Anda di halaman 1dari 26

Intervensi

Kaunseling Kanak-
Kanak
1 EDU3107/2014
Berasal daripada perkataan Greek iaitu: therapeia satu
perkhidmatan,
therapeuo satu kehadiran.
Satu perkhidmatan yang diberikan kepada pesakit / kaedah-
kaedah untuk mengubati penyakit @ masalah tubuh
dsbnya.
Menurut kamus perubatan Mosby (2001), - rawatan
pemulihan terhadap pesakit yang pernah menghidapi
sebarang penyakit dengan tujuan mengembalikan
kefungsian badan secara formal.
Dalam konteks pendidikan kaedah untuk membantu
individu untuk bergerak balas terhadap sesuatu aktiviti @
kemahiran-kemahiran tertentu.


2 EDU3107/2014
Apabila konsep
diaplikasi dalam terapi
sebagai intervensi
kaunseling kanak-kanak,
maka terapi tersebut
dikenali bermain.
Secara pratik, terapi
bermain satu model
pelbagai dimensi yang di
konseptualisasi
berdasarkan konsep-
konsep berikut:
I. Melalui aktiviti main,
murid lebih memahami
dunia ini.
II. Proses ulang-alik
sepanjang kontinum
perkembangan semasa
menjalani terapi
memberi murid
peluang untuk
menemui & meneroka
identiti masing-
masing.
3 EDU3107/2014
iii.Unsur simbolik
berhubung dengan
aktiviti main memberi
peluang mereka untuk
mengkaji serta
menguji pilihan secara
imaginasi.
iv.Kedua-dua ruang
fikizal serta teraputik
dibekalkan melalui
aktiviti bermain.
4 EDU3107/2014
1. Memberi murid peluang
untuk membuat pilihan
sendiri tanpa bergantung
kepada orang lain.
2. Membolehkan mereka
melahirkan perasaan
tidak sedar & bercirikan
fantasi.
3. Membekalkan tempat
yang selamat bagi
mereka meluahkan
perasaan, memperoleh
pemahaman mengenai
situasi mereka.
5 EDU3107/2014
Menghargai murid & melayan
secara murah hati serta hormat-
menghormat.
Mempunyai sifat kecindan &
keupayaan untuk ketawakan diri
sendiri.
Bersikap gemar bermain dan
suka kepada keseronokan.
Beryakinan diri & boleh
dipercayai.
Bersifat terbuka & jujur.
Bersifat menerima.
Sanggup menggunakan main &
metafora sebagai alatan
komunikasi.
Bersifat luwes & berupaya
menangani perkara-perkara
yang samar-samar.
Selesa bersama murid & gemar
berinteraksi dengan mereka.
Berupaya menentukan serta
mengekalkan sempadan
peribadi.
Mempunyai kesedaran diri.
6 EDU3107/2014
Penerokaan peristiwa
@ hubungan
interpersonal yang
mencetus pemikiran &
perasaan kurang
selesa
Bertidak terhadap
alternatif penyelesaian
yang dipilih & terus
mencuba sehingga
berjaya
Luahan perasaan yang
terpendam secara
catharsis
Rasa diterima akibat
hubungan erat yang
terbina
Tahap
1
Tahap
2
Tahap
3
Tahap
4
7 EDU3107/2014
MAINAN MENCIRIKAN
KEHIDUPAN SEBENAR
Contoh:
Pondok anak patung yang
lengkap dengan perabut;
anak patung & pakaian.
MAINAN BERCIRIKAN LUAHAN
PERASAAN AGRESIF
Contoh:
Gari-gari; bola, pistol, damak
& papan damak, dram,
blok, penukul dan
sebagainya.
8 EDU3107/2014
MAINAN BERCIRIKAN LUAHAN
PERASAAN & KREATIVITI
Contoh:
Kapur warna, bekas pasir,
pensel, cat, kertas putih
dan kertas warna, krayon
dan seumpamanya.
9 EDU3107/2014

Bermain dengan anak patung
Bermain dengan boneka
Main pasir
10 EDU3107/2014
Ahli teoris mengganggap bercerita adalah satu
cara yang berkesan untuk membina rapo serta
mengenali murid dengan lebih mesra.
Sewaktu mereka menyampaikan cerita, murid
berkongsi maklumat penting mengenai diri serta
keluarga mereka di samping melahirkan
perasaan yang terpendam.
Dengan yang demikian, guru bnk lebih
memahami konflik murid serta dinamika
keluarga mereka.
Guru bnk juga dapat menyelami perasaan serta
perjuangan murid secara lebih dekat.
11 EDU3107/2014


Laksanakan secara tidak langsung
Lakukan secara kreatif
Bersikap positif
Ajak murid mereka-reka cerita
12 EDU3107/2014

Melegakan daripada perasaan takut
Meneroka pelbagai akibat
Merangsang imaginasi murid
Menyampaikan pengajaran akhlak atau
moral
13 EDU3107/2014
Merupakan satu diagnostik dan kaedah
rehabilitasi yang menggunakan aktiviti melukis,
mewarna, mengecat, fotografi dan tarian untuk
meluahkan perasaan serta menyampaikan
perkara yang diberikan perhatian.
Meningkatkan kesedaran kendiri serta
menyampaikan maklumat tentang peristiwa
yang menimbulkan trauma.
Berkesan untuk murid yang mempunyai bakat
dalam bidang seni.
14 EDU3107/2014
Dimensi Hasil karya Tafsiran
Bentuk:
Saiz &
Kedudukan
Bentuk-bentuk yang amat kecil &
terletak di satu sudut kecil pada
helaian kertas lukisan

Serba kekurangan &
tidak selamat
Bahagian yang
digelapkan
Bahagian muka digelapkan


