Anda di halaman 1dari 27

Sukan Rekreasi

Jabatan Pendidikan
Jasmani dan Kesihatan
Institut Perguruan
Tuanku Bainun
Tujuan Perkhemahan

 Sbg. Proses P&P


 Melatih berdikari dan konsep kendiri positif
 Latihan Jasmani
 Meredakan ketegangan emosi
 Orientasi sosial
 Pengisian masa lapang
Definisi
 Ford ( 1981 )  Hammerman et.al ( 1985 )
mendefinisikan Rekreasi telah mendefinisikan Sukan
sebagai program yang Rekreasi sebagai landasan
meliputi penggunaan untuk mengenal pasti
persekitaran semula jadi pelbagai pengetahuan yang
bagi tujuan mengukuhkan boleh dipraktikkan dalam
pengajaran dan situasi seharian.
pembelajaran kurikulum
yang sedia ada. Ini
merangkumi
 Knapp ( 1981 ) menyatakan
perkembangan bahawa Sukan Rekreasi
pengetahuan, kemahiran sebagai alat untuk
dan sikap khususnya mencapai matlamat dan
penggunaan masa objektif pendidikan
senggang.
Falsafah Sukan Rekreasi

Alam semula jadi merupakan sebuah makmal


hidup yang kaya dengan sumber ilmu. Ia boleh
digabungjalinkan dengan amalan yang boleh
memperkayakan pengetahuan, pengalaman dan
memupukkan nilai-nilai murni bagi melahirkan
individu yang sihat dari segi mental, rohani dan
jasmani dalam usaha mewujudkan intergrasi di
kalangan masyarakat ke arah perpaduan nasional.
Matlamat

 Sukan Rekreasi yang telah


diubahsuai selaras dengan
matlamat ‘ humanization of
education’. Perkembangan
potensi insan dari segi
intelek, rohani dan emosi
diberi penekanan yang
sama dengan aspek
jasmani.
Matlamat Sukan Rekreasi

Matlamat Sukan
Rekreasi adalah untuk
membina dan mengekalkan
keadaan mental, fizikal,
emosi dan sosial yang sihat
serta melahirkan
warganegara yang
berpengetahuan luas,
berdisiplin dan bersatu
padu. Oleh itu, Sukan
Rekreasi haruslah
mengandungi unsur-unsur
pendidikan, etika, dan
perpaduan.
Perancangan Sukan Rekreasi

 Pembentukan Jawatankuasa Induk –


sebagai penggerak perancangan awal.
Jawatan kuasa dianggotai oleh beberapa
jawatan seperti berikut:-
– Penaung
– Pengerusi
– Setiausaha
– Bendahari
Sambungan…
 Perlantikan Jawatankuasa Kerja – Selepas JK induk
bermesyuarat kali pertama, JK kerja dilantik untuk membuat
draf yang berkaitan dengan bidang masing-masing seperti:-
– JK Pengangkutan
– JK Peralatan
– JK Makanan
– JK Tugas-Tugas Khas
– JK Penempatan
– JK Keselamatan
– JK Program
– JK Aktiviti
– JK Laporan dan Rekod
Perancangan Sukan Rekreasi
 Penyediaan Kertas Kerja -
mengandungi perkara
penting spt:
– Tajuk
– Tarikh
– Matlamat
– Objektif
– Rekreasian tindakan
– Pengisian Program
– Sumber tenaga
– Sumber kewangan
– Kawalan
– Penilaian
Persiapan awal Sukan Rekreasi

