Anda di halaman 1dari 4

Mata pelajaran : Sains

Kelas : 4 Bestari
Tarikh : 17/04/2014
Masa : 08.45 pagi 09.45 pagi
Bil. Murid : 35 orang
Tema/tajuk : Sains Hayat/ Proses Hidup Tumbuhan
Standard Kandungan : Pada akhir pengajaran, murid dapat mempelajari:
5.2 proses fotosintesis
Standard Pembelajaran :
5.2.1 Menyatakan tumbuhan membuat makanan
sendiri dengan menjalankan proses fotosintesis
melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
5.2.2 Menyatakan proses fotosintesis memerlukan
karbon dioksida, air, cahaya matahari dan
klorofil melalui pemerhatian menerusi pelbagai
media.
5.2.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.
Objektif pembelajaran : Di akhir pengajaran:
1. Mengingatkan semula keperluan asas tumbuhan
2. Menyatakn fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanan sendiri
3. Meringkaskan proses fotosintesis melalui lakaran rajah secara kreatif dan inovatif.
Aktiviti P&P :
1. Murid menyenaraikan keperluan tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis
dalam kumpulan
2. Murid menjawab lembaran kerja secara individu

Pengetahuan sedia ada : Murid sudah mengetahui keperluan asas tumbuhan.
Kemahiran Saintifik : KPS meramal, membuat hipotesis, inferens dan
berkomunikasi.
Kemahiran Berfikir : menjana idea, menganalisis, menilai, meramal dan
menghubungkait.

Sikap Saintifik dan Nilai Murni: Bersifat ingin tahu dan menilai secara kendiri tentang
kepentingan proses fotosintesis kepada tumbuhan.
Sumber Bahan Pengajaran & Pembelajaran: Gambar, video, komputer riba, persembahan
slaid, LCD dan lembaran eksperimen.
Pentaksiran/Penilaian P&P: B1 D10E1 Menyatakan tumbuhan membuat makanan
sendiri melalui proses fotosintesis
B2D10E1 Menyatakan apa yang diperlukan oleh
tumbuhan bagi proses fotosintesis


Fasa/masa Kandungan Aktiviti P&P Catatan
Orientasi (5
minit)
Keperluan asas
tumbuhan

Soalan guru:
nyatakan keperluan
asas tumbuhan

apakah yang akan
terjadi pada tumbuhan
jika tiada cahaya
matahari?

1. Guru bertanya kepada pelajar
mengenai eksperimen lepas
iaitu rangsangan tumbuhan.
2. Pelajar memberitahu
keperluan asas tumbuhan.
3. Pelajar disoal untuk
memikirkan apa yang akan
terjadi kepada tumbuhan
apabila ada cahaya matahari?
KB: Menjana idea &
menganalisis

KPS: meramal dan
berkomunikasi


Imaginasi/
pencetusan
idea (10 minit)
Proses fotosintesis

Soalan guru:
apakah yang
1. Guru menunjukkan sehelai
daun hijau.
2. Pelajar memberi respon
semasa ditanya mengenai
KB: menjana idea
dan menilai

KPS: Berkomunikasi
merangsang daun ini
untuk bertumbuh ke
atas?

kenapa daun ini perlu
kearah cahaya
matahari?
pergerakkan daun kearah
cahaya.
3. Guru membimbing pelajar
bahawa tumbuhan
memerlukan cahaya matahari
untuk membuat makanan
sendiri dan proses ini dikenali
sebagai fotosintesis.
4. Guru memberi ideologi
tumbuhan membuat makanan
dengan pelajar ke kantin
sekolah.

dan inferens.

BBM: daun
Perkembangan
/ penstrukturan
semula idea
(20 minit)
Proses fotosintesis

Soalan guru:
melalui video tersebut,
apakah 4 keperluan
tumbuhan untuk
melakukan proses
fotosintesis?
1. Guru menunjukkan video
proses fotosintesis.
2. Pelajar memberikan 4
keperluan tumbuhan untuk
melakukan proses fotosintesis.
3. Dalam kumpulan, pelajar
melabelkan 4 keperluan
tumbuhan untuk menjalankan
proses fotosintesis.
4. Pelajar membentangkan hasil
kumpulan mereka.

KB: menjana idea
KPS: berkomunikasi

BBM: video, paparan
LCD, komputer riba
dan kertas mahjong.

Nilai murni:
bekerjasama
Aplikasi idea
(20 minit)
Lembaran kerja 1. Pelajar diberikan lembaran
kerja.
2. Lembaran kerja haruslah
disiapkan dalam masa 10 minit
dan dihantarkan kepada guru.
3. Guru berbincang lembaran
kerja bersama-sama dengan
pelajar

KB: menilai dan
meramal.Refleksi
(5 minit)
Kesan tumbuhan tiada
proses fotosintesis
1. Pelajar memberikan jawapan
masing-masing jika semua
KB: menghubungkait

Soalan guru:
apakah yang akan
terjadi kepada pokok
jika pokok tersebut
tiada daun?

apakah kesan kepada
makhluk lain jika
tumbuhan mati?

daun pokok dicabut ataupun
tiada kehadiran cahaya
matahari.
2. Pelajar memberikan kesan jika
tumbuhan mati.