Anda di halaman 1dari 27

KEMAHIRAN

ASAS
KAUNSELING
1 EDU3107/2014
Mendefinisikan
Masalah
Menjelaskan
Jangkaan Murid
Membuat Penerokaan
Tentang Usaha Murid
Untuk Menyelesaikan
Masalah
Membuat Penerokaan
Tentang usaha
Baharu Murid Ke arah
Penyelesaian
Masalah
Memperoleh
Komitmen Murid
Untuk Mencuba Satu
Cara Penyelesaian
Yang Telah
Dikenalpasti
Menamatkan
Kaunseling
2
EDU3107/2014
Guru bnk perlu membina hubungan
dengan murid.
Guru bnk harus berusaha membina
hubungan profesional bertujuan
mewujudkan suasana kondusif untuk
perjalananan sesi seterusnya.
3
EDU3107/2014
Antara cara yang disyorkan ialah:
Menyambut murid di pintu bilik dengan
senyuman manis & mesra
Persilakan murid ke tempat duduk
sebelum guru bnk duduk
Mulakan sesi dengan isu-isu yang selamat
seperti:
Apa khabar?
Sudah makan?
4
EDU3107/2014
Selepas itu, bermula penstrukturan sesi
Penstrukturan sesi melibatkan penjelasan
perkara-perkara:
Maksud kaunseling
Tempoh masa sesi
Bilangan sesi
Peranan murid & kaunselor
Kerahsiaan bersyarat
5
EDU3107/2014
Panduan mendefinisikan masalah murid-
murid :
Tanya murid apakah matlamat & objektif
yang ingin dicapai melalui sesi.
Galakkan murid-murid menceritakan
tentang perkara yang ingin dikongsi. Tidak
perlu menapis apa yang diujarkan.
Biarkan murid-murid bercakap & jangan
mencelah. Elakkan daripada membuat
hukuman peribadi terhadap isu yang
diceritakan.
6
EDU3107/2014
Maklumkan sama ada mereka mampu
memenuhi jangkaan murid.
Misalnya, kurang realistik sekiranya murid
@ ibu bapa mengharapkan rakan sekelas
ditukarkan sekolah kerana berlakunya
konflik idea berhubung dengan projek
kumpulan.
Maklumkan jenis perkhidmatan bnk yang
ditawarkan.
7
EDU3107/2014
Sebagai usaha mendorong murid-murid membuat penerokaan
yang lebih mendalam hal berikut boleh dilakukan:
1. Menggunakan kemahiran asas kaunseling seperti:
kemahiran melayan & mendengar; kemahiran
menginteprestasi tingkahlaku bukan lisan; kemahiran
memberi tindakbalas; kemahiran mengenalpasti masalah &
kemahiran melaksanakan intervensi.
2. Memberi fokus kepada tingkahlaku, bukannya aspek fizikal
@ peribadi murid.
3. Bersifat objektif & tidak menghukum.
4. Tunjukkan minat ingin membantu murid.
5. Elakkan berlakunya konflik dengan murid.
6. Bantu murid memikirkan alternatif penyelesaian, bukan tidak
memberi apa jua cadangan.
8
EDU3107/2014
Libatkan murid dalam sesi sumbangsaran agar
dapat meneroka & menjana seberapa banyak
alternatif penyelesaian.
Penapisan idea ditunda sehingga senarai baharu
tersebut lengkap dan mereka kehausan idea.
Lukis seberapa banyak bulatan pada helaian
kertas, minta murid mengisi setiap bulatan dengan
satu idea.
Guru bnk boleh mulakan sebagai pemangkin.
Apabila sudah lengkap, murid akan menilai setiap
alternatif yang terkandung untuk mengenalpasti
kejayaan yang dijangkakan demi menyelesaikan
masalah.
9
EDU3107/2014
Merujuk kepada senarai alternatif baharu
dihasilkan, murid akan memilih satu cara
penyelesaian, kemudiaan berjanji akan
memberikan komitmen untuk mencubanya
dalam tempoh masa yang ditetapkan
bersama guru bnk.
Soalnya, kenapa murid perlu memilih cara
penyelesaian untuk dicuba
Antara jawapannya ialah:
10
EDU3107/2014
Mereka sahaja yang
paling jelas dengan
keadaan sebenar;
Kadangkala murid
enggan @ tidak berupaya
menceritakan mengenai
situasi sebenar ataupun
punca isu yang timbul.
Sekiranya guru bnk yang
memutuskan tentang
alternatif penyelesaian,
sudah tentu akan
membawa kepada akibat
buruk.
Berikan murid peluang untuk
melatih diri dalam proses
membuat keputusan. Melalui
latihan sedemikian, murid
dapat meningkatkan lagi
kemahiran membuat keputusan
dalam situasi lain.

Setelah mencuba cara
penyelesaian pilihan masing-
masing, mereka dikehendaki
melaporkan hasil percubaan
tadi dalam sesi yang berikutan.
Akhirnya, mereka akan membuat
keputusan cara penyelesaian
yang paling berkesan untuk
menyelesaikan masalah yang
sedang dihadapi.
11
EDU3107/2014
Apabila murid sudah berjaya untuk
menangani masalah yang timbul, maka
tiba masanya untuk menamatkan sesi.
Secara tuntasnya, murid telah mencapai
pertumbuhan kendiri & matlamat
kaunseling tercapai.
Untuk menamatkan sesi, perkara-perkara
berikut boleh dilakukan:
12
EDU3107/2014
Merumus apa yang
telah berlaku semasa
sesi.
Cth: keputusan murid,
alternatif
penyelesaian yang
dipilih, keupayaan
murid untuk mengurus
hidup selanjutnya dll.