Matahari digelapkan
Berasa segan akibat akil
baligh (tutupkan jerawat
pada muka)
Kesedihan

Warna Biru gelap
Kuning

Merah
Ketenangan
Kemesraan &
kegembiraan
Kemarahan, penuh
bertenaga

15 EDU3107/2014
Kandungan Pemandangan yang penuh dengan
jantung
Contengan Seperti: Ibu sayang
saya, ibu benci saya

Alat seperti penukul, pisau dan
seumpamanya
Kasih sayang

Tersingkir akibat kasih
sayang dan kemesraan ibu
yang tidak konsisten
Kemarahan atau
perasaan agresif, bersifat
pasif
Kandungan yang
melambangkan
gangguan emosi
Tiada bentuk manusia hanya
mengandungi binatang peliharaan,
rumah, bunga, pokok & matahari


Bahagian tubuh badan yang putusPenggunaan haiwan, makhluk
fantasi, objek bagi mewakli diriBentuk yang bersifat robot & tegar
Hubungan yang
renggang, tidak mesra @
konflik dengan ahli keluarga
@ orang-orang signifikan
yang lain
Gangguan emosi yang
serius.
Personaliti yang tidak
terurus
Menyembunyikan
pemikiran & perasaan
sebenar.
Mempunyai imaginasi
yang tinggi
Tidak luwes
Bersifat amat defensif
16 EDU3107/2014
Dianggap sebagai bentuk seni tertua
digunakan untuk merawat pesakit.
Aristotle menjelaskan bahawa muzik
merupakan tenaga yang dapat
membersihkan emosi
17 EDU3107/2014
Untuk mengurangkan stress, gunakan kaedah
mandi bunyi
Pilih muzik dengan irama perlahan
Ketika muzik sedang dimainkan, biarkan
bunyinya seperti membasahi dan membilas.
Berikan tumpuan kepada pernafasan secara
perlahan & dengan rentak yang sama
Dalam keadaan letih, pilih muzik yang agak
pantas. Boleh diikuti dengan gerak jari, tangan
@ kaki sambil duduk
Untuk mendapatkan keadaan yang tenang,
gunakan muzik alam dalam tempoh 20-25 minit.
18 EDU3107/2014
Merupakan sokongan kepada rawatan
psikologi dengan menggunakan
buku@bahan-bahan bacaan, yang lazimnya
digunakan di luar sesi.
Melibatkan pemilihan bahan bacaan yang
relevan dengan situasi kehidupan klien.
Didasarkan kepada kecenderungan manusia
menyesuaikan diri dengan orang lain melalui
ekspresi dalam kesusasteraan.
EDU3107/2014 19
CERITA PENDEK
Menggambarkan konflik
khusus serta kebimbangan
yang terhasil adalah pilihan
yang terbaik.
Murid mengaitkan diri
dengan watak dan bersifat
empati.
Murid akan lebih
memahami & menangani
konflik sendiri.
BIOGRAFI
Menceritakan bagaimana
murid yang menjadi anak
angkat menangani masalah
yang dihadapi ataupun
menjaga adik yang
dikategorikan sebagai kanak-
kanak khas.
Murid dapat belajar
bagaimana watak mengatasi
konflik, kesukaran dan
seumpamanya.
EDU3107/2014 20
BUKU BANTU-KENDIRI
Skop buku agak luas
motivasi, kemahiran
komunikasi yang berkesan,
kemahiran membuat
keputusan, kemahiran
sosial dll.
Penting untuk guru bnk
untuk kegunaan & rujukan
pada masa depan.
CERITA DONGENG
Digemari kerana dapat
melayani dunia fantasi.
Menceritakan tentang
cara-cara menyelesaikan
masalah hidup imaginasi
mereka.
EDU3107/2014 21
BUKU GAMBAR
Murid amat suka buku
gambar yang
mengandungi sedikit
perkataan tetapi gambar
yang berwarna dan jelas.
Kebanyakkan buku ini
mencerminkan pemikiran
& perasaan murid.
Lazimnya buku tersebut
berasaskan pengalaman
mereka.
EDU3107/2014 22
1. Peringkat mengenal pasti: mengaitkan dirinya
dengan watak @ situasi dalam bahan bacaan.
2. Peringkat pembersihan: berkongsi pemikiran &
perasaan yang sama dengan watak utama.
3. Peringkat celik akal: menyedari tentang kaitan
dirinya dengan watak dalam bahan bacaan @
situasi dirinya dalam bahan serta belajar
mengendalikan isu-isu peribadi secara lebih
efektif

EDU3107/2014 23
1.Bentuk sistem sokongan,
kepercayaan &
keyakinan murid yang
sedang mengalami @
menghadapi sesuatu
isu.
2.Kenal pasti personel lain
di sekolah yang dapat
membantu
melaksanakan terapi.
3.Dapatkan sokongan
daripada ibu bapa @
penjaga.
4.Definisikan isu yang
dihadapi oleh murid &
mengapa guru perlu
membantu murid
menyelesaikannya.
5.Bentuk matlamat yang
dapat membantu murid
mengatasi isu @masalah
yang dihadapi.
EDU3107/2014 24
6.Buat penyelidikan
tentang buku-buku yang
boleh digunakan untuk
sesi.
7.Perkenalkan buku
berkenaan kepada guru-
guru lain agar dapat
digunakan sebagai
bahan untuk aktiviti
bacaan
8.Buat penilaian terhadap
keberkesanan buku
berkenaan terhadap
murid.
EDU3107/2014 25
Sekian,
terima kasih


Ahmad Omar
JIP
IPGKDRI
Terengganu
EDU3107/2014 26