Anda di halaman 1dari 13

BAB 5

PELAKSANAAN PROJEK

5.1 Pelan Taktikal

Pelaksanaan Amalan Kebersihan Dan Keceriaan dilakukan melalui pendekatan PDCA (Plan-Do-Check-Action). Oleh yang demikian keempat-empat strategi yang dikenalpasti akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Berikut adalah ringkasan pendekatan dan strategi yang dirancang.

Jadual 5.1 Perancangan Program Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas Tingkatan 2 Bestari Di SMK Tunku Besar Tampin.

Pendekatan PDCA

Program

 

Tarikh

Plan

Persediaan

Penubuhan Jawatankuasa Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas 2 Bestari.

9 Okt. 2013

Do

Pelaksanaan

Gotong Royong Kebersihan dan Keceriaan Kelas 2 Bestari

30

Okt. 2013

Check

Penilaian

Audit Sebelum Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas 2 Bestari.(Soalselidik Pre-test) Audit Selepas Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas 2 Bestari. (Soalselidik Post-Test)

17

Okt. 2013

11

Nov.2013

Action

Penambahbaikan

Pemantauan Berterusan Kelas 2 Bestari

 

Berterusan

15

Nov. 2013

39

Jadual 5.2 Pelan Taktikal.

Bil

Program

Tanggungjawab

Tempoh

Kos

Output

KPI

Pelan

/Sumber

Kontigensi.

1

Program Pembangunan Staf . Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas.

 

1Hari

     

Jurulatih dari

Peningkatan

Peratus

SMK Juaseh

 

kebersihan

Audit

(En Anuar

Jawatankuasa Amalan Kebersihan Dan Keceriaan Kelas 2 Bestari

dan

Amalan

Tahar)

2

Gotong Royong Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas Tingkatan 2 Bestari.

 

RM500

keceriaan

Kebersihan

 

1 Hari

PIBG

kelas

dan

Kerjasama

Keceriaan

guru dan

3

Kelas bersih dan ceria.

Setiap

mencapai

Murid 2

 

Hari

70%

Bestari

4

Pemantauan Kebersihan Dan Keceriaan Kelas 2 Bestari

 

AJK

Setiap

Kebersihan

Hari

SMKTB

40

5.2 Pelan Operasi

5.2.1 Pelan Operasi 1

Jadual 5.3 :Pelan Operasi 1

Nama Program Matlamat Objektif Tarikh Sasaran Kerja Kos.

Program Pembangunan Staf Amalan Kebersihan Dan Keceriaan Kelas 2 Bestari Mempertingkatkan kefahaman Amalan Kebersihan Dan Keceriaan Kelas 2 Bestari Guru-guru memahami konsep Amalan Kebersihan dan Keceriaan kelas . 7 Nov.2013 Pelajar , guru Kelas 2 Bestari dan Jawatankuasa Amalan Kebersihan Dan Keceriaan SMKTB RM 100

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Status /Pelan Kotegensi

1

Penyediaan Surat Jemputan 1.1. Penceramah 1.2 Peserta.

Setiausaha JK Latihan

1 hari

Kerjasama SMK Juaseh (En. Anuar Bin Tahar Guru Cemerlang DG 52)

2

Perbincangan program bersama Penyelaras Amalan Kebersihan dan Kecerian SMK Juaseh

Setiausaha

1 hari

 

3

Menghadiri Program Taklimat Amalan Kebersihan dan Keceriaan ( 5S )

Setiausaha Guru kelas dan pelajar 2 Bestari

1 hari

 

5

Penilaian

Setiausaha

   

41

Laporan Program

Perkara

 

Butiran

Nama Program

:

Program Ceramah Amalan Kebersihan Dan Keceriaan 5S Kelas 2 Bestari

Tarikh Program

:

7. Nov.2013 (Khamis)

Tempat Program

:

Kelas 2 Bestari

Pengajur

:

AJK Kebersihan Dan Keceriaan SMKTB

Kumpulan

:

AJK Kebersihan Dan Keceriaan,Guru Kelas Pelajar 2 Bestari

dan Semua

Sasaran

Tentatif Program

:

i. Taklimat dan Ceramah oleh En. Anuar Bin Tahar (Guru Cemerlang DG 52 SMK Juaseh)

ii. Sesi Soal Jawab.

iii. Ucapan Penutup Lt. Kol. Hj. Mohd Tahir Bin

Mustapha (Pengetua SMK Tunku Besar Tampin)

Ringkasan Laporan

:

Seramai 40 orang peserta ( 2 guru , 4 AJK Kebersihan dan Keceriaan dan semua pelajar 2 Bestari ) telah menghadiri dan memberikan respon positif tentang program ini. Penerangan asas konsep Amalan Kebersihan dan Keceriaan serta 5 S ini dapat membantu mereka melaksanakan program Amalan Kebersihan Dan Keceriaan di kelas 2 Bestari.

