Anda di halaman 1dari 1

Perbandingan antara teori-teori perkembangan bahasa

Model Prinsip Halangan/Limitasi

1. Bahasa dikuasai melalui peniruan, 1. Membuat jangkaan yang salah terhadap


Behavioris pemerolehan bahasa.
galakan dan ransangan.
2. Bahasa dipelajari sebagaimana 2.Tidak dapat menjelaskan tentang
kemahiran-kemahiran lain. fenomena ‘novel poduction’.
3. Ibubapa memberi galakan mengenai
makna bukan struktur bahasa.
4. Kefahaman mendahului penghasilan.
Psikolinguistik 1. Kemahiran berbahasa ada pada 1. Apakah peranan input bahasa ?
manusia sejak dilahirkan. 2. Bagaimana dengan komponen
2. ‘Language Acquisition Device’ (LAD) bahasa
Pendedahan. yang lain selain dari sintaksis ?

Semantik- 1. Makna mendahului struktur (Fillmore) 1. Apakah peranan input bahasa ?


kognitif 2. Satu ungkapan membawa berbagai 2. Hubungan antara kognitif dan
maksud (Bloom) bahasa
3. Kognitif mendahului bahasa (Piaget) sangat kompleks.

Pragmatik- 1. Keperluan berkomunikasi mendahului 1. Bagaimana menjelaskan mengenai


interaksionis struktur bahasa. struktur yang lebih spesifik ?
2. Ibubapa mengubahsuai bahasa untuk
anak.