Anda di halaman 1dari 46

KONSEP & KAWALAN

PENYAKI T
TI DAK BERJ ANGKI T &
TI DAK BERJ ANGKI T

MACH 1113 KSKB UK
ROZZAN EDI NI N

PENYAKIT
PENYAKIT
BERJANGKIT (CD)
PENYAKIT TIDAK
BERJANGKIT (NCD)
DEFINISI PENYAKIT
BERJANGKIT
Penyakit berlaku akibat transmisi
agen penyakit @ produk toksinnya.
Merebak melalui manusia, haiwan @
takungan yg bersifat infektif.
Mangsa: - Hos yg lemah
Merebak: Secara langsung &
Tak langsung.

Penularan penyakit
Boleh berlaku secara:-
Sporadik (berbagai tempat),
Endemik (setempat), Epidemik
(wabak) @ Pandemik (melangkau
sempadan).
CTH : H1N1, HIV & AIDS

Bentuk-bentuk mode of
transmission
Bawaan udara
Bawaan air dan makanan (oral feacal
route)
Bawaan vektor
Bawaan darah/cecair badan
Close contact
Jangkitan melalui hubungan seksual
SECARA LANGSUNG

SECARA LANGSUNG

jangkitan secara langsung
Secara vertikal (ibu kepada fetus)
Dari darah ke darah
Bersin ,batuk dalam jarak 1 meter dari
pesakit yang berinfeksi.
Direct ingestion bahan
makanan/minuman yang telah
dikontaminasi.
Secara langsung
mekanisme perpindahan terus oleh agen
penyakit melalui kontak secara fizikal
antara hos yg infektif kepada hos baru
Contoh sentuhan, ciuman, perhubungan
seks tanpa perlindungan
Contoh penyakit: demam selsema,
influenza, hepatitis A & C, campak, herpes
genitalia, penyakit Rabies, AIDS & Sifilis.
Secara langsung
Kaedah pengawalan
menggunakan sarung tangan dan
pemakaian pakaian yang sesuai
untuk mengelakkan dari
persentuhan berlaku
Jangkitan tidak langsung
Droplets
Merupakan titisan air/cecair di udara
Formite
Alatan yang diguna pakai
Close contact
Orang yang tinggal/berhubung secara kerap dengan
pesakit
SECARA TIDAK LANGSUNG
Sentuhan secara tak langsung
Agen penyakit dipindahkan dari hos yg infektif
ke hos yg baru melalui objek bukan hidup
(fomite). Contoh fomit ialah seperti tisu, sapu
tangan, tuala, cadar, lampin pakai buang,
cawan minuman, sudu/garfu, mainan, duit,
jangkasuhu dan syringe.
Contoh penyakit AIDS dan Hepatitis B.
SECARA TIDAK LANGSUNG
Pembawa: Satu perantaraan diperlukan untuk
menyebarkan virus seperti air, makanan,
udara, darah, cecair tubuh yang lain, dadah
dan cecair intravena.
Penyebaran melalui air berlaku apabila air
kumbahan tidak dirawat atau dirawat dengan
sempurna.
Penyebaran melalui makanan berlaku apabila
makanan tidak sempurna dimasak,
penyejukan kurang sempurna, atau disediakan
dengan kaedah yang tidak bersih.
Secara tidak langsung
Penyebaran melalui udara adalah apabila
agen penyakit berjaya disebarkan dalam jarak
melebihi 1 meter antara takungan dan
perumah yang peka.
Penyebaran melalui kesilapan dalam
perawatan CTH ; Transfusi darah tercemar
atau jarum tercemar
Penyebaran melalui Vektor seperti nyamuk
aedes yg menyebabkan denggi
Epidemiologi adalah bidang sains yang
mengkaji bila dan dimana penyakit berlaku
dan bagaimana ianya disebarkan
Jenis-jenis penyakit berjangkit
PENYAKIT BAWAAN AIR DAN MAKANAN
1. Penyebaran melalui air berlaku apabila air
kumbahan tidak dirawat atau dirawat dengan
sempurna.
2. Tandas tidak sempurna & Kawasan setinggan
3. Feses bercampur makanan & air
4. Penyebaran melalui makanan berlaku apabila
makanan tidak sempurna dimasak,
penyejukan kurang sempurna, atau
disediakan dengan kaedah yang tidak bersih

