Anda di halaman 1dari 1

Lagu : Yulianawati

Syair : Andi Lukito


Arsm : Unu Hananto

1 = C, 4/4

SA

TB

SA

TB

SA

TB

----------==
-0 5<
1 2
3 3
. 3
2 34 . 5
A - ku bersyu - kur
ke - padaMu Tu ----==
--==
. 12
0
0
3
5
32
.
Ku bersyukur
kepa ----7 1>
7 6
5
yakan nama - Mu
5
na -

2
ma -

3 .
Mu

-----==
. 5<
6< 4 4
Yang t'lah datang
----31
4 4
telah datang

--. 3
Ku
--5 3
memu-

.
-3 4
aku

3
han
--3 5
daMu

--4 5
ma-u

----==
--. 1>
.1
6 66
Ku menyembah mul ------==
3 1
2 .1
4 44
.
Tuhan - ku Ku menyembah
.

----==
--4 3
2
. 12
3 7<
memu - ji
S'gala
ke-a ----.
23
42
5
kea - gungan - Mu

6
ji

---==
----. 43
2 3
4 2
1
tuk me- nyela - matkan -ku
---==
----. 65
4 5
6 4
3
tuk me- nyela - matkan -ku

--3 2
1
gunganMu
--.
1 2
Engkau

REFREN :
S
A
T
B

S
A
T
B

------03
3 4
5
1 1
------01
1 2
3
5< 5<
------05
5 6
1>
3 3
------01
1 2
1
1 1
Eng - kau Tu- han sungguh

--7 1>
7
--5 6
5
--7 1>
2>
--5 4
5
tubuh - Mu

--6 6
--4 4
--1> 1>
--4 4
lu-ar

--0 5
--0 5
--0 5
--0 5
Kau

mf
--6 6
--4 4
--1> 1>
--4 4
telah

--5 4/
--3 2
--7 6
--3 2
bi- a -

S
A
T
B

-----.3
2 2
1 2
-----.1
7< 7<
6< 7<
-----.6
5 5
3 4
-----.3
5 5
1 5<
ka - mi ke- s'lamat -

3 .
1> .
1 .
sa

----==
0
56
----==
0
34
----==
0
7 1>
----==
0
34
mencu -

1
----. 1
4 4
----. 5<
2 2
----. 3
6 6
----. 1
4 4
Lim-pahkan

5 .

--------. 3
3 4
5
1 1
6 6
--------. 1
1 2
3
5< 5<
4 4
--------. 5
5 6
1>
3 3
1> 1>
--------. 1
1 2
1
1 1
4 4
Dengan mul-ya Kau kor - bankan

--7 7
--5 5
--2> 2>
--5 5
rahkan

----==
0
67
----==
0
45
----==
0
1> 2>
----==
0
45
darah

1>

1>

1
5<
6<
su - ci - Mu

CODA :
3 .
1 .
5 .
1 .
an

--. 1
--. 5<
--. 3
--. 1
Kau
Se -

2
--- ---4 4 .3
2 2
--- ---2 2 .1
7< 7<
--- ---6 6 .6
5 5
--- ---4 4 .3
5 5
tebus do - sa do genap ha - ti - ku

--1 7<
1 .
--6< 5<
5< .
--3 2
3 .
--1 5<
1 .
sa ka - mi
bersyu -kur

. .
. .
. .
. .