Anda di halaman 1dari 27

ASAS KERJAYA

&
MEMAHAMI
DIRI MURID
1 EDU3107/2014
Kerjaya:
Kerja yang kita lakukan sepanjang hayat.
Merujuk kepada keseluruhan pengalaman
kerja seseorang dalam sesuatu kategori
pekerjaan umum.
Contohnya; perguruan, perakaunan,
kejuruteraan, pengurusan dan sebagainya.
2 EDU3107/2014
Bimbingan
Kerja
Aktiviti & program untuk membantu individu:
Mencapai kefahaman kendiri mengenai persepsi
diri & persepsi orang lain.
Memahami pengaruh sikap & disiplin para
pekerja terhadap masyarakat.
Menyedari tentang peranan masa lapang.
Memahami aspek-aspek berhubung dengan
perancangan kerjaya.
Memahami ilmu & kemahiran yang penting
untuk mencapai kepuasan kerja.
Mempelajari & mengaplikasi proses membuat
keputusan kerjaya.
Kaunseling
Kerjaya
Pertemuan bersemuka secara individu @ kelompok
dengan guru bnk bertujuan membuat kerjaya yang
wajar.
Kerja Usaha secara sedar bertujuan untuk
memanfaatkan diri & orang lain.
3 EDU3107/2014
Kesedaran
Kerjaya
Inventori ilmu, nilai, keutamaan & konsep
kendiri yang dijadikan rujukan semasa membuat
pemilihan kerjaya.

Maklumat
Kerjaya
Maklumat pendidikan, pekerjaan & psikososial
yang berguna untuk perkembangan kerjaya.
Misalnya: latihan yang disediakan, status
pekerjaan dalam pelbagai jenis sektor.

Pendidikan
kerjaya
Pendidikan formal yang bertujuan membantu
murid memperoleh & mengaplikasi ilmu,
kemahiran & sikap dalam menjadikan kerja
sebahagian hidup yang bermakna, produktif &
berpuas hati.
Pendidikan
Vokasional
Pendidikan yang diperlukan sebagai persediaan
untuk berkecimpung dalam sesuatu bidang
vokasional @ teknikal.
4 EDU3107/2014
Penerokaan
kerjaya
Percubaan dalam pelbagai jenis aktiviti,
peranan & situasi untuk mengetahui dengan
lebih mendalam tentang aptitud @ minat
terhadap sesuatu kerjaya.
Perkembangan
kerjaya
Gabungan faktor-faktor psikologi, sosiologi,
pendidikan, fizikal & ekonomi yang membentuk
kerjaya seseorang merentasi hayat hidup.
Teori
Perkembangan
kerjaya
Asas teorikal yang digunakan oleh ahli
profesional untuk membantu klien
menyelesaikan masalah kerjaya.
5 EDU3107/2014
Satu cara hidup yang mencerminkan sikap &
nilai seseorang atau kelompok.
Menurut Alferd Adler-sikap individu
merangkumi sikap terhadap diri, orang lain &
persekitaran sosialnya.
Bagi Adler gaya hidup seseorang merujuk
kepada orientasi asas individu terhadap
kehidupannya & merangkumi himpunan pola-
pola tema yang berulang-ulang sepanjang
hayat hidup.
Gaya hidup seseorang agak kukuh apabila
berumur 4 / 5 tahun.
EDU3107/2014 6
Minat dimiliki
sosial
Mengikut
Bertanggungawab
Inginkan
Pengiktirafan
Berhati-hati
EDU3107/2014 7
1/Minat dimiliki Sosial:
Sewaktu membesar, murid gemar bermain
dengan kanak-kanak lain secara
berkelompok.
Suasana keluraga agak menyeronokkan,
selesa & menimbulkan perasaan dipunyai.
Murid bersifat penyokong & saling hormat-
menghormati dalam situasi sosial.
Bersifat empati & suka bersosialisai.
EDU3107/2014 8
2/Mengikut:
Lebih gemar untuk mengikut ditempat kerja
berbanding dengan memimpin.
Berorientasikan peraturan & bersifat
konservatif.
Kurang selesa dengan tingkahlaku yang
terkeluar daripada stutus quo.
Cenderung kepada mengelak konflik dalam
hubungan erat.
Awasi daripada menyinggung hati orang lain.
Berkompromi kebahagian peribadi &
kesejahteraan diiri demi kepentingan orang
lain.
EDU3107/2014 9
3/Bertanggungjawab:
Mirip kepada dominasi & suka mengawal orang
lain.
Mempunyai personaliti yang kuat & sering
berusaha supaya kehendaknya ditunaikan.
Menarik perhatian orang lain terhadap diri.
Pendengar yang kurang berkesan, egosentrik &
cepat naik marah.