Jenis-jenis penyakit berjangkit
1. CTH BACTERIA : Leptospira (Leptospirosis),
Clostridium Botulinum (Botulism), Vibrio
Cholarae (Cholera), Shigela Dysentriae
(Disentry) & Salmonella Thyphi (Thyfoid0
2. CTH VIRUS ; Hepatitis A virus (HAV) &
Poliovirus (Poliomielitis)
3. CTH PROTOZOA ; Entamoeba histolytica
(Amoebiasis)
Jenis-jenis penyakit berjangkit
PENYAKIT BAWAAN VEKTOR
1. Vektor: artropoda merupakan kumpulan
terpenting sebagai pembawa penyakit.
2. Ada dua cara penyakit : secara mekanik &
biologi
3. Secara mekanik : penyebaran secara pasif
patogen yang terdapat pada kaki serangga
atau lain-lain bahagian tubuhnya.
4. Apabila serangga bersentuh dengan
makanan perumah, patogen dipindahkan ke
dalam makanan dan ditelan oleh perumah.
Jenis-jenis penyakit berjangkit
PENYAKIT BAWAAN VEKTOR
1. Vektor: artropoda merupakan kumpulan
terpenting sebagai pembawa penyakit.
2. Ada dua cara penyakit : secara mekanik &
biologi
3. Secara mekanik : penyebaran secara pasif
patogen yang terdapat pada kaki serangga
atau lain-lain bahagian tubuhnya.
4. Apabila serangga bersentuh dengan
makanan perumah, patogen dipindahkan ke
dalam makanan dan ditelan oleh perumah.
Penyakit bawaan vektor (Samb)
Pemindahan secara biologi : Artropoda
menggigit orang yang terjangkit atau haiwan
dan menghadam sebahagian dari darah yang
terjangkit. Patogen itu kemudiannya
membahagi dalam perut vektor dan memasuki
bahagian kelenjar liur yang seterusnya akan
disuntik masuk ke dalam perumah semasa
serangga membuat gigitan.
CTH ; NYAMUK AEDES, ANOPHELES
&LALAT
CTH PENYAKIT : DENGUE, MALARIA & JE
Jenis-jenis penyakit berjangkit
PENYAKIT BAWAAN UDARA
1. Penyebaran PATOGEN melalui udara : Batuk,
bersin, ketawa & close contact
2. Agen penyakit berjaya disebarkan dalam jarak
melebihi 1 meter antara hos dan perumah baru
4. Kuman terdapat dalam air liur, kahak dan
cecair .
5. CTH BAKTERIA ; Mycobacterium Turbekulosis &
Bacillus Anthracis,
6. CTH VIRUS : Virus Influenza & Varicella Zoster
7. CTH PENYAKIT : TB, CHICKENPOX, ANTRAKS,
INFLUENZA
Jenis-jenis penyakit berjangkit
PENYAKIT KELAMIN / CLOSE CONTACT
1. Merujuk kepada penyakit yang lazimnya tersebar
melalui hubungan kelamin
2. Mode Transmisi : darah dan bendalir tubuh badan
3. Bagaimana penyakit kelamin merebak :
* Perhubungan seks yang tidak selamat tanpa
langkah-langkah pencegahan (seperti
menggunakan kondom) samada melalui vagina,
dubur atau seks oral
* Ciuman
* Menyentuh kawasan yang dijangkiti
* Berkongsi jarum (AIDS dan Hepatitis B)
Penyakit Kelamin (Samb)
Jenis-jenis penyakit kelamin :
AIDS
Chancroid
Gonorea
Penyakit kelamin Chlamydia
Hepatitis A
Hepatitis B
Herpes
Penyakit Kelamin (Samb)
Jangkitan Saluran Kencing (Urinary Tract
Infection)
Jangkitan Yis (Kulat)
Ketuat kelamin (Genital Warts - Condyloma
Acuminata)
Scabies
Siflis
Trichomoniasis, Vaginitis & Bakteria Vaginosis