 Tinjauan - perlu dilakukan sebelum program dijalankan. Banyak faktor yang


perlu diberi perhatian seperti kesesuaian tempat, keselamatan kawasan,
sumber air dan makanan, sistem perhubungan dan lain-lain faktor yang
difikirkan perlu.
 Surat menyurat – surat-surat untuk dalaman seperti permohonan kelulusan
program kepada pengetua, perlantik jawatan kuasa, permohonan peralatan dan
sebagainya. Surat-surat kepada kepada berbagai pihak luar seperti pihak
pengurusan kawasan perkhemahan, polis, hospital dan lain-laian lagi.
 Sumber kewangan – perlu jelas sumber kewangan. Sebagai contoh kutipan
dari ahli atau tajaan mana-mana pihak.
 Perancangan perbelanjaan – perlu sedia satu senarai perancangan
perbelanjaan seperti pembelian bahan makanan, alatan dan sebagainya.
 Persediaan alatan – Alatan yang hendak digunakan perlu diperiksa, dan dibaik
pulih jika perlu atau ditambah jika kurang, dikelaskan dan dikumpulkan di satu
tempat.
 Pengangkutan - Perlu tahu apa jenis pengangkutan yang diperlukan. Buat
tempahan supaya tidak berlaku kesulitan.
Perlaksanaan Sukan Rekreasi

 Konsep Sukan Rekreasi –


apakah jenis konsep Rekreasi
yang hendak dilaksanakan.
Biasanya bergantung kepada
jenis aktiviti. Konsep Rekreasi
boleh diberi kepada 3 jenis
iaitu:
– Berasaskan aktiviti darat
 Lasak
 Alam
– Berasaskan aktiviti air
– Berasaskan aktiviti
dalaman
– Campuran kedua aktiviti.
Sambungan…
 Kriteria pemilihan kawasan
– Faktor Keselamatan – tempat yang selamat digunakan seperti
bebas dari gangguan orang luar, bebas dari unsur
kemalangan seperti tanah runtuh, serangan binatang buas
dan sebagainya.
– Faktor Keselesaan – Mempunyai kawasan yang luas dan
boleh dibuat perancangan penempatan.
– Faktor Kemudahan – Mempunyai sumber air, mudah dapatkan
bekalan makanan, perhubungan jalanraya dan komunikasi
telefon, bantuan kecemasan dan lain-lain lagi.
 Merancang Rekreasian lokasi perkhemahan
– Perlu dirancang kawasan penempatan yang bersesuaian
dengan faktor pemilihan kawasan.
Pengurusan dan Pengendalian Alatan

 Jenis alatan dan pengendalian


– Alatan Perkhemahan
 Khemah-khemah dan tali-temali
 Alatan pertukangan seperti parang, cangkul, penggali dan lain-
lain.
– Alatan dapur dan memasak
 Periuk belanga
 Pinggan mangkuk, sudu, cawan
 Besen-besen, bekas air dll
 Pisau, parang dan sebagainya.
– Alatan aktitiviti
 Senaraikan dan asingkan ikut keperluan setiap aktiviti.
Penyimpanan dan penyelenggaraan
peralatan

– Zon/ tempat peralatan yang berbeza


 Alat memasak
 Alat aktiviti
– air
– darat
 Alat pertukangan atau kraf khemah
– Petugas yang bertanggung jawab.
 Ada pegawai yang bertugas untuk keluarkan alatan dan
menyimpan semula.
 Mencatat atau merekodkan penggunaan peralatan.
Penyediaan Makanan

Sistem penyediaan kumpulan kecil


 Penyediaan makanan dilakukan mengikut
kumpulan kecil seperti kumpulan aktiviti.
Kumpulan merancang menu dan
mendapatkan bekalan makanan sendiri.
Cara ini lebih mudah tetapi memerlukan
peralatan yang banyak. Sesuai untuk murid
sekolah menengah.
Penyediaan Makanan

Sistem penyediaan pusat


 Sistem ini kerap
dilakukan kerana
mudah dilaksanakan.
Peralatan memasak
yang mencukupi dan
mudah diurus. Hanya
satu rancangan menu
digunakan. Sesuai
untuk perkhemahan
sekolah rendah.
Penyediaan Makanan