42

Gambar 5.1 Program Ceramah Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas ( 5S) . 43
Gambar 5.1 Program Ceramah Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas ( 5S) . 43

Gambar 5.1 Program Ceramah Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas ( 5S) .

43

5.2.2 Pelan Operasi 2

Jadual 5.4 Pelan Operasi 2

Nama

Gotong Royong Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas 2 Bestari.

Program

Matlamat

Mempertingkatkan tahap Kebersihan dan Keceriaan Kelas 2 Bestari. Mempertingkatkan peratus Audit Amalan Kebersihan dan Keceriaan ke tahap 70 % ke atas. 30 Okt.2013 RM 500.00

Objektif

Tarikh

Sasaran

Kos

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Status/Pelan

Kontigensi

1

Penyediaan kertas Kerja

Setiausaha

1 hari

 

2

Mesyuarat AJK

Guru Kelas 2

   

2.1 Ucapan Pengetua

Bestari

1 hari

2.2 Pembentangan

Kertas Kerja

2.3 Agihan Tugas

2.4 Menentukan tarikh

dan kos

3

Taklimat kepada AJK dan Murid

Setiausaha

1hari

30

Okt.2013

4

Pelaksanaan Program Agihan Tugas Dibimbing oleh guru tingkatan

Setiausha Guru Tingkatan Pelajar 2 Bestari

1

hari

30

Okt 2013

5

Penilaian

Setiausaha

Selepas

 

Program

44

Laporan Program

Perkara

 

Butiran

Nama Program

:

Gotong Royong Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas 2 Bestari

Tarikh Program

:

30 Oktober.2013

Tempat Program

:

Semua empat buah kelas tingkatan empat

Penganjur

:

SMK Tunku Besar Tampin

Kumpulan Sasaran / Peserta

 

Guru kelas 2 Bestari (Cik Siti Aminah Jamaludin)

:

Pelajar 2 Bestari

Tentatif

:

i. Taklimat Tn Hj Arif Afandi Bin Ariffin ii Agihan tugasan iii Gotong royong

Ringkasan Laporan.

:

Murid-murid 2 Bestari bersama guru tingkatan terlibat di dalam gotong royong . Guru tingkatan dan murid telah berkerjasama membersih dan mengecat bilik kelas masing-masing. Meja guru dan murid dibalut bersih dan diletakkan skirting.Maklumat di papan kenyataan disusun dengan menarik.Semua pihak yang terlibat menunjukkan kerjasama dan komitmen yang tinggi dalam menjayakan gotong royong kelas.

45

Gambar 5.2 Gotong Royong Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas 46
Gambar 5.2 Gotong Royong Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas 46

Gambar 5.2 Gotong Royong Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas

46

5.3 Carta Gantt

Jadual 5.7 Carta Gantt

Bidang

Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal

Topik

Peningkatan Kualiti Pengurusan Kemudahan Fizikal dan Keceriaan

 

Perkara

Projek Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas

     

Bulan

 

Bil

Aktiviti

 

Oktober

   

November

 

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

1

Perbincangan dengan pengetua ,Penyediaan Kertas Kerja, Kajian Keperluan (Soal Selidik)

               

2

Pembentukan Jawatankuasa Pelaksanaan Amalan Kebersihan dan Keceriaan 2 Bestari

               

3

Mesyuarat Jawatankuasa

               

4

Ceramah Kebersihan dan Kecerian kelas 5S. Taklimat kepada Pelajar.

               

5

Audit sebelum Amalan Kebersihan dan Keceriaan .

               

6

Gotong Royong Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas

               

7

Kelas tingkatan 2 Bestari dan ceria

               

8

Audit selepas Amalan Kebersihan dan Keceriaan

               

9

Penilaian Projek

               

10

Pelaporan Projek.

               

47

5.4

Kertas Kerja Program

KERTAS KERJA

PROGRAM AMALAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 2 BESTARI

SMK TUNKU BESAR TAMPIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Program Amalan Kebersihan dan Kecerian Kelas 2 Bestari diperkenalkan untuk menjadikannya contoh dan panduan kepada guru dan murid tentang pentingnya kebersihan dan keceriaan tempat belajar yang selesa ,teratur dan lengkap dengan segala maklumat serta kemudahan yang lebih kondusif. Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah berkait rapat dengan iklim dan suasana di dalam bilik darjah. Oleh itu untuk mencapai kecemerlangan , sekolah mestilah memastikan bahawa bilik darjah sentiasa di dalam keadaan yang bersih ,meja guru dan meja murid sentiasa tersusun kemas , ceria dan bermaklumat. Sudut maklumat ,carta, sudut bacaan , sudut headcount dan sudut info sentiasa lengkap .Amalan kebersihan dan keceriaan bilik darjah seharusnya dikekalkan malah dipertingkatkan dari masa ke semasa.

