Anda di halaman 1dari 1

Kuiz Arus Ulangalik

1. Setiap hari kita menggunakan bekalan elektrik arus ulang alik sebagai
satu sumber tenaga untuk mengerakkan peralatan elektrik dirumah.
a) Nyatakan 5 kebaikan arus ulang alik jika dibandingkan dengan arus
terus
(5 markah)b)


Rajah 12

Rajah 12 menunjukkan satu litar ulang alik RLC. Hitung :
(i) Kearuhan, L
J
di antara titik A dan titik B

(ii) Kemuatan, C
J
di antara titik C dan titik D
[6 markah]
Sekiranya suis S ditutup, hitungkan nilai:
(iii) Regangan kearuhan, X
L


(iv) Regangan Kemuatan, Xc

(v) Galangan Z
[9 markah]

20 F