Anda di halaman 1dari 4

Wednesday, June 16, 2010

Pengenalan & Sejarah Seni


Ringkasan Sejarah Seni

Seni Purba atau seni kuno bermula ketika tamadun purba mengembangkan bentuk bahasa
bertulis. Tradisi besar dalam seni rupa mempunyai asas dalam seni salah satu daripada enam
peradaban kuno besar: Mesir Purba, Mesopotamia, Greek, Rom, India, dan China. Masing-
masing mempunyai pusat tamadun awal mengembangkan gaya yang unik dan khas dalam
seni mereka. Kerana kepakaran dan intelektual peradaban ini, karya seni mereka yang dapat
bertahan dan dihantar ke budaya lain untuk mengembangkan lagi pengaruh mereka.

Sejarah seni visual pula merujuk pada sejarah seni rupa lukisan, patung arcadan binaan. Istilah ini kadangkala merangkumi teori serta konsep elemen seni, prinsip seni
serta termasuk estetika. Dalam encyclopedia, sejarah seni adalah usaha untuk kajian seni
sepanjang sejarah manusia, mengelompokkan budaya dan masa dengan ciri khas mereka. Hal
ini dilakukan oleh pengkaji seni dengan tujuan mengumpul hasil maklumat yang boleh
dipercayai serta relevan dengan tahap ketemadunan. Sejarah seni visual bermula dalam
sebuah gua di Barat Sepanyol dan Selatan Perancis sekitar tahun 1800s.m. Terdapat banyak
lukisan yang dilukis oleh orang zaman paleolitik ketika itu termasuklah lembu, rusa dan kuda
sebagai lambang hasil perburuan mereka. Lukisan mereka dikenali sebagai lukisan catan batu
gua, yang menggunakan pewarna terbaik dari sungai dan lumpur serta dilitupi dengan sejenis
garam tahan mendap yang nampak berkilat. Begitulah lukisan tersebut telah 'dibekukan' sejak
sekian lamanya dan masih baik sehingga kini. Malah, sewaktu lukisan ini dijumpai,tidak ada
sebarang kecacatan pun yang terdapat pada dinding tempat lukisan berkenaan. Antara hasil
yang dipersembahkan ialah aktiviti manusia memburu, bercucuk tanam, gambar hidupan liar,
tujuan merekod haiwan ternakan dan sebagai penghias dinding.
Bidang "sejarah seni" dikembangkan di Barat, iaitu banyak menjurus kearah seni arca.Dan
pada awalnya dikendalikan secara berperingkat dengan sejarah seni Eropah. Secara
umumnya, selama abad kedua puluh, ianya adalah untuk merekod kegiatan seni ketemadunan

ini lebih luas . Ianya diperluas meliputi masyarakat dari seluruh dunia, tentang kegiatan seni
yang berlaku dan biasanya cuba untuk menganalisis artifak dan juga dalam hal nilai-nilai
budaya serta estetika. Dengan demikian, sejarah seni sekarang dilihat merangkumi semua
faktor seni visual, dari patung berbentuk wanita iaitu venus of Willendorf di Eropah Barat
kepada patung askar dan sira-sira istana berukiran tangan sejumlah berpuluh ribu dari Dinasti
Tang di China. Sejarah seni arca sering diceritakan sebagai suatu kronologi karya yang dibuat
dalam setiap tamadun di dunia. Dengan demikian dapat dibingkai sebagai kisah ketemadunan
sosiologi budaya yang tinggi. Semakin dekat sejarawan seni bergerak besar kemungkinan
mereka akan mengenalpasti menyemak kerja mereka sebagai budaya visual , atau sebagai
sumbangan untuk bidang yang berkaitan dengan sejarah seni, seperti antropologi atau
arkeologi . Dalam hal ini, benda seni yang dijumpai dapat disebut sebagai artifak arkeologi
seni. Ini dapat dibuktikan dengan sebuah arca yang hebat oleh pengukir Michaelangelo
bertajuk Laocoon memaparkan elemen-elemen cemas dan pergelutan dewa Zeus yang hebat
bersama anak-anaknya.