Sistem penyediaan individu


 Makanan disediakan secara paket dan
mencukupi untuk tempoh perkhemahan.
Individu menyediakan makanan secara
bersendirian dengan menggunakan
peralatan memasak yang ringkas seperti
messtin, solid foil dan dapur pakai buang.
Sesuai untuk program yang lasak dan tapak
perkhemahan beredar.
Pantri / dapur makanan

– Perlu disediakan untuk sesuatu program


perkhemahan terutama bagi system masak
berpusat atau berkumpulan. Ini memudahkan
untuk menyemak dan mengawal bekalan
makanan.
– Pantri merupakan kawasan larangan dan hanya
orang bertugas dibenarkan berada dikawasan
tersebut. Perlu pastikan semua petugas
mestilah berkeadaan bersih.
Kawalan Keselamatan dan Kecemasan

 Sistem kawalan – sediakan jadual giliran kawalan


malam.
 Kod Laluan – Gunakan kod yang diketahui dan telah
disahkan oleh semua ahli.
 Peralatan – lampu suluh, tongkat, wisel, buku
catatan.
 Peti ubat yang lengkap dan terkawal. Ada petugas
yang ditetapkan untuk memberi bantuan bantu mula.
 Sediakan tempat khas untuk peserta yang sakit atau
cedera.
Pemilihan Aktiviti

Aktiviti dipilih berasaskan


beberapa faktor:-
 Tenaga mahir. (Guru atau
jurulatih luar)
– Benar-benar layak dan
diikhtiraf oleh badan-badan
yang berkaitan. Bagi aktiviti
air perlu ada pengiktirafan
“bronze medallion”.
– Mempunyai disiRekreasiin
dan beretika.
Sambungan….

 Peralatan yang mencukupi


dan selamat.
– Berkeadaan baik dan
selamat digunakan.
– Disahkan standard piawai –
contoh aktiviti tali.
Peralatan yang digunakan
perlu disahkan standard
piawai oleh UIAA ( United
International Association de
Alpine ).
Pemilihan Aktiviti ( Samb)

 Keadaan tempat –
keselamatan tempat yang
hendak digunakan.
– Tahu sepenuhnya tentang
keadaan tempat aktiviti
seperti laut, lereng bukit
dan sebagainya.
– Tahu aras kesukaran
kawasan seperti kederasan
arus atau ketinggian bukit.
Sambungan…..

 Masa yang hendak


digunakan
– Masa yang diperlukan
untuk melakukan aktiviti.
– Perancangan masa perlu
bersesuaian dengan
tahap murid.
Pemilihan Aktiviti ( Samb)

 Bilangan peserta.
– Bilangan peserta yang sedikit lebih mudah
dikendalikan.
– Jika ramai, perlu rancang aktiviti sesuai dan
mudah dikawal.
 Lain faktor yang difikirkan perlu.
– Faktor-faktor lain perlu diambil kira seperti cuaca,
latar belakang peserta, kemahiran pertolongan
cemas dan sebagainya
Penyediaan Laporan

 Laporan perlu disediakan selepas amali


dijalankan. Dicadangkan kandungan laporan
seperti berikut:
 Salinan kertas kerja.
 Surat-surat yang dikeluar dan diterima.
 Laporan dari setiap jawatan-kuasa dan
refleksi.
 Refleksi keseluruhan.
Kesimpulan

Perlaksanaan program Sukan Rekreasi secara keseluruhannya boleh


dibahagikan kepada 3 fasa iaitu:
 Fasa Sebelum
– Mesyuarat atau perbincangan
– Penyediaan kertas kerja
– Tinjauan kawasan
– Kutipan wang dan perancangan perbelanjaan
– Persediaan Persiapan dan alatan
 Fasa Semasa
– Perlaksanaan program yang dirancang.
– Refleksi semasa.
 Fasa selepas
– Pengemasan alatan.
– Penyediaan laporan
Sekian, Terima Kasih

Jabatan Pendidikan
Jasmani dan Kesihatan
IPTB.

Anda mungkin juga menyukai