4/Inginkan Pengiktiratan:
Berasa selesa berada dalam persekitaran yang
memberi pujian serta mengiktirafan kejayaan &
pencapaian.
Mudah memberi pujian kepada orang lain.
Berasa kurang sabar / putus asas sekiranya tidak
diberikan pengiktirafan terhadap kejayaan
mereka.
EDU3107/2014 10
4/Inginkan Pengiktirafan:
Berasa selesa berada dalam persekitaran
yang memberi pujian serta mengiktiraf
kejayaan & pencapaian mereka.
Mudah memberi pujian kepada orang lain.
Berasa kurang sabar atau putus asa sekiranya
tidak diberikan pengiktirafan terhadap
kejayaan mereka.
EDU3107/2014 11
5/ Berhati-hati:
Bersikap terlalu
berhati-hati &
kurang percaya
pada diri, orang lain
& persekitaran
Bersifat gopoh &
tegesa-gesa dalam
membuat
keputusan,
mengambil risiko
tinggi dan
menunjukkan reaksi
yang luar biasa
terhadap emosi.

EDU3107/2014 12
EDU3107/2014 13
Personaliti
Motivasi @
dorongan
Baka
Paparan
Konsep
kendiri
Pengaruh
persekitaran
EDU3107/2014 14
EDU3107/2014 15
Nama Inventori Huraian
Tinjauan Minat
Kerjaya
Kuder (KOIS)
1983
Mengukur bidang minat umum individu.
Mempunyai 10 skala minat kerjaya:
-kerja luar
-mekanikal
-perkeranian
-komputational
-saintifik
-kesusasteraan
-khidmat sosial
-memujuk
-artistik
-muzikal
Mengangungi 100 item pilihan paksaan;
disusun secara kumpulan 3 aktiviti
Responden menandakan Yang paling
digemari , Yang paling tidak digemari &
meninggalkan aktiviti yang kurang pasti.
Masa yang peruntukkan- 30 minit.
Inventori
Minat
Strong-
Campbell
(SCII)
1974
Membendingkan minat individu dengan orang
lain yang menjawat pekerjaan tertentu.
Mengandungi 325 item
-mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah
-pekerjaan
-aktiviti
-jenis manusia
Mempunyai 162 skala kerjaya, 23 skala minat
asas & 6 tema kerjaya umum.
Responden menjawab: Gemar. Tidak
gemar. tidak pasti bagi pilihan aktiviti
kegemaran antara pasangan aktiviti.
Responden memilih 14 ciri yang mewakili diiri
mereka.

Nama inventori

Huraian
EDU3107/2014 16
Inventori Huraian
Tinjauan Minat
Kerjaya Jackson
(JVIS)
1997
Minat individu dipadankan dengan bidang
akademik & kerjaya.
Sesuai bagi individu yang baharu masuk ke
dunia pekerjaan & bagi mereka yang berminat
untuk menceburi kerjaya baharu.
Mempunyai 34 skala.
Mengandungi 289 pasangan pernyataan
pilihan paksaan yang memerihalkam aktiviti
berhubung dengan pelbagai jenis pekerjaan
profesional.
-perguruan
-kewangan
-jualan
-perundangan
-perubatan
Mentaksir peranan kerja, keutamaan
persekitaran dan kepuasan akademik.
Boleh diakses dan dijawab secara on-line:
Sigma Testing.Com dan JVIS.Com
EDU3107/2014 17
Instrinsik Ekstrinsik
Nilai yang berhubung
dengan tugas sebenar
sesuatu pekerjaan.
Contoh:
Membantu orang lain
Nilai yang berhubung
dengan produk
sampingan sesuatu
pekerjaan.
Contoh:
Menerima gaji
EDU3107/2014 18
Autonomi Menerima sedikit penyeliaan atau
langsung tiada penyeleiaan
Membantu Orang Lain Memberi bantuan kepada orang lain sama
ada secara individu atau kelompok

Prestij Mempunyai kedudukan yang tinggi

Keselamatan
Pekerjaan
Kebarangkalian dibuang kerja amat rendah
Kolaboratif Bekerjasama dengan orang lain