Prinsip Pencegahan transmisi
penyakit
Saringan penyakit melalui pemeriksaan
Meningkatkan kesedaran melalui aktiviti
promosi kesihatan.
Mengubah tingkahlaku kesihatan melalui
pendidikan kesihatan
Menghapuskan punca/penyebab jangkitan
melalui intervensi yang bersesuaian.
Memantau (monitor) penyakit melalui keadah
epidemiologi yang sistematik

PRINSIP KAWALAN PENYAKIT
BERJANGKIT
Tiga peringkat
pencegahan:
1. Primer.
2. Sekunder.
3. Tersier.
KAWALAN PENYAKIT
PENYAKIT TIDAK BERJANGKIT
(NCD)
Penyakit tidak berjangkit merupakan
penyumbang yang besar kepada
masalah kesihatan (disease burden). Ia
memerlukan kepakaran perubatan dan
strategi kesihatan awam untuk mengawal
kadar prevelens dan kadar insidens .
Penyakit tidak berjangkit yang
melibatkan bahagian kesihatan awam
yang diberi keutamaan ialah penyakit
kronik

DEFINISI
Penyakit tidak berjangkit atau
non-communicable disease atau
NCD, adalah satu keadaan
kondisi masalah perubatan yang
berkaitan dengan penyakit yg
tidak bersifat contigous kepada
persekitaran dan tidak mudah
merebak diantara manusia
PENYAKIT KRONIK
Chronic diseases are diseases of long
duration and generally slow progression
petikan artikel - WHO
Adalah merupakan penyakit yang terjadi
dalam masa yang panjang melalui proses
yang pelahan lahan. (CANCER &
COAD)
PENYAKIT KRONIK
1. Kardiovascular
Hipertensi
CCF
Cardiac infaction
2. Chronic obstructive pulmonary disease
(COAD)
Asma
3. Cancer
4. Diabetes

SAMB PENYAKIT KRONIK
5. Mental illness
schizophrenia
6. Lain lain
Arthritis
epilepsi
PRINSIP KAWALAN DAN PENCEGAHAN
PENYAKIT KRONIK
1. Mengurangkan faktor pengalak kepada
penyakit kronik
2. Mengubah tingkahlaku kesihatan yang
negatif kpd tingkalaku kesihatan yang
positif
3. Melakukan pemeriksaan secara berkala
4. Mengenalpasti faktor risiko dan
mengelak sedaya upaya.
STRATEGI KAWALAN DAN PENCEGAHAN
PENYAKIT KRONIK
1. Mengurangkan risiko pendedahan
melalui risk assesment.
2. Meningkatkan tahap pendidikan pesakit
terhadap nilai (values) terhadap kesihatn
3. Meningkatkan perkhidmatan yang lebih
spesifik kepada pengidap penyakit kronik
4. Menilai polisi penjagaan kesihatan yg
lebih kearah lebih baik


BIDANG TUGAS PPP DALAM
PENGAWALAN PENYAKIT TIDAK
BERJANGKIT
1. Saringan penyakit
Memeriksa pesakit
Merawat pesakit
Merujuk pesakit
2. Pengendalian program
Penyakit kronik
Warga sihat
3. Pendidikan kesihatan
4. Pengurusan
TUGASAN
ANDA MERUPAKAN SEORANG PENOLONG
PEGAWAI PERUBATAN YANG BERTUGAS
DI KLINIK X
WABAK TIBI TELAH BERLAKU DI TEMPAT
ANDA BERTUGAS
BAGAIMANAKAH ANDA MELAKUKAN
AKTIVITI PENCEGAHAN WABAK TIBI
MELALUI KAEDAH PRIMER, SEKUNDER &
TERSIER
TUGASAN
BERIKAN JENIS-JENIS PENYAKIT SERTA
CONTOH-CONTOH.
BERIKAN PRINSIP KAWALAN PENYAKIT
BERJANGKIT
BERIKAN PRINSIP KAWALAN PENYAKIT
TIDAK BERJANGKIT