Anda di halaman 1dari 1

Arahan: Tulis semula huruf besar yang diberikan.