Anda di halaman 1dari 3

Teori Transformasi Generatif (Chomsky)

-penutur jati blh mggunakan bhs apabila berhadapan dgn pelbagai keadaan
-Bhs adalah sistem ttg rumus-rumus bhs
-ayat mpunyai struktur dlman + pmukaan
-pengetahuan bhs mrupakan suatu fenomena mental
-penutur dilahirkan dgn kecekapan semulajadi
-bhs bersifat sejagat + kreatif

Teori Fungsional (Haliday)
-struktur bhs ikut fungsi dlm komunikasi
-kajian ttg perubahan yg berlaku pd struktur bhs ketika seseorg berkomunikasi
-Terdpt fungsi sosial yg terdiri drpd 3 fungsi idea, fungsi interpersonal + fungsi
tekstual
-fungsi sosial bhs memainkan peranan yg penting dlm pmbtkan sis bhs
Teori Mentalis (Chomsky)
- mengutamakan proses berfikir berbandingan dgn pelakuan kanak2.
-kanak2 berupaya membuat rumusan
-tulisan + bacaan diutamakan tp kemahiran menulis lebih penting
-diukur melalui kecekapan + pencapaian mereka
- penyampaian makna lebih diutamakan
-tbhs diajarkan secara formal melalui kaedah deduktif

Teori Interaksionalis
- mementingkan aktiviti komunikasi
-menghasilkan bhs apabila ia memerlukannya
-perkembangan bhs proses kognitif + proses interaksi bhs
-interaksi mhasilkan ayat penyata + ayat perintah -
-hasil interaksi akan mpengaruhi utk mpljari sistem bhs
Teori Konstruktivisme
-mementing pmbljaran semasa intraksi dlm kelas
-Memberikan contoh ayat membina ayat setelah memahami konsep
-pembinaan semula ayat pembangunan semua minda utk mencipta sesuatu yg
baru / idea yg baru


Pembelajaran Masteri - suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan
semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran
sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan
masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.
Pembelajaran masteri merupakan pendekatan pengajaran alternatif yang memberi peluang kepada
pelajar untuk menguasai sesuatu unit pembelajaran yang dipecahkan kepada subunit mengikut
peringkat. Pelajar akan melangkah ke subunit seterusnya setelah menguasai sesuatu subunit yang
dipelajarinya.
Aural Oral - Kaedah oral-aural atau kaedah dengartutur ini menggunakan dialog untuk
dihafaz dan diikuti secara ajukan. Kaedah ini bermula dengan sebutan lisan. Dialog
dianggap realistiK dan ia dilatih tubi secara berulang kali.Latih tubi dan dialog dijalankan
secara realistik dengan memberi perhatian kepada intonasinya yang betul.
Tujuan Kaedah Oral-aural ( Dengar-Tutur )
Objektif pengajaran bahasa mengikut kaedah ini adalah untuk membolehkan pelajar
memperkembangkan keempat-empat kemahiran bahasa , iaitu : mendengar, bertutur,
membaca dan menulis. Tetapi dalam hal ini , mendengar dan bertutur diberi keutamaan.
Kemahiran-kemahiran ini kemudiannya dijadikan asas untuk pembelajaran bacaan dan
tulisan. Kaedah ini juga membolehkan pelajar memahami kebudayaan asing melalui
pengalaman dalam bahasa.
Kepentingan set induksi
Dapat menarik perhatian murid. Naluri kanak-kanak ingin mengetahui apa yang kita cuba
tunjulkan.
Murid mudah memahami kerana maklumat awal yang berkaitan dengan pelajaran telah
diajar. Ini berdasarkan pengalaman sedia ada pada mereka. Contohnya pernah melihatnya
dirumah, televisyen dan sebagainya.
Cuba melibatkan murid dan menambahkan minat untuk mengetahui / mempelajari pelajaran
tersebut.
Menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi.
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya ini adalah bertujuan memberi pendedahan
kepada murid untuk
memahami bahaya dan risiko yang terdapat di dalam persekitaran jalan raya,
mempelajari dan menggunakan kemahiran keselamatan jalan raya untuk memastikan
keselamatan diri sendiri dan orang lain,
menjadi pengguna jalan raya yang mematuhi undang-undang, sabar dan bertimbang
rasa.