Anda di halaman 1dari 15

TAJUK:

KAJIAN MASA DEPAN


Nama:CHRISTINA LAI YI TIAN
TAN MAY BAO
TAN ZI YANDEFINISI KAJIAN MASA DEPAN
Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan
(KMD) merupakan strategi pengajaran secara
saintifik yang dibina untuk melatih murid
memikirkan tentang masa depan secara
berkaedah, bermakna dan bertangggungjawab.

Menambahkan keupayaan murid dalam
menghadapi pelbagai cabaran hidup dan
membuat keputusan.
RASIONAL
Membolehkan murid menangani sebarang
cabaran pada masa depan dan bersedia
menghadapi segala perubahan yang tidak
dijangka.
PRINSIP KAJIAN MASA DEPAN

1. Prinsip Perubahan:
Perubahan yang pesat dan mendadak
dalam bidang teknologi, industri, ekonomi
dan sebagainya, berdasarkan pengalaman
dahulu tidak semestinya boleh dijadikan
asas untuk membuat keputusan dan
merancang.

2. Prinsip Pandangan Jauh:
Kejadian yang berlaku di sesuatu tempat akan
memberi kesan pada orang dan tempat yang lain.
Membolehkan seseorang mengambil langkah-
langkah perlindungan atau pencegahan sebelum
sesuatu perkara berlaku.

3. Prinsip Perancangan Strategik:
Andaian terhadap masa depan boleh membentuk
dan mempengaruhi rancangan kita pada masa kini
4. Prinsip Pengupayaan:

kemahiran perancangan strategik, cara
menangani masalah serta cara
penyelesaian masalah kendiri tidak dilanda
kebimbangan dalam menghadapi
perubahan atau sesuatu yang tidak
dijangka.
OBJEKTIF:
Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat
keputusan tentang hal-hal masa depan.
Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-
hal masa depan.
Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa
depan.
Membina sikap dan nilai tentang masa depan.
Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang
kajian masa depan.
KEPENTINGAN
TERHADAP MURID:
Merangsang murid berfikir
Menyemai semangat optimistik tentang
masa depan
Menggalakkan murid memahami
kesepaduan antara pelbagai bidang ilmu.
Berupaya menangani dan menyelesaikan
isu-isu kritikal
Menyemai keyakinan diri untuk
menghadapi cabaran masa depan.

Melatih menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan.

Murid berminat dan seronok kerana
mereka boleh mengeluarkan idea dan
pandangan tentang sesuatu tema.
Terhadap guru:
Pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan
murid.
Guru berperanan sebagai fasilitator kerana murid
memainkan peranan sebagai peneroka yang
aktif.
Pelbagai gaya pembelajaran seperti lisan, visual,
audio, kinestetik dan komunikasi berpusatkan
murid boleh digunakan.
Iklim dalam bilik darjah seronok, menarik dengan
suasana kreatif serta persekitaran yang boleh
merangsang murid untuk belajar.
Kajian masa depan dalam subjek KH
Mengembangkan daya berfikir secara
kritis dan kreatif ke arah membentuk
masa depan yang lebih sempurna.

Merangsang daya intelek dan
mengupaya murid untuk menghasilkan
produk yang dapat memanfaatkan dan
memberi sumbangan ke arah
menentukan hala tuju masa depan.
Soalan :

1. Apakah prinsip Kajian Masa
Depan?

Prinsip Perubahan:
Prinsip Pandangan Jauh
Prinsip Perancangan Strategik
Prinsip Pengupayaan


2. Apakah Objektif Kajian Masa
Depan?

Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat
keputusan tentang hal-hal masa depan.
Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang
hal-hal masa depan.
Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal
masa depan.
Membina sikap dan nilai tentang masa depan.
Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang
kajian masa depan.

3. Apakah kepentingan Kajian Masa
Depan terhadap murid?

Merangsang murid berfikir
Menyemai semangat optimistik tentang masa depan
Menggalakkan murid memahami kesepaduan antara
pelbagai bidang ilmu.
Berupaya menangani dan menyelesaikan isu-isu
kritikal
Menyemai keyakinan diri untuk menghadapi cabaran
masa depan.

Melatih menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan.

Murid berminat dan seronok kerana mereka boleh
mengeluarkan idea dan pandangan tentang sesuatu
tema.SEKIAN ,
TERIMA KASIH