Mendapatkan
persetujuan murid
untuk menamatkan
sesi

Merancang untuk
tindakan susulan (jika
perlu)
13
EDU3107/2014
Cara Melayan Kanak-Kanak:
Antara ciri tingkahlaku yang menunjukkan kemahiran melayan
ialah: SHOVELER
S ( Face the Other Squarely ): Pandang terus ke arah
murid
H ( Head Nods ) : Anggukan kepala
O ( Adopt an Open Posture ) : Kedudukan badan yang
terbuka
V ( Verbal Following): Pengesanan secara terbuka
E (Speech ): Percakapan
L ( Lean toward the Other ): Condong badan ke depan
E ( Make Eye Contact ): Kontek mata
R ( Be relatively Relaxed ): Berada dalam kaeadaan
releks
14 EDU3107/2014
Cara Mendengar Secara Aktif:
MENDENGAR dalam bahasa Cina terdiri daripada :
telinga (pada sebelah kiri),
anda (sebelah kanan atas)
diikuti dengan mata, Perhatian yang tidak berbelah
bagi dan jantung.


Ini bermaksud:
Kita hendaklah mendengar dengan menggunakan
kedua-dua telinga, melihat dan mengekalkan kontek
mata, memberi perhatian sepenuhnya dan bersifat
empati.

15 EDU3107/2014
1. Memahami klien sebelum berusaha untuk difahami.
Tidak bercakap tetapi mendengar. Kumpul sebelum
bekalkan maklumat yang diingini oleh murid
berkenaan.
2. Bersifat tidak menghukum. Mendengar secara
empati dengan penerimaan positif tanpa syarat.
3. Berikan tumpuan sepenuhnya , teliti , aktif dan
prihatin terhadap kebimbangan murid.
4. Gunakan kesenyapan. Jangan mencelah sewaktu
murid bercakap. Kesenyapan adalah emas.
Kumpul maklumat mengenai situasi yang sedang
dialami oleh murid.
16 EDU3107/2014
KEMAHIRAN ASAS KEMAHIRAN LANJUTAN
Bertujuan untuk memahami
klien dan meliputi soalan
terbuka, parafrasa, refleksi
perasaan, dorongan
minima, meminta
penjelasan, merumus &
menyemak persepsi.
Untuk melicinkan perjalanan
sesi dan merangkumi
penstrukturan serta
mengcungkil.
17
EDU3107/2014
07 % daripada perasaan
disampaikan melalui lisan
38 % disampaikan melalui
nada suara
55 % melalui saluran
bukan lisan
18 EDU3107/2014
Lisan
Nada Suara
Bukan Lisan
EDU3107/2014
19
Mehrabian (1972), mengenalpasti 3
dimensi mentafsir tingkahlaku bukan lisan
iaitu:
Tindakan semulajadi
Perasaan teransang
Sifat dominan
20
EDU3107/2014
Tindakbalas
Semulajadi
Tindakbalas mengikut naluri @ intuisi masing-masing.
Indikator yang melambangkan perasaan gemar @
sebaliknya : kontek mata, sentuhan, condong badan ke
depan .
Perasaan
Terangsang
Perasaan tidak bersifat seksual: Merujuk kepada semangat
yang ditunjukkan melalui nada suara & gerakan fizikal.
Indikator yang melambangkan perasaan terangsang: kontek
mata, pelbagai variasi ekspresi muka, pelbagai variasi nada
suara, condong badan ke depan.
Sifat
Dominan
Imbangan kuasa dalam sesuatu perhubungan.
Menyampaikan maklumat mengenai status, kedudukan &
kepentingan yang relatif @ dipersepsikan.
21
EDU3107/2014
Bagaimana Memberi Tindakbalas Yang Positif:
Memberi motivasi
Memberi galakkan
Mencabar secara positif
Memberi pujian
Anggukan kepala & dorongan minima seperti
um. Hm
Bertanya soalan seperti, jadi, apakah akan
berlaku kemudian?
22 EDU3107/2014
Pendapat lain menyatakan bahawa

konfrontasi,
membuat tafsiran
dan
kemahiran menyokong

terangkum dalam kemahiran tindakbalas.
23
EDU3107/2014
Konfrontasi Digunakan apabila dapat mengesan
ketidakserasian antara percakapan, komunikasi
bukan lisan & perasaan yang diluahkan.
Bertujuan untuk melicinkan proses kaunseling
demi memperoleh alternatif penyelesaian baharu.
Membuat Tafsiran Mengemukakan kepada murid satu perspektif
baharu mengenai masalah yang sedang dialami.
Lebih memahami dan lebih berupaya untuk
menanganinya.
Kemahiran Menyokong Murid perlukan bantuan tambahan dalam bentuk
sokongan agar dapat mengatasi ketakutan @
penentangan terhadap perkhidmatan kaunseling.
24
EDU3107/2014
Antara strategi yang digunakan
ialah:
Tinjauan.
Temubual dengan guru kelas dan
guru mata pelajaran
Ujian ujian piawai
Konferens ibu bapa.
25 EDU3107/2014
Intervensi teraputik berbentuk
pelbagai model:
Perkembangan
Pencegahan
Pemulihan
krisis

26 EDU3107/2014
Sekian, terima kasih.
Ahmad Omar
JIP IPGKDRI
2014
27 EDU3107/2014