Anda di halaman 1dari 7

FITRIYAH HANIM

MUHAMMAD KHAIRIZAM
TUTORIAL LAMPIRAN 1
PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN
TINGKAH LAKU
MASALAH SUSUNAN FIZIKAL
Perhatikan pelan bilik darjah
yang telah diberikan. Cuba
anda berikan komen terhadap
pelan tersebut.
Antara masalah yang dapat dikenal
pasti:
1. Susunan meja pelajar:
Menghalang penglihatan murid ke arah
papan hitam
Ada pelajar yang tersisih
Membelakangi guru semasa proses P&P.

2. Kedudukan meja guru:
Menyukarkan guru untuk mengajar
Meja pelajar mengganggu guru dan tidak
sesuai untuk pelajar tersebut ditempatkan
di situ.
Berdekatan dengan tandas
3. Kedudukan meja small group:
Mengganggu pandangan dan pergerakan
para pelajar
Tidak sesuai

4. Kedudukan bakul sampah:
Kelas akan berbau
Gangguan habuk kepada pelajar dan guru
Menganggu pandangan
Kurang molek
5. Kedudukan rak buku:
Buku akan basah
Kedudukan tersebut tidak sesuai

6. Tandas lelaki dan perempuan
Boleh diadakan tandas tetapi mengikut
keperluan
Perlu diselenggara dengan baik supaya
tidak memberi gangguan
Tidak releven untuk kelas pelajar tahap
satu atau dua
Sesuai untuk kelas pra sekolah
Cara-cara mengatasi masalah-malah
tersebut
1. Menyusun semula kedudukan meja
pelajar dan guru.
2. Mengubah kedudukan bakul sampah
3. Kedudukan small group seelok-
eloknya ditempatkan di belakang
4. Rak buku yang berdekatan dengan
sinki perlu diubah
5. Tandas perlu diteliti keperluannya
untuk para pelajar dalam kelas
tersebut.