Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROGRAM : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) SEMESTER : 8 TAHUN : 2014
KURSUS : Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru KOD : EDU3083 KREDIT : 3
Minggu Tajuk Dan Kandungan Hasil Pembelajaran
Interaksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka
Catatan Kuliah Tutorial Pentaksiran
Pembelajaran
Kendiri
Lain-Lain
(Tugasan, dll)
Jam Jam Jam Jam Jam
M1 Konsep Mengajar Sebagai Satu
Profesion
Konsep profesion dan
profesionalisme
Ciri-ciri guru sebagai seorang
profesional
Menjelaskan konsep profesion dan
profesionalisme
Menghuraikan ciri-ciri seorang
profesional
[3 jam]
Secara kumpulan pelajar
membentangkan Konsep
Mengajar Sebagai Satu
Profesion
[1 jam]
Perbincangan dalam
kumpulan kecil ciri
guru sebagai
seorang profesional
4

1. Mohon kelas ambil maklum dengan tugasan di atas
2. Sediakan Folder untuk kursus ini ( senarai kandungan folder ikut MQF)
3. By next Monday semua folder ada meja masing-masing dengan nota M1 di atas ya. dan dapat menjawab soalan yang ditanya pensyarah

Sekian Terima kasih