernyataan utama
1. Language is acquired if and only if the child has a reason to
talk. Herein it is assumed that the child has learned that he
can influence his environment through communication.

2. Language is acquired as a means of acknowledging


already existing communication functions.

3.Language is learned in dynamic social interactions involving


the child and the mature language user in his environment.
The mature language user facilitates this process.

4. The child is an active participant in this transactional


process and must contribute to it by behaving in a way which
allows him to benefit from the adult’s facilitating behavior.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Batasan / Persoalan
1. Bagaimanakah hasrat komunikatif dapat
dihubungkan kepada struktur linguistik ?

2. Bagaimanakah kanak-kanak memperolehi


simbol-simbol untuk rujukan ?
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

2. Model Kognitif / Semantik

Bermula dengan penerbitan Bloom (1970)-


Language Development: Form and Function of
Emerging Grammars.
- Kajian dalam perkembangan bahasa iaitu
makna ujaran kanak-kanak bukannya
sintaksis.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Komponen-Komponen Bahasa
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Morfem
Morfem ialah unit terkecil tatabahasa yang
mempunyai makna.

Terdapat 2 jenis morfem


- morfem terikat
- morfem bebas
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Morfem Terikat

Tidak boleh berdiri sendiri, melainkan


bergabung dengan morfem terikat yang lain
atau morfem bebas.

Contoh: tani, mudi,


Semua imbuhan adalah morfem terikat
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Morfem Bebas ( perkataan )

Morfem yang tidak terikat, boleh berdiri sendiri


sebagai kata akar atau kata dasar.
Boleh memberi makna walaupun satu
sukukata.
Contoh: main, makan, baca, yu