Peradaban seni yang wujud pertama kalinya di Barat bermula dengan seni prasejarah seperti
Stonehenge, dan beralih dengan Mesopotamia, kemudian berkembang menjadi seni Mesir
purba, lalu beralih kepada kuno klasik termasuk seni klasik Greek dan Roman Rom. Dengan
penurunan Empayar Rom, percampuran antara seni Zaman Pertengahan yang berlangsung
selama seribu tahun menjadikannya sebagai satu budaya intelektual yang tinggi tempohZaman Pertengahan yang dikuasai oleh peradaban Islam, namun era itu juga termasuk seni
Kristian awal, seni Byzantium, seni Gothic, seni Anglo-Saxon, dan melalui juga seni Viking.
Era Zaman Pertengahan berakhir dengan Pembaharuan, diikuti oleh Baroque dan Rococo.
Pada masa yang sama, Mannerisme dimasukkan antara Renaissance dan Baroque, yang
merupakan penggabungan seni visual yang berlaku pada abad ke-16sm. Abad ke-18 dan ke-
19 merujuk kepada Neoclassicism, seni Romantis dan seni Realisme.Begitu juga dengan
pertengahan abad ke-18 dengan seniman Francisco Goya, pertengahan abad ke-19 dengan
revolusi industri atau dengan munculnya Impresionisme. Gerakan seni abad ke-19 terlalu
banyak untuk dinyatakan serta diperincikan di sini, tapi dapat dibahagi menjadi dua kategori:
Modenisme dan seni kontemporari. Seni ini kadang-kadang disebut dengan istilah lain, yang
mempunyai fahamannya yang tersendiri, iaitu seni post-modern.
Seni post-modern adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah gerakan seni
yang dianggap bertentangan dengan beberapa aspek modernisme, muncul atau dibangunkan
terus melalui aspek modenisasi. Secara umum, gerakan seperti media art, installation art, seni
konseptual dan Multimedia, khususnya yang melibatkan video yang disebut sebagai
postmodern.Postmodernisme juga adalah kecenderungan dalam

Sebuah catan oleh Jonas Burgert bertajuk Second Day Nothing dipamerkan di Denver Museum of Contemporary Art
budaya kontemporari kepada penolakan terhadap kebenaran objektif dan sosio budaya global.
Hal ini menekankan peranan bahasa, hubungan kekuasaan, dan motivasi, khususnya
penggunaan klasifikasi tajam seperti jantan dan betina,hitam berlawanan dengan putih, dan
gelap dengan terang. Postmodernisme telah mempengaruhi banyak bidang budaya, termasuk
sastera, sosiologi, linguistik, arkitektur, seni visual, dan persembahan muzik. Istilah
"Postmodernisme" berasal dari penolakan dari mentaliti gaya bahasa dan budaya. Gerakan-
gerakan ini, seperti Modenisme dan Postmodernisme, difahami sebagai budaya atau sebagai
kumpulan perspektif. "Postmodernisme" digunakan dalam teori kritis untuk merujuk ke titik
berlepas dalam tafsiran undang-undang, budaya, dan agama di akhir abad ke-20 dan awal
abad ke-21.Postmodernisme, terutama sebagai gerakan akademik, dapat difahami sebagai
reaksi terhadap Modenisme dalam Kemanusiaan. Sedangkan Modenisme sering dikaitkan
dengan identiti dan kepastian, Postmodernisme sering dikaitkan dengan perbezaan, pluralitas,
alteritas, dan skeptis. Fredric Jameson, sebuah teori Amerika terkemuka postmodern dengan
orientasi Neo-Marxisme, menjelaskan Postmodernisme sebagai logik "budaya dominan
kapitalisme akhir." "Kapitalisme Akhir" merujuk kepada bergerak dalam suatu estetika,
politik, falsafah, dan ekonomi dunia yang seimbang.