Membantu Masyarakat Menyumbang kepada kepentingan orang
ramai

pengiktirafan Menerima penghargaan terhadap kerja yang
dilakukan
Ganti rugi Menerima gaji setimpal dengan kerja
EDU3107/2014 19
Pencapaian Membuat kerja yang mendatangkan hasil

Berasaskan
Kemahiran &
latarbelakang
Menggunakan pendidikan dan pengalaman kerja
dalam pekerjaan
Kepimpinan Menyelia / mengurus orang lain
Kreativiti Menjana idea sendiri

Kepelbagaian Melakukan aktiviti-aktiviti yang berbeza

Cabaran Melakukan tugas yang rumit

Waktu Lapang Mempunyai masa yang mencukupi untuk
berehat

Pengaruh Berkebolehan untuk mengubah pendapat dan
idea orang lain

EDU3107/2014 20
Pemilihan kerjaya seseorang adalah manifestasi
personalitinya
Inventori minat adalah inventori personaliti
Mereka yang menceburi diri dalam kerjaya yang
sama mempunyai personaliti dan latarbelakang
perkembangan peribadi yang serupa
Mereka yang mempunyai personaliti yang serupa
akan memberi respon yang serupa terhadap
situasi & masalah yang timbul.
Kepuasan kerja, stabiliti & pencapaian
bergantung kepada keserasian antara personaliti
& persekitaran -dikenali sebagai gaya peribadi
modal
EDU3107/2014 21
Berdasarkan andaian tersebut, Holland
membuat rumusan berikut:
1.Manusia dibahagikan kepada 6 gaya peribadi:
realistik (R), Investigatif (I), artistik (A),
sosial (S), berdaya usaha (E) dan konvensinal
(c).
2. Terdapat 6 jenis persekitaran (seperti di
atas)
3.Setiap gaya peribadi adalah padanan dengan
persekitaran yang sama. Semakin kuat
peribadi seseorang, semakin baik padanan
tadi, semakin memuaskan persekitaran kerja
tersebut.

EDU3107/2014 22
4.Manusia menceri persekitaran & kerjaya yang
membolehkan mereka menggunkan
kemahiran yang dikuasai & menyatakan sikap
serta nilai masing-masing
5.Tingkahlaku seseorang adalah interaksi
personaliti & persekitarannya,khususnya
pengalaman masa kecil
6.Tipologi yang terhasil bukan saling ekslusif.
Seseorang boleh mempunyai semua gaya
peribadi tersebut. Akan tetapi ada yang
bersifat primer, sekunder & tertiari
EDU3107/2014 23
Tema Kerjaya Ciri-Ciri Personaliti Persekitaran Kerja
Realistik Gemar tugas berbentuk
konkrit
Kurang bersifat sosial
Interaksi interpersonal
kurang baik
Kemahiran bidang:
Tukang paip, juru-
elektrik, operator
mesin
Juruteknik:
Mekanikal, kapal
terbang, jurugambar,
pelukis pelan
Investigatif Mempunyai pemikiran
abstark
Bersifat analitikal &
berdikari
Berorientasikan tugas
Saintifik: ahli
kimai, ahli fizik, ahli
biologi & ahli
matematik
Teknikal:juruteknik
makmal, pekerja
elektronik
EDU3107/2014 24
Ariistik Mempunyai daya
imaginasi & nilai esetika
yang tinggi
Espresi kendiri melalui
bidang seni
Artistik:pelukis
pelan, pereka,
pengarca
Muzikal: guru
muzik, ahli muzik
Kesusasteraan:
penulis, ahli kritik,
penyunting
Sosial Mengutamakan masalah
sosial
Suka berkawan
Berminat kepada aktiviti
pendidikan
Pendidikan: guru,
pentadbir sekolah,
pensyarah
Kebajikan
masyarakat: pekerja
kebajikan
masyarakat, ahli
sosiologi, kaunselor,
jururawat.
EDU3107/2014 25
Daya Usaha Bersifat
ekstrovert,agresif, dominan
Mempunyai daya pujuk
yang tinggi
Suka memimpin
Pengurusan:
pengarah sumber
manusia, penyelia
pengeluaran,
pengurus jualan
Penjualan: egen
insurans, jurujual
kereta

Konvensional Bersifat sosial, praktikal
dan konservatif
Mengutamakan tugas yang
berstruktur
Pejabat dan
perkeranian: kerani
fail,akauntan,
setiausaha, pelayan
tetamu, penyimpan
kira-kira
EDU3107/2014 26

AHMAD OMAR
JIP
IPGKDRI
2014
EDU3107/2014 27