Pendahuluan

Rasional

1. Projek ini diharapkan akan dapat mempamerkan amalan

kebersihan dan kecerian kelas yang diuruskan dengan baik dan bersistematik dan untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan.

2. Membentuk situasi kelas yang bersih, kemas, dan lengkap

dengan carta, sudut bacaan,sudut headcount , sudut info,amalan 5S ,meja murid dan meja guru dengan baik. 3.Meningkatkan amalan kebersihan dan keceriaan kelas melalui Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan .

48

 

1.

Mempertingkatkan mutu pengurusan bilik darjah tingkatan 2

Bestari dengan Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas dari aspek:

 

a. Kebersihan dan Keceriaan

b. Sudut carta

c. Sudut Bacaan

 

d. Sudut Info

Objektif

e. Sudut Headcount

f. Amalan 5S

 

g. Pengurusan meja murid dan meja guru.

2.Mempertingkatkan kualiti keceriaan sekolah dari segi fizikal dan budaya sekeliling.

3. Menjadikan kelas 2 Bestari sebagai model Amalan Kebersihan dan Keceriaan kelas untuk tingkatan tingkatan lain di sekolah.

Tarikh & Tempah Pelaksanaan

9

Oktober 2013 hingga 28 Nov.2013 (Program Sandaran)

Sasaran

Kelas 2 Bestari SMK Tunku Besar Tampin .

Perbelanjaan

Cat

RM 500.00

Skirting

Kertas Warna

Laminate

Sumber Kewangan

Persatuan Ibubapa Dan Guru SMK Tunku Besar Tampin.

Strategi

1.

Mesyuarat Jawatankuasa

Pelaksanaan

2.

Pembentangan Kertas Kerja

3.

Lantikan AJK Dan Agihan Tugas

4

Anggaran kos

RM 500.00

5.

Penetapan Tarikh-Tarikh Program

49

i. Mesyuarat Jawatankuasa Program ii. Taklimat Pelaksanaan Program iii. Gotong Royong Amalan Kebersihan Dan Keceriaan Kelas 2 Bestari. iv. Penilaian Program.

Penutup

Harapan projek yang dirancang ini akan dapat menyuburkan amalan kebersihan dan keceriaan kelas 2 Bestari. Melalui projek ini diharapkan sekolah akan belaku penambaikan untuk kemajuan murid, membina disiplin dan etika kerja yang baik dikalangan warga sekolah seperti kerja sepasukan dan tolong menolong yang tinggi . Kerjasama ini akan dapat diteruskan untuk kelas-kelas lain di masa akan datang untuk melaksanakan amalan kebersihan dan keceriaan kelas.

50

Jawatankuasa Program Amalan Kebersihan Dan Kecerian Kelas 2 Bestari

SMK Tunku Besar Tampin, Negeri Sembilan Darul Khusus.

Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi

Naib Pengerusi

Penyelaras Program

Setiausaha

: Lt. Kol. Hj. Mohd Tahir Bin Mustapha

(Pengetua SMKTB)

: Pn. Siti A’isyah Sandra Bt. Abdullah (GPK1 SMKTB)

: Tn. Hj Abdul Rahman Bin Safar (GPK HEM SMKTB)

: En.Azhar Bin Ali (GPK Kokurikulum SMKSB)

: Cik Siti Aminah Bt. Jamaludin

:Tn Hj. Arif Afandi Bin Ariffin (Peserta NPQEL)

Penolong Setiausaha : Pn.Hjh Hjh Fauziah Bt. Mansur

Bendahari

: Cik Hjh Norhedayati Bt Abd Aziz.

JK Promosi

: Pn Rozakiah Bte Ramli

(Guru ICTL 2 Bestari)

JK Audit

: Pn. Chong Mei Lean (Guru Matematik 2 Bestari)

JK Hadiah

: En. Varutharaju a/l Rethnam (Guru B.I. 2 Bestari)

JK Latihan

: En. Mohd Airu Nizam

( Guru PJK 2 Bestari)

Disediakan oleh

…………………… …………

(ARIF AFANDI BIN ARIFFIN)

Peserta NPQEL Ambilan 2 /2013

Disahkan oleh

………………………………………………

(LT.KOL.HJ.MOHD TAHIR BIN MUSTAPHA)

Pengetua Cemerlang

SMK Tunku Besar Tampin, N. Sembilan DK

51