Anda di halaman 1dari 1

Sahabat Akrab Saya

Nama saya Maxwell. Sahabat akrab saya bernama Justin.


Justin berumur 10 tahun. Dia tinggal di Taman Bunga Raya. Ayah
Justin serang !eniaga. "bunya serang suri rumah. Justin ada serang kakak
dan serang abang. Dia meru!akan anak bngsu.
Justin serang budak yang baik. Dia serang yang baik hati# ra$in dan
bertanggung$awab. Selain itu# dia $uga !eramah dan tidak bersika! hidung
tinggi.
%bi Justin ialah bermain badmintn. &ami selalu bermain badmintn
!ada hari Rabu. Dia suka makan nasi lemak dan mi kl. Minuman
kegemarannya ialah $us ren.
'ita()ita Justin ialah men$adi serang $uruterbang. Dia ingin men$adi
serang $uruterbang kerana dia suka melan)ng. *leh itu# Justin bela$ar
bersungguh(sungguh setia! hari.
Saya berasa gembira kerana ada sahabat akrab se!erti Justin.
+endahuluan,
( nama kamu-
( nama sahabat kamu-
"si 1,
( berumur
( tinggal
( ayah . beker$a
( ibu . beker$a
( kakak . abang
"si /,
( budak baik
( baik hati . ra$in .
bertanggung$awab
( !eramah
"si 0,
( hbi
( bermain . hari
( suka makan
( suka minum
( minuman kegemarannya
"si 1,
( )ita()ita
( ber)ita . kerana .
( bela$ar bersungguh(sungguh
+enutu!,